sl.po 93.6 KB
Newer Older
1 2 3 4
# Slovenian translations for geary.
# Copyright (C) 2009 geary COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geary package.
#
5
# anthonmanix <anthon.manix@gmail.com>, 2012–2013.
6
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2014–2018.
7
#
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: geary master\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/geary/issues\n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2018-10-25 02:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-25 18:24+0200\n"
14 15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
16
"Language: sl_SI\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 21 22
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
23
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
#: desktop/geary-attach.contract.desktop.in:3
msgid "Send by email"
msgstr "Pošlji z elektronsko pošto"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: desktop/geary-attach.contract.desktop.in:5
msgid "mail-send"
msgstr "mail-send"

#: desktop/geary-attach.contract.desktop.in:6
msgid "Send files using Geary"
msgstr "Pošlji datoteke s programom Geary"

38
#. Translators: The application name
39 40 41
#: desktop/geary-autostart.desktop.in:3
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:11
#: desktop/org.gnome.Geary.desktop.in:3
42 43 44
msgid "Geary"
msgstr "Geary"

45 46 47
#: desktop/geary-autostart.desktop.in:4 desktop/org.gnome.Geary.desktop.in:4
msgid "Email"
msgstr "Elektronska pošta"
48

49
#. Translators: The application's summary / tagline
50 51 52 53
#: desktop/geary-autostart.desktop.in:5
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:15
#: desktop/org.gnome.Geary.desktop.in:5
#: src/client/application/geary-application.vala:21
54
msgid "Send and receive email"
55
msgstr "Pošlji in prejmi sporočila"
56

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
#. Translators: These are desktop search terms. Do not translate semicolons, end line with a semicolon.
#: desktop/geary-autostart.desktop.in:7
msgid "Email;E-mail;Mail;"
msgstr "elektronska pošta;epošta;e-pošta;pošta;sporočila;email;mail;"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: desktop/geary-autostart.desktop.in:9 desktop/org.gnome.Geary.desktop.in:9
msgid "org.gnome.Geary"
msgstr "org.gnome.Geary"

#. Translators: The development team's name
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:13
msgid "Geary Development Team"
msgstr "Razvojna skupina Geary"

#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:17
73 74 75 76 77 78 79 80 81
msgid ""
"Geary is an email application built around conversations, for the GNOME 3 "
"desktop. It allows you to read, find and send email with a straightforward, "
"modern interface."
msgstr ""
"Program Geary je odjemalec elektronske pošte za GNOME, ki temelji na logiki "
"pogovorov. Omogoča branje, iskanje in pošiljanje sporočil prek preglednega "
"modernega vmesnika."

82
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:22
83 84 85 86 87 88 89
msgid ""
"Conversations allow you to read a complete discussion without having to find "
"and click from message to message."
msgstr ""
"Sistem pogovorov omogoča branje nizov sporočil brez nepotrebnega klikanja "
"med sporočilo."

90
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:26
91 92 93
msgid "Geary’s features include:"
msgstr "Program Geary omogoča:"

94
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:28
95 96 97
msgid "Quick email account setup"
msgstr "Hitro nastavitev računa elektronske pošte"

98
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:29
99 100 101
msgid "Shows related messages together in conversations"
msgstr "Povezana sporočila so zbrana skupaj v obliki pogovora"

102
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:30
103 104 105
msgid "Fast, full text and keyword search"
msgstr "Hitro iskanje po celotnem besedilu s ključnimi besedami"

106
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:31
107 108 109 110
msgid "Full-featured HTML and plain text message composer"
msgstr ""
"Zmogljiv sestavljalnik sporočil v besedilnem ali oblikovanem zapisu HTML"

111
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:32
112 113
msgid "Desktop notification of new mail"
msgstr "Obvestila o prispeli pošti"
114

115
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:33
116 117 118 119 120 121
msgid "Compatible with GMail, Yahoo! Mail, Outlook.com and other IMAP servers"
msgstr ""
"Podprti so sistemi spletne pošte, kot so Gmail, Yahoo!, Outlook.com in drugi "
"strežniki IMAP"

#. Translators: A screenshot description.
122
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:47
123 124 125 126
msgid "Geary displaying a conversation"
msgstr "Prikaz sporočil zbranih v pogovor"

#. Translators: A screenshot description.
127
#: desktop/org.gnome.Geary.appdata.xml.in:52
128 129 130 131
msgid "Geary showing the rich text composer"
msgstr "Geary z odprtim oknom sestavljalnika"

#. Translators: These are desktop search terms. Do not translate semicolons, end line with a semicolon.
132
#: desktop/org.gnome.Geary.desktop.in:7
133 134 135
msgid "Mail;E-mail;IMAP;GMail;Yahoo;Hotmail;Outlook;"
msgstr "Mail;E-mail;IMAP;GMail;Yahoo;Hotmail;Outlook;Elektronska pošta;"

136
#: desktop/org.gnome.Geary.desktop.in:21 ui/gtk/menus.ui:7
137 138 139
msgid "Compose Message"
msgstr "Sestavi sporočilo"

140 141 142
#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:8
msgid "Maximize window"
msgstr "Razpni okno"
143

144 145 146
#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:9
msgid "True if the application window is maximized, false otherwise."
msgstr ""
147

148 149 150
#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:14
msgid "Width of window"
msgstr "Širina okna"
151

152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:15
msgid "The last recorded width of the application window."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:20
msgid "Height of window"
msgstr "Višina okna"

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:21
msgid "The last recorded height of the application window."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:26
msgid "Position of folder list pane"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:27
msgid "Position of the folder list Paned grabber."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:32
msgid "Position of folder list pane when horizontal"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:33
msgid ""
"Position of the folder list Paned grabber in the horizontal orientation."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:38
msgid "Position of folder list pane when vertical"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:39
msgid "Position of the folder list Paned grabber in the vertical orientation."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:44
msgid "Orientation of the folder list pane"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:45
msgid "True if the folder list Paned is in the horizontal orientation."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:50
msgid "Position of message list pane"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:51
msgid "Position of the message list Paned grabber."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:56
msgid "Autoselect next message"
msgstr "Samodejno izberi naslednje sporočilo"

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:57
msgid "True if we should autoselect the next available conversation."
msgstr ""
212

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:62
msgid "Display message previews"
msgstr "Pokaži predogled sporočila"

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:63
msgid "True if we should display a short preview of each message."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:68
msgid "Languages that shall be used in the spell checker"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:69
msgid "List of the languages to use in the spell checker."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:74
msgid "Languages that are displayed in the spell checker popover"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:75
msgid ""
"List of languages that are always displayed in the popover of the spell "
"checker."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:80
msgid "Enable notification sounds"
msgstr "Omogoči zvok obvestil"

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:81
msgid "True to play sounds for notifications and sending."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:86
msgid "Show notifications for new mail"
msgstr "Prikaži obvestila o novo prispeli pošti"

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:87
msgid "True to show notification bubbles."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:92
msgid "Notify of new mail at startup"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:93
#, fuzzy
#| msgid "Desktop notification of new mail"
msgid "True to notify of new mail at startup."
msgstr "Obvestila o prispeli pošti"

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:98
msgid "Ask when opening an attachment"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:99
#, fuzzy
#| msgid "To add them as attachments"
msgid "True to ask when opening an attachment."
msgstr "Da jih dodate kot priponke."

