Commit dd462d59 authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen Committed by Gabor Keleman

Translation updated.

2006-12-04  Gabor Kelemen  <kelemeng@gnome.hu>

	* hu.po: Translation updated.
parent fd5b421f
2006-12-04 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>
* hu.po: Translation updated.
2006-12-04 Francisco Javier F. Serrador <serrador@openshine.com>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-06 01:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-22 23:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-04 18:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-04 23:25+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome@gnome.hu>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -63,7 +63,9 @@ msgstr "Átméretezhető"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:258
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a paned"
msgstr "Ha be van állítva, akkor a dokkelem átméretezhető, ha dokkolva van egy panelbe"
msgstr ""
"Ha be van állítva, akkor a dokkelem átméretezhető, ha dokkolva van egy "
"panelbe"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:265
msgid "Item behavior"
......@@ -75,7 +77,7 @@ msgid ""
"locked, etc.)"
msgstr "A dokkelem általános viselkedése (azaz lebeghet-e, zárolva van-e, stb.)"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:274 ../gdl/gdl-dock-master.c:140
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:274 ../gdl/gdl-dock-master.c:139
msgid "Locked"
msgstr "Zárolva"
......@@ -104,36 +106,40 @@ msgstr "A dokkelem előnyben részesített magassága"
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
"some other compound dock object."
msgstr "Nem vehet fel dokkelemet (a(z) %p %s típusú) egy %s elemen belül. Használjon GdlDockot vagy más összetett dokkobjektumot."
msgstr ""
"Nem vehet fel dokkelemet (a(z) %p %s típusú) egy %s elemen belül. Használjon "
"GdlDockot vagy más összetett dokkobjektumot."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:548
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
"widget at a time; it already contains a widget of type %s"
msgstr "Kísérlet %s típusú felületi elem hozzáadására egy %s elembe, de az egyszerre csak egy felületi elemet tartalmazhat és már tartalmaz egy %s típusú elemet."
msgstr ""
"Kísérlet %s típusú felületi elem hozzáadására egy %s elembe, de az egyszerre "
"csak egy felületi elemet tartalmazhat és már tartalmaz egy %s típusú elemet."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1174
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1186
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Nem támogatott dokkolási stratégia (%s) egy %s típusú dokkobjektumban"
#. UnLock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1257
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1273
msgid "UnLock"
msgstr "Feloldás"
#. Hide menuitem.
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1264
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1280
msgid "Hide"
msgstr "Elrejtés"
#. Lock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1269
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1285
msgid "Lock"
msgstr "Zárolás"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1474
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1491
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Kísérlet %p nem kötött elem kötésére"
......@@ -193,33 +199,39 @@ msgstr ""
msgid "Layout managment"
msgstr "Elrendezéskezelés"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:133 ../gdl/gdl-dock.c:183
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:132 ../gdl/gdl-dock.c:182
msgid "Default title"
msgstr "Alapértelmezett cím"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:134
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:133
msgid "Default title for newly created floating docks"
msgstr "Újonnan létrejött lebegő dokkok alapértelmezett címe"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:141
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:140
msgid ""
"If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
"0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
msgstr "Ha ennek értéke 1. akkor a mesterhez kötött összes dokkelem zárolva van, ha 0, mind fel van oldva, a -1 az elemek közötti inkonzisztenciát jelez."
msgstr ""
"Ha ennek értéke 1. akkor a mesterhez kötött összes dokkelem zárolva van, ha "
"0, mind fel van oldva, a -1 az elemek közötti inkonzisztenciát jelez."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:729
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:741
#, c-format
msgid ""
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an "
"item with that name (%p)."
msgstr "%p mester: a(z) %p[%s] objektum nem adható a hash-hez. Már létezik ilyen nevű elem (%p)."
msgstr ""
"%p mester: a(z) %p[%s] objektum nem adható a hash-hez. Már létezik ilyen "
"nevű elem (%p)."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:894
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:906
#, c-format
msgid ""
"The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be "
"named controller."
msgstr "Az új dokkvezérlő (%p) automatikus. Csak a kézi dokkobjektumoknak kell nevesített vezérlőnek lenniük."
msgstr ""
"Az új dokkvezérlő (%p) automatikus. Csak a kézi dokkobjektumoknak kell "
"nevesített vezérlőnek lenniük."
#: ../gdl/gdl-dock-notebook.c:134
msgid "Page"
......@@ -262,7 +274,9 @@ msgstr "Az a dokkmester, amelyhez ez az objektum kötve van"
msgid ""
"Call to gdl_dock_object_dock in a dock object %p (object type is %s) which "
"hasn't implemented this method"
msgstr "A gdl_dock_object_dock meghívásra került egy %p dokkobjektumban (az objektumtípus: %s), amely nem valósította meg ezt a metódust"
msgstr ""
"A gdl_dock_object_dock meghívásra került egy %p dokkobjektumban (az "
"objektumtípus: %s), amely nem valósította meg ezt a metódust"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:549
#, c-format
......@@ -279,7 +293,9 @@ msgstr "%p nem dokkolható a következőhöz: %p, mivel különböző mesterekhe
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:598
#, c-format
msgid "Attempt to bind to %p an already bound dock object %p (current master: %p)"
msgstr "Kísérlet %p kötésére egy más kötött dokkobjektumhoz (%p, a jelenlegi mester: %p)"
msgstr ""
"Kísérlet %p kötésére egy más kötött dokkobjektumhoz (%p, a jelenlegi mester: "
"%p)"
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:132
msgid "Position"
......@@ -289,65 +305,97 @@ msgstr "Pozíció"
msgid "Position of the divider in pixels"
msgstr "Az elválasztó pozíciója képpontban"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:135
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:143
msgid "Sticky"
msgstr "Ragadós"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:136
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:144
msgid ""
"Whether the placeholder will stick to its host or move up the hierarchy when "
"the host is redocked"
msgstr "A helykitöltő hozzátapad-e kiszolgálójához vagy felfelé mozdul a hierarchiában a kiszolgáló újradokkolásakor"
msgstr ""
"A helykitöltő hozzátapad-e kiszolgálójához vagy felfelé mozdul a "
"hierarchiában a kiszolgáló újradokkolásakor"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:143
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:151
msgid "Host"
msgstr "Kiszolgáló"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:144
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:152
msgid "The dock object this placeholder is attached to"
msgstr "Az a dokkobjektum, amelyhez ez a helykitöltő csatolva van"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:151
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:159
msgid "Next placement"
msgstr "Következő elhelyezés"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:152
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:160
msgid ""
"The position an item will be docked to our host if a request is made to dock "
"to us"
msgstr "Az a pozíció, amelyre egy elem dokkolva lesz a kiszolgálónkhoz, ha kérés érkezik erre"
msgstr ""
"Az a pozíció, amelyre egy elem dokkolva lesz a kiszolgálónkhoz, ha kérés "
"érkezik erre"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:161 ../gdl/gdl-dock.c:190
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:169 ../gdl/gdl-dock.c:189
msgid "Width"
msgstr "Szélesség"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:162
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:170
msgid "Width for the widget when it's attached to the placeholder"
msgstr "A felületi elem szélessége, ha csatlakoztatva van a helykitöltőhöz"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:169 ../gdl/gdl-dock.c:198
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:177 ../gdl/gdl-dock.c:197
msgid "Height"
msgstr "Magasság"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:170
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:178
msgid "Height for the widget when it's attached to the placeholder"
msgstr "A felületi elem magassága, ha csatlakoztatva van a helykitöltőhöz"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:446
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:184
msgid "Floating Toplevel"
msgstr "Lebegő felsőszintű"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:185
msgid "Whether the placeholder is standing in for a floating toplevel dock"
msgstr "A helykitöltő lebegő felsőszintű dokk helyén áll-e"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:191
msgid "X-Coordinate"
msgstr "X koordináta"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:192
msgid "X-Coordinate fow dock when floating"
msgstr "Lebegő dokk X koordinátája"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:198
msgid "Y-Coordinate"
msgstr "Y koordináta"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:199
msgid "Y-Coordinate fow dock when floating"
msgstr "Lebegő dokk Y koordinátája"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:494
msgid "Attempt to dock a dock object to an unbound placeholder"
msgstr "Kísérlet egy dokkobjektum dokkolására egy nem kötött helykitöltőhöz"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:570
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:618
#, c-format
msgid "Got a detach signal from an object (%p) who is not our host %p"
msgstr "Leválasztási szignál érkezett egy objektumtól (%p), amely nem a mi %p kiszolgálónk"
msgstr ""
"Leválasztási szignál érkezett egy objektumtól (%p), amely nem a mi %p "
"kiszolgálónk"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:595
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:643
#, c-format
msgid ""
"Something weird happened while getting the child placement for %p from "
"parent %p"
msgstr "Valami furcsa történt a(z) %p gyermek elhelyezésének lekérése során a(z) %p szülőtől"
msgstr ""
"Valami furcsa történt a(z) %p gyermek elhelyezésének lekérése során a(z) %p "
"szülőtől"
#: ../gdl/gdl-dock-tablabel.c:129
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
......@@ -355,7 +403,9 @@ msgstr "A lapcímkét birtokló dokkelem"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:107
msgid "GdlDockMaster object which the dockbar widget is attached to"
msgstr "Az a GdlDockMaster objektum, amelyhez a dokksáv felületi elem csatlakoztatva van"
msgstr ""
"Az a GdlDockMaster objektum, amelyhez a dokksáv felületi elem csatlakoztatva "
"van"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:114
msgid "Dockbar style"
......@@ -365,84 +415,47 @@ msgstr "Dokksáv stílusa"
msgid "Dockbar style to show items on it"
msgstr "A dokksáv stílusa elemek rajta való megjelenítéséhez"
#: ../gdl/gdl-dock.c:175
#: ../gdl/gdl-dock.c:174
msgid "Floating"
msgstr "Lebegő"
#: ../gdl/gdl-dock.c:176
#: ../gdl/gdl-dock.c:175
msgid "Whether the dock is floating in its own window"
msgstr "A dokk lebeg-e a saját ablakában"
#: ../gdl/gdl-dock.c:184
#: ../gdl/gdl-dock.c:183
msgid "Default title for the newly created floating docks"
msgstr "Az újonnan létrehozott lebegő dokkok alapértelmezett címe"
#: ../gdl/gdl-dock.c:191
#: ../gdl/gdl-dock.c:190
msgid "Width for the dock when it's of floating type"
msgstr "A dokk szélessége, ha lebegő típusú"
#: ../gdl/gdl-dock.c:199
#: ../gdl/gdl-dock.c:198
msgid "Height for the dock when it's of floating type"
msgstr "A dokk magassága, ha lebegő típusú"
#: ../gdl/gdl-dock.c:206
#: ../gdl/gdl-dock.c:205
msgid "Float X"
msgstr "Lebegő X"
#: ../gdl/gdl-dock.c:207
#: ../gdl/gdl-dock.c:206
msgid "X coordinate for a floating dock"
msgstr "Lebegő dokk X koordinátája"
#: ../gdl/gdl-dock.c:214
#: ../gdl/gdl-dock.c:213
msgid "Float Y"
msgstr "Lebegő Y"
#: ../gdl/gdl-dock.c:215
#: ../gdl/gdl-dock.c:214
msgid "Y coordinate for a floating dock"
msgstr "Lebegő dokk Y koordinátája"
#: ../gdl/gdl-dock.c:496
#: ../gdl/gdl-dock.c:495
#, c-format
msgid "Dock #%d"
msgstr "%d. dokk"
#: ../gdl/gdl-recent.c:135
msgid "GConf key"
msgstr "GConf kulcs"
#: ../gdl/gdl-recent.c:136
msgid "The gconf key for storing the recent entries."
msgstr "A legutóbbi bejegyzéseket tároló GConf kulcs."
#: ../gdl/gdl-recent.c:142
msgid "Path"
msgstr "Útvonal"
#: ../gdl/gdl-recent.c:143
msgid "The path to put the menu items."
msgstr ""
#: ../gdl/gdl-recent.c:149
msgid "Limit"
msgstr "Korlátozás"
#: ../gdl/gdl-recent.c:150
msgid "The maximum number of items to be allowed in the list."
msgstr ""
#: ../gdl/gdl-recent.c:158
msgid "List type"
msgstr ""
#: ../gdl/gdl-recent.c:159
msgid "The type with which the items will be numbered."
msgstr ""
#: ../gdl/gdl-recent.c:408
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "%s megnyitása"
#: ../gdl/gdl-icons.c:133 ../gdl/gdl-icons.c:134
msgid "Icon size"
msgstr "Ikonméret"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment