Commit 74c8728d authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent af10a76b
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: geary\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=geary&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-10 22:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-12 11:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-13 21:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-19 16:19+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -361,7 +361,7 @@ msgstr "Napsat novou zprávu (Ctrl+N, N)"
#. Reply to a message.
#: ../src/client/application/geary-controller.vala:320
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1546
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1549
msgid "_Reply"
msgstr "_Odpovědět"
......@@ -379,7 +379,7 @@ msgstr "Odpovědět všem (Ctrl+Shift+R, Shift+R)"
#. Forward a message.
#: ../src/client/application/geary-controller.vala:331
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1556
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1559
msgid "_Forward"
msgstr "_Přeposlat"
......@@ -580,13 +580,19 @@ msgstr "Nah_radit"
#: ../src/client/components/conversation-find-bar.vala:214
#, c-format
msgid "%i matches"
msgstr "%i shody"
msgid "%i match"
msgid_plural "%i matches"
msgstr[0] "%i shoda"
msgstr[1] "%i shody"
msgstr[2] "%i shod"
#: ../src/client/components/conversation-find-bar.vala:216
#, c-format
msgid "%i matches (wrapped)"
msgstr "%i shody (s přechodem přes okraj)"
msgid "%i match (wrapped)"
msgid_plural "%i matches (wrapped)"
msgstr[0] "%i shoda (s přechodem přes okraj)"
msgstr[1] "%i shody (s přechodem přes okraj)"
msgstr[2] "%i shod (s přechodem přes okraj)"
#: ../src/client/components/conversation-find-bar.vala:218
msgid "not found"
......@@ -652,7 +658,7 @@ msgstr "_Odstranit"
#. Select all.
#: ../src/client/components/stock.vala:32
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1015
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1018
msgid "Select _All"
msgstr "Vybrat _vše"
......@@ -754,122 +760,128 @@ msgstr "Nebyla vybrána žádná konverzace."
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:256
#, c-format
msgid "%u conversations selected."
msgstr "%u vybraných konverzací."
msgid "%u conversation selected."
msgid_plural "%u conversations selected."
msgstr[0] "%u vybraná konverzace."
msgstr[1] "%u vybrané konverzace."
msgstr[2] "%u vybraných konverzací."
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:283
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:285
msgid "No search results found."
msgstr "Žádné výsledky vyhledávání."
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:285
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:287
msgid "No conversations in folder."
msgstr "Žádná konverzace ve složce."
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:524
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:526
msgid "This message contains remote images."
msgstr "Tato zpráva obsahuje vzdálené obrázky. "
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:524
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:526
msgid "Show Images"
msgstr "Zobrazit obrázky"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:525
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:527
msgid "Always Show From Sender"
msgstr "Vždy zobrazovat Od odesílatele"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:549
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:551
msgid "Edit Draft"
msgstr "Upravit koncept"
#. Geary account mail will be sent from
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:621
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:623
#: ../ui/composer.glade.h:41
msgid "From:"
msgstr "Od:"
#. Address(es) e-mail is to be sent to
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:624
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:626
#: ../ui/composer.glade.h:36
msgid "To:"
msgstr "Komu:"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:627
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:629
#: ../ui/composer.glade.h:37
msgid "Cc:"
msgstr "Kopie:"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:630
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:632
#: ../ui/composer.glade.h:39
msgid "Bcc:"
msgstr "Skrytá kopie:"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:633
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:635
#: ../ui/composer.glade.h:38
msgid "Subject:"
msgstr "Předmět:"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:636
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:638
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:842
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:845
#, c-format
msgid "%u read messages"
msgstr "%u přečtených zpráv"
msgid "%u read message"
msgid_plural "%u read messages"
msgstr[0] "%u přečtená zpráva"
msgstr[1] "%u přečtené zprávy"
msgstr[2] "%u přečtených zpráv"
#. Add a menu item for copying the current selection.
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:988
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:991
#: ../ui/composer.glade.h:4
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopírovat"
#. Add a menu item for copying the address.
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:996
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:999
msgid "Copy _Email Address"
msgstr "Kopírovat _e-mailovou adresu"
#. Add a menu item for copying the link.
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1001
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1004
#: ../ui/composer.glade.h:17
msgid "Copy _Link"
msgstr "Kopírovat _odkaz"
#. Select message.
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1009
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1012
msgid "Select _Message"
msgstr "Vybrat _zprávu"
#. Inspect.
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1021
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1024
msgid "_Inspect"
msgstr "_Kontrolovat"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1246
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1249
msgid "This link appears to go to"
msgstr "Tento odkaz vypadá, že míří na"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1247
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1250
msgid "but actually goes to"
msgstr "ale ve skutečnosti jde na"
#. If href doesn't look like a URL, something is fishy, so warn the user
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1302
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1305
msgid " (Invalid?)"
msgstr " (neplatný?)"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1494
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1497
msgid "_Save As..."
msgstr "_Uložit jako…"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1499
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1502
msgid "Save All A_ttachments..."
msgstr "Uložit všechny pří_lohy…"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1513
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1516
msgid "_Save Image As..."
msgstr "_Uložit obrázek jako…"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1536
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1539
msgid "Save A_ttachment..."
msgid_plural "Save All A_ttachments..."
msgstr[0] "Uložit pří_lohu…"
......@@ -877,37 +889,37 @@ msgstr[1] "Uložit pří_lohy…"
msgstr[2] "Uložit pří_lohy…"
#. Reply to all on a message.
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1551
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1554
msgid "Reply to _All"
msgstr "Odpovědět _všem"
#. Mark as read/unread.
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1568
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1571
msgid "_Mark as Read"
msgstr "_Označit jako přečtené"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1572
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1575
msgid "_Mark as Unread"
msgstr "_Označit jako nepřečtené"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1578
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1581
msgid "Mark Unread From _Here"
msgstr "Označit jako nepřečtené z_de"
#. Separator.
#. View original message source.
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1593
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1596
msgid "_View Source"
msgstr "_Zobrazit zdroj"
#. Generate the attachment table.
#. / Placeholder filename for attachments with no filename.
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1898
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:1901
#: ../src/engine/rfc822/rfc822-utils.vala:327
msgid "none"
msgstr "žádný"
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:2028
#: ../src/client/conversation-viewer/conversation-viewer.vala:2031
msgid "Failed to open default text editor."
msgstr "Nepodařilo se otevřít výchozí textový editor."
......@@ -928,25 +940,8 @@ msgstr "_Příloha"
#. strings, and Glade doesn't support the "larger" size attribute. See this bug report for
#. details: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=679006
#: ../src/client/dialogs/password-dialog.vala:16
msgid "Please enter your email password"
msgstr "Vložte prosím heslo svého e-mailu"
#: ../src/client/dialogs/password-dialog.vala:17
msgid "Unable to login to email server"
msgstr "Nelze se přihlásit k poštovnímu serveru"
#: ../src/client/dialogs/password-dialog.vala:124
msgid "SSL"
msgstr "SSL"
#: ../src/client/dialogs/password-dialog.vala:126 ../ui/login.glade.h:26
msgid "STARTTLS"
msgstr "STARTTLS"
#: ../src/client/dialogs/password-dialog.vala:128
#: ../src/engine/api/geary-special-folder-type.vala:58 ../ui/login.glade.h:24
msgid "None"
msgstr "Žádný"
msgid "Please enter your password"
msgstr "Zadejte prosím své heslo"
#. Label displaying total number of email messages in a folder
#: ../src/client/folder-list/folder-list-folder-entry.vala:30
......@@ -1196,6 +1191,10 @@ msgstr "K odeslání"
msgid "Archive"
msgstr "Archiv"
#: ../src/engine/api/geary-special-folder-type.vala:58 ../ui/login.glade.h:24
msgid "None"
msgstr "Žádný"
#. Map of user-supplied search field names to column names.
#. / Can be typed in the search box like attachment:file.txt to find
#. / messages with attachments with a particular name.
......@@ -1501,7 +1500,7 @@ msgstr "Heslo"
msgid "E_mail address:"
msgstr "E-_mailová adresa:"
#: ../ui/login.glade.h:3 ../ui/password-dialog.glade.h:2
#: ../ui/login.glade.h:3
msgid "_Password:"
msgstr "_Heslo:"
......@@ -1521,7 +1520,7 @@ msgstr "Přez_dívka:"
msgid "Work, Home, etc."
msgstr "Do práce, domů, atd."
#: ../ui/login.glade.h:9 ../ui/password-dialog.glade.h:9
#: ../ui/login.glade.h:9
msgid "IMAP settings"
msgstr "Nastavení IMAP"
......@@ -1541,7 +1540,7 @@ msgstr "Ser_ver:"
msgid "Por_t:"
msgstr "Por_t:"
#: ../ui/login.glade.h:14 ../ui/password-dialog.glade.h:13
#: ../ui/login.glade.h:14
msgid "SMTP settings"
msgstr "Nastavení SMTP"
......@@ -1585,6 +1584,10 @@ msgstr "Šifrová_ní:"
msgid "SSL/TLS"
msgstr "SSL/TLS"
#: ../ui/login.glade.h:26
msgid "STARTTLS"
msgstr "STARTTLS"
#: ../ui/login.glade.h:27
msgid "No authentication re_quired"
msgstr "Ne_vyžaduje ověření"
......@@ -1598,52 +1601,20 @@ msgid "_Download mail:"
msgstr "_Stáhnout e-mail:"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:1
msgid "SMTP Credentials"
msgstr "Přihlašovací údaje SMTP"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:2
msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:3
msgid "IMAP Credentials"
msgstr "Přihlašovací údaje IMAP"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:4
msgid "SMTP Credentials"
msgstr "Přihlašovací údaje SMTP"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:5
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:6
msgid "Service:"
msgstr "Služba:"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:7
msgid "Real name:"
msgstr "Skutečné jméno:"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:8
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:10
msgid "Server:"
msgstr "Server:"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:11
msgid "Port:"
msgstr "Port:"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:12
msgid "SSL/TLS encryption:"
msgstr "Šifrování SSL/TLS:"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:14
msgid "_Details"
msgstr "Po_drobnosti"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:15
msgid "_Remember passwords"
msgstr "_Pamatovat si hesla"
#: ../ui/password-dialog.glade.h:4
msgid "_Remember password"
msgstr "_Pamatovat si heslo"
#: ../ui/preferences.glade.h:2
msgid "Reading"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment