Commit 77c419c1 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent a04032c5
# Czech translation for geary.
# Copyright (C) 2014 geary's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geary package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: geary master\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-25 16:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-25 19:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-13 08:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-10 17:44+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -193,382 +193,49 @@ msgstr ""
"Pro označení jednotlivé zprávy jako přečtené vyberte <gui>Označit jako "
"přečtené</gui> v rozbalovací nabídce."
#: C/shortcuts.page:11(title)
#: C/shortcuts.page:10(title)
msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
#: C/shortcuts.page:12(p)
msgid "Geary has keyboard shortcuts for most common operations."
msgstr "Geary má klávesové zkratky pro většinu běžných činností."
#: C/shortcuts.page:15(p)
msgid "Compose a new message"
msgstr "Napsat novou zprávu"
#: C/shortcuts.page:16(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq> or <key>N</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq> nebo <key>N</key>"
#: C/shortcuts.page:19(p)
msgid "Reply to sender"
msgstr "Odpovědět odesilateli"
#: C/shortcuts.page:20(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq> or <key>R</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq> nebo <key>R</key>"
#: C/shortcuts.page:23(p)
msgid "Reply to all"
msgstr "Odpovědět všem"
#: C/shortcuts.page:24(p)
msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>R</key></keyseq> or "
"<keyseq><key>Shift</key><key>R</key></keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>R</key></keyseq> nebo "
"<keyseq><key>Shift</key><key>R</key></keyseq>"
#: C/shortcuts.page:27(p)
msgid "Forward"
msgstr "Přeposlat"
#: C/shortcuts.page:28(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq> or <key>F</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq> nebo <key>F</key>"
#: C/shortcuts.page:31(p)
msgid "Archive"
msgstr "Archivovat"
#: C/shortcuts.page:32(key)
msgid "A"
msgstr "A"
#: C/shortcuts.page:35(p)
msgid "Trash"
msgstr "Přesunout do koše"
#: C/shortcuts.page:36(p)
msgid "<key>Delete</key> or <key>Backspace</key>"
msgstr "<key>Delete</key> nebo <key>Backspace</key>"
#: C/shortcuts.page:39(p)
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: C/shortcuts.page:40(p)
msgid ""
"<keyseq><key>Shift</key><key>Delete</key></keyseq> or <keyseq><key>Shift</"
"key><key>Backspace</key></keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>Shift</key><key>Delete</key></keyseq> nebo <keyseq><key>Shift</"
"key><key>Backspace</key></keyseq>"
#: C/shortcuts.page:43(p)
msgid "Star"
msgstr "Přidělit hvězdičku"
#: C/shortcuts.page:44(key) C/shortcuts.page:100(key)
msgid "S"
msgstr "S"
#: C/shortcuts.page:47(p)
msgid "Unstar"
msgstr "Odebrat hvězdičku"
#: C/shortcuts.page:48(key) C/shortcuts.page:138(key)
msgid "D"
msgstr "D"
#: C/shortcuts.page:51(p)
msgid "Mark read"
msgstr "Označit jako přečtené"
#: C/shortcuts.page:52(p)
msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>I</key></keyseq> or <keyseq><key>Shift</"
"key><key>I</key></keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>I</key></keyseq> nebo <keyseq><key>Shift</"
"key><key>I</key></keyseq>"
#: C/shortcuts.page:55(p)
msgid "Mark unread"
msgstr "Označit jako nepřečtené"
#: C/shortcuts.page:56(p)
msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>U</key></keyseq> or <keyseq><key>Shift</"
"key><key>U</key></keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>U</key></keyseq> nebo <keyseq><key>Shift</"
"key><key>U</key></keyseq>"
#: C/shortcuts.page:59(p)
msgid "Move the conversation"
msgstr "Přesunout konverzaci"
#: C/shortcuts.page:60(key)
msgid "M"
msgstr "M"
#: C/shortcuts.page:63(p)
msgid "Label the conversation"
msgstr "Přidat konverzaci štítek"
#: C/shortcuts.page:64(key) C/shortcuts.page:162(key)
msgid "L"
msgstr "L"
#: C/shortcuts.page:67(p)
msgid "Jump to next (older) conversation"
msgstr "Přejít na následující (starší) konverzaci"
#: C/shortcuts.page:68(key)
msgid "J"
msgstr "J"
#: C/shortcuts.page:71(p)
msgid "Jump to previous (newer) conversation"
msgstr "Přejít na předchozí (novější) konverzaci"
#: C/shortcuts.page:72(key) C/shortcuts.page:158(key)
msgid "K"
msgstr "K"
#: C/shortcuts.page:75(p)
msgid "Toggle spam"
msgstr "Označit jako spam/zrušit označení spamu"
#: C/shortcuts.page:76(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq> or <key>!</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq> nebo <key>!</key>"
#: C/shortcuts.page:79(p)
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: C/shortcuts.page:80(key) C/shortcuts.page:96(key) C/shortcuts.page:100(key)
#: C/shortcuts.page:104(key) C/shortcuts.page:108(key)
#: C/shortcuts.page:112(key) C/shortcuts.page:122(key)
#: C/shortcuts.page:126(key) C/shortcuts.page:130(key)
#: C/shortcuts.page:138(key) C/shortcuts.page:146(key)
#: C/shortcuts.page:150(key) C/shortcuts.page:154(key)
#: C/shortcuts.page:158(key) C/shortcuts.page:162(key)
#: C/shortcuts.page:166(key) C/shortcuts.page:181(key)
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#: C/shortcuts.page:80(key)
msgid "Q"
msgstr "Q"
#: C/shortcuts.page:83(p)
msgid "Zoom in"
msgstr "Přiblížit"
#: C/shortcuts.page:84(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq> or <key>=</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq> nebo <key>=</key>"
#: C/shortcuts.page:87(p)
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddálit"
#: C/shortcuts.page:88(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> or <key>-</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> nebo <key>-</key>"
#: C/shortcuts.page:91(p)
msgid "Reset zoom"
msgstr "Přiblížit na výchozí velikost"
#: C/shortcuts.page:92(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq> or <key>0</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq> nebo <key>0</key>"
#: C/shortcuts.page:95(p)
msgid "Close composer window"
msgstr "Zavřít okno editoru"
#: C/shortcuts.page:96(key)
msgid "W"
msgstr "W"
#: C/shortcuts.page:99(p)
msgid "Jump to search box"
msgstr "Přejít do vyhledávacího pole"
#: C/shortcuts.page:103(p)
msgid "Find in current conversation"
msgstr "Hledat v aktuální konverzaci"
#: C/shortcuts.page:104(key)
msgid "F"
msgstr "F"
#: C/shortcuts.page:107(p)
msgid "Find next in current conversation"
msgstr "Najít následující v aktuální konverzaci"
#: C/shortcuts.page:108(key) C/shortcuts.page:112(key)
msgid "G"
msgstr "G"
#: C/shortcuts.page:111(p)
msgid "Find previous in current conversation"
msgstr "Najít předchozí v aktuální konverzaci"
#: C/shortcuts.page:112(key)
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
#: C/shortcuts.page:117(title)
msgid "Composer shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky editoru"
#: C/shortcuts.page:118(p)
msgid "These shortcuts are active whenever focus is in a composer."
msgstr ""
"Následující klávesové zkratky jsou funkční, kdykoliv je aktivní editor zpráv."
#: C/shortcuts.page:121(p)
msgid "Attach file"
msgstr "Přiložit soubor"
#: C/shortcuts.page:122(key)
msgid "T"
msgstr "T"
#: C/shortcuts.page:125(p)
msgid "Quote text"
msgstr "Citovat text"
#: C/shortcuts.page:126(key)
msgid "]"
msgstr "]"
#: C/shortcuts.page:129(p)
msgid "Unquote text"
msgstr "Ukončit citaci textu"
#: C/shortcuts.page:130(key)
msgid "["
msgstr "["
#: C/shortcuts.page:133(p)
msgid "Close composer"
msgstr "Zavřít okno editoru"
#: C/shortcuts.page:134(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq> or <key>Esc</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq> nebo <key>Esc</key>"
#: C/shortcuts.page:137(p)
msgid "Detach composer"
msgstr "Odpojit okno editor"
#: C/shortcuts.page:142(p)
msgid "These shortcuts are only active in composers in rich text mode."
msgstr ""
"Následující klávesové zkratky jsou funkční pouze když je editor v režimu "
"formátovaného textu."
#: C/shortcuts.page:145(p)
msgid "Bold text"
msgstr "Tučný text"
#: C/shortcuts.page:146(key) C/shortcuts.page:181(key)
msgid "B"
msgstr "B"
#: C/shortcuts.page:149(p)
msgid "Italicize text"
msgstr "Text kurzívou"
#: C/shortcuts.page:150(key)
msgid "I"
msgstr "I"
#: C/shortcuts.page:153(p)
msgid "Underline text"
msgstr "Podtržený text"
#: C/shortcuts.page:154(key)
msgid "U"
msgstr "U"
#: C/shortcuts.page:157(p)
msgid "Strike text"
msgstr "Přeškrtnutý text"
#: C/shortcuts.page:161(p)
msgid "Insert a link"
msgstr "Vložit odkaz"
#: C/shortcuts.page:165(p)
msgid "Remove formatting"
msgstr "Odstranit formátování"
#: C/shortcuts.page:166(key) C/shortcuts.page:186(key)
msgid "Space"
msgstr "mezerník"
#: C/shortcuts.page:172(title)
msgid "Keyboard navigation"
msgstr "Navigace"
#: C/shortcuts.page:173(p)
msgid ""
"These shortcuts can be used to move the keyboard focus in the main window."
"Geary has keyboard shortcuts for most common operations. Use the built-in "
"keyboard shortcuts help in Geary to discover the full list. This can be "
"accessed via the application menu: <guiseq><gui>Geary</gui><gui>Keyboard "
"Shortcuts</gui></guiseq> or using the keyboard shortcuts listed below."
msgstr ""
"Následující klávesové zkratky se dají použít k přesunu zaměření v hlavním "
"okně."
"Geary má pro nejpoužívanější operace klávesové zkratky. Jejich seznam "
"najdete v zabudované nápovědě ke klávesovým zkratkám. K té se dostanete přes "
"nabídku aplikace: <guiseq><gui>Geary</gui> <gui>Keyboard Shortcuts</gui></"
"guiseq> nebo pomocí níže uvedených klávesových zkratek."
#: C/shortcuts.page:176(p)
msgid "Move focus to the next/previous pane"
msgstr "Přesunout zaměření na následující/předchozí panel"
#: C/shortcuts.page:177(p)
#: C/shortcuts.page:18(p)
msgid ""
"<keyseq><key>F6</key></keyseq> / <keyseq><key>Shift</key><key>F6</key></"
"keyseq>"
"The following keyboard shortcuts can be used to access on-line help from "
"Geary:"
msgstr ""
"<keyseq><key>F6</key></keyseq> / <keyseq><key>Shift</key><key>F6</key></"
"keyseq>"
#: C/shortcuts.page:180(p)
msgid "Move focus to conversation list"
msgstr "Přesunout zaměření na seznam konverzací"
#: C/shortcuts.page:184(p)
msgid "Move to the next message in a conversation"
msgstr "Přesunout se na následující zprávu v konverzaci"
"Následující klávesové zkratky můžete použít pro přístup k nápovědě on-line z "
"aplikace Geary:"
#: C/shortcuts.page:190(p)
msgid "Move to the next/previous message in a conversation"
msgstr "Přesunout se na následující/předchozí zprávu v konverzaci"
#: C/shortcuts.page:22(p)
msgid "Display this User Manual"
msgstr "Zobrazit tuto uživatelskou příručku"
#: C/shortcuts.page:191(p)
msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Down</key></keyseq> / <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>Up</key></keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>↓</key></keyseq> / <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>↑</key></keyseq>"
#: C/shortcuts.page:23(key)
msgid "F1"
msgstr "F1"
#: C/shortcuts.page:197(p)
msgid "Move to the first/last message in a conversation"
msgstr "Přesunout se na první/poslední zprávu v konverzaci"
#: C/shortcuts.page:26(p)
msgid "Display all keyboard shortcuts"
msgstr "Zobrazit všechny klávesové zkratky"
#: C/shortcuts.page:198(p)
#: C/shortcuts.page:27(p)
msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Home</key></keyseq> / <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>End</key></keyseq>"
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>?</key></keyseq> or <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>F1</key></keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Home</key></keyseq> / <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>End</key></keyseq>"
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>?</key></keyseq> nebo <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>F1</key></keyseq>"
#: C/search.page:10(title)
msgid "Search"
......@@ -792,38 +459,22 @@ msgstr ""
"v jediném panelu."
#: C/preferences.page:40(title)
msgid "Composer"
msgstr "Editor"
#: C/preferences.page:43(gui)
msgid "Enable spell checking"
msgstr "Zapnout kontrolu pravopisu"
#: C/preferences.page:44(p)
msgid ""
"When set, Geary automatically spell checks a message as you write it, "
"underlying each misspelled word in red."
msgstr ""
"Když je zapnuto, Geary automaticky kontroluje pravopis ve zprávě, kterou "
"píšete a chybná slova podtrhává červeně."
#: C/preferences.page:51(title)
msgid "Notifications"
msgstr "Upozornění"
#: C/preferences.page:54(gui)
#: C/preferences.page:43(gui)
msgid "Play notification sounds"
msgstr "Přehrávat zvuková upozornění"
#: C/preferences.page:55(p)
#: C/preferences.page:44(p)
msgid "When set, Geary plays a sound whenever a new message arrives."
msgstr "Když je zapnuto, Geary přehraje zvuk pokaždé, když dorazí nová zpráva."
#: C/preferences.page:58(gui)
#: C/preferences.page:47(gui)
msgid "Show notifications for new mail"
msgstr "Zobrazit upozornění na nový e-mail"
#: C/preferences.page:59(p)
#: C/preferences.page:48(p)
msgid ""
"When set, Geary displays a <em>notification</em> each time a new message "
"arrives. Notifications are displayed in a system-dependent manner. On GNOME "
......@@ -837,19 +488,19 @@ msgstr ""
"horní lištou (novější verze). V Ubuntu Unity se zobrazují v pravém horním "
"rohu obrazovky."
#: C/preferences.page:65(gui)
msgid "Always watch for new mail"
msgstr "Vždy sledovat novou poštu"
#: C/preferences.page:54(gui)
msgid "Watch for new mail when closed"
msgstr "Sledovat novou poštu při zavřené aplikaci"
#: C/preferences.page:66(p)
#: C/preferences.page:55(p)
msgid ""
"Geary will watch your accounts for new mail even when the main window is not "
"open. To do this, it will silently start when you log in to your computer, "
"and it will continue to run after you close the main window."
"and it will continue to run after you close all windows."
msgstr ""
"Geary bude sledovat vaše účty ohledně nové pošty, i když není otevřeno "
"hlavní okno. Aby to mohl dělat, bude tiše spuštěn jakmile se přihlásíte k "
"počítači a bude pokračovat v běhu i po té, co zavřete hlavní okno."
"počítači a bude pokračovat v běhu i po té, co zavřete všechna okna."
#: C/overview.page:8(title)
msgid "Overview"
......@@ -1227,23 +878,20 @@ msgid ""
"<gui>Accounts</gui> option is available in either Geary's application menu "
"or the gear menu in the upper-right of the toolbar. (The location depends on "
"the install desktop shell. For GNOME Shell and Unity, the application menu "
"is available near the top-left corner of the screen.) Alternately, "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>M</key></keyseq> will open the Accounts dialog. "
"To add an account, click the + button."
"is available near the top-left corner of the screen.) To add an account, "
"click the + button."
msgstr ""
"Další účty můžete přidat v dialogovém okně Účty. Volbu <gui>Účty</gui> "
"najdete buď v aplikační nabídce Geary nebo v nabídce v pravém horním rohu "
"nástrojové lišty. (Přesné místo závisí na používaném grafickém shellu. V "
"GNOME Shell a Unity se aplikační nabídka nachází poblíž levého horního rohu "
"obrazovky.) Případně můžete dialogové okno Účty otevřít pomocí "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>M</key></keyseq>. Nový účet přidáte kliknutím na "
"tlačítko +."
"obrazovky.) Nový účet přidáte kliknutím na tlačítko <gui>+</gui>."
#: C/accounts.page:28(title)
#: C/accounts.page:27(title)
msgid "Editing existing accounts"
msgstr "Úprava stávajících účtů"
#: C/accounts.page:30(p)
#: C/accounts.page:29(p)
msgid ""
"From the Accounts dialog, select an account and click the pencil icon to "
"change various settings. Please note that Geary cannot change server "
......@@ -1255,7 +903,7 @@ msgstr ""
"existujícího účtu server. Pokud potřebujete změnit server IMAP nebo SMTP, "
"budete muset účet smazat a znovu jej přidat."
#: C/accounts.page:34(p)
#: C/accounts.page:33(p)
msgid ""
"To change the order that accounts are displayed in the folder list, drag the "
"accounts in the Accounts dialog to the desired order."
......@@ -1263,11 +911,11 @@ msgstr ""
"Pro změnu pořadí zobrazení účtů v seznamu složek, stačí účet v dialogovém "
"okně Účty přetáhnout na požadované místo."
#: C/accounts.page:37(p)
#: C/accounts.page:36(p)
msgid "There are some advanced options available when editing accounts:"
msgstr "Během úprav účtu jsou k dispozici některá pokročilá nastavení:"
#: C/accounts.page:39(p)
#: C/accounts.page:38(p)
msgid ""
"The <gui>Save sent mail</gui> checkbox controls whether Geary will push "
"successfully sent messages up to the account's <gui>Sent Mail</gui> folder. "
......@@ -1282,7 +930,7 @@ msgstr ""
"účty lze nastavit, aby se tak dělo také automaticky. U ostatních účtů "
"nebudete při vypnutí této volby moci procházet zprávy, které jste odeslali."
#: C/accounts.page:45(p)
#: C/accounts.page:44(p)
msgid ""
"The <gui>Sign emails</gui> checkbox indicates whether a signature will be "
"automatically inserted when a composer is opened. You may enter the "
......@@ -1294,7 +942,7 @@ msgstr ""
"zadat do pole níže. Můžete při tom určovat styl pomocí značek HTML. "
"Tlačítkem napravo si můžete zobrazit náhled patičky."
#: C/accounts.page:50(p)
#: C/accounts.page:49(p)
msgid ""
"If you leave the signature in the Accounts dialog blank, Geary will use the "
"<file>.signature</file> file in your home directory, if it exists. This file "
......@@ -1307,7 +955,7 @@ msgstr ""
"HTML. Ve druhém případě bude vložen do editoru tak, jak je, bez jakéhokoliv "
"ošetření speciálních znaků."
#: C/accounts.page:55(p)
#: C/accounts.page:54(p)
msgid ""
"The <gui>Download mail</gui> drop-down allows you to configure how much mail "
"Geary will keep locally. Geary can only use locally available mail when "
......@@ -1317,11 +965,11 @@ msgstr ""
"zpráv bude Geary uchovávat místně. Jen v místně uložených zprávám může Geary "
"vychledávat a sestavovat z nich konverzace."
#: C/accounts.page:63(title)
#: C/accounts.page:62(title)
msgid "Removing accounts"
msgstr "Odebírání účtů"
#: C/accounts.page:65(p)
#: C/accounts.page:64(p)
msgid ""
"To delete an account, open the Accounts dialog, select the account, and "
"press the - button. Geary will delete all information associated with the "
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment