Commit cee609df authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2002-05-28  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent c644978b
2002-05-28 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-05-27 Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>
* el.po: Updated Greek translation.
......
......@@ -21,8 +21,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-25 20:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-25 20:56+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-28 13:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-28 13:25+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -139,7 +139,7 @@ msgid "%s: Could not write cookie"
msgstr "%s: Kunne ikke skrive infokage"
# src/gdmauth.c:132
#: daemon/auth.c:530
#: daemon/auth.c:531
#, c-format
msgid "gdm_auth_user_remove: Ignoring suspiciously looking cookie file %s"
msgstr "gdm_auth_user_remove: Fjerner suspekt udseende infokage %s"
......@@ -531,7 +531,7 @@ msgstr "%s: fork() fejlede!"
# src/gdm.c:520
#. should never happen
#: daemon/gdm.c:711 daemon/slave.c:2057
#: daemon/gdm.c:711 daemon/slave.c:2035
#, c-format
msgid "%s: setsid() failed: %s!"
msgstr "%s: setsid() fejlede: %s!"
......@@ -646,7 +646,7 @@ msgstr "Fraspalt ikke en proces til at ligge i baggrunden"
msgid "Preserve LD_* variables"
msgstr "Bevar 'LD_*'-variabler"
#: daemon/gdm.c:1347
#: daemon/gdm.c:1347 gui/gdmchooser.c:1055
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
......@@ -850,19 +850,19 @@ msgstr ""
"%s: Server skulle være startet af uid %d, men den bruger eksisterer ikke"
# src/gdmslave.c:184
#: daemon/server.c:825 daemon/slave.c:1312 daemon/slave.c:1660
#: daemon/server.c:825 daemon/slave.c:1290 daemon/slave.c:1638
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
msgstr "%s: Kunne ikke sætte gruppe-id til %d"
# src/gdmslave.c:365
#: daemon/server.c:831 daemon/slave.c:1317 daemon/slave.c:1665
#: daemon/server.c:831 daemon/slave.c:1295 daemon/slave.c:1643
#, c-format
msgid "%s: initgroups() failed for %s"
msgstr "%s: initgroups() mislykkedes for %s"
# src/gdmslave.c:187
#: daemon/server.c:837 daemon/slave.c:1322 daemon/slave.c:1670
#: daemon/server.c:837 daemon/slave.c:1300 daemon/slave.c:1648
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
msgstr "%s: Kunne ikke sætte bruger-id til %d"
......@@ -961,12 +961,12 @@ msgid "gdm_slave_wait_for_login: No login/Bad login"
msgstr "gdm_slave_wait_for_login: Ingen logind eller ugyldigt logind"
# src/gdmslave.c:162
#: daemon/slave.c:1271
#: daemon/slave.c:1249
#, c-format
msgid "%s: Can't init pipe to gdmgreeter"
msgstr "%s: Kan ikke åbne datakanal til gdmgreeter"
#: daemon/slave.c:1383
#: daemon/slave.c:1361
msgid ""
"No servers were defined in the\n"
"configuration file and XDMCP was\n"
......@@ -986,7 +986,7 @@ msgstr ""
"automatisk og tidsindstillet logind er\n"
"deaktiveret nu."
#: daemon/slave.c:1397
#: daemon/slave.c:1375
msgid ""
"I could not start the regular X\n"
"server (your graphical environment)\n"
......@@ -1000,7 +1000,7 @@ msgstr ""
"X-server. Du bør logge på og sætte\n"
"X-serveren korrekt op."
#: daemon/slave.c:1406
#: daemon/slave.c:1384
#, c-format
msgid ""
"The specified display number was busy, so this server was started on display "
......@@ -1010,14 +1010,14 @@ msgstr ""
"s."
# src/gdmslave.c:197
#: daemon/slave.c:1419
#: daemon/slave.c:1397
#, c-format
msgid "gdm_slave_greeter: Cannot start greeter trying default: %s"
msgstr ""
"gdm_slave_greeter: Kan ikke starte velkomstbyder, forsøger "
"fabriksindstilling: %s"
#: daemon/slave.c:1431
#: daemon/slave.c:1409
msgid ""
"Cannot start the greeter program,\n"
"you will not be able to log in.\n"
......@@ -1032,28 +1032,28 @@ msgstr ""
"anden måde og ret konfigurationsfilen."
# src/gdmslave.c:197
#: daemon/slave.c:1437
#: daemon/slave.c:1415
#, c-format
msgid "%s: Error starting greeter on display %s"
msgstr "%s: Fejl under opstart af velkomstbyder på terminalen %s"
# src/gdmslave.c:200
#: daemon/slave.c:1440
#: daemon/slave.c:1418
#, c-format
msgid "%s: Can't fork gdmgreeter process"
msgstr "%s: Kan ikke fraspalte velkomstbyderproces"
#: daemon/slave.c:1505 daemon/slave.c:1593
#: daemon/slave.c:1483 daemon/slave.c:1571
#, c-format
msgid "%s: Can't open fifo!"
msgstr "%s: Kan ikke åbne FIFO!"
# src/gdmslave.c:162
#: daemon/slave.c:1620
#: daemon/slave.c:1598
msgid "gdm_slave_chooser: Can't init pipe to gdmchooser"
msgstr "gdm_slave_chooser: Kan ikke åbne videreledning til gdmchooser"
#: daemon/slave.c:1703
#: daemon/slave.c:1681
msgid ""
"Cannot start the chooser program,\n"
"you will not be able to log in.\n"
......@@ -1065,36 +1065,36 @@ msgstr ""
"systemadministratoren.\n"
# src/gdmslave.c:197
#: daemon/slave.c:1707
#: daemon/slave.c:1685
#, c-format
msgid "gdm_slave_chooser: Error starting chooser on display %s"
msgstr "gdm_slave_chooser: Fejl under opstart af vælger på terminalen %s"
# src/gdmslave.c:200
#: daemon/slave.c:1710
#: daemon/slave.c:1688
msgid "gdm_slave_chooser: Can't fork gdmchooser process"
msgstr "gdm_slave_chooser: Kan ikke fraspalte gdmchooser-proces"
# src/gdmverify.c:141
#: daemon/slave.c:2094
#: daemon/slave.c:2072
#, c-format
msgid "%s: Could not setup environment for %s. Aborting."
msgstr "%s: Kunne ikke opsætte miljøet for %s. Afbryder."
# src/gdmslave.c:365
#: daemon/slave.c:2108
#: daemon/slave.c:2086
#, c-format
msgid "%s: setusercontext() failed for %s. Aborting."
msgstr "%s: setusercontext() mislykkedes for %s. Afbryder."
# src/gdmslave.c:368
#: daemon/slave.c:2124
#: daemon/slave.c:2102
#, c-format
msgid "gdm_slave_session_start: Could not become %s. Aborting."
msgstr "gdm_slave_session_start: Kunne ikke blive %s. Afbryder."
#. yaikes
#: daemon/slave.c:2207
#: daemon/slave.c:2185
msgid ""
"gdm_slave_session_start: gnome-session not found for a failsafe gnome "
"session, trying xterm"
......@@ -1102,7 +1102,7 @@ msgstr ""
"gdm_slave_session_start: gnome-session ikke fundet til en fejlsikret Gnome-"
"session, prøver xterm"
#: daemon/slave.c:2211
#: daemon/slave.c:2189
msgid ""
"Could not find the GNOME installation,\n"
"will try running the \"Failsafe xterm\"\n"
......@@ -1112,7 +1112,7 @@ msgstr ""
"prøver at køre sessionen 'Fejlsikret\n"
"xterm'."
#: daemon/slave.c:2217
#: daemon/slave.c:2195
msgid ""
"This is the Failsafe Gnome session.\n"
"You will be logged into the 'Default'\n"
......@@ -1126,11 +1126,11 @@ msgstr ""
"udført. Dette bør kun bruges til at ordne\n"
"problemer i din installation."
#: daemon/slave.c:2237
#: daemon/slave.c:2215
msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
msgstr "Kan ikke finde 'xterm' til at starte en fejlsikret session."
#: daemon/slave.c:2244
#: daemon/slave.c:2222
msgid ""
"This is the Failsafe xterm session.\n"
"You will be logged into a terminal\n"
......@@ -1147,23 +1147,23 @@ msgstr ""
"terminalemuleringen, indtast 'exit' i\n"
"vinduet og tryk på retur på tastaturet."
#: daemon/slave.c:2272
#: daemon/slave.c:2250
#, c-format
msgid "Running %s for %s on %s"
msgstr "Kører %s for %s på %s"
# src/gdmverify.c:141
#: daemon/slave.c:2291
#: daemon/slave.c:2269
#, c-format
msgid "%s: Could not open ~/.xsession-errors"
msgstr "%s: Kunne ikke åbne ~/.xsession-errors"
# src/gdmslave.c:362
#: daemon/slave.c:2301
#: daemon/slave.c:2279
msgid "gdm_slave_session_start: User not allowed to log in"
msgstr "gdm_slave_session_start: Brugeren har ikke tilladelse til at logge på"
#: daemon/slave.c:2303
#: daemon/slave.c:2281
msgid ""
"The system administrator has\n"
"disabled your account."
......@@ -1172,12 +1172,12 @@ msgstr ""
"deaktiveret din adgang."
# src/gdmslave.c:415
#: daemon/slave.c:2306
#: daemon/slave.c:2284
#, c-format
msgid "gdm_slave_session_start: Could not find/run session `%s'"
msgstr "gdm_slave_session_start: Kunne ikke finde/starte sessionen '%s'"
#: daemon/slave.c:2311
#: daemon/slave.c:2289
msgid ""
"Cannot start the session, most likely the\n"
"session does not exist. Please select from\n"
......@@ -1190,12 +1190,12 @@ msgstr ""
"i logind-vinduet."
# src/gdmslave.c:415
#: daemon/slave.c:2319
#: daemon/slave.c:2297
#, c-format
msgid "gdm_slave_session_start: Could not start session `%s'"
msgstr "gdm_slave_session_start: Kunne ikke starte sessionen '%s'"
#: daemon/slave.c:2322
#: daemon/slave.c:2300
msgid ""
"Cannot start your shell. It could be that the\n"
"system administrator has disabled your login.\n"
......@@ -1206,14 +1206,14 @@ msgstr ""
"men kan også indikere ind fejl i den.\n"
# src/gdmslave.c:326
#: daemon/slave.c:2357
#: daemon/slave.c:2335
#, c-format
msgid "gdm_slave_session_start: User passed auth but getpwnam(%s) failed!"
msgstr ""
"gdm_slave_session_start: Bruger klarede godkendelse, men getpwnam(%s) "
"fejlede!"
#: daemon/slave.c:2363
#: daemon/slave.c:2341
#, c-format
msgid ""
"Your home directory is listed as:\n"
......@@ -1234,13 +1234,13 @@ msgstr ""
"Sandsynligvis virker intet medmindre du\n"
"kører en fejlsikret session."
#: daemon/slave.c:2371
#: daemon/slave.c:2349
#, c-format
msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
msgstr "%s: Hjemmemappen til %s: '%s' eksisterer ikke!"
# src/gdmslave.c:351
#: daemon/slave.c:2537
#: daemon/slave.c:2515
msgid ""
"gdm_slave_session_start: Execution of PreSession script returned > 0. "
"Aborting."
......@@ -1248,7 +1248,7 @@ msgstr ""
"gdm_slave_session_start: Udførsel af præsessionsprogram returnerede > 0. "
"Afbryder."
#: daemon/slave.c:2560
#: daemon/slave.c:2538
msgid ""
"GDM could not write to your authorization\n"
"file. This could mean that you are out of\n"
......@@ -1265,11 +1265,11 @@ msgstr ""
"din systemadministrator."
# src/gdmslave.c:356
#: daemon/slave.c:2595
#: daemon/slave.c:2573
msgid "gdm_slave_session_start: Error forking user session"
msgstr "gdm_slave_session_start: Fejl under fraspaltning af brugersession"
#: daemon/slave.c:2655
#: daemon/slave.c:2633
msgid ""
"Your session only lasted less then\n"
"10 seconds. If you have not logged out\n"
......@@ -1287,45 +1287,45 @@ msgstr ""
"af de fejlsikrede sessioner og se om du\n"
"kan løse problemet."
#: daemon/slave.c:2663
#: daemon/slave.c:2641
msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
msgstr "Vis detaljer (filen ~/.xsession-errors)"
#: daemon/slave.c:2816
#: daemon/slave.c:2794
#, c-format
msgid "Ping to %s failed, whacking display!"
msgstr "Pingning af %s mislykkedes, deaktiver terminal!"
# src/gdmslave.c:579
#: daemon/slave.c:2997
#: daemon/slave.c:2975
#, c-format
msgid "gdm_slave_xioerror_handler: Fatal X error - Restarting %s"
msgstr "gdm_slave_xioerror_handler: Fatal X-fejl - genstarter %s"
# src/gdmmisc.c:273
#: daemon/slave.c:3255
#: daemon/slave.c:3233
#, c-format
msgid "gdm_slave_exec_script: Failed starting: %s"
msgstr "gdm_slave_exec_script: Fejl under opstart: %s"
# src/gdmmisc.c:277
#: daemon/slave.c:3261
#: daemon/slave.c:3239
msgid "gdm_slave_exec_script: Can't fork script process!"
msgstr "gdm_slave_exec_script: Kan ikke fraspalte skriptproces!"
# src/gdmmisc.c:202
#: daemon/slave.c:3353
#: daemon/slave.c:3331
msgid "gdm_parse_enriched_login: Failed creating pipe"
msgstr "gdm_parse_enriched_login: Det mislykkedes at oprette videreledning"
# src/gdmmisc.c:273
#: daemon/slave.c:3385
#: daemon/slave.c:3363
#, c-format
msgid "gdm_parse_enriched_login: Failed executing: %s"
msgstr "gdm_parse_enriched_login: Det mislykkedes at køre: %s"
# src/gdmmisc.c:277
#: daemon/slave.c:3390
#: daemon/slave.c:3368
msgid "gdm_parse_enriched_login: Can't fork script process!"
msgstr "gdm_parse_enriched_login: Kan ikke fraspalte script-proces!"
......@@ -1475,7 +1475,7 @@ msgstr "Brugeren %s har ikke længere tilladelse til at få adgang nu"
#: daemon/verify-pam.c:384
msgid ""
"\n"
"The system administrator has disabled access to the system temporairly."
"The system administrator has disabled access to the system temporarily."
msgstr ""
"\n"
"Systemadministratoren har deaktiveret adgang til systemet midlertidigt."
......@@ -1889,7 +1889,7 @@ msgstr "gdm_signals_init: Fejl under opsætning af INT-signalhåndtering"
msgid "gdm_signals_init: Error setting up TERM signal handler"
msgstr "gdm_signals_init: Fejl under opsætning af TERM-signalhåndtering"
#: gui/gdmchooser.c:963 gui/gdmlogin.c:4020 gui/greeter/greeter.c:817
#: gui/gdmchooser.c:963 gui/gdmlogin.c:4019 gui/greeter/greeter.c:817
msgid "Could not set signal mask!"
msgstr "Kunne ikke sætte signalmaske!"
......@@ -1917,7 +1917,7 @@ msgstr "Forbindelsestype der skal returneres som svar til XDM"
msgid "TYPE"
msgstr "TYPE"
#: gui/gdmchooser.c:1090
#: gui/gdmchooser.c:1082
#, c-format
msgid ""
"The chooser version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
......@@ -2366,7 +2366,7 @@ msgstr ""
"gdm_login_parse_config: Ingen konfigurationsfil: %s. Bruger standardværdier."
# src/gdmmisc.c:203
#: gui/gdmlogin.c:809 gui/gdmlogin.c:3799
#: gui/gdmlogin.c:809 gui/gdmlogin.c:3798
#, c-format
msgid "Welcome to %n"
msgstr "Velkommen til %n"
......@@ -2609,12 +2609,12 @@ msgid "D_isconnect"
msgstr "_Frakobl"
# src/gdmgreeter.c:1453
#: gui/gdmlogin.c:3510
#: gui/gdmlogin.c:3509
#, c-format
msgid "Can't open DefaultImage: %s. Suspending face browser!"
msgstr "Kan ikke åbne standardbillede: %s. Bruger ikke ansigtsvælger!"
#: gui/gdmlogin.c:3878 gui/gdmlogin.c:3905 gui/greeter/greeter.c:464
#: gui/gdmlogin.c:3877 gui/gdmlogin.c:3904 gui/greeter/greeter.c:464
#: gui/greeter/greeter.c:491
#, c-format
msgid ""
......@@ -2627,12 +2627,12 @@ msgstr ""
"enten GDM-dæmonen eller maskinen."
# src/gdmgreeter.c:980
#: gui/gdmlogin.c:3911 gui/gdmlogin.c:3953 gui/greeter/greeter.c:497
#: gui/gdmlogin.c:3910 gui/gdmlogin.c:3952 gui/greeter/greeter.c:497
#: gui/greeter/greeter.c:540
msgid "Reboot"
msgstr "Genstart maskinen"
#: gui/gdmlogin.c:3945 gui/greeter/greeter.c:532
#: gui/gdmlogin.c:3944 gui/greeter/greeter.c:532
#, c-format
msgid ""
"The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
......@@ -2643,31 +2643,31 @@ msgstr ""
"Du har sandsynligvis lige opgraderet GDM. Genstart venligst\n"
"enten GDM-dæmonen eller maskinen."
#: gui/gdmlogin.c:3951 gui/greeter/greeter.c:538
#: gui/gdmlogin.c:3950 gui/greeter/greeter.c:538
msgid "Restart"
msgstr "Genstart"
# src/gdmgreeter.c:1597
#: gui/gdmlogin.c:3992 gui/greeter/greeter.c:797
#: gui/gdmlogin.c:3991 gui/greeter/greeter.c:797
msgid "main: Error setting up HUP signal handler"
msgstr "main: Fejl under opsætning af HUP-signalhåndtering"
# src/gdmgreeter.c:1600
#: gui/gdmlogin.c:4000 gui/greeter/greeter.c:805
#: gui/gdmlogin.c:3999 gui/greeter/greeter.c:805
msgid "main: Error setting up INT signal handler"
msgstr "main: Fejl under opsætning af INT-signalhåndtering"
# src/gdmgreeter.c:1603
#: gui/gdmlogin.c:4003 gui/greeter/greeter.c:808
#: gui/gdmlogin.c:4002 gui/greeter/greeter.c:808
msgid "main: Error setting up TERM signal handler"
msgstr "main: Fejl under opsætning af TERM-signalhåndtering"
# src/gdm.c:600
#: gui/gdmlogin.c:4011
#: gui/gdmlogin.c:4010
msgid "main: Error setting up CHLD signal handler"
msgstr "main: Fejl under opsætning af CHLD-signalhåndtering"
#: gui/gdmlogin.c:4085 gui/greeter/greeter.c:941
#: gui/gdmlogin.c:4084 gui/greeter/greeter.c:941
msgid ""
"Your session directory is missing or empty!\n"
"\n"
......@@ -2679,7 +2679,7 @@ msgstr ""
"Der er så to sessioner tilgængelige, men du bør\n"
"logge på og straks rette opsætningen af GDM."
#: gui/gdmlogin.c:4106 gui/greeter/greeter.c:963
#: gui/gdmlogin.c:4105 gui/greeter/greeter.c:963
msgid ""
"The configuration file contains an invalid command\n"
"line for the login dialog, and thus I ran the\n"
......@@ -2690,7 +2690,7 @@ msgstr ""
"standardkommandoen er kørt i stedet. Ret\n"
"venligst opsætningen."
#: gui/gdmlogin.c:4128 gui/greeter/greeter.c:986
#: gui/gdmlogin.c:4127 gui/greeter/greeter.c:986
msgid ""
"The configuration was not found. GDM is using\n"
"defaults to run this session. You should log in\n"
......@@ -2702,7 +2702,7 @@ msgstr ""
"bør logge på og oprette en konfigurationsfil med\n"
"opsætningsprogrammet til GDM."
#: gui/gdmphotosetup.c:91
#: gui/gdmphotosetup.c:64
msgid ""
"The face browser is not configured,\n"
"please ask your system administrator to enable it\n"
......@@ -2712,23 +2712,23 @@ msgstr ""
"din systemadministrator om at aktivere den\n"
"i GDM-opsætningsprogrammet."
#: gui/gdmphotosetup.c:100
#: gui/gdmphotosetup.c:73
msgid "Select a photo"
msgstr "Vælg et fotografi"
#: gui/gdmphotosetup.c:109
#: gui/gdmphotosetup.c:82
msgid "Select a photograph to show in the facebrowser:"
msgstr "Vælg et fotografi der skal vises i ansigtsvælgeren:"
#: gui/gdmphotosetup.c:114
#: gui/gdmphotosetup.c:87
msgid "Browse"
msgstr "Gennemse"
#: gui/gdmphotosetup.c:137
#: gui/gdmphotosetup.c:110
msgid "No picture selected."
msgstr "Intet billede valgt."
#: gui/gdmphotosetup.c:159
#: gui/gdmphotosetup.c:119
#, c-format
msgid ""
"The picture is too large and the system administrator\n"
......@@ -2739,7 +2739,7 @@ msgstr ""
"har forbudt billeder større end %d byte til\n"
"ansigtsvælgeren."
#: gui/gdmphotosetup.c:185
#: gui/gdmphotosetup.c:145
#, c-format
msgid ""
"File %s cannot be open for reading\n"
......@@ -2748,7 +2748,7 @@ msgstr ""
"Filen %s kan ikke åbnes til læsning.\n"
"Fejl: %s"
#: gui/gdmphotosetup.c:203
#: gui/gdmphotosetup.c:163
#, c-format
msgid ""
"File %s cannot be open for writing\n"
......@@ -3330,16 +3330,16 @@ msgstr "gdmaskpass kører kun som root\n"
msgid "Authentication failure!\n"
msgstr "Godkendelsesfejl!\n"
#: vicious-extensions/glade-helper.c:72
#: vicious-extensions/glade-helper.c:75
msgid "(memory buffer)"
msgstr "(hukommelsesmellemlager)"
#: vicious-extensions/glade-helper.c:104 vicious-extensions/glade-helper.c:126
#: vicious-extensions/glade-helper.c:146
#: vicious-extensions/glade-helper.c:107 vicious-extensions/glade-helper.c:129
#: vicious-extensions/glade-helper.c:149
msgid "(memory buffer"
msgstr "(hukommelsesmellemlager"
#: vicious-extensions/glade-helper.c:178
#: vicious-extensions/glade-helper.c:181
#, c-format
msgid ""
"An error occured while loading the user interface\n"
......@@ -3354,7 +3354,7 @@ msgstr ""
"%s kan ikke fortsætte og vil afslutte nu.\n"
"Du bør tjekke installationen af %s eller geninstallere %s."
#: vicious-extensions/glade-helper.c:194
#: vicious-extensions/glade-helper.c:197
#, c-format
msgid ""
"Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
......@@ -3363,7 +3363,7 @@ msgstr ""
"Glade filen er på crack! Tjek at korrekt fil er installeret!\n"
"fil: %s widget %s"
#: vicious-extensions/glade-helper.c:224
#: vicious-extensions/glade-helper.c:227
#, c-format
msgid ""
"An error occured while loading the user interface\n"
......@@ -3380,7 +3380,7 @@ msgstr ""
"%s kan ikke fortsætte og vil afslutte nu.\n"
"Du bør tjekke installationen af %s eller geninstallere %s."
#: vicious-extensions/glade-helper.c:242
#: vicious-extensions/glade-helper.c:245
#, c-format
msgid ""
"Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
......@@ -3389,7 +3389,7 @@ msgstr ""
"Glade filen er på crack! Tjek at korrekt fil er installeret!\n"
"fil: %s widget: %s forventede antal clist-kolonner: %d"
#: vicious-extensions/glade-helper.c:260
#: vicious-extensions/glade-helper.c:263
#, c-format
msgid ""
"An error occured while loading the user interface\n"
......@@ -3405,7 +3405,7 @@ msgstr ""
"%s kan ikke fortsætte og vil afslutte nu.\n"
"Du bør tjekke installationen af %s eller installere %s igen."
#: vicious-extensions/glade-helper.c:271
#: vicious-extensions/glade-helper.c:274
#, c-format
msgid "No interface could be loaded, BAD! (file: %s)"
msgstr "Ingen grænseflade kunne indlæses! (fil: %s)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment