Commit c207b810 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 2f145ac7
# Czech translation for geary.
# Copyright (C) 2014 geary's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geary package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015, 2016.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015, 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: geary master\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-03 23:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-04 14:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-05 19:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-11 02:02+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -265,7 +265,7 @@ msgstr ""
msgid "Star"
msgstr "Přidělit hvězdičku"
#: C/shortcuts.page:44(key) C/shortcuts.page:108(key)
#: C/shortcuts.page:44(key) C/shortcuts.page:100(key)
msgid "S"
msgstr "S"
......@@ -273,7 +273,7 @@ msgstr "S"
msgid "Unstar"
msgstr "Odebrat hvězdičku"
#: C/shortcuts.page:48(key) C/shortcuts.page:146(key)
#: C/shortcuts.page:48(key) C/shortcuts.page:138(key)
msgid "D"
msgstr "D"
......@@ -313,220 +313,259 @@ msgstr "M"
msgid "Label the conversation"
msgstr "Přidat konverzaci štítek"
#: C/shortcuts.page:64(key) C/shortcuts.page:170(key)
#: C/shortcuts.page:64(key) C/shortcuts.page:162(key)
msgid "L"
msgstr "L"
#: C/shortcuts.page:67(p)
msgid "Move focus to the next/previous pane"
msgstr "Přesunout zaměření na následující/předchozí panel"
#: C/shortcuts.page:68(p)
msgid ""
"<keyseq><key>F6</key></keyseq> / <keyseq><key>Shift</key><key>F6</key></"
"keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>F6</key></keyseq> / <keyseq><key>Shift</key><key>F6</key></"
"keyseq>"
#: C/shortcuts.page:71(p)
msgid "Move focus to conversation list"
msgstr "Přesunout zaměření na seznam konverzací"
#: C/shortcuts.page:72(key) C/shortcuts.page:88(key) C/shortcuts.page:104(key)
#: C/shortcuts.page:108(key) C/shortcuts.page:112(key)
#: C/shortcuts.page:116(key) C/shortcuts.page:120(key)
#: C/shortcuts.page:130(key) C/shortcuts.page:134(key)
#: C/shortcuts.page:138(key) C/shortcuts.page:146(key)
#: C/shortcuts.page:154(key) C/shortcuts.page:158(key)
#: C/shortcuts.page:162(key) C/shortcuts.page:166(key)
#: C/shortcuts.page:170(key) C/shortcuts.page:174(key)
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#: C/shortcuts.page:72(key) C/shortcuts.page:154(key)
msgid "B"
msgstr "B"
#: C/shortcuts.page:75(p)
msgid "Jump to next (older) conversation"
msgstr "Přejít na následující (starší) konverzaci"
#: C/shortcuts.page:76(key)
#: C/shortcuts.page:68(key)
msgid "J"
msgstr "J"
#: C/shortcuts.page:79(p)
#: C/shortcuts.page:71(p)
msgid "Jump to previous (newer) conversation"
msgstr "Přejít na předchozí (novější) konverzaci"
#: C/shortcuts.page:80(key) C/shortcuts.page:166(key)
#: C/shortcuts.page:72(key) C/shortcuts.page:158(key)
msgid "K"
msgstr "K"
#: C/shortcuts.page:83(p)
#: C/shortcuts.page:75(p)
msgid "Toggle spam"
msgstr "Označit jako spam/zrušit označení spamu"
#: C/shortcuts.page:84(p)
#: C/shortcuts.page:76(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq> or <key>!</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq> nebo <key>!</key>"
#: C/shortcuts.page:87(p)
#: C/shortcuts.page:79(p)
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: C/shortcuts.page:88(key)
#: C/shortcuts.page:80(key) C/shortcuts.page:96(key) C/shortcuts.page:100(key)
#: C/shortcuts.page:104(key) C/shortcuts.page:108(key)
#: C/shortcuts.page:112(key) C/shortcuts.page:122(key)
#: C/shortcuts.page:126(key) C/shortcuts.page:130(key)
#: C/shortcuts.page:138(key) C/shortcuts.page:146(key)
#: C/shortcuts.page:150(key) C/shortcuts.page:154(key)
#: C/shortcuts.page:158(key) C/shortcuts.page:162(key)
#: C/shortcuts.page:166(key) C/shortcuts.page:181(key)
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#: C/shortcuts.page:80(key)
msgid "Q"
msgstr "Q"
#: C/shortcuts.page:91(p)
#: C/shortcuts.page:83(p)
msgid "Zoom in"
msgstr "Přiblížit"
#: C/shortcuts.page:92(p)
#: C/shortcuts.page:84(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq> or <key>=</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq> nebo <key>=</key>"
#: C/shortcuts.page:95(p)
#: C/shortcuts.page:87(p)
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddálit"
#: C/shortcuts.page:96(p)
#: C/shortcuts.page:88(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> or <key>-</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> nebo <key>-</key>"
#: C/shortcuts.page:99(p)
#: C/shortcuts.page:91(p)
msgid "Reset zoom"
msgstr "Přiblížit na výchozí velikost"
#: C/shortcuts.page:100(p)
#: C/shortcuts.page:92(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq> or <key>0</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq> nebo <key>0</key>"
#: C/shortcuts.page:103(p)
#: C/shortcuts.page:95(p)
msgid "Close composer window"
msgstr "Zavřít okno editoru"
#: C/shortcuts.page:104(key)
#: C/shortcuts.page:96(key)
msgid "W"
msgstr "W"
#: C/shortcuts.page:107(p)
#: C/shortcuts.page:99(p)
msgid "Jump to search box"
msgstr "Přejít do vyhledávacího pole"
#: C/shortcuts.page:111(p)
#: C/shortcuts.page:103(p)
msgid "Find in current conversation"
msgstr "Hledat v aktuální konverzaci"
#: C/shortcuts.page:112(key)
#: C/shortcuts.page:104(key)
msgid "F"
msgstr "F"
#: C/shortcuts.page:115(p)
#: C/shortcuts.page:107(p)
msgid "Find next in current conversation"
msgstr "Najít následující v aktuální konverzaci"
#: C/shortcuts.page:116(key) C/shortcuts.page:120(key)
#: C/shortcuts.page:108(key) C/shortcuts.page:112(key)
msgid "G"
msgstr "G"
#: C/shortcuts.page:119(p)
#: C/shortcuts.page:111(p)
msgid "Find previous in current conversation"
msgstr "Najít předchozí v aktuální konverzaci"
#: C/shortcuts.page:120(key)
#: C/shortcuts.page:112(key)
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
#: C/shortcuts.page:125(title)
#: C/shortcuts.page:117(title)
msgid "Composer shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky editoru"
#: C/shortcuts.page:126(p)
#: C/shortcuts.page:118(p)
msgid "These shortcuts are active whenever focus is in a composer."
msgstr ""
"Následující klávesové zkratky jsou funkční, kdykoliv je aktivní editor zpráv."
#: C/shortcuts.page:129(p)
#: C/shortcuts.page:121(p)
msgid "Attach file"
msgstr "Přiložit soubor"
#: C/shortcuts.page:130(key)
#: C/shortcuts.page:122(key)
msgid "T"
msgstr "T"
#: C/shortcuts.page:133(p)
#: C/shortcuts.page:125(p)
msgid "Quote text"
msgstr "Citovat text"
#: C/shortcuts.page:134(key)
#: C/shortcuts.page:126(key)
msgid "]"
msgstr "]"
#: C/shortcuts.page:137(p)
#: C/shortcuts.page:129(p)
msgid "Unquote text"
msgstr "Ukončit citaci textu"
#: C/shortcuts.page:138(key)
#: C/shortcuts.page:130(key)
msgid "["
msgstr "["
#: C/shortcuts.page:141(p)
#: C/shortcuts.page:133(p)
msgid "Close composer"
msgstr "Zavřít okno editoru"
#: C/shortcuts.page:142(p)
#: C/shortcuts.page:134(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq> or <key>Esc</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq> nebo <key>Esc</key>"
#: C/shortcuts.page:145(p)
#: C/shortcuts.page:137(p)
msgid "Detach composer"
msgstr "Odpojit okno editor"
#: C/shortcuts.page:150(p)
#: C/shortcuts.page:142(p)
msgid "These shortcuts are only active in composers in rich text mode."
msgstr ""
"Následující klávesové zkratky jsou funkční pouze když je editor v režimu "
"formátovaného textu."
#: C/shortcuts.page:153(p)
#: C/shortcuts.page:145(p)
msgid "Bold text"
msgstr "Tučný text"
#: C/shortcuts.page:157(p)
#: C/shortcuts.page:146(key) C/shortcuts.page:181(key)
msgid "B"
msgstr "B"
#: C/shortcuts.page:149(p)
msgid "Italicize text"
msgstr "Text kurzívou"
#: C/shortcuts.page:158(key)
#: C/shortcuts.page:150(key)
msgid "I"
msgstr "I"
#: C/shortcuts.page:161(p)
#: C/shortcuts.page:153(p)
msgid "Underline text"
msgstr "Podtržený text"
#: C/shortcuts.page:162(key)
#: C/shortcuts.page:154(key)
msgid "U"
msgstr "U"
#: C/shortcuts.page:165(p)
#: C/shortcuts.page:157(p)
msgid "Strike text"
msgstr "Přeškrtnutý text"
#: C/shortcuts.page:169(p)
#: C/shortcuts.page:161(p)
msgid "Insert a link"
msgstr "Vložit odkaz"
#: C/shortcuts.page:173(p)
#: C/shortcuts.page:165(p)
msgid "Remove formatting"
msgstr "Odstranit formátování"
#: C/shortcuts.page:174(key)
#: C/shortcuts.page:166(key) C/shortcuts.page:186(key)
msgid "Space"
msgstr "mezerník"
#: C/shortcuts.page:172(title)
msgid "Keyboard navigation"
msgstr "Navigace"
#: C/shortcuts.page:173(p)
msgid ""
"These shortcuts can be used to move the keyboard focus in the main window."
msgstr ""
"Následující klávesové zkratky se dají použít k přesunu zaměření v hlavním "
"okně."
#: C/shortcuts.page:176(p)
msgid "Move focus to the next/previous pane"
msgstr "Přesunout zaměření na následující/předchozí panel"
#: C/shortcuts.page:177(p)
msgid ""
"<keyseq><key>F6</key></keyseq> / <keyseq><key>Shift</key><key>F6</key></"
"keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>F6</key></keyseq> / <keyseq><key>Shift</key><key>F6</key></"
"keyseq>"
#: C/shortcuts.page:180(p)
msgid "Move focus to conversation list"
msgstr "Přesunout zaměření na seznam konverzací"
#: C/shortcuts.page:184(p)
msgid "Move to the next message in a conversation"
msgstr "Přesunout se na následující zprávu v konverzaci"
#: C/shortcuts.page:190(p)
msgid "Move to the next/previous message in a conversation"
msgstr "Přesunout se na následující/předchozí zprávu v konverzaci"
#: C/shortcuts.page:191(p)
msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Down</key></keyseq> / <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>Up</key></keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>↓</key></keyseq> / <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>↑</key></keyseq>"
#: C/shortcuts.page:197(p)
msgid "Move to the first/last message in a conversation"
msgstr "Přesunout se na první/poslední zprávu v konverzaci"
#: C/shortcuts.page:198(p)
msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Home</key></keyseq> / <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>End</key></keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Home</key></keyseq> / <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>End</key></keyseq>"
#: C/search.page:10(title)
msgid "Search"
msgstr "Hledání"
......@@ -1292,9 +1331,3 @@ msgstr ""
#: C/accounts.page:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#~ msgid "Open the Label Conversation menu"
#~ msgstr "Otevřít nabídku štítků konverzací"
#~ msgid "Open the Move Conversation menu"
#~ msgstr "Otevřít nabídku přesunu konverzací"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment