Commit b153b45f authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2003-06-04  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 6700ef5b
2003-06-04 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-06-04 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-31 03:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-31 03:02+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-04 15:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-04 15:57+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -493,7 +493,7 @@ msgstr "deal_with_x_crashes: Provar med felsäkra X-servern %s"
msgid "deal_with_x_crashes: Running the XKeepsCrashing script"
msgstr "deal_with_x_crashes: Kör skriptet XKeepsCrashing"
#: daemon/gdm.c:976
#: daemon/gdm.c:977
msgid ""
"I cannot start the X server (your graphical interface). It is likely that "
"it is not set up correctly. You will need to log in on a console and rerun "
......@@ -508,7 +508,7 @@ msgstr ""
#. * talk to him. He's on some 'l33t system anyway, so syslog
#. * reading will do him good
#. * }
#: daemon/gdm.c:988
#: daemon/gdm.c:989
#, c-format
msgid ""
"Failed to start X server several times in a short time period; disabling "
......@@ -517,41 +517,41 @@ msgstr ""
"Misslyckades med att starta X-server ett flertal gånger under en kort "
"tidsperiod, inaktiverar display %s"
#: daemon/gdm.c:1094
#: daemon/gdm.c:1095
#, c-format
msgid "Reboot or Halt request when there is no system menu from display %s"
msgstr ""
"Begäran av omstart eller stopp trots att det inte finns någon systemmeny på "
"display %s"
#: daemon/gdm.c:1103
#: daemon/gdm.c:1104
#, c-format
msgid "Restart, Reboot or Halt request from a non-local display %s"
msgstr ""
"Begäran av gdm-omstart, omstart eller stopp från en icke-lokal display %s"
#. Bury this display for good
#: daemon/gdm.c:1151
#: daemon/gdm.c:1152
#, c-format
msgid "gdm_child_action: Aborting display %s"
msgstr "gdm_child_action: Avbryter display %s"
#. Reboot machine
#: daemon/gdm.c:1163
#: daemon/gdm.c:1164
msgid "Master rebooting..."
msgstr "Master startar om..."
#: daemon/gdm.c:1171
#: daemon/gdm.c:1172
#, c-format
msgid "gdm_child_action: Reboot failed: %s"
msgstr "gdm_child_action: Omstart misslyckades: %s"
#. Halt machine
#: daemon/gdm.c:1178
#: daemon/gdm.c:1179
msgid "Master halting..."
msgstr "Master stannar..."
#: daemon/gdm.c:1186
#: daemon/gdm.c:1187
#, c-format
msgid "gdm_child_action: Halt failed: %s"
msgstr "gdm_child_action: Kunde inte stanna: %s"
......@@ -559,27 +559,27 @@ msgstr "gdm_child_action: Kunde inte stanna: %s"
#. Suspend machine
#. XXX: this is ugly, why should there be a suspend like this,
#. * see GDM_SOP_SUSPEND_MACHINE
#: daemon/gdm.c:1195 daemon/gdm.c:2112
#: daemon/gdm.c:1196 daemon/gdm.c:2113
msgid "Master suspending..."
msgstr "Master försätter sig i viloläge..."
#: daemon/gdm.c:1306
#: daemon/gdm.c:1307
msgid "GDM restarting ..."
msgstr "GDM startar om..."
#: daemon/gdm.c:1311
#: daemon/gdm.c:1312
msgid "Failed to restart self"
msgstr "Misslyckades med att starta om mig själv"
#: daemon/gdm.c:1408
#: daemon/gdm.c:1409
msgid "Do not fork into the background"
msgstr "Grena inte i bakgrunden"
#: daemon/gdm.c:1410
#: daemon/gdm.c:1411
msgid "Preserve LD_* variables"
msgstr "Bevara LD_*-variabler"
#: daemon/gdm.c:1492 gui/gdmchooser.c:1081
#: daemon/gdm.c:1493 gui/gdmchooser.c:1206
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
......@@ -589,50 +589,50 @@ msgstr ""
"Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga\n"
"kommandoradsalternativ.\n"
#: daemon/gdm.c:1504
#: daemon/gdm.c:1505
msgid "Only root wants to run gdm\n"
msgstr "Endast root ska köra gdm\n"
#: daemon/gdm.c:1532
#: daemon/gdm.c:1533
msgid "gdm already running. Aborting!"
msgstr "gdm kör redan. Avbryter!"
#: daemon/gdm.c:1566
#: daemon/gdm.c:1567
#, c-format
msgid "%s: Error setting up TERM signal handler"
msgstr "%s: Fel vid inställning av TERM-signalhanteraren"
#: daemon/gdm.c:1570
#: daemon/gdm.c:1571
#, c-format
msgid "%s: Error setting up INT signal handler"
msgstr "%s: Fel vid inställning av INT-signalhanteraren"
#: daemon/gdm.c:1574
#: daemon/gdm.c:1575
#, c-format
msgid "%s: Error setting up HUP signal handler"
msgstr "%s: Fel vid inställning av HUP-signalhanteraren"
#: daemon/gdm.c:1578
#: daemon/gdm.c:1579
#, c-format
msgid "%s: Error setting up USR1 signal handler"
msgstr "%s: Fel vid inställning av USR1-signalhanteraren"
#: daemon/gdm.c:1587
#: daemon/gdm.c:1588
#, c-format
msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
msgstr "%s: Fel vid inställning av CHLD-signalhanteraren"
#: daemon/gdm.c:2747 daemon/gdm.c:2766
#: daemon/gdm.c:2748 daemon/gdm.c:2767
msgid "Flexible server request denied: Not authenticated"
msgstr "Flexibel serverbegäran nekas: Inte autentiserad"
#. Don't print the name to syslog as it might be
#. * long and dangerous
#: daemon/gdm.c:2784
#: daemon/gdm.c:2785
msgid "Unknown server type requested, using standard server."
msgstr "Okänd servertyp begärd, använder standardserver."
#: daemon/gdm.c:2788
#: daemon/gdm.c:2789
#, c-format
msgid ""
"Requested server %s not allowed to be used for flexible servers, using "
......@@ -1253,7 +1253,7 @@ msgid "Please enter your username"
msgstr "Ange ditt användarnamn"
#: daemon/verify-crypt.c:72 daemon/verify-pam.c:320 daemon/verify-shadow.c:71
#: gui/gdmlogin.c:3325 gui/greeter/greeter_parser.c:966
#: gui/gdmlogin.c:3325 gui/greeter/greeter_parser.c:978
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:5
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:5
#: gui/greeter/themes/happygnome-list/happygnome.xml.in.h:5
......@@ -1667,40 +1667,59 @@ msgid "Could not find a free display number"
msgstr "Kunde inte hitta ett ledigt displaynummer"
#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#. * Soubor s přeložitelnými řetězci generovaný programem Glade.
#. * Přidejte tento soubor do POTFILES.in svého projektu.
#. * NEPŘEKLÁDEJTE JEJ jako součást své aplikace.
#.
#: gui/gdmchooser-strings.c:7 gui/gdmchooser.glade.h:3
#: gui/gdmchooser-strings.c:7 gui/gdmchooser.glade.h:6
msgid "GDM Host Chooser"
msgstr "GDM-värdväljare"
#: gui/gdmchooser-strings.c:8 gui/gdmchooser.glade.h:4
#: gui/gdmchooser-strings.c:8 gui/gdmchooser.glade.h:7
msgid "How to use this application"
msgstr "Hur man använder detta program"
#: gui/gdmchooser-strings.c:9 gui/gdmchooser.glade.h:6
#: gui/gdmchooser-strings.c:9 gui/gdmchooser.glade.h:9
msgid "Open a session to the selected host"
msgstr "Öppna en session till den valda värden"
#. EOF
#: gui/gdmchooser-strings.c:10 gui/gdmchooser.glade.h:1
#: gui/gdmchooser-strings.c:10 gui/gdmchooser.glade.h:4
msgid "C_onnect"
msgstr "_Anslut"
#: gui/gdmchooser-strings.c:11 gui/gdmchooser.glade.h:7
#: gui/gdmchooser-strings.c:11 gui/gdmchooser.glade.h:10
msgid "Probe the network"
msgstr "Testa nätverket"
#: gui/gdmchooser-strings.c:12 gui/gdmchooser.glade.h:2
#: gui/gdmchooser-strings.c:12 gui/gdmchooser.glade.h:5
msgid "Exit the application"
msgstr "Avsluta programmet"
#: gui/gdmchooser-strings.c:13 gui/gdmchooser.glade.h:8
#: gui/gdmchooser-strings.c:13 gui/gdmchooser.glade.h:12
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: gui/gdmchooser-strings.c:14 gui/gdmchooser.glade.h:9
#: gui/gdmchooser-strings.c:14 gui/gdmchooser.glade.h:3
msgid "Add host: "
msgstr "Lägg till värd: "
#. EOF
#: gui/gdmchooser-strings.c:15 gui/gdmchooser.glade.h:1
#: gui/gdmsetup-strings.c:18 gui/gdmsetup-strings.c:23
#: gui/gdmsetup-strings.c:26 gui/gdmsetup-strings.c:29
#: gui/gdmsetup-strings.c:37 gui/gdmsetup.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
#: gui/gdmchooser-strings.c:16 gui/gdmchooser.glade.h:11
msgid "Query and add this host to the above list"
msgstr "Undersök och lägg till denna värd till ovanstående lista"
#: gui/gdmchooser-strings.c:17 gui/gdmchooser.glade.h:2
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"
#: gui/gdmchooser-strings.c:18 gui/gdmchooser.glade.h:13
msgid ""
"The main area of this application shows the hosts on the local network that "
"have \"XDMCP\" enabled. This allows users to login remotely to other "
......@@ -1717,23 +1736,28 @@ msgstr ""
"\"Genomsök igen\". När du har valt en värd kan du klicka på \"Anslut\" för "
"att öppna en session med den maskinen."
#: gui/gdmchooser-strings.c:17 gui/gdmchooser.glade.h:5
#: gui/gdmchooser-strings.c:21 gui/gdmchooser.glade.h:8
msgid "Information"
msgstr "Information"
#: gui/gdmchooser.c:75
#: gui/gdmchooser.c:70
msgid "Please wait: scanning local network for XDMCP-enabled hosts..."
msgstr "Vänta: söker igenom det lokala nätverket för XDMCP-värdar..."
#: gui/gdmchooser.c:76
#: gui/gdmchooser.c:71
msgid "No serving hosts were found."
msgstr "Inga betjänande värdar hittades."
#: gui/gdmchooser.c:77
#: gui/gdmchooser.c:72
msgid "Choose a host to connect to from the selection below."
msgstr "Välj en värd att koppla upp mot från alternativen nedan."
#: gui/gdmchooser.c:881
#: gui/gdmchooser.c:783
#, c-format
msgid "I cannot find the host \"%s\", perhaps you have mistyped it."
msgstr "Jag kan inte hitta värden \"%s\". Du kanske stavade den fel."
#: gui/gdmchooser.c:999
msgid ""
"The main area of this application shows the hosts on the local network that "
"have \"XDMCP\" enabled. This allows users to login remotely to other "
......@@ -1750,52 +1774,52 @@ msgstr ""
"\"Genomsök igen\". När du har valt en värd kan du klicka på \"Anslut\" för "
"att öppna en session med den maskinen."
#: gui/gdmchooser.c:909
#: gui/gdmchooser.c:1028
#, c-format
msgid "Can't open default host icon: %s"
msgstr "Kan inte öppna standardvärdikon: %s"
#: gui/gdmchooser.c:965
#: gui/gdmchooser.c:1092
msgid "gdm_signals_init: Error setting up HUP signal handler"
msgstr "gdm_signals_init: Fel vid inställning av HUP-signalhanteraren"
#: gui/gdmchooser.c:968
#: gui/gdmchooser.c:1095
msgid "gdm_signals_init: Error setting up INT signal handler"
msgstr "gdm_signals_init: Fel vid inställning av INT-signalhanteraren"
#: gui/gdmchooser.c:971
#: gui/gdmchooser.c:1098
msgid "gdm_signals_init: Error setting up TERM signal handler"
msgstr "gdm_signals_init: Fel vid inställning av TERM-signalhanteraren"
#: gui/gdmchooser.c:979 gui/gdmlogin.c:4256 gui/greeter/greeter.c:1116
#: gui/gdmchooser.c:1106 gui/gdmlogin.c:4256 gui/greeter/greeter.c:1116
msgid "Could not set signal mask!"
msgstr "Kunde inte sätta signalmask!"
#: gui/gdmchooser.c:985
#: gui/gdmchooser.c:1112
msgid "Socket for xdm communication"
msgstr "Uttag (socket) för xdm-kommunikation"
#: gui/gdmchooser.c:985
#: gui/gdmchooser.c:1112
msgid "SOCKET"
msgstr "UTTAG"
#: gui/gdmchooser.c:988
#: gui/gdmchooser.c:1115
msgid "Client address to return in response to xdm"
msgstr "Klientadress att returnera som svar till xdm"
#: gui/gdmchooser.c:988
#: gui/gdmchooser.c:1115
msgid "ADDRESS"
msgstr "ADRESS"
#: gui/gdmchooser.c:991
#: gui/gdmchooser.c:1118
msgid "Connection type to return in response to xdm"
msgstr "Anslutningstyp att returnera som svar till xdm"
#: gui/gdmchooser.c:991
#: gui/gdmchooser.c:1118
msgid "TYPE"
msgstr "TYP"
#: gui/gdmchooser.c:1111
#: gui/gdmchooser.c:1239
#, c-format
msgid ""
"The chooser version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
......@@ -2392,7 +2416,7 @@ msgstr "Gnome-väljare"
msgid "Last"
msgstr "Senaste"
#: gui/gdmlogin.c:220 gui/greeter/greeter_parser.c:953
#: gui/gdmlogin.c:220 gui/greeter/greeter_parser.c:965
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:4
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:4
#: gui/greeter/themes/happygnome-list/happygnome.xml.in.h:4
......@@ -2618,11 +2642,11 @@ msgstr "Kan inte öppna ikonfilen: %s. Inaktiverar minimerafunktionen!"
msgid "Iconify the login window"
msgstr "Förminska inloggningsfönstret"
#: gui/gdmlogin.c:2809 gui/greeter/greeter_item.c:96
#: gui/gdmlogin.c:2809 gui/greeter/greeter_item.c:95
msgid "%a %b %d, %H:%M"
msgstr "%a %d %b, %H.%M"
#: gui/gdmlogin.c:2811 gui/greeter/greeter_item.c:100
#: gui/gdmlogin.c:2811 gui/greeter/greeter_item.c:99
msgid "%a %b %d, %I:%M %p"
msgstr "%a %d %b, %H.%M"
......@@ -2634,14 +2658,14 @@ msgstr "Finger"
msgid "GDM Login"
msgstr "GDM-inloggning"
#: gui/gdmlogin.c:3012 gui/greeter/greeter_parser.c:923
#: gui/gdmlogin.c:3012 gui/greeter/greeter_parser.c:930
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:11
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:11
#: gui/greeter/themes/happygnome-list/happygnome.xml.in.h:11
msgid "_Session"
msgstr "_Session"
#: gui/gdmlogin.c:3019 gui/greeter/greeter_parser.c:918
#: gui/gdmlogin.c:3019 gui/greeter/greeter_parser.c:925
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:9
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:9
#: gui/greeter/themes/happygnome-list/happygnome.xml.in.h:9
......@@ -2698,7 +2722,7 @@ msgstr "_Försätt i viloläge..."
msgid "Suspend your computer"
msgstr "Försätt din dator i viloläge"
#: gui/gdmlogin.c:3101 gui/greeter/greeter_parser.c:928
#: gui/gdmlogin.c:3101 gui/greeter/greeter_parser.c:935
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:2
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:2
#: gui/greeter/themes/happygnome-list/happygnome.xml.in.h:2
......@@ -2706,7 +2730,7 @@ msgid "S_ystem"
msgstr "S_ystem"
#: gui/gdmlogin.c:3113 gui/greeter/greeter_canvas_item.c:145
#: gui/greeter/greeter_parser.c:938
#: gui/greeter/greeter_parser.c:945
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:10
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:10
#: gui/greeter/themes/happygnome-list/happygnome.xml.in.h:10
......@@ -2714,7 +2738,7 @@ msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"
#: gui/gdmlogin.c:3115 gui/greeter/greeter_canvas_item.c:147
#: gui/greeter/greeter_parser.c:933
#: gui/greeter/greeter_parser.c:940
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:1
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:1
#: gui/greeter/themes/happygnome-list/happygnome.xml.in.h:1
......@@ -2914,12 +2938,6 @@ msgstr "_Logga in en användare automatiskt vid första uppstarten"
msgid "_Automatic login username:"
msgstr "_Automatisk inloggning av användarnamn:"
#: gui/gdmsetup-strings.c:18 gui/gdmsetup-strings.c:23
#: gui/gdmsetup-strings.c:26 gui/gdmsetup-strings.c:29
#: gui/gdmsetup-strings.c:37 gui/gdmsetup.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
#: gui/gdmsetup-strings.c:20 gui/gdmsetup.glade.h:25
msgid "Login a user automa_tically after a specified number of seconds"
msgstr "Logga in en användare automa_tiskt efter det angivna antalet sekunder"
......@@ -3290,18 +3308,22 @@ msgid "Answer questions here and press Enter when done. For a menu press F10."
msgstr ""
"Svara på frågor här och tryck Retur när du är klar. Tryck F10 för en meny."
#: gui/greeter/greeter_parser.c:943
#: gui/greeter/greeter_parser.c:950
msgid "_XDMCP Chooser"
msgstr "_XDMCP-väljare"
#: gui/greeter/greeter_parser.c:948
#: gui/greeter/greeter_parser.c:955
msgid "_Configure"
msgstr "_Konfigurera"
#: gui/greeter/greeter_parser.c:960
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:8
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:8
#: gui/greeter/themes/happygnome-list/happygnome.xml.in.h:8
msgid "You've got capslock on!"
msgstr "Du har CapsLock på!"
#: gui/greeter/greeter_parser.c:960
#: gui/greeter/greeter_parser.c:972
#: gui/greeter/themes/circles/circles.xml.in.h:7
#: gui/greeter/themes/happygnome/happygnome.xml.in.h:7
#: gui/greeter/themes/happygnome-list/happygnome.xml.in.h:7
......@@ -3500,6 +3522,18 @@ msgstr ""
msgid "No interface could be loaded, BAD! (file: %s)"
msgstr "Inget gränssnitt kunde läsas in, ILLA! (fil: %s)"
#~ msgid "Add host:"
#~ msgstr "Lägg till värd:"
#~ msgid "Add host"
#~ msgstr "Lägg till värd"
#~ msgid "_Add"
#~ msgstr "_Lägg till"
#~ msgid "Configure"
#~ msgstr "Konfigurera"
#~ msgid "Chooser"
#~ msgstr "Väljare"
......@@ -3537,9 +3571,6 @@ msgstr "Inget gränssnitt kunde läsas in, ILLA! (fil: %s)"
#~ msgid "_Configure..."
#~ msgstr "_Konfigurera..."
#~ msgid "Configure"
#~ msgstr "Konfigurera"
#~ msgid "Always disallow TCP connections to X server"
#~ msgstr "Tillåt aldrig TCP-anslutningar till X-servern"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment