Commit 378cea5f authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr

Updated Hungarian translation

parent bb2d9931
......@@ -4,145 +4,186 @@
#
# Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>, 2006, 2008, 2010.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2010, 2012.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-04 02:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-04 02:52+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdl&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-13 20:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-27 15:41+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:108 ../gdl/gdl-dock-layout.c:107
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:140 ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:729
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Vezérlő dokkelem"
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:141
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
msgstr "A lapcímkét birtokló dokkelem"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:127 ../gdl/gdl-dock-layout.c:128
msgid "Master"
msgstr "Master"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:109
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:128
msgid "GdlDockMaster object which the dockbar widget is attached to"
msgstr ""
"Az a GdlDockMaster objektum, amelyhez a dokksáv felületi elem csatlakoztatva "
"van"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:116
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:140
msgid "Dockbar style"
msgstr "Dokksáv stílusa"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:117
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:141
msgid "Dockbar style to show items on it"
msgstr "A dokksáv stílusa elemek rajta való megjelenítéséhez"
#: ../gdl/gdl-dock.c:180
#: ../gdl/gdl-dock.c:197
msgid "Floating"
msgstr "Lebegő"
#: ../gdl/gdl-dock.c:181
#: ../gdl/gdl-dock.c:198
msgid "Whether the dock is floating in its own window"
msgstr "A dokk lebeg-e a saját ablakában"
#: ../gdl/gdl-dock.c:188 ../gdl/gdl-dock-master.c:145
#: ../gdl/gdl-dock.c:205 ../gdl/gdl-dock-master.c:187
msgid "Default title"
msgstr "Alapértelmezett cím"
#: ../gdl/gdl-dock.c:189
#: ../gdl/gdl-dock.c:206
msgid "Default title for the newly created floating docks"
msgstr "Az újonnan létrehozott lebegő dokkok alapértelmezett címe"
#: ../gdl/gdl-dock.c:195 ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:174
#: ../gdl/gdl-dock.c:212 ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:192
msgid "Width"
msgstr "Szélesség"
#: ../gdl/gdl-dock.c:196
#: ../gdl/gdl-dock.c:213
msgid "Width for the dock when it's of floating type"
msgstr "A dokk szélessége, ha lebegő típusú"
#: ../gdl/gdl-dock.c:203 ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:182
#: ../gdl/gdl-dock.c:220 ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:200
msgid "Height"
msgstr "Magasság"
#: ../gdl/gdl-dock.c:204
#: ../gdl/gdl-dock.c:221
msgid "Height for the dock when it's of floating type"
msgstr "A dokk magassága, ha lebegő típusú"
#: ../gdl/gdl-dock.c:211
#: ../gdl/gdl-dock.c:228
msgid "Float X"
msgstr "Lebegő X"
#: ../gdl/gdl-dock.c:212
#: ../gdl/gdl-dock.c:229
msgid "X coordinate for a floating dock"
msgstr "Lebegő dokk X koordinátája"
#: ../gdl/gdl-dock.c:219
#: ../gdl/gdl-dock.c:236
msgid "Float Y"
msgstr "Lebegő Y"
#: ../gdl/gdl-dock.c:220
#: ../gdl/gdl-dock.c:237
msgid "Y coordinate for a floating dock"
msgstr "Lebegő dokk Y koordinátája"
#: ../gdl/gdl-dock.c:481
#, c-format
msgid "Dock #%d"
msgstr "%d. dokk"
#: ../gdl/gdl-dock.c:255
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Tálca kihagyása"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:311
#: ../gdl/gdl-dock.c:256
msgid ""
"Whether or not to prevent a floating dock window from appearing in the "
"taskbar"
msgstr ""
"Akadályozza-e meg vagy sem, hogy egy lebegő dokkablak jelenjen meg a "
"feladatsoron"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:385
msgid "Orientation"
msgstr "Tájolás"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:312
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:386
msgid "Orientation of the docking item"
msgstr "A dokkolóelem tájolása"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:327
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:401
msgid "Resizable"
msgstr "Átméretezhető"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:328
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:402
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a GtkPanel widget"
msgstr ""
"Ha be van állítva, akkor a dokkelem átméretezhető, ha dokkolva van egy "
"GtkPanel felületi elembe"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:335
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:409
msgid "Item behavior"
msgstr "Elem viselkedése"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:336
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:410
msgid ""
"General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
"locked, etc.)"
msgstr "A dokkelem általános viselkedése (azaz lebeghet-e, zárolva van-e, stb.)"
msgstr ""
"A dokkelem általános viselkedése (azaz lebeghet-e, zárolva van-e, stb.)"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:344 ../gdl/gdl-dock-master.c:152
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:418 ../gdl/gdl-dock-master.c:194
msgid "Locked"
msgstr "Zárolva"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:345
msgid "If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr "Ha be van állítva, akkor a dokkelem nem húzható és nem jelenít meg fogantyút"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:419
msgid ""
"If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr ""
"Ha be van állítva, akkor a dokkelem nem húzható és nem jelenít meg fogantyút"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:353
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:427
msgid "Preferred width"
msgstr "Előnyben részesített szélesség"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:354
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:428
msgid "Preferred width for the dock item"
msgstr "A dokkelem előnyben részesített szélessége"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:360
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:434
msgid "Preferred height"
msgstr "Előnyben részesített magasság"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:361
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:435
msgid "Preferred height for the dock item"
msgstr "A dokkelem előnyben részesített magassága"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:745
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:449
#| msgid "Iconify this dock"
msgid "Iconified"
msgstr "Ikon méretűvé tett"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:450
msgid ""
"If set, the dock item is hidden but it has a corresponding icon in the dock "
"bar allowing to show it again."
msgstr ""
"Ha be van állítva, a dokkelem rejtve lesz, de van egy megfelelő ikon a "
"dokksoron, amely lehetővé teszi, hogy újra látható legyen."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:466
msgid "Closed"
msgstr "Lezárva"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:467
msgid "Whether the widget is closed."
msgstr "Lezárt legyen-e a felületi elem."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:873
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
......@@ -151,7 +192,7 @@ msgstr ""
"Nem vehet fel dokkelemet (a(z) %p %s típusú) egy %s elemen belül. Használjon "
"GdlDockot vagy más összetett dokkobjektumot."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:752
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:880
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
......@@ -160,60 +201,60 @@ msgstr ""
"Kísérlet %s típusú felületi elem hozzáadására egy %s elembe, de az egyszerre "
"csak egy felületi elemet tartalmazhat és már tartalmaz egy %s típusú elemet."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1476 ../gdl/gdl-dock-item.c:1526
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1570 ../gdl/gdl-dock-item.c:1620
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Nem támogatott dokkolási stratégia (%s) egy %s típusú dokkobjektumban"
#. UnLock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1634
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1733
msgid "UnLock"
msgstr "Feloldás"
#. Hide menuitem.
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1641
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1740
msgid "Hide"
msgstr "Elrejtés"
#. Lock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1646
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1745
msgid "Lock"
msgstr "Zárolás"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1919
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:2015
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Kísérlet %p nem kötött elem kötésére"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:406
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:387
msgid "Iconify this dock"
msgstr "A dokk ikon méretűvé tétele"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:408
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:389
msgid "Close this dock"
msgstr "A dokk bezárása"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:748 ../gdl/gdl-dock-tablabel.c:128
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Vezérlő dokkelem"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:749
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:730
msgid "Dockitem which 'owns' this grip"
msgstr "A fogantyút „birtokló” dokkelem"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:108
msgid "GdlDockMaster object which the layout object is attached to"
msgstr "Az a GdlDockMaster objektum, amelyhez az elrendezésobjektum csatolva van"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:129
#| msgid "GdlDockMaster object which the layout object is attached to"
msgid ""
"GdlDockMaster or GdlDockObject object which the layout object is attached to"
msgstr ""
"Az a GdlDockMaster vagy a GdlDockObject objektum, amelyhez az "
"elrendezésobjektum csatolva van"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:115
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:136
msgid "Dirty"
msgstr "Piszkos"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:116
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:137
msgid "True if the layouts have changed and need to be saved to a file"
msgstr "Igaz, ha az elrendezések módosultak és fájlba kell menteni őket"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:279
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:303
#, c-format
msgid ""
"While loading layout: don't know how to create a dock object whose nick is "
......@@ -222,11 +263,11 @@ msgstr ""
"Elrendezés betöltése közben: nem tudom, hogy lehet %s nevű dokkobjektumot "
"készíteni"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:146
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:188
msgid "Default title for newly created floating docks"
msgstr "Újonnan létrejött lebegő dokkok alapértelmezett címe"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:153
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:195
msgid ""
"If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
"0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
......@@ -234,15 +275,15 @@ msgstr ""
"Ha ennek értéke 1. akkor a mesterhez kötött összes dokkelem zárolva van, ha "
"0, mind fel van oldva, a -1 az elemek közötti inkonzisztenciát jelez."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:161 ../gdl/gdl-switcher.c:781
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:203 ../gdl/gdl-switcher.c:842
msgid "Switcher Style"
msgstr "Váltó stílusa"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:162 ../gdl/gdl-switcher.c:782
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:204 ../gdl/gdl-switcher.c:843
msgid "Switcher buttons style"
msgstr "Váltógombok stílusa"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:776
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:831
#, c-format
msgid ""
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an "
......@@ -251,7 +292,7 @@ msgstr ""
"%p mester: a(z) %p[%s] objektum nem adható a hash-hez. Már létezik ilyen "
"nevű elem (%p)."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:948
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1052
#, c-format
msgid ""
"The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be "
......@@ -260,55 +301,60 @@ msgstr ""
"Az új dokkvezérlő (%p) automatikus. Csak a kézi dokkobjektumoknak kell "
"nevesített vezérlőnek lenniük."
#: ../gdl/gdl-dock-notebook.c:137
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1083
#, c-format
msgid "Dock #%d"
msgstr "%d. dokk"
#: ../gdl/gdl-dock-notebook.c:156
msgid "Page"
msgstr "Oldal"
#: ../gdl/gdl-dock-notebook.c:138
#: ../gdl/gdl-dock-notebook.c:157
msgid "The index of the current page"
msgstr "Az aktuális oldal indexe"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:123
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:203
msgid "Name"
msgstr "Név"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:124
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:204
msgid "Unique name for identifying the dock object"
msgstr "A dokkobjektumot azonosító egyedi név"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:131
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:216
msgid "Long name"
msgstr "Hosszú név"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:132
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:217
msgid "Human readable name for the dock object"
msgstr "A dokkobjektum emberek által olvasható neve"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:138
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:228
msgid "Stock Icon"
msgstr "Gyári ikon"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:139
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:229
msgid "Stock icon for the dock object"
msgstr "A dokkobjektum alapértelmezett ikonja"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:152
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:242
msgid "Pixbuf Icon"
msgstr "Képikon"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:153
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:243
msgid "Pixbuf icon for the dock object"
msgstr "A dokkobjektum képikonja"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:158
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:253
msgid "Dock master"
msgstr "Dokk mester"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:159
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:254
msgid "Dock master this dock object is bound to"
msgstr "Az a dokkmester, amelyhez ez az objektum kötve van"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:463
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:617
#, c-format
msgid ""
"Call to gdl_dock_object_dock in a dock object %p (object type is %s) which "
......@@ -317,38 +363,41 @@ msgstr ""
"A gdl_dock_object_dock meghívásra került egy %p dokkobjektumban (az "
"objektumtípus: %s), amely nem valósította meg ezt a metódust"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:602
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:830
#, c-format
msgid ""
"Dock operation requested in a non-bound object %p. The application might "
"crash"
msgstr "Egy nem kötött objektum (%p) dokkművelet kért. Az alkalmazás összeomolhat."
msgstr ""
"Egy nem kötött objektum (%p) dokkművelet kért. Az alkalmazás összeomolhat."
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:609
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:837
#, c-format
msgid "Cannot dock %p to %p because they belong to different masters"
msgstr "%p nem dokkolható a következőhöz: %p, mivel különböző mesterekhez tartoznak"
msgstr ""
"%p nem dokkolható a következőhöz: %p, mivel különböző mesterekhez tartoznak"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:651
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:895
#, c-format
msgid "Attempt to bind to %p an already bound dock object %p (current master: %p)"
msgid ""
"Attempt to bind to %p an already bound dock object %p (current master: %p)"
msgstr ""
"Kísérlet %p kötésére egy más kötött dokkobjektumhoz (%p, a jelenlegi mester: "
"%p)"
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:128
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:145
msgid "Position"
msgstr "Pozíció"
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:129
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:146
msgid "Position of the divider in pixels"
msgstr "Az elválasztó pozíciója képpontban"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:148
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:166
msgid "Sticky"
msgstr "Ragadós"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:149
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:167
msgid ""
"Whether the placeholder will stick to its host or move up the hierarchy when "
"the host is redocked"
......@@ -356,19 +405,19 @@ msgstr ""
"A helykitöltő hozzátapad-e kiszolgálójához vagy felfelé mozdul a "
"hierarchiában a kiszolgáló újradokkolásakor"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:156
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:174
msgid "Host"
msgstr "Kiszolgáló"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:157
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:175
msgid "The dock object this placeholder is attached to"
msgstr "Az a dokkobjektum, amelyhez ez a helykitöltő csatolva van"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:164
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:182
msgid "Next placement"
msgstr "Következő elhelyezés"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:165
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:183
msgid ""
"The position an item will be docked to our host if a request is made to dock "
"to us"
......@@ -376,50 +425,50 @@ msgstr ""
"Az a pozíció, amelyre egy elem dokkolva lesz a kiszolgálónkhoz, ha kérés "
"érkezik erre"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:175
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:193
msgid "Width for the widget when it's attached to the placeholder"
msgstr "A felületi elem szélessége, ha csatlakoztatva van a helykitöltőhöz"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:183
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:201
msgid "Height for the widget when it's attached to the placeholder"
msgstr "A felületi elem magassága, ha csatlakoztatva van a helykitöltőhöz"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:189
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:207
msgid "Floating Toplevel"
msgstr "Lebegő felsőszintű"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:190
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:208
msgid "Whether the placeholder is standing in for a floating toplevel dock"
msgstr "A helykitöltő lebegő felsőszintű dokk helyén áll-e"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:196
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:214
msgid "X Coordinate"
msgstr "X koordináta"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:197
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:215
msgid "X coordinate for dock when floating"
msgstr "Lebegő dokk X koordinátája"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:203
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:221
msgid "Y Coordinate"
msgstr "Y koordináta"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:204
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:222
msgid "Y coordinate for dock when floating"
msgstr "Lebegő dokk Y koordinátája"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:496
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:514
msgid "Attempt to dock a dock object to an unbound placeholder"
msgstr "Kísérlet egy dokkobjektum dokkolására egy nem kötött helykitöltőhöz"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:608
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:641
#, c-format
msgid "Got a detach signal from an object (%p) who is not our host %p"
msgstr ""
"Leválasztási szignál érkezett egy objektumtól (%p), amely nem a mi %p "
"kiszolgálónk"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:633
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:666
#, c-format
msgid ""
"Something weird happened while getting the child placement for %p from "
......@@ -428,10 +477,6 @@ msgstr ""
"Valami furcsa történt a(z) %p gyermek elhelyezésének lekérése során a(z) %p "
"szülőtől"
#: ../gdl/gdl-dock-tablabel.c:129
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
msgstr "A lapcímkét birtokló dokkelem"
#~ msgid "Could not load layout user interface file '%s'"
#~ msgstr "Nem lehet betölteni „%s” felhasználói felület-elrendezésfájlt"
......@@ -455,4 +500,3 @@ msgstr "A lapcímkét birtokló dokkelem"
#~ msgid "_Lock dock items"
#~ msgstr "Dokkelemek _zárolása"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment