Commit 4c747092 authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen Committed by Gabor Keleman

Translation updated.

2007-03-09  Gabor Kelemen  <kelemeng@gnome.hu>

	* hu.po: Translation updated.

svn path=/trunk/; revision=4653
parent 87c33e48
2007-03-09 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>
* hu.po: Translation updated.
2007-03-09 Leonardo Ferreira Fontenelle <leonardof@svn.gnome.org>
* pt_BR.po: Fix in Brazilian Portuguese translation for better
......
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2.gnome-2-10.hu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-09 03:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-24 22:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-27 03:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-09 13:37+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome@gnome.hu>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -42,11 +42,11 @@ msgstr "Xclient parancsfájl futtatása"
msgid "This session runs the Xclients script"
msgstr "Ez a környezet futtatja az Xclient parancsfájlját"
#: ../config/gnome.desktop.in.h:1
#: ../config/gnome.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../config/gnome.desktop.in.h:2
#: ../config/gnome.desktop.in.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Ez a környezet a GNOME-ba jelentkezteti be"
......@@ -415,7 +415,9 @@ msgstr "%s: Az újraindítás sikertelen: %s"
#: ../daemon/gdm.c:726
#, c-format
msgid "custom_cmd: Custom command index %ld outside permitted range [0,%d)"
msgstr "custom_cmd: A(z) %ld egyéni parancsindex kívül esik a megengedett [0,%d) tartományon"
msgstr ""
"custom_cmd: A(z) %ld egyéni parancsindex kívül esik a megengedett [0,%d) "
"tartományon"
#: ../daemon/gdm.c:731 ../daemon/gdm.c:755 ../daemon/gdm.c:784
#, c-format
......@@ -1103,7 +1105,10 @@ msgstr "%s: a(z) %s képernyő nem nyitható meg"
msgid ""
"Could not access configuration file (custom.conf). Make sure that the file "
"exists before launching login manager config utility."
msgstr "Nem érhető el a konfigurációs fájl (custom.conf). A bejelentkezéskezelő beállító segédprogramjának indítása előtt győződjön meg róla, hogy a fájl létezik."
msgstr ""
"Nem érhető el a konfigurációs fájl (custom.conf). A bejelentkezéskezelő "
"beállító segédprogramjának indítása előtt győződjön meg róla, hogy a fájl "
"létezik."
#: ../daemon/slave.c:1823
msgid ""
......@@ -1281,8 +1286,8 @@ msgid ""
"No Exec line in the session file: %s. Running the GNOME failsafe session "
"instead"
msgstr ""
"Nincs Exec sor a következő környezetfájlban: %s. Helyette a csökkentett "
"módú GNOME kerül elindításra."
"Nincs Exec sor a következő környezetfájlban: %s. Helyette a csökkentett módú "
"GNOME kerül elindításra."
#: ../daemon/slave.c:3693
#, c-format
......@@ -1431,7 +1436,11 @@ msgid ""
"Your home directory is listed as: '%s' but it does not appear to exist. Do "
"you want to log in with the / (root) directory as your home directory? It is "
"unlikely anything will work unless you use a failsafe session."
msgstr "A saját könyvtára \"%s\" néven van felsorolva, de úgy tűnik, ez a könyvtár nem létezik. Be akar lépni úgy, hogy a gyökérkönyvtár (/) legyen a saját könyvtára? Valószínűleg semmi sem fog működni, hacsak nem a csökkentett módú környezetet választja."
msgstr ""
"A saját könyvtára \"%s\" néven van felsorolva, de úgy tűnik, ez a könyvtár "
"nem létezik. Be akar lépni úgy, hogy a gyökérkönyvtár (/) legyen a saját "
"könyvtára? Valószínűleg semmi sem fog működni, hacsak nem a csökkentett módú "
"környezetet választja."
#: ../daemon/slave.c:4095
#, c-format
......@@ -1473,7 +1482,11 @@ msgid ""
"yourself, this could mean that there is some installation problem or that "
"you may be out of diskspace. Try logging in with one of the failsafe "
"sessions to see if you can fix this problem."
msgstr "A környezet futása kevesebb mint 10 másodpercig tartott. Ha nem önszántából lépett ki, akkor ez azt jelentheti, hogy telepítési hiba történt, vagy megtelt a lemez. Próbáljon meg bejelentkezni csökkentett módban, hogy lássa, ki tudja-e küszöbölni a problémát."
msgstr ""
"A környezet futása kevesebb mint 10 másodpercig tartott. Ha nem önszántából "
"lépett ki, akkor ez azt jelentheti, hogy telepítési hiba történt, vagy "
"megtelt a lemez. Próbáljon meg bejelentkezni csökkentett módban, hogy lássa, "
"ki tudja-e küszöbölni a problémát."
#: ../daemon/slave.c:4457
msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
......@@ -1830,7 +1843,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"Cannot set your user group; you will not be able to log in. Please contact "
"your system administrator."
msgstr "Nem állítható be az Ön felhasználói csoportja, így nem tud bejelentkezni. Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával."
msgstr ""
"Nem állítható be az Ön felhasználói csoportja, így nem tud bejelentkezni. "
"Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával."
#: ../daemon/verify-pam.c:1596 ../daemon/verify-pam.c:1598
msgid "Can't find PAM configuration for GDM."
......@@ -3184,8 +3199,8 @@ msgstr "A(z) %s legyen az alapértelmezett környezet?"
#, c-format
msgid "You have chosen %s for this session, but your default setting is %s."
msgstr ""
"A(z) %s lehetőséget választotta ehhez a környezethez, de az alapértelmezett beállítása "
"%s."
"A(z) %s lehetőséget választotta ehhez a környezethez, de az alapértelmezett "
"beállítása %s."
#: ../gui/gdmlogin.c:792 ../gui/gdmlogin.c:1715 ../gui/gdmlogin.c:1731
#: ../gui/greeter/greeter.c:289 ../gui/greeter/greeter.c:306
......@@ -3277,8 +3292,8 @@ msgstr "Finger"
msgid "GDM Login"
msgstr "GDM bejelentkezés"
#: ../gui/gdmlogin.c:2416 ../gui/greeter/greeter_parser.c:327
msgid "_Session"
#: ../gui/gdmlogin.c:2416
msgid "S_ession"
msgstr "_Környezet"
#: ../gui/gdmlogin.c:2423 ../gui/greeter/greeter_parser.c:322
......@@ -3484,7 +3499,10 @@ msgstr "Felsorolt felhasználók listájának módosítása"
msgid ""
"Some of the users in the Include list (Users tab) now have uid lower than "
"MinimalUID and will be removed."
msgstr "A Felvétel lista (Felhasználók fül) egyes felhasználóinak felhasználói azonosítója most kisebb a legkisebb felhasználói azonosítónál és el lesznek távolítva."
msgstr ""
"A Felvétel lista (Felhasználók fül) egyes felhasználóinak felhasználói "
"azonosítója most kisebb a legkisebb felhasználói azonosítónál és el lesznek "
"távolítva."
#: ../gui/gdmsetup.c:1129 ../gui/gdmsetup.c:1147 ../gui/gdmsetup.c:1302
#: ../gui/gdmsetup.c:1738
......@@ -3501,12 +3519,16 @@ msgstr "Egyszerű arcböngészővel"
#: ../gui/gdmsetup.c:1355
msgid "Autologin or timed login to the root account is forbidden."
msgstr "Az automatikus vagy időzített bejelentkezés a rendszergazda (root) fiókhoz nem engedélyezett."
msgstr ""
"Az automatikus vagy időzített bejelentkezés a rendszergazda (root) fiókhoz "
"nem engedélyezett."
#: ../gui/gdmsetup.c:1357 ../gui/gdmsetup.c:2709 ../gui/gdmsetup.c:2817
#, c-format
msgid "The \"%s\" user UID is lower than allowed MinimalUID."
msgstr "A(z) \"%s\" felhasználói azonosító kisebb a minimális felhasználói azonosítónál."
msgstr ""
"A(z) \"%s\" felhasználói azonosító kisebb a minimális felhasználói "
"azonosítónál."
#: ../gui/gdmsetup.c:1364
msgid "User not allowed"
......@@ -3533,7 +3555,10 @@ msgstr "Nincs téma kiválasztva"
msgid ""
"You need one or more themes selected for the \"Random from selected\" option "
"to be valid. Failure to do so will force \"Selected only\" mode."
msgstr "Legalább egy témát ki kell választania \"A kijelöltek közül véletlenszerűen\" lehetőség működéséhez. Ennek hiányában a \"Csak a kijelölt\" mód lép életbe."
msgstr ""
"Legalább egy témát ki kell választania \"A kijelöltek közül véletlenszerűen"
"\" lehetőség működéséhez. Ennek hiányában a \"Csak a kijelölt\" mód lép "
"életbe."
#: ../gui/gdmsetup.c:1959
msgid "Apply changes to the modified command?"
......@@ -3577,13 +3602,17 @@ msgstr "Érvénytelen parancsútvonal"
msgid ""
"The path you provided for this command is not valid. The changes will not be "
"saved."
msgstr "A parancshoz megadott elérési út érvénytelen. A módosítások nem lesznek mentve."
msgstr ""
"A parancshoz megadott elérési út érvénytelen. A módosítások nem lesznek "
"mentve."
#: ../gui/gdmsetup.c:2983
msgid ""
"Some of the users had uid lower than MinimalUID (Security tab) and could not "
"be added."
msgstr "Egyes felhasználók felhasználói azonosítója kisebb a legkisebb felhasználói azonosítónál (Biztonság lap) és nem vehetők fel."
msgstr ""
"Egyes felhasználók felhasználói azonosítója kisebb a legkisebb felhasználói "
"azonosítónál (Biztonság lap) és nem vehetők fel."
#. first get the file
#: ../gui/gdmsetup.c:3638
......@@ -3684,7 +3713,10 @@ msgid ""
"This theme cannot be deleted at this point. If you wish to delete this theme "
"switch to \"Selected only\" mode, and deselect it by choosing a different "
"theme."
msgstr "Ez a téma jelenleg nem törölhető. Ha törölni kívánja a témát, akkor váltson \"Csak kijelölt\" módba, majd másik téma kiválasztásával szüntesse meg a téma kijelölését."
msgstr ""
"Ez a téma jelenleg nem törölhető. Ha törölni kívánja a témát, akkor váltson "
"\"Csak kijelölt\" módba, majd másik téma kiválasztásával szüntesse meg a "
"téma kijelölését."
#: ../gui/gdmsetup.c:5781
#, c-format
......@@ -3752,7 +3784,9 @@ msgstr "Véletlen téma mód váltása"
msgid ""
"Since no themes were selected in random theme mode switching back to single "
"theme mode."
msgstr "Mivel nincsenek kijelölve témák a véletlen témaváltáshoz, az egy téma mód kerül felhasználásra."
msgstr ""
"Mivel nincsenek kijelölve témák a véletlen témaváltáshoz, az egy téma mód "
"kerül felhasználásra."
#: ../gui/gdmsetup.c:8325
msgid "Apply the changes to users before closing?"
......@@ -3768,7 +3802,9 @@ msgstr "A beállítófájl (defaults.conf) nem érhető el"
#: ../gui/gdmsetup.c:8397 ../gui/gdmsetup.c:8414
msgid "Make sure that the file exists before launching login manager config utility."
msgstr "A bejelentkezéskezelő beállítóeszközének indítása előtt győződjön meg róla, hogy a fájl létezik."
msgstr ""
"A bejelentkezéskezelő beállítóeszközének indítása előtt győződjön meg róla, "
"hogy a fájl létezik."
#: ../gui/gdmsetup.c:8413
msgid "Could not access configuration file (custom.conf)"
......@@ -3824,7 +3860,7 @@ msgid " _Label:"
msgstr "Cí_mke:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:10
msgid " _Path: "
msgid " _Path: "
msgstr "Útv_onal:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:11
......@@ -3844,15 +3880,22 @@ msgid ""
"MinimalUID setting in the Security tab will affect which users will be "
"allowed to join Include list."
msgstr ""
"<b>Megjegyzés:</b> A Felvétel listában lévő felhasználók megjelennek az arcképböngészőben, ha az engedélyezett és a Biztonság lap felhasználók listájában az automatikus és időzített bejelentkezéseknél. A Kivételek listájában lévő felhasználók "
"viszont nem. A Biztonság lap Legkisebb felhasználói azonosító beállítása befolyásolja, hogy mely felhasználók vehetők fel a Felvétel listába."
"<b>Megjegyzés:</b> A Felvétel listában lévő felhasználók megjelennek az "
"arcképböngészőben, ha az engedélyezett és a Biztonság lap felhasználók "
"listájában az automatikus és időzített bejelentkezéseknél. A Kivételek "
"listájában lévő felhasználók viszont nem. A Biztonság lap Legkisebb "
"felhasználói azonosító beállítása befolyásolja, hogy mely felhasználók "
"vehetők fel a Felvétel listába."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:16
msgid ""
"<b>Note:</b> You can select different commands from the drop-down list, and "
"modify them through relevant fields located below. To save changes press "
"Apply Command Changes button."
msgstr "<b>Megjegyzés:</b> A legördülő listából különböző parancsokat választhat, majd az alábbi mezők segítségével módosíthatja azokat. A módosítások mentéséhez kattintson a Parancsmódosítások mentése gombra."
msgstr ""
"<b>Megjegyzés:</b> A legördülő listából különböző parancsokat választhat, "
"majd az alábbi mezők segítségével módosíthatja azokat. A módosítások "
"mentéséhez kattintson a Parancsmódosítások mentése gombra."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:17
msgid ""
......@@ -3901,13 +3944,18 @@ msgid ""
"Adds a chooser button to the Actions menu that will restart the current X "
"server with a chooser. XDMCP does not need to be enabled on the local "
"computer for this to work."
msgstr "Egy választógombot ad a Műveletek menühöz, amely újraindítja az aktuális X kiszolgálót és egy bejelentkeztetőt jelenít meg. Az XDMCP-nek nem kell engedélyezve lennie a helyi számítógépen ehhez a művelethez."
msgstr ""
"Egy választógombot ad a Műveletek menühöz, amely újraindítja az aktuális X "
"kiszolgálót és egy bejelentkeztetőt jelenít meg. Az XDMCP-nek nem kell "
"engedélyezve lennie a helyi számítógépen ehhez a művelethez."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:27
msgid ""
"All users with a lower UID will be excluded from the face browser, automatic "
"and timed login."
msgstr "Az ennél alacsonyabb felhasználói azonosítójú felhasználók ki lesznek hagyva az arcképböngészőből, az automatikus és időzített bejelentkezésből."
msgstr ""
"Az ennél alacsonyabb felhasználói azonosítójú felhasználók ki lesznek hagyva "
"az arcképböngészőből, az automatikus és időzített bejelentkezésből."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:28
msgid "Allo_w remote timed logins"
......@@ -3918,7 +3966,10 @@ msgid ""
"Allow changing the GTK+ (widget) theme from the greeter. Currently this only "
"affects the standard greeter. The theme will stay in effect on this display "
"until changed and will affect all the other windows that are put up by GDM."
msgstr "A GTK+ (felületi elem) téma módosítása az üdvözlőből. Jelenleg ez csak a szabványos üdvözlőt érinti. A téma ezen a megjelenítőn marad életben, amíg nem módosítja és az összes, a GDM által indított ablakra érvényes lesz."
msgstr ""
"A GTK+ (felületi elem) téma módosítása az üdvözlőből. Jelenleg ez csak a "
"szabványos üdvözlőt érinti. A téma ezen a megjelenítőn marad életben, amíg "
"nem módosítja és az összes, a GDM által indított ablakra érvényes lesz."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:30
msgid "Allow group writable files and directories."
......@@ -3926,11 +3977,15 @@ msgstr "A csoport által írható fájlok és könyvtárak engedélyezése."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:31
msgid "Allow logi_n if group write permissions on user's home directory"
msgstr "Bejelentkezés engedélyezése, ha a felhasználó saját könyvtárára a _csoportnak írási joga van"
msgstr ""
"Bejelentkezés engedélyezése, ha a felhasználó saját könyvtárára a "
"_csoportnak írási joga van"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:32
msgid "Allow login _if all write permissions on user's home directory"
msgstr "Bejelentkezés engedélyezése, ha a felhasználó saját könyvtárára _mindenkinek írási joga van"
msgstr ""
"Bejelentkezés engedélyezése, ha a felhasználó saját könyvtárára _mindenkinek "
"írási joga van"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:33
msgid "Allow world writable files and directories."
......@@ -3940,7 +3995,9 @@ msgstr "Mindenki által írható fájlok és könyvtárak engedélyezése."
msgid ""
"Allows the configurator to be run from the greeter. Note that the user will "
"need to type in the root password before the configurator will be started."
msgstr "Lehetővé teszi a beállító futtatását az üdvözlőből. Ne feledje, hogy ehhez a felhasználónak be kell írnia a rendszergazda jelszavát."
msgstr ""
"Lehetővé teszi a beállító futtatását az üdvözlőből. Ne feledje, hogy ehhez a "
"felhasználónak be kell írnia a rendszergazda jelszavát."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:35
msgid ""
......@@ -3949,7 +4006,13 @@ msgid ""
"remote connections, since the X protocol could really be potentially a "
"security hazard to leave open, even though no known security problems exist. "
"Also disables X forwarding, but does not affect XDMCP."
msgstr "A helyi X kiszolgálók parancssorához mindig fűzze hozzá a -nolisten tcp kapcsolót, így letiltva a TCP kapcsolatot. Ez akkor hasznos, ha nem kívánja engedélyezni a távoli kapcsolatokat, mivel az X protokoll nyitva hagyása valódi biztonsági kockázatot jelenthet, még ha nincsenek is ismert biztonsági hibák. Ezen kívül az X továbbítást is letiltja, de nem érinti az XDMCP-t."
msgstr ""
"A helyi X kiszolgálók parancssorához mindig fűzze hozzá a -nolisten tcp "
"kapcsolót, így letiltva a TCP kapcsolatot. Ez akkor hasznos, ha nem kívánja "
"engedélyezni a távoli kapcsolatokat, mivel az X protokoll nyitva hagyása "
"valódi biztonsági kockázatot jelenthet, még ha nincsenek is ismert "
"biztonsági hibák. Ezen kívül az X továbbítást is letiltja, de nem érinti az "
"XDMCP-t."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:36
msgid "Apply Co_mmand Changes"
......@@ -3983,7 +4046,9 @@ msgstr "_Egyéni:"
msgid ""
"Checks the ownership of the home directories before writing to them. This "
"prevents security issues in case of bad setup."
msgstr "Ellenőrzi a saját könyvtárak tulajdonjogát mielőtt írna azokba. Ez megakadályozza a hibás beállításokból fakadó biztonsági problémákat."
msgstr ""
"Ellenőrzi a saját könyvtárak tulajdonjogát mielőtt írna azokba. Ez "
"megakadályozza a hibás beállításokból fakadó biztonsági problémákat."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:44
msgid "Co_lor:"
......@@ -4015,7 +4080,9 @@ msgstr "Távoli XDMCP környezet esetén az üdvözlőlogó mellett megjelenő s
msgid ""
"Controls which text to display next to the logo image in the standard "
"greeter. This string is only used for local logins."
msgstr "A szabványos üdvözlő esetén az üdvözlőlogó mellett megjelenő szöveg. Ez a szöveg csak helyi bejelentkezésekhez kerül felhasználásra."
msgstr ""
"A szabványos üdvözlő esetén az üdvözlőlogó mellett megjelenő szöveg. Ez a "
"szöveg csak helyi bejelentkezésekhez kerül felhasználásra."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:51
msgid "Copyright:"
......@@ -4031,14 +4098,18 @@ msgstr "Alapértelmezett _környezet:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:54
msgid "Delay in seconds before the Timed login user will be logged in."
msgstr "Az időzített bejelentkezéssel bejelentkező felhasználó bejelentkezéséig eltelő idő."
msgstr ""
"Az időzített bejelentkezéssel bejelentkező felhasználó bejelentkezéséig "
"eltelő idő."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:55
msgid ""
"Determines the maximum number of remote display connections which will be "
"managed simultaneously. I.e. the total number of remote displays that can "
"use your host."
msgstr "A párhuzamosan kezelhető távoli kapcsolatok legnagyobb száma, azaz a gépet használó távoli megjelenítők teljes száma."
msgstr ""
"A párhuzamosan kezelhető távoli kapcsolatok legnagyobb száma, azaz a gépet "
"használó távoli megjelenítők teljes száma."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:56
msgid ""
......@@ -4046,7 +4117,12 @@ msgid ""
"chooses a host and the subsequent indirect query where the user is connected "
"to the host. When the timeout is exceeded, the information about the chosen "
"host is forgotten and the indirect slot freed up for other displays."
msgstr "Meghatározza a másodpercek maximális számát a felhasználó által egy kiszolgáló kiválasztása és az ezt követő közvetett kérés között, amely során a felhasználó csatlakozik a géphez. Az időkorlát lejárta után a kiválasztott kiszolgálóval kapcsolatos információk el lesznek dobva és a közvetett hely felszabadul más megjelenítők számára."
msgstr ""
"Meghatározza a másodpercek maximális számát a felhasználó által egy "
"kiszolgáló kiválasztása és az ezt követő közvetett kérés között, amely során "
"a felhasználó csatlakozik a géphez. Az időkorlát lejárta után a kiválasztott "
"kiszolgálóval kapcsolatos információk el lesznek dobva és a közvetett hely "
"felszabadul más megjelenítők számára."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:57
msgid "Disa_ble multiple logins for a single user"
......@@ -4072,14 +4148,20 @@ msgstr "Ne m_utasson képet távoli bejelentkezésekhez"
msgid ""
"Does not place cookies into the users home directory if this directory is on "
"NFS."
msgstr "Ne helyezzen sütiket a felhasználók saját könyvtáraiba, ha ez a könyvtár NFS-en van."
msgstr ""
"Ne helyezzen sütiket a felhasználók saját könyvtáraiba, ha ez a könyvtár NFS-"
"en van."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:63
msgid ""
"Does not reuse existing X servers, but kills them and starts over. Normally, "
"just reinitializing is a nicer way to go but if the X server memory usage "
"keeps growing this may be a safer option."
msgstr "Nem használja újra a meglévő X kiszolgálókat, hanem kilövi azokat és újakat indít. Normális esetben az újrainicializálás a kívánatos út, de ha az X kiszolgáló memóriahasználata növekvő tendenciát mutat, akkor ez biztonságosabb lehetőség."
msgstr ""
"Nem használja újra a meglévő X kiszolgálókat, hanem kilövi azokat és újakat "
"indít. Normális esetben az újrainicializálás a kívánatos út, de ha az X "
"kiszolgáló memóriahasználata növekvő tendenciát mutat, akkor ez "
"biztonságosabb lehetőség."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:64
msgid "Don't restart the login manager after the execution"
......@@ -4105,20 +4187,29 @@ msgstr "I_dőzített bejelentkeztetés engedélyezése"
msgid ""
"Enables XDMCP INDIRECT choosing (i.e. remote execution of gdmchooser) for X-"
"terminals which don't supply their own display browser."
msgstr "Engedélyezi a KÖZVETETT XDMCP választást (azaz a gdmchooser távoli végrehajtását) olyan X terminálokhoz, amelyek nem biztosítanak saját megjelenítőböngészőt."
msgstr ""
"Engedélyezi a KÖZVETETT XDMCP választást (azaz a gdmchooser távoli "
"végrehajtását) olyan X terminálokhoz, amelyek nem biztosítanak saját "
"megjelenítőböngészőt."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:70
msgid ""
"Enables greeter to be launched with additional Gtk+ modules. This is useful "
"when extra features are required such as accessible login. Note that only "
"\"trusted\" modules should be used to minimize security issues."
msgstr "Engedélyezi az üdvözlő kiegészítő GTK+ modulokkal történő indítását. Ez akkor hasznos, ha kiegészítő szolgáltatásokra van szükség, mint például az akadálymentes bejelentkezés. Ne feledje, hogy csak a \"megbízható\" modulokat használja a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében."
msgstr ""
"Engedélyezi az üdvözlő kiegészítő GTK+ modulokkal történő indítását. Ez "
"akkor hasznos, ha kiegészítő szolgáltatásokra van szükség, mint például az "
"akadálymentes bejelentkezés. Ne feledje, hogy csak a \"megbízható\" "
"modulokat használja a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:71
msgid ""
"Full path and arguments to command to be executed. If the value is missing, "
"the command will not available."
msgstr "A végrehajtandó parancs teljes elérési útja és paraméterei. Ha az érték hiányzik, akkor a parancs nem lesz elérhető."
msgstr ""
"A végrehajtandó parancs teljes elérési útja és paraméterei. Ha az érték "
"hiányzik, akkor a parancs nem lesz elérhető."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:72
msgid "Full path and arguments to the command to be executed"
......@@ -4129,7 +4220,10 @@ msgid ""
"GDM should run the login window on this server and allow a user to log in. "
"If not selected, then GDM will just run this server and wait for it to "
"terminate."
msgstr "A GDM futtassa a bejelentkező ablakot a kiszolgálón és engedélyezze a felhasználó bejelentkezését. Ha nincs kijelölve, akkor a GDM futni fog a kiszolgálón és várja hogy az leálljon."
msgstr ""
"A GDM futtassa a bejelentkező ablakot a kiszolgálón és engedélyezze a "
"felhasználó bejelentkezését. Ha nincs kijelölve, akkor a GDM futni fog a "
"kiszolgálón és várja hogy az leálljon."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:74
msgid "General"
......@@ -4140,14 +4234,21 @@ msgid ""
"Given user should be logged in after a number of seconds (set with Pause "
"before login) of inactivity on the login screen. This is useful for public "
"access terminals or perhaps even home use."
msgstr "Az adott felhasználót be kell jelentkeztetni a bejelentkező képernyő adott másodpercnyi inaktivitása után (ez a Várakozás a bejelentkezés előtt mezőben adható meg) Ez nyilvános használatú terminálok vagy akár otthoni gép esetén is hasznos."
msgstr ""
"Az adott felhasználót be kell jelentkeztetni a bejelentkező képernyő adott "
"másodpercnyi inaktivitása után (ez a Várakozás a bejelentkezés előtt mezőben "
"adható meg) Ez nyilvános használatú terminálok vagy akár otthoni gép esetén "
"is hasznos."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:76
msgid ""
"Given user should be logged in upon first bootup. No password will be "
"asked. This is useful for single user workstations where local console "
"security is not an issue."
msgstr "Az adott felhasználót be kell jelentkeztetni az első indításkor. A rendszer nem kér jelszót. Ez egyfelhasználós munkaállomások esetén hasznos, ahol a helyi konzol biztonsága nem probléma."
msgstr ""
"Az adott felhasználót be kell jelentkeztetni az első indításkor. A rendszer "
"nem kér jelszót. Ez egyfelhasználós munkaállomások esetén hasznos, ahol a "
"helyi konzol biztonsága nem probléma."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:77
msgid ""
......@@ -4176,15 +4277,22 @@ msgid ""
"specified by DefaultFace will be used. The image must be in an gdk-pixbuf "
"supported format and the file must be readable to the GDM user."
msgstr ""
"Ha a felhasználó nem adott meg arcképet, akkor az aktuális GTK+ téma által megadott \"alapértelmezett személy\" ikon fog megjelenni. Ha ilyen kép nincs megadva, akkor a "
"DefaultFace által megadott kép kerül felhasználásra. A képnek a gdk-pixbuf által támogatott formátumúnak kell lennie és a fájlnak olvashatónak kell lennie a GDM felhasználó által."
"Ha a felhasználó nem adott meg arcképet, akkor az aktuális GTK+ téma által "
"megadott \"alapértelmezett személy\" ikon fog megjelenni. Ha ilyen kép nincs "
"megadva, akkor a DefaultFace által megadott kép kerül felhasználásra. A "
"képnek a gdk-pixbuf által támogatott formátumúnak kell lennie és a fájlnak "
"olvashatónak kell lennie a GDM felhasználó által."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:83
msgid ""
"Image file to display in the logo box. The file must be in an gdk-pixbuf "
"supported format and it must be readable by the GDM user. If no file is "
"specified the logo feature is disabled."
msgstr "A logó mezőben megjelenítendő képfájl. A képnek a gdk-pixbuf által támogatott formátumúnak kell lennie és a fájlnak olvashatónak kell lennie a GDM felhasználó által. Ha nincs fájl megadva, akkor ez a szolgáltatás nem fog működni."
msgstr ""
"A logó mezőben megjelenítendő képfájl. A képnek a gdk-pixbuf által "
"támogatott formátumúnak kell lennie és a fájlnak olvashatónak kell lennie a "
"GDM felhasználó által. Ha nincs fájl megadva, akkor ez a szolgáltatás nem "
"fog működni."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:84
msgid "Includ_e Hostname Chooser (XDMCP) menu item"
......@@ -4205,7 +4313,9 @@ msgid ""
"Interval in which to ping the X server in seconds. If the X server doesn't "
"return before the next time we ping it, the connection is stopped and the "
"session ended."
msgstr "Az X kiszolgáló pingelésének időköze. Ha az X kiszolgáló nem jelez vissza a következő ping előtt, akkor a kapcsolat leáll és a munkamenet befejeződik."
msgstr ""
"Az X kiszolgáló pingelésének időköze. Ha az X kiszolgáló nem jelez vissza a "
"következő ping előtt, akkor a kapcsolat leáll és a munkamenet befejeződik."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:88
msgid "La_unch:"
......@@ -4275,11 +4385,16 @@ msgstr "Nincs szükség újrain_dításra"
msgid ""
"Number of simultaneously provided displays with host choosers. If more "
"queries from different hosts come in, the oldest ones will be forgotten."
msgstr "A kiszolgálóválasztóval rendelkező, egyidejűleg engedélyezett megjelenítők száma. Ha különböző gépektől több lekérdezés érkezik, akkor a legrégebbiek el lesznek dobva."
msgstr ""
"A kiszolgálóválasztóval rendelkező, egyidejűleg engedélyezett megjelenítők "
"száma. Ha különböző gépektől több lekérdezés érkezik, akkor a legrégebbiek "
"el lesznek dobva."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:105
msgid "Only allow login i_f user owns their home directory"
msgstr "Csak akkor engedélyezze a bejelentkezést, ha a felhasználók a saját könyvtáruk _tulajdonosai"
msgstr ""
"Csak akkor engedélyezze a bejelentkezést, ha a felhasználók a saját "
"könyvtáruk _tulajdonosai"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:106
msgid "Op_tions:\t"
......@@ -4287,7 +4402,9 @@ msgstr "_Beállítások:\t"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:107
msgid "Paranoia option. Only accepts user owned files and directories."
msgstr "Paranoiás beállítás. Csak a felhasználó által engedélyezett fájlok és könyvtárak elfogadása."
msgstr ""
"Paranoiás beállítás. Csak a felhasználó által engedélyezett fájlok és "
"könyvtárak elfogadása."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:108
msgid "Per_sistent"
......@@ -4340,7 +4457,11 @@ msgid ""
"Remote connections through XDMCP will be allowed to log into the \"TimedLogin"
"\" user by letting the login window time out, just like the local user on "
"the first console."
msgstr "Az XDMCP-n keresztül érkező távoli kapcsolatok számára engedélyezi a bejelentkezést az időzített bejelentkezéshez megadott felhasználóként, engedélyezve az időkorlát túllépését a bejelentkezési ablak számára, hasonlóan az első konzol helyi felhasználójához."
msgstr ""
"Az XDMCP-n keresztül érkező távoli kapcsolatok számára engedélyezi a "
"bejelentkezést az időzített bejelentkezéshez megadott felhasználóként, "
"engedélyezve az időkorlát túllépését a bejelentkezési ablak számára, "
"hasonlóan az első konzol helyi felhasználójához."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:121
msgid ""
......@@ -4391,7 +4512,10 @@ msgid ""
"Sends debug ouput to the syslog. This can be useful for tracking down "
"problems with GDM. This output tends to be verbose so should not be turned "
"on for general use."
msgstr "Hibakereső kimenetet küld a rendszernaplóba. Ez a GDM-mel kapcsolatos hibák felderítéséhez lehet hasznos. Ez a kimenet részletes próbál lenni, így általában nem ajánlott engedélyezni."
msgstr ""
"Hibakereső kimenetet küld a rendszernaplóba. Ez a GDM-mel kapcsolatos hibák "
"felderítéséhez lehet hasznos. Ez a kimenet részletes próbál lenni, így "
"általában nem ajánlott engedélyezni."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:134
msgid "Server Settings"
......@@ -4425,19 +4549,26 @@ msgstr "_Műveletek menü megjelenítése"
msgid ""
"Show visual feedback is the password entry. Turning this option on can be a "
"security hazard as the length of your password can be guessed."
msgstr "Vizuális visszajelzés megjelenítése a jelszóbeviteli mezőben. Ezen beállítás bekapcsolása biztonsági kockázatot jelenthet, mivel kitalálható a jelszó hossza."
msgstr ""
"Vizuális visszajelzés megjelenítése a jelszóbeviteli mezőben. Ezen beállítás "
"bekapcsolása biztonsági kockázatot jelenthet, mivel kitalálható a jelszó "
"hossza."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:143
msgid ""
"Specifies if Custom Command will appear outside the login manager, for "
"example on the desktop through the Log Out/Shut Down widgets."
msgstr "Megadja, hogy az egyéni parancs megjelenik-e a bejelentkezéskezelőn kívül, például az asztalon a Kijelentkezés/Leállítás felületi elemekben."
msgstr ""
"Megadja, hogy az egyéni parancs megjelenik-e a bejelentkezéskezelőn kívül, "
"például az asztalon a Kijelentkezés/Leállítás felületi elemekben."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:144
msgid ""
"Specifies if gdm will be stopped/restarted once Custom Command has been "
"executed."
msgstr "Megadja, hogy a GDM-et le kell-e állítani/újra kell-e indítani az egyéni parancs végrehajtása után."
msgstr ""
"Megadja, hogy a GDM-et le kell-e állítani/újra kell-e indítani az egyéni "
"parancs végrehajtása után."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:145
msgid ""
......@@ -4449,7 +4580,9 @@ msgstr "Megadja az egyéni parancs gombjain és menüelemeiben megjelenő felira
msgid ""
"Specifies the label that will be displayed on the Custom Command list items "
"and radio buttons."
msgstr "Megadja az egyéni parancsok listájának elemein és választógombjain megjelenő feliratot."
msgstr ""
"Megadja az egyéni parancsok listájának elemein és választógombjain megjelenő "
"feliratot."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:147
msgid ""
......@@ -4461,7 +4594,9 @@ msgstr "Megadja az egyéni parancs gyorstipp bejegyzésein megjelenő üzenetet.
msgid ""
"Specifies the message that will be displayed on the warning dialog box when "
"one of the Custom Command widgets is activated."
msgstr "Megadja az egyéni parancs felületi elemei egyikének aktiválásakor a figyelmeztető párbeszédablakban megjelenő üzentet."
msgstr ""
"Megadja az egyéni parancs felületi elemei egyikének aktiválásakor a "
"figyelmeztető párbeszédablakban megjelenő üzentet."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:149
msgid ""
......@@ -4469,7 +4604,12 @@ msgid ""
"here without touching their homedirs. Faces are named after their users' "
"logins. The face images must be stored in gdk-pixbuf supported formats and "
"they must be readable for the GDM user."
msgstr "Az arcképfájlok rendszerszintű könyvtára. A rendszergazda ide helyezheti a felhasználóknak szánt ikonokat, azok saját könyvtárának módosítása nélkül. Az arcképek a felhasználóik bejelentkezési nevei szerint kell elnevezni. Az arcképeknek a gdk-pixbuf által támogatott formátumúnak kell lennie és olvashatónak kell lenniük a GDM felhasználó által."
msgstr ""
"Az arcképfájlok rendszerszintű könyvtára. A rendszergazda ide helyezheti a "
"felhasználóknak szánt ikonokat, azok saját könyvtárának módosítása nélkül. "
"Az arcképek a felhasználóik bejelentkezési nevei szerint kell elnevezni. Az "
"arcképeknek a gdk-pixbuf által támogatott formátumúnak kell lennie és "
"olvashatónak kell lenniük a GDM felhasználó által."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:150
msgid "Text to appear in the warning pop-up dialogs"
......@@ -4491,13 +4631,17 @@ msgstr "A gyorstippeken megjelenítendő szöveg"
msgid ""
"The UDP port number gdm should listen to for XDMCP requests. Don't change "
"this unless you know what you are doing."
msgstr "Az az UDP portszám, amelyet a GDM-nek az XDMCP kérésekhez figyelnie kell. Ne változtassa meg, hacsak nem tudja mit csinál."
msgstr ""
"Az az UDP portszám, amelyet a GDM-nek az XDMCP kérésekhez figyelnie kell. Ne "
"változtassa meg, hacsak nem tudja mit csinál."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:155
msgid ""
"The command to execute, with full path to the binary of the X server, and "
"any extra arguments needed. Example: /usr/X11R6/bin/X"
msgstr "A végrehajtandó parancs az X kiszolgáló binárisának teljes elérési útjával és a szükséges paraméterekkel. Például: /usr/X11R6/bin/X"
msgstr ""
"A végrehajtandó parancs az X kiszolgáló binárisának teljes elérési útjával "
"és a szükséges paraméterekkel. Például: /usr/X11R6/bin/X"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:156
msgid "The greeter will play a sound after a failed login attempt."
......@@ -4509,7 +4653,9 @@ msgstr "Az üdvözlő játsszon le hangot a sikeres bejelentkezési kísérletek
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:158
msgid "The greeter will play a sound or beep when it is ready for a login."
msgstr "Az üdvözlő játsszon le hangot vagy csipogást, ha készen áll a bejelentkezésre."
msgstr ""
"Az üdvözlő játsszon le hangot vagy csipogást, ha készen áll a "
"bejelentkezésre."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:159
msgid "The horizontal position of the login window."
......@@ -4523,7 +4669,9 @@ msgstr "A felhasználónak megjelenítendő név."
msgid ""
"The number of seconds that should pass before reactivating the entry field "
"after a failed login."
msgstr "Sikertelen bejelentkezés után a beviteli mező újraaktiválásig eltelő másodpercek száma."
msgstr ""
"Sikertelen bejelentkezés után a beviteli mező újraaktiválásig eltelő "
"másodpercek száma."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:162
msgid "The position of the login window cannot be changed."
......@@ -4537,7 +4685,10 @@ msgstr "A bejelentkezési ablak pozícióját az X/Y pozíciók határozzák meg
msgid ""
"The session that is used by default if the user does not have a saved "
"preference and has picked 'Last' from the list of sessions."
msgstr "Az alapértelmezett környezet, ha a felhasználó nem mentette el a saját beállítását és a környezetek listájából a \"Legutóbbi környezet\" lehetőséget választotta."
msgstr ""
"Az alapértelmezett környezet, ha a felhasználó nem mentette el a saját "
"beállítását és a környezetek listájából a \"Legutóbbi környezet\" "
"lehetőséget választotta."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:165
msgid "The vertical position of the login window."
......@@ -4551,7 +4702,9 @@ msgstr "Témák"
msgid ""
"This server is available as a choice when a user wishes to run a flexible, "
"on demand server."
msgstr "Ez a kiszolgáló elérhető, ha a felhasználó rugalmas, igény szerinti kiszolgálót kíván indítani."
msgstr ""
"Ez a kiszolgáló elérhető, ha a felhasználó rugalmas, igény szerinti "
"kiszolgálót kíván indítani."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:168
msgid ""
......@@ -4559,7 +4712,12 @@ msgid ""
"connections. Please note that this parameter does *not* limit the number of "
"remote displays which can be managed. It only limits the number of displays "
"initiating a connection simultaneously."
msgstr "A szolgáltatástúlterheléses támadások megakadályozása érdekében a GDM rögzített méretű sorban tartja a függőben lévő kapcsolatokat. Ne feledje, hogy ez a szám nem korlátozza a kezelhető távoli megjelenítők számát. Ez csak az egyidejűleg kapcsolatot kezdeményezni képes megjelenítők számát korlátozza."
msgstr ""
"A szolgáltatástúlterheléses támadások megakadályozása érdekében a GDM "
"rögzített méretű sorban tartja a függőben lévő kapcsolatokat. Ne feledje, "
"hogy ez a szám nem korlátozza a kezelhető távoli megjelenítők számát. Ez "
"csak az egyidejűleg kapcsolatot kezdeményezni képes megjelenítők számát "
"korlátozza."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:169
msgid ""
......@@ -4567,14 +4725,23 @@ msgid ""
"one connection for each remote computer. If you want to provide display "
"services to computers with more than one screen, you should increase the "
"this value accordingly."
msgstr "A GDM csak egy kapcsolatot engedélyez egy távoli számítógépről, így akadályozva meg a támadókat a várakozási sor feltöltésében. Ha több képernyővel rendelkező számítógépek számára szeretne megjelenítőszolgáltatásokat biztosítani, akkor ennek megfelelően módosítsa ezt az értéket."
msgstr ""
"A GDM csak egy kapcsolatot engedélyez egy távoli számítógépről, így "
"akadályozva meg a támadókat a várakozási sor feltöltésében. Ha több "
"képernyővel rendelkező számítógépek számára szeretne "
"megjelenítőszolgáltatásokat biztosítani, akkor ennek megfelelően módosítsa "
"ezt az értéket."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:170
msgid ""
"Turns the Actions menu (which used to be called System menu) on or off. If "
"this is off then one of the actions will be available anywhere. These "
"actions include Shutdown, Restart, Custom, Configure, XDMCP chooser and such."
msgstr "A Műveletek menü (amelyet Rendszer menünek is neveznek) be- vagy kikapcsolása. Ha ez ki van kapcsolva, akkor az egyik művelet mindenütt elérhető lesz. Ilyen művelet például a leállítás, újraindítás, egyéni műveletek, beállítás, XDMCP választó és hasonlók."
msgstr ""
"A Műveletek menü (amelyet Rendszer menünek is neveznek) be- vagy "
"kikapcsolása. Ha ez ki van kapcsolva, akkor az egyik művelet mindenütt "
"elérhető lesz. Ilyen művelet például a leállítás, újraindítás, egyéni "
"műveletek, beállítás, XDMCP választó és hasonlók."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:171
msgid "U_ser:"
......@@ -4588,7 +4755,9 @@ msgstr "2_4 órás óra használata:"
msgid ""
"Use circles instead of asterisks in the password entry. This may not work "
"with all fonts however."
msgstr "Körök használata csillagok helyett a jelszóbeviteli mezőben. Ez nem biztos, hogy minden betűkészlettel működik."
msgstr ""
"Körök használata csillagok helyett a jelszóbeviteli mezőben. Ez nem biztos, "
"hogy minden betűkészlettel működik."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:174
msgid "Users"
......@@ -4606,7 +4775,14 @@ msgid ""
"waiting for the display to respond with a MANAGE request. If no response is "
"received within maximum wait time, GDM will declare the display dead and "
"erase it from the pending queue freeing up the slot for other displays."
msgstr "Ha a GDM felkészült egy megjelenítő kezelésére, akkor egy ACCEPT csomagot küld, amely tartalmaz egy egyedi munkamenet-azonosítót, amely a jövőbeli XDMCP kommunikációhoz kerül felhasználásra. A GDM ezután a várakozási sorba helyezi ezt az azonosítót és egy MANAGE kérést vár a megjelenítőtől. Ha nem érkezik válasz a maximális várakozási időn belül, akkor a GDM halottnak nyilvánítja a megjelenítőt és törli a várakozási sorból, felszabadítva a helyet más megjelenítők számára."
msgstr ""
"Ha a GDM felkészült egy megjelenítő kezelésére, akkor egy ACCEPT csomagot "
"küld, amely tartalmaz egy egyedi munkamenet-azonosítót, amely a jövőbeli "
"XDMCP kommunikációhoz kerül felhasználásra. A GDM ezután a várakozási sorba "
"helyezi ezt az azonosítót és egy MANAGE kérést vár a megjelenítőtől. Ha nem "
"érkezik válasz a maximális várakozási időn belül, akkor a GDM halottnak "
"nyilvánítja a megjelenítőt és törli a várakozási sorból, felszabadítva a "
"helyet más megjelenítők számára."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:177
msgid ""
......@@ -4614,7 +4790,11 @@ msgid ""
"connected to that session rather than starting a new session. This only "
"works for session's running on Virtual Terminals started with "
"gdmflexiserver, and not with XDMCP."
msgstr "Ha a felhasználó bejelentkezésekor már be van jelentkezve egy környezetbe, akkor ehhez a munkamenethez lesz csatlakoztatva új környezet indítása helyett. Ez csak a gdmflexiserver segítségével indított virtuális terminálokon működik, XDMCP esetén nem."
msgstr ""
"Ha a felhasználó bejelentkezésekor már be van jelentkezve egy környezetbe, "
"akkor ehhez a munkamenethez lesz csatlakoztatva új környezet indítása "
"helyett. Ez csak a gdmflexiserver segítségével indított virtuális "
"terminálokon működik, XDMCP esetén nem."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:178
msgid "X Server Login Window Preferences"
......@@ -4705,7 +4885,9 @@ msgstr "_Legkisebb felhasználói azonosító:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:200
msgid "_Only allow login if user's home directory permissions are secure"
msgstr "_Csak akkor engedélyezze a bejelentkezést, ha a felhasználó saját könyvtárának jogosultságai biztonságosak"
msgstr ""
"_Csak akkor engedélyezze a bejelentkezést, ha a felhasználó saját "
"könyvtárának jogosultságai biztonságosak"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:201
msgid "_Pause before login:"
......@@ -4883,6 +5065,10 @@ msgstr "Legutóbbi környezet"
msgid "Already logged in"
msgstr "Már be van jelentkezve"
#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:327
msgid "_Session"
msgstr "_Környezet"
#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:352 ../gui/greeter/greeter_system.c:244
msgid "Sus_pend"
msgstr "_Felfüggesztés"
......@@ -5152,12 +5338,14 @@ msgstr[0] ""
"Hiba történt a felhasználói felület %s%s elemének a(z) %s fájlból történő "
"betöltése közben. A CList típusú elemnek %d oszlopúnak kellene lennie. "
"Lehet, hogy a glade felületleíró megsérült. %s nem tud folytatódni és most "
"kilép. Próbálja ellenőrizni %s telepítését, vagy telepítse újra a(z) %s programot."
"kilép. Próbálja ellenőrizni %s telepítését, vagy telepítse újra a(z) %s "
"programot."
msgstr[1] ""
"Hiba történt a felhasználói felület %s%s elemének a(z) %s fájlból történő "
"betöltése közben. A CList típusú elemnek %d oszlopúnak kellene lennie. "
"Lehet, hogy a glade felületleíró megsérült. %s nem tud folytatódni és most "
"kilép. Próbálja ellenőrizni %s telepítését, vagy telepítse újra a(z) %s programot."
"kilép. Próbálja ellenőrizni %s telepítését, vagy telepítse újra a(z) %s "
"programot."
#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:282
#, c-format
......@@ -5177,7 +5365,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Hiba történt a felhasználói felület betöltése közben a(z) %s fájlból. Lehet, "
"hogy a glade felületleíró nem található. %s nem tud folytatódni és most "
"kilép. Próbálja ellenőrizni a(z) %s telepítését, vagy telepítse újra a(z) %s programot."
"kilép. Próbálja ellenőrizni a(z) %s telepítését, vagy telepítse újra a(z) %s "
"programot."