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:104
msgid "Whether to compose emails in HTML"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:105
msgid "True to compose emails in HTML; false for plain text."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:110
msgid "Advisory strategy for full-text searching"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:111
msgid ""
"Acceptable values are “exact”, “conservative”, “aggressive”, and “horizon”."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:116
#, fuzzy
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Move focus to conversation list"
msgid "Zoom of conversation viewer"
msgstr "Premakni žarišče na seznam pogovorov"

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:117
msgid "The zoom to apply on the conservation view."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:122
#, fuzzy
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Detach composer window"
msgid "Size of detached composer window"
msgstr "Odpni okno skladalnika"

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:123
msgid "The last recorded size of the detached composer window."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:128
msgid "Base URL to look up contact avatars"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:129
msgid ""
"A Gravatar or Libravatar compatible URL, set to the empty string to disable."
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:134
msgid "Whether we migrated the old settings"
msgstr ""

#: desktop/org.gnome.Geary.gschema.xml:135
msgid ""
"False to check for the old “org.yorba.geary”-schema and copy its values."
msgstr ""

#: src/client/accounts/account-dialog-add-edit-pane.vala:54
#: src/client/components/stock.vala:31 ui/conversation-email-menus.ui:83
334 335 336
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"

337 338
#: src/client/accounts/account-dialog-add-edit-pane.vala:54
#: src/client/components/stock.vala:22
339 340 341
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

342
#. reset/clear widgets
343
#: src/client/accounts/account-dialog-edit-alternate-emails-pane.vala:120
344 345 346 347
#, c-format
msgid "Additional addresses for %s"
msgstr "Dodatni naslovi za %s"

348
#. Sets min size.
349
#: src/client/accounts/account-dialog.vala:28
350 351 352
msgid "Accounts"
msgstr "Računi"

353
#. Copyright 2016 Software Freedom Conservancy Inc.
354 355 356 357 358 359
#. *
#. * This software is licensed under the GNU Lesser General Public License
#. * (version 2.1 or later). See the COPYING file in this distribution.
#.
#. Page for adding or editing an account.
#. / Placeholder text indicating that the user should type their first name and last name
360
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:10
361 362 363
msgid "First Last"
msgstr "Ime Priimek"

364
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:240
365
msgid "Welcome to Geary."
366
msgstr "Dobrodošli v programu Geary."
367

368
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:240
369
msgid "Enter your account information to get started."
370
msgstr "Vpišite podatke o računa za začetek uporabe."
371

372
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:260
373 374 375 376
msgid "2 weeks back"
msgstr "2 tedna nazaj"

#. IDs are # of days
377
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:261
378 379 380
msgid "1 month back"
msgstr "1 mesec nazaj"

381
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:262
382 383 384
msgid "3 months back"
msgstr "3 mesece nazaj"

385
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:263
386 387 388
msgid "6 months back"
msgstr "6 mesecev nazaj"

389
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:264
390 391 392
msgid "1 year back"
msgstr "1 leto nazaj"

393
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:265
394
msgid "2 years back"
395
msgstr "2 leti nazaj"
396

397
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:266
398
msgid "4 years back"
399
msgstr "4 leta nazaj"
400 401

#. Separator
402
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:268
403 404 405
msgid "Everything"
msgstr "Vse"

406
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:288
407 408 409
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"

410
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:290
411 412 413
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"

414
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:778
415 416 417
msgid "Remem_ber passwords"
msgstr "Zap_omni si gesla"

418
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:785 ui/login.glade:233
419 420 421
msgid "Remem_ber password"
msgstr "Zap_omni si geslo"

422
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:819
423
msgid "Unable to validate:\n"
424 425
msgstr "Overitev ni mogoča:\n"

426
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:821
427 428 429
msgid "    • Invalid account nickname.\n"
msgstr "    • Neveljaven naziv računa.\n"

430
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:824
431 432 433
msgid "    • Email address already added to Geary.\n"
msgstr "    • Elektronski naslov je že dodan v program.\n"

434
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:828
435 436 437
msgid "    • IMAP connection error.\n"
msgstr "    • Napaka povezave s strežnikom IMAP.\n"

438
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:831
439 440 441 442
msgid "    • IMAP username or password incorrect.\n"
msgstr ""
"    • Uporabniško ime ali geslo za povezavo s strežnikom IMAP je "
"napačno.\n"
443

444
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:834
445 446
msgid "    • SMTP connection error.\n"
msgstr "    • Napaka povezovanja s strežnikom SMTP.\n"
447

448
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:837
449 450 451 452
msgid "    • SMTP username or password incorrect.\n"
msgstr ""
"    • Uporabniško ime ali geslo za povezavo s strežnikom SMTP je "
"napačno.\n"
453

454
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:841
455 456
msgid "    • Connection error.\n"
msgstr "    • Napaka povezovanja.\n"
457

458
#: src/client/accounts/add-edit-page.vala:845
459 460
msgid "    • Username or password incorrect.\n"
msgstr "    • Uporabniško ime ali geslo za povezavo je napačno.\n"
461

462
#: src/client/application/geary-application.vala:22
463 464
msgid "Copyright 2016 Software Freedom Conservancy Inc."
msgstr "Avtorske pravice 2017 Software Freedom Conservancy Inc."
465

466 467 468 469
#: src/client/application/geary-application.vala:23
#, fuzzy
#| msgid "Copyright 2016-2017 Geary Development Team."
msgid "Copyright 2016-2018 Geary Development Team."
470 471
msgstr "Avtorske pravice 2016–2017 Razvojna skupina Geary"

472
#: src/client/application/geary-application.vala:25
473 474
msgid "Visit the Geary web site"
msgstr "Obišči spletišče Geary"
475

476
#: src/client/application/geary-application.vala:416
477 478 479
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "O %s"
480

481 482 483
#. Translators: add your name and email address to receive
#. credit in the About dialog For example: Yamada Taro
#. <yamada.taro@example.com>
484
#: src/client/application/geary-application.vala:420
485 486
msgid "translator-credits"
msgstr "Matej Urbančič <mateju@svn@gnome.org>"
487

488
#: src/client/application/geary-args.vala:10
489 490
msgid "Start Geary with hidden main window"
msgstr "Zaženi program s skritim glavnim oknom"
491

492
#: src/client/application/geary-args.vala:11
493 494 495
msgid "Output debugging information"
msgstr "Izpiši podrobnosti o razhroščevanju"

496
#: src/client/application/geary-args.vala:12
497 498
msgid "Log conversation monitoring"
msgstr "Beleži nadzorovanje pogovorov"
499

500
#: src/client/application/geary-args.vala:13
501
msgid "Log network deserialization"
502
msgstr "Beleži razporejanje omrežja"
503

504
#: src/client/application/geary-args.vala:14
505
msgid "Log network activity"
506
msgstr "Beleži dejavnost omrežja"
507

508 509
#. / The IMAP replay queue is how changes on the server are replicated on the client.
#. / It could also be called the IMAP events queue.
510
#: src/client/application/geary-args.vala:17
511
msgid "Log IMAP replay queue"
512
msgstr "Beleži vrsto odzivov IMAP"
513

514 515
#. / Serialization is how commands and responses are converted into a stream of bytes for
#. / network transmission
516
#: src/client/application/geary-args.vala:20
517
msgid "Log network serialization"
518
msgstr "Beleži zaporejanje omrežja"
519

520
#: src/client/application/geary-args.vala:21
521
msgid "Log periodic activity"
522
msgstr "Beleži dejavnost"
523

524
#: src/client/application/geary-args.vala:22
525
msgid "Log database queries (generates lots of messages)"
526
msgstr "Beleži poizvedbe podatkovne zbirke (ustvari mnogo sporočil)"
527

528
#. / "Normalization" can also be called "synchronization"
529
#: src/client/application/geary-args.vala:24
530
msgid "Log folder normalization"
531
msgstr "Beleži usklajevanje map"
532

533
#: src/client/application/geary-args.vala:25
534
msgid "Allow inspection of WebView"
535
msgstr "Dovoli nadzor WebView"
536

537
#: src/client/application/geary-args.vala:26
538 539 540
msgid "Revoke all server certificates with TLS warnings"
msgstr "Prekliči vsa potrdila strežnika z varnostnimi opozorili TLS"

541
#: src/client/application/geary-args.vala:27
542 543 544
msgid "Perform a graceful quit"
msgstr "Izvedi končanje"

545
#: src/client/application/geary-args.vala:28
546
msgid "Display program version"
547
msgstr "Pokaži različico programa"
548

549
#. This gives a command-line hint on how to open new composer windows with mailto:
550
#: src/client/application/geary-args.vala:53
551
#, c-format
552
msgid "Use %s to open a new composer window"
553
msgstr "Uporabi %s za odpiranje novega okna sestavljalnika"
554

555
#: src/client/application/geary-args.vala:56
556
msgid "Please report comments, suggestions and bugs to:"
557
msgstr "Opombe, predloge in poročila o hroščih, pošljite na:"
558

559
#. i18n: Command line arguments are invalid
560
#: src/client/application/geary-args.vala:63
561
#, c-format
562
msgid "Failed to parse command line options: %s\n"
563
msgstr "Razčlenjevanje možnosti ukazne vrstice je spodletelo: %s\n"
564

565
#: src/client/application/geary-args.vala:74
566
#, c-format
567 568
msgid "Unrecognized command line option “%s”\n"
msgstr "Neprepoznana možnost ukazne vrstice »%s«\n"
569

570 571 572 573 574
#. Translators: File name used in save chooser when saving
#. attachments that do not otherwise have a name.
#: src/client/application/geary-controller.vala:68
msgid "Untitled"
msgstr ""
575

576
#: src/client/application/geary-controller.vala:721
577 578 579
msgid "Unable to store server trust exception"
msgstr "Ni mogoče shraniti potrditve izjeme varnosti strežnika"

580
#: src/client/application/geary-controller.vala:972
581
msgid "Your settings are insecure"
582
msgstr "Nastavitve niso varne"
583

584
#: src/client/application/geary-controller.vala:973
585
msgid ""
586 587 588
"Your IMAP and/or SMTP settings do not specify SSL or TLS. This means your "
"username and password could be read by another person on the network. Are "
"you sure you want to do this?"
589
msgstr ""
590 591
"V nastavitvah IMAP oziroma SMTP ni določenih poveril SSL ali TLS. To pomeni, "
"da lahko tretje osebe neovirano pridobijo uporabniško ime in geslo. Ali ste "
592
"prepričani, da želite to storiti?"
593

594
#: src/client/application/geary-controller.vala:974
595 596 597 598
msgid "Co_ntinue"
msgstr "_Nadaljuj"

#. / Displayed in the space-limited status bar when a message fails to be sent due to error.
599 600
#: src/client/application/geary-controller.vala:1078
#: src/client/components/status-bar.vala:29
601
msgid "Error sending email"
602
msgstr "Napaka med pošiljanjem sporočila"
603

604
#: src/client/application/geary-controller.vala:1079
605
msgid ""
606 607
"Geary encountered an error sending an email. If the problem persists, "
"please manually delete the email from your Outbox folder."
608
msgstr ""
609 610 611
"Prišlo je do napake med pošiljanjem elektronskega sporočila. Če se problem "
"tudi v bodoče večkrat ponovi, ročno izbrišite sporočilo iz mape odhodne "
"pošte."
612

613 614
#. Displayed in the space-limited status bar when a message fails to be uploaded
#. to Sent Mail after being sent.
615 616
#: src/client/application/geary-controller.vala:1083
#: src/client/components/status-bar.vala:33
617
msgid "Error saving sent mail"
618
msgstr "Napaka shranjevanja poslanega sporočila"
619

620
#: src/client/application/geary-controller.vala:1084
621 622 623 624
msgid ""
"Geary encountered an error saving a sent message to Sent Mail. The message "
"will stay in your Outbox folder until you delete it."
msgstr ""
625 626
"Prišlo je do napake med shranjevanjem sporočila v mapo poslane pošte. "
"Sporočilo bo ostalo v mapi, dokler ga ročno ne izbrišete."
627

628
#: src/client/application/geary-controller.vala:1151
629 630
msgid "Labels"
msgstr "Oznake"
631

632 633 634
#. give the user two options: reset the Account local store, or exit Geary. A third
#. could be done to leave the Account in an unopened state, but we don't currently
#. have provisions for that.
635
#: src/client/application/geary-controller.vala:1163
636 637
#, c-format
msgid "Unable to open the database for %s"
638
msgstr "Podatkovne zbirke za %s ni mogoče odpreti"
639

640
#: src/client/application/geary-controller.vala:1164
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652
#, c-format
msgid ""
"There was an error opening the local mail database for this account. This is "
"possibly due to corruption of the database file in this directory:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Geary can rebuild the database and re-synchronize with the server or exit.\n"
"\n"
"Rebuilding the database will destroy all local email and its attachments. "
"<b>The mail on the your server will not be affected.</b>"
msgstr ""
653 654 655 656 657 658 659 660 661 662
"Prišlo je do napake odpiranja krajevne podatkovne zbirke za ta račun. "
"Najverjetneje je težava v okvarjeni podatkovni zbirki v mapi:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Program lahko ponovno izgradi zbirko in jo ponovno uskladi s strežnikom, ali "
"pa se program konča.\n"
"\n"
"S ponovno izgradnjo podatkovne zbirke so uničeni vsi krajevni podatki "
"sporočil in prilog. <b>Sporočila na strežniku ostanejo nespremenjena.</b>"
663

664
#: src/client/application/geary-controller.vala:1166
665
msgid "_Rebuild"
666
msgstr "Ponovno _izgradi"
667

668
#: src/client/application/geary-controller.vala:1166
669
msgid "E_xit"
670
msgstr "_Končaj"
671

672
#: src/client/application/geary-controller.vala:1175
673
#, c-format
674 675
msgid "Unable to rebuild database for “%s”"
msgstr "Ponovna izgradnja mape za »%s« ni mogoča."
676

677
#: src/client/application/geary-controller.vala:1176
678
#, c-format
679 680 681 682
msgid ""
"Error during rebuild:\n"
"\n"
"%s"
683 684 685 686
msgstr ""
"Napaka med ponovno izgradnjo:\n"
"\n"
"%s"
687 688 689

#. some other problem opening the account ... as with other flow path, can't run
#. Geary today with an account in unopened state, so have to exit
690 691 692
#: src/client/application/geary-controller.vala:1198
#: src/client/application/geary-controller.vala:1208
#: src/client/application/geary-controller.vala:1219
693
#, c-format
694
msgid "Unable to open local mailbox for %s"
695
msgstr "Ni mogoče odpreti krajevnega poštnega predala za %s"
696

697
#: src/client/application/geary-controller.vala:1199
698
#, c-format
699
msgid ""
700 701 702 703 704 705 706
"There was an error opening the local mail database for this account. This is "
"possibly due to a file permissions problem.\n"
"\n"
"Please check that you have read/write permissions for all files in this "
"directory:\n"
"\n"
"%s"
707
msgstr ""
708 709 710 711 712 713
"Prišlo je do napake odpiranja krajevne podatkovne zbirke za ta račun. "
"Najverjetneje je težava v dovoljenjih datotek.\n"
"\n"
"Preverite, ali so dodeljena ustrezna dovoljenja za vse datoteke v tej mapi:\n"
"\n"
"%s"
714

715
#: src/client/application/geary-controller.vala:1209
716 717
msgid ""
"The version number of the local mail database is formatted for a newer "
718
"version of Geary. Unfortunately, the database cannot be “rolled back” to "
719 720 721
"work with this version of Geary.\n"
"\n"
"Please install the latest version of Geary and try again."
722
msgstr ""
723 724 725 726 727
"Krajevna podatkovna zbirka pošte je shranjena kot novejša različica. Na "
"žalost nadgradnje ni mogoče povrniti in uporabiti za trenutno nameščeno "
"različico programa Geary.\n"
"\n"
"Namestite najnovejšo različico programa in poskusite znova."
728

729
#: src/client/application/geary-controller.vala:1220
730 731 732 733 734 735
msgid ""
"There was an error opening the local account. This is probably due to "
"connectivity issues.\n"
"\n"
"Please check your network connection and restart Geary."
msgstr ""
736 737 738 739
"Prišlo je do napake med odpiranjem krajevnega računa. Najverjetneje je "
"težava v omrežni povezavi.\n"
"\n"
"Preverite povezave in ponovno zaženite program."
740

741
#: src/client/application/geary-controller.vala:2038
742 743
msgid "Undo move (Ctrl+Z)"
msgstr "Razveljavi premik (CTRL+Z)"
744

745
#: src/client/application/geary-controller.vala:2048
746 747
msgid "Are you sure you want to open these attachments?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite odpreti vse priloge?"
748

749
#: src/client/application/geary-controller.vala:2049
750
msgid ""
751 752 753
"Attachments may cause damage to your system if opened. Only open files from "
"trusted sources."
msgstr ""
754 755
"Priloge lahko vsebujejo zlonamerno kodo, ki lahko škoduje sistemu. Odpirajte "
"samo datoteke iz zaupljivih virov."
756

757
#: src/client/application/geary-controller.vala:2050
758 759
msgid "Don’t _ask me again"
msgstr "_Ne vprašaj več"
760

761 762 763 764
#. Translators: Dialog primary label when prompting to
#. overwrite a file. The string substitution is the file'sx
#. name.
#: src/client/application/geary-controller.vala:2179
765
#, c-format
766 767
msgid "A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Datoteka z imenom »%s« že obstaja. Ali jo želite zamenjati?"
768

769 770 771 772
#. Translators: Dialog secondary label when prompting to
#. overwrite a file. The string substitution is the parent
#. folder's name.
#: src/client/application/geary-controller.vala:2186
773 774
#, c-format
msgid ""
775
"The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents."
776
msgstr ""
777 778
"Datoteka že obstaja v mapi »%s«. S prepisom bo izgubljena vsebina ciljne "
"datoteke."
779

780
#: src/client/application/geary-controller.vala:2190
781 782
msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj"
783

784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794
#: src/client/application/geary-controller.vala:2460
#, fuzzy
#| msgid "Close open draft messages?"
msgid "Close the draft message?"
msgid_plural "Close all draft messages?"
msgstr[0] "Ali želite zapreti odprt osnutek sporočila?"
msgstr[1] "Ali želite zapreti odprt osnutek sporočila?"
msgstr[2] "Ali želite zapreti odprt osnutek sporočila?"
msgstr[3] "Ali želite zapreti odprt osnutek sporočila?"

#: src/client/application/geary-controller.vala:2586
795 796 797 798
#, c-format
msgid "Empty all email from your %s folder?"
msgstr "Ali želite odstraniti vsa elektronska sporočila iz mape %s?"

799
#: src/client/application/geary-controller.vala:2587
800 801 802
msgid "This removes the email from Geary and your email server."
msgstr "S tem bo sporočilo odstranjeno krajevno in iz poštnega strežnika."

803
#: src/client/application/geary-controller.vala:2588
804 805 806
msgid "This cannot be undone."
msgstr "Dejanja ni mogoče povrniti."

807
#: src/client/application/geary-controller.vala:2589
808 809 810 811
#, c-format
msgid "Empty %s"
msgstr "Izprazni %s"

812
#: src/client/application/geary-controller.vala:2606
813 814 815 816
#, c-format
msgid "Error emptying %s"
msgstr "Napaka praznjenja %s"

817
#: src/client/application/geary-controller.vala:2638
818 819
msgid "Do you want to permanently delete this message?"
msgid_plural "Do you want to permanently delete these messages?"
820 821 822 823
msgstr[0] "Ali res želite trajno izbrisati ta sporočila?"
msgstr[1] "Ali res želite trajno izbrisati to sporočilo?"
msgstr[2] "Ali res želite trajno izbrisati ti sporočili?"
msgstr[3] "Ali res želite trajno izbrisati ta sporočila?"
824

825
#: src/client/application/geary-controller.vala:2640
826 827 828
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"

829
#: src/client/application/geary-controller.vala:2654
830 831 832
msgid "Undo trash (Ctrl+Z)"
msgstr "Razveljavi smeti (CTRL+Z)"

833 834 835 836 837
#: src/client/application/geary-controller.vala:2704
msgid "Undo archive (Ctrl+Z)"
msgstr "Razveljavi arhiviranje (CTRL+Z)"

#: src/client/application/geary-controller.vala:2749
838 839 840
msgid "Undo (Ctrl+Z)"
msgstr "Razveljavi (CTRL+Z)"

841 842 843 844 845 846 847 848
#. Translators: The label for an in-app notification. The
#. string substitution is a list of recipients of the email.
#: src/client/application/geary-controller.vala:2826
#, c-format
msgid "Successfully sent mail to %s."
msgstr ""

#: src/client/application/geary-controller.vala:2907
849 850 851
msgid "Failed to open default text editor."
msgstr "Odpiranje privzetega urejevalnika besedila je spodletelo."

852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901
#. Tooltips
#: src/client/components/main-toolbar.vala:69
msgid "Delete conversation (Shift+Delete)"
msgstr "Izbriši pogovor (SHIFT+Del)"

#: src/client/components/main-toolbar.vala:70
msgid "Delete conversations (Shift+Delete)"
msgstr "Izbriši pogovore (SHIFT+Del)"

#: src/client/components/main-toolbar.vala:71
msgid "Move conversation to Trash (Delete, Backspace)"
msgstr "Premakni pogovor v smeti (Del, Povratna tipka)"

#: src/client/components/main-toolbar.vala:72
msgid "Move conversations to Trash (Delete, Backspace)"
msgstr "Premakni pogovore v smeti (Del, Povratna tipka)"

#: src/client/components/main-toolbar.vala:73
msgid "Archive conversation (A)"
msgstr "Arhiviraj pogovor (A)"

#: src/client/components/main-toolbar.vala:74
msgid "Archive conversations (A)"
msgstr "Arhiviraj pogovore (A)"

#: src/client/components/main-toolbar.vala:75
msgid "Mark conversation"
msgstr "Označi pogovor"

#: src/client/components/main-toolbar.vala:76
msgid "Mark conversations"
msgstr "Označi pogovore"

#: src/client/components/main-toolbar.vala:77
msgid "Add label to conversation"
msgstr "Dodaj oznako pogovoru"

#: src/client/components/main-toolbar.vala:78
msgid "Add label to conversations"
msgstr "Dodaj oznako pogovorom"

#: src/client/components/main-toolbar.vala:79
msgid "Move conversation"
msgstr "Premakni pogovor"

#: src/client/components/main-toolbar.vala:80
msgid "Move conversations"
msgstr "Premakni pogovore"

#: src/client/components/main-window.vala:440
902 903 904 905
#, c-format
msgid "%s (%d)"
msgstr "%s (%d)"

906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093
#. Translators: String substitution is the account name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:54
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Error connecting to the server"
msgid "Problem connecting to incoming server for %s"
msgstr "Napaka med povezovanjem s strežnikom"

#. Translators: String substitution is the server name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:56
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:64
#, c-format
msgid ""
"Could not connect to %s, check your Internet access and the server name and "
"try again"
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:57
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:66
msgid "Retry connecting now"
msgstr ""

#. Translators: String substitution is the account name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:62
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Error connecting to the server"
msgid "Problem connecting to outgoing server for %s"
msgstr "Napaka med povezovanjem s strežnikom"

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:65
msgid "Try reconnecting now"
msgstr ""

#. Translators: String substitution is the account name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:71
#, c-format
msgid "Problem with connection to incoming server for %s"
msgstr ""

#. Translators: String substitution is the server name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:73
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:81
#, c-format
msgid "Network error talking to %s, check your Internet access and try again"
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:74
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:82
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:90
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:98
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:119
msgid "Try reconnecting"
msgstr ""

#. Translators: String substitution is the account name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:79
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Error connecting to the server"
msgid "Problem with connection to outgoing server for %s"
msgstr "Napaka med povezovanjem s strežnikom"

#. Translators: String substitution is the account name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:87
#, c-format
msgid "Problem communicating with incoming server for %s"
msgstr ""

#. Translators: String substitution is the server name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:89
#, c-format
msgid ""
"Geary did not understand a message from %s or vice versa, please file a bug "
"report"
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:94
msgid "Problem communicating with outgoing mail server"
msgstr ""

#. Translators: First string substitution is the server
#. name, second is the account name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:97
#, c-format
msgid ""
"Could not communicate with %s for %s, check the server name and try again in "
"a moment"
msgstr ""

#. Translators: String substitution is the account name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:103
#, c-format
msgid "Incoming mail server password required for %s"
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:104
msgid "Messages cannot be received without the correct password."
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:105
msgid "Retry receiving email, you will be prompted for a password"
msgstr ""

#. Translators: String substitution is the account name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:110
#, c-format
msgid "Outgoing mail server password required for %s"
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:111
msgid "Messages cannot be sent without the correct password."
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:112
msgid "Retry sending queued messages, you will be prompted for a password"
msgstr ""

#. Translators: String substitution is the account name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:117
#, c-format
msgid "A problem occurred checking mail for %s"
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:118
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:125
msgid "Something went wrong, please file a bug report if the problem persists"
msgstr ""

#. Translators: String substitution is the account name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:124
#, c-format
msgid "A problem occurred sending mail for %s"
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:126
msgid "Retry sending queued messages"
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:137
msgid "A database problem has occurred"
msgstr ""

#. Translators: String substitution is the account name
#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:139
#, c-format
msgid "Messages for %s must be downloaded again."
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:152
msgid "Geary has encountered a problem"
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:153
msgid ""
"Please check the technical details and report the problem if it persists."
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:161
msgid "_Details"
msgstr "_Podrobnosti"

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:162
msgid "View technical details about the error"
msgstr ""

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:166
msgid "_Retry"
msgstr "_Poskusi znova"

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:253
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:266
#: src/client/components/stock.vala:23
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:270
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Kopiraj v odložišče"

#: src/client/components/main-window-info-bar.vala:273
msgid ""
"Copy technical details to clipboard for pasting into an email or bug report"
msgstr ""

#: src/client/components/search-bar.vala:8
#: src/client/folder-list/folder-list-search-branch.vala:38
#: src/engine/api/geary-special-folder-type.vala:51
1094
msgid "Search"
1095
msgstr "Poišči"
1096

1097
#. Search entry.
1098
#: src/client/components/search-bar.vala:23
1099
msgid "Search all mail in account for keywords (Ctrl+S)"
1100
msgstr "Preišči vsa sporočila računa za ključne besede (CTRL+S)"
1101

1102
#: src/client/components/search-bar.vala:100
1103 1104
#, c-format
msgid "Indexing %s account"
1105
msgstr "Poteka ustvarjanje kazala računa %s"
1106

1107 1108
#: src/client/components/search-bar.vala:111
#: src/client/folder-list/folder-list-search-branch.vala:39
1109
#, c-format
1110
msgid "Search %s account"
1111
msgstr "Preišči račun %s"
1112

1113
#. / Displayed in the space-limited status bar while a message is in the process of being sent.
1114
#: src/client/components/status-bar.vala:26
1115 1116
msgid "Sending…"
msgstr "Poteka pošiljanje ..."
1117

1118
#: src/client/components/stock.vala:18 ui/account_cannot_remove.glade:74
1119 1120
msgid "_OK"
msgstr "_V redu"
1121

1122 1123
#: src/client/components/stock.vala:19 ui/edit_alternate_emails.glade:160
#: ui/password-dialog.glade:196 ui/remove_confirm.glade:155
1124 1125
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
1126

1127
#: src/client/components/stock.vala:21 ui/gtk/menus.ui:34
1128 1129 1130
msgid "_About"
msgstr "_O programu"

1131
#: src/client/components/stock.vala:24
1132
msgid "_Discard"
1133
msgstr "_Zavrzi"
1134

1135
#: src/client/components/stock.vala:25 ui/gtk/menus.ui:29
1136 1137 1138
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"

1139
#: src/client/components/stock.vala:26 ui/conversation-email-menus.ui:77
1140 1141
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"
1142

1143
#: src/client/components/stock.vala:27 ui/gtk/menus.ui:17
1144 1145 1146
msgid "_Preferences"
msgstr "_Možnosti"

1147 1148
#. Translators: Menu item to print a single, specific message
#: src/client/components/stock.vala:28 ui/conversation-email-menus.ui:64
1149 1150 1151
msgid "_Print…"
msgstr "_Natisni ..."

1152
#: src/client/components/stock.vala:29 ui/gtk/menus.ui:38
1153 1154
msgid "_Quit"
msgstr "_Končaj"
1155

1156
#: src/client/components/stock.vala:30 ui/remove_confirm.glade:170
1157 1158
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrani"
1159

1160
#: src/client/components/stock.vala:32
1161 1162
msgid "_Keep"
msgstr "_Obdrži"
1163

1164
#: src/client/composer/composer-link-popover.vala:149
1165 1166 1167 1168
msgid "Link URL is not correctly formatted, e.g. http://example.com"
msgstr ""
"Naslov URL povezave ni pravilno oblikovan; biti mora v zapisu http://primer."
"si"
1169

1170
#: src/client/composer/composer-link-popover.vala:156
1171 1172 1173
msgid "Invalid link URL"
msgstr "Neveljaven naslov URL povezave"

1174
#: src/client/composer/composer-link-popover.vala:156
1175 1176 1177
msgid "Invalid email address"
msgstr "Neveljaven elektronski naslov"

1178
#: src/client/composer/composer-widget.vala:158
1179 1180
msgid "Saved"
msgstr "Shranjeno"
1181

1182
#: src/client/composer/composer-widget.vala:159
1183
msgid "Saving"
1184
msgstr "Poteka shranjevanje"
1185

1186
#: src/client/composer/composer-widget.vala:160
1187
msgid "Error saving"
1188
msgstr "Napaka med shranjevanjem"
1189

1190
#: src/client/composer/composer-widget.vala:161
1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197
msgid "Press Backspace to delete quote"
msgstr "Pritisnite povratno tipko za brisanje izvornega besedila"

#. Translators: This is list of keywords, separated by pipe ("|")
#. characters, that suggest an attachment; since this is full-word
#. checking, include all variants of each word. No spaces are
#. allowed.
1198
#: src/client/composer/composer-widget.vala:170
1199 1200 1201 1202 1203 1204
msgid ""
"attach|attaching|attaches|attachment|attachments|attached|enclose|enclosed|"
"enclosing|encloses|enclosure|enclosures"
msgstr ""
"pripni|pripenjanje|priloži|priloga|priloge|priloženo|pripeto|vključeno|"
"vstavljeno|dodano|priponka|vstavek"
1205

1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
#. Translators: This dialog text is displayed to the
#. user when closing a composer where the options are
#. Keep, Discard or Cancel.
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1102
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to discard this message?"
msgid "Do you want to keep or discard this draft message?"
1213
msgstr "Ali želite zavreči to sporočilo?"
1214

1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224
#. Translators: This dialog text is displayed to the
#. user when closing a composer where the options are
#. only Discard or Cancel.
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1130
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to discard this message?"
msgid "Do you want to discard this draft message?"
msgstr "Ali želite zavreči to sporočilo?"

#: src/client/composer/composer-widget.vala:1247
1225
msgid "Send message with an empty subject and body?"
1226
msgstr "Ali želite poslati sporočilo brez zadeve in vsebine?"
1227

1228
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1249
1229
msgid "Send message with an empty subject?"
1230
msgstr "Ali želite poslati sporočilo brez vpisane zadeve?"
1231

1232
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1251
1233
msgid "Send message with an empty body?"
1234
msgstr "Ali želite poslati sporočilo brez vsebine?"
1235

1236
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1255
1237
msgid "Send message without an attachment?"
1238
msgstr "Ali želite poslati sporočilo brez priloge?"
1239

1240
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1560
1241
#, c-format
1242 1243
msgid "“%s” already attached for delivery."
msgstr "Datoteka »%s« je že priložena za pošiljanje."
1244

1245 1246 1247 1248 1249
#. / In the composer, the filename followed by its filesize, i.e. "notes.txt (1.12KB)"
#. Translators: The first argument will be a
#. description of the document type, the second will
#. be a human-friendly size string. For example:
#. Document (100.9MB)
1250 1251
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1568
#: src/client/conversation-viewer/conversation-email.vala:136
1252
#, c-format
1253 1254
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
1255

1256
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1605
1257
#, c-format
1258 1259
msgid "“%s” could not be found."
msgstr "Predmeta »%s« ni mogoče najti."
1260

1261
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1611
1262
#, c-format
1263 1264
msgid "“%s” is a folder."
msgstr "Predmet »%s« je mapa."
1265

1266
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1617
1267
#, c-format
1268 1269
msgid "“%s” is an empty file."
msgstr "Datoteka »%s« je prazna datoteka."
1270

1271
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1630
1272
#, c-format
1273 1274 1275
msgid "“%s” could not be opened for reading."
msgstr "Datoteke »%s« ni mogoče odpreti za branje."

1276
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1638
1277 1278 1279
msgid "Cannot add attachment"
msgstr "Priloge ni mogoče dodati"

1280
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1687
1281 1282 1283
msgid "To: "
msgstr "Za: "

1284
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1690
1285 1286
msgid "Cc: "
msgstr "Kp: "
1287

1288
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1693
1289 1290 1291
msgid "Bcc: "
msgstr "Skp: "

1292
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1696
1293 1294 1295
msgid "Reply-To: "
msgstr "Odgovori na:"

1296
#: src/client/composer/composer-widget.vala:1834
1297
msgid "Select Color"
1298 1299 1300 1301 1302
msgstr "Izbor barve"

#. Displayed in the From dropdown to indicate an "alternate email address"
#. for an account. The first printf argument will be the alternate email
#. address, and the second will be the account's primary email address.
1303
#: src/client/composer/composer-widget.vala:2024
1304 1305 1306
#, c-format
msgid "%1$s via %2$s"
msgstr "%1$s prek %2$s"
1307

1308 1309
#. Composer label (with mnemonic underscore) for the account selector
#. when choosing what address to send a message from.
1310
#: src/client/composer/composer-widget.vala:2082
1311 1312 1313
msgid "_From:"
msgstr "_Od:"

1314 1315
#. Translators: This is the name of the file chooser filter
#. when inserting an image in the composer.
1316
#: src/client/composer/composer-widget.vala:2307
1317 1318
msgid "Images"
msgstr "Slike"
1319

1320 1321 1322 1323 1324
#: src/client/composer/composer-window.vala:14
msgid "New Message"
msgstr "Novo sporočilo"

#: src/client/composer/spell-check-popover.vala:117
1325 1326
msgid "Remove this language from the preferred list"
msgstr "Odstrani jezik s seznama prednostnih jezikov"
1327

1328
#: src/client/composer/spell-check-popover.vala:121
1329 1330
msgid "Add this language to the preferred list"
msgstr "Dodaj jezik na seznam prednostnih jezikov"
1331

1332
#: src/client/composer/spell-check-popover.vala:217
1333 1334
msgid "Search for more languages"
msgstr "Poišči dodatne jezike"
1335

1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376
#: src/client/conversation-list/conversation-list-view.vala:283
msgid "Delete conversation"
msgstr "Izbriši pogovor"

#: src/client/conversation-list/conversation-list-view.vala:286
#: ui/main-toolbar-menus.ui:16
msgid "Mark as _Read"
msgstr "Označi kot _prebrano"

#: src/client/conversation-list/conversation-list-view.vala:289
#: ui/main-toolbar-menus.ui:20
msgid "Mark as _Unread"
msgstr "Označi kot _neprebrano"

#: src/client/conversation-list/conversation-list-view.vala:292
#: ui/main-toolbar-menus.ui:28
msgid "U_nstar"
msgstr "_Odstrani zvezdico"

#: src/client/conversation-list/conversation-list-view.vala:294
#: ui/main-toolbar-menus.ui:24
msgid "_Star"
msgstr "Dodaj _zvezdico"

#. Translators: Menu item to reply to a specific message.
#: src/client/conversation-list/conversation-list-view.vala:297
#: ui/conversation-email-menus.ui:9
msgid "_Reply"
msgstr "_Odgovori"

#: src/client/conversation-list/conversation-list-view.vala:298
msgid "R_eply All"
msgstr "O_dgovori vsem"

#. Translators: Menu item to forward a specific message.
#: src/client/conversation-list/conversation-list-view.vala:299
#: ui/conversation-email-menus.ui:21
msgid "_Forward"
msgstr "_Posreduj"

#: src/client/conversation-list/formatted-conversation-data.vala:11
1377 1378
msgid "Me"
msgstr "Jaz"
1379

1380 1381
#. Translators: This is the file type displayed for
#. attachments with unknown file types.
1382
#: src/client/conversation-viewer/conversation-email.vala:122
1383 1384 1385
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416
#: src/client/conversation-viewer/conversation-email.vala:811
msgid "From:"
msgstr "Od:"

#: src/client/conversation-viewer/conversation-email.vala:815
#: ui/conversation-message.ui:313
msgid "To:"
msgstr "Za:"

#: src/client/conversation-viewer/conversation-email.vala:819
#: ui/conversation-message.ui:358
msgid "Cc:"
msgstr "Kp:"

#: src/client/conversation-viewer/conversation-email.vala:823
#: ui/conversation-message.ui:403
msgid "Bcc:"
msgstr "Skp:"

#: src/client/conversation-viewer/conversation-email.vala:827
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"

#: src/client/conversation-viewer/conversation-email.vala:831
msgid "Subject:"
msgstr "Zadeva:"

#: src/client/conversation-viewer/conversation-message.vala:60
msgid "This email address may have been forged"
msgstr ""

1417 1418 1419
#. Preview headers
#. Translators: This is displayed in place of the from address
#. when the message has no from address.
1420
#: src/client/conversation-viewer/conversation-message.vala:330
1421 1422 1423 1424 1425
msgid "No sender"
msgstr "Ni pošiljatelja"

#. Translators: This separates multiple 'from'
#. addresses in the header preview for a message.
1426
#: src/client/conversation-viewer/conversation-message.vala:589
1427 1428 1429 1430 1431 1432
msgid ", "
msgstr ", "

#. Translators: This string is used as the HTML IMG ALT
#. attribute value when displaying an inline image in an email
#. that did not specify a file name. E.g. <IMG ALT="Image" ...
1433
#: src/client/conversation-viewer/conversation-message.vala:691
1434 1435 1436
msgid "Image"
msgstr "Slika"

1437
#: src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:74
1438 1439 1440
msgid "No conversations selected"
msgstr "Ni izbranega pogovora"

1441
#: src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:76
1442 1443 1444
msgid "Selecting a conversation from the list will display it here"
msgstr "Z izborom pogovora s seznama se to pokaže v tem oknu"

1445
#: src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:81
1446 1447 1448
msgid "Multiple conversations selected"
msgstr "Izbranih je več pogovorov"

1449
#: src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:83
1450 1451 1452
msgid "Choosing an action will apply to all selected conversations"
msgstr "Z izborom dejanja bo to uveljavljeno za vsa izbrana sporočila"

1453 1454
#: src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:88
#: src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:95
1455 1456 1457
msgid "No conversations found"
msgstr "Ni najdenih pogovorov"

1458
#: src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:90
1459 1460 1461
msgid "This folder does not contain any conversations"
msgstr "V mapi ni nobenega pogovora"

1462
#: src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:97
1463
msgid "Your search returned no results, try refining your search terms"
1464
msgstr "Iskanje ni vrnilo zadetkov. Poskusite znova z drugim iskalnim nizom."
1465

1466
#: src/client/dialogs/attachment-dialog.vala:25
1467 1468
msgid "Choose a file"
msgstr "Izbor datoteke"
1469

1470
#: src/client/dialogs/attachment-dialog.vala:25
1471 1472
msgid "_Attach"
msgstr "_Priloži"
1473

1474
#: src/client/dialogs/certificate-warning-dialog.vala:35
1475 1476 1477
#, c-format
msgid "Untrusted Connection: %s"
msgstr "Ne-varna povezava: %s"
1478

1479
#: src/client/dialogs/certificate-warning-dialog.vala:38
1480
#, c-format
1481
msgid "The identity of the %s mail server at %s:%u could not be verified."
1482
msgstr "Istovetnosti strežnika %s na %s:%u ni mogoče overiti."
1483

1484
#: src/client/dialogs/certificate-warning-dialog.vala:48
1485 1486 1487 1488
msgid ""
"Selecting “Trust This Server” or “Always Trust This Server” may cause your "
"username and password to be transmitted insecurely."
msgstr ""
1489 1490 1491
"Z izbiro možnosti »Zaupaj strežniku« oziroma »Vedno zaupaj strežniku« lahko "
"omogočite pošiljanje uporabniškega imena in gesla tudi brez ustrezno "
"zagotovljene varnosti."
1492

1493
#: src/client/dialogs/certificate-warning-dialog.vala:56
1494 1495 1496
msgid ""
"Selecting “Don’t Trust This Server” will cause Geary not to access this "
"server."
1497
msgstr ""
1498 1499
"Z izbiro možnosti »Ne zaupaj strežniku« onemogočite dostop programa do tega "
"računa."
1500

1501
#: src/client/dialogs/certificate-warning-dialog.vala:58
1502 1503
msgid "Geary will not add or update this email account."
msgstr "Ta poštni račun ne bo dodan in posodabljan."
1504

1505
#: src/client/dialogs/certificate-warning-dialog.vala:63
1506 1507 1508 1509
msgid ""
"Selecting “Don’t Trust This Server” will cause Geary to stop accessing this "
"account."
msgstr ""
1510 1511
"Z izbiro možnosti »Ne zaupaj strežniku« preprečite dostop programa do tega "
"računa."
1512

1513
#: src/client/dialogs/certificate-warning-dialog.vala:65
1514
msgid "Geary will exit if you have no other open email accounts."
1515
msgstr "Program bo končan, če ni odprtega nobenega poštnega računa."
1516

1517
#: src/client/dialogs/certificate-warning-dialog.vala:70
1518 1519 1520 1521
msgid ""
"Contact your system administrator or email service provider if you have any "
"question about these issues."
msgstr ""
1522 1523
"Stopite v stik s skrbnikom sistema ali pa ponudnikom storitev elektronske "
"pošte, če imate neodgovorjena vprašanja glede teh zapletov."
1524

1525
#: src/client/dialogs/certificate-warning-dialog.vala:77
1526
msgid "The server’s certificate is not signed by a known authority"
1527
msgstr "Potrdilo strežnika ni podpisano s strani znanega podpisnika potrdil"
1528

1529
#: src/client/dialogs/certificate-warning-dialog.vala:80
1530 1531
msgid "The server’s identity does not match the identity in the certificate"
msgstr "Potrdilo strežnika ni skladno z istovetnostjo strani"
1532

1533
#: src/client/dialogs/certificate-warning-dialog.vala:83
1534 1535
msgid "The server’s certificate has expired"
msgstr "Potrdilo strežnika je poteklo"
1536

1537