Commit 186990a6 authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela

Updated Finnish translation

parent 32649193
2006-01-20 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2006-01-20 Ankit Patel <ankit644@yahoo.com>
* gu.po: Updated Gujarati Translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-16 20:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-16 20:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-20 07:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-20 07:25+0200\n"
"Last-Translator: Hile Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -133,17 +133,17 @@ msgstr "Gnome"
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Tämä istunto kirjaa sisään Gnomeen"
#: ../daemon/auth.c:56
#: ../daemon/auth.c:57
#, c-format
msgid "%s: Could not write new authorization entry: %s"
msgstr "%s: Ei voitu luoda uutta todennusta kohteessa %s"
#: ../daemon/auth.c:59
#: ../daemon/auth.c:60
#, c-format
msgid "%s: Could not write new authorization entry. Possibly out of diskspace"
msgstr "%s: Ei voitu kirjoittaa uutta todennusta. Levytila voi olla lopussa"
#: ../daemon/auth.c:64
#: ../daemon/auth.c:65
#, c-format
msgid ""
"GDM could not write a new authorization entry to disk. Possibly out of "
......@@ -152,38 +152,38 @@ msgstr ""
"GDM ei voinut kirjoittaa uutta todennusta levylle. Levytila voi olla lopussa."
"%s%s"
#: ../daemon/auth.c:194
#: ../daemon/auth.c:195
#, c-format
msgid "%s: Could not make new cookie file in %s"
msgstr "%s: Ei voitu luoda uutta evästetiedostoa kohteessa %s"
#: ../daemon/auth.c:218 ../daemon/auth.c:235 ../daemon/auth.c:875
#: ../daemon/auth.c:219 ../daemon/auth.c:236 ../daemon/auth.c:876
#, c-format
msgid "%s: Cannot safely open %s"
msgstr "%s: Tiedostoa %s ei voi avata turvallisesti"
#. Really no need to clean up here - this process is a goner anyway
#: ../daemon/auth.c:674 ../daemon/auth.c:716
#: ../daemon/auth.c:675 ../daemon/auth.c:717
#, c-format
msgid "%s: Could not open cookie file %s"
msgstr "%s: Evästetiedostoa %s ei voitu avata"
#: ../daemon/auth.c:695
#: ../daemon/auth.c:696
#, c-format
msgid "%s: Could not lock cookie file %s"
msgstr "%s: Ei voitu lukita evästetiedostoa %s"
#: ../daemon/auth.c:745 ../daemon/auth.c:767
#: ../daemon/auth.c:746 ../daemon/auth.c:768
#, c-format
msgid "%s: Could not write cookie"
msgstr "%s: Evästeen kirjoitus epäonnistui"
#: ../daemon/auth.c:851
#: ../daemon/auth.c:852
#, c-format
msgid "%s: Ignoring suspiciously looking cookie file %s"
msgstr "%s: Epäilyttävän näköinen evästetiedosto %s ohitetaan"
#: ../daemon/auth.c:894 ../daemon/gdm.c:1361 ../daemon/gdm.c:1725
#: ../daemon/auth.c:895 ../daemon/gdm.c:1361 ../daemon/gdm.c:1725
#, c-format
msgid "Can't write to %s: %s"
msgstr "Ei voi kirjoittaa %s: %s"
......@@ -198,7 +198,7 @@ msgstr "Ei voi kirjoittaa %s: %s"
#. * that should give people ample time to stop gdm if needed,
#. * or just wait for the stupid malicious user to get bored
#. * and go away
#: ../daemon/display.c:110
#: ../daemon/display.c:111
#, c-format
msgid ""
"The display server has been shut down about 6 times in the last 90 seconds. "
......@@ -209,22 +209,22 @@ msgstr ""
"luultavasti kaikki ei ole kunnossa. Nyt odotetaan kaksi minuuttia ennen kuin "
"yritetään uudelleen näyttöä %s."
#: ../daemon/display.c:254
#: ../daemon/display.c:255
#, c-format
msgid "%s: Cannot create pipe"
msgstr "%s: Putken luominen epäonnistui"
#: ../daemon/display.c:330
#: ../daemon/display.c:331
#, c-format
msgid "%s: Failed forking GDM slave process for %s"
msgstr "%s: GDM:n lapsiprosessin haaroittaminen %s:lle epäonnistui"
#: ../daemon/errorgui.c:347
#: ../daemon/errorgui.c:348
#, c-format
msgid "%s not a regular file!\n"
msgstr "%s ei ole tavallinen tiedosto!\n"
#: ../daemon/errorgui.c:364
#: ../daemon/errorgui.c:365
msgid ""
"\n"
"... File too long to display ...\n"
......@@ -232,54 +232,54 @@ msgstr ""
"\n"
"... Tiedosto on liian pitkä näytettäväksi ...\n"
#: ../daemon/errorgui.c:373
#: ../daemon/errorgui.c:374
#, c-format
msgid "%s could not be opened"
msgstr "Kohteen %s avaaminen epäonnistui"
#: ../daemon/errorgui.c:487 ../daemon/errorgui.c:631 ../daemon/errorgui.c:742
#: ../daemon/errorgui.c:863
#: ../daemon/errorgui.c:488 ../daemon/errorgui.c:632 ../daemon/errorgui.c:743
#: ../daemon/errorgui.c:864
#, c-format
msgid "%s: Cannot fork to display error/info box"
msgstr "%s: Haaroitus virhe-/tietoikkunan näyttämiseksi epäonnistui"
#: ../daemon/filecheck.c:60
#: ../daemon/filecheck.c:61
#, c-format
msgid "%s: Directory %s does not exist."
msgstr "%s: Hakemistoa %s ei ole olemassa."
#: ../daemon/filecheck.c:72 ../daemon/filecheck.c:114
#: ../daemon/filecheck.c:177
#: ../daemon/filecheck.c:73 ../daemon/filecheck.c:115
#: ../daemon/filecheck.c:178
#, c-format
msgid "%s: %s is not owned by uid %d."
msgstr "%s: %s ei ole UID:n %d omistuksessa."
#: ../daemon/filecheck.c:78 ../daemon/filecheck.c:121
#: ../daemon/filecheck.c:79 ../daemon/filecheck.c:122
#, c-format
msgid "%s: %s is writable by group."
msgstr "%s: %s on ryhmän kirjoitettavissa."
#: ../daemon/filecheck.c:84
#: ../daemon/filecheck.c:85
#, c-format
msgid "%s: %s is writable by other."
msgstr "%s: %s on muiden kirjoitettavissa."
#: ../daemon/filecheck.c:99 ../daemon/filecheck.c:165
#: ../daemon/filecheck.c:100 ../daemon/filecheck.c:166
#, c-format
msgid "%s: %s does not exist but must exist."
msgstr "%s: Tiedoston %s on oltava olemassa, mutta ei ole."
#: ../daemon/filecheck.c:107 ../daemon/filecheck.c:171
#: ../daemon/filecheck.c:108 ../daemon/filecheck.c:172
#, c-format
msgid "%s: %s is not a regular file."
msgstr "%s: %s ei ole tavallinen tiedosto."
#: ../daemon/filecheck.c:128
#: ../daemon/filecheck.c:129
#, c-format
msgid "%s: %s is writable by group/other."
msgstr "%s: %s on ryhmän/muiden kirjoitettavissa."
#: ../daemon/filecheck.c:135 ../daemon/filecheck.c:190
#: ../daemon/filecheck.c:136 ../daemon/filecheck.c:191
#, c-format
msgid "%s: %s is bigger than sysadmin specified maximum file size."
msgstr ""
......@@ -370,8 +370,8 @@ msgstr "Siirrytään virransäästötilaan..."
#: ../daemon/gdm.c:622
#, c-format
msgid "System is rebooting, please wait ..."
msgstr "Järjestelmä uudelleenkäynnistyy, ole hyvä ja odota ..."
msgid "System is restarting, please wait ..."
msgstr "Järjestelmä käynnistyy uudelleen, ole hyvä ja odota ..."
#: ../daemon/gdm.c:624
#, c-format
......@@ -388,27 +388,31 @@ msgid "%s: Halt failed: %s"
msgstr "%s: Sammutus epäonnistui: %s"
#: ../daemon/gdm.c:657
msgid "Master rebooting..."
msgstr "Isäntä käynnistetään uudelleen..."
msgid "Restarting computer..."
msgstr "Käynnistetään tietokone uudelleen..."
#: ../daemon/gdm.c:670
#, c-format
msgid "%s: Reboot failed: %s"
msgid "%s: Restart failed: %s"
msgstr "%s: Uudelleenkäynnistys epäonnistui: %s"
#: ../daemon/gdm.c:771
#, c-format
msgid "Reboot or Halt request when there is no system menu from display %s"
msgid ""
"Restart GDM, Restart machine, Suspend, or Halt request when there is no "
"system menu from display %s"
msgstr ""
"Uudelleenkäynnistys- tai sammutuspyyntö, vaikka näytöllä %s ei ole "
"järjestelmävalikkoa."
"Uudelleenkäynnistys-, sammutus- tai GDM:n uudelleenkäynnistyspyyntö, "
"vaikka näytöllä %s ei ole järjestelmävalikkoa."
#: ../daemon/gdm.c:780
#, c-format
msgid "Restart, Reboot or Halt request from a non-static display %s"
msgid ""
"Restart GDM, Restart machine, Suspend or Halt request from a non-static "
"display %s"
msgstr ""
"Uudelleenkäynnistys-, sammutus- tai GDM:n uudelleenkäynnistyspyyntö ei-"
"kiinteältä näytöltä %s"
"Uudelleenkäynnistys-, sammutus- tai GDM:n uudelleenkäynnistyspyyntö "
"väliaikaiselta näytöltä %s"
#. Bury this display for good
#: ../daemon/gdm.c:846
......@@ -435,7 +439,7 @@ msgstr "Ei haaroitusta taustalle"
#: ../daemon/gdm.c:1235
msgid "No console (static) servers to be run"
msgstr "Ei päätepalvelimia (kiinteitä),joissa palvelimen voisi käynnistää"
msgstr "Ei päätepalvelimia (pysyviä),joissa palvelimen voisi käynnistää"
#: ../daemon/gdm.c:1237
msgid "Alternative configuration file"
......@@ -485,7 +489,7 @@ msgstr "Vain pääkäyttäjä voi suorittaa GDMn\n"
#: ../daemon/gdm.c:1555 ../daemon/gdm.c:1561 ../daemon/gdm.c:1572
#: ../daemon/misc.c:1771 ../daemon/misc.c:1775 ../daemon/misc.c:1779
#: ../daemon/misc.c:1786 ../daemon/misc.c:1790 ../daemon/misc.c:1794
#: ../daemon/server.c:521 ../daemon/server.c:534 ../daemon/slave.c:780
#: ../daemon/server.c:522 ../daemon/server.c:535 ../daemon/slave.c:780
#: ../daemon/slave.c:794 ../daemon/slave.c:804 ../daemon/slave.c:814
#: ../daemon/slave.c:826 ../gui/gdmchooser.c:1841 ../gui/gdmchooser.c:1844
#: ../gui/gdmchooser.c:1847 ../gui/gdmlogin.c:3388 ../gui/gdmlogin.c:3398
......@@ -803,11 +807,11 @@ msgstr ""
"Edellinen kirjautuminen:\n"
"%s"
#: ../daemon/server.c:150
#: ../daemon/server.c:151
msgid "Can not start fallback console"
msgstr "Varapäätettä ei voi käynnistää"
#: ../daemon/server.c:340
#: ../daemon/server.c:341
#, c-format
msgid ""
"There already appears to be an X server running on display %s. Should "
......@@ -818,7 +822,7 @@ msgstr ""
"käyttää toista näyttönumeroa? Jos vastaus on ei, yritetään uudelleen "
"käynnistää palvelin näytöllä %s.%s"
#: ../daemon/server.c:348
#: ../daemon/server.c:349
msgid ""
" (You can change consoles by pressing Ctrl-Alt plus a function key, such as "
"Ctrl-Alt-F7 to go to console 7. X servers usually run on consoles 7 and "
......@@ -828,100 +832,100 @@ msgstr ""
"esimerkiksi Ctrl-Alt-F6 siirtyy konsoliin 6. X-palvelimet ovat yleensä "
"konsolissa 7 ja siitä eteenpäin.)"
#: ../daemon/server.c:394
#: ../daemon/server.c:395
#, c-format
msgid "Display '%s' cannot be opened by Xnest"
msgstr "Xnest ei onnistunut avaamaan näyttöä \"%s\"."
#: ../daemon/server.c:425
#: ../daemon/server.c:426
#, c-format
msgid "Display %s is busy. There is another X server running already."
msgstr "Näyttö %s on varattu. Toinen X-palvelin on jo käynnissä."
#: ../daemon/server.c:509
#: ../daemon/server.c:510
#, c-format
msgid "%s: Error opening a pipe: %s"
msgstr "%s: Virhe putkitettaessa: %s"
#: ../daemon/server.c:697
#: ../daemon/server.c:698
#, c-format
msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
msgstr "%s: yhteydenotto isänäyttöön \"%s\" ei onnistunut"
#. Send X too busy
#: ../daemon/server.c:837
#: ../daemon/server.c:838
#, c-format
msgid "%s: Cannot find a free display number"
msgstr "%s: Vapaata näytön numeroa ei löydy"
#: ../daemon/server.c:864
#: ../daemon/server.c:865
#, c-format
msgid "%s: Display %s busy. Trying another display number."
msgstr "%s: Näyttö %s varattu. Kokeillaan toisella näyttönumerolla."
#: ../daemon/server.c:975
#: ../daemon/server.c:976
#, c-format
msgid "Invalid server command '%s'"
msgstr "Epäkelpo palvelinkomento \"%s\""
#: ../daemon/server.c:980
#: ../daemon/server.c:981
#, c-format
msgid "Server name '%s' not found; using standard server"
msgstr "Palvelimen nimeä \"%s\" ei löytynyt, käytetään vakiopalvelinta"
#: ../daemon/server.c:1159
#: ../daemon/server.c:1160
#, c-format
msgid "%s: Could not open logfile for display %s!"
msgstr "%s: Näytön %s lokitiedostoa ei voitu avata!"
#: ../daemon/server.c:1171 ../daemon/server.c:1177 ../daemon/server.c:1182
#: ../daemon/server.c:1172 ../daemon/server.c:1178 ../daemon/server.c:1183
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: Virhe asetettaessa %s arvoksi %s"
#: ../daemon/server.c:1228
#: ../daemon/server.c:1229
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Tyhjä palvelinkomento näytölle %s"
#: ../daemon/server.c:1238
#: ../daemon/server.c:1239
#, c-format
msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
msgstr "%s: Palvelimen prioriteettia ei voitu asettaa arvoon %d: %s"
#: ../daemon/server.c:1250
#: ../daemon/server.c:1251
#, c-format
msgid "%s: Server was to be spawned by uid %d but that user doesn't exist"
msgstr ""
"%s: Palvelin käynnistettiin uid:lla %d, mutta kyseistä käyttäjää ei ole "
"olemassa"
#: ../daemon/server.c:1265 ../daemon/slave.c:2450 ../daemon/slave.c:2921
#: ../daemon/server.c:1266 ../daemon/slave.c:2450 ../daemon/slave.c:2921
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
msgstr "%s: Ryhmätunnusta ei voitu asettaa %d:ksi."
#: ../daemon/server.c:1271 ../daemon/slave.c:2456 ../daemon/slave.c:2927
#: ../daemon/server.c:1272 ../daemon/slave.c:2456 ../daemon/slave.c:2927
#, c-format
msgid "%s: initgroups () failed for %s"
msgstr "%s: initgroups() epäonnistui %s:lle"
#: ../daemon/server.c:1277 ../daemon/slave.c:2461 ../daemon/slave.c:2932
#: ../daemon/server.c:1278 ../daemon/slave.c:2461 ../daemon/slave.c:2932
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
msgstr "%s: userid:tä ei voitu asettaa arvoon %d."
#: ../daemon/server.c:1284
#: ../daemon/server.c:1285
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to 0"
msgstr "%s: groupid:tä ei voitu asettaa arvoon 0."
#: ../daemon/server.c:1311
#: ../daemon/server.c:1312
#, c-format
msgid "%s: Xserver not found: %s"
msgstr "%s: X-palvelinta ei löytynyt: %s"
#: ../daemon/server.c:1319
#: ../daemon/server.c:1320
#, c-format
msgid "%s: Can't fork Xserver process!"
msgstr "%s: Xserver-prosessia ei voitu haaroittaa!"
......@@ -1332,8 +1336,8 @@ msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
msgstr "Katso yksityiskohdat (tiedosto ~/.xsession-errors)"
#: ../daemon/slave.c:4314
msgid "GDM detected a halt or reboot in progress."
msgstr "GDM havaitsi käynnissä olevan sammutuksen tai uudelleenkäynnistyksen."
msgid "GDM detected a halt or restart in progress."
msgstr "GDM havaitsi kesken olevan sammutuksen tai uudelleenkäynnistyksen."
#: ../daemon/slave.c:4408
#, c-format
......@@ -1373,8 +1377,8 @@ msgstr "%s: Putken luominen epäonnistui"
msgid "%s: Failed executing: %s"
msgstr "%s: Suoritus epäonnistui: %s"
#: ../daemon/verify-crypt.c:67 ../daemon/verify-pam.c:1119
#: ../daemon/verify-shadow.c:68
#: ../daemon/verify-crypt.c:68 ../daemon/verify-pam.c:1119
#: ../daemon/verify-shadow.c:69
msgid ""
"\n"
"Incorrect username or password. Letters must be typed in the correct case."
......@@ -1382,58 +1386,58 @@ msgstr ""
"\n"
"Väärä käyttäjätunnus tai salasana. Kirjainkoon täytyy olla oikein."
#: ../daemon/verify-crypt.c:72 ../daemon/verify-pam.c:1129
#: ../daemon/verify-shadow.c:73 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1101
#: ../daemon/verify-crypt.c:73 ../daemon/verify-pam.c:1129
#: ../daemon/verify-shadow.c:74 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1101
msgid "Caps Lock is on."
msgstr "CapsLock on päällä."
#: ../daemon/verify-crypt.c:117 ../daemon/verify-pam.c:525
#: ../daemon/verify-shadow.c:116 ../gui/gdmlogin.c:2773
#: ../daemon/verify-crypt.c:118 ../daemon/verify-pam.c:525
#: ../daemon/verify-shadow.c:117 ../gui/gdmlogin.c:2773
msgid "Please enter your username"
msgstr "Syötä käyttäjätunnus"
#. login: is whacked always translate to Username:
#: ../daemon/verify-crypt.c:118 ../daemon/verify-pam.c:425
#: ../daemon/verify-crypt.c:119 ../daemon/verify-pam.c:425
#: ../daemon/verify-pam.c:426 ../daemon/verify-pam.c:427
#: ../daemon/verify-pam.c:512 ../daemon/verify-pam.c:854
#: ../daemon/verify-shadow.c:117 ../gui/gdmlogin.c:996 ../gui/gdmlogin.c:1010
#: ../daemon/verify-shadow.c:118 ../gui/gdmlogin.c:996 ../gui/gdmlogin.c:1010
#: ../gui/gdmlogin.c:1624 ../gui/gdmlogin.c:2104 ../gui/greeter/greeter.c:172
#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1120
msgid "Username:"
msgstr "Käyttäjätunnus:"
#: ../daemon/verify-crypt.c:156 ../daemon/verify-pam.c:428
#: ../daemon/verify-crypt.c:157 ../daemon/verify-pam.c:428
#: ../daemon/verify-pam.c:429 ../daemon/verify-pam.c:573
#: ../daemon/verify-shadow.c:174 ../gui/gdmlogin.c:1659
#: ../daemon/verify-shadow.c:175 ../gui/gdmlogin.c:1659
#: ../gui/greeter/greeter.c:190
msgid "Password:"
msgstr "Salasana:"
#: ../daemon/verify-crypt.c:174 ../daemon/verify-crypt.c:188
#: ../daemon/verify-shadow.c:192 ../daemon/verify-shadow.c:206
#: ../daemon/verify-crypt.c:175 ../daemon/verify-crypt.c:189
#: ../daemon/verify-shadow.c:193 ../daemon/verify-shadow.c:207
#, c-format
msgid "Couldn't authenticate user \"%s\""
msgstr "Käyttäjän \"%s\" todennus epäonnistui"
#: ../daemon/verify-crypt.c:201 ../daemon/verify-pam.c:965
#: ../daemon/verify-shadow.c:219
#: ../daemon/verify-crypt.c:202 ../daemon/verify-pam.c:965
#: ../daemon/verify-shadow.c:220
#, c-format
msgid "Root login disallowed on display '%s'"
msgstr "Pääkäyttäjän istunto estetty näytöllä \"%s\""
#: ../daemon/verify-crypt.c:203 ../daemon/verify-shadow.c:221
#: ../daemon/verify-crypt.c:204 ../daemon/verify-shadow.c:222
msgid "The system administrator is not allowed to login from this screen"
msgstr "Järjestelmän ylläpitäjä ei saa kirjautua tämän näytön kautta"
#: ../daemon/verify-crypt.c:219 ../daemon/verify-crypt.c:243
#: ../daemon/verify-shadow.c:237 ../daemon/verify-shadow.c:261
#: ../daemon/verify-crypt.c:220 ../daemon/verify-crypt.c:244
#: ../daemon/verify-shadow.c:238 ../daemon/verify-shadow.c:262
#, c-format
msgid "User %s not allowed to log in"
msgstr "Käyttäjällä %s ei ole lupaa kirjautua sisään"
#: ../daemon/verify-crypt.c:221 ../daemon/verify-crypt.c:245
#: ../daemon/verify-crypt.c:222 ../daemon/verify-crypt.c:246
#: ../daemon/verify-pam.c:1011 ../daemon/verify-pam.c:1292
#: ../daemon/verify-shadow.c:239 ../daemon/verify-shadow.c:263
#: ../daemon/verify-shadow.c:240 ../daemon/verify-shadow.c:264
msgid ""
"\n"
"The system administrator has disabled your account."
......@@ -1441,16 +1445,16 @@ msgstr ""
"\n"
"Järjestelmän ylläpitäjä on poistanut tunnuksen käytöstä."
#: ../daemon/verify-crypt.c:268 ../daemon/verify-crypt.c:406
#: ../daemon/verify-crypt.c:269 ../daemon/verify-crypt.c:407
#: ../daemon/verify-pam.c:1029 ../daemon/verify-pam.c:1309
#: ../daemon/verify-shadow.c:286 ../daemon/verify-shadow.c:424
#: ../daemon/verify-shadow.c:287 ../daemon/verify-shadow.c:425
#, c-format
msgid "Cannot set user group for %s"
msgstr "Ryhmän asettaminen käyttäjälle %s epäonnistui"
#: ../daemon/verify-crypt.c:270 ../daemon/verify-crypt.c:409
#: ../daemon/verify-crypt.c:271 ../daemon/verify-crypt.c:410
#: ../daemon/verify-pam.c:1031 ../daemon/verify-pam.c:1312
#: ../daemon/verify-shadow.c:288 ../daemon/verify-shadow.c:427
#: ../daemon/verify-shadow.c:289 ../daemon/verify-shadow.c:428
msgid ""
"\n"
"Cannot set your user group; you will not be able to log in. Please contact "
......@@ -1460,13 +1464,13 @@ msgstr ""
"Ryhmäsi asettaminen ei onnistu; et voi kirjautua tietokoneelle. Ota yhteyttä "
"järjestelmän ylläpitäjään."
#: ../daemon/verify-crypt.c:281 ../daemon/verify-crypt.c:354
#: ../daemon/verify-shadow.c:299 ../daemon/verify-shadow.c:373
#: ../daemon/verify-crypt.c:282 ../daemon/verify-crypt.c:355
#: ../daemon/verify-shadow.c:300 ../daemon/verify-shadow.c:374
#, c-format
msgid "Password of %s has expired"
msgstr "Käyttäjän %s salasana on vanhentunut"
#: ../daemon/verify-crypt.c:283 ../daemon/verify-shadow.c:301
#: ../daemon/verify-crypt.c:284 ../daemon/verify-shadow.c:302
msgid ""
"You are required to change your password.\n"
"Please choose a new one."
......@@ -1474,7 +1478,7 @@ msgstr ""
"Salasana on pakko vaihtaa.\n"
"Ole hyvä ja valitse uusi."
#: ../daemon/verify-crypt.c:294 ../daemon/verify-shadow.c:312
#: ../daemon/verify-crypt.c:295 ../daemon/verify-shadow.c:313
msgid ""
"\n"
"Cannot change your password; you will not be able to log in. Please try "
......@@ -1484,8 +1488,8 @@ msgstr ""
"Salasanaasi ei voi vaihtaa; et voi kirjautua tietokoneelle. Yritä myöhemmin "
"uudelleen tai ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään."
#: ../daemon/verify-crypt.c:337 ../daemon/verify-crypt.c:345
#: ../daemon/verify-shadow.c:356 ../daemon/verify-shadow.c:364
#: ../daemon/verify-crypt.c:338 ../daemon/verify-crypt.c:346
#: ../daemon/verify-shadow.c:357 ../daemon/verify-shadow.c:365
msgid ""
"Your password has been changed but you may have to change it again. Please "
"try again later or contact your system administrator."
......@@ -1493,7 +1497,7 @@ msgstr ""
"Salasanasi on vaihdettu, mutta mahdollisesti se pitää vaihtaa uudelleen. "
"Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään."
#: ../daemon/verify-crypt.c:356 ../daemon/verify-shadow.c:375
#: ../daemon/verify-crypt.c:357 ../daemon/verify-shadow.c:376
msgid ""
"Your password has expired.\n"
"Only a system administrator can now change it"
......@@ -1501,11 +1505,11 @@ msgstr ""
"Salasanasi on vanhentunut.\n"
"Nyt vain järjestelmän ylläpitäjä voi vaihtaa sitä"
#: ../daemon/verify-crypt.c:363 ../daemon/verify-shadow.c:382
#: ../daemon/verify-crypt.c:364 ../daemon/verify-shadow.c:383
msgid "Internal error on passwdexpired"
msgstr "Sisäinen virhe salasanan vanhentumistarkistuksessa"
#: ../daemon/verify-crypt.c:365 ../daemon/verify-shadow.c:384
#: ../daemon/verify-crypt.c:366 ../daemon/verify-shadow.c:385
msgid ""
"An internal error occurred. You will not be able to log in.\n"
"Please try again later or contact your system administrator."
......@@ -1513,7 +1517,7 @@ msgstr ""
"Tapahtui sisäinen virhe. Et voi kirjautua sisään.\n"
"Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään."
#: ../daemon/verify-crypt.c:401 ../daemon/verify-shadow.c:419
#: ../daemon/verify-crypt.c:402 ../daemon/verify-shadow.c:420
#, c-format
msgid "Cannot get passwd structure for %s"
msgstr "Käyttäjälle %s ei pystytä hakemaan passwd-rakennetta"
......@@ -2795,7 +2799,8 @@ msgid "Are you sure you want to restart the computer?"
msgstr "Haluatko varmasti käynnistää tietokoneen uudelleen?"
#: ../gui/gdmlogin.c:650 ../gui/gdmlogin.c:2494
#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1086
#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1086 ../gui/greeter/greeter_system.c:68
#: ../gui/greeter/greeter_system.c:187
msgid "_Restart"
msgstr "_Uudelleenkäynnistä"
......@@ -2986,7 +2991,7 @@ msgstr ""
msgid "Cannot start the greeter"
msgstr "Tervehdintä ei voi käynnistää"
#: ../gui/gdmlogin.c:3280 ../gui/greeter/greeter.c:674
#: ../gui/gdmlogin.c:3280
msgid "Restart"
msgstr "Käynnistä GDM uudelleen"
......@@ -3000,7 +3005,7 @@ msgstr ""
"todennäköisesti juuri päivitetty. Käynnistä GDM-palvelin tai koko tietokone "
"uudelleen."
#: ../gui/gdmlogin.c:3328
#: ../gui/gdmlogin.c:3328 ../gui/greeter/greeter.c:674
msgid "Restart GDM"
msgstr "Käynnistä GDM uudelleen"
......@@ -3052,13 +3057,13 @@ msgstr "Tiedostoa ei voi avata"
msgid "Select User Image"
msgstr "Valitse käyttäjän kuva"
#: ../gui/gdmphotosetup.c:272 ../gui/gdmsetup.c:5581 ../gui/gdmsetup.c:5703
#: ../gui/gdmsetup.c:5856 ../gui/gdmsetup.c:5978
#: ../gui/gdmphotosetup.c:272 ../gui/gdmsetup.c:5582 ../gui/gdmsetup.c:5704
#: ../gui/gdmsetup.c:5857 ../gui/gdmsetup.c:5979
msgid "Images"
msgstr "Kuvat"
#: ../gui/gdmphotosetup.c:277 ../gui/gdmsetup.c:3045 ../gui/gdmsetup.c:5586
#: ../gui/gdmsetup.c:5708 ../gui/gdmsetup.c:5861 ../gui/gdmsetup.c:5983
#: ../gui/gdmphotosetup.c:277 ../gui/gdmsetup.c:3046 ../gui/gdmsetup.c:5587
#: ../gui/gdmsetup.c:5709 ../gui/gdmsetup.c:5862 ../gui/gdmsetup.c:5984
msgid "All Files"
msgstr "Kaikki tiedostot"
......@@ -3124,7 +3129,7 @@ msgstr ""
"Oletusarvoisen istunnon linkkiä ei löytynyt. Käytetään vikasietoista "
"Gnomea.\n"
#: ../gui/gdmsetup.c:259
#: ../gui/gdmsetup.c:260
msgid ""
"An error occurred while trying to contact the login screens. Not all "
"updates may have taken effect."
......@@ -3132,84 +3137,84 @@ msgstr ""
"Tapahtui virhe yritettäessä yhdistää kirjautumisruutuihin. Kaikki "
"päivitykset eivät ehkä ole tulleet käyttöön."
#: ../gui/gdmsetup.c:800 ../gui/gdmsetup.c:818 ../gui/gdmsetup.c:973
#: ../gui/gdmsetup.c:1219
#: ../gui/gdmsetup.c:801 ../gui/gdmsetup.c:819 ../gui/gdmsetup.c:974
#: ../gui/gdmsetup.c:1220
msgid "Themed"
msgstr "Teeman kanssa"
#: ../gui/gdmsetup.c:803 ../gui/gdmsetup.c:834
#: ../gui/gdmsetup.c:804 ../gui/gdmsetup.c:835
msgid "Plain"
msgstr "Tavallinen"
#: ../gui/gdmsetup.c:804 ../gui/gdmsetup.c:835
#: ../gui/gdmsetup.c:805 ../gui/gdmsetup.c:836
msgid "Plain with face browser"
msgstr "Tavallinen kasvoselaimen kanssa"
#: ../gui/gdmsetup.c:1570
#: ../gui/gdmsetup.c:1571
msgid "Autologin or timed login to the root account is not allowed."
msgstr ""
"Automaattinen tai ajastettu sisäänkirjautuminen pääkäyttäjätunnukselle "
"(root) on kielletty."
#: ../gui/gdmsetup.c:1791
#: ../gui/gdmsetup.c:1792
#, c-format
msgid "The \"%s\" user already exists in the include list."
msgstr "Käyttäjä \"%s\" on jo sisällytettyjen listalla."
#: ../gui/gdmsetup.c:1801 ../gui/gdmsetup.c:1831 ../gui/gdmsetup.c:1868
#: ../gui/gdmsetup.c:1802 ../gui/gdmsetup.c:1832 ../gui/gdmsetup.c:1869
msgid "Cannot add user"
msgstr "Käyttäjää ei voida lisätä"
#: ../gui/gdmsetup.c:1821
#: ../gui/gdmsetup.c:1822
#, c-format
msgid "The \"%s\" user already exists in the exclude list."
msgstr "Käyttäjä \"%s\" on jo poissuljettujen listalla."
#: ../gui/gdmsetup.c:1858
#: ../gui/gdmsetup.c:1859
#, c-format
msgid "The \"%s\" user does not exist."
msgstr "Käyttäjä \"%s\" ei ole olemassa."
#: ../gui/gdmsetup.c:3040 ../gui/gdmsetup.glade.h:73
#: ../gui/gdmsetup.c:3041 ../gui/gdmsetup.glade.h:73
msgid "Sounds"
msgstr "Äänet"
#: ../gui/gdmsetup.c:3244 ../gui/gdmsetup.c:3302
#: ../gui/gdmsetup.c:3245 ../gui/gdmsetup.c:3303
msgid "None"
msgstr "Ei mitään"
#: ../gui/gdmsetup.c:3735
#: ../gui/gdmsetup.c:3736
msgid "Archive is not of a subdirectory"
msgstr "Arkistossa ei ole alihakemistoa"
#: ../gui/gdmsetup.c:3743
#: ../gui/gdmsetup.c:3744
msgid "Archive is not of a single subdirectory"
msgstr "Arkisto ei koostu yhdestä alihakemistosta"
#: ../gui/gdmsetup.c:3767 ../gui/gdmsetup.c:3845
#: ../gui/gdmsetup.c:3768 ../gui/gdmsetup.c:3846
msgid "File not a tar.gz or tar archive"
msgstr "Tiedosto ei ole tar.gz- eikä tar-muotoinen arkisto"
#: ../gui/gdmsetup.c:3769
#: ../gui/gdmsetup.c:3770
msgid "Archive does not include a GdmGreeterTheme.info file"
msgstr "Arkistossa ei ole tiedostoa GdmGreeterTheme.info"
#: ../gui/gdmsetup.c:3791
#: ../gui/gdmsetup.c:3792
msgid "File does not exist"
msgstr "Tiedostoa ei ole olemassa"
#: ../gui/gdmsetup.c:3911
#: ../gui/gdmsetup.c:3912
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: ../gui/gdmsetup.c:3918
#: ../gui/gdmsetup.c:3919
msgid "Not a theme archive"
msgstr "Ei teema-arkisto"
#. FIXME: if exists already perhaps we could also have an
#. * option to change the dir name
#: ../gui/gdmsetup.c:3940
#: ../gui/gdmsetup.c:3941
#, c-format
msgid ""
"Theme directory '%s' seems to be already installed. Install again anyway?"
......@@ -3217,47 +3222,47 @@ msgstr ""
"Teemahakemisto \"%s\" näyttää olevan jo asennettu. Asennetaanko se silti "
"uudelleen?"
#: ../gui/gdmsetup.c:4032
#: ../gui/gdmsetup.c:4033
msgid "Some error occurred when installing the theme"
msgstr "Joki virhe tapahtui asennettaessa teemaa"
#: ../gui/gdmsetup.c:4088
#: ../gui/gdmsetup.c:4089
msgid "No file selected"
msgstr "Ei tiedostoa valittuna"
#: ../gui/gdmsetup.c:4109
#: ../gui/gdmsetup.c:4110
msgid "Select Theme Archive"
msgstr "Valitse teema-arkisto"
#: ../gui/gdmsetup.c:4113 ../gui/gdmsetup.c:5102
#: ../gui/gdmsetup.c:4114 ../gui/gdmsetup.c:5103
msgid "_Install"
msgstr "_Asenna"
#: ../gui/gdmsetup.c:4204
#: ../gui/gdmsetup.c:4205
#, c-format
msgid "Remove the \"%s\" theme?"
msgstr "Poistetaanko teema \"%s\"?"
#: ../gui/gdmsetup.c:4213
#: ../gui/gdmsetup.c:4214
msgid "If you choose to remove the theme, it will be permanently lost."
msgstr "Jos poistat teeman, se poistuu pysyvästi."
#: ../gui/gdmsetup.c:4221
#: ../gui/gdmsetup.c:4222
msgid "_Remove Theme"
msgstr "_Poista teema"
#: ../gui/gdmsetup.c:5091
#: ../gui/gdmsetup.c:5092
#, c-format
msgid "Install the theme from '%s'?"
msgstr "Asenna teema tiedostosta \"%s\"?"
#: ../gui/gdmsetup.c:5092
#: ../gui/gdmsetup.c:5093
#, c-format
msgid "Select install to add the theme from the file '%s'."
msgstr "Valitse \"Asenna\" asentaaksesi teeman tiedostosta \"%s\"."
#. This is the temporary help dialog
#: ../gui/gdmsetup.c:5353
#: ../gui/gdmsetup.c:5354
#, c-format
msgid ""
"This configuration window changes settings for the GDM daemon, which is the "
......@@ -3278,26 +3283,26 @@ msgstr ""
"\n"
"Täydellinen ohjeistus löytyy Gnome-ohjeselaimella \"Työpöytä\"-luokasta."
#: ../gui/gdmsetup.c:6399
#: ../gui/gdmsetup.c:6400
msgid "Apply the changes to users before closing?"
msgstr "Toteuta muutokset käyttäjiin ennen sulkemista?"
#: ../gui/gdmsetup.c:6400
#: ../gui/gdmsetup.c:6401
msgid ""
"If you don't apply, the changes made on the Users tab will be disregarded."
msgstr ""
"Jos et toteuta muutoksia, muutokset käyttäjät-välilehteen jäävät "
"tapahtumatta."
#: ../gui/gdmsetup.c:6403
#: ../gui/gdmsetup.c:6404