Commit 03a4dc4f authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2004-02-25  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent c3cb568a
2004-02-25 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2004-02-25 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-15 20:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-15 20:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-25 18:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-25 18:20+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -207,12 +207,12 @@ msgstr ""
"sekunderna. Det är sannolikt att någonting felaktigt sker. Jag kommer att "
"vänta i två minuter innan jag försöker igen på display %s."
#: daemon/display.c:243
#: daemon/display.c:244
#, c-format
msgid "%s: Cannot create pipe"
msgstr "%s: Kan inte skapa rör"
#: daemon/display.c:315
#: daemon/display.c:316
#, c-format
msgid "%s: Failed forking gdm slave process for %s"
msgstr "%s: Misslyckades med att grena en gdm-slavprocess för %s"
......@@ -563,7 +563,7 @@ msgid "%s: fork() failed!"
msgstr "%s: fork() misslyckades!"
#. should never happen
#: daemon/gdm.c:859 daemon/slave.c:3373
#: daemon/gdm.c:859 daemon/slave.c:3374
#, c-format
msgid "%s: setsid() failed: %s!"
msgstr "%s: setsid() misslyckades: %s!"
......@@ -702,7 +702,7 @@ msgstr "Endast root ska köra gdm\n"
#: daemon/gdm.c:2084 daemon/gdm.c:2088 daemon/gdm.c:2098 daemon/gdm.c:2104
#: daemon/gdm.c:2115 daemon/misc.c:1603 daemon/misc.c:1607 daemon/misc.c:1611
#: daemon/misc.c:1618 daemon/misc.c:1622 daemon/misc.c:1626
#: daemon/server.c:510 daemon/server.c:523 daemon/slave.c:805
#: daemon/server.c:521 daemon/server.c:534 daemon/slave.c:805
#: daemon/slave.c:819 daemon/slave.c:829 daemon/slave.c:839 daemon/slave.c:851
#: gui/gdmchooser.c:1924 gui/gdmchooser.c:1927 gui/gdmchooser.c:1930
#: gui/gdmlogin.c:3928 gui/gdmlogin.c:3936 gui/gdmlogin.c:3939
......@@ -796,7 +796,7 @@ msgstr ""
msgid "Can not start fallback console"
msgstr "Kan inte starta reservkonsoll"
#: daemon/server.c:330
#: daemon/server.c:341
#, c-format
msgid ""
"There already appears to be an X server running on display %s. Should I try "
......@@ -807,7 +807,7 @@ msgstr ""
"annat servernummer? Om du svarar nej kommer jag att försöka starta servern "
"på %s igen.%s"
#: daemon/server.c:337
#: daemon/server.c:348
msgid ""
" (You can change consoles by pressing Ctrl-Alt plus a function key, such as "
"Ctrl-Alt-F7 to go to console 7. X servers usually run on consoles 7 and "
......@@ -817,88 +817,88 @@ msgstr ""
"exempelvis Ctrl+Alt+F7 för att gå till konsoll 7. X-servrar kör normalt på "
"konsoll 7 och högre.)"
#: daemon/server.c:383
#: daemon/server.c:394
#, c-format
msgid "Display '%s' cannot be opened by Xnest"
msgstr "Display \"%s\" kan inte öppnas av Xnest"
#: daemon/server.c:414
#: daemon/server.c:425
#, c-format
msgid "Display %s is busy. There is another X server running already."
msgstr "Display %s är upptagen. En annan X-server kör redan."
#: daemon/server.c:498
#: daemon/server.c:509
#, c-format
msgid "%s: Error opening a pipe: %s"
msgstr "%s: Fel vid öppnande av ett rör: %s"
#. Send X too busy
#: daemon/server.c:780
#: daemon/server.c:794
#, c-format
msgid "%s: Cannot find a free display number"
msgstr "%s: Kan inte hitta ett ledigt displaynummer"
#: daemon/server.c:795
#: daemon/server.c:821
#, c-format
msgid "%s: Display %s busy. Trying another display number."
msgstr "%s: Display %s är upptagen. Försöker med ett annat displaynummer."
#: daemon/server.c:889
#: daemon/server.c:916
#, c-format
msgid "Invalid server command '%s'"
msgstr "Ogiltigt serverkommando \"%s\""
#: daemon/server.c:894
#: daemon/server.c:921
#, c-format
msgid "Server name '%s' not found, using standard server"
msgstr "Servernamnet \"%s\" kunde inte hittas, använder standardserver"
#: daemon/server.c:1070
#: daemon/server.c:1097
#, c-format
msgid "%s: Could not open logfile for display %s!"
msgstr "%s: Kunde inte öppna loggfilen för display %s!"
#: daemon/server.c:1083 daemon/server.c:1089 daemon/server.c:1094
#: daemon/server.c:1110 daemon/server.c:1116 daemon/server.c:1121
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: Fel vid inställning av %s till %s"
#: daemon/server.c:1131
#: daemon/server.c:1158
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Tomt serverkommando för display %s"
#: daemon/server.c:1145
#: daemon/server.c:1172
#, c-format
msgid "%s: Server was to be spawned by uid %d but that user doesn't exist"
msgstr "%s: Servern skulle startas med uid %d, men den användaren finns inte"
#: daemon/server.c:1160 daemon/slave.c:2493 daemon/slave.c:2971
#: daemon/server.c:1187 daemon/slave.c:2494 daemon/slave.c:2972
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
msgstr "%s: Kunde inte sätta grupp-id till %d"
#: daemon/server.c:1166 daemon/slave.c:2498 daemon/slave.c:2976
#: daemon/server.c:1193 daemon/slave.c:2499 daemon/slave.c:2977
#, c-format
msgid "%s: initgroups() failed for %s"
msgstr "%s: initgroups() misslyckades för %s"
#: daemon/server.c:1172 daemon/slave.c:2503 daemon/slave.c:2981
#: daemon/server.c:1199 daemon/slave.c:2504 daemon/slave.c:2982
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
msgstr "%s: Kunde inte sätta användar-id till %d"
#: daemon/server.c:1179
#: daemon/server.c:1206
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to 0"
msgstr "%s: Kunde inte sätta grupp-id till 0"
#: daemon/server.c:1190
#: daemon/server.c:1217
#, c-format
msgid "%s: Xserver not found: %s"
msgstr "%s: X-server kunde inte hittas: %s"
#: daemon/server.c:1198
#: daemon/server.c:1225
#, c-format
msgid "%s: Can't fork Xserver process!"
msgstr "%s: Kan inte grena Xserver-process!"
......@@ -936,7 +936,7 @@ msgid "You are already logged in. You can log in anyway or abort this login"
msgstr ""
"Du är redan inloggad. Du kan logga in ändå eller avbryta denna inloggning"
#: daemon/slave.c:1214
#: daemon/slave.c:1215
msgid ""
"I could not start the X\n"
"server (your graphical environment)\n"
......@@ -957,17 +957,17 @@ msgstr ""
"vara avstängd. Starta om gdm när\n"
"problemet är åtgärdat."
#: daemon/slave.c:1463
#: daemon/slave.c:1464
#, c-format
msgid "%s: cannot fork"
msgstr "%s: kan inte grena"
#: daemon/slave.c:1510
#: daemon/slave.c:1511
#, c-format
msgid "%s: cannot open display %s"
msgstr "%s: kan inte öppna display %s"
#: daemon/slave.c:1661
#: daemon/slave.c:1662
msgid ""
"Could not execute the configuration program. Make sure it's path is set "
"correctly in the configuration file. I will attempt to start it from the "
......@@ -977,7 +977,7 @@ msgstr ""
"korrekt angiven i konfigurationsfilen. Jag kommer att försöka starta det "
"från standardplatsen."
#: daemon/slave.c:1675
#: daemon/slave.c:1676
msgid ""
"Could not execute the configuration program. Make sure it's path is set "
"correctly in the configuration file."
......@@ -985,7 +985,7 @@ msgstr ""
"Kunde inte köra konfigurationsprogrammet. Försäkra dig om att dess sökväg är "
"korrekt angiven i konfigurationsfilen."
#: daemon/slave.c:1805
#: daemon/slave.c:1806
msgid ""
"Enter the root password\n"
"to run the configuration."
......@@ -993,12 +993,12 @@ msgstr ""
"Ange rootlösenordet för\n"
"att köra konfigurationen."
#: daemon/slave.c:2447 daemon/slave.c:2452
#: daemon/slave.c:2448 daemon/slave.c:2453
#, c-format
msgid "%s: Can't init pipe to gdmgreeter"
msgstr "%s: Kan inte initiera rör till gdmgreeter"
#: daemon/slave.c:2575
#: daemon/slave.c:2576
msgid ""
"No servers were defined in the configuration file and XDMCP was disabled. "
"This can only be a configuration error. So I have started a single server "
......@@ -1010,7 +1010,7 @@ msgstr ""
"server åt dig. Du bör logga in och fixa konfigurationen. Observera att "
"automatiska och tidsbegränsade inloggningar är avstängda nu."
#: daemon/slave.c:2589
#: daemon/slave.c:2590
msgid ""
"I could not start the regular X server (your graphical environment) and so "
"this is a failsafe X server. You should log in and properly configure the X "
......@@ -1020,7 +1020,7 @@ msgstr ""
"är en felsäker X-server. Du bör logga in och se till att X-servern "
"konfigureras korrekt."
#: daemon/slave.c:2598
#: daemon/slave.c:2599
#, c-format
msgid ""
"The specified display number was busy, so this server was started on display "
......@@ -1029,7 +1029,7 @@ msgstr ""
"Det angivna diplaynumret var upptaget, så denna server startades på display %"
"s."
#: daemon/slave.c:2618
#: daemon/slave.c:2619
msgid ""
"The greeter program appears to be crashing.\n"
"I will attempt to use a different one."
......@@ -1038,17 +1038,17 @@ msgstr ""
"Jag kommer att försöka starta ett annat."
#. Something went wrong
#: daemon/slave.c:2639
#: daemon/slave.c:2640
#, c-format
msgid "%s: Cannot start greeter with gtk modules: %s. Trying without modules"
msgstr "%s: Kan inte starta hälsare med gtk-moduler: %s. Försöker utan moduler"
#: daemon/slave.c:2646
#: daemon/slave.c:2647
#, c-format
msgid "%s: Cannot start greeter trying default: %s"
msgstr "%s: Kan inte starta hälsare, försöker med standardvärde: %s"
#: daemon/slave.c:2658
#: daemon/slave.c:2659
msgid ""
"Cannot start the greeter program, you will not be able to log in. This "
"display will be disabled. Try logging in by other means and editing the "
......@@ -1059,27 +1059,27 @@ msgstr ""
"och redigera konfigurationsfilen"
#. If no greeter we really have to disable the display
#: daemon/slave.c:2665
#: daemon/slave.c:2666
#, c-format
msgid "%s: Error starting greeter on display %s"
msgstr "%s: Fel vid start av hälsare på display %s"
#: daemon/slave.c:2669
#: daemon/slave.c:2670
#, c-format
msgid "%s: Can't fork gdmgreeter process"
msgstr "%s: Kan inte grena gdmgreeter-processen"
#: daemon/slave.c:2754
#: daemon/slave.c:2755
#, c-format
msgid "%s: Can't open fifo!"
msgstr "%s: Kan inte öppna fifo!"
#: daemon/slave.c:2930
#: daemon/slave.c:2931
#, c-format
msgid "%s: Can't init pipe to gdmchooser"
msgstr "%s: Kan inte initiera rör till gdmchooser"
#: daemon/slave.c:3028
#: daemon/slave.c:3029
msgid ""
"Cannot start the chooser program, you will probably not be able to log in. "
"Please contact the system administrator."
......@@ -1087,56 +1087,56 @@ msgstr ""
"Kan inte starta väljarprogrammet. Du kommer troligtvis inte att kunna logga "
"in. Kontakta systemadministratören."
#: daemon/slave.c:3032
#: daemon/slave.c:3033
#, c-format
msgid "%s: Error starting chooser on display %s"
msgstr "%s: Fel vid start av väljare på display %s"
#: daemon/slave.c:3035
#: daemon/slave.c:3036
#, c-format
msgid "%s: Can't fork gdmchooser process"
msgstr "%s: Kan inte grena gdmchooser-processen"
#: daemon/slave.c:3279
#: daemon/slave.c:3280
#, c-format
msgid "%s: Could not open ~/.xsession-errors"
msgstr "%s: kunde inte öppna ~/.xsession-errors"
#: daemon/slave.c:3410
#: daemon/slave.c:3411
#, c-format
msgid "%s: Execution of PreSession script returned > 0. Aborting."
msgstr "%s: Körning av PreSession-skriptet returnerade > 0. Avbryter."
#: daemon/slave.c:3439
#: daemon/slave.c:3440
#, c-format
msgid "Language %s does not exist, using %s"
msgstr "Språket %s finns inte, använder %s"
#: daemon/slave.c:3440
#: daemon/slave.c:3441
msgid "System default"
msgstr "Systemets standardalternativ"
#: daemon/slave.c:3456
#: daemon/slave.c:3457
#, c-format
msgid "%s: Could not setup environment for %s. Aborting."
msgstr "%s: Kunde inte konfigurera miljön för %s. Avbryter."
#: daemon/slave.c:3477
#: daemon/slave.c:3478
#, c-format
msgid "%s: setusercontext() failed for %s. Aborting."
msgstr "%s: setusercontext() misslyckades för %s. Avbryter."
#: daemon/slave.c:3483
#: daemon/slave.c:3484
#, c-format
msgid "%s: Could not become %s. Aborting."
msgstr "%s: Kunde inte bli %s. Avbryter."
#: daemon/slave.c:3543
#: daemon/slave.c:3544
#, c-format
msgid "%s: No Exec line in the session file: %s, starting failsafe GNOME"
msgstr "%s: Ingen Exec-rad i sessionsfilen: %s, använder felsäker GNOME"
#: daemon/slave.c:3549
#: daemon/slave.c:3550
msgid ""
"The session you selected does not look valid. I will run the GNOME failsafe "
"session for you."
......@@ -1144,7 +1144,7 @@ msgstr ""
"Den session du valt verkar inte vara giltig. Jag kommer att köra GNOMEs "
"felsäkra session åt dig."
#: daemon/slave.c:3563
#: daemon/slave.c:3564
#, c-format
msgid ""
"%s: Cannot find or run the base Xsession script, will try GNOME failsafe"
......@@ -1152,7 +1152,7 @@ msgstr ""
"%s: Kan inte hitta eller köra Xsession-basskriptet, kommer att försöka med "
"felsäker GNOME"
#: daemon/slave.c:3569
#: daemon/slave.c:3570
msgid ""
"Cannot find or run the base session script, will try the GNOME failsafe "
"session for you."
......@@ -1161,14 +1161,14 @@ msgstr ""
"felsäker GNOME åt dig"
#. yaikes
#: daemon/slave.c:3584
#: daemon/slave.c:3585
#, c-format
msgid "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session, trying xterm"
msgstr ""
"%s: gnome-session hittades inte för en felsäker GNOME-session, försöker med "
"xterm"
#: daemon/slave.c:3589
#: daemon/slave.c:3590
msgid ""
"Could not find the GNOME installation, will try running the \"Failsafe xterm"
"\" session."
......@@ -1176,7 +1176,7 @@ msgstr ""
"Kunde inte hitta GNOME-installationen, kommer att försöka köra sessionen "
"\"Felsäker xterm\"."
#: daemon/slave.c:3597
#: daemon/slave.c:3598
msgid ""
"This is the Failsafe Gnome session. You will be logged into the 'Default' "
"session of Gnome with no startup scripts run. This is only to fix problems "
......@@ -1186,11 +1186,11 @@ msgstr ""
"\"standardsession\" utan att några uppstartsskript körs. Detta är enbart för "
"att problem i din installation ska kunna åtgärdas."
#: daemon/slave.c:3612
#: daemon/slave.c:3613
msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
msgstr "Kan inte hitta \"xterm\" för att starta en felsäker session."
#: daemon/slave.c:3625
#: daemon/slave.c:3626
msgid ""
"This is the Failsafe xterm session. You will be logged into a terminal "
"console so that you may fix your system if you cannot log in any other way. "
......@@ -1201,41 +1201,41 @@ msgstr ""
"på något annat sätt. För att avsluta terminalemulatorn skriver du \"exit\" "
"och trycker Retur i fönstret."
#: daemon/slave.c:3652
#: daemon/slave.c:3653
#, c-format
msgid "%s: User not allowed to log in"
msgstr "%s: Användaren får inte logga in"
#: daemon/slave.c:3655
#: daemon/slave.c:3656
msgid "The system administrator has disabled your account."
msgstr "Systemadministratören har stängt av ditt konto."
#: daemon/slave.c:3668
#: daemon/slave.c:3669
msgid "Error! Unable to set executable context."
msgstr "Fel! Kan inte ställa in körbart sammanhang."
#. will go to .xsession-errors
#: daemon/slave.c:3676 daemon/slave.c:3681
#: daemon/slave.c:3677 daemon/slave.c:3682
#, c-format
msgid "%s: Could not exec %s %s %s"
msgstr "%s: Kunde inte exekvera %s %s %s"
#. we can't really be any more specific
#: daemon/slave.c:3692
#: daemon/slave.c:3693
msgid "Cannot start the session due to some internal error."
msgstr "Kan inte starta sessionen på grund av ett internt fel."
#: daemon/slave.c:3746
#: daemon/slave.c:3747
#, c-format
msgid "%s: User passed auth but getpwnam(%s) failed!"
msgstr "%s: Användaren klarade autentiseringen men getpwnam(%s) misslyckades!"
#: daemon/slave.c:3760
#: daemon/slave.c:3761
#, c-format
msgid "%s: Execution of PostLogin script returned > 0. Aborting."
msgstr "%s: Körning av PostLogin-skriptet returnerade > 0. Avbryter."
#: daemon/slave.c:3769
#: daemon/slave.c:3770
#, c-format
msgid ""
"Your home directory is listed as:\n"
......@@ -1253,12 +1253,12 @@ msgstr ""
"Det är inte troligt att någonting kommer att fungera såvida du inte använder "
"en felsäker session."
#: daemon/slave.c:3777
#: daemon/slave.c:3778
#, c-format
msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
msgstr "%s: Hemkatalog för %s: \"%s\" finns inte!"
#: daemon/slave.c:3940
#: daemon/slave.c:3941
msgid ""
"GDM could not write to your authorization file. This could mean that you "
"are out of disk space or that your home directory could not be opened for "
......@@ -1270,12 +1270,12 @@ msgstr ""
"skrivning. Hursomhelst går det inte att logga in. Kontakta din "
"systemadministratör"
#: daemon/slave.c:4016
#: daemon/slave.c:4017
#, c-format
msgid "%s: Error forking user session"
msgstr "%s: Fel vid grening av användarsession"
#: daemon/slave.c:4097
#: daemon/slave.c:4098
msgid ""
"Your session only lasted less than 10 seconds. If you have not logged out "
"yourself, this could mean that there is some installation problem or that "
......@@ -1287,26 +1287,26 @@ msgstr ""
"ha slut på diskutrymme. Försök att logga in med en av de felsäkra "
"sessionerna för att se om du kan åtgärda detta problem."
#: daemon/slave.c:4105
#: daemon/slave.c:4106
msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
msgstr "Visa detaljer (~/.xsession-errors file)"
#: daemon/slave.c:4249
#: daemon/slave.c:4250
msgid "GDM detected a shutdown or reboot in progress."
msgstr "GDM upptäckte en pågående nerstängning eller omstart."
#: daemon/slave.c:4343
#: daemon/slave.c:4344
#, c-format
msgid "Ping to %s failed, whacking display!"
msgstr "Ping till %s misslyckades, tar bort displayen!"
#: daemon/slave.c:4623
#: daemon/slave.c:4630
#, c-format
msgid "%s: Fatal X error - Restarting %s"
msgstr "%s: Ödesdigert X-fel - Startar om %s"
# Härligt felmeddelande
#: daemon/slave.c:4717
#: daemon/slave.c:4724
msgid ""
"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
"run or the sound does not exist"
......@@ -1314,22 +1314,22 @@ msgstr ""
"Inloggningsljud begärt på ickelokal display eller uppspelningsprogramvaran "
"kan inte köras eller ljudet finns inte"
#: daemon/slave.c:5072
#: daemon/slave.c:5079
#, c-format
msgid "%s: Failed starting: %s"
msgstr "%s: Misslyckades med att starta: %s"
#: daemon/slave.c:5080 daemon/slave.c:5219
#: daemon/slave.c:5087 daemon/slave.c:5226
#, c-format
msgid "%s: Can't fork script process!"
msgstr "%s: Kan inte grena skriptprocess!"
#: daemon/slave.c:5174
#: daemon/slave.c:5181
#, c-format
msgid "%s: Failed creating pipe"
msgstr "%s: Misslyckades med att skapa rör"
#: daemon/slave.c:5213
#: daemon/slave.c:5220
#, c-format
msgid "%s: Failed executing: %s"
msgstr "%s: Misslyckades med att köra: %s"
......@@ -2386,86 +2386,91 @@ msgstr "A-M|Engelska (brittisk)"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:97
msgid "A-M|English (Canadian)"
msgstr "A-M|Engelska (kanadensisk)"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:99
msgid "A-M|English (Ireland)"
msgstr "A-M|Engelska (Irland)"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:99
#: gui/gdmlanguages.c:101
msgid "A-M|Estonian"
msgstr "A-M|Estniska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:101
#: gui/gdmlanguages.c:103
msgid "A-M|Finnish"
msgstr "A-M|Finska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:103
#: gui/gdmlanguages.c:105
msgid "A-M|French"
msgstr "A-M|Franska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:105
#: gui/gdmlanguages.c:107
msgid "A-M|Galician"
msgstr "A-M|Galiciska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:107
#: gui/gdmlanguages.c:109
msgid "A-M|German"
msgstr "N-Ö|Tyska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:109
#: gui/gdmlanguages.c:111
msgid "A-M|Greek"
msgstr "A-M|Grekiska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:111
#: gui/gdmlanguages.c:113
msgid "A-M|Gujarati"
msgstr "A-M|Gujarati"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:113 gui/gdmlanguages.c:115
#: gui/gdmlanguages.c:115 gui/gdmlanguages.c:117
msgid "A-M|Hebrew"
msgstr "A-M|Hebreiska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:117
#: gui/gdmlanguages.c:119
msgid "A-M|Hindi"
msgstr "A-M|Hindi"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:119
#: gui/gdmlanguages.c:121
msgid "A-M|Hungarian"
msgstr "N-Ö|Ungerska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:121
#: gui/gdmlanguages.c:123
msgid "A-M|Icelandic"
msgstr "A-M|Isländska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:123
#: gui/gdmlanguages.c:125
msgid "A-M|Indonesian"
msgstr "A-M|Indonesiska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:125
#: gui/gdmlanguages.c:127
msgid "A-M|Interlingua"
msgstr "A-M|Interlingua"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:127
#: gui/gdmlanguages.c:129
msgid "A-M|Irish"
msgstr "A-M|Irländska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:129
#: gui/gdmlanguages.c:131
msgid "A-M|Italian"
msgstr "A-M|Italienska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:131
#: gui/gdmlanguages.c:133
msgid "A-M|Japanese"
msgstr "A-M|Japanska"
......@@ -2473,194 +2478,205 @@ msgstr "A-M|Japanska"
# "Kanaresiska (kannada)" men jag tror jag kör på bara "Kannada"
#
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:133
#: gui/gdmlanguages.c:135
msgid "A-M|Kannada"
msgstr "A-M|Kannada"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:135
#: gui/gdmlanguages.c:137
msgid "A-M|Korean"
msgstr "A-M|Koreanska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:137
#: gui/gdmlanguages.c:139
msgid "A-M|Latvian"
msgstr "A-M|Lettiska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:139
#: gui/gdmlanguages.c:141
msgid "A-M|Lithuanian"
msgstr "A-M|Litauiska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:141
#: gui/gdmlanguages.c:143
msgid "A-M|Macedonian"
msgstr "A-M|Makedonska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:143
#: gui/gdmlanguages.c:145
msgid "A-M|Malay"
msgstr "A-M|Malajiska"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:145
#: gui/gdmlanguages.c:147
msgid "A-M|Malayalam"
msgstr "A-M|Malayalam"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:147
#: gui/gdmlanguages.c:149
msgid "A-M|Marathi"
msgstr "A-M|Marathi"
#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:149
#: gui/gdmlanguages.c:151
msgid "A-M|Mongolian"
msgstr "A-M|Mongoliska"
#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:151
#: gui/gdmlanguages.c:153
msgid "N-Z|Norwegian (bokmal)"
msgstr "N-Ö|Norska (bokmål)"
#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:153
#: gui/gdmlanguages.c:155
msgid "N-Z|Norwegian (nynorsk)"
msgstr "N-Ö|Norska (nynorsk)"
#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
#: gui/gdmlanguages.c:155
#: gui/gdmlanguages.c:157
msgid "N-Z|Oriya"
msgstr "N-Ö|Oriya"
#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label