Commit de1d59b2 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2003-07-29  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 5170e188
2003-07-29 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-07-29 Gil "Dolfin" Osher <dolfin@rpg.org.il>
* he.po: Updated Hebrew translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-15 12:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-07-15 12:10+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-29 01:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-07-29 01:28+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -101,6 +101,27 @@ msgstr ""
"Vill du att jag ska prova att köra muskonfigurationsprogrammet? Observera "
"att du kommer att behöva rootlösenordet för detta."
#: config/gettextfoo.h:12
msgid ""
"This is the failsafe xterm session. Windows now have focus only if you have "
"your cursor above them. To get out of this mode type 'exit' in the window "
"in the upper left corner"
msgstr ""
"Detta är den felsäkra xterm-sessionen. Fönster får nu endast fokus om du "
"placerar muspekaren över dem. För att komma ut ur detta läge skriver du "
"\"exit\" i fönstret i det översta vänstra hörnet"
#: config/gettextfoo.h:13
msgid ""
"I could not start your session and so I have started the failsafe xterm "
"session. Windows now have focus only if you have your cursor above them. "
"To get out of this mode type 'exit' in the window in the upper left corner"
msgstr ""
"Jag kunde inte starta din session och har nu startat den felsäkra xterm-"
"sessionen. Fönster får nu endast fokus om du placerar muspekaren över dem. "
"För att komma ut ur detta läge skriver du \"exit\" i fönstret i det översta "
"vänstra hörnet"
#: config/gnome.desktop.in.h:1
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
......@@ -170,7 +191,7 @@ msgstr "%s: Ignorerar konstig kakfil %s"
#. * that should give people ample time to stop gdm if needed,
#. * or just wait for the stupid malicious user to get bored
#. * and go away
#: daemon/display.c:111
#: daemon/display.c:114
#, c-format
msgid ""
"The display server has been shut down about 6 times in the last 90 seconds, "
......@@ -181,22 +202,22 @@ msgstr ""
"sekunderna. Det är sannolikt att någonting felaktigt sker. Jag kommer att "
"vänta i två minuter innan jag försöker igen på display %s."
#: daemon/display.c:182
#: daemon/display.c:235
#, c-format
msgid "%s: Cannot create pipe"
msgstr "%s: Kan inte skapa rör"
#: daemon/display.c:275
#: daemon/display.c:307
#, c-format
msgid "%s: Failed forking gdm slave process for %s"
msgstr "%s: Misslyckades med att grena en gdm-slavprocess för %s"
#: daemon/errorgui.c:217
#: daemon/errorgui.c:264
#, c-format
msgid "%s not a regular file!\n"
msgstr "%s är inte en vanlig fil!\n"
#: daemon/errorgui.c:232
#: daemon/errorgui.c:279
msgid ""
"\n"
"... File too long to display ...\n"
......@@ -204,53 +225,53 @@ msgstr ""
"\n"
"... Filen är för lång för att visas ...\n"
#: daemon/errorgui.c:240
#: daemon/errorgui.c:287
#, c-format
msgid "%s could not be opened"
msgstr "%s kunde inte öppnas"
#: daemon/errorgui.c:369 daemon/errorgui.c:527 daemon/errorgui.c:655
#: daemon/errorgui.c:793
#: daemon/errorgui.c:379 daemon/errorgui.c:496 daemon/errorgui.c:583
#: daemon/errorgui.c:680
#, c-format
msgid "%s: Cannot fork to display error/info box"
msgstr "%s: Kan inte grena för att visa fel-/infofönster"
#: daemon/filecheck.c:52
#: daemon/filecheck.c:54
#, c-format
msgid "%s: Directory %s does not exist."
msgstr "%s: Katalogen %s finns inte."
#: daemon/filecheck.c:59 daemon/filecheck.c:100
#: daemon/filecheck.c:61 daemon/filecheck.c:103
#, c-format
msgid "%s: %s is not owned by uid %d."
msgstr "%s: %s ägs inte av uid %d."
#: daemon/filecheck.c:65 daemon/filecheck.c:107
#: daemon/filecheck.c:67 daemon/filecheck.c:110
#, c-format
msgid "%s: %s is writable by group."
msgstr "%s: %s kan skrivas av gruppen."
#: daemon/filecheck.c:71
#: daemon/filecheck.c:73
#, c-format
msgid "%s: %s is writable by other."
msgstr "%s: %s kan skrivas av övriga."
#: daemon/filecheck.c:85
#: daemon/filecheck.c:88
#, c-format
msgid "%s: %s does not exist but must exist."
msgstr "%s: %s finns inte men måste finnas."
#: daemon/filecheck.c:93
#: daemon/filecheck.c:96
#, c-format
msgid "%s: %s is not a regular file."
msgstr "%s: %s är inte en vanlig fil."
#: daemon/filecheck.c:114
#: daemon/filecheck.c:117
#, c-format
msgid "%s: %s is writable by group/other."
msgstr "%s: %s kan skrivas av grupp/övriga."
#: daemon/filecheck.c:121
#: daemon/filecheck.c:124
#, c-format
msgid "%s: %s is bigger than sysadmin specified maximum file size."
msgstr ""
......@@ -267,94 +288,126 @@ msgstr "%s: Kunde inte skapa uttag (socket)"
msgid "%s: Could not bind socket"
msgstr "%s: Kunde inte binda uttag (socket)"
#: daemon/gdm-net.c:336
#: daemon/gdm-net.c:334
#, c-format
msgid "%s: Could not make FIFO"
msgstr "%s: Kunde inte skapa FIFO"
#: daemon/gdm-net.c:344
#: daemon/gdm-net.c:342
#, c-format
msgid "%s: Could not open FIFO"
msgstr "%s: Kunde inte öppna FIFO"
#: daemon/gdm.c:236 gui/gdmlogin.c:842 gui/greeter/greeter.c:95
#: daemon/gdm.c:231
#, c-format
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
"does not exist. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
msgstr ""
"Serverautentiseringskatalogen (daemon/ServAuthDir) är inställd till %s men "
"denna finns inte. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
#: daemon/gdm.c:240
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
msgstr "%s: Authdir %s existerar inte. Avbryter."
#: daemon/gdm.c:245
#, c-format
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this is "
"not a directory. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
msgstr ""
"Serverautentiseringskatalogen (daemon/ServAuthDir) är inställd till %s men "
"denna är ingen katalog. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
#: daemon/gdm.c:254
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
msgstr "%s: Authdir %s är inte en katalog. Avbryter."
#: daemon/gdm.c:267
#, c-format
msgid ""
"%s: Logdir %s does not exist or isn't a directory. Using ServAuthDir %s."
msgstr ""
"%s: Loggkatalogen %s finns inte eller är ingen katalog. Använder ServAuthDir "
"%s."
#: daemon/gdm.c:296 gui/gdmlogin.c:692 gui/greeter/greeter.c:95
#, c-format
msgid "%s: No configuration file: %s. Using defaults."
msgstr "%s: Ingen konfigurationsfil: %s. Använder standardvärden."
#: daemon/gdm.c:281
#: daemon/gdm.c:341
#, c-format
msgid "%s: BaseXsession empty, using %s/gdm/Xsession"
msgstr "%s: BaseXsession tom, använder %s/gdm/Xsession"
#: daemon/gdm.c:325
#: daemon/gdm.c:381
#, c-format
msgid "%s: Standard X server not found, trying alternatives"
msgstr "%s: Standard-X-servern kunde inte hittas, provar alternativ"
#: daemon/gdm.c:353
#: daemon/gdm.c:409
#, c-format
msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support, turning it off"
msgstr "%s: XDMCP var påslaget men det finns inte XDMCP-stöd, stänger av det"
#: daemon/gdm.c:366
#: daemon/gdm.c:422
#, c-format
msgid "%s: Root cannot be autologged in, turing off automatic login"
msgstr "%s: root kan inte loggas in automatiskt, slår av automatisk inloggning"
#: daemon/gdm.c:379
#: daemon/gdm.c:435
#, c-format
msgid "%s: Root cannot be autologged in, turing off timed login"
msgstr "%s: root kan inte loggas in automatiskt, slår av tidsbaserad inlogging"
#: daemon/gdm.c:385
#: daemon/gdm.c:441
#, c-format
msgid "%s: TimedLoginDelay less than 5, so I will just use 5."
msgstr ""
"%s: TimedLoginDelay är mindre än 5, så jag kommer helt enkelt att använda 5."
#: daemon/gdm.c:395
#: daemon/gdm.c:451
#, c-format
msgid "%s: No greeter specified."
msgstr "%s: Ingen hälsare angiven."
#: daemon/gdm.c:398
#: daemon/gdm.c:454
#, c-format
msgid "%s: No remote greeter specified."
msgstr "%s: Ingen fjärrhälsare angiven."
#: daemon/gdm.c:403
msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the configuration file"
msgstr "Ingen demon/ServAuthDir angiven i konfigurationsfilen"
#: daemon/gdm.c:405
#, c-format
msgid "%s: No authdir specified."
msgstr "%s: Ingen authdir angiven."
#: daemon/gdm.c:412
#: daemon/gdm.c:458
#, c-format
msgid "%s: No sessions directory specified."
msgstr "%s: Ingen sessionskatalog angiven."
#: daemon/gdm.c:437
#: daemon/gdm.c:483
#, c-format
msgid "%s: Empty server command, using standard one."
msgstr "%s: Tomt serverkommando, använder standardkommando."
#: daemon/gdm.c:478
#: daemon/gdm.c:526
#, c-format
msgid "%s: Display number %d in use! I will use %d"
msgstr "%s: Displaynumret %d används! Jag kommer att använda %d"
#: daemon/gdm.c:497
#: daemon/gdm.c:545
#, c-format
msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
msgstr "%s: Ogiltig serverrad i konfigurationsfilen. Ignorerar!"
#: daemon/gdm.c:556 daemon/gdm.c:595
#, c-format
msgid "%s: XDMCP disabled and no local servers defined. Aborting!"
msgstr "%s: XDMCP är inaktiverat och inga lokala servrar är angivna. Avbryter!"
#. start
#. server uid
#: daemon/gdm.c:517
#: daemon/gdm.c:572
#, c-format
msgid ""
"%s: XDMCP disabled and no local servers defined. Adding %s on :%d to allow "
......@@ -363,7 +416,7 @@ msgstr ""
"%s: XDMCP är inaktiverat och inga lokala servrar är angivna. Lägger till %s "
"på :%d för att tillåta konfiguration!"
#: daemon/gdm.c:532
#: daemon/gdm.c:587
#, c-format
msgid ""
"XDMCP is disabled and gdm cannot find any local server to start. Aborting! "
......@@ -372,17 +425,12 @@ msgstr ""
"XDMCP är inaktiverat och gdm kan inte hitta några lokala servrar att starta. "
"Avbryter! Rätta till konfigurationen %s och starta om gdm."
#: daemon/gdm.c:540
#, c-format
msgid "%s: XDMCP disabled and no local servers defined. Aborting!"
msgstr "%s: XDMCP är inaktiverat och inga lokala servrar är angivna. Avbryter!"
#: daemon/gdm.c:548
#: daemon/gdm.c:608
#, c-format
msgid "%s: Can't find the gdm user (%s). Trying 'nobody'!"
msgstr "%s: Kan inte hitta gdm-användaren (%s). Försöker med \"nobody\"!"
#: daemon/gdm.c:556
#: daemon/gdm.c:616
#, c-format
msgid ""
"The gdm user does not exist. Please correct gdm configuration %s and restart "
......@@ -391,12 +439,12 @@ msgstr ""
"Gdm-användaren finns inte. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om "
"gdm."
#: daemon/gdm.c:562
#: daemon/gdm.c:623
#, c-format
msgid "%s: Can't find the gdm user (%s). Aborting!"
msgstr "%s: Kan inte hitta gdm-användaren (%s). Avbryter!"
#: daemon/gdm.c:569
#: daemon/gdm.c:630
#, c-format
msgid ""
"The gdm user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
......@@ -406,17 +454,17 @@ msgstr ""
"innebära en säkerhetsrisk. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om "
"gdm."
#: daemon/gdm.c:576
#: daemon/gdm.c:638
#, c-format
msgid "%s: The gdm user should not be root. Aborting!"
msgstr "%s: Gdm-användaren ska inte vara root. Avbryter!"
#: daemon/gdm.c:582
#: daemon/gdm.c:644
#, c-format
msgid "%s: Can't find the gdm group (%s). Trying 'nobody'!"
msgstr "%s: Kan inte hitta gdm-gruppen (%s). Försöker med \"nobody\"!"
#: daemon/gdm.c:590
#: daemon/gdm.c:652
#, c-format
msgid ""
"The gdm group does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
......@@ -424,12 +472,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Gdm-gruppen finns inte. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
#: daemon/gdm.c:596
#: daemon/gdm.c:659
#, c-format
msgid "%s: Can't find the gdm group (%s). Aborting!"
msgstr "%s: Kan inte hitta gdm-gruppen (%s). Avbryter!"
#: daemon/gdm.c:603
#: daemon/gdm.c:666
#, c-format
msgid ""
"The gdm group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
......@@ -439,57 +487,38 @@ msgstr ""
"innebära en säkerhetsrisk. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om "
"gdm."
#: daemon/gdm.c:610
#: daemon/gdm.c:674
#, c-format
msgid "%s: The gdm group should not be root. Aborting!"
msgstr "%s: Gdm-gruppen ska inte vara root. Avbryter!"
#: daemon/gdm.c:625
#: daemon/gdm.c:689
#, c-format
msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the gdm user"
msgstr "%s: Hälsaren kunde inte hittas, eller kan inte köras av gdm-användaren"
#: daemon/gdm.c:632
#: daemon/gdm.c:696
#, c-format
msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the gdm user"
msgstr ""
"%s: Fjärrhälsaren kunde inte hittas eller kan inte köras av gdm-användaren"
#: daemon/gdm.c:643
#: daemon/gdm.c:707
#, c-format
msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the gdm user"
msgstr ""
"%s: Väljaren kunde inte hittas, eller så kan den inte köras av gdm-användaren"
#: daemon/gdm.c:652
#, c-format
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
"does not exist. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
msgstr ""
"Serverautentiseringskatalogen (daemon/ServAuthDir) är inställd till %s men "
"denna finns inte. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
#: daemon/gdm.c:660
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
msgstr "%s: Authdir %s existerar inte. Avbryter."
#: daemon/gdm.c:665
#, c-format
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this is "
"not a directory. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
msgstr ""
"Serverautentiseringskatalogen (daemon/ServAuthDir) är inställd till %s men "
"denna är ingen katalog. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
#: daemon/gdm.c:716
msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the configuration file"
msgstr "Ingen demon/ServAuthDir angiven i konfigurationsfilen"
#: daemon/gdm.c:673
#: daemon/gdm.c:718
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
msgstr "%s: Authdir %s är inte en katalog. Avbryter."
msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
msgstr "%s: Ingen demon/ServAuthDir angiven."
#: daemon/gdm.c:678
#: daemon/gdm.c:744
#, c-format
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but is not "
......@@ -500,49 +529,49 @@ msgstr ""
"ägs inte av användaren %s och gruppen %s. Rätta till ägarskapet eller gdm-"
"konfigurationen %s och starta om gdm."
#: daemon/gdm.c:688
#: daemon/gdm.c:755
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
msgstr "%s: Authdir %s ägs inte av användaren %s, gruppen %s. Avbryter."
#: daemon/gdm.c:694
#: daemon/gdm.c:761
#, c-format
msgid ""
"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but has the "
"wrong permissions, it should have permissions of 0750. Please correct the "
"wrong permissions, it should have permissions of %o. Please correct the "
"permissions or the gdm configuration %s and restart gdm."
msgstr ""
"Serverauktoriseringskatalogen (demon/ServAuthDir) är inställd till %s men "
"har fel rättigheter, den borde ha rättigheterna 0750. Rätta till "
"rättigheterna eller gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
"har fel rättigheter, den borde ha rättigheterna %o. Rätta till rättigheterna "
"eller gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
#: daemon/gdm.c:704
#: daemon/gdm.c:772
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be 0750. Aborting."
msgstr "%s: Authdir %s har felaktiga rättigheter %o. Ska vara 0750. Avbryter."
msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
msgstr "%s: Authdir %s har felaktiga rättigheter %o. Ska vara %o. Avbryter."
#: daemon/gdm.c:761
#: daemon/gdm.c:832
#, c-format
msgid "%s: fork() failed!"
msgstr "%s: fork() misslyckades!"
#. should never happen
#: daemon/gdm.c:764 daemon/slave.c:2565
#: daemon/gdm.c:835 daemon/slave.c:2717
#, c-format
msgid "%s: setsid() failed: %s!"
msgstr "%s: setsid() misslyckades: %s!"
#: daemon/gdm.c:896
#: daemon/gdm.c:976
#, c-format
msgid "%s: Trying failsafe X server %s"
msgstr "%s: Provar med felsäkra X-servern %s"
#: daemon/gdm.c:914
#: daemon/gdm.c:994
#, c-format
msgid "%s: Running the XKeepsCrashing script"
msgstr "%s: Kör skriptet XKeepsCrashing"
#: daemon/gdm.c:992
#: daemon/gdm.c:1103
msgid ""
"I cannot start the X server (your graphical interface). It is likely that "
"it is not set up correctly. You will need to log in on a console and rerun "
......@@ -557,7 +586,7 @@ msgstr ""
#. * talk to him. He's on some 'l33t system anyway, so syslog
#. * reading will do him good
#. * }
#: daemon/gdm.c:1004
#: daemon/gdm.c:1115
#, c-format
msgid ""
"Failed to start X server several times in a short time period; disabling "
......@@ -566,49 +595,49 @@ msgstr ""
"Misslyckades med att starta X-server ett flertal gånger under en kort "
"tidsperiod, inaktiverar display %s"
#: daemon/gdm.c:1047
#: daemon/gdm.c:1160
msgid "System is rebooting, please wait ..."
msgstr "Systemet startar om, var vänlig vänta..."
#: daemon/gdm.c:1049
#: daemon/gdm.c:1162
msgid "System is shutting down, please wait ..."
msgstr "Systemet stänger ned, var vänlig vänta..."
#: daemon/gdm.c:1133
#: daemon/gdm.c:1248
#, c-format
msgid "Reboot or Halt request when there is no system menu from display %s"
msgstr ""
"Begäran av omstart eller stopp trots att det inte finns någon systemmeny på "
"display %s"
#: daemon/gdm.c:1142
#: daemon/gdm.c:1257
#, c-format
msgid "Restart, Reboot or Halt request from a non-local display %s"
msgstr ""
"Begäran av gdm-omstart, omstart eller stopp från en icke-lokal display %s"
#. Bury this display for good
#: daemon/gdm.c:1202
#: daemon/gdm.c:1317
#, c-format
msgid "%s: Aborting display %s"
msgstr "%s: Avbryter display %s"
#. Reboot machine
#: daemon/gdm.c:1215
#: daemon/gdm.c:1330
msgid "Master rebooting..."
msgstr "Master startar om..."
#: daemon/gdm.c:1227
#: daemon/gdm.c:1342
#, c-format
msgid "%s: Reboot failed: %s"
msgstr "%s: Omstart misslyckades: %s"
#. Halt machine
#: daemon/gdm.c:1235
#: daemon/gdm.c:1350
msgid "Master halting..."
msgstr "Master stannar..."
#: daemon/gdm.c:1247
#: daemon/gdm.c:1362
#, c-format
msgid "%s: Halt failed: %s"
msgstr "%s: Stoppande misslyckades: %s!"
......@@ -616,27 +645,31 @@ msgstr "%s: Stoppande misslyckades: %s!"
#. Suspend machine
#. XXX: this is ugly, why should there be a suspend like this,
#. * see GDM_SOP_SUSPEND_MACHINE
#: daemon/gdm.c:1257 daemon/gdm.c:2245
#: daemon/gdm.c:1372 daemon/gdm.c:2436
msgid "Master suspending..."
msgstr "Master försätter sig i viloläge..."
#: daemon/gdm.c:1368
#: daemon/gdm.c:1482
msgid "GDM restarting ..."
msgstr "GDM startar om..."
#: daemon/gdm.c:1372
#: daemon/gdm.c:1486
msgid "Failed to restart self"
msgstr "Misslyckades med att starta om mig själv"
#: daemon/gdm.c:1467
#: daemon/gdm.c:1620
msgid "Do not fork into the background"
msgstr "Grena inte i bakgrunden"
#: daemon/gdm.c:1469
#: daemon/gdm.c:1622
msgid "No console (local) servers to be run"
msgstr "Inga konsollservrar (lokala servrar) att köra"
#: daemon/gdm.c:1624
msgid "Preserve LD_* variables"
msgstr "Bevara LD_*-variabler"
#: daemon/gdm.c:1571 gui/gdmchooser.c:1319
#: daemon/gdm.c:1737 gui/gdmchooser.c:1491
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
......@@ -646,50 +679,43 @@ msgstr ""
"Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga\n"
"kommandoradsalternativ.\n"
#: daemon/gdm.c:1583
#: daemon/gdm.c:1749
msgid "Only root wants to run gdm\n"
msgstr "Endast root ska köra gdm\n"
#: daemon/gdm.c:1611
msgid "gdm already running. Aborting!"
msgstr "gdm kör redan. Avbryter!"
#: daemon/gdm.c:1645
#, c-format
msgid "%s: Error setting up TERM signal handler"
msgstr "%s: Fel vid inställning av TERM-signalhanteraren"
#: daemon/gdm.c:1649
#, c-format
msgid "%s: Error setting up INT signal handler"
msgstr "%s: Fel vid inställning av INT-signalhanteraren"
#: daemon/gdm.c:1653
#: daemon/gdm.c:1765 daemon/gdm.c:1769 daemon/gdm.c:1827 daemon/gdm.c:1831
#: daemon/gdm.c:1835 daemon/gdm.c:1839 daemon/misc.c:1331 daemon/misc.c:1335
#: daemon/misc.c:1339 daemon/misc.c:1346 daemon/misc.c:1350 daemon/misc.c:1354
#: daemon/server.c:467 daemon/server.c:480 daemon/slave.c:530
#: daemon/slave.c:544 daemon/slave.c:554 daemon/slave.c:564
#: gui/gdmchooser.c:1370 gui/gdmchooser.c:1373 gui/gdmchooser.c:1376
#: gui/gdmlogin.c:3784 gui/gdmlogin.c:3792 gui/gdmlogin.c:3795
#: gui/greeter/greeter.c:1159 gui/greeter/greeter.c:1167
#: gui/greeter/greeter.c:1170
#, c-format
msgid "%s: Error setting up HUP signal handler"
msgstr "%s: Fel vid inställning av HUP-signalhanteraren"
msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
msgstr "%s: Fel vid inställning av %s-signalhanteraren: %s"
#: daemon/gdm.c:1657
#, c-format
msgid "%s: Error setting up USR1 signal handler"
msgstr "%s: Fel vid inställning av USR1-signalhanteraren"
#: daemon/gdm.c:1793
msgid "gdm already running. Aborting!"
msgstr "gdm kör redan. Avbryter!"
#: daemon/gdm.c:1666
#: daemon/gdm.c:1848
#, c-format
msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
msgstr "%s: Fel vid inställning av CHLD-signalhanteraren"
#: daemon/gdm.c:2882 daemon/gdm.c:2901
#: daemon/gdm.c:3073 daemon/gdm.c:3092
msgid "Flexible server request denied: Not authenticated"
msgstr "Flexibel serverbegäran nekas: Inte autentiserad"
#. Don't print the name to syslog as it might be
#. * long and dangerous
#: daemon/gdm.c:2919
#: daemon/gdm.c:3110
msgid "Unknown server type requested, using standard server."
msgstr "Okänd servertyp begärd, använder standardserver."
#: daemon/gdm.c:2923
#: daemon/gdm.c:3114
#, c-format
msgid ""
"Requested server %s not allowed to be used for flexible servers, using "
......@@ -699,26 +725,31 @@ msgstr ""
"använder standardserver."
#. Translators, don't translate the 'y' and 'n'
#: daemon/misc.c:532
#: daemon/misc.c:550
msgid "y = Yes or n = No? >"
msgstr "y = Ja eller n = Nej? >"
#: daemon/misc.c:825
#: daemon/misc.c:852
#, c-format
msgid "%s: Cannot get local addresses!"
msgstr "%s: Kan inte få tag i lokala adresser!"
#: daemon/misc.c:940
#: daemon/misc.c:967
#, c-format
msgid "Could not setgid %d. Aborting."
msgstr "Kunde inte sätta grupp-id %d. Avbryter."
#: daemon/misc.c:945
#: daemon/misc.c:972
#, c-format
msgid "initgroups() failed for %s. Aborting."
msgstr "initgroups() misslyckades för %s. Avbryter."
#: daemon/server.c:285
#: daemon/misc.c:1159 daemon/misc.c:1173
#, c-format
msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
msgstr "%s: Fel vid inställning av %d till %s"
#: daemon/server.c:298
#, c-format
msgid ""
"There already appears to be an X server running on display %s. Should I try "
......@@ -729,7 +760,7 @@ msgstr ""
"annat servernummer? Om du svarar nej kommer jag att försöka starta servern "
"på %s igen.%s"
#: daemon/server.c:292
#: daemon/server.c:305
msgid ""
" (You can change consoles by pressing Ctrl-Alt plus a function key, such as "
"Ctrl-Alt-F7 to go to console 7. X servers usually run on consoles 7 and "
......@@ -739,123 +770,97 @@ msgstr ""
"exempelvis Ctrl+Alt+F7 för att gå till konsoll 7. X-servrar kör normalt på "
"konsoll 7 och högre.)"
#: daemon/server.c:332
#: daemon/server.c:345
#, c-format
msgid "Display '%s' cannot be opened by Xnest"
msgstr "Display \"%s\" kan inte öppnas av Xnest"
#: daemon/server.c:360
#: daemon/server.c:373
#, c-format
msgid "Display %s is busy. There is another X server running already."
msgstr "Display %s är upptagen. En annan X-server kör redan."
#: daemon/server.c:520
#: daemon/server.c:455
#, c-format
msgid "%s: Error opening a pipe: %s"
msgstr "%s: Fel vid öppnande av ett rör: %s"
#: daemon/server.c:532
#, c-format
msgid "%s: Error setting up USR1 signal handler: %s"
msgstr "%s: Fel vid inställning av USR1-signalhanteraren: %s"
#: daemon/server.c:545 daemon/slave.c:312
#, c-format
msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler: %s"