Commit c5d03163 authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen Committed by Gabor Keleman

Translation added.

2006-11-22  Gabor Kelemen  <kelemeng@gnome.hu>

	* hu.po: Translation added.
parent d462dd07
2006-11-22 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>
* hu.po: Translation added.
2006-09-25 Pawan Chitrakar <pchitrakar@gmail.com>
* ne.po: Updated Nepali Translation
......
# Hungarian translation of gdl
# Copyright (C) 2006, Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gdl package.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-06 01:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-22 23:39+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome@gnome.hu>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../gdl/gdl-data-view.c:418
msgid "Expander Size"
msgstr "Kiterjesztő mérete"
#: ../gdl/gdl-data-view.c:419
msgid "Size of the expander arrow."
msgstr "A kiterjesztő nyíl mérete."
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:371
msgid "Iconify"
msgstr "Ikonméret"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:371
msgid "Iconify this dock"
msgstr "A dokk ikon méretűvé tétele"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:373
msgid "Close"
msgstr "Bezárás"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:373
msgid "Close this dock"
msgstr "A dokk bezárása"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:682 ../gdl/gdl-dock-tablabel.c:128
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Vezérlő dokkelem"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:683
msgid "Dockitem which 'owns' this grip"
msgstr "A fogantyút \"birtokló\" dokkelem"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:241
msgid "Orientation"
msgstr "Tájolás"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:242
msgid "Orientation of the docking item"
msgstr "A dokkolóelem tájolása"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:257
msgid "Resizable"
msgstr "Átméretezhető"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:258
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a paned"
msgstr "Ha be van állítva, akkor a dokkelem átméretezhető, ha dokkolva van egy panelbe"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:265
msgid "Item behavior"
msgstr "Elem viselkedése"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:266
msgid ""
"General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
"locked, etc.)"
msgstr "A dokkelem általános viselkedése (azaz lebeghet-e, zárolva van-e, stb.)"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:274 ../gdl/gdl-dock-master.c:140
msgid "Locked"
msgstr "Zárolva"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:275
msgid "If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr "Ha be van állítva, akkor a dokkelem nem húzható és nem jelenít meg fogantyút"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:283
msgid "Preferred width"
msgstr "Előnyben részesített szélesség"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:284
msgid "Preferred width for the dock item"
msgstr "A dokkelem előnyben részesített szélessége"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:290
msgid "Preferred height"
msgstr "Előnyben részesített magasság"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:291
msgid "Preferred height for the dock item"
msgstr "A dokkelem előnyben részesített magassága"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:541
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
"some other compound dock object."
msgstr "Nem vehet fel dokkelemet (a(z) %p %s típusú) egy %s elemen belül. Használjon GdlDockot vagy más összetett dokkobjektumot."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:548
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
"widget at a time; it already contains a widget of type %s"
msgstr "Kísérlet %s típusú felületi elem hozzáadására egy %s elembe, de az egyszerre csak egy felületi elemet tartalmazhat és már tartalmaz egy %s típusú elemet."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1174
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Nem támogatott dokkolási stratégia (%s) egy %s típusú dokkobjektumban"
#. UnLock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1257
msgid "UnLock"
msgstr "Feloldás"
#. Hide menuitem.
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1264
msgid "Hide"
msgstr "Elrejtés"
#. Lock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1269
msgid "Lock"
msgstr "Zárolás"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1474
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Kísérlet %p nem kötött elem kötésére"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:124 ../gdl/gdl-dock-bar.c:106
msgid "Master"
msgstr "Master"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:125
msgid "GdlDockMaster object which the layout object is attached to"
msgstr "Az a GdlDockMaster objektum, amelyhez az elrendezésobjektum csatolva van"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:132
msgid "Dirty"
msgstr "Piszkos"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:133
msgid "True if the layouts have changed and need to be saved to a file"
msgstr "Igaz, ha az elrendezések módosultak és fájlba kell menteni őket"
#. FIXME: pop up an error dialog
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:563
#, c-format
msgid "Could not load layout user interface file '%s'"
msgstr "Nem lehet betölteni \"%s\" felhasználói felület-elrendezésfájlt"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:618
msgid "Visible"
msgstr "Látható"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:625
msgid "Item"
msgstr "Elem"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:708 ../gdl/gdl-dock-object.c:119
msgid "Name"
msgstr "Név"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:741 ../gdl/layout.glade.h:1
msgid "Dock items"
msgstr "Elemek dokkolása"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:747 ../gdl/layout.glade.h:3
msgid "Saved layouts"
msgstr "Mentett elrendezések"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:789
#, c-format
msgid ""
"While loading layout: don't know how to create a dock object whose nick is '%"
"s'"
msgstr ""
"Elrendezés betöltése közben: nem tudom, hogy lehet %s nevű dokkobjektumot "
"készíteni"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:1268
msgid "Layout managment"
msgstr "Elrendezéskezelés"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:133 ../gdl/gdl-dock.c:183
msgid "Default title"
msgstr "Alapértelmezett cím"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:134
msgid "Default title for newly created floating docks"
msgstr "Újonnan létrejött lebegő dokkok alapértelmezett címe"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:141
msgid ""
"If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
"0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
msgstr "Ha ennek értéke 1. akkor a mesterhez kötött összes dokkelem zárolva van, ha 0, mind fel van oldva, a -1 az elemek közötti inkonzisztenciát jelez."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:729
#, c-format
msgid ""
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an "
"item with that name (%p)."
msgstr "%p mester: a(z) %p[%s] objektum nem adható a hash-hez. Már létezik ilyen nevű elem (%p)."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:894
#, c-format
msgid ""
"The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be "
"named controller."
msgstr "Az új dokkvezérlő (%p) automatikus. Csak a kézi dokkobjektumoknak kell nevesített vezérlőnek lenniük."
#: ../gdl/gdl-dock-notebook.c:134
msgid "Page"
msgstr "Oldal"
#: ../gdl/gdl-dock-notebook.c:135
msgid "The index of the current page"
msgstr "Az aktuális oldal indexe"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:120
msgid "Unique name for identifying the dock object"
msgstr "A dokkobjektumot azonosító egyedi név"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:127
msgid "Long name"
msgstr "Hosszú név"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:128
msgid "Human readable name for the dock object"
msgstr "A dokkobjektum emberek által olvasható neve"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:134
msgid "Stock Icon"
msgstr "Gyári ikon"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:135
msgid "Stock icon for the dock object"
msgstr "A dokkobjektum alapértelmezett ikonja"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:141
msgid "Dock master"
msgstr "Dokk mester"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:142
msgid "Dock master this dock object is bound to"
msgstr "Az a dokkmester, amelyhez ez az objektum kötve van"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:420
#, c-format
msgid ""
"Call to gdl_dock_object_dock in a dock object %p (object type is %s) which "
"hasn't implemented this method"
msgstr "A gdl_dock_object_dock meghívásra került egy %p dokkobjektumban (az objektumtípus: %s), amely nem valósította meg ezt a metódust"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:549
#, c-format
msgid ""
"Dock operation requested in a non-bound object %p. The application might "
"crash"
msgstr "Egy nem kötött objektum (%p) dokkművelet kért. Az alkalmazás összeomolhat."
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:556
#, c-format
msgid "Cannot dock %p to %p because they belong to different masters"
msgstr "%p nem dokkolható a következőhöz: %p, mivel különböző mesterekhez tartoznak"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:598
#, c-format
msgid "Attempt to bind to %p an already bound dock object %p (current master: %p)"
msgstr "Kísérlet %p kötésére egy más kötött dokkobjektumhoz (%p, a jelenlegi mester: %p)"
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:132
msgid "Position"
msgstr "Pozíció"
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:133
msgid "Position of the divider in pixels"
msgstr "Az elválasztó pozíciója képpontban"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:135
msgid "Sticky"
msgