Commit 226c2130 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent ef49b9d6
......@@ -6,29 +6,29 @@
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2002, 2003, 2004, 2005.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008, 2009, 2010.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdl&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-04 20:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-06 16:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-13 20:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-26 10:32+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:140 ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:729
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:139 ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:729
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Řídicí položka doku"
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:141
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:140
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
msgstr "Položka doku, která „vlastní“ tuto jmenovku karty"
......@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "Plovoucí"
msgid "Whether the dock is floating in its own window"
msgstr "Jestli je dok plovoucí ve svém vlastním okně"
#: ../gdl/gdl-dock.c:205 ../gdl/gdl-dock-master.c:187
#: ../gdl/gdl-dock.c:205 ../gdl/gdl-dock-master.c:198
msgid "Default title"
msgstr "Výchozí nadpis"
......@@ -108,66 +108,65 @@ msgstr ""
"Zda zabránit či nezabránit plovoucímu dokovacímu oknu, aby se objevovalo na "
"pruhu úloh"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:327
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:385
msgid "Orientation"
msgstr "Orientace"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:328
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:386
msgid "Orientation of the docking item"
msgstr "Orientace dokovací položky"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:343
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:401
msgid "Resizable"
msgstr "Může měnit velikost"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:344
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:402
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a GtkPanel widget"
msgstr ""
"Je-li nastaveno, může být změněna velikost položky dokované ve widgetu "
"GtkPanelu"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:351
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:409
msgid "Item behavior"
msgstr "Chování položky"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:352
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:410
msgid ""
"General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
"locked, etc.)"
msgstr "Obecné chování položky doku (např. jestli je plovoucí, zamčená, atd.)"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:360 ../gdl/gdl-dock-master.c:194
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:418 ../gdl/gdl-dock-master.c:205
msgid "Locked"
msgstr "Zamčená"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:361
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:419
msgid ""
"If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr ""
"Je-li nastaveno, nemůže být položka doku přesouvána a nezobrazuje úchyt"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:369
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:427
msgid "Preferred width"
msgstr "Upřednostňovaná šířka"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:370
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:428
msgid "Preferred width for the dock item"
msgstr "Upřednostňovaná šířka položky doku"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:376
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:434
msgid "Preferred height"
msgstr "Upřednostňovaná výška"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:377
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:435
msgid "Preferred height for the dock item"
msgstr "Upřednostňovaná výška položky doku"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:391
#| msgid "Iconify this dock"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:449
msgid "Iconified"
msgstr "Skryto do ikony"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:392
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:450
msgid ""
"If set, the dock item is hidden but it has a corresponding icon in the dock "
"bar allowing to show it again."
......@@ -175,15 +174,15 @@ msgstr ""
"Je-li nastaveno, položka doku je skryta, ale má odpovídající ikonu na "
"dokovacím panelu, která ji umožňuje znovu zobrazit."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:408
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:466
msgid "Closed"
msgstr "Zavřen"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:409
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:467
msgid "Whether the widget is closed."
msgstr "Zda je widget zavřen."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:822
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:872
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
......@@ -192,7 +191,7 @@ msgstr ""
"Nemůžete přidat objekt doku (%p typu %s) do %s. Použijte GdlDock nebo jiný "
"objekt složeného doku."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:829
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:879
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
......@@ -201,27 +200,27 @@ msgstr ""
"Zkouší se přidat widget typu %s do %s, ale ten může obsahovat jen jeden "
"widget; již obsahuje widget typu %s"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1519 ../gdl/gdl-dock-item.c:1569
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1567 ../gdl/gdl-dock-item.c:1617
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Nepodporovaná strategie dokování %s v objektu doku typu %s"
#. UnLock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1682
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1730
msgid "UnLock"
msgstr "Odemknout"
#. Hide menuitem.
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1689
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1737
msgid "Hide"
msgstr "Skrýt"
#. Lock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1694
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1742
msgid "Lock"
msgstr "Zamknout"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1964
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:2014
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Pokus připojit nepřipojenou položku %p"
......@@ -239,7 +238,6 @@ msgid "Dockitem which 'owns' this grip"
msgstr "Položka doku, která „vlastní“ tento úchyt"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:129
#| msgid "GdlDockMaster object which the layout object is attached to"
msgid ""
"GdlDockMaster or GdlDockObject object which the layout object is attached to"
msgstr ""
......@@ -263,11 +261,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Při načítání rozložení: nevím, jak vytvořit objekt doku s přezdívkou „%s“"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:188
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:199
msgid "Default title for newly created floating docks"
msgstr "Výchozí nadpis nově vytvořených plovoucích doků"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:195
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:206
msgid ""
"If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
"0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
......@@ -276,15 +274,32 @@ msgstr ""
"zamknuty; je-li 0, jsou všechny odemknuty; -1 indikuje nekonzistenci mezi "
"položkami"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:203 ../gdl/gdl-switcher.c:842
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:214 ../gdl/gdl-switcher.c:895
msgid "Switcher Style"
msgstr "Změnit styl"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:204 ../gdl/gdl-switcher.c:843
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:215 ../gdl/gdl-switcher.c:896
msgid "Switcher buttons style"
msgstr "Změnit stryl tlačítek"
msgstr "Změnit styl tlačítek"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:222 ../gdl/gdl-switcher.c:903
#| msgid "Position"
msgid "Tab Position"
msgstr "Umístění oušek karet"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:223 ../gdl/gdl-switcher.c:904
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr "Na které straně sešitu mají být ouška karet"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:835
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:230 ../gdl/gdl-switcher.c:911
msgid "Tab reorderable"
msgstr "Uspořádavatelné karty"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:231 ../gdl/gdl-switcher.c:912
msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
msgstr "Zda uživatel může měnit uspořádání karet"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:874
#, c-format
msgid ""
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an "
......@@ -293,7 +308,7 @@ msgstr ""
"Hlavní dok %p: nelze přidat objekt %p[%s] do heše. Položka (%p) s tímto "
"názvem již existuje."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1056
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1101
#, c-format
msgid ""
"The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be "
......@@ -302,7 +317,7 @@ msgstr ""
"Nový dok controller %p je automatický. Jen ruční objekty doku by měly být "
"pojmenovány controller."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1087
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1132
#, c-format
msgid "Dock #%d"
msgstr "Dok č. %d"
......@@ -315,47 +330,47 @@ msgstr "Strana"
msgid "The index of the current page"
msgstr "Index současné strany"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:140
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:205
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:141
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:206
msgid "Unique name for identifying the dock object"
msgstr "Jedinečný název pro identifikaci objetu doku"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:153
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:220
msgid "Long name"
msgstr "Dlouhý název"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:154
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:221
msgid "Human readable name for the dock object"
msgstr "Pro člověka čitelný název pro objekt doku"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:165
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:234
msgid "Stock Icon"
msgstr "Standardní ikona"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:166
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:235
msgid "Stock icon for the dock object"
msgstr "Standardní ikona objektu doku"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:179
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:250
msgid "Pixbuf Icon"
msgstr "Obrázková ikona"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:180
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:251
msgid "Pixbuf icon for the dock object"
msgstr "Ikona ve formátu pixbuf pro objektu doku"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:190
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:263
msgid "Dock master"
msgstr "Hlavní dok"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:191
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:264
msgid "Dock master this dock object is bound to"
msgstr "Hlavní dok, ke kterému je tento objekt doku připojen"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:532
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:630
#, c-format
msgid ""
"Call to gdl_dock_object_dock in a dock object %p (object type is %s) which "
......@@ -364,7 +379,7 @@ msgstr ""
"Volání gdl_dock_object_dock v objektu doku %p (typ objektu je %s), který "
"neimplementoval tuto metodu"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:748
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:843
#, c-format
msgid ""
"Dock operation requested in a non-bound object %p. The application might "
......@@ -373,23 +388,23 @@ msgstr ""
"Požadována operace zadokování v nepřipojeném objektu %p. Aplikace možná "
"spadne"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:755
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:850
#, c-format
msgid "Cannot dock %p to %p because they belong to different masters"
msgstr "Nelze zadokovat %p do %p, protože patří k různým hlavním dokům"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:810
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:908
#, c-format
msgid ""
"Attempt to bind to %p an already bound dock object %p (current master: %p)"
msgstr ""
"Pokus připojit k %p již připojený objekt doku %p (současný hlavní dok: %p)"
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:146
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:145
msgid "Position"
msgstr "Poloha"
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:147
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:146
msgid "Position of the divider in pixels"
msgstr "Poloha předělu v pixelech"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment