Commit 36674e4c authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent b7f868f6
Pipeline #35024 failed with stage
in 16 minutes and 19 seconds
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: geary\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/geary/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-30 13:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 14:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-09 18:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-10 09:25+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -31,6 +31,10 @@ msgstr "Odeslat e-mailem"
msgid "mail-send"
msgstr "mail-send"
#: desktop/geary-attach.contract.desktop.in:6
msgid "Send files using Geary"
msgstr "Odeslat soubory pomocí Geary"
#. Translators: The application name
#: desktop/geary-autostart.desktop.in:3
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:11
......@@ -321,10 +325,21 @@ msgid "The last recorded size of the detached composer window."
msgstr "Poslední zaznamenaná velikost odpojeného okna pro psaní zprávy."
#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:140
msgid "Base URL to look up contact avatars"
msgstr "Základní adresa URL pro vyhledávání avatarů kontaktů"
#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:141
msgid ""
"A Gravatar or Libravatar compatible URL, set to the empty string to disable."
msgstr ""
"Adresa URL kompatibilní se službami Gravatar nebo Libravatar, prázdným "
"řetězcem se vyhledávání zakáže."
#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:146
msgid "Whether we migrated the old settings"
msgstr "Zda bylo přeneseno staré nastavení"
#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:141
#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:147
msgid ""
"False to check for the old “org.yorba.geary”-schema and copy its values."
msgstr ""
......@@ -565,15 +580,15 @@ msgstr "Nepodařilo se zpracovat přepínače příkazového řádku: %s\n"
msgid "Unrecognized command line option “%s”\n"
msgstr "Nerozpoznaný přepínač příkazového řádku „%s“\n"
#: src/client/application/geary-controller.vala:719
#: src/client/application/geary-controller.vala:711
msgid "Unable to store server trust exception"
msgstr "Nelze uložit výjimku důvěry k serveru"
#: src/client/application/geary-controller.vala:970
#: src/client/application/geary-controller.vala:962
msgid "Your settings are insecure"
msgstr "Vaše nastavení není bezpečené"
#: src/client/application/geary-controller.vala:971
#: src/client/application/geary-controller.vala:963
msgid ""
"Your IMAP and/or SMTP settings do not specify SSL or TLS. This means your "
"username and password could be read by another person on the network. Are "
......@@ -583,17 +598,17 @@ msgstr ""
"vaše uživatelské jméno a heslo může číst jiná osoba na síti. Opravdu to tak "
"chcete?"
#: src/client/application/geary-controller.vala:972
#: src/client/application/geary-controller.vala:964
msgid "Co_ntinue"
msgstr "Po_kračovat"
#. / Displayed in the space-limited status bar when a message fails to be sent due to error.
#: src/client/application/geary-controller.vala:1076
#: src/client/application/geary-controller.vala:1068
#: src/client/components/status-bar.vala:29
msgid "Error sending email"
msgstr "Chyba při odesílání e-mailu"
#: src/client/application/geary-controller.vala:1077
#: src/client/application/geary-controller.vala:1069
msgid ""
"Geary encountered an error sending an email. If the problem persists, "
"please manually delete the email from your Outbox folder."
......@@ -603,12 +618,12 @@ msgstr ""
#. Displayed in the space-limited status bar when a message fails to be uploaded
#. to Sent Mail after being sent.
#: src/client/application/geary-controller.vala:1081
#: src/client/application/geary-controller.vala:1073
#: src/client/components/status-bar.vala:33
msgid "Error saving sent mail"
msgstr "Chyba při ukládání odeslané pošty"
#: src/client/application/geary-controller.vala:1082
#: src/client/application/geary-controller.vala:1074
msgid ""
"Geary encountered an error saving a sent message to Sent Mail. The message "
"will stay in your Outbox folder until you delete it."
......@@ -616,19 +631,19 @@ msgstr ""
"V Geary došlo k chybě při ukládání odeslané zprávy. Zpráva zůstane ve vaší "
"složce Pošta k odeslání, dokud ji nesmažete."
#: src/client/application/geary-controller.vala:1149
#: src/client/application/geary-controller.vala:1141
msgid "Labels"
msgstr "Štítky"
#. give the user two options: reset the Account local store, or exit Geary. A third
#. could be done to leave the Account in an unopened state, but we don't currently
#. have provisions for that.
#: src/client/application/geary-controller.vala:1161
#: src/client/application/geary-controller.vala:1153
#, c-format
msgid "Unable to open the database for %s"
msgstr "Nelze otevřít databázi pro %s"
#: src/client/application/geary-controller.vala:1162
#: src/client/application/geary-controller.vala:1154
#, c-format
msgid ""
"There was an error opening the local mail database for this account. This is "
......@@ -652,20 +667,20 @@ msgstr ""
"Opětovné sestavení databáze zničí všechny místně uložené e-maily a jejich "
"přílohy <b>Na e-maily na vašem serveru to nebude mít vliv.</b>"
#: src/client/application/geary-controller.vala:1164
#: src/client/application/geary-controller.vala:1156
msgid "_Rebuild"
msgstr "Znovu _sestavit"
#: src/client/application/geary-controller.vala:1164
#: src/client/application/geary-controller.vala:1156
msgid "E_xit"
msgstr "S_končit"
#: src/client/application/geary-controller.vala:1173
#: src/client/application/geary-controller.vala:1165
#, c-format
msgid "Unable to rebuild database for “%s”"
msgstr "Nelze znovu sestavit databázi pro „%s“"
#: src/client/application/geary-controller.vala:1174
#: src/client/application/geary-controller.vala:1166
#, c-format
msgid ""
"Error during rebuild:\n"
......@@ -678,14 +693,14 @@ msgstr ""
#. some other problem opening the account ... as with other flow path, can't run
#. Geary today with an account in unopened state, so have to exit
#: src/client/application/geary-controller.vala:1196
#: src/client/application/geary-controller.vala:1206
#: src/client/application/geary-controller.vala:1217
#: src/client/application/geary-controller.vala:1188
#: src/client/application/geary-controller.vala:1198
#: src/client/application/geary-controller.vala:1209
#, c-format
msgid "Unable to open local mailbox for %s"
msgstr "Nelze otevřít místní poštovní schránku pro %s"
#: src/client/application/geary-controller.vala:1197
#: src/client/application/geary-controller.vala:1189
#, c-format
msgid ""
"There was an error opening the local mail database for this account. This is "
......@@ -704,7 +719,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: src/client/application/geary-controller.vala:1207
#: src/client/application/geary-controller.vala:1199
msgid ""
"The version number of the local mail database is formatted for a newer "
"version of Geary. Unfortunately, the database cannot be “rolled back” to "
......@@ -717,7 +732,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Nainstalujte prosím nejnovější verzi Geary a zkuste to znovu."
#: src/client/application/geary-controller.vala:1218
#: src/client/application/geary-controller.vala:1210
msgid ""
"There was an error opening the local account. This is probably due to "
"connectivity issues.\n"
......@@ -730,15 +745,15 @@ msgstr ""
"\n"
"Zkontrolujte prosím připojení k síti a restartujte Geary."
#: src/client/application/geary-controller.vala:2036
#: src/client/application/geary-controller.vala:2028
msgid "Undo move (Ctrl+Z)"
msgstr "Zpět přesun (Ctrl+Z)"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2046
#: src/client/application/geary-controller.vala:2038
msgid "Are you sure you want to open these attachments?"
msgstr "Opravdu chcete otevřít tuto přílohu?"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2047
#: src/client/application/geary-controller.vala:2039
msgid ""
"Attachments may cause damage to your system if opened. Only open files from "
"trusted sources."
......@@ -746,86 +761,86 @@ msgstr ""
"Příloha by po otevření mohla poškodit váš počítač. Otevírejte pouze soubory "
"z důvěryhodných zdrojů. "
#: src/client/application/geary-controller.vala:2048
#: src/client/application/geary-controller.vala:2040
msgid "Don’t _ask me again"
msgstr "Příště se nept_at"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2144
#: src/client/application/geary-controller.vala:2136
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Soubor s názvem „%s“ již existuje. Chcete ho nahradit?"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2146
#: src/client/application/geary-controller.vala:2138
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents."
msgstr "Soubor již existuje v „%s“. Nahrazením přepíšete jeho obsah."
#: src/client/application/geary-controller.vala:2149
#: src/client/application/geary-controller.vala:2141
msgid "_Replace"
msgstr "Nah_radit"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2389
#: src/client/application/geary-controller.vala:2381
msgid "Close the draft message?"
msgid_plural "Close all draft messages?"
msgstr[0] "Zavřít otevřený koncept zprávy?"
msgstr[1] "Zavřít všechny otevřené koncepty zpráv?"
msgstr[2] "Zavřít všechny otevřené koncepty zpráv?"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2515
#: src/client/application/geary-controller.vala:2507
#, c-format
msgid "Empty all email from your %s folder?"
msgstr "Vyprázdnit všechny zprávy z vaší složky %s?"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2516
#: src/client/application/geary-controller.vala:2508
msgid "This removes the email from Geary and your email server."
msgstr "Tímto se odstraní pošta z aplikace Geary i z poštovního serveru."
#: src/client/application/geary-controller.vala:2517
#: src/client/application/geary-controller.vala:2509
msgid "This cannot be undone."
msgstr "Nebude možné to vrátit zpět."
#: src/client/application/geary-controller.vala:2518
#: src/client/application/geary-controller.vala:2510
#, c-format
msgid "Empty %s"
msgstr "Vyprázdnit %s"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2535
#: src/client/application/geary-controller.vala:2527
#, c-format
msgid "Error emptying %s"
msgstr "Chyba při vyprazďňování složky %s"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2567
#: src/client/application/geary-controller.vala:2559
msgid "Do you want to permanently delete this message?"
msgid_plural "Do you want to permanently delete these messages?"
msgstr[0] "Chcete trvale smazat tuto zprávu?"
msgstr[1] "Chcete trvale smazat tyto zprávy?"
msgstr[2] "Chcete trvale smazat tyto zprávy?"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2569
#: src/client/application/geary-controller.vala:2561
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2583
#: src/client/application/geary-controller.vala:2575
msgid "Undo trash (Ctrl+Z)"
msgstr "Zpět přesunutí do koše (Ctrl+Z)"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2633
#: src/client/application/geary-controller.vala:2625
msgid "Undo archive (Ctrl+Z)"
msgstr "Zpět archivace (Ctrl+Z)"
#: src/client/application/geary-controller.vala:2678
#: src/client/application/geary-controller.vala:2670
msgid "Undo (Ctrl+Z)"
msgstr "Zpět (Ctrl+Z)"
#. Translators: The label for an in-app notification. The
#. string substitution is a list of recipients of the email.
#: src/client/application/geary-controller.vala:2755
#: src/client/application/geary-controller.vala:2747
#, c-format
msgid "Successfully sent mail to %s."
msgstr "Byl úspěšně odeslán e-mail na %s."
#: src/client/application/geary-controller.vala:2836
#: src/client/application/geary-controller.vala:2828
msgid "Failed to open default text editor."
msgstr "Nepodařilo se otevřít výchozí textový editor."
......@@ -1583,7 +1598,7 @@ msgstr[2] "%d výsledků"
msgid "%s — New Messages"
msgstr "%s – nové zprávy"
#: src/client/notification/libnotify.vala:70
#: src/client/notification/libnotify.vala:75
#, c-format
msgid "%d new message"
msgid_plural "%d new messages"
......@@ -1591,7 +1606,7 @@ msgstr[0] "%d nová zpráva"
msgstr[1] "%d nové zprávy"
msgstr[2] "%d nových zpráv"
#: src/client/notification/libnotify.vala:73
#: src/client/notification/libnotify.vala:78
#, c-format
msgid "%s, %d new message total"
msgid_plural "%s, %d new messages total"
......@@ -1599,7 +1614,7 @@ msgstr[0] "%s, %d nová zpráva celkem"
msgstr[1] "%s, %d nové zprávy celkem"
msgstr[2] "%s, %d nových zpráv celkem"
#: src/client/notification/libnotify.vala:105
#: src/client/notification/libnotify.vala:110
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -1617,7 +1632,7 @@ msgstr[2] ""
"%s\n"
"(%d dalších nových zpráv pro %s)"
#: src/client/notification/libnotify.vala:161
#: src/client/notification/libnotify.vala:149
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment