Commit d8c5975e authored by Keld Jørn Simonsen's avatar Keld Jørn Simonsen

Updates gdm2/po/da.po gnomeicu/po/da.po gtkhtml/po/da.po libgda/po/da.po

Updates
gdm2/po/da.po gnomeicu/po/da.po gtkhtml/po/da.po
libgda/po/da.po
parent e08c4adf
......@@ -3,7 +3,7 @@
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998, 1999.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2001
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2001.
#
# Konventioner:
#
......@@ -19,8 +19,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2 2.2.4.2\n"
"POT-Creation-Date: 2001-09-30 20:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-09-14 11:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-07 20:10-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2001-10-08 11:43+0200\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>\n"
"Language-Team: Dansk/Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -524,7 +524,7 @@ msgid "%s: Could not open FIFO"
msgstr "%s: Kunne ikke bne FIFO"
#. Translators, don't translate the 'y' and 'n'
#: daemon/misc.c:366
#: daemon/misc.c:374
msgid "y = Yes or n = No? >"
msgstr "y = Ja eller n = Nej? >"
......@@ -650,14 +650,20 @@ msgstr "%s: initgroups() mislykkedes for %s"
msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
msgstr "%s: Kunne ikke stte bruger-id til %d"
# src/gdmslave.c:184
#: daemon/server.c:737
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to 0"
msgstr "%s: Kunne ikke stte gruppe-id til 0"
# src/gdm.c:268
#: daemon/server.c:738
#: daemon/server.c:748
#, c-format
msgid "gdm_server_spawn: Xserver not found: %s"
msgstr "gdm_server_spawn: X-server ikke fundet: %s"
# src/gdmmisc.c:277
#: daemon/server.c:743
#: daemon/server.c:753
msgid "gdm_server_spawn: Can't fork Xserver process!"
msgstr "gdm_server_spawn: Kan ikke splitte X-serverproces!"
......@@ -854,7 +860,7 @@ msgstr ""
"gdm_slave_session_start: Godkendelseproces frdig. Slr velkomstbyderen ned."
# src/gdmslave.c:351
#: daemon/slave.c:1878
#: daemon/slave.c:1881
msgid ""
"gdm_slave_session_start: Execution of PreSession script returned > 0. "
"Aborting."
......@@ -863,36 +869,36 @@ msgstr ""
"Afbryder."
# src/gdmslave.c:356
#: daemon/slave.c:1905
#: daemon/slave.c:1908
msgid "gdm_slave_session_start: Error forking user session"
msgstr "gdm_slave_session_start: Fejl under fraspaltning af brugersession"
# src/gdmslave.c:362
#: daemon/slave.c:1950
#: daemon/slave.c:1953
#, c-format
msgid "gdm_slave_session_start: Could not setgid %d. Aborting."
msgstr "gdm_slave_session_start: Kunne ikke udfre setgid %d. Afbryder."
# src/gdmslave.c:365
#: daemon/slave.c:1954
#: daemon/slave.c:1957
#, c-format
msgid "gdm_slave_session_start: initgroups() failed for %s. Aborting."
msgstr "gdm_slave_session_start: initgroups() fejlede for %s. Afbryder."
# src/gdmverify.c:141
#: daemon/slave.c:1960
#: daemon/slave.c:1963
#, c-format
msgid "%s: Could not open session for %s. Aborting."
msgstr "%s: Kunne ikke bne session for %s. Afbryder."
# src/gdmslave.c:368
#: daemon/slave.c:1966
#: daemon/slave.c:1969
#, c-format
msgid "gdm_slave_session_start: Could not become %s. Aborting."
msgstr "gdm_slave_session_start: Kunne ikke blive %s. Afbryder."
#. yaikes
#: daemon/slave.c:2036
#: daemon/slave.c:2039
msgid ""
"gdm_slave_session_start: gnome-session not found for a failsafe gnome "
"session, trying xterm"
......@@ -900,7 +906,7 @@ msgstr ""
"gdm_slave_session_start: gnome-session ikke fundet til en fejlsikret Gnome-"
"session, prver xterm"
#: daemon/slave.c:2041
#: daemon/slave.c:2044
msgid ""
"Could not find the GNOME installation,\n"
"will try running the \"Failsafe xterm\"\n"
......@@ -910,7 +916,7 @@ msgstr ""
"prver at kre sessionen 'Fejlsikret\n"
"xterm'."
#: daemon/slave.c:2047
#: daemon/slave.c:2050
msgid ""
"This is the Failsafe Gnome session.\n"
"You will be logged into the 'Default'\n"
......@@ -924,11 +930,11 @@ msgstr ""
"udfrt. Dette br kun bruges til at ordne\n"
"problemer i din installation."
#: daemon/slave.c:2066
#: daemon/slave.c:2069
msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
msgstr "Kan ikke finde 'xterm' til at starte en fejlsikret session."
#: daemon/slave.c:2073
#: daemon/slave.c:2076
msgid ""
"This is the Failsafe xterm session.\n"
"You will be logged into a terminal\n"
......@@ -945,17 +951,17 @@ msgstr ""
"terminalemuleringen, indtast 'exit' i\n"
"vinduet og tryk p retur p tastaturet."
#: daemon/slave.c:2095
#: daemon/slave.c:2098
#, c-format
msgid "Running %s for %s on %s"
msgstr "Krer %s for %s p %s"
# src/gdmslave.c:362
#: daemon/slave.c:2109
#: daemon/slave.c:2112
msgid "gdm_slave_session_start: User not allowed to log in"
msgstr "gdm_slave_session_start: Brugeren har ikke tilladelse til at logge p"
#: daemon/slave.c:2111
#: daemon/slave.c:2114
msgid ""
"The system administrator has\n"
"disabled your account."
......@@ -964,12 +970,12 @@ msgstr ""
"deaktiveret din adgang."
# src/gdmslave.c:415
#: daemon/slave.c:2114
#: daemon/slave.c:2117
#, c-format
msgid "gdm_slave_session_start: Could not find/run session `%s'"
msgstr "gdm_slave_session_start: Kunne ikke finde/starte sessionen '%s'"
#: daemon/slave.c:2119
#: daemon/slave.c:2122
msgid ""
"Cannot start the session, most likely the\n"
"session does not exist. Please select from\n"
......@@ -982,12 +988,12 @@ msgstr ""
"i logind-vinduet."
# src/gdmslave.c:415
#: daemon/slave.c:2127
#: daemon/slave.c:2130
#, c-format
msgid "gdm_slave_session_start: Could not start session `%s'"
msgstr "gdm_slave_session_start: Kunne ikke starte sessionen '%s'"
#: daemon/slave.c:2130
#: daemon/slave.c:2133
msgid ""
"Cannot start your shell. It could be that the\n"
"system administrator has disabled your login.\n"
......@@ -997,41 +1003,41 @@ msgstr ""
"at systemadministrator har deaktiveret din adgang,\n"
"men kan ogs indikere ind fejl i den.\n"
#: daemon/slave.c:2291
#: daemon/slave.c:2294
#, c-format
msgid "Ping to %s failed, whacking display!"
msgstr "Pingning af %s mislykkedes, deaktiver terminal!"
# src/gdmslave.c:579
#: daemon/slave.c:2397
#: daemon/slave.c:2400
#, c-format
msgid "gdm_slave_xioerror_handler: Fatal X error - Restarting %s"
msgstr "gdm_slave_xioerror_handler: Fatal X-fejl - genstarter %s"
# src/gdmmisc.c:273
#: daemon/slave.c:2569
#: daemon/slave.c:2572
#, c-format
msgid "gdm_slave_exec_script: Failed starting: %s"
msgstr "gdm_slave_exec_script: Fejl under opstart: %s"
# src/gdmmisc.c:277
#: daemon/slave.c:2573
#: daemon/slave.c:2576
msgid "gdm_slave_exec_script: Can't fork script process!"
msgstr "gdm_slave_exec_script: Kan ikke fraspalte skriptproces!"
# src/gdmmisc.c:202
#: daemon/slave.c:2697
#: daemon/slave.c:2700
msgid "gdm_parse_enriched_login: Failed creating pipe"
msgstr "gdm_parse_enriched_login: Det mislykkedes at oprette videreledning"
# src/gdmmisc.c:273
#: daemon/slave.c:2719
#: daemon/slave.c:2722
#, c-format
msgid "gdm_parse_enriched_login: Failed executing: %s"
msgstr "gdm_parse_enriched_login: Det mislykkedes at kre: %s"
# src/gdmmisc.c:277
#: daemon/slave.c:2724
#: daemon/slave.c:2727
msgid "gdm_parse_enriched_login: Can't fork script process!"
msgstr "gdm_parse_enriched_login: Kan ikke fraspalte script-proces!"
......@@ -3100,7 +3106,7 @@ msgstr "Fejls
msgid "Authenticate before running --command"
msgstr "Autenticr fr krsel af --command"
#: gui/gdmXnestchooser.c:153 gui/gdmflexiserver.c:551
#: gui/gdmXnestchooser.c:159 gui/gdmflexiserver.c:551
msgid ""
"GDM is not running.\n"
"Please ask your system administrator to start it."
......@@ -3846,7 +3852,7 @@ msgid ""
"Setup the picture that will show in the GDM (login manager) face browser"
msgstr "Vlg det billede som bliver vist i logindhndteringens ansigtsvlger"
#: gui/gdmXnestchooser.c:114
#: gui/gdmXnestchooser.c:120
msgid ""
"Xnest doesn't exist.\n"
"Please ask your system administrator\n"
......@@ -3856,7 +3862,7 @@ msgstr ""
"Venligst bed din systemadministrator\n"
"om at installere det."
#: gui/gdmXnestchooser.c:130
#: gui/gdmXnestchooser.c:136
msgid ""
"Indirect XDMCP is not enabled,\n"
"please ask your system administrator to enable it\n"
......@@ -3866,7 +3872,7 @@ msgstr ""
"Venligst bed din systemadministrator om dette kan\n"
"aktiveres i GDM konfigurationsprogrammet."
#: gui/gdmXnestchooser.c:164
#: gui/gdmXnestchooser.c:170
msgid "Could not find a free display number"
msgstr "Kunne ikke finde et ledigt skrmnummer"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment