Commit 8860b5fd authored by emintufan's avatar emintufan Committed by Administrator

Update Turkish translation

parent b084c3d6
......@@ -12,15 +12,16 @@
# Gökhan Gurbetoğlu <ggurbet@gmail.com>, 2013.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016.
# Çağatay Yiğit Şahin <cyigitsahin@outlook.com>, 2017.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-22 19:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-19 01:23+0300\n"
"Last-Translator: Çağatay Yiğit Şahin <cyigitsahin@outlook.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-05 02:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-19 15:57+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -29,6 +30,18 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:140
msgid "_Refresh"
msgstr "_Yenile"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:141
msgid "_Cancel"
msgstr "_İptal Et"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:142
msgid "C_onnect"
msgstr "B_ağlan"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Sistem Seç"
......@@ -80,7 +93,6 @@ msgstr "Sistem, yeni bir giriş ekranı başlatamadı."
#: ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
#, c-format
#| msgid "could not find user \"%s\" on system"
msgid "could not find user “%s” on system"
msgstr "“%s” adlı kullanıcı sistemde bulunamadı"
......@@ -92,77 +104,72 @@ msgid ""
"when the problem is corrected."
msgstr ""
"Bir iç hata nedeniyle X sunucusu (grafiksel ortamınız) başlatılamadı. Lütfen "
"sistem yöneticinize başvurun ya da teşhis için syslog'unuza bakın. Bu sırada "
"bu ekran devre dışı kalacaktır. Sorun çözüldüğünde lütfen GDM'yi yeniden "
"sistem yöneticinize başvurun ya da teşhis için syslogunuza bakın. Bu sırada "
"bu ekran devre dışı kalacaktır. Sorun çözüldüğünde lütfen GDMyi yeniden "
"başlatın."
#: ../daemon/gdm-manager.c:772
#: ../daemon/gdm-manager.c:777
msgid "No display available"
msgstr "Kullanılabilir ekran yok"
#: ../daemon/gdm-manager.c:841 ../daemon/gdm-manager.c:1117
#: ../daemon/gdm-manager.c:846 ../daemon/gdm-manager.c:1122
msgid "No session available"
msgstr "Kullanılabilir oturum yok"
#: ../daemon/gdm-manager.c:860
#| msgid "No session available"
#: ../daemon/gdm-manager.c:865
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Seçici oturumu kullanılabilir değil"
#: ../daemon/gdm-manager.c:872
#: ../daemon/gdm-manager.c:877
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Sadece kullanıcı oturum açmadan önce çağrılabilir"
msgstr "Yalnızca kullanıcı oturum açmadan önce çağrılabilir"
#: ../daemon/gdm-manager.c:883
#: ../daemon/gdm-manager.c:888
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Çağıran GDM değil"
#: ../daemon/gdm-manager.c:893
#: ../daemon/gdm-manager.c:898
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr "Özel iletişim kanalı açılamadı"
#: ../daemon/gdm-server.c:391
#: ../daemon/gdm-server.c:383
#, c-format
#| msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn’t exist"
msgstr ""
"Sunucu %s kullanıcısı tarafından yeniden başlatılmalı ama bu kullanıcı yok"
#: ../daemon/gdm-server.c:402 ../daemon/gdm-server.c:422
#: ../daemon/gdm-server.c:394 ../daemon/gdm-server.c:414
#, c-format
#| msgid "Couldn't set groupid to %d"
msgid "Couldn’t set groupid to %d"
msgstr "groupid %d olarak değiştirilemedi"
#: ../daemon/gdm-server.c:408
#: ../daemon/gdm-server.c:400
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "%s için initgroups () başarısız oldu"
#: ../daemon/gdm-server.c:414
#: ../daemon/gdm-server.c:406
#, c-format
#| msgid "Couldn't set userid to %d"
msgid "Couldn’t set userid to %d"
msgstr "userid %d olarak değiştirilemedi"
#: ../daemon/gdm-server.c:492
#: ../daemon/gdm-server.c:484
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr "%s: %s ekranı için günlük dosyası açılamadı!"
#: ../daemon/gdm-server.c:513 ../daemon/gdm-server.c:519
#: ../daemon/gdm-server.c:525
#: ../daemon/gdm-server.c:505 ../daemon/gdm-server.c:511
#: ../daemon/gdm-server.c:517
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: %s ayarı %s olarak atarken hata"
#: ../daemon/gdm-server.c:545
#: ../daemon/gdm-server.c:537
#, c-format
#| msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
msgid "%s: Server priority couldn’t be set to %d: %s"
msgstr "%s: Sunucu önceliği %d olarak atanamadı: %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:697
#: ../daemon/gdm-server.c:689
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: %s ekranı için boş sunucu komutu"
......@@ -191,34 +198,32 @@ msgstr "Görüntü Aygıtı"
msgid "The display device"
msgstr "Görüntü aygıtı"
#: ../daemon/gdm-session.c:1224
#: ../daemon/gdm-session.c:1261
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "Kimlik doğrulama yardımcı süreci oluşturulamadı"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
#| msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:766
msgid "Your account was given a time limit that’s now passed."
msgstr "Hesabınıza şu anda geçmiş olan bir zaman sınırı verilmiş."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
#| msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:773
msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
msgstr "Üzgünüm ama işe yaramadı. Lütfen tekrar deneyin."
msgstr "Üzgünüm ama işe yaramadı. Lütfen yeniden deneyin."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1037
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1170
msgid "Username:"
msgstr "Kullanıcı adı:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1539 ../daemon/gdm-session-worker.c:1556
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1672 ../daemon/gdm-session-worker.c:1689
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "hiçbir kullanıcı hesabı mevcut değil"
msgstr "hiçbir kullanıcı hesabı yok"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1583
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1716
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Kullanıcıya değiştirilemiyor"
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:470
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:478
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr "GNOME Görüntü Yöneticisi Wayland Oturumu Başlatıcı"
......@@ -226,15 +231,15 @@ msgstr "GNOME Görüntü Yöneticisi Wayland Oturumu Başlatıcı"
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Soket oluşturulamadı!"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:812
#: ../daemon/gdm-x-session.c:826
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr "/etc/gdm/Xsession sarmalayıcı betiği aracılığıyla program çalıştır"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:813
#: ../daemon/gdm-x-session.c:827
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "TCP yuvası üzerinden dinle"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:824
#: ../daemon/gdm-x-session.c:838
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr "GNOME Görüntü Yöneticisi X Oturumu Başlatıcı"
......@@ -255,44 +260,42 @@ msgstr "LogDir %s oluşturulamadı: %s"
#: ../daemon/main.c:223
#, c-format
#| msgid "Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
msgid "Can’t find the GDM user “%s”. Aborting!"
msgstr "GDM kullanıcısı “%s” bulunamadı. İptal ediliyor!"
#: ../daemon/main.c:229
msgid "The GDM user should not be root. Aborting!"
msgstr "GDM kullanıcısının 'root' olmaması gerekiyor. İptal ediliyor!"
msgstr "GDM kullanıcısının ‘root’ olmaması gerekiyor. İptal ediliyor!"
#: ../daemon/main.c:235
#, c-format
#| msgid "Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
msgid "Can’t find the GDM group “%s”. Aborting!"
msgstr "GDM grubu “%s” bulunamadı. İptal ediliyor!"
#: ../daemon/main.c:241
msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
msgstr "GDM grubu 'root' olmaması gerekiyor. İptal ediliyor!"
msgstr "GDM grubu ‘root’ olmaması gerekiyor. İptal ediliyor!"
#: ../daemon/main.c:318
#: ../daemon/main.c:317
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Tüm uyarıları ölümcül yap"
#: ../daemon/main.c:319
#: ../daemon/main.c:318
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Bir süre sonra çık (hata ayıklama için)"
#: ../daemon/main.c:320
#: ../daemon/main.c:319
msgid "Print GDM version"
msgstr "GDM sürümünü yazdır"
#: ../daemon/main.c:333
#: ../daemon/main.c:330
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "GNOME Görüntü Yöneticisi"
#. make sure the pid file doesn't get wiped
#: ../daemon/main.c:381
#: ../daemon/main.c:351
msgid "Only the root user can run GDM"
msgstr "Yalnızca yetkili kullanıcı GDM'yi çalıştırabilir"
msgstr "Yalnızca yetkili kullanıcı GDMyi çalıştırabilir"
#. Translators: worker is a helper process that does the work
#. of starting up a session
......@@ -366,21 +369,21 @@ msgid ""
"The login screen normally shows a list of available users to log in as. This "
"setting can be toggled to disable showing the user list."
msgstr ""
"Oturum açma ekranı normalde, oturum açabilecek kullanıcıların bir listesini "
"gösterir. Bu ayar, kullanıcı listesinin gösterimini devre dışı bırakmak için "
"açılıp kapatılabilir."
"Oturum açma ekranı olağan durumda, oturum açabilecek kullanıcıların bir "
"listesini gösterir. Bu ayar, kullanıcı listesinin gösterimini devre dışı "
"bırakmak için açılıp kapatılabilir."
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:12
msgid "Enable showing the banner message"
msgstr "Afiş mesajı göstermeyi etkinleştir"
msgstr "Afiş iletisi göstermeyi etkinleştir"
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:13
msgid "Set to true to show the banner message text."
msgstr "Afiş mesajı metnini göstermek için TRUE şeklinde ayarlayın."
msgstr "Afiş ileti metnini göstermek için TRUE şeklinde ayarlayın."
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:14
msgid "Banner message text"
msgstr "Afiş mesaj metni"
msgstr "Afiş ileti metni"
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:15
msgid "Text banner message to show in the login window."
......@@ -405,8 +408,8 @@ msgid ""
"The number of times a user is allowed to attempt authentication, before "
"giving up and going back to user selection."
msgstr ""
"Kullanıcı seçimine tekrar dönülmeden önce kullanıcılara izin verilecek giriş "
"denemesi sayısı."
"Kullanıcı seçimine yeniden dönülmeden önce kullanıcılara izin verilecek "
"giriş denemesi sayısı."
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:59
msgid "Unable to create transient display: "
......@@ -418,7 +421,7 @@ msgstr "Oturum etkinleştirilemedi:"
#: ../utils/gdmflexiserver.c:45
msgid "Only the VERSION command is supported"
msgstr "Sadece SÜRÜM (VERSION) komutu destekleniyor"
msgstr "Yalnızca SÜRÜM (VERSION) komutu destekleniyor"
#: ../utils/gdmflexiserver.c:45
msgid "COMMAND"
......@@ -439,7 +442,6 @@ msgstr "Bu uygulamanın sürümü"
#. Option parsing
#: ../utils/gdmflexiserver.c:137
#| msgid "- New GDM login"
msgid "— New GDM login"
msgstr "— Yeni GDM girişi"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment