nl.po 17.8 KB
Newer Older
1 2 3
# Dutch translation of GDL
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# V. van Adrighem <V.vanAdrighem@dirck.mine.nu>, 2002.
4 5
# Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>, 2003.
#
6 7 8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GDL CVS\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2004-01-13 04:00+0100\n"
11 12 13
"PO-Revision-Date: 2003-01-23 09:11+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
14 15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

18
#: gdl/gdl-data-view.c:421
19
msgid "Expander Size"
20
msgstr "Uitklapper-grootte"
21

22
#: gdl/gdl-data-view.c:422
23
msgid "Size of the expander arrow."
24
msgstr "Grootte van de uitklapperpijl"
25

26 27
# om in zeemanstermen te blijven zoude we het eigenlijk moeten
# hebben over aanmeren en afmeren
28
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:247
29
msgid "Dock the toolbar"
30
msgstr "De werkbalk vastzetten"
31

32
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:248
33
msgid "Un dock the toolbar"
34
msgstr "De werkbalk vrijmaken"
35

36
#: gdl/gdl-dock-item.c:242
37
msgid "Orientation"
38
msgstr "Oriëntatie"
39

40
#: gdl/gdl-dock-item.c:243
41
msgid "Orientation of the docking item"
42
msgstr "Oriëntatie van het dok-item"
43

44
#: gdl/gdl-dock-item.c:258
45 46 47
msgid "Resizable"
msgstr "Herschaalbaar"

48
#: gdl/gdl-dock-item.c:259
49 50
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a paned"
msgstr ""
51 52
"Indien aangezet, kan het dok-item worden aangepast als het is vastgezet in "
"een venster"
53

54
#: gdl/gdl-dock-item.c:266
55
msgid "Item behavior"
56
msgstr "Itemgedrag"
57

58
#: gdl/gdl-dock-item.c:267
59 60 61 62
msgid ""
"General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
"locked, etc.)"
msgstr ""
63 64
"Globale gedrag van het dok-item (of het kan zweven, of het is vastgezet, "
"enz.)"
65

66
#: gdl/gdl-dock-item.c:275
67
msgid "Grip size"
68
msgstr "Greep-grootte"
69

70
#: gdl/gdl-dock-item.c:276
71 72
msgid "Size in pixels of the grip to drag the dock item"
msgstr ""
73
"Afmeting in pixels van de greep waarmee het dok-item kan worden gesleept"
74

75
#: gdl/gdl-dock-item.c:282 gdl/gdl-dock-master.c:142
76 77 78
msgid "Locked"
msgstr "Vergrendeld"

79
#: gdl/gdl-dock-item.c:283
80 81 82
msgid ""
"If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr ""
83 84
"Indien aangezet, kan het dok-item niet worden versleept en bezit het geen "
"greep."
85

86
#: gdl/gdl-dock-item.c:291
87 88 89
msgid "Preferred width"
msgstr "Gewenste breedte"

90
#: gdl/gdl-dock-item.c:292
91
msgid "Preferred width for the dock item"
92
msgstr "Gewenste breedte van het dok-item"
93

94
#: gdl/gdl-dock-item.c:298
95 96 97
msgid "Preferred height"
msgstr "Gewenste hoogte"

98
#: gdl/gdl-dock-item.c:299
99
msgid "Preferred height for the dock item"
100
msgstr "Gewenste hoogte van het dok-item"
101

102
#: gdl/gdl-dock-item.c:546
103 104 105 106 107
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
"some other compound dock object."
msgstr ""
108 109
"U kunt een dok-object (%p van type %s) niet toevoegen aan een %s. Gebruik "
"GdlDock of een ander samengesteld dok-object."
110

111
#: gdl/gdl-dock-item.c:553
112 113 114 115 116
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
"widget at a time; it already contains a widget of type %s"
msgstr ""
117 118
"Poging om een widget met type %s toe te voegen aan %s, maar het kan slechts "
"één widget per keer bevatten; het bevat reeds een widget van type %s"
119

120
#: gdl/gdl-dock-item.c:1149
121 122
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
123
msgstr "Niet ondersteunde dok-strategie %s is dok-object van type %s"
124 125

#. Hide menuitem.
126
#: gdl/gdl-dock-item.c:1231
127
msgid "Hide"
128
msgstr "Verbergen"
129 130

#. Lock menuitem
131
#: gdl/gdl-dock-item.c:1237
132
msgid "Lock"
133
msgstr "Vastzetten"
134

135
#: gdl/gdl-dock-item.c:1404
136 137
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
138
msgstr "Poging om een niet gebonden item %p te binden"
139

140
#: gdl/gdl-dock-layout.c:126
141 142 143
msgid "Master"
msgstr "Meester"

144
#: gdl/gdl-dock-layout.c:127
145
msgid "GdlDockMaster object which the layout object is attached to"
146
msgstr "GdlDockMaster-object waaraan het layout-object is gebonden"
147

148
#: gdl/gdl-dock-layout.c:134
149
msgid "Dirty"
150
msgstr "Vuil"
151

152
#: gdl/gdl-dock-layout.c:135
153 154
msgid "True if the layouts have changed and need to be saved to a file"
msgstr ""
155 156
"Waar, indien de layout is veranderd en opgeslagen dient te worden in een "
"bestand"
157 158

#. FIXME: pop up an error dialog
159
#: gdl/gdl-dock-layout.c:565
160 161
#, c-format
msgid "Could not load layout user interface file '%s'"
162
msgstr "Kon bestand '%s', met de layout van de gebruikersinterface, niet laden"
163

164
#: gdl/gdl-dock-layout.c:620
165 166 167
msgid "Visible"
msgstr "Zichtbaar"

168
#: gdl/gdl-dock-layout.c:627
169
msgid "Item"
170
msgstr "Item"
171

172
#: gdl/gdl-dock-layout.c:710 gdl/gdl-dock-object.c:120
173 174 175
msgid "Name"
msgstr "Naam"

176
#: gdl/gdl-dock-layout.c:743 gdl/layout.glade.h:1
177
msgid "Dock items"
178
msgstr "Dok-items"
179

180
#: gdl/gdl-dock-layout.c:749 gdl/layout.glade.h:3
181
msgid "Saved layouts"
182
msgstr "Opgeslagen layouts"
183

184
#: gdl/gdl-dock-layout.c:791
185 186
#, c-format
msgid ""
187 188
"While loading layout: don't know how to create a dock object whose nick is '%"
"s'"
189
msgstr ""
190 191
"Tijdens het laden van de layout: onbekend hoe het dok-object met de bijnaam "
"'%s'moet worden aangemaakt"
192

193
#: gdl/gdl-dock-layout.c:1270
194
msgid "Layout managment"
195
msgstr "Layout-beheer"
196

197
#: gdl/gdl-dock-master.c:135 gdl/gdl-dock.c:185
198
msgid "Default title"
199
msgstr "Standaard-titel"
200

201
#: gdl/gdl-dock-master.c:136
202
msgid "Default title for newly created floating docks"
203
msgstr "Standaard-titel voor nieuw aangemaakte zwevende dokken"
204

205
#: gdl/gdl-dock-master.c:143
206
msgid ""
207 208
"If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
"0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
209
msgstr ""
210 211 212
"Indien 1, zijn alle dok-items vastgezet welke gebonden zijn aan de meester; "
"indien 0, zijn alle vrijgemaakt; -1 geeft een inconsistentie onder de items "
"aan "
213

214
#: gdl/gdl-dock-master.c:730
215 216
#, c-format
msgid ""
217 218
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash.  There already is an "
"item with that name (%p)."
219
msgstr ""
220 221
"meester %p: kon object %p[%s] niet aan de hak-tabel toevoegen.  Er is reeds "
"een item met die naam (%p)"
222

223
#: gdl/gdl-dock-master.c:895
224 225 226 227 228
#, c-format
msgid ""
"The new dock controller %p is automatic.  Only manual dock objects should be "
"named controller."
msgstr ""
229 230
"De nieuwe dok-bedienaar %p is automatisch.  Alleen handmatige dok-objecten "
"mogen controller genoemd worden."
231

232
#: gdl/gdl-dock-notebook.c:134
233 234 235
msgid "Page"
msgstr "Pagina"

236
#: gdl/gdl-dock-notebook.c:135
237 238 239
msgid "The index of the current page"
msgstr "De index van de huidige pagina"

240
#: gdl/gdl-dock-object.c:121
241
msgid "Unique name for identifying the dock object"
242
msgstr "Unieke naam voor identificatie van het dok-object"
243

244
#: gdl/gdl-dock-object.c:128
245
msgid "Long name"
246
msgstr "Lange naam"
247

248
#: gdl/gdl-dock-object.c:129
249
msgid "Human readable name for the dock object"
250
msgstr "Leesbare naam voor het dok-object"
251

252
#: gdl/gdl-dock-object.c:135
253
msgid "Dock master"
254
msgstr "Dok-meester"
255

256
#: gdl/gdl-dock-object.c:136
257
msgid "Dock master this dock object is bound to"
258
msgstr "Dok-meester aan welke dit dok is gebonden"
259

260
#: gdl/gdl-dock-object.c:405
261 262 263 264 265
#, c-format
msgid ""
"Call to gdl_dock_object_dock in a dock object %p (object type is %s) which "
"hasn't implemented this method"
msgstr ""
266 267
"Aanroep naar gdl_dock_object_dock ine en dok-object %p (object-type is %s) "
"welke deze methode niet heeft geïmplementeerd"
268

269
#: gdl/gdl-dock-object.c:534
270 271 272 273 274
#, c-format
msgid ""
"Dock operation requested in a non-bound object %p. The application might "
"crash"
msgstr ""
275 276
"Dok-operatie (vastzetten) aangevraagd voor een ongebonden object %p. De "
"toepassing kan mogelijk crashen."
277

278
#: gdl/gdl-dock-object.c:541
279 280 281
#, c-format
msgid "Cannot dock %p to %p because they belong to different masters"
msgstr ""
282
"Kan %p niet vastzetten aan %p omdat ze aan verschillende meesters toebehoren"
283

284
#: gdl/gdl-dock-object.c:583
285 286 287 288
#, c-format
msgid ""
"Attempt to bind to %p an already bound dock object %p (current master: %p)"
msgstr ""
289 290
"Poging om %p te binden aan een reeds gebonden dok-object %p (huidige "
"meester: %p)"
291

292
#: gdl/gdl-dock-paned.c:134
293 294 295
msgid "Position"
msgstr "Positie"

296
#: gdl/gdl-dock-paned.c:135
297
msgid "Position of the divider in pixels"
298
msgstr "Positie van de verdeler in pixels"
299

300
#: gdl/gdl-dock-placeholder.c:127
301
msgid "Sticky"
302
msgstr "Plakkerig"
303

304
#: gdl/gdl-dock-placeholder.c:128
305 306 307 308
msgid ""
"Whether the placeholder will stick to its host or move up the hierarchy when "
"the host is redocked"
msgstr ""
309 310
"Of de plaatshouder trouw blijft aan zijn gastheer, of een trede hoger op de "
"hierarchie klimt wanneer de gastheer opnieuw wordt vastgezet."
311

312
#: gdl/gdl-dock-placeholder.c:135
313
msgid "Host"
314
msgstr "Host"
315

316
#: gdl/gdl-dock-placeholder.c:136
317
msgid "The dock object this placeholder is attached to"
318
msgstr "Het dok-object waaraan deze plaatshouder is gebonden"
319

320
#: gdl/gdl-dock-placeholder.c:143
321
msgid "Next placement"
322
msgstr "Volgende plaatsing"
323

324
#: gdl/gdl-dock-placeholder.c:144
325 326 327 328
msgid ""
"The position an item will be docked to our host if a request is made to dock "
"to us"
msgstr ""
329 330
"De positie waarop een item wordt vastgezet aan onze gastheer, als een "
"verzoek wordt gedaan om aan ons te worden vastgezet"
331

332
#: gdl/gdl-dock-placeholder.c:305
333
msgid "Attempt to dock a dock object to an unbound placeholder"
334
msgstr "Poging om een dok-object vast te zetten op een ongebonden plaatshouder"
335

336
#: gdl/gdl-dock-placeholder.c:419
337 338 339
#, c-format
msgid "Got a detach signal from an object (%p) who is not our host %p"
msgstr ""
340 341
"Verkreeg een vrijmaken-signaal van een object (%p) welke niet onze gastheer "
"is %p"
342

343
#: gdl/gdl-dock-placeholder.c:440
344 345
#, c-format
msgid ""
346 347
"Something weird happened while getting the child placement for %p from "
"parent %p"
348
msgstr ""
349 350
"Er is iets vreemds gebeurd tijdens het ophalen van de dochterplaatsing voor %"
"p van de moeder %p"
351

352
#: gdl/gdl-dock-tablabel.c:130
353
msgid "Controlling dock item"
354
msgstr "Controlerende dok-item"
355

356
#: gdl/gdl-dock-tablabel.c:131
357
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
358
msgstr "Dok-item welke dit tab-label 'bezit'"
359

360
#: gdl/gdl-dock.c:177
361
msgid "Floating"
362
msgstr "Zwevend"
363

364
#: gdl/gdl-dock.c:178
365
msgid "Whether the dock is floating in its own window"
366
msgstr "Of het dok in zijn eigen venster zweeft"
367

368
#: gdl/gdl-dock.c:186
369
msgid "Default title for the newly created floating docks"
370
msgstr "Standaard titel voor de nieuw aangemaakte zwevende dokken"
371

372
#: gdl/gdl-dock.c:192
373 374 375
msgid "Width"
msgstr "Breedte"

376
#: gdl/gdl-dock.c:193
377
msgid "Width for the dock when it's of floating type"
378
msgstr "Breedte van het dok als het zweeft"
379

380
#: gdl/gdl-dock.c:200
381 382 383
msgid "Height"
msgstr "Hoogte"

384
#: gdl/gdl-dock.c:201
385
msgid "Height for the dock when it's of floating type"
386
msgstr "Hoogte van het dok als het zweeft"
387

388
#: gdl/gdl-dock.c:208
389
msgid "Float X"
390
msgstr "X zwevend"
391

392
#: gdl/gdl-dock.c:209
393
msgid "X coordinate for a floating dock"
394
msgstr "X-coördinaat van een zwevend dok"
395

396
#: gdl/gdl-dock.c:216
397
msgid "Float Y"
398
msgstr "Y zwevend"
399

400
#: gdl/gdl-dock.c:217
401
msgid "Y coordinate for a floating dock"
402
msgstr "Y-coördinaat van een zwevend dok"
403

404
#: gdl/gdl-dock.c:494
405 406
#, c-format
msgid "Dock #%d"
407
msgstr "Dok nr.%d"
408

409
#: gdl/gdl-recent.c:136
410
msgid "GConf key"
411
msgstr "GConf sleutel"
412

413
#: gdl/gdl-recent.c:137
414
msgid "The gconf key for storing the recent entries."
415
msgstr "De gconf-sleutel voor opslaan van recente bestanden."
416

417
#: gdl/gdl-recent.c:143
418 419 420
msgid "Path"
msgstr "Pad"

421
#: gdl/gdl-recent.c:144
422
msgid "The path to put the menu items."
423
msgstr "Het pad voor de menu-items"
424

425
#: gdl/gdl-recent.c:150
426 427 428
msgid "Limit"
msgstr "Limiet"

429
#: gdl/gdl-recent.c:151
430
msgid "The maximum number of items to be allowed in the list."
431
msgstr "Het maximum aantal toegestane items in de lijst"
432

433
#: gdl/gdl-recent.c:159
434
msgid "List type"
435
msgstr "Lijst-type"
436

437
#: gdl/gdl-recent.c:160
438
msgid "The type with which the items will be numbered."
439
msgstr "Het type waarmee de items worden genummerd"
440

441
#: gdl/gdl-recent.c:409
442 443 444 445
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Open %s"

446
#: gdl/gdl-icons.c:134 gdl/gdl-icons.c:135
447 448 449
msgid "Icon size"
msgstr "Pictogram-grootte"

450
#: gdl/layout.glade.h:2
451 452 453 454
msgid "Layout Managment"
msgstr "Layout-beheer"

# typefout? moet het zijn _Lock?
455
#: gdl/layout.glade.h:4
456 457 458
msgid "_Load"
msgstr "_Laden"

459
#: gdl/layout.glade.h:5
460 461 462
msgid "_Lock dock items"
msgstr "Dok-items _vastzetten"

463 464
#: symbol-browser-control/GNOME_Development_SymbolBrowser.server.in.h:1
msgid "Factory for the Gnome Symbol Browser control."
465
msgstr "Fabriek voor de Gnome-symbool browser bediening"
466 467 468

#: symbol-browser-control/GNOME_Development_SymbolBrowser.server.in.h:2
msgid "Gnome Symbol Browser Control"
469
msgstr "Gnome-symbool browser bediening"
470 471 472

#: symbol-browser-control/GNOME_Development_SymbolBrowser.server.in.h:3
msgid "Gnome Symbol Browser Control Factory"
473
msgstr "Gnome-symbool browser bediening fabriek"
474 475 476

#: symbol-browser-control/GNOME_Development_SymbolBrowser.server.in.h:4
msgid "Gnome Symbol Browser."
477
msgstr "Gnome-symbool browser"
478 479 480

#: symbol-browser-control/gnome-symbol-browser.xml.h:1
msgid "Goto Symbol"
481
msgstr "Ga naar symbool"
482 483 484

#: symbol-browser-control/gnome-symbol-browser.xml.h:2
msgid "Goto the displayed symbol"
485
msgstr "Ga naar het getoonde symbool"
486 487 488

#: symbol-browser-control/gnome-symbol-browser.xml.h:3
msgid "Update Symbols"
489
msgstr "Symbolen bijwerken"
490 491 492

#: symbol-browser-control/gnome-symbol-browser.xml.h:4
msgid "Update the symbol tree"
493
msgstr "De symbool-boom bijwerken"
494

495
# Goto-to?
496 497
#: symbol-browser-control/gnome-symbol-browser.xml.h:5
msgid "_Goto to symbol"
498
msgstr "_Ga naar symbool"
499 500 501

#: symbol-browser-control/gnome-symbol-browser.xml.h:6
msgid "_View"
502
msgstr "Beel_d"
503

504
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:65
505 506 507 508
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"

#. ! tm_tag_undef_t = 0, < Unknown type
509
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:66
510 511 512 513
msgid "Classes"
msgstr "Klassen"

#. ! tm_tag_class_t = 1, < Class declaration
514
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:67
515 516 517 518
msgid "Enums"
msgstr "Opsoms"

#. ! tm_tag_enum_t = 2, < Enum declaration
519
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:68
520 521 522 523
msgid "Enumerators"
msgstr "Opsommers"

#. ! tm_tag_enumerator_t = 4, < Enumerator value
524
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:69
525 526 527 528
msgid "Fields"
msgstr "Velden"

#. ! tm_tag_field_t = 8, < Field (Java only)
529
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:70
530 531 532 533
msgid "Functions"
msgstr "Functies"

#. ! tm_tag_function_t = 16, < Function definition
534
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:71
535 536 537 538
msgid "Interfaces"
msgstr "Infterfaces"

#. ! tm_tag_interface_t = 32, < Interface (Java only
539
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:72
540 541 542 543
msgid "Members"
msgstr "Leden"

#. ! tm_tag_member_t = 64, < Member variable of class/struct
544
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:73
545 546 547 548
msgid "Methods"
msgstr "Methoden"

#. ! tm_tag_method_t = 128, < Class method (Java only
549
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:74
550 551 552 553
msgid "Namespaces"
msgstr "Namespaces"

#. ! tm_tag_namespace_t = 256, < Namespace declaration
554
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:75
555 556 557 558
msgid "Packages"
msgstr "Pakketten"

#. ! tm_tag_package_t = 512, < Package (Java only)
559
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:76
560 561 562 563
msgid "Prototypes"
msgstr "Prototypen"

#. ! tm_tag_prototype_t = 1024, < Function prototype
564
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:77
565 566 567 568
msgid "Structs"
msgstr "Structs"

#. ! tm_tag_struct_t = 2048, < Struct declaration
569
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:78
570 571 572 573
msgid "Typedefs"
msgstr "Typedefs"

#. ! tm_tag_typedef_t = 4096, < Typedef
574
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:79
575 576 577 578
msgid "Unions"
msgstr "Unions"

#. ! tm_tag_union_t = 8192, !< Union
579
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:80
580 581 582 583
msgid "Variables"
msgstr "Variabelen"

#. ! tm_tag_variable_t = 16384, < Variable
584
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:81
585 586 587 588
msgid "ExternVars"
msgstr "ExternVars"

#. ! tm_tag_externvar_t = 32768, < Extern or forward declaration
589
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:82
590 591 592 593 594
msgid "Macros"
msgstr "Macros"

# moeten we dit wel vertalen?
#. ! tm_tag_macro_t = 65536, < Macro (withour arguments)
595
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:83
596 597 598
msgid "MacrosWithArgs"
msgstr "MacrosWithArgs"

599
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:378
600 601 602
msgid "Tags"
msgstr "Tags"

603 604
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:386
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:397
605 606 607
msgid "Undefined"
msgstr "Ongedefinieerd"

608 609
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:388
#: symbol-browser-control/symbol-browser.c:399
610
msgid "<No Symbol>"
611
msgstr "<geen symbool>"
612 613 614 615 616 617 618

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser-ui.xml.h:1
msgid "Exit"
msgstr "Afsluiten"

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser-ui.xml.h:2
msgid "Open Project"
619
msgstr "Project openen"
620 621 622

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser-ui.xml.h:3
msgid "Save Project"
623
msgstr "Project opslaan"
624 625 626

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser-ui.xml.h:4
msgid "Set Current File"
627
msgstr "Huidig bestand instellen"
628

629
# misschien is verversen hier beter
630 631
#: symbol-browser-control/test-symbol-browser-ui.xml.h:5
msgid "Update"
632
msgstr "Verversen"
633 634 635

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser-ui.xml.h:6
msgid "Update the whole tree"
636
msgstr "De hele boom bijwerken"
637 638 639

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser-ui.xml.h:7
msgid "_Exit"
640
msgstr "A_fsluiten"
641 642 643 644 645 646 647

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser-ui.xml.h:8
msgid "_File"
msgstr "_Bestand"

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser-ui.xml.h:9
msgid "_Open Project"
648
msgstr "Project _openen"
649 650 651

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser-ui.xml.h:10
msgid "_Save Project"
652
msgstr "Project op_slaan"
653 654 655

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser-ui.xml.h:11
msgid "_Set Current File"
656
msgstr "_Huidige bestand instellen"
657 658 659 660 661 662 663

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser.c:168
msgid "Open file..."
msgstr "Bestand openen..."

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser.c:170
msgid "Set current file..."
664
msgstr "Huidige bestand instellen..."
665 666 667

#: symbol-browser-control/test-symbol-browser.c:172
msgid "Save file..."
668
msgstr "Bestand opslaan..."
669

670
#: symbol-browser-control/test-symbol-browser.c:295
671
msgid "Can't initialize bonobo!"
672
msgstr "Kan bonobo niet initialiseren!"
673 674 675 676 677 678 679 680 681

#~ msgid "You must provide a name for the layout"
#~ msgstr "U moet een naam geven voor de layout"

#~ msgid "Icon zoom"
#~ msgstr "Pictogram-zoom"

#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"