Commit 5d83bd34 authored by Tommi Vainikainen's avatar Tommi Vainikainen

Updated Finnish translation

parent 9d608009
2005-02-03 Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2005-02-02 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
......
# gdm 2.0 Finnish translation.
# Copyright (C) 1999-2003 Free Software Foundation, Inc.
# gdm2 Finnish translation.
# Copyright (C) 1999-2005 Free Software Foundation, Inc.
# Suomennos: http://gnome-fi.sourceforge.net/
# Mikko Rauhala <mjr@iki.fi>, 1999.
# Jarkko Ranta <jjranta@cc.joensuu.fi>, 2000-2002.
# Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2003.
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-09 11:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-09 11:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-03 11:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-03 11:40+0200\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -729,8 +729,8 @@ msgstr "Vain pääkäyttäjä haluaa ajaa GDM:n\n"
#: daemon/slave.c:825 daemon/slave.c:835 daemon/slave.c:845 daemon/slave.c:857
#: gui/gdmchooser.c:1936 gui/gdmchooser.c:1939 gui/gdmchooser.c:1942
#: gui/gdmlogin.c:3958 gui/gdmlogin.c:3966 gui/gdmlogin.c:3969
#: gui/greeter/greeter.c:1085 gui/greeter/greeter.c:1093
#: gui/greeter/greeter.c:1096
#: gui/greeter/greeter.c:1086 gui/greeter/greeter.c:1094
#: gui/greeter/greeter.c:1097
#, c-format
msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
msgstr "%s: Virhe asetettaessa %s-signaalin käsittelijää: %s"
......@@ -1070,13 +1070,10 @@ msgstr "%s: Tervehtimen käynnistys epäonnistui yritettäessä oletuksella: %s"
#: daemon/slave.c:2665
msgid ""
"Cannot start the greeter program, you will not be able to log in. This "
"Cannot start the greeter program; you will not be able to log in. This "
"display will be disabled. Try logging in by other means and editing the "
"configuration file"
msgstr ""
"Tervehtimen käynnistys epäonnistui. Näin ollen sisäänkirjautuminen on "
"mahdotonta, ja näyttö poistetaan käytöstä. Koeta jotain muuta keinoa "
"kirjautumiseen sekä asetustiedoston asetusten korjaamista"
msgstr "Tervehdintä ei voi käynnistää, joten sisäänkirjautuminen on mahdotonta. Tämä näyttö poistetaan käytöstä. Koeta jotain muuta keinoa kirjautumiseen sekä asetustiedoston asetusten muokkaamista"
#. If no greeter we really have to disable the display
#: daemon/slave.c:2672
......@@ -2006,7 +2003,7 @@ msgid "Can't open default host icon: %s"
msgstr "Koneen oletuskuvaketta ei voitu avata: %s"
#: gui/gdmchooser.c:1950 gui/gdmlogin.c:3977 gui/gdmlogin.c:3984
#: gui/greeter/greeter.c:1104 gui/greeter/greeter.c:1111
#: gui/greeter/greeter.c:1105 gui/greeter/greeter.c:1112
msgid "Could not set signal mask!"
msgstr "Signaalimaskia ei voitu asettaa."
......@@ -2797,12 +2794,12 @@ msgid "_Suspend"
msgstr "_Virransäästötila"
#: gui/gdmlogin.c:685 gui/gdmlogin.c:3752 gui/greeter/greeter.c:164
#: gui/greeter/greeter.c:858
#: gui/greeter/greeter.c:859
msgid "Welcome"
msgstr "Tervetuloa"
#: gui/gdmlogin.c:688 gui/gdmlogin.c:3755 gui/greeter/greeter.c:167
#: gui/greeter/greeter.c:861
#: gui/greeter/greeter.c:862
#, c-format
msgid "Welcome to %n"
msgstr "%n - tervetuloa"
......@@ -3079,8 +3076,8 @@ msgstr "Liian monta käyttäjää lueteltavaksi tässä..."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:3831 gui/gdmlogin.c:3862 gui/gdmlogin.c:3906
#: gui/greeter/greeter.c:637 gui/greeter/greeter.c:668
#: gui/greeter/greeter.c:713
#: gui/greeter/greeter.c:637 gui/greeter/greeter.c:669
#: gui/greeter/greeter.c:714
msgid "Cannot start the greeter"
msgstr "Tervehdintä ei voi käynnistää"
......@@ -3095,8 +3092,8 @@ msgstr ""
"todennäköisesti juuri päivitetty. Käynnistä GDM-palvelin tai koko tietokone "
"uudelleen."
#: gui/gdmlogin.c:3869 gui/gdmlogin.c:3915 gui/greeter/greeter.c:675
#: gui/greeter/greeter.c:722
#: gui/gdmlogin.c:3869 gui/gdmlogin.c:3915 gui/greeter/greeter.c:676
#: gui/greeter/greeter.c:723
msgid "Reboot"
msgstr "Käynnistä uudelleen"
......@@ -3111,16 +3108,16 @@ msgstr ""
"todennäköisesti juuri päivitetty. Käynnistä GDM-palvelin tai koko tietokone "
"uudelleen."
#: gui/gdmlogin.c:3913 gui/greeter/greeter.c:720
#: gui/gdmlogin.c:3913 gui/greeter/greeter.c:721
msgid "Restart"
msgstr "Käynnistä GDM uudelleen"
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4099 gui/greeter/greeter.c:1335
#: gui/gdmlogin.c:4099 gui/greeter/greeter.c:1340
msgid "Session directory is missing"
msgstr "Istuntohakemistoa ei ole."
#: gui/gdmlogin.c:4101 gui/greeter/greeter.c:1337
#: gui/gdmlogin.c:4101 gui/greeter/greeter.c:1342
msgid ""
"Your session directory is missing or empty! There are two available "
"sessions you can use, but you should log in and correct the gdm "
......@@ -3131,11 +3128,11 @@ msgstr ""
"jälkeen."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4125 gui/greeter/greeter.c:1362
#: gui/gdmlogin.c:4125 gui/greeter/greeter.c:1367
msgid "Configuration is not correct"
msgstr "Asetukset ovat rikki"
#: gui/gdmlogin.c:4127 gui/greeter/greeter.c:1364
#: gui/gdmlogin.c:4127 gui/greeter/greeter.c:1369
msgid ""
"The configuration file contains an invalid command line for the login "
"dialog, and thus I ran the default command. Please fix your configuration."
......@@ -3144,11 +3141,11 @@ msgstr ""
"takia ajettiin oletuskomento. Ole hyvä ja korjaa asetukset."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4152 gui/greeter/greeter.c:1391
#: gui/gdmlogin.c:4152 gui/greeter/greeter.c:1396
msgid "No configuration was found"
msgstr "Asetuksia ei löytynyt"
#: gui/gdmlogin.c:4154 gui/greeter/greeter.c:1393
#: gui/gdmlogin.c:4154 gui/greeter/greeter.c:1398
msgid ""
"The configuration was not found. GDM is using defaults to run this "
"session. You should log in and create a configuration file with the GDM "
......@@ -3670,7 +3667,7 @@ msgstr "Vain pääkäyttäjä voi muuttaa GDM:n asetuksia."
msgid "A graphical application for configuring the GNOME Display Manager (GDM)"
msgstr "Gnomen kirjautumisohjelman (GDM) graafinen asetusohjelma"
#: gui/greeter/greeter.c:638 gui/greeter/greeter.c:669
#: gui/greeter/greeter.c:638 gui/greeter/greeter.c:670
#, c-format
msgid ""
"The greeter version (%s) does not match the daemon version.\n"
......@@ -3681,7 +3678,7 @@ msgstr ""
"GDM on todennäköisesti juuri päivitetty.\n"
"Käynnistä GDM-palvelin tai koko tietokone uudelleen."
#: gui/greeter/greeter.c:714
#: gui/greeter/greeter.c:715
#, c-format
msgid ""
"The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
......@@ -3692,24 +3689,24 @@ msgstr ""
"GDM on todennäköisesti juuri päivitetty.\n"
"Käynnistä GDM-palvelin tai koko tietokone uudelleen."
#: gui/greeter/greeter.c:1173
#: gui/greeter/greeter.c:1174
#, c-format
msgid "There was an error loading the theme %s"
msgstr "Virhe ladattaessa teemaa %s"
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1226
#: gui/greeter/greeter.c:1228
msgid "The theme for the graphical greeter is corrupt"
msgstr "Graafisen tervehtimen teema on rikki"
#: gui/greeter/greeter.c:1229
#: gui/greeter/greeter.c:1231
msgid ""
"The theme does not contain definition for the username/password entry "
"element."
msgstr "Teema ei sisällä määritelmää tunnuksen/salasanansyöttöelementille."
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1262
#: gui/greeter/greeter.c:1265
msgid ""
"There was an error loading the theme, and the default theme also could not "
"have been loaded, I will attempt to start the standard greeter"
......@@ -3718,7 +3715,7 @@ msgstr ""
"Yritetään käynnistää oletustervehdin."
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1284
#: gui/greeter/greeter.c:1288
msgid ""
"I could not start the standard greeter. This display will abort and you may "
"have to login another way and fix the installation of gdm"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment