Commit 1c83d368 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2003-02-14  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent 6191ed07
2003-02-14 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2003-02-14 Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem@dirck.mine.nu>
* nl.po: Dutch translation updated.
......
# Danish translation of GDM 2.
# Copyright (C) 1998, 99, 2000, 01, 02 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1998, 99, 2000, 01, 02, 03 Free Software Foundation, Inc.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998, 1999.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2001.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
#
# Konventioner:
#
......@@ -21,8 +21,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-22 18:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-22 18:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-02-14 16:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-14 16:40+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -648,7 +648,7 @@ msgstr "Fraspalt ikke en proces til at ligge i baggrunden"
msgid "Preserve LD_* variables"
msgstr "Bevar 'LD_*'-variabler"
#: daemon/gdm.c:1436 gui/gdmchooser.c:1103
#: daemon/gdm.c:1436 gui/gdmchooser.c:1071
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
......@@ -1352,7 +1352,8 @@ msgid "Please enter your username"
msgstr "Indtast venligst dit brugernavn"
#: daemon/verify-crypt.c:72 daemon/verify-pam.c:320 daemon/verify-shadow.c:71
#: gui/gdmlogin.c:3297 gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:5
#: gui/gdmlogin.c:3297 gui/greeter/greeter_parser.c:961
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:5
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:5
msgid "Username:"
msgstr "Brugernavn:"
......@@ -1716,17 +1717,17 @@ msgid "gdm_xdmcp_handle_keepalive: Could not read Session ID"
msgstr "gdm_xdmcp_handle_keepalive: Kunne ikke læse sessions-id"
# src/gdmxdmcp.c:188
#: daemon/xdmcp.c:1662
#: daemon/xdmcp.c:1661
msgid "gdm_xdmcp_init: No XDMCP support"
msgstr "gdm_xdmcp_init: Ingen XDMCP-understøttelse"
# src/gdmxdmcp.c:188
#: daemon/xdmcp.c:1669
#: daemon/xdmcp.c:1668
msgid "gdm_xdmcp_run: No XDMCP support"
msgstr "gdm_xdmcp_run: Ingen XDMCP-understøttelse"
# src/gdmxdmcp.c:219
#: daemon/xdmcp.c:1675
#: daemon/xdmcp.c:1674
msgid "gdm_xdmcp_close: No XDMCP support"
msgstr "gdm_xdmcp_close: Ingen XDMCP-understøttelse"
......@@ -1867,7 +1868,7 @@ msgstr "Ingen betjenende værter fundet."
msgid "Choose a host to connect to from the selection below."
msgstr "Vælg en vært fra listen nedenunder."
#: gui/gdmchooser.c:903
#: gui/gdmchooser.c:871
msgid ""
"The main area of this application shows the hosts on the local network that "
"have \"XDMCP\" enabled. This allows users to login remotely to other "
......@@ -1885,55 +1886,55 @@ msgstr ""
"åbne en session på den maskine."
# src/gdmverify.c:141
#: gui/gdmchooser.c:931
#: gui/gdmchooser.c:899
#, c-format
msgid "Can't open default host icon: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne standard-værtsikon: %s"
# src/gdmslave.c:124
#: gui/gdmchooser.c:987
#: gui/gdmchooser.c:955
msgid "gdm_signals_init: Error setting up HUP signal handler"
msgstr "gdm_signals_init: Fejl under opsætning af HUP-signalhåndtering"
# src/gdm.c:592
#: gui/gdmchooser.c:990
#: gui/gdmchooser.c:958
msgid "gdm_signals_init: Error setting up INT signal handler"
msgstr "gdm_signals_init: Fejl under opsætning af INT-signalhåndtering"
# src/gdm.c:589
#: gui/gdmchooser.c:993
#: gui/gdmchooser.c:961
msgid "gdm_signals_init: Error setting up TERM signal handler"
msgstr "gdm_signals_init: Fejl under opsætning af TERM-signalhåndtering"
#: gui/gdmchooser.c:1001 gui/gdmlogin.c:4227 gui/greeter/greeter.c:1075
#: gui/gdmchooser.c:969 gui/gdmlogin.c:4227 gui/greeter/greeter.c:1075
msgid "Could not set signal mask!"
msgstr "Kunne ikke sætte signalmaske!"
#: gui/gdmchooser.c:1007
#: gui/gdmchooser.c:975
msgid "Socket for xdm communication"
msgstr "Sokkel til XDM-kommunikation"
#: gui/gdmchooser.c:1007
#: gui/gdmchooser.c:975
msgid "SOCKET"
msgstr "SOKKEL"
#: gui/gdmchooser.c:1010
#: gui/gdmchooser.c:978
msgid "Client address to return in response to xdm"
msgstr "Klientadresse der skal returneres som svar til XDM"
#: gui/gdmchooser.c:1010
#: gui/gdmchooser.c:978
msgid "ADDRESS"
msgstr "ADRESSE"
#: gui/gdmchooser.c:1013
#: gui/gdmchooser.c:981
msgid "Connection type to return in response to xdm"
msgstr "Forbindelsestype der skal returneres som svar til XDM"
#: gui/gdmchooser.c:1013
#: gui/gdmchooser.c:981
msgid "TYPE"
msgstr "TYPE"
#: gui/gdmchooser.c:1133
#: gui/gdmchooser.c:1101
#, c-format
msgid ""
"The chooser version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
......@@ -2347,38 +2348,43 @@ msgstr "N-Å|Tamilsk"
#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:152
msgid "N-Z|Thai"
msgstr "N-Å|Thai"
#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:154
msgid "N-Z|Turkish"
msgstr "N-Å|Tyrkisk"
#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:154
#: gui/gdmlanguages.c:156
msgid "N-Z|Ukrainian"
msgstr "N-Å|Ukrainsk"
#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:156
#: gui/gdmlanguages.c:158
msgid "N-Z|Vietnamese"
msgstr "N-Å|Vietnamesisk"
#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:158
#: gui/gdmlanguages.c:160
msgid "N-Z|Walloon"
msgstr "N-Å|Vallonsk"
#. This is the POSIX/C locale for english, should really be in Other
#: gui/gdmlanguages.c:160
#: gui/gdmlanguages.c:162
msgid "Other|POSIX/C English"
msgstr "Andre|POSIX/C engelsk"
#. This should be the same as in the front of the language strings
#. * else the languages will appear in the "Other" submenu
#: gui/gdmlanguages.c:335
#: gui/gdmlanguages.c:337
msgid "A-M"
msgstr "A-M"
#. This should be the same as in the front of the language strings
#. * else the languages will appear in the "Other" submenu
#: gui/gdmlanguages.c:343
#: gui/gdmlanguages.c:345
msgid "N-Z"
msgstr "N-Å"
......@@ -2419,7 +2425,8 @@ msgstr "Med Gnome-sessionsvalg"
msgid "Last"
msgstr "Forrige"
#: gui/gdmlogin.c:218 gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:4
#: gui/gdmlogin.c:218 gui/greeter/greeter_parser.c:948
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:4
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:4
#, no-c-format
msgid "User %s will login in %d seconds"
......@@ -2452,17 +2459,17 @@ msgstr ""
"Du kan sandsynligvis heller ikke logge på."
# src/gdmgreeter.c:451
#: gui/gdmlogin.c:803
#: gui/gdmlogin.c:803 gui/greeter/greeter_system.c:52
msgid "Are you sure you want to reboot the machine?"
msgstr "Er du sikker på at du vil genstarte maskinen?"
# src/gdmgreeter.c:451
#: gui/gdmlogin.c:815
#: gui/gdmlogin.c:815 gui/greeter/greeter_system.c:63
msgid "Are you sure you want to shut down the machine?"
msgstr "Er du sikker på at du vil lukke maskinen ned?"
# src/gdmgreeter.c:451
#: gui/gdmlogin.c:826
#: gui/gdmlogin.c:826 gui/greeter/greeter_system.c:73
msgid "Are you sure you want to suspend the machine?"
msgstr "Er du sikker på at du vil lade maskinen gå i dvale?"
......@@ -2671,6 +2678,7 @@ msgstr "GDM-logind"
# src/gdmgreeter.c:963
#: gui/gdmlogin.c:3000 gui/greeter/greeter_canvas_item.c:129
#: gui/greeter/greeter_parser.c:923
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:11
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:11
msgid "_Session"
......@@ -2678,6 +2686,7 @@ msgstr "_Session"
# src/gdmgreeter.c:970
#: gui/gdmlogin.c:3007 gui/greeter/greeter_canvas_item.c:122
#: gui/greeter/greeter_parser.c:918
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:9
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:9
msgid "_Language"
......@@ -2720,12 +2729,14 @@ msgstr "Lad maskinen gå i dvale"
# src/gdmgreeter.c:1000
#: gui/gdmlogin.c:3073 gui/greeter/greeter_canvas_item.c:138
#: gui/greeter/greeter_parser.c:928
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:2
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:2
msgid "S_ystem"
msgstr "S_ystem"
#: gui/gdmlogin.c:3085 gui/greeter/greeter_canvas_item.c:151
#: gui/greeter/greeter_parser.c:938
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:10
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:10
msgid "_Quit"
......@@ -2733,6 +2744,7 @@ msgstr "_Afslut"
# bemærk at denne tekst skal synkroniseres med en hjælpetekst nedenfor
#: gui/gdmlogin.c:3087 gui/greeter/greeter_canvas_item.c:153
#: gui/greeter/greeter_parser.c:933
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:1
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:1
msgid "D_isconnect"
......@@ -3270,22 +3282,36 @@ msgstr "billede til brugere uden ansigtsbillede<"
msgid "Select a language for your session to use:"
msgstr "Vælg et sprog til din session:"
#: gui/greeter/greeter_system.c:119
#: gui/greeter/greeter_system.c:150
msgid "Shut down the computer"
msgstr "Luk maskinen ned"
#: gui/greeter/greeter_system.c:131
#: gui/greeter/greeter_system.c:162
msgid "Suspend the computer"
msgstr "Lad maskinen gå i dvale"
#: gui/greeter/greeter_system.c:143
#: gui/greeter/greeter_system.c:174
msgid "Reboot the computer"
msgstr "Genstart maskinen"
#: gui/greeter/greeter_system.c:156
#: gui/greeter/greeter_system.c:187
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurér"
#: gui/greeter/greeter_parser.c:943
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:8
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:8
msgid "You've got capslock on!"
msgstr "Caps lock-tasten er slået til!"
# src/gdmmisc.c:203
#: gui/greeter/greeter_parser.c:955
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:7
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:7
#, no-c-format
msgid "Welcome to %h"
msgstr "Velkommen til %h"
#: gui/greeter/themes/circles/GdmGreeterTheme.desktop.in.h:1
msgid "(c) 2002 Bond, James Bond"
msgstr "© 2002 Bond, James Bond"
......@@ -3302,18 +3328,6 @@ msgstr "Cirkler"
msgid "Theme with blue circles"
msgstr "Tema med blå cirkler"
# src/gdmmisc.c:203
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:7
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:7
#, no-c-format
msgid "Welcome to %h"
msgstr "Velkommen til %h"
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:8
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:8
msgid "You've got capslock on!"
msgstr "Caps lock-tasten er slået til!"
#: gui/greeter/themes/happygnome/GdmGreeterTheme.desktop.in.h:1
msgid "(c) 2002 GNOME"
msgstr "© 2002 Gnome"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment