Commit 834398cd authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2004-02-18  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent 253fbcf3
2004-02-18 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2004-02-18 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian translation.
......
# Danish translation of GDM 2.
# Copyright (C) 1998, 99, 2000, 01, 02, 03 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1998, 99, 2000, 01, 02, 03, 04 Free Software Foundation, Inc.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998, 1999.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2001.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
#
# Konventioner:
#
......@@ -14,7 +14,6 @@
# session scripts -> sessionsprogrammer
# Device/Display/Desktop Manager -> logindprogram
# face browser -> ansigtsvælger
# RC file -> opsætningsfil (RC = run control)
# suspend -> gå i dvale
# authentication -> godkendelse
#
......@@ -22,8 +21,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-17 21:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-17 21:59+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-18 11:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-18 11:17+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -143,19 +142,19 @@ msgstr "Gnome"
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Denne session logger dig på Gnome"
#: daemon/auth.c:57
#: daemon/auth.c:58
#, c-format
msgid "%s: Could not write new authorization entry: %s"
msgstr "%s: Kunne ikke skrive et nyt godkendelseselement: %s"
#: daemon/auth.c:60
#: daemon/auth.c:61
#, c-format
msgid "%s: Could not write new authorization entry. Possibly out of diskspace"
msgstr ""
"%s: Kunne ikke skrive et nyt godkendelseselement. Muligvis er der ikke mere "
"plads på disken."
#: daemon/auth.c:65
#: daemon/auth.c:66
#, c-format
msgid ""
"GDM could not write a new authorization entry to disk. Possibly out of "
......@@ -164,37 +163,42 @@ msgstr ""
"GDM kunne ikke skrive et nyt godkendelseselement. Muligvis er der ikke mere "
"plads på disken.%s%s"
#: daemon/auth.c:194
#: daemon/auth.c:196
#, c-format
msgid "%s: Could not make new cookie file in %s"
msgstr "%s: Kunne ikke oprette ny infokage i %s"
#: daemon/auth.c:218 daemon/auth.c:235 daemon/auth.c:795
#: daemon/auth.c:220 daemon/auth.c:237 daemon/auth.c:871
#, c-format
msgid "%s: Cannot safely open %s"
msgstr "%s: Kan ikke sikkert oprette %s"
#. Really no need to clean up here - this process is a goner anyway
#: daemon/auth.c:594 daemon/auth.c:634
#: daemon/auth.c:669 daemon/auth.c:709
#, c-format
msgid "%s: Could not open cookie file %s"
msgstr "%s: Kunne ikke åbne infokagefil %s"
#: daemon/auth.c:615
#: daemon/auth.c:690
#, c-format
msgid "%s: Could not lock cookie file %s"
msgstr "%s: Kunne ikke låse infokagefil %s"
#: daemon/auth.c:665 daemon/auth.c:686
#: daemon/auth.c:740 daemon/auth.c:762
#, c-format
msgid "%s: Could not write cookie"
msgstr "%s: Kunne ikke skrive infokage"
#: daemon/auth.c:771
#: daemon/auth.c:847
#, c-format
msgid "%s: Ignoring suspiciously looking cookie file %s"
msgstr "%s: Ignorerer suspekt udseende infokagefil %s"
#: daemon/auth.c:890 daemon/gdm.c:2259
#, c-format
msgid "Can't write to %s: %s"
msgstr "Kan ikke skrive til %s: %s"
#. This means we have no clue what's happening,
#. * it's not X server crashing as we would have
#. * cought that elsewhere. Things are just
......@@ -226,12 +230,12 @@ msgstr "%s: Kan ikke oprette datakanal"
msgid "%s: Failed forking gdm slave process for %s"
msgstr "%s: Fejl under fraspaltning af GDM-slaveproces for %s"
#: daemon/errorgui.c:337
#: daemon/errorgui.c:356
#, c-format
msgid "%s not a regular file!\n"
msgstr "%s er ikke en almindelig fil!\n"
#: daemon/errorgui.c:352
#: daemon/errorgui.c:373
msgid ""
"\n"
"... File too long to display ...\n"
......@@ -239,13 +243,13 @@ msgstr ""
"\n"
"... Fil for lang til at vise ...\n"
#: daemon/errorgui.c:360
#: daemon/errorgui.c:381
#, c-format
msgid "%s could not be opened"
msgstr "%s kunne ikke åbnes"
#: daemon/errorgui.c:472 daemon/errorgui.c:613 daemon/errorgui.c:721
#: daemon/errorgui.c:839
#: daemon/errorgui.c:493 daemon/errorgui.c:634 daemon/errorgui.c:742
#: daemon/errorgui.c:860
#, c-format
msgid "%s: Cannot fork to display error/info box"
msgstr "%s: Kan ikke fraspalte en process til at vise fejl-/infovindue"
......@@ -292,27 +296,27 @@ msgstr ""
"%s: %s er større end systemadministratorens anvisning for den maksimalt "
"tilladte filstørrelse."
#: daemon/gdm-net.c:268
#: daemon/gdm-net.c:271
#, c-format
msgid "%s: Could not make socket"
msgstr "%s: Kunne ikke lave sokkel"
#: daemon/gdm-net.c:299
#: daemon/gdm-net.c:302
#, c-format
msgid "%s: Could not bind socket"
msgstr "%s: Kunne ikke binde til sokkel"
#: daemon/gdm-net.c:383
#: daemon/gdm-net.c:388
#, c-format
msgid "%s: Could not make FIFO"
msgstr "%s: Kunne ikke oprette FIFO"
#: daemon/gdm-net.c:391
#: daemon/gdm-net.c:396
#, c-format
msgid "%s: Could not open FIFO"
msgstr "%s: Kunne ikke åbne FIFO"
#: daemon/gdm.c:235
#: daemon/gdm.c:246
#, c-format
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
......@@ -321,12 +325,12 @@ msgstr ""
"Servergodkendelsesmappen (daemon/ServAuthDir) er sat til at være %s, men "
"denne eksisterer ikke. Ret venligt GDM-konfigurationen %s og genstart GDM."
#: daemon/gdm.c:244
#: daemon/gdm.c:255
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
msgstr "%s: Godkendelsesmappen %s eksisterer ikke. Afbryder."
#: daemon/gdm.c:249
#: daemon/gdm.c:260
#, c-format
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this is "
......@@ -335,12 +339,12 @@ msgstr ""
"Servergodkendelsesmappen (daemon/ServAuthDir) er sat til at være %s, men "
"dette er ikke en mappe. Ret venligt GDM-konfigurationen %s og genstart GDM."
#: daemon/gdm.c:258
#: daemon/gdm.c:269
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
msgstr "%s: Godkendelsesmappen %s er ikke en mappe. Afbryder."
#: daemon/gdm.c:271
#: daemon/gdm.c:282
#, c-format
msgid ""
"%s: Logdir %s does not exist or isn't a directory. Using ServAuthDir %s."
......@@ -348,87 +352,87 @@ msgstr ""
"%s: Logmappe %s eksisterer ikke eller er ikke en mappe. Bruger ServAuthDir %"
"s."
#: daemon/gdm.c:300 gui/gdmlogin.c:698 gui/greeter/greeter.c:95
#: daemon/gdm.c:311 gui/gdmlogin.c:650 gui/greeter/greeter.c:101
#, c-format
msgid "%s: No configuration file: %s. Using defaults."
msgstr "%s: Ingen konfigurationsfil: %s. Bruger standardværdier."
#: daemon/gdm.c:344
#: daemon/gdm.c:356
#, c-format
msgid "%s: BaseXsession empty, using %s/gdm/Xsession"
msgstr "%s: BaseXsession tom, bruger %s/gdm/Xsession"
#: daemon/gdm.c:385
#: daemon/gdm.c:399
#, c-format
msgid "%s: Standard X server not found, trying alternatives"
msgstr "%s: Standard-X-serveren blev ikke fundet, forsøger alternativer"
#: daemon/gdm.c:413
#: daemon/gdm.c:431
#, c-format
msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support, turning it off"
msgstr ""
"%s: XDMCP var slået til, men der er ingen XDMCP-understøttelse, slår det fra "
"igen"
#: daemon/gdm.c:426
#: daemon/gdm.c:444
#, c-format
msgid "%s: Root cannot be autologged in, turing off automatic login"
msgstr ""
"%s: Systemadministrator kan ikke blive logget på automatisk, slår automatisk "
"logind fra"
#: daemon/gdm.c:439
#: daemon/gdm.c:457
#, c-format
msgid "%s: Root cannot be autologged in, turing off timed login"
msgstr ""
"%s: Systemadministrator kan ikke blive logget på automatisk, slår "
"tidsindstillet logind fra"
#: daemon/gdm.c:445
#: daemon/gdm.c:463
#, c-format
msgid "%s: TimedLoginDelay less than 5, so I will just use 5."
msgstr ""
"%s: Pausen før tidsindstillet logind er mindre end 5, så 5 benyttes i stedet."
#: daemon/gdm.c:455
#: daemon/gdm.c:473
#, c-format
msgid "%s: No greeter specified."
msgstr "%s: Ingen velkomstbyder angivet."
#: daemon/gdm.c:458
#: daemon/gdm.c:476
#, c-format
msgid "%s: No remote greeter specified."
msgstr "%s: Ingen velkomstbyder angivet."
#: daemon/gdm.c:462
#: daemon/gdm.c:480
#, c-format
msgid "%s: No sessions directory specified."
msgstr "%s: Ingen sessionsmappe angivet."
# man kan angive en "standard" som der bliver faldt tilbage på
#: daemon/gdm.c:487
#: daemon/gdm.c:505
#, c-format
msgid "%s: Empty server command, using standard one."
msgstr "%s: Tom serverkommando, bruger standard."
#: daemon/gdm.c:530
#: daemon/gdm.c:548
#, c-format
msgid "%s: Display number %d in use! I will use %d"
msgstr "%s: Skærm nummer %d er i brug! Vil bruge %d"
#: daemon/gdm.c:549
#: daemon/gdm.c:567
#, c-format
msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
msgstr "%s: Ugyldig serverlinje i konfigurationsfil. Ignorerer!"
#: daemon/gdm.c:560 daemon/gdm.c:599
#: daemon/gdm.c:578 daemon/gdm.c:619
#, c-format
msgid "%s: XDMCP disabled and no local servers defined. Aborting!"
msgstr "%s: XDMCP slået fra og ingen lokale servere angivet. Afbryder!"
#. start
#. server uid
#: daemon/gdm.c:576
#: daemon/gdm.c:596
#, c-format
msgid ""
"%s: XDMCP disabled and no local servers defined. Adding %s on :%d to allow "
......@@ -437,7 +441,7 @@ msgstr ""
"%s: XDMCP er deaktiveret og ingen lokale servere defineret. Tilføjer %s på :%"
"d for at tillade konfiguration!"
#: daemon/gdm.c:591
#: daemon/gdm.c:611
#, c-format
msgid ""
"XDMCP is disabled and gdm cannot find any local server to start. Aborting! "
......@@ -446,7 +450,7 @@ msgstr ""
"XDMCP er deaktiveret og GDM kan ikke finde nogen lokal server at starte. "
"Afbryder! Ret venligst konfigurationen %s og genstart GDM."
#: daemon/gdm.c:613
#: daemon/gdm.c:633
#, c-format
msgid ""
"The gdm user does not exist. Please correct gdm configuration %s and restart "
......@@ -455,12 +459,12 @@ msgstr ""
"GDM-brugeren eksisterer ikke. Ret venligst GDM-konfigurationen %s og "
"genstart GDM."
#: daemon/gdm.c:620
#: daemon/gdm.c:640
#, c-format
msgid "%s: Can't find the gdm user (%s). Aborting!"
msgstr "%s: Kan ikke finde gdm-brugeren (%s). Afbryder!"
#: daemon/gdm.c:627
#: daemon/gdm.c:647
#, c-format
msgid ""
"The gdm user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
......@@ -470,12 +474,12 @@ msgstr ""
"udgøre en sikkerhedsrisiko. Ret venligt GDM-konfigurationen %s og genstart "
"GDM."
#: daemon/gdm.c:635
#: daemon/gdm.c:655
#, c-format
msgid "%s: The gdm user should not be root. Aborting!"
msgstr "%s: GDM-brugeren må ikke være root. Afbryder!"
#: daemon/gdm.c:642
#: daemon/gdm.c:662
#, c-format
msgid ""
"The gdm group does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
......@@ -484,12 +488,12 @@ msgstr ""
"GDM-gruppen eksisterer ikke. Ret venligst GDM-konfigurationen %s og genstart "
"GDM."
#: daemon/gdm.c:649
#: daemon/gdm.c:669
#, c-format
msgid "%s: Can't find the gdm group (%s). Aborting!"
msgstr "%s: Kan ikke finde GDM-gruppen (%s). Afbryder."
#: daemon/gdm.c:656
#: daemon/gdm.c:676
#, c-format
msgid ""
"The gdm group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
......@@ -499,37 +503,37 @@ msgstr ""
"udgøre en sikkerhedsrisiko. Ret venligt GDM-konfigurationen %s og genstart "
"GDM."
#: daemon/gdm.c:664
#: daemon/gdm.c:684
#, c-format
msgid "%s: The gdm group should not be root. Aborting!"
msgstr "%s: GDM-gruppen må ikke være root. Afbryder!"
#: daemon/gdm.c:679
#: daemon/gdm.c:699
#, c-format
msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the gdm user"
msgstr "%s: Velkomstbyder ikke fundet eller kan ikke køres af GDM-brugeren"
#: daemon/gdm.c:686
#: daemon/gdm.c:706
#, c-format
msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the gdm user"
msgstr ""
"%s: Fjern velkomstbyder ikke fundet eller kan ikke køres af GDM-brugeren"
#: daemon/gdm.c:697
#: daemon/gdm.c:717
#, c-format
msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the gdm user"
msgstr "%s: Vælger ikke fundet eller kan ikke køres af GDM-brugeren"
#: daemon/gdm.c:706
#: daemon/gdm.c:726
msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the configuration file"
msgstr "Ingen daemon/ServAuthDir angivet i konfigurationsfilen"
#: daemon/gdm.c:708
#: daemon/gdm.c:728
#, c-format
msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
msgstr "%s: Ingen daemon/ServAuthDir angivet."
#: daemon/gdm.c:734
#: daemon/gdm.c:752
#, c-format
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but is not "
......@@ -540,13 +544,13 @@ msgstr ""
"ejes ikke af brugeren %s og gruppen %s. Ret venligt ejerskabet eller GDM-"
"konfigurationen %s og genstart GDM."
#: daemon/gdm.c:745
#: daemon/gdm.c:763
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
msgstr ""
"%s: Godkendelsesmappen %s er ikke ejet af bruger %s, gruppe %s. Afbryder."
#: daemon/gdm.c:751
#: daemon/gdm.c:769
#, c-format
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but has the "
......@@ -557,7 +561,7 @@ msgstr ""
"de forkerte adgangsrettigheder, den bør have rettighederne %o. Ret venligt "
"rettighederne eller GDM-konfigurationen %s og genstart GDM."
#: daemon/gdm.c:762
#: daemon/gdm.c:780
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
msgstr ""
......@@ -565,40 +569,40 @@ msgstr ""
"o. Afbryder."
#. FIXME: how to handle this?
#: daemon/gdm.c:819 daemon/gdm.c:827 daemon/gdm.c:1906 daemon/gdm.c:1914
#: daemon/gdm.c:836 daemon/gdm.c:844 daemon/gdm.c:2043 daemon/gdm.c:2051
#, c-format
msgid "Cannot write PID file %s, possibly out of diskspace. Error: %s\n"
msgstr ""
"Kan ikke skrive pid-filen %s, er muligvis løbet tør for diskplads. Fejl: %s\n"
#: daemon/gdm.c:821 daemon/gdm.c:829 daemon/gdm.c:1908 daemon/gdm.c:1916
#: daemon/gdm.c:838 daemon/gdm.c:846 daemon/gdm.c:2045 daemon/gdm.c:2053
#, c-format
msgid "Cannot write PID file %s, possibly out of diskspace. Error: %s"
msgstr ""
"Kan ikke skrive pid-filen %s, er muligvis løbet tør for diskplads. Fejl: %s"
#: daemon/gdm.c:839
#: daemon/gdm.c:856
#, c-format
msgid "%s: fork() failed!"
msgstr "%s: fork() fejlede!"
#. should never happen
#: daemon/gdm.c:842 daemon/slave.c:3298
#: daemon/gdm.c:859 daemon/slave.c:3373
#, c-format
msgid "%s: setsid() failed: %s!"
msgstr "%s: setsid() fejlede: %s!"
#: daemon/gdm.c:1012
#: daemon/gdm.c:1029
#, c-format
msgid "%s: Trying failsafe X server %s"
msgstr "%s: Forsøger den fejlsikrede X-server %s"
#: daemon/gdm.c:1030
#: daemon/gdm.c:1047
#, c-format
msgid "%s: Running the XKeepsCrashing script"
msgstr "%s: Kører XKeepsCrashing-programmet"
#: daemon/gdm.c:1142
#: daemon/gdm.c:1159
msgid ""
"I cannot start the X server (your graphical interface). It is likely that "
"it is not set up correctly. You will need to log in on a console and rerun "
......@@ -613,7 +617,7 @@ msgstr ""
#. * talk to him. He's on some 'l33t system anyway, so syslog
#. * reading will do him good
#. * }
#: daemon/gdm.c:1154
#: daemon/gdm.c:1171
#, c-format
msgid ""
"Failed to start X server several times in a short time period; disabling "
......@@ -622,22 +626,46 @@ msgstr ""
"Kunne ikke starte X-server adskillige gange inden for en kort tidsperiode; "
"deaktiverer terminalen %s"
#: daemon/gdm.c:1205
#: daemon/gdm.c:1179 daemon/gdm.c:2762
msgid "Master suspending..."
msgstr "Hovedprogram igangsætter dvale..."
#: daemon/gdm.c:1233
#, c-format
msgid "System is rebooting, please wait ..."
msgstr "Systemet genstarter, vent venligst..."
#: daemon/gdm.c:1207
#: daemon/gdm.c:1235
#, c-format
msgid "System is shutting down, please wait ..."
msgstr "Systemet lukker ned, vent venligst..."
#: daemon/gdm.c:1302
#: daemon/gdm.c:1246
msgid "Master halting..."
msgstr "Hovedprogram slukker..."
#: daemon/gdm.c:1259
#, c-format
msgid "%s: Halt failed: %s"
msgstr "%s: Slukning mislykkedes: %s"
#: daemon/gdm.c:1268
msgid "Master rebooting..."
msgstr "Hovedprogram genstarter..."
#: daemon/gdm.c:1281
#, c-format
msgid "%s: Reboot failed: %s"
msgstr "%s: Genstart mislykkedes: %s"
#: daemon/gdm.c:1379
#, c-format
msgid "Reboot or Halt request when there is no system menu from display %s"
msgstr ""
"Modtog genstarts- eller slukningsforespørgsel uden en systemmenu ved "
"terminalen %s"
#: daemon/gdm.c:1311
#: daemon/gdm.c:1388
#, c-format
msgid "Restart, Reboot or Halt request from a non-local display %s"
msgstr ""
......@@ -645,64 +673,46 @@ msgstr ""
"ikke-lokal terminal %s"
#. Bury this display for good
#: daemon/gdm.c:1371
#: daemon/gdm.c:1454
#, c-format
msgid "%s: Aborting display %s"
msgstr "%s: Afbryder terminal %s"
#. Reboot machine
#: daemon/gdm.c:1384
msgid "Master rebooting..."
msgstr "Hovedprogram genstarter..."
#: daemon/gdm.c:1396
#, c-format
msgid "%s: Reboot failed: %s"
msgstr "%s: Genstart mislykkedes: %s"
#. Halt machine
#: daemon/gdm.c:1404
msgid "Master halting..."
msgstr "Hovedprogram slukker..."
#: daemon/gdm.c:1416
#, c-format
msgid "%s: Halt failed: %s"
msgstr "%s: Slukning mislykkedes: %s"
#. Suspend machine
#. XXX: this is ugly, why should there be a suspend like this,
#. * see GDM_SOP_SUSPEND_MACHINE
#: daemon/gdm.c:1426 daemon/gdm.c:2595
msgid "Master suspending..."
msgstr "Hovedprogram igangsætter dvale..."
#: daemon/gdm.c:1536
#: daemon/gdm.c:1592
msgid "GDM restarting ..."
msgstr "GDM genstarter..."
#: daemon/gdm.c:1540
#: daemon/gdm.c:1596
msgid "Failed to restart self"
msgstr "Genstart af programmet mislykkedes"
#. FIXME: note that this could mean out of memory
#: daemon/gdm.c:1563
#: daemon/gdm.c:1670
msgid "main daemon: Got SIGABRT, something went very wrong. Going down!"
msgstr "hoveddæmon: Modtog SIGABRT, et eller andet gik meget galt. Går ned!"
#: daemon/gdm.c:1701
#: daemon/gdm.c:1829
msgid "Do not fork into the background"
msgstr "Fraspalt ikke en proces til at ligge i baggrunden"
#: daemon/gdm.c:1703
#: daemon/gdm.c:1831
msgid "No console (local) servers to be run"
msgstr "Ingen lokale (konsol)servere at køre"
#: daemon/gdm.c:1705
#: daemon/gdm.c:1833
msgid "Preserve LD_* variables"
msgstr "Bevar 'LD_*'-variabler"
#: daemon/gdm.c:1826 gui/gdmchooser.c:1497
#: daemon/gdm.c:1835
msgid "Print GDM version"
msgstr "Udskriv GDM-version"
#: daemon/gdm.c:1837
msgid "Start the first X server but then halt until we get a GO in the fifo"
msgstr ""
"Start den første X-server, men vent så indtil der modtages et GO i FIFO'en"
#: daemon/gdm.c:1958 gui/gdmchooser.c:2045
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
......@@ -712,44 +722,49 @@ msgstr ""
"Kør '%s --help' for at se en komplet liste over tilgængelige "
"kommandolinjetilvalg.\n"
#: daemon/gdm.c:1844
#: daemon/gdm.c:1981
msgid "Only root wants to run gdm\n"
msgstr "Kun root bør køre GDM\n"
#: daemon/gdm.c:1860 daemon/gdm.c:1864 daemon/gdm.c:1939 daemon/gdm.c:1943
#: daemon/gdm.c:1947 daemon/gdm.c:1951 daemon/gdm.c:1961 daemon/gdm.c:1967
#: daemon/gdm.c:1978 daemon/misc.c:1429 daemon/misc.c:1433 daemon/misc.c:1437
#: daemon/misc.c:1444 daemon/misc.c:1448 daemon/misc.c:1452
#: daemon/server.c:499 daemon/server.c:512 daemon/slave.c:766
#: daemon/slave.c:780 daemon/slave.c:790 daemon/slave.c:800 daemon/slave.c:812
#: gui/gdmchooser.c:1376 gui/gdmchooser.c:1379 gui/gdmchooser.c:1382
#: gui/gdmlogin.c:3873 gui/gdmlogin.c:3881 gui/gdmlogin.c:3884
#: gui/greeter/greeter.c:1168 gui/greeter/greeter.c:1176
#: gui/greeter/greeter.c:1179
#: daemon/gdm.c:1997 daemon/gdm.c:2001 daemon/gdm.c:2076 daemon/gdm.c:2080
#: daemon/gdm.c:2084 daemon/gdm.c:2088 daemon/gdm.c:2098 daemon/gdm.c:2104
#: daemon/gdm.c:2115 daemon/misc.c:1603 daemon/misc.c:1607 daemon/misc.c:1611
#: daemon/misc.c:1618 daemon/misc.c:1622 daemon/misc.c:1626
#: daemon/server.c:510 daemon/server.c:523 daemon/slave.c:805
#: daemon/slave.c:819 daemon/slave.c:829 daemon/slave.c:839 daemon/slave.c:851
#: gui/gdmchooser.c:1924 gui/gdmchooser.c:1927 gui/gdmchooser.c:1930
#: gui/gdmlogin.c:3928 gui/gdmlogin.c:3936 gui/gdmlogin.c:3939
#: gui/greeter/greeter.c:1084 gui/greeter/greeter.c:1092
#: gui/greeter/greeter.c:1095
#, c-format
msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
msgstr "%s: Fejl under opsætning af %s-signalhåndtering: %s"
#: daemon/gdm.c:1888
#: daemon/gdm.c:2025
msgid "gdm already running. Aborting!"
msgstr "gdm kører allerede. Afbryder!"
#: daemon/gdm.c:1987
#: daemon/gdm.c:2124
#, c-format
msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
msgstr "%s: Fejl under opsætning af CHLD-signalhåndtering"
#: daemon/gdm.c:3252 daemon/gdm.c:3271
#: daemon/gdm.c:2228
#, c-format
msgid "Can't open %s for writing"
msgstr "Kan ikke %s til skrivning"
#: daemon/gdm.c:3495 daemon/gdm.c:3514
msgid "Flexible server request denied: Not authenticated"
msgstr "Fleksibel serverforespørgsel nægtet: Ikke godkendt"
#. Don't print the name to syslog as it might be
#. * long and dangerous
#: daemon/gdm.c:3289
#: daemon/gdm.c:3532
msgid "Unknown server type requested, using standard server."
msgstr "Ukendt servertype forespurgt, bruger standardserver."
#: daemon/gdm.c:3293
#: daemon/gdm.c:3536
#, c-format
msgid ""
"Requested server %s not allowed to be used for flexible servers, using "
......@@ -758,31 +773,52 @@ msgstr ""
"Forespurgt server, %s, er ikke tilladt som fleksibel server. Bruger forvalgt "
"server."
#: daemon/gdm.c:3658
msgid "Query logout action request denied: Not authenticated"
msgstr "Forespørg logudhandling nægtet: Ikke godkendt"
#: daemon/gdm.c:3716 daemon/gdm.c:3771
msgid "Set logout action request denied: Not authenticated"
msgstr "Sæt logudhandling nægtet: Ikke godkendt"
#: daemon/gdm.c:3816 daemon/gdm.c:3843
msgid "Query vt request denied: Not authenticated"
msgstr "Forespørg virtuel terminal nægtet: Ikke godkendt"
#. Translators, don't translate the 'y' and 'n'
#: daemon/misc.c:586
#: daemon/misc.c:623
msgid "y = Yes or n = No? >"
msgstr "y = Ja eller n = Nej? >"
#: daemon/misc.c:900
#: daemon/misc.c:977
#, c-format
msgid "%s: Cannot get local addresses!"
msgstr "%s: Kan ikke skaffe lokaladresser!"
#: daemon/misc.c:1015
#: daemon/misc.c:1129
#, c-format
msgid "Could not setgid %d. Aborting."
msgstr "Kunne ikke udføre setgid %d. Afbryder."
#: daemon/misc.c:1020
#: daemon/misc.c:1134
#, c-format
msgid "initgroups() failed for %s. Aborting."
msgstr "initgroups() mislykkedes for %s. Afbryder."
#: daemon/misc.c:1257 daemon/misc.c:1271
#: daemon/misc.c:1371 daemon/misc.c:1385
#, c-format
msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
msgstr "%s: Fejl ved sætning af signal %d til %s"
#: daemon/misc.c:2272
#, c-format
msgid ""
"Last login:\n"
"%s"
msgstr ""
"Forrige logind:\n"
"%s"
#: daemon/server.c:160
msgid "Can not start fallback console"
msgstr "Kan ikke ikke starte tilbagefaldsterminal"
......@@ -808,98 +844,106 @@ msgstr ""
"som <ctrl>-<alt>-F7 for at gå til konsol 7. X-servere kører normalt på "
"konsol 7 og højere.)"
#: daemon/server.c:377
#: daemon/server.c:383
#, c-format
msgid "Display '%s' cannot be opened by Xnest"
msgstr "Terminalen '%s' kan ikke åbnes af Xnest"
#: daemon/server.c:405
#: daemon/server.c:414
#, c-format
msgid "Display %s is busy. There is another X server running already."
msgstr "Terminalen %s er optaget, en anden X-server kører allerede"
#: daemon/server.c:487
#: daemon/server.c:498
#, c-format
msgid "%s: Error opening a pipe: %s"
msgstr "%s: Fejl ved åbning af datakanal: %s"
#. Send X too busy
#: daemon/server.c:770
#: daemon/server.c:780
#, c-format
msgid "%s: Cannot find a free display number"
msgstr "%s: Kan ikke finde et ledigt skærmnummer"
#: daemon/server.c:785
#: daemon/server.c:795
#, c-format
msgid "%s: Display %s busy. Trying another display number."
msgstr "%s: Terminalen %s er optaget. Prøver et andet skærmnummer."
#: daemon/server.c:879
#: daemon/server.c:889
#, c-format
msgid "Invalid server command '%s'"
msgstr "Ugyldig serverkommando '%s'"
#: daemon/server.c:884
#: daemon/server.c:894
#, c-format
msgid "Server name '%s' not found, using standard server"
msgstr "Servernavn '%s' ikke fundet, bruger forvalgt server"
#: daemon/server.c:1060
#: daemon/server.c:1070
#, c-format
msgid "%s: Could not open logfile for display %s!"
msgstr "%s: Kunne ikke åbne logfil for terminalen %s!"
#: daemon/server.c:1073 daemon/server.c:1079 daemon/server.c:1084
#: daemon/server.c:1083 daemon/server.c:1089 daemon/server.c:1094
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: Fejl ved sætning af %s til %s"
#: daemon/server.c:1121
#: daemon/server.c:1131
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Tom serverkommando til terminalen %s"
#: daemon/server.c:1135
#: daemon/server.c:1145
#, c-format
msgid "%s: Server was to be spawned by uid %d but that user doesn't exist"
msgstr ""
"%s: Server skulle være startet af uid %d, men den bruger eksisterer ikke"
#: daemon/server.c:1150 daemon/slave.c:2448 daemon/slave.c:2902
#: daemon/server.c:1160 daemon/slave.c:2493 daemon/slave.c:2971
#, c-format