Commit c683d022 authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Administrator

Update Icelandic translation

(cherry picked from commit 1463e06a)
parent 257031da
......@@ -4,14 +4,14 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Richard Allen <ra@ra.is>, 2003.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015, 2016.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015, 2016, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm.master.is\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-13 05:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-14 22:27+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-12 14:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-23 10:22+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
......@@ -21,6 +21,26 @@ msgstr ""
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Veldu kerfi"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:254
msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
msgstr "XDMCP: Gat ekki búið XDMCP biðminni!"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:260
msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
msgstr "XDMCP: Gat ekki lesið XDMCP haus!"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:266
msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
msgstr "XDMCP: Röng útgáfa XDMCP!"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:272
msgid "XDMCP: Unable to parse address"
msgstr "XDMCP: Ekki gekk að þátta vistfang"
#: ../common/gdm-common.c:298
#, c-format
msgid "/dev/urandom is not a character device"
......@@ -67,23 +87,28 @@ msgstr ""
"þetta. Þangað til hefur þessi skjár verið gerður óvirkur. Endurræstu svo GDM "
"þegar orsök vandamálsins hefur verið leiðrétt."
#: ../daemon/gdm-manager.c:766
#: ../daemon/gdm-manager.c:772
msgid "No display available"
msgstr "Enginn skjár tiltækur"
#: ../daemon/gdm-manager.c:833 ../daemon/gdm-manager.c:1088
#: ../daemon/gdm-manager.c:841 ../daemon/gdm-manager.c:1117
msgid "No session available"
msgstr "Engin seta tiltæk"
#: ../daemon/gdm-manager.c:844
#: ../daemon/gdm-manager.c:860
#| msgid "No session available"
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Veljaraseta ekki tiltæk"
#: ../daemon/gdm-manager.c:872
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Er aðeins hægt að kalla áður en notandi er skráður inn"
#: ../daemon/gdm-manager.c:854
#: ../daemon/gdm-manager.c:883
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Kallari er ekki GDM"
#: ../daemon/gdm-manager.c:864
#: ../daemon/gdm-manager.c:893
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr "Mistókst að opna einkasamskiptarás"
......@@ -152,7 +177,7 @@ msgstr "Skjátæki"
msgid "The display device"
msgstr "Tækið sem skjámyndin birtist á"
#: ../daemon/gdm-session.c:1205
#: ../daemon/gdm-session.c:1224
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "Gat ekki búið til hjálparferli auðkenningar"
......@@ -178,25 +203,25 @@ msgstr "enginn notandaaðgangur tiltækur"
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Það tókst ekki að skipta yfir í notanda"
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:385
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:470
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr ""
"GNOME Display Manager Wayland Session Launcher - Ræsir fyrir Wayland "
"skjástýringu"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:609
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:612
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Gat ekki búið til sökkul!"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:748
#: ../daemon/gdm-x-session.c:812
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr "Keyra forrit í gegnum /etc/gdm/Xsession umbúðaskriftu"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:749
#: ../daemon/gdm-x-session.c:813
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "Hlusta á TCP-gátt"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:760
#: ../daemon/gdm-x-session.c:824
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr ""
"GNOME Display Manager X Session Launcher - Ræsir fyrir X-setu skjástýringu"
......@@ -305,10 +330,6 @@ msgid "Path to small image at top of user list"
msgstr "Slóð að lítilli mynd efst á notendalista"
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:8
#| msgid ""
#| "The login screen can optionally show a small image at the top of its user "
#| "list to provide site administrators and distributions a way to provide "
#| "branding."
msgid ""
"The login screen can optionally show a small image to provide site "
"administrators and distributions a way to display branding."
......@@ -318,10 +339,6 @@ msgstr ""
"auðkenna sig með vörumerki."
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:9
#| msgid ""
#| "The fallback login screen can optionally show a small image at the top of "
#| "its user list to provide site administrators and distributions a way to "
#| "provide branding."
msgid ""
"The fallback login screen can optionally show a small image to provide site "
"administrators and distributions a way to display branding."
......@@ -381,26 +398,6 @@ msgstr ""
"Fjöldi tilrauna sem notandi fær til að skrá sig inn, áður en hætt er við og "
"farið aftur í að velja notanda."
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Veldu kerfi"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:215
msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
msgstr "XDMCP: Gat ekki búið XDMCP biðminni!"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:221
msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
msgstr "XDMCP: Gat ekki lesið XDMCP haus!"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:227
msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
msgstr "XDMCP: Röng útgáfa XDMCP!"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:233
msgid "XDMCP: Unable to parse address"
msgstr "XDMCP: Ekki gekk að þátta vistfang"
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:59
msgid "Unable to create transient display: "
msgstr "Gat ekki búið til tímabundinn skjá: "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment