Commit 6a05d78e authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

parent 6082b212
# Norwegian bokmål translation of gdl.
# Copyright (C) 2004-2007 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2012.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl 3.3.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-23 08:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-23 08:03+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-25 13:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-25 13:53+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
......@@ -15,11 +15,11 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:140 ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:729
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:139 ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:727
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Kontrollerende dokkoppføring"
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:141
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:140
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
msgstr "Dokkoppføring som «eier» denne faneetiketten"
......@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr "Flytende"
msgid "Whether the dock is floating in its own window"
msgstr "Om dokken flyter i sitt eget vindu"
#: ../gdl/gdl-dock.c:205 ../gdl/gdl-dock-master.c:187
#: ../gdl/gdl-dock.c:205 ../gdl/gdl-dock-master.c:198
msgid "Default title"
msgstr "Forvalgt tittel"
......@@ -95,31 +95,31 @@ msgstr "Hopp over oppgavelinje"
msgid ""
"Whether or not to prevent a floating dock window from appearing in the "
"taskbar"
msgstr ""
msgstr "Hvorvidt et flytende dokkvindu skal forhindres fra å vises i oppgavelinjen"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:385
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:383
msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:386
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:384
msgid "Orientation of the docking item"
msgstr "Orientering på dokken"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:401
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:399
msgid "Resizable"
msgstr "Kan endre størrelse"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:402
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:400
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a GtkPanel widget"
msgstr ""
"Gjør det mulig å endre størrelse på dokkoppføringen når den er dokket i en "
"GtkPAnel-komponent hvis satt"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:409
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:407
msgid "Item behavior"
msgstr "Oppførsel for oppføring"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:410
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:408
msgid ""
"General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
"locked, etc.)"
......@@ -127,51 +127,51 @@ msgstr ""
"Generell oppførsel for dokkoppføringen (om den kan være flytende, om den er "
"låst, etc.)"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:418 ../gdl/gdl-dock-master.c:194
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:416 ../gdl/gdl-dock-master.c:205
msgid "Locked"
msgstr "Låst"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:419
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:417
msgid ""
"If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr ""
"Dokkoppføringen kan ikke dras rundt og den viser ikke et håndtak hvis satt"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:427
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:425
msgid "Preferred width"
msgstr "Foretrukket bredde"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:428
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:426
msgid "Preferred width for the dock item"
msgstr "Foretrukket bredde for dokken"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:434
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:432
msgid "Preferred height"
msgstr "Foretrukket høyde"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:435
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:433
msgid "Preferred height for the dock item"
msgstr "Foretrukket høyde for dokken"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:449
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:447
msgid "Iconified"
msgstr "Ikonifisert"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:450
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:448
msgid ""
"If set, the dock item is hidden but it has a corresponding icon in the dock "
"bar allowing to show it again."
msgstr ""
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:466
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:464
msgid "Closed"
msgstr "Lukket"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:467
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:465
msgid "Whether the widget is closed."
msgstr "Hvorvidt komponenten er lukket."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:873
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:870
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
......@@ -180,7 +180,7 @@ msgstr ""
"Du kan ikke legge til et dokkobjekt (%p av type %s) inne i en %s. Bruk en "
"GdlDock eller et annet sammensatt dokkobjekt."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:880
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:877
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
......@@ -189,47 +189,49 @@ msgstr ""
"Prøver å legge til en komponent med type %s til en %s, men den kan kun "
"inneholde en komponent om gangen. Den inneholder en komponent av type %s"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1570 ../gdl/gdl-dock-item.c:1620
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1565 ../gdl/gdl-dock-item.c:1615
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Ikke støttet dokkstrategi %s i dokkobjekt av type %s"
#. UnLock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1733
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1728
msgid "UnLock"
msgstr "Lås opp"
#. Hide menuitem.
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1740
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1735
msgid "Hide"
msgstr "Skjul"
#. Lock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1745
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1740
msgid "Lock"
msgstr "Lås"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:2015
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:2012
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Forsøk på å binde en ubundet oppføring %p"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:387
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:385
msgid "Iconify this dock"
msgstr "Minimer denne dokken"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:389
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:387
msgid "Close this dock"
msgstr "Lukk denne dokken"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:730
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:728
msgid "Dockitem which 'owns' this grip"
msgstr "Dokkoppføring som «eier» dette håndtaket"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:129
msgid ""
"GdlDockMaster or GdlDockObject object which the layout object is attached to"
msgstr "GdlDockMaster- eller GdlDockObject-objekt som utformingsobjektet er festet til"
msgstr ""
"GdlDockMaster- eller GdlDockObject-objekt som utformingsobjektet er festet "
"til"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:136
msgid "Dirty"
......@@ -247,11 +249,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ved lasting av utforming: kan ikke lage et dokkobjekt med kallenavn «%s»"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:188
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:199
msgid "Default title for newly created floating docks"
msgstr "Forvalgt tittel for nylig opprettede flytende dokker"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:195
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:206
msgid ""
"If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
"0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
......@@ -260,15 +262,31 @@ msgstr ""
"1. Hvis den er 0 vil alle være ulåst. -1 indikerer inkonsistens mellom "
"oppføringene"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:203 ../gdl/gdl-switcher.c:842
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:214 ../gdl/gdl-switcher.c:893
msgid "Switcher Style"
msgstr "Stil for bytter"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:204 ../gdl/gdl-switcher.c:843
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:215 ../gdl/gdl-switcher.c:894
msgid "Switcher buttons style"
msgstr "Stil for knapper på bytter"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:831
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:222 ../gdl/gdl-switcher.c:901
msgid "Tab Position"
msgstr "Posisjon for fane"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:223 ../gdl/gdl-switcher.c:902
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr "På hvilken side av notatblokken skal fanene plasseres"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:230 ../gdl/gdl-switcher.c:909
msgid "Tab reorderable"
msgstr "Fane kan omorganiseres"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:231 ../gdl/gdl-switcher.c:910
msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
msgstr "Hvorvidt fanen kan omorganiseres av bruker"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:874
#, c-format
msgid ""
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an "
......@@ -277,7 +295,7 @@ msgstr ""
"hovedoppføring %p: kan ikke legge til objekt %p[%s] i hash. Det finnes "
"allerede en oppføring med det navnet (%p)."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1052
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1101
#, c-format
msgid ""
"The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be "
......@@ -286,7 +304,7 @@ msgstr ""
"Ny dokk-kontrollør %p er automatisk. Kun manuelle dokkobjekter kan gjøres "
"til kontrollører."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1083
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1132
#, c-format
msgid "Dock #%d"
msgstr "Dokk #%d"
......@@ -299,47 +317,47 @@ msgstr "Side"
msgid "The index of the current page"
msgstr "Indeks for aktiv side"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:203
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:205
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:204
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:206
msgid "Unique name for identifying the dock object"
msgstr "Unikt navn for å identifisere dokkobjektet"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:216
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:220
msgid "Long name"
msgstr "Langt navn"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:217
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:221
msgid "Human readable name for the dock object"
msgstr "Lesbart navn for dokkobjektet"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:228
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:234
msgid "Stock Icon"
msgstr "Standardikon"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:229
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:235
msgid "Stock icon for the dock object"
msgstr "Standardikon for dokkobjektet"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:242
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:250
msgid "Pixbuf Icon"
msgstr "Pixbuf-ikon"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:243
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:251
msgid "Pixbuf icon for the dock object"
msgstr "Pixbuf-ikon for dokkobjektet"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:253
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:263
msgid "Dock master"
msgstr "Hoveddokk"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:254
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:264
msgid "Dock master this dock object is bound to"
msgstr "Hoveddokk som dette dokkobjektet er bundet til"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:617
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:638
#, c-format
msgid ""
"Call to gdl_dock_object_dock in a dock object %p (object type is %s) which "
......@@ -348,7 +366,7 @@ msgstr ""
"Kall til gdl_doc_object_dock i et dokkobjekt %p (objekttype er %s) som ikke "
"har implementert denne metoden"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:830
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:851
#, c-format
msgid ""
"Dock operation requested in a non-bound object %p. The application might "
......@@ -356,13 +374,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Dokkoperasjon forespurt i et ikke-bundet objekt %p. Programmet kan krasje"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:837
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:858
#, c-format
msgid "Cannot dock %p to %p because they belong to different masters"
msgstr ""
"Kan ikke dokke %p til %p fordi de tilhører forskjellige hovedoppføringer"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:895
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:923
#, c-format
msgid ""
"Attempt to bind to %p an already bound dock object %p (current master: %p)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment