Commit e8fa5983 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem

Translation updated by Kees van den Broek.

2004-02-26  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Kees van den Broek.
parent 0de465a3
2004-02-26 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Kees van den Broek.
2004-02-25 Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>
* ca.po: Updated Catalan translation by
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GDL CVS\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-13 04:00+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-24 04:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-23 09:11+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
......@@ -15,24 +15,51 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gdl/gdl-data-view.c:421
#: gdl/gdl-data-view.c:418
msgid "Expander Size"
msgstr "Uitklapper-grootte"
#: gdl/gdl-data-view.c:422
#: gdl/gdl-data-view.c:419
msgid "Size of the expander arrow."
msgstr "Grootte van de uitklapperpijl"
# om in zeemanstermen te blijven zoude we het eigenlijk moeten
# hebben over aanmeren en afmeren
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:247
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:320
msgid "Dock the toolbar"
msgstr "De werkbalk vastzetten"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:248
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:321
msgid "Un dock the toolbar"
msgstr "De werkbalk vrijmaken"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:506
#, fuzzy
msgid "Iconify"
msgstr "Pictogram-grootte"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:506
msgid "Iconify this dock"
msgstr ""
#. GRUT modified this item
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:508
msgid "Close"
msgstr "Sluiten"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:508
msgid "Close this dock"
msgstr ""
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:810 gdl/gdl-dock-tablabel.c:129
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Controlerende dok-item"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:811
#, fuzzy
msgid "Dockitem which 'owns' this grip"
msgstr "Dok-item welke dit tab-label 'bezit'"
#: gdl/gdl-dock-item.c:242
msgid "Orientation"
msgstr "Oriëntatie"
......@@ -63,43 +90,34 @@ msgstr ""
"Globale gedrag van het dok-item (of het kan zweven, of het is vastgezet, "
"enz.)"
#: gdl/gdl-dock-item.c:275
msgid "Grip size"
msgstr "Greep-grootte"
#: gdl/gdl-dock-item.c:276
msgid "Size in pixels of the grip to drag the dock item"
msgstr ""
"Afmeting in pixels van de greep waarmee het dok-item kan worden gesleept"
#: gdl/gdl-dock-item.c:282 gdl/gdl-dock-master.c:142
#: gdl/gdl-dock-item.c:275 gdl/gdl-dock-master.c:141
msgid "Locked"
msgstr "Vergrendeld"
#: gdl/gdl-dock-item.c:283
#: gdl/gdl-dock-item.c:276
msgid ""
"If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr ""
"Indien aangezet, kan het dok-item niet worden versleept en bezit het geen "
"greep."
#: gdl/gdl-dock-item.c:291
#: gdl/gdl-dock-item.c:284
msgid "Preferred width"
msgstr "Gewenste breedte"
#: gdl/gdl-dock-item.c:292
#: gdl/gdl-dock-item.c:285
msgid "Preferred width for the dock item"
msgstr "Gewenste breedte van het dok-item"
#: gdl/gdl-dock-item.c:298
#: gdl/gdl-dock-item.c:291
msgid "Preferred height"
msgstr "Gewenste hoogte"
#: gdl/gdl-dock-item.c:299
#: gdl/gdl-dock-item.c:292
msgid "Preferred height for the dock item"
msgstr "Gewenste hoogte van het dok-item"
#: gdl/gdl-dock-item.c:546
#: gdl/gdl-dock-item.c:542
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
......@@ -108,7 +126,7 @@ msgstr ""
"U kunt een dok-object (%p van type %s) niet toevoegen aan een %s. Gebruik "
"GdlDock of een ander samengesteld dok-object."
#: gdl/gdl-dock-item.c:553
#: gdl/gdl-dock-item.c:549
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
......@@ -117,71 +135,71 @@ msgstr ""
"Poging om een widget met type %s toe te voegen aan %s, maar het kan slechts "
"één widget per keer bevatten; het bevat reeds een widget van type %s"
#: gdl/gdl-dock-item.c:1149
#: gdl/gdl-dock-item.c:1171
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Niet ondersteunde dok-strategie %s is dok-object van type %s"
#. Hide menuitem.
#: gdl/gdl-dock-item.c:1231
#: gdl/gdl-dock-item.c:1253
msgid "Hide"
msgstr "Verbergen"
#. Lock menuitem
#: gdl/gdl-dock-item.c:1237
#: gdl/gdl-dock-item.c:1259
msgid "Lock"
msgstr "Vastzetten"
#: gdl/gdl-dock-item.c:1404
#: gdl/gdl-dock-item.c:1443
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Poging om een niet gebonden item %p te binden"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:126
#: gdl/gdl-dock-layout.c:125 gdl/gdl-dock-bar.c:88
msgid "Master"
msgstr "Meester"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:127
#: gdl/gdl-dock-layout.c:126
msgid "GdlDockMaster object which the layout object is attached to"
msgstr "GdlDockMaster-object waaraan het layout-object is gebonden"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:134
#: gdl/gdl-dock-layout.c:133
msgid "Dirty"
msgstr "Vuil"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:135
#: gdl/gdl-dock-layout.c:134
msgid "True if the layouts have changed and need to be saved to a file"
msgstr ""
"Waar, indien de layout is veranderd en opgeslagen dient te worden in een "
"bestand"
#. FIXME: pop up an error dialog
#: gdl/gdl-dock-layout.c:565
#: gdl/gdl-dock-layout.c:564
#, c-format
msgid "Could not load layout user interface file '%s'"
msgstr "Kon bestand '%s', met de layout van de gebruikersinterface, niet laden"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:620
#: gdl/gdl-dock-layout.c:619
msgid "Visible"
msgstr "Zichtbaar"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:627
#: gdl/gdl-dock-layout.c:626
msgid "Item"
msgstr "Item"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:710 gdl/gdl-dock-object.c:120
#: gdl/gdl-dock-layout.c:709 gdl/gdl-dock-object.c:120
msgid "Name"
msgstr "Naam"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:743 gdl/layout.glade.h:1
#: gdl/gdl-dock-layout.c:742 gdl/layout.glade.h:1
msgid "Dock items"
msgstr "Dok-items"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:749 gdl/layout.glade.h:3
#: gdl/gdl-dock-layout.c:748 gdl/layout.glade.h:3
msgid "Saved layouts"
msgstr "Opgeslagen layouts"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:791
#: gdl/gdl-dock-layout.c:790
#, c-format
msgid ""
"While loading layout: don't know how to create a dock object whose nick is '%"
......@@ -190,19 +208,19 @@ msgstr ""
"Tijdens het laden van de layout: onbekend hoe het dok-object met de bijnaam "
"'%s'moet worden aangemaakt"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:1270
#: gdl/gdl-dock-layout.c:1269
msgid "Layout managment"
msgstr "Layout-beheer"
#: gdl/gdl-dock-master.c:135 gdl/gdl-dock.c:185
#: gdl/gdl-dock-master.c:134 gdl/gdl-dock.c:184
msgid "Default title"
msgstr "Standaard-titel"
#: gdl/gdl-dock-master.c:136
#: gdl/gdl-dock-master.c:135
msgid "Default title for newly created floating docks"
msgstr "Standaard-titel voor nieuw aangemaakte zwevende dokken"
#: gdl/gdl-dock-master.c:143
#: gdl/gdl-dock-master.c:142
msgid ""
"If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
"0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
......@@ -211,7 +229,7 @@ msgstr ""
"indien 0, zijn alle vrijgemaakt; -1 geeft een inconsistentie onder de items "
"aan "
#: gdl/gdl-dock-master.c:730
#: gdl/gdl-dock-master.c:729
#, c-format
msgid ""
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an "
......@@ -220,7 +238,7 @@ msgstr ""
"meester %p: kon object %p[%s] niet aan de hak-tabel toevoegen. Er is reeds "
"een item met die naam (%p)"
#: gdl/gdl-dock-master.c:895
#: gdl/gdl-dock-master.c:894
#, c-format
msgid ""
"The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be "
......@@ -229,11 +247,11 @@ msgstr ""
"De nieuwe dok-bedienaar %p is automatisch. Alleen handmatige dok-objecten "
"mogen controller genoemd worden."
#: gdl/gdl-dock-notebook.c:134
#: gdl/gdl-dock-notebook.c:135
msgid "Page"
msgstr "Pagina"
#: gdl/gdl-dock-notebook.c:135
#: gdl/gdl-dock-notebook.c:136
msgid "The index of the current page"
msgstr "De index van de huidige pagina"
......@@ -249,15 +267,25 @@ msgstr "Lange naam"
msgid "Human readable name for the dock object"
msgstr "Leesbare naam voor het dok-object"
#. GRUT modified this item
#: gdl/gdl-dock-object.c:135
msgid "Stock Icon"
msgstr "Standaard pictogram"
#: gdl/gdl-dock-object.c:136
#, fuzzy
msgid "Stock icon for the dock object"
msgstr "Leesbare naam voor het dok-object"
#: gdl/gdl-dock-object.c:142
msgid "Dock master"
msgstr "Dok-meester"
#: gdl/gdl-dock-object.c:136
#: gdl/gdl-dock-object.c:143
msgid "Dock master this dock object is bound to"
msgstr "Dok-meester aan welke dit dok is gebonden"
#: gdl/gdl-dock-object.c:405
#: gdl/gdl-dock-object.c:419
#, c-format
msgid ""
"Call to gdl_dock_object_dock in a dock object %p (object type is %s) which "
......@@ -266,7 +294,7 @@ msgstr ""
"Aanroep naar gdl_dock_object_dock ine en dok-object %p (object-type is %s) "
"welke deze methode niet heeft geïmplementeerd"
#: gdl/gdl-dock-object.c:534
#: gdl/gdl-dock-object.c:548
#, c-format
msgid ""
"Dock operation requested in a non-bound object %p. The application might "
......@@ -275,13 +303,13 @@ msgstr ""
"Dok-operatie (vastzetten) aangevraagd voor een ongebonden object %p. De "
"toepassing kan mogelijk crashen."
#: gdl/gdl-dock-object.c:541
#: gdl/gdl-dock-object.c:555
#, c-format
msgid "Cannot dock %p to %p because they belong to different masters"
msgstr ""
"Kan %p niet vastzetten aan %p omdat ze aan verschillende meesters toebehoren"
#: gdl/gdl-dock-object.c:583
#: gdl/gdl-dock-object.c:597
#, c-format
msgid ""
"Attempt to bind to %p an already bound dock object %p (current master: %p)"
......@@ -289,11 +317,11 @@ msgstr ""
"Poging om %p te binden aan een reeds gebonden dok-object %p (huidige "
"meester: %p)"
#: gdl/gdl-dock-paned.c:134
#: gdl/gdl-dock-paned.c:133
msgid "Position"
msgstr "Positie"
#: gdl/gdl-dock-paned.c:135
#: gdl/gdl-dock-paned.c:134
msgid "Position of the divider in pixels"
msgstr "Positie van de verdeler in pixels"
......@@ -350,95 +378,96 @@ msgstr ""
"p van de moeder %p"
#: gdl/gdl-dock-tablabel.c:130
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Controlerende dok-item"
#: gdl/gdl-dock-tablabel.c:131
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
msgstr "Dok-item welke dit tab-label 'bezit'"
#: gdl/gdl-dock.c:177
#: gdl/gdl-dock-bar.c:89
#, fuzzy
msgid "GdlDockMaster object which the dockbar widget is attached to"
msgstr "GdlDockMaster-object waaraan het layout-object is gebonden"
#: gdl/gdl-dock.c:176
msgid "Floating"
msgstr "Zwevend"
#: gdl/gdl-dock.c:178
#: gdl/gdl-dock.c:177
msgid "Whether the dock is floating in its own window"
msgstr "Of het dok in zijn eigen venster zweeft"
#: gdl/gdl-dock.c:186
#: gdl/gdl-dock.c:185
msgid "Default title for the newly created floating docks"
msgstr "Standaard titel voor de nieuw aangemaakte zwevende dokken"
#: gdl/gdl-dock.c:192
#: gdl/gdl-dock.c:191
msgid "Width"
msgstr "Breedte"
#: gdl/gdl-dock.c:193
#: gdl/gdl-dock.c:192
msgid "Width for the dock when it's of floating type"
msgstr "Breedte van het dok als het zweeft"
#: gdl/gdl-dock.c:200
#: gdl/gdl-dock.c:199
msgid "Height"
msgstr "Hoogte"
#: gdl/gdl-dock.c:201
#: gdl/gdl-dock.c:200
msgid "Height for the dock when it's of floating type"
msgstr "Hoogte van het dok als het zweeft"
#: gdl/gdl-dock.c:208
#: gdl/gdl-dock.c:207
msgid "Float X"
msgstr "X zwevend"
#: gdl/gdl-dock.c:209
#: gdl/gdl-dock.c:208
msgid "X coordinate for a floating dock"
msgstr "X-coördinaat van een zwevend dok"
#: gdl/gdl-dock.c:216
#: gdl/gdl-dock.c:215
msgid "Float Y"
msgstr "Y zwevend"
#: gdl/gdl-dock.c:217
#: gdl/gdl-dock.c:216
msgid "Y coordinate for a floating dock"
msgstr "Y-coördinaat van een zwevend dok"
#: gdl/gdl-dock.c:494
#: gdl/gdl-dock.c:497
#, c-format
msgid "Dock #%d"
msgstr "Dok nr.%d"
#: gdl/gdl-recent.c:136
#: gdl/gdl-recent.c:135
msgid "GConf key"
msgstr "GConf sleutel"
#: gdl/gdl-recent.c:137
#: gdl/gdl-recent.c:136
msgid "The gconf key for storing the recent entries."
msgstr "De gconf-sleutel voor opslaan van recente bestanden."
#: gdl/gdl-recent.c:143
#: gdl/gdl-recent.c:142
msgid "Path"
msgstr "Pad"
#: gdl/gdl-recent.c:144
#: gdl/gdl-recent.c:143
msgid "The path to put the menu items."
msgstr "Het pad voor de menu-items"
#: gdl/gdl-recent.c:150
#: gdl/gdl-recent.c:149
msgid "Limit"
msgstr "Limiet"
#: gdl/gdl-recent.c:151
#: gdl/gdl-recent.c:150
msgid "The maximum number of items to be allowed in the list."
msgstr "Het maximum aantal toegestane items in de lijst"
#: gdl/gdl-recent.c:159
#: gdl/gdl-recent.c:158
msgid "List type"
msgstr "Lijst-type"
#: gdl/gdl-recent.c:160
#: gdl/gdl-recent.c:159
msgid "The type with which the items will be numbered."
msgstr "Het type waarmee de items worden genummerd"
#: gdl/gdl-recent.c:409
#: gdl/gdl-recent.c:408
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Open %s"
......@@ -671,6 +700,13 @@ msgstr "Bestand opslaan..."
msgid "Can't initialize bonobo!"
msgstr "Kan bonobo niet initialiseren!"
#~ msgid "Grip size"
#~ msgstr "Greep-grootte"
#~ msgid "Size in pixels of the grip to drag the dock item"
#~ msgstr ""
#~ "Afmeting in pixels van de greep waarmee het dok-item kan worden gesleept"
#~ msgid "You must provide a name for the layout"
#~ msgstr "U moet een naam geven voor de layout"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment