Commit 209d5e04 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2003-05-14  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 614af4e7
2003-05-14 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-05-14 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-07 13:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-07 13:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-14 15:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-14 15:52+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -641,21 +641,21 @@ msgstr ""
"använder standardserver."
#. Translators, don't translate the 'y' and 'n'
#: daemon/misc.c:491
#: daemon/misc.c:509
msgid "y = Yes or n = No? >"
msgstr "y = Ja eller n = Nej? >"
#: daemon/misc.c:775
#: daemon/misc.c:796
#, c-format
msgid "%s: Cannot get local addresses!"
msgstr "%s: Kan inte få tag i lokala adresser!"
#: daemon/misc.c:890
#: daemon/misc.c:911
#, c-format
msgid "Could not setgid %d. Aborting."
msgstr "Kunde inte sätta grupp-id %d. Avbryter."
#: daemon/misc.c:895
#: daemon/misc.c:916
#, c-format
msgid "initgroups() failed for %s. Aborting."
msgstr "initgroups() misslyckades för %s. Avbryter."
......@@ -1257,12 +1257,12 @@ msgstr "Ange ditt användarnamn"
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"
#: daemon/verify-crypt.c:96 daemon/verify-shadow.c:105
#: daemon/verify-crypt.c:96 daemon/verify-shadow.c:114
msgid "Password: "
msgstr "Lösenord: "
#: daemon/verify-crypt.c:114 daemon/verify-pam.c:361 daemon/verify-pam.c:532
#: daemon/verify-shadow.c:123
#: daemon/verify-shadow.c:132
msgid "Couldn't authenticate user"
msgstr "Kunde inte autentisera användaren"
......@@ -1277,22 +1277,22 @@ msgstr ""
"skiftläge. Försäkra dig om att Caps Lock inte är på"
#: daemon/verify-crypt.c:154 daemon/verify-pam.c:374
#: daemon/verify-shadow.c:163
#: daemon/verify-shadow.c:172
#, c-format
msgid "Root login disallowed on display '%s'"
msgstr "Root får inte logga in på display \"%s\""
#: daemon/verify-crypt.c:156 daemon/verify-shadow.c:165
#: daemon/verify-crypt.c:156 daemon/verify-shadow.c:174
msgid "The system administrator is not allowed to login from this screen"
msgstr "Systemadministratören får inte logga in från denna skärm"
#: daemon/verify-crypt.c:172 daemon/verify-shadow.c:181
#: daemon/verify-crypt.c:172 daemon/verify-shadow.c:190
#, c-format
msgid "User %s not allowed to log in"
msgstr "Användaren %s får inte logga in"
#: daemon/verify-crypt.c:174 daemon/verify-pam.c:404 daemon/verify-pam.c:565
#: daemon/verify-shadow.c:183
#: daemon/verify-shadow.c:192
msgid ""
"\n"
"The system administrator has disabled your account."
......@@ -1301,15 +1301,15 @@ msgstr ""
"Systemadministratören har stängt av ditt konto."
#: daemon/verify-crypt.c:189 daemon/verify-crypt.c:223 daemon/verify-pam.c:422
#: daemon/verify-pam.c:582 daemon/verify-shadow.c:197
#: daemon/verify-shadow.c:230
#: daemon/verify-pam.c:582 daemon/verify-shadow.c:206
#: daemon/verify-shadow.c:239
#, c-format
msgid "Cannot set user group for %s"
msgstr "Kan inte ställa in användargruppen för %s"
#: daemon/verify-crypt.c:191 daemon/verify-crypt.c:226 daemon/verify-pam.c:424
#: daemon/verify-pam.c:585 daemon/verify-shadow.c:199
#: daemon/verify-shadow.c:233
#: daemon/verify-pam.c:585 daemon/verify-shadow.c:208
#: daemon/verify-shadow.c:242
msgid ""
"\n"
"Cannot set your user group, you will not be able to log in, please contact "
......@@ -1319,7 +1319,7 @@ msgstr ""
"Kan inte ställa in din användargrupp, du kommer inte att kunna logga in.\n"
"Kontakta din systemadministratör."
#: daemon/verify-crypt.c:218 daemon/verify-shadow.c:225
#: daemon/verify-crypt.c:218 daemon/verify-shadow.c:234
#, c-format
msgid "Cannot get passwd structure for %s"
msgstr "Kan inte få tag i passwd-struktur för %s"
......@@ -1404,8 +1404,8 @@ msgstr "Kunde inte sätta referenser för %s"
msgid "Couldn't open session for %s"
msgstr "Kunde inte öppna session för %s"
#: daemon/verify-pam.c:470 daemon/verify-shadow.c:129
#: daemon/verify-shadow.c:149
#: daemon/verify-pam.c:470 daemon/verify-shadow.c:138
#: daemon/verify-shadow.c:158
msgid ""
"\n"
"Incorrect username or password. Letters must be typed in the correct case. "
......@@ -1419,7 +1419,7 @@ msgstr ""
msgid "Authentication failed"
msgstr "Autentisering misslyckades"
#: daemon/verify-pam.c:520 gui/gdmsetup-strings.c:19 gui/gdmsetup.glade.h:10
#: daemon/verify-pam.c:520 gui/gdmsetup-strings.c:19 gui/gdmsetup.glade.h:11
msgid "Automatic login"
msgstr "Automatisk inloggning"
......@@ -2830,41 +2830,41 @@ msgstr "Inloggningsfoto"
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: gui/gdmsetup-strings.c:7 gui/gdmsetup.glade.h:15
#: gui/gdmsetup-strings.c:7 gui/gdmsetup.glade.h:16
msgid "GDM Setup"
msgstr "GDM-konfiguration"
#: gui/gdmsetup-strings.c:8 gui/gdmsetup.glade.h:20
#: gui/gdmsetup-strings.c:8 gui/gdmsetup.glade.h:21
msgid "L_ocal: "
msgstr "L_okal: "
#: gui/gdmsetup-strings.c:9 gui/gdmsetup.glade.h:51
#: gui/gdmsetup-strings.c:9 gui/gdmsetup.glade.h:53
msgid "_Remote: "
msgstr "_Fjärr: "
#: gui/gdmsetup-strings.c:10 gui/gdmsetup-strings.c:12
#: gui/gdmsetup-strings.c:42 gui/gdmsetup.c:807 gui/gdmsetup.glade.h:39
#: gui/gdmsetup-strings.c:42 gui/gdmsetup.c:816 gui/gdmsetup.glade.h:40
msgid "Standard greeter"
msgstr "Standardhälsare"
#: gui/gdmsetup-strings.c:11 gui/gdmsetup-strings.c:13
#: gui/gdmsetup-strings.c:52 gui/gdmsetup.c:809 gui/gdmsetup.glade.h:17
#: gui/gdmsetup-strings.c:54 gui/gdmsetup.c:818 gui/gdmsetup.glade.h:18
msgid "Graphical greeter"
msgstr "Grafisk hälsare"
#: gui/gdmsetup-strings.c:14 gui/gdmsetup.glade.h:9
#: gui/gdmsetup-strings.c:14 gui/gdmsetup.glade.h:10
msgid "Always use 24 hour cloc_k format"
msgstr "Använd alltid 24-timmars_klocka"
#: gui/gdmsetup-strings.c:15 gui/gdmsetup.glade.h:18
#: gui/gdmsetup-strings.c:15 gui/gdmsetup.glade.h:19
msgid "Greeter"
msgstr "Hälsare"
#: gui/gdmsetup-strings.c:16 gui/gdmsetup.glade.h:48
#: gui/gdmsetup-strings.c:16 gui/gdmsetup.glade.h:50
msgid "_Login a user automatically on first bootup"
msgstr "_Logga in en användare automatiskt vid första uppstarten"
#: gui/gdmsetup-strings.c:17 gui/gdmsetup.glade.h:44
#: gui/gdmsetup-strings.c:17 gui/gdmsetup.glade.h:45
msgid "_Automatic login username:"
msgstr "_Automatisk inloggning av användarnamn:"
......@@ -2874,95 +2874,99 @@ msgstr "_Automatisk inloggning av användarnamn:"
msgid "*"
msgstr "*"
#: gui/gdmsetup-strings.c:20 gui/gdmsetup.glade.h:22
#: gui/gdmsetup-strings.c:20 gui/gdmsetup.glade.h:23
msgid "Login a user automa_tically after a specified number of seconds"
msgstr "Logga in en användare automa_tiskt efter det angivna antalet sekunder"
#: gui/gdmsetup-strings.c:21 gui/gdmsetup.glade.h:41
#: gui/gdmsetup-strings.c:21 gui/gdmsetup.glade.h:42
msgid "Timed login us_ername:"
msgstr "Tidsbaserad inloggning av anv_ändarnamn:"
#: gui/gdmsetup-strings.c:22 gui/gdmsetup.glade.h:53
#: gui/gdmsetup-strings.c:22 gui/gdmsetup.glade.h:55
msgid "_Seconds before login:"
msgstr "_Sekunder innan inloggning:"
#: gui/gdmsetup-strings.c:24 gui/gdmsetup.glade.h:40
#: gui/gdmsetup-strings.c:24 gui/gdmsetup.glade.h:41
msgid "Timed login"
msgstr "Tidsbaserad inloggning"
#: gui/gdmsetup-strings.c:25 gui/gdmsetup.glade.h:16
#: gui/gdmsetup-strings.c:25 gui/gdmsetup.glade.h:17
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: gui/gdmsetup-strings.c:27 gui/gdmsetup.glade.h:54
#: gui/gdmsetup-strings.c:27 gui/gdmsetup.glade.h:56
msgid "_Welcome string: "
msgstr "_Välkomstmeddelande: "
#: gui/gdmsetup-strings.c:28 gui/gdmsetup.glade.h:42
#: gui/gdmsetup-strings.c:28 gui/gdmsetup.glade.h:43
msgid "Welcome string: "
msgstr "Välkomstmeddelande: "
#: gui/gdmsetup-strings.c:30 gui/gdmsetup.glade.h:23
#: gui/gdmsetup-strings.c:30 gui/gdmsetup.glade.h:24
msgid "Logo"
msgstr "Logotyp"
#: gui/gdmsetup-strings.c:31 gui/gdmsetup.glade.h:38
#: gui/gdmsetup-strings.c:31 gui/gdmsetup.glade.h:39
msgid "Show choosable user images (_face browser)"
msgstr "Visa väljbara användarbilder (ansiktsblä_ddrare)"
#: gui/gdmsetup-strings.c:32 gui/gdmsetup.glade.h:29
#: gui/gdmsetup-strings.c:32 gui/gdmsetup.glade.h:30
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"
#: gui/gdmsetup-strings.c:33 gui/gdmsetup.glade.h:49
#: gui/gdmsetup-strings.c:33 gui/gdmsetup.glade.h:51
msgid "_No background"
msgstr "_Ingen bakgrund"
#: gui/gdmsetup-strings.c:34 gui/gdmsetup.glade.h:46
#: gui/gdmsetup-strings.c:34 gui/gdmsetup.glade.h:48
msgid "_Image"
msgstr "_Bild"
#: gui/gdmsetup-strings.c:35 gui/gdmsetup.glade.h:12
#: gui/gdmsetup-strings.c:35 gui/gdmsetup.glade.h:13
msgid "Co_lor"
msgstr "F_ärg"
#: gui/gdmsetup-strings.c:36 gui/gdmsetup.glade.h:52
#: gui/gdmsetup-strings.c:36 gui/gdmsetup.glade.h:54
msgid "_Scale background image to fit"
msgstr "_Skala bakgrundsbilden så att den passar"
#: gui/gdmsetup-strings.c:38 gui/gdmsetup.glade.h:50
#: gui/gdmsetup-strings.c:38 gui/gdmsetup.glade.h:52
msgid "_Only color on remote displays"
msgstr "_Endast färg på fjärrdisplayer"
#: gui/gdmsetup-strings.c:39 gui/gdmsetup.glade.h:45
#: gui/gdmsetup-strings.c:39 gui/gdmsetup.glade.h:46
msgid "_Background color: "
msgstr "Bak_grundsfärg: "
#: gui/gdmsetup-strings.c:40 gui/gdmsetup.glade.h:33
#: gui/gdmsetup-strings.c:40 gui/gdmsetup.glade.h:34
msgid "Pick a color"
msgstr "Välj en färg"
#: gui/gdmsetup-strings.c:41 gui/gdmsetup.glade.h:11
#: gui/gdmsetup-strings.c:41 gui/gdmsetup.glade.h:12
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"
#: gui/gdmsetup-strings.c:43 gui/gdmsetup.glade.h:4
#: gui/gdmsetup-strings.c:43 gui/gdmsetup.glade.h:5
msgid "<b>Preview:</b>"
msgstr "<b>Förhandsvisning:</b>"
#: gui/gdmsetup-strings.c:44 gui/gdmsetup.glade.h:31
#: gui/gdmsetup-strings.c:44 gui/gdmsetup.glade.h:32
msgid "No screenshot available"
msgstr "Ingen skärmdump tillgänglig"
#: gui/gdmsetup-strings.c:45 gui/gdmsetup.glade.h:3
#: gui/gdmsetup-strings.c:45 gui/gdmsetup.glade.h:4
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Beskrivning:</b>"
#: gui/gdmsetup-strings.c:46 gui/gdmsetup.glade.h:2
#: gui/gdmsetup-strings.c:46 gui/gdmsetup.glade.h:3
msgid "<b>Copyright:</b>"
msgstr "<b>Copyright:</b>"
#: gui/gdmsetup-strings.c:47 gui/gdmsetup.glade.h:2
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Författare:</b>"
#: gui/gdmsetup-strings.c:47 gui/gdmsetup.glade.h:57
#: gui/gdmsetup-strings.c:48 gui/gdmsetup.glade.h:59
msgid ""
"description\n"
"widget"
......@@ -2970,51 +2974,55 @@ msgstr ""
"beskrivning\n"
"widget"
#: gui/gdmsetup-strings.c:49 gui/gdmsetup.glade.h:55
#: gui/gdmsetup-strings.c:50 gui/gdmsetup.glade.h:57
msgid "author"
msgstr "författare"
#: gui/gdmsetup-strings.c:50 gui/gdmsetup.glade.h:56
#: gui/gdmsetup-strings.c:51 gui/gdmsetup.glade.h:58
msgid "copyright"
msgstr "copyright"
#: gui/gdmsetup-strings.c:51 gui/gdmsetup.glade.h:47
#: gui/gdmsetup-strings.c:52 gui/gdmsetup.glade.h:49
msgid "_Install new theme"
msgstr "_Installera nytt tema"
#: gui/gdmsetup-strings.c:53 gui/gdmsetup.glade.h:5
#: gui/gdmsetup-strings.c:53 gui/gdmsetup.glade.h:47
msgid "_Delete theme"
msgstr "_Ta bort tema"
#: gui/gdmsetup-strings.c:55 gui/gdmsetup.glade.h:6
msgid "Allow _root to login with GDM"
msgstr "Tillåt att _root loggar in med GDM"
#: gui/gdmsetup-strings.c:54 gui/gdmsetup.glade.h:8
#: gui/gdmsetup-strings.c:56 gui/gdmsetup.glade.h:9
msgid "Allow root to login r_emotely with GDM"
msgstr "Tillåt att root gör _fjärrinloggningar med GDM"
#: gui/gdmsetup-strings.c:55 gui/gdmsetup.glade.h:7
#: gui/gdmsetup-strings.c:57 gui/gdmsetup.glade.h:8
msgid "Allow remote _timed logins"
msgstr "Tillåt _tidsbaserade inloggningar över nätverket"
#: gui/gdmsetup-strings.c:56 gui/gdmsetup.glade.h:37
#: gui/gdmsetup-strings.c:58 gui/gdmsetup.glade.h:38
msgid "Show _system menu"
msgstr "Visa _systemmeny"
#: gui/gdmsetup-strings.c:57 gui/gdmsetup.glade.h:6
#: gui/gdmsetup-strings.c:59 gui/gdmsetup.glade.h:7
msgid "Allow c_onfiguration from the login screen"
msgstr "Tillåt k_onfiguration från systemmenyn"
#: gui/gdmsetup-strings.c:58 gui/gdmsetup.glade.h:35
#: gui/gdmsetup-strings.c:60 gui/gdmsetup.glade.h:36
msgid "Retry _delay (seconds) :"
msgstr "För_dröjning för återförsök (sekunder):"
#: gui/gdmsetup-strings.c:59 gui/gdmsetup.glade.h:32
#: gui/gdmsetup-strings.c:61 gui/gdmsetup.glade.h:33
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"
#: gui/gdmsetup-strings.c:60 gui/gdmsetup.glade.h:36
#: gui/gdmsetup-strings.c:62 gui/gdmsetup.glade.h:37
msgid "Security"
msgstr "Säkerhet"
#: gui/gdmsetup-strings.c:61 gui/gdmsetup.glade.h:30
#: gui/gdmsetup-strings.c:63 gui/gdmsetup.glade.h:31
msgid ""
"No XDMCP support in the binary. To enable XDMCP support you must recompile "
"GDM with the XDMCP libraries."
......@@ -3022,47 +3030,47 @@ msgstr ""
"Inget XDMCP-stöd i binärfilen. För att slå på XDMCP-stöd måste du kompilera "
"om GDM med XDMCP-biblioteken."
#: gui/gdmsetup-strings.c:62 gui/gdmsetup.glade.h:19
#: gui/gdmsetup-strings.c:64 gui/gdmsetup.glade.h:20
msgid "Honour _indirect requests"
msgstr "Ta emot _indirekta förfrågningar"
#: gui/gdmsetup-strings.c:63 gui/gdmsetup.glade.h:21
#: gui/gdmsetup-strings.c:65 gui/gdmsetup.glade.h:22
msgid "Listen on UDP port: "
msgstr "Lyssna på UDP-port: "
#: gui/gdmsetup-strings.c:64 gui/gdmsetup.glade.h:26
#: gui/gdmsetup-strings.c:66 gui/gdmsetup.glade.h:27
msgid "Maximum pending requests:"
msgstr "Maximalt antal väntande förfrågningar:"
#: gui/gdmsetup-strings.c:65 gui/gdmsetup.glade.h:24
#: gui/gdmsetup-strings.c:67 gui/gdmsetup.glade.h:25
msgid "Max pending indirect requests:"
msgstr "Maximalt antal väntande indirekta förfrågningar:"
#: gui/gdmsetup-strings.c:66 gui/gdmsetup.glade.h:27
#: gui/gdmsetup-strings.c:68 gui/gdmsetup.glade.h:28
msgid "Maximum remote sessions:"
msgstr "Maximalt antal fjärrsessioner:"
#: gui/gdmsetup-strings.c:67 gui/gdmsetup.glade.h:28
#: gui/gdmsetup-strings.c:69 gui/gdmsetup.glade.h:29
msgid "Maximum wait time:"
msgstr "Maximal väntetid:"
#: gui/gdmsetup-strings.c:68 gui/gdmsetup.glade.h:25
#: gui/gdmsetup-strings.c:70 gui/gdmsetup.glade.h:26
msgid "Maximum indirect wait time:"
msgstr "Maximal indirekt väntetid:"
#: gui/gdmsetup-strings.c:69 gui/gdmsetup.glade.h:13
#: gui/gdmsetup-strings.c:71 gui/gdmsetup.glade.h:14
msgid "Displays per host:"
msgstr "Displayer per värd:"
#: gui/gdmsetup-strings.c:70 gui/gdmsetup.glade.h:34
msgid "Ping interval (minutes):"
msgstr "Pingintervall (minuter):"
#: gui/gdmsetup-strings.c:72 gui/gdmsetup-strings.c:73 gui/gdmsetup.glade.h:35
msgid "Ping interval (seconds):"
msgstr "Pingintervall (sekunder):"
#: gui/gdmsetup-strings.c:71 gui/gdmsetup.glade.h:14
#: gui/gdmsetup-strings.c:74 gui/gdmsetup.glade.h:15
msgid "Enable _XDMCP"
msgstr "Använd _XDMCP"
#: gui/gdmsetup-strings.c:72 gui/gdmsetup.glade.h:43
#: gui/gdmsetup-strings.c:75 gui/gdmsetup.glade.h:44
msgid "XDMCP"
msgstr "XDMCP"
......@@ -3074,31 +3082,35 @@ msgstr ""
"Ett fel inträffade vid försök att kontakta inloggningsskärmarna. Alla "
"uppdateringar behöver inte ha börjat gälla."
#: gui/gdmsetup.c:1324
#: gui/gdmsetup.c:441
msgid "Too many users to list here..."
msgstr "För många användare för att visas här..."
#: gui/gdmsetup.c:1348
msgid "Archive is not of a subdirectory"
msgstr "Arkivet är inte av en underkatalog"
#: gui/gdmsetup.c:1332
#: gui/gdmsetup.c:1356
msgid "Archive is not of a single subdirectory"
msgstr "Arkivet är inte av en ensam underkatalog"
#: gui/gdmsetup.c:1356 gui/gdmsetup.c:1435
#: gui/gdmsetup.c:1380 gui/gdmsetup.c:1459
msgid "File not a tar.gz or tar archive"
msgstr "Filen är ingen tar.gz-fil eller tararkiv"
#: gui/gdmsetup.c:1358
#: gui/gdmsetup.c:1382
msgid "Archive does not include a GdmGreeterTheme.info file"
msgstr "Arkivet innehåller ingen GdmGreeterTheme.info-fil"
#: gui/gdmsetup.c:1380
#: gui/gdmsetup.c:1404
msgid "File does not exist"
msgstr "Filen finns inte."
#: gui/gdmsetup.c:1488
#: gui/gdmsetup.c:1512
msgid "No file selected"
msgstr "Ingen fil är vald"
#: gui/gdmsetup.c:1514
#: gui/gdmsetup.c:1538
#, c-format
msgid ""
"Not a theme archive\n"
......@@ -3107,23 +3119,28 @@ msgstr ""
"Inte ett temaarkiv\n"
"Detaljer: %s"
#: gui/gdmsetup.c:1536
#: gui/gdmsetup.c:1560
#, c-format
msgid ""
"Theme directory '%s' seems to be already installed, install again anyway?"
msgstr ""
"Temakatalogen \"%s\" verkar redan vara installerad. Installera igen ändå?"
#: gui/gdmsetup.c:1581
#: gui/gdmsetup.c:1608
msgid "Some error occured when installing the theme"
msgstr "Ett fel inträffade då temat skulle installeras"
#: gui/gdmsetup.c:1626
#: gui/gdmsetup.c:1653
msgid "Select new theme archive to install"
msgstr "Välj nytt temaarkiv att installera"
#: gui/gdmsetup.c:1726
#, c-format
msgid "Do you really wish to remove theme '%s' from the system?"
msgstr "Vill du verkligen ta bort temat \"%s\" från systemet?"
#. This is the temporary help dialog
#: gui/gdmsetup.c:1766
#: gui/gdmsetup.c:1900
#, c-format
msgid ""
"This configuration window changes settings for the GDM daemon, which is the "
......@@ -3140,7 +3157,7 @@ msgstr ""
"Observera att inte alla konfigurationsalternativ visas här. Du kanske vill "
"redigera %s om du inte kan hitta det du letar efter."
#: gui/gdmsetup.c:2070
#: gui/gdmsetup.c:2204
msgid "You must be the superuser (root) to configure GDM.\n"
msgstr "Du måste vara superanvändaren (root) för att kunna konfigurera GDM.\n"
......@@ -3359,6 +3376,12 @@ msgstr ""
msgid "No interface could be loaded, BAD! (file: %s)"
msgstr "Inget gränssnitt kunde läsas in, ILLA! (fil: %s)"
#~ msgid "Delete theme"
#~ msgstr "Ta bort tema"
#~ msgid "Too many users to list here."
#~ msgstr "För många användare för att visas här."
#~ msgid "A-M|Malayalam"
#~ msgstr "A-M|Malayalam"
......@@ -3451,9 +3474,6 @@ msgstr "Inget gränssnitt kunde läsas in, ILLA! (fil: %s)"
#~ msgid "Author:"
#~ msgstr "Författare:"
#~ msgid "<b>Copyright:</b>"
#~ msgstr "<b>Copyright:</b>"
#~ msgid "main: Error setting up CHLD signal handler"
#~ msgstr "main: Fel vid inställning av CHLD-signalhanteraren"
......@@ -4421,9 +4441,6 @@ msgstr "Inget gränssnitt kunde läsas in, ILLA! (fil: %s)"
#~ msgid "Edit server"
#~ msgstr "Redigera server"
#~ msgid "Delete server"
#~ msgstr "Ta bort server"
#~ msgid "Static Servers (servers to always run)"
#~ msgstr "Statiska servrar (servrar som alltid kör)"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment