Updated Serbian translation

parent 57d7f811
This diff is collapsed.
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gdl&ke"
"ywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-01 13:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-12 12:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-04 20:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-17 11:00+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -21,98 +21,111 @@ msgstr ""
"n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:108 ../gdl/gdl-dock-layout.c:107
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:140 ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:729
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Upravlja stavkom luke"
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:141
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
msgstr "Stavka luke koja „poseduje“ ovaj natpis jezička"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:127 ../gdl/gdl-dock-layout.c:128
msgid "Master"
msgstr "Gospodar"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:109
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:128
msgid "GdlDockMaster object which the dockbar widget is attached to"
msgstr "Objekat Gospodara Gdl luke za koji je privezan element panela luke"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:116
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:140
msgid "Dockbar style"
msgstr "Stil panela luke"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:117
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:141
msgid "Dockbar style to show items on it"
msgstr "Stil panela luke na kome će biti prikazane stavke"
#: ../gdl/gdl-dock.c:180
#: ../gdl/gdl-dock.c:197
msgid "Floating"
msgstr "Plutajuća"
#: ../gdl/gdl-dock.c:181
#: ../gdl/gdl-dock.c:198
msgid "Whether the dock is floating in its own window"
msgstr "Da li je luka plutajuća u sopstvenom prozoru"
#: ../gdl/gdl-dock.c:188 ../gdl/gdl-dock-master.c:145
#: ../gdl/gdl-dock.c:205 ../gdl/gdl-dock-master.c:187
msgid "Default title"
msgstr "Osnovni naslov"
#: ../gdl/gdl-dock.c:189
#: ../gdl/gdl-dock.c:206
msgid "Default title for the newly created floating docks"
msgstr "Osnovni naslov za novonapravljene plutajuće luke"
#: ../gdl/gdl-dock.c:195 ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:174
#: ../gdl/gdl-dock.c:212 ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:192
msgid "Width"
msgstr "Širina"
#: ../gdl/gdl-dock.c:196
#: ../gdl/gdl-dock.c:213
msgid "Width for the dock when it's of floating type"
msgstr "Širina luke kada je plutajuće vrste"
#: ../gdl/gdl-dock.c:203 ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:182
#: ../gdl/gdl-dock.c:220 ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:200
msgid "Height"
msgstr "Visina"
#: ../gdl/gdl-dock.c:204
#: ../gdl/gdl-dock.c:221
msgid "Height for the dock when it's of floating type"
msgstr "Visina luke kada je plutajuće vrste"
#: ../gdl/gdl-dock.c:211
#: ../gdl/gdl-dock.c:228
msgid "Float X"
msgstr "Plutajuće X"
#: ../gdl/gdl-dock.c:212
#: ../gdl/gdl-dock.c:229
msgid "X coordinate for a floating dock"
msgstr "X koordinata za plutajuću luku"
#: ../gdl/gdl-dock.c:219
#: ../gdl/gdl-dock.c:236
msgid "Float Y"
msgstr "Plutajuće Y"
#: ../gdl/gdl-dock.c:220
#: ../gdl/gdl-dock.c:237
msgid "Y coordinate for a floating dock"
msgstr "Y koordinata za plutajuću luku"
#: ../gdl/gdl-dock.c:481
#, c-format
msgid "Dock #%d"
msgstr "Luka #%d"
#: ../gdl/gdl-dock.c:255
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Preskoči spisak procesa"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:267
#: ../gdl/gdl-dock.c:256
msgid ""
"Whether or not to prevent a floating dock window from appearing in the "
"taskbar"
msgstr "Da li da spreči da se prozor plutajuće luke pojavi na spisku procesa"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:327
msgid "Orientation"
msgstr "Usmerenje"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:268
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:328
msgid "Orientation of the docking item"
msgstr "Usmerenje stavke pripajanja"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:283
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:343
msgid "Resizable"
msgstr "Promenljiva veličina"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:284
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:344
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a GtkPanel widget"
msgstr ""
"Ako je postavljeno, stavci u luci može biti promenjena veličina kada se "
"prilepi u element Gtk panela"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:291
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:351
msgid "Item behavior"
msgstr "Ponašanje stavke"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:292
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:352
msgid ""
"General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
"locked, etc.)"
......@@ -120,33 +133,55 @@ msgstr ""
"Osnovno ponašanje za stavku luke (npr. da li može da bude plutajuća, da li je "
"zaključana, itd.)"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:300 ../gdl/gdl-dock-master.c:152
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:360 ../gdl/gdl-dock-master.c:194
msgid "Locked"
msgstr "Zaključana"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:301
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:361
msgid ""
"If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr ""
"Ako je postavljeno, stavka u luci se ne može pomerati i neće imati hvataljku"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:309
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:369
msgid "Preferred width"
msgstr "Željena širina"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:310
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:370
msgid "Preferred width for the dock item"
msgstr "Željena širina za stavku u luci"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:316
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:376
msgid "Preferred height"
msgstr "Željena visina"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:317
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:377
msgid "Preferred height for the dock item"
msgstr "Željena visina za stavku u luci"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:662
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:391
#| msgid "Iconify"
msgid "Iconified"
msgstr "Umanjeno"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:392
msgid ""
"If set, the dock item is hidden but it has a corresponding icon in the dock "
"bar allowing to show it again."
msgstr ""
"Ako je postavljeno, stavka luke je skrivena ali ima odgovarajuću ikonicu na "
"traci luke koja omogućava njeno ponovno prikazivanje"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:408
#| msgid "Close"
msgid "Closed"
msgstr "Zatvoreno"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:409
msgid "Whether the widget is closed."
msgstr "Da li je element zatvoren."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:822
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
......@@ -155,7 +190,7 @@ msgstr ""
"Možete dodati objekat pripajanja (%p vrste %s) unutar %s. Koristite Gdl luku "
"ili neki drugi objekat koji se može dodati luci."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:669
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:829
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
......@@ -164,74 +199,74 @@ msgstr ""
"Pokušavam da dodam element vrste %s u %s, ali on može da sadrži samo jedan "
"element u isto vreme; već sadrži element vrste %s"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1367 ../gdl/gdl-dock-item.c:1417
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1519 ../gdl/gdl-dock-item.c:1569
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Strategija pripajanja %s nije podržana u objektu luke vrste %s"
#. UnLock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1525
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1682
msgid "UnLock"
msgstr "Otključaj"
#. Hide menuitem.
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1532
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1689
msgid "Hide"
msgstr "Sakrij"
#. Lock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1537
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1694
msgid "Lock"
msgstr "Zaključaj"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1810
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1964
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Pokušava da ugradi bezgraničnu stavku %p"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:406
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:387
msgid "Iconify this dock"
msgstr "Umanjuje ovu luku"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:408
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:389
msgid "Close this dock"
msgstr "Zatvara ovu luku"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:748 ../gdl/gdl-dock-tablabel.c:128
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Upravlja stavkom luke"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:749
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:730
msgid "Dockitem which 'owns' this grip"
msgstr "Stavka luke koja „poseduje“ ovu hvataljku"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:108
msgid "GdlDockMaster object which the layout object is attached to"
msgstr "Objekat Gospodara Gdl luke za koji je privezan objekat rasporeda"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:129
#| msgid "GdlDockMaster object which the layout object is attached to"
msgid ""
"GdlDockMaster or GdlDockObject object which the layout object is attached to"
msgstr ""
"Objekat Gospodara Gdl luke ili Objekta Gdl luke za koji je privezan objekat "
"rasporeda"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:115
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:136
msgid "Dirty"
msgstr "Prljavo"
msgstr "Izmenjeno"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:116
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:137
msgid "True if the layouts have changed and need to be saved to a file"
msgstr ""
"Postavljeno je ukoliko su rasporedi izmenjeni i treba ih sačuvati u datoteku"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:279
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:303
#, c-format
msgid ""
"While loading layout: don't know how to create a dock object whose nick is '%"
"s'"
"While loading layout: don't know how to create a dock object whose nick is "
"'%s'"
msgstr ""
"Prilikom učitavanja rasporeda: ne znam da napravim objekat pripajanja čiji je "
"nadimak „%s“"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:146
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:188
msgid "Default title for newly created floating docks"
msgstr "Osnovni naslov za novostvorene plutajuće luke"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:153
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:195
msgid ""
"If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
"0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
......@@ -240,15 +275,15 @@ msgstr ""
"zaključani; ukoliko je 0, svi su otključani; -1 označava nedoslednost među "
"stavkama"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:161 ../gdl/gdl-switcher.c:781
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:203 ../gdl/gdl-switcher.c:842
msgid "Switcher Style"
msgstr "Izgled prebacivača"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:162 ../gdl/gdl-switcher.c:782
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:204 ../gdl/gdl-switcher.c:843
msgid "Switcher buttons style"
msgstr "Izgled dugmića prebacivača"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:772
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:835
#, c-format
msgid ""
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an "
......@@ -257,7 +292,7 @@ msgstr ""
"gospodar %p: ne mogu da dodam objekat %p[%s] u heš tabelu. Već postoji "
"stavka sa tim nazivom (%p)."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:944
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1056
#, c-format
msgid ""
"The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be "
......@@ -266,65 +301,69 @@ msgstr ""
"Novi upravljač lukom %p je automatski. Samo ručni objekti luke treba da budu "
"označeni kao upravljači."
#: ../gdl/gdl-dock-notebook.c:137
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1087
#, c-format
msgid "Dock #%d"
msgstr "Luka #%d"
#: ../gdl/gdl-dock-notebook.c:156
msgid "Page"
msgstr "Strana"
#: ../gdl/gdl-dock-notebook.c:138
#: ../gdl/gdl-dock-notebook.c:157
msgid "The index of the current page"
msgstr "Indeks odabrane strane"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:116
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:140
msgid "Name"
msgstr "Naziv"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:117
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:141
msgid "Unique name for identifying the dock object"
msgstr "Jedinstven naziv za određivanje objekta luke"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:124
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:153
msgid "Long name"
msgstr "Dugi naziv"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:125
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:154
msgid "Human readable name for the dock object"
msgstr "Naziv objekta luke čitljiv ljudima"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:131
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:165
msgid "Stock Icon"
msgstr "Isporučena ikonica"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:132
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:166
msgid "Stock icon for the dock object"
msgstr "Isporučena ikonica za objekat pripajanja"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:145
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:179
msgid "Pixbuf Icon"
msgstr "Ikonica sličice"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:146
#| msgid "Stock icon for the dock object"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:180
msgid "Pixbuf icon for the dock object"
msgstr "Ikonica sličice za objekat pripajanja"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:151
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:190
msgid "Dock master"
msgstr "Gospodar luke"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:152
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:191
msgid "Dock master this dock object is bound to"
msgstr "Gospodar luke u koji je ugrađen ovaj objekat pripajanja"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:456
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:532
#, c-format
msgid ""
"Call to gdl_dock_object_dock in a dock object %p (object type is %s) which "
"hasn't implemented this method"
msgstr ""
"Poziva funkciju „gdl_dock_object_dock“ u objektu luke %p (vrsta objekta je %"
"s) koji nije primenio ovaj način"
"Poziva funkciju „gdl_dock_object_dock“ u objektu luke %p (vrsta objekta je "
"%s) koji nije primenio ovaj način"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:595
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:748
#, c-format
msgid ""
"Dock operation requested in a non-bound object %p. The application might "
......@@ -333,12 +372,12 @@ msgstr ""
"Pokušaj izvođenja operacije pripajanja u nepovezanom objektu %p. Program može "
"da se uruši"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:602
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:755
#, c-format
msgid "Cannot dock %p to %p because they belong to different masters"
msgstr "Ne mogu da pripojim %p na %p zato što pripadaju različitim gospodarima"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:644
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:810
#, c-format
msgid ""
"Attempt to bind to %p an already bound dock object %p (current master: %p)"
......@@ -346,19 +385,19 @@ msgstr ""
"Pokušavam da privežem na %p već privezani objekat pripajanja %p (trenutni "
"gospodar: %p)"
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:128
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:146
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:129
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:147
msgid "Position of the divider in pixels"
msgstr "Položaj delioca u pikselima"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:148
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:166
msgid "Sticky"
msgstr "Lepljivo"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:149
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:167
msgid ""
"Whether the placeholder will stick to its host or move up the hierarchy when "
"the host is redocked"
......@@ -366,19 +405,19 @@ msgstr ""
"Da li će se ovaj čuvar mesta držati svog domaćina ili će se premeštati u "
"hijerarhiji kada se domaćin ponovo pripoji"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:156
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:174
msgid "Host"
msgstr "Domaćin"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:157
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:175
msgid "The dock object this placeholder is attached to"
msgstr "Objekat pripajanja za koji je ovaj čuvar mesta vezan"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:164
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:182
msgid "Next placement"
msgstr "Sledeći raspored"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:165
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:183
msgid ""
"The position an item will be docked to our host if a request is made to dock "
"to us"
......@@ -386,48 +425,48 @@ msgstr ""
"Položaj na koji će stavka biti pripojena domaćinu ako je učinjen zahtev za "
"pripajanje nama"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:175
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:193
msgid "Width for the widget when it's attached to the placeholder"
msgstr "Širina kontrole kada je prilepljena za držač mesta"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:183
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:201
msgid "Height for the widget when it's attached to the placeholder"
msgstr "Visina kontrole kada je prilepljena za držač mesta"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:189
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:207
msgid "Floating Toplevel"
msgstr "Plutajući prvog nivoa"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:190
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:208
msgid "Whether the placeholder is standing in for a floating toplevel dock"
msgstr "Da li držač mesta ostaje i u plutajućoj luci prvog nivoa"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:196
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:214
msgid "X Coordinate"
msgstr "X koordinata"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:197
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:215
msgid "X coordinate for dock when floating"
msgstr "X koordinata za luku kada pluta"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:203
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:221
msgid "Y Coordinate"
msgstr "Y koordinata"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:204
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:222
msgid "Y coordinate for dock when floating"
msgstr "Y koordinata za luku kada pluta"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:496
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:514
msgid "Attempt to dock a dock object to an unbound placeholder"
msgstr "Pokušaće da pripoji objekat pripajanja nevezanom čuvaru mesta"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:608
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:641
#, c-format
msgid "Got a detach signal from an object (%p) who is not our host %p"
msgstr "Primio je signal za odvajanje od objekta (%p) koji nije naš domaćin %p"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:633
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:666
#, c-format
msgid ""
"Something weird happened while getting the child placement for %p from "
......@@ -436,10 +475,6 @@ msgstr ""
"Nešto čudno se dogodilo pri dobavljanju razmeštaja sadržanog elementa %p od "
"sadržaoca %p"
#: ../gdl/gdl-dock-tablabel.c:129
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
msgstr "Stavka luke koja „poseduje“ ovaj natpis jezička"
#~ msgid "Could not load layout user interface file '%s'"
#~ msgstr "Ne mogu učitati fajl sa rasporedom korisničkog sučelja „%s‟"
......@@ -479,12 +514,6 @@ msgstr "Stavka luke koja „poseduje“ ovaj natpis jezička"
#~ msgid "Un dock the toolbar"
#~ msgstr "Odlepi alatke"
#~ msgid "Iconify"
#~ msgstr "Umanji"
#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Zatvori"
#~ msgid "GConf key"
#~ msgstr "Gkonf ključ"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment