nn.po 125 KB
Newer Older
1
# translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
2
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2001.
3
# Roy-Magne Mo <rmo@sunnmore.net>, 2001.
4 5 6
# Åsmund Skjæveland <aasmunds@fys.uio.no>, 2003, 2004, 2005, 2006.
# Norwegian (nynorsk) translation of gdm.
# Copyright (C) 2001 Roy-Magne Mo
7 8
msgid ""
msgstr ""
9 10
"Project-Id-Version: nn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 12
"POT-Creation-Date: 2006-09-17 21:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-17 21:45+0200\n"
13
"Last-Translator: Åsmund Skjæveland <aasmunds@fys.uio.no>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20

21
#: ../config/CDE.desktop.in.h:1
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
22
msgid "CDE"
23
msgstr "CDE"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
24

25
#: ../config/CDE.desktop.in.h:2
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
26
msgid "This session logs you into CDE"
27
msgstr "Denne økta loggar deg inn i CDE"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
28

29
#: ../config/default.desktop.in.h:1
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
30
msgid "Default System Session"
31
msgstr "Systemet si standardøkt"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
32

33
#: ../config/default.desktop.in.h:2
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
34
msgid "This is the default system session"
35
msgstr "Dette er systemet si standardøkt"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
#: ../config/gnome.desktop.in.h:1
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: ../config/gnome.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Denne økta loggar inn i GNOME"

#: ../config/ssh.desktop.in.in.h:1
msgid "Secure Remote connection"
msgstr "Trygg ekstern tilkopling"

#: ../config/ssh.desktop.in.in.h:2
msgid "This session logs you into a remote host using ssh"
msgstr "Denne økta loggar deg inn på ein ekstern vert med ssh"

#. DO NOT CHANGE HEADER FILE BY HAND! CHANGE THE extract-shell.sh
#. SCRIPT THIS IS GENERATED. ADD A CHANGELOG ENTRY IF YOU MODIFY
#. THIS SCRIPT.
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
56
#. ALWAYS ADD A CHANGELOG OR I WILL PERSONALLY KICK YOUR ASS!
57
#: ../config/gettextfoo.h:5
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
58
msgid ""
59 60 61
"Failed to start the X server (your graphical interface). It is likely that "
"it is not set up correctly. You will need to log in on a console and "
"reconfigure the X server. Then restart GDM."
62
msgstr ""
63 64 65
"Klarte ikkje starta X-tenaren (det grafiske grensesnittet). X-tenaren er "
"mest truleg ikkje sett opp rett. Du må logga inn på eit konsoll og stilla "
"inn X. Start så GDM på nytt."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
66

67
#: ../config/gettextfoo.h:6
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
68
msgid ""
69 70
"Would you like to try to configure the X server? Note that you will need "
"the root password for this."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
71
msgstr ""
72
"Vil du endra innstillingane for X-tenaren? Merk: du må ha root-tilgang for å "
73
"gjera dette."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
74

75
#: ../config/gettextfoo.h:7
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
76
msgid "Please type in the root (privileged user) password."
77
msgstr "Tast inn passordet til root (priviligert brukar)."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
78

79 80 81
#: ../config/gettextfoo.h:8
msgid "Trying to restart the X server."
msgstr "Prøver å starta X-tenaren på nytt."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
82

83
#: ../config/gettextfoo.h:9
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
84
msgid ""
85 86
"The X server is now disabled. Restart GDM when it is configured correctly."
msgstr "X-tenaren er kopla ut. Start om att GDM når han er stilt inn rett."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
87

88
#: ../config/gettextfoo.h:10
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
89
msgid ""
90
"Failed to start the X server (your graphical interface). It is likely that "
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
91 92 93
"it is not set up correctly. Would you like to view the X server output to "
"diagnose the problem?"
msgstr ""
94 95 96
"Klarte ikkje starta X-tenaren (det grafiske grensesnittet). Han er truleg "
"ikkje stilt inn rett. Vil du sjå på meldingane frå X-tenaren for å prøva å "
"finna feil?"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
97

98
#: ../config/gettextfoo.h:11
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
99
msgid "Would you like to view the detailed X server output as well?"
100
msgstr "Vil du sjå den detaljerte informasjonen frå X-tenaren?"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
101

102
#: ../config/gettextfoo.h:12
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
103
msgid ""
104
"Failed to start the X server (your graphical interface). It seems that the "
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
105 106 107
"pointer device (your mouse) is not set up correctly. Would you like to view "
"the X server output to diagnose the problem?"
msgstr ""
108 109
"Klarte ikkje starta X-tenaren (det grafiske grensesnittet). Det ser ut som "
"om at peikeeininga (musa) ikkje er stilt inn skikkeleg. Vil du sjå "
110
"meldingane frå X-tenaren for å sjå etter kva som er feil?"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
111

112
#: ../config/gettextfoo.h:13 ../config/gettextfoo.h:14
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
113
msgid ""
114 115
"Would you like to try to configure the mouse? Note that you will need the "
"root password for this."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
116
msgstr ""
117 118
"Vil du prøva å endra musinnstillingane? Merk: du må ha root-tilgang for å "
"gjera dette."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
119

120
#: ../config/gettextfoo.h:15
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
121 122 123 124 125
msgid ""
"This is the failsafe xterm session. Windows now have focus only if you have "
"your cursor above them. To get out of this mode type 'exit' in the window "
"in the upper left corner"
msgstr ""
126 127 128
"Dette er ei økt som berre startar xterm. Vindauga har berre fokus dersom "
"peikaren står over dei. For å koma ut av denne økta, skriv du «exit» i "
"vindauget i det øvre venstre hjørnet"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
129

130
#: ../config/gettextfoo.h:16
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
131
msgid ""
132 133 134
"Failed to start the session, so starting a failsafe xterm session. Windows "
"will have focus only if the mouse pointer is above them. To get out of this "
"mode type 'exit' in the window in the upper left corner"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
135
msgstr ""
136 137 138
"Klarte ikkje starta økta. Den feilsikre xterm-økta har starta i staden for. "
"Vindauga har berre fokus dersom peikaren står over dei. For å koma ut av "
"denne økta, skriv du «exit» i vindauget i det øvre venstre hjørnet"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
139

140
#: ../daemon/auth.c:57
141
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
142
msgid "%s: Could not write new authorization entry: %s"
143
msgstr "%s: Klarte ikkje laga ny autorisasjonsoppføring: %s"
144

145
#: ../daemon/auth.c:60
146
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
147
msgid "%s: Could not write new authorization entry. Possibly out of diskspace"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
148
msgstr ""
149
"%s: Klarte ikkje skriva ny autorisasjonsoppføring. Kanskje tom for diskplass"
150

151
#: ../daemon/auth.c:65
152
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
153 154 155 156
msgid ""
"GDM could not write a new authorization entry to disk. Possibly out of "
"diskspace.%s%s"
msgstr ""
157
"GDM klarte ikkje skriva ei ny autorisasjonsoppføring til disken. Kanskje tom "
158
"for diskplass. %s%s"
159

160
#: ../daemon/auth.c:195
161
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
162
msgid "%s: Could not make new cookie file in %s"
163
msgstr "%s: Klarte ikkje laga ny informasjonskapselfil i %s"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
164

165
#: ../daemon/auth.c:219 ../daemon/auth.c:236 ../daemon/auth.c:876
166
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
167
msgid "%s: Cannot safely open %s"
168
msgstr "%s: Klarte ikkje opna %s på trygg måte"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
169 170

#. Really no need to clean up here - this process is a goner anyway
171
#: ../daemon/auth.c:675 ../daemon/auth.c:717
172
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
173
msgid "%s: Could not open cookie file %s"
174
msgstr "%s: Klarte ikkje opna informasjonskapselfila %s"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
175

176
#: ../daemon/auth.c:696
177
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
178
msgid "%s: Could not lock cookie file %s"
179
msgstr "%s: Klarte ikkje låsa informasjonskapselfila %s"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
180

181
#: ../daemon/auth.c:746 ../daemon/auth.c:768
182
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
183
msgid "%s: Could not write cookie"
184
msgstr "%s: Klarte ikkje skriva informasjonskapsel"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
185

186
#: ../daemon/auth.c:852
187
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
188
msgid "%s: Ignoring suspiciously looking cookie file %s"
189
msgstr "%s: Overser mistenkeleg informasjonskapsel %s"
190

191
#: ../daemon/auth.c:895 ../daemon/gdm.c:1403 ../daemon/gdm.c:1771
192 193
#, c-format
msgid "Can't write to %s: %s"
194
msgstr "Klarte ikkje skriva til %s: %s"
195

196 197 198
#. This means we have no clue what's happening,
#. * it's not X server crashing as we would have
#. * cought that elsewhere. Things are just
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
199 200 201 202 203 204 205
#. * not working out, so tell the user.
#. * However this may have been caused by a malicious local user
#. * zapping the display repeatedly, that shouldn't cause gdm
#. * to stop working completely so just wait for 2 minutes,
#. * that should give people ample time to stop gdm if needed,
#. * or just wait for the stupid malicious user to get bored
#. * and go away
206
#: ../daemon/display.c:111
207
#, c-format
208
msgid ""
209 210 211
"The display server has been shut down about 6 times in the last 90 seconds. "
"It is likely that something bad is going on. Waiting for 2 minutes before "
"trying again on display %s."
212
msgstr ""
213
"X-tenaren har vorte stengt ned om seks gongar dei siste 90 sekunda. Det er "
214 215
"truleg at noko ikkje fungerer som det skal. Ventar i to minutt før display %"
"s blir forsøkt starta igjen."
216

217
#: ../daemon/display.c:255
218
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
219
msgid "%s: Cannot create pipe"
220
msgstr "%s: Klarte ikkje laga røyr"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
221

222
#: ../daemon/display.c:333
223
#, c-format
224
msgid "%s: Failed forking GDM slave process for %s"
225
msgstr "%s: Klarte ikkje starta slaveprosess for %s"
226

227
#: ../daemon/errorgui.c:348
228
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
229
msgid "%s not a regular file!\n"
230
msgstr "«%s» er ikkje ei vanleg fil.\n"
231

232
#: ../daemon/errorgui.c:365
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
233 234 235
msgid ""
"\n"
"... File too long to display ...\n"
236
msgstr ""
237 238
"\n"
"... Fila er for lang til å visast ...\n"
239

240
#: ../daemon/errorgui.c:374
241
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
242
msgid "%s could not be opened"
243
msgstr "%s: kunne ikkje opnast"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
244

245 246
#: ../daemon/errorgui.c:486 ../daemon/errorgui.c:630 ../daemon/errorgui.c:741
#: ../daemon/errorgui.c:862
247
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
248
msgid "%s: Cannot fork to display error/info box"
249
msgstr "%s: Klarte ikkje starta underprosess som viser feil-/infodialog"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
250

251
#: ../daemon/filecheck.c:61
252 253 254 255
#, c-format
msgid "%s: Directory %s does not exist."
msgstr "%s: Katalogen %s finst ikkje."

256 257
#: ../daemon/filecheck.c:73 ../daemon/filecheck.c:115
#: ../daemon/filecheck.c:178
258 259 260 261
#, c-format
msgid "%s: %s is not owned by uid %d."
msgstr "%s: %s er ikkje eigd av uid %d."

262
#: ../daemon/filecheck.c:79 ../daemon/filecheck.c:122
263 264
#, c-format
msgid "%s: %s is writable by group."
265
msgstr "%s: %s er skrivbar for gruppa."
266

267
#: ../daemon/filecheck.c:85
268 269
#, c-format
msgid "%s: %s is writable by other."
270
msgstr "%s: %s er skrivbar for andre."
271

272
#: ../daemon/filecheck.c:100 ../daemon/filecheck.c:166
273
#, c-format
274
msgid "%s: %s does not exist but must exist."
275
msgstr "%s: %s finst ikkje men må vera der."
276

277
#: ../daemon/filecheck.c:108 ../daemon/filecheck.c:172
278 279 280 281
#, c-format
msgid "%s: %s is not a regular file."
msgstr "%s: %s er inga vanleg fil."

282
#: ../daemon/filecheck.c:129
283 284
#, c-format
msgid "%s: %s is writable by group/other."
285
msgstr "%s: %s er skrivbar for gruppe/andre."
286

287
#: ../daemon/filecheck.c:136 ../daemon/filecheck.c:191
288 289
#, c-format
msgid "%s: %s is bigger than sysadmin specified maximum file size."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
290 291
msgstr ""
"%s: %s er større enn maksimum filstorleik spesifisert av systemadministrator."
292

293
#: ../daemon/gdm-net.c:332
294
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
295
msgid "%s: Could not make socket"
296
msgstr "%s: Kunne ikkje laga sokkel"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
297

298
#: ../daemon/gdm-net.c:363
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
299 300
#, c-format
msgid "%s: Could not bind socket"
301
msgstr "%s: Klarte ikkje binda til sokkel"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
302

303
#: ../daemon/gdm-net.c:449
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
304 305
#, c-format
msgid "%s: Could not make FIFO"
306
msgstr "%s: Klarte ikkje laga FIFO"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
307

308
#: ../daemon/gdm-net.c:457
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
309 310
#, c-format
msgid "%s: Could not open FIFO"
311
msgstr "%s: Klarte ikkje opna FIFO"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
312

313
#. FIXME: how to handle this?
314 315
#: ../daemon/gdm.c:198 ../daemon/gdm.c:206 ../daemon/gdm.c:1541
#: ../daemon/gdm.c:1549
316
#, c-format
317
msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace. Error: %s\n"
318 319
msgstr ""
"Klarte ikkje skriva til PID-fila %s. Kanskje disken er full. Feil: %s\n"
320

321 322
#: ../daemon/gdm.c:200 ../daemon/gdm.c:208 ../daemon/gdm.c:1543
#: ../daemon/gdm.c:1551
323
#, c-format
324
msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace. Error: %s"
325
msgstr "Klarte ikkje skriva til PID-fila %s. Kanskje disken er full. Feil: %s"
326

327
#: ../daemon/gdm.c:218
328
#, c-format
329
msgid "%s: fork () failed!"
330
msgstr "%s: fork() feila."
331

Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
332
#. should never happen
333
#: ../daemon/gdm.c:221 ../daemon/slave.c:3372
334
#, c-format
335
msgid "%s: setsid () failed: %s!"
336
msgstr "%s: setsid() feila: %s."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
337

338
#: ../daemon/gdm.c:449
339
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
340
msgid "%s: Trying failsafe X server %s"
341
msgstr "%s: Prøver trygg X-tenar %s"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
342

343
#: ../daemon/gdm.c:467
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
344 345
#, c-format
msgid "%s: Running the XKeepsCrashing script"
346
msgstr "%s: Køyrer XKeepsCrashing-skriptet"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
347

348
#: ../daemon/gdm.c:584
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
349
msgid ""
350 351
"The X server (your graphical interface) cannot be started. It is likely "
"that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and "
352
"rerun the X configuration application, then restart GDM."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
353
msgstr ""
354 355
"Klarte ikkje starta X-tenaren (det grafiske grensesnittet). X-tenaren er "
"mest truleg ikkje sett opp rett. Du må logga inn på eit konsoll og køyra "
356
"oppsettprogrammet for X. Start så GDM på nytt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
357 358 359 360 361 362

#. else {
#. * At this point .... screw the user, we don't know how to
#. * talk to him. He's on some 'l33t system anyway, so syslog
#. * reading will do him good
#. * }
363
#: ../daemon/gdm.c:596
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
364 365 366 367
#, c-format
msgid ""
"Failed to start X server several times in a short time period; disabling "
"display %s"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
368 369
msgstr ""
"Oppstart av X-tenaren feila fleire gonger på kort tid. Slår av display %s."
370

371
#: ../daemon/gdm.c:606 ../daemon/gdm.c:2350
372
msgid "Master suspending..."
373
msgstr "Sjef går i kvilemodus ..."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
374

375
#: ../daemon/gdm.c:659
376
#, c-format
377
msgid "System is restarting, please wait ..."
378
msgstr "Systemet startar på nytt. Vent litt ..."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
379

380
#: ../daemon/gdm.c:661
381
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
382
msgid "System is shutting down, please wait ..."
383
msgstr "Systemet slår seg av. Vent litt ..."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
384

385
#: ../daemon/gdm.c:672
386
msgid "Master halting..."
387
msgstr "Sjef stoppar ..."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
388

389
#: ../daemon/gdm.c:685
390
#, c-format
391 392
msgid "%s: Halt failed: %s"
msgstr "%s: Nedstenging feila: %s"
393

394 395 396
#: ../daemon/gdm.c:694
msgid "Restarting computer..."
msgstr "Startar maskinen på nytt ..."
397

398
#: ../daemon/gdm.c:707
399
#, c-format
400
msgid "%s: Restart failed: %s"
401
msgstr "%s: Omstart feila: %s"
402

403 404
# TRN: Denne setningen er veldig vanskeleg å skjøna.
# TRN: Kva er det eigentleg snakk om?
405
#: ../daemon/gdm.c:814
406
#, c-format
407 408 409
msgid ""
"Restart GDM, Restart machine, Suspend, or Halt request when there is no "
"system menu from display %s"
410
msgstr ""
411 412
"Førespurnad om omstart, hvilemodus eller nedstenging sjølv om det ikkje er "
"nokon systemmeny på display %s"
413

414
#: ../daemon/gdm.c:823
415
#, c-format
416 417 418
msgid ""
"Restart GDM, Restart machine, Suspend or Halt request from a non-static "
"display %s"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
419
msgstr ""
420 421
"Førespurnad «Start om GDM», «Start maskinen på nytt», «Gå i kvilemodus», "
"«Slå av maskinen» frå eit ikkje-statisk display %s"
422

423
#. Bury this display for good
424
#: ../daemon/gdm.c:889
425 426 427
#, c-format
msgid "%s: Aborting display %s"
msgstr "%s: Avbryt display %s"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
428

429
#: ../daemon/gdm.c:1040
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
430
msgid "GDM restarting ..."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
431
msgstr "Gdm startar på nytt..."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
432

433
#: ../daemon/gdm.c:1044
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434
msgid "Failed to restart self"
435 436 437
msgstr "Klarte ikkje å starta meg sjølv om att"

#. FIXME: note that this could mean out of memory
438
#: ../daemon/gdm.c:1118
439
msgid "main daemon: Got SIGABRT. Something went very wrong. Going down!"
440
msgstr "hovudnisse: Fekk SIGABRT. Noko gjekk veldig feil. Avsluttar."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
441

442
#: ../daemon/gdm.c:1276
443 444 445
msgid "Do not fork into the background"
msgstr "Ikkje fork av inn i bakgrunnen"

446
#: ../daemon/gdm.c:1278
447
msgid "No console (static) servers to be run"
448
msgstr "Ingen (statiske) konsolltenarar å køyra"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
449

450 451 452
#: ../daemon/gdm.c:1280
msgid "Alternative defaults configuration file"
msgstr "Fil med alternativt standardoppsett"
453

454
#: ../daemon/gdm.c:1280
455
msgid "CONFIGFILE"
456
msgstr "OPPSETTFIL"
457

458
# TRN: Unterscore-feil i GTK?
459
#: ../daemon/gdm.c:1282
460
msgid "Preserve LD_* variables"
461
msgstr "Ta vare på LD_*-variablar"
462

463
#: ../daemon/gdm.c:1284
464 465 466
msgid "Print GDM version"
msgstr "Skriv GDM-versjon"

467
#: ../daemon/gdm.c:1286
468
msgid "Start the first X server but then halt until we get a GO in the fifo"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
469 470 471
msgstr ""
"Start den fyrste X-tenaren, men vent så fram til me får GO i fifo-bufferet."

472
#: ../daemon/gdm.c:1392 ../daemon/gdm.c:1740
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
473 474
#, c-format
msgid "Can't open %s for writing"
475
msgstr "Klarte ikkje opna %s for å skriva"
476

477 478 479 480 481 482 483 484 485
#: ../daemon/gdm.c:1443
msgid "- The GNOME login manager"
msgstr "- GNOME innloggingshandsamar"

#: ../daemon/gdm.c:1444 ../gui/gdmXnestchooser.c:482
#: ../gui/gdmXnestchooser.c:490 ../gui/gdmchooser.c:1968
#: ../gui/gdmflexiserver.c:716
msgid "main options"
msgstr "hovudval"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
486

487
#. make sure the pid file doesn't get wiped
488 489
#: ../daemon/gdm.c:1471
msgid "Only root wants to run GDM\n"
490
msgstr "Det er berre root som skal starta GDM\n"
491

492 493 494 495 496 497 498 499 500
#: ../daemon/gdm.c:1495 ../daemon/gdm.c:1499 ../daemon/gdm.c:1579
#: ../daemon/gdm.c:1583 ../daemon/gdm.c:1587 ../daemon/gdm.c:1591
#: ../daemon/gdm.c:1601 ../daemon/gdm.c:1607 ../daemon/gdm.c:1618
#: ../daemon/misc.c:1779 ../daemon/misc.c:1783 ../daemon/misc.c:1787
#: ../daemon/misc.c:1794 ../daemon/misc.c:1798 ../daemon/misc.c:1802
#: ../daemon/server.c:522 ../daemon/server.c:535 ../daemon/slave.c:792
#: ../daemon/slave.c:806 ../daemon/slave.c:816 ../daemon/slave.c:826
#: ../daemon/slave.c:838 ../gui/gdmlogin.c:3399 ../gui/gdmlogin.c:3410
#: ../gui/gdmlogin.c:3416
501
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
502
msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
503
msgstr "%s: Feil ved oppsett av %s-signalhandsamaren: %s"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
504

505 506 507
#: ../daemon/gdm.c:1523
msgid "GDM already running. Aborting!"
msgstr "GDM køyrer alt. Avsluttar."
508

509
#: ../daemon/gdm.c:1627
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
510
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
511
msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
512
msgstr "%s: Feil ved oppsett av CHLD-signalhandsamaren"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
513

514
#: ../daemon/gdm.c:2766
515
msgid "DYNAMIC request denied: Not authenticated"
516
msgstr "Førespurnad om DYNAMIC avslått: Ikkje autentisert"
517

518 519 520
#: ../daemon/gdm.c:2932 ../daemon/gdm.c:2950 ../daemon/gdm.c:3231
#: ../daemon/gdm.c:3283 ../daemon/gdm.c:3336 ../daemon/gdm.c:3378
#: ../daemon/gdm.c:3404
521
#, c-format
522
msgid "%s request denied: Not authenticated"
523
msgstr "Førespurnad om %s avslått: Ikkje autentisert"
524

525 526
#. Don't print the name to syslog as it might be
#. * long and dangerous
527
#: ../daemon/gdm.c:2968
528
msgid "Unknown server type requested; using standard server."
529
msgstr "Den førespurde tenartypen er ukjend, brukar standardtenar."
530

531
#: ../daemon/gdm.c:2972
532
#, c-format
533
msgid ""
534
"Requested server %s not allowed to be used for flexible servers; using "
535
"standard server."
536 537 538
msgstr ""
"Den førespurte tenaren %s er ikkje tillaten som fleksibel tenar. Brukar "
"standardtenaren."
539

540
#: ../daemon/gdmconfig.c:553 ../daemon/gdmconfig.c:560
541
#, c-format
542
msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
543
msgstr "%s: Inga GDM-oppsettfil: %s. Brukar standardval."
544

545
#: ../daemon/gdmconfig.c:1072
546
#, c-format
547 548
msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
msgstr "%s: BaseXsession er tom. Brukar %s/gdm/Xsession"
549

550
#: ../daemon/gdmconfig.c:1105
551
#, c-format
552
msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
553
msgstr "%s: Klarte ikkje finna standard X-tenar. Prøver andre"
554

555
#: ../daemon/gdmconfig.c:1164
556
#, c-format
557 558
msgid "%s: No greeter specified."
msgstr "%s: Velkomst er ikkje spesifisert."
559

560
#: ../daemon/gdmconfig.c:1166
561
#, c-format
562 563
msgid "%s: No remote greeter specified."
msgstr "%s: Ingen velkomst for fjerninnlogging spesifisert."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
564

565
#: ../daemon/gdmconfig.c:1168
566
#, c-format
567 568
msgid "%s: No sessions directory specified."
msgstr "%s: Ingen øktkatalog spesifisert."
569

570
#: ../daemon/gdmconfig.c:1252
571
#, c-format
572 573
msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
msgstr "%s: XDMCP var slått på sjølv om det ikkje er støtta. Slår av"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
574

575
#: ../daemon/gdmconfig.c:1313
576
#, c-format
577 578 579
msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
msgstr "%s: TimedLoginDelay mindre enn 5, brukar 5."

580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
#: ../daemon/gdmconfig.c:1551
#, c-format
msgid "%s: Priority out of bounds; changed to %d"
msgstr "%s: Prioritet utanfor gyldig område, endra til %d"

#: ../daemon/gdmconfig.c:1557
#, c-format
msgid "%s: Empty server command; using standard command."
msgstr "%s: Tom tenarkommando, brukar forvald."

#: ../daemon/gdmconfig.c:1756
591
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
592
msgid ""
593
"%s: Logdir %s does not exist or isn't a directory. Using ServAuthDir %s."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
594
msgstr ""
595 596
"%s: Loggkatalogen %s finst ikkje eller er ikkje ein katalog. Brukar "
"ServAuthDir %s."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
597

598
#: ../daemon/gdmconfig.c:1773
599
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
600
msgid ""
601 602
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
"does not exist. Please correct GDM configuration and restart GDM."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
603
msgstr ""
604
"Autorisasjonskatalog for tenaren (daemon/ServAuthDir) er sett til %s, men "
605
"denne katalogen finst ikkje. Rett opp GDM-oppsettet og start GDM på nytt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
606

607
# TRN: Authorization or authentication?
608
#: ../daemon/gdmconfig.c:1784
609 610
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
611
msgstr "%s: Autorisasjonskatalogen «%s» finst ikkje. Stoppar."
612

613
#: ../daemon/gdmconfig.c:1790
614
#, c-format
615 616 617 618
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this is "
"not a directory. Please correct GDM configuration and restart GDM."
msgstr ""
619
"Autorisasjonskatalog for tenaren (daemon/ServAuthDir) er sett til «%s», men "
620
"dette er ikkje ein katalog. Rett opp GDM-oppsett og start GDM på nytt."
621

622
#: ../daemon/gdmconfig.c:1801
623 624
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
625
msgstr "%s: Autorisasjonskatalogen %s er ikkje ein katalog. Stoppar."
626

627
#: ../daemon/gdmconfig.c:1874
628 629 630 631
#, c-format
msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
msgstr "%s: Ulgyldig tenarlinje i oppsettfil. Ignorerer."

632
#: ../daemon/gdmconfig.c:1996 ../daemon/gdmconfig.c:2037
633
#, c-format
634 635
msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
msgstr ""
636
"%s: XDMCP er slått av og det er ikkje definert nokon lokale tenarar. Stoppar."
637 638 639

#. start
#. server uid
640
#: ../daemon/gdmconfig.c:2014
641
#, c-format
642 643 644 645 646
msgid ""
"%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Adding %s on :%d to allow "
"configuration!"
msgstr ""
"%s: XDMCP er slått av og det er ikkje definert nokon lokale tenarar. Legg "
647
"til %s på :%d for å tillata endring av oppsett."
648

649
#: ../daemon/gdmconfig.c:2027
650 651 652 653
msgid ""
"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start. "
"Aborting! Please correct the configuration and restart GDM."
msgstr ""
654
"XDMCP er slått av, og GDM klarte ikkje finna nokon lokale tenarar å starta. "
655
"Stoppar. Rett opp GDM-oppsettet og start GDM på nytt."
656

657
#: ../daemon/gdmconfig.c:2056
658
#, c-format
659 660 661 662
msgid ""
"The GDM user '%s' does not exist. Please correct GDM configuration and "
"restart GDM."
msgstr ""
663
"GDM-brukaren «%s» finst ikkje. Rett opp GDM-oppsettet og start GDM på nytt."
664

665
#: ../daemon/gdmconfig.c:2064
666
#, c-format
667
msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
668
msgstr "%s: Klarte ikkje finna GDM-brukaren «%s». Stoppar."
669

670
#: ../daemon/gdmconfig.c:2071
671 672 673 674
msgid ""
"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
"security risk. Please correct GDM configuration and restart GDM."
msgstr ""
675 676
"GDM-brukaren er satt til å vera root, men dette kan ikkje tillatast av omsyn "
"til tryggleiken. Rett opp GDM-oppsettet og start GDM på nytt."
677

678
#: ../daemon/gdmconfig.c:2082
679
#, c-format
680
msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
681
msgstr "%s: GDM-brukaren skal ikkje vera root. Stoppar."
682

683
#: ../daemon/gdmconfig.c:2089
684
#, c-format
685 686 687 688
msgid ""
"The GDM group '%s' does not exist. Please correct GDM configuration and "
"restart GDM."
msgstr ""
689
"GDM-gruppa «%s» finst ikkje. Rett opp GDM-oppsettet og start GDM på nytt."
690

691
#: ../daemon/gdmconfig.c:2097
692
#, c-format
693
msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
694
msgstr "%s: Klarte ikkje finna GDM-gruppa «%s». Stoppar."
695

696
#: ../daemon/gdmconfig.c:2104
697 698 699 700
msgid ""
"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
"security risk. Please correct GDM configuration and restart GDM."
msgstr ""
701 702
"GDM-gruppa er satt til root, men dette kan ikkje tillatast av omsyn til "
"tryggleiken. Rett opp GDM-oppsettet og start GDM på nytt."
703

704
#: ../daemon/gdmconfig.c:2114
705
#, c-format
706
msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
707
msgstr "%s: GDM-gruppa skal ikkje vera root. Stoppar."
708

709
#: ../daemon/gdmconfig.c:2123
710
#, c-format
711 712
msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
msgstr ""
713
"%s: Velkomstprogram ikkje funne eller kan ikkje køyrast av GDM-brukaren"
714

715
#: ../daemon/gdmconfig.c:2129
716
#, c-format
717 718
msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
msgstr ""
719 720
"%s: Program for ekstern velkomst vart ikkje funne eller kan ikkje køyrast av "
"GDM-brukaren"
721

722
#: ../daemon/gdmconfig.c:2137
723
#, c-format
724
msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
725
msgstr "%s: Veljaren vart ikkje funnen eller kan ikkje køyrast av GDM-brukaren"
726

727
#: ../daemon/gdmconfig.c:2146
728
msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
729
msgstr "daemon/ServAuthDir er ikkje spesifisert i GDM-oppsettfila"
730

731
#: ../daemon/gdmconfig.c:2149
732 733 734 735
#, c-format
msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
msgstr "%s: daemon/ServAuthDir er ikkje spesifisert."

736
#: ../daemon/gdmconfig.c:2173
737
#, c-format
738 739 740 741 742 743
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but is not "
"owned by user %s and group %s. Please correct the ownership or GDM "
"configuration and restart GDM."
msgstr ""
"Autorisasjonskatalogen for tenaren (daemon/ServAuthDir) er sett til %s, men "
744 745
"er ikkje eigd av brukar %s og gruppe %s. Rett opp eigarskapen eller GDM-"
"oppsettet, og start GDM på nytt."
746

747
#: ../daemon/gdmconfig.c:2185
748 749 750 751 752
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
msgstr ""
"%s: Autorisasjonskatalogen %s er ikkje eigd av brukaren %s gruppe %s. Abvryt."

753
#: ../daemon/gdmconfig.c:2191
754
#, c-format
755 756 757 758 759 760
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but has the "
"wrong permissions: it should have permissions of %o. Please correct the "
"permissions or the GDM configuration and restart GDM."
msgstr ""
"Autorisasjonskatalogen for tenaren (daemon/ServAuthDir) er sett til %s, men "
761 762
"har feil løyve. Han må ha løyva %o. Rett opp løyva eller GDM-oppsettet og "
"start GDM på nytt."
763

764
#: ../daemon/gdmconfig.c:2204
765 766
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
767
msgstr "%s: Autorisasjonskatalogen %s har feil løyve %o. Må ha %o. Stoppar."
768 769

#. Translators, don't translate the 'y' and 'n'
770
#: ../daemon/misc.c:745
771 772 773
msgid "y = Yes or n = No? >"
msgstr "y = Ja eller n = Nei? >"

774
#: ../daemon/misc.c:1133
775 776 777 778
#, c-format
msgid "%s: Cannot get local addresses!"
msgstr "%s: Klarar ikkje å få tak i lokale adresser!"

779
#: ../daemon/misc.c:1287
780 781
#, c-format
msgid "Could not setgid %d. Aborting."
782
msgstr "Klarte ikkje gjera setgid %d. Stoppar."
783

784
#: ../daemon/misc.c:1292
785
#, c-format
786 787 788
msgid "initgroups () failed for %s. Aborting."
msgstr "initgroups() feila for %s. Avsluttar."

789
#: ../daemon/misc.c:1537 ../daemon/misc.c:1551
790 791
#, c-format
msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
792
msgstr "%s: Klarte ikkje setja signalet %d til %s"
793

794
#: ../daemon/misc.c:2451
795 796 797 798 799 800 801 802
#, c-format
msgid ""
"Last login:\n"
"%s"
msgstr ""
"Siste innlogging:\n"
"%s"

803
#: ../daemon/server.c:151
804
msgid "Can not start fallback console"
805
msgstr "Klarte ikkje starta reservekonsoll"
806

807
#: ../daemon/server.c:341
808
#, c-format
809 810 811 812 813 814 815 816 817
msgid ""
"There already appears to be an X server running on display %s. Should "
"another display number by tried? Answering no will cause GDM to attempt "
"starting the server on %s again.%s"
msgstr ""
"Det ser ut til at det alt er ein X-tenar som køyrer på display %s. Vil du "
"prøva eit anna display-nummer? Viss du svarar nei, vil X-tenaren bli prøvd "
"starta på display %s igjen.%s"

818
#: ../daemon/server.c:349
819 820 821 822 823 824 825 826 827
msgid ""
" (You can change consoles by pressing Ctrl-Alt plus a function key, such as "
"Ctrl-Alt-F7 to go to console 7. X servers usually run on consoles 7 and "
"higher.)"
msgstr ""
" (Du kan endre konsoll ved å trykke Ctrl-Alt pluss ein funksjonstast, slik "
"som Ctrl-Alt-F7 for å gå til konsoll 7. X-tenarar køyrer vanlegvis på "
"konsoll 7 og høgare.)"

828
#: ../daemon/server.c:395
829 830
#, c-format
msgid "Display '%s' cannot be opened by Xnest"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
831
msgstr "Visningsområde '%s' kan ikkje opnast av Xnest"
832

833
#: ../daemon/server.c:426
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
834
#, c-format
835
msgid "Display %s is busy. There is another X server running already."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
836
msgstr "Visningsområde %s er opptatt, ein annan X-tenar køyrer allereie."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
837

838
#: ../daemon/server.c:510
839 840
#, c-format
msgid "%s: Error opening a pipe: %s"
841
msgstr "%s: Feil under opning av røyr: %s"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
842

843
#: ../daemon/server.c:699
844
#, c-format
845
msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
846
msgstr "%s: Klarte ikkje kopla til forelderdisplay «%s»"
847

848
#. Send X too busy
849
#: ../daemon/server.c:839
850 851
#, c-format
msgid "%s: Cannot find a free display number"
852
msgstr "%s: Klarte ikkje finne eit ledig visninsområde"
853

854
#: ../daemon/server.c:866
855 856
#, c-format
msgid "%s: Display %s busy. Trying another display number."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
857
msgstr "%s: Visningsområde %s er oppteke. Prøvar eit anna."
858

859
#: ../daemon/server.c:977
860 861
#, c-format
msgid "Invalid server command '%s'"
862
msgstr "Ugyldig tenarkommando «%s»"
863

864
#: ../daemon/server.c:982
865
#, c-format
866
msgid "Server name '%s' not found; using standard server"
867
msgstr "Tenarnamnet «%s» vart ikkje funne, brukar standard tenar"
868

869
#: ../daemon/server.c:1161
870
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
871
msgid "%s: Could not open logfile for display %s!"
872
msgstr "%s: Klarte ikkje opna loggfila for display %s."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
873

874
#: ../daemon/server.c:1173 ../daemon/server.c:1179 ../daemon/server.c:1184
875
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
876
msgid "%s: Error setting %s to %s"
877
msgstr "%s: Feil ved setjing av %s til %s"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
878

879
#: ../daemon/server.c:1230
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
880 881
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
882
msgstr "%s: Tom tenarkommando for display %s"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
883

884
#: ../daemon/server.c:1240
885
#, c-format
886 887 888 889 890
msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
msgstr "%s: Klarte ikkje setja tenarprioritet til %d: %s"

#: ../daemon/server.c:1252
#, c-format
891
msgid "%s: Server was to be spawned by uid %d but that user doesn't exist"
892
msgstr "%s: Tenaren skulle startast av uid %d, men den brukaren finst ikkje"
893

894
#: ../daemon/server.c:1267 ../daemon/slave.c:2485 ../daemon/slave.c:2956
895 896
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
897
msgstr "%s: Klarte ikkje setja groupid til %d"
898

899
#: ../daemon/server.c:1273 ../daemon/slave.c:2491 ../daemon/slave.c:2962
900
#, c-format
901
msgid "%s: initgroups () failed for %s"
902
msgstr "%s: initgroups() feila for %s"
903

904
#: ../daemon/server.c:1279 ../daemon/slave.c:2496 ../daemon/slave.c:2967
905 906
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
907
msgstr "%s: Kunne ikkje brukarid til %d"
908

909
#: ../daemon/server.c:1286
910 911
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to 0"
912
msgstr "%s: Klarte ikkje setja groupid til 0"
913

914
#: ../daemon/server.c:1313
915
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
916
msgid "%s: Xserver not found: %s"
917
msgstr "%s: Xserver ikkje funnen: %s"
918

919
#: ../daemon/server.c:1321
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
920 921
#, c-format
msgid "%s: Can't fork Xserver process!"
922
msgstr "%s: Klarte ikkje starta Xserver-prosess."
923

924
#: ../daemon/slave.c:281
925
msgid "Can't set EGID to user GID"
926
msgstr "Klarte ikkje setja EGID til brukar sin GID"
927

928
#: ../daemon/slave.c:289
929
msgid "Can't set EUID to user UID"
930
msgstr "Klarte ikkje setja EUID til brukar sin UID"
931

932
#: ../daemon/slave.c:1133
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
933
msgid "Log in anyway"
934
msgstr "Logg inn likevel"
935

936
#: ../daemon/slave.c:1135
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
937 938 939 940
msgid ""
"You are already logged in. You can log in anyway, return to your previous "
"login session, or abort this login"
msgstr ""
941 942
"Du er allereie logga inn. Du kan logga inn likevel, gå tilbake til den førre "
"økta di, eller avbryta denne innlogginga"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
943

944
#: ../daemon/slave.c:1139
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
945
msgid "Return to previous login"
946
msgstr "Gå tilbake til den førre innlogginga"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
947

948
#: ../daemon/slave.c:1140 ../daemon/slave.c:1146
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
949
msgid "Abort login"
950
msgstr "Avbryt innlogging"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
951

952
#: ../daemon/slave.c:1143
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
953
msgid "You are already logged in. You can log in anyway or abort this login"
954 955 956
msgstr ""
"Du er allereie logga inn. Du kan logga inn allikevel, eller avbryta denne "
"innlogginga"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
957

958
#: ../daemon/slave.c:1320
959
msgid ""
960
"Could not start the X\n"
961 962 963 964 965
"server (your graphical environment)\n"
"due to some internal error.\n"
"Please contact your system administrator\n"
"or check your syslog to diagnose.\n"
"In the meantime this display will be\n"
966
"disabled. Please restart GDM when\n"
967 968
"the problem is corrected."
msgstr ""
969
"Klarte ikkje starta X-tenaren\n"
970 971 972
"(det grafiske miljøet) på grunn av\n"
"ein intern feil. Kontakt systemansvarleg\n"
"eller kontroller syslog for å finna ut\n"
973
"kva som er feil. I mellomtida vil\n"
974
"dette displayet verta slått av. Start GDM\n"
975
"på nytt når feilen er retta."
976

977
#: ../daemon/slave.c:1580
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
978
#, c-format
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
979
msgid "%s: cannot fork"