Commit f842e3b3 authored by Pablo Saratxaga's avatar Pablo Saratxaga

updated Danish file

parent 41121907
......@@ -1430,7 +1430,7 @@ msgid ""
"You have probably just upgraded gdm.\n"
"Please restart the gdm daemon or reboot the computer."
msgstr ""
"Vlgerversionen (%s) passer ikke til dmenversionen (%s).\n"
"Vlgerversionen (%s) passer ikke til dmonversionen (%s).\n"
"Du har sandsynligvis lige opgraderet GDM. Genstart venligst\n"
"enten GDM-dmonen eller maskinen."
......@@ -2244,7 +2244,7 @@ msgstr ""
#: gui/gdmconfig-strings.c:94
msgid "Show choosable user images (enable face browser)"
msgstr "Vis valgbare brugerbilleder (sl ansigsvlger til)"
msgstr "Vis valgbare brugerbilleder (sl ansigtsvlger til)"
#: gui/gdmconfig-strings.c:95
msgid "Default face image: "
......@@ -2636,7 +2636,7 @@ msgid ""
"Maximum displays per single host. You can use this to prevent attacks by "
"hogging all the possible displays. Does not apply to local connections."
msgstr ""
"Maksimal antal skrme for en enket vrt. Du kan bruge dette til at undg "
"Maksimal antal skrme for en enkelt vrt. Du kan bruge dette til at undg "
"angreb med at tage alle de mulige skrme. Glder ikke for lokale "
"forbindelser."
......@@ -3034,7 +3034,7 @@ msgstr "Navn: "
#: gui/gdmconfig-strings.c:281
msgid "Command line: "
msgstr "Kommandolinjne: "
msgstr "Kommandolinje: "
#: gui/gdmconfig-strings.c:282
msgid "Allow as flexible server"
......@@ -3877,7 +3877,7 @@ msgstr ""
"brugergrnsefladen fra fil %s.\n"
"En mulig rsag kan vre at glade grnsefladebeskrivelsen er korrupt.\n"
"%s kan ikke fortstte og vil afslutte nu.\n"
"Du br tjekke installationen af %s eller reinstallere %s."
"Du br tjekke installationen af %s eller geninstallere %s."
#: vicious-extensions/glade-helper.c:191
#, c-format
......@@ -3903,7 +3903,7 @@ msgstr ""
"widget af CList-type skal have %d kolonner.\n"
"En mulig rsag er at glade grnsefladefilen er korrupt.\n"
"%s kan ikke fortstte og vil afslutte nu.\n"
"Du br tjekke installationen af %s eller reinstallere %s."
"Du br tjekke installationen af %s eller geninstallere %s."
#: vicious-extensions/glade-helper.c:237
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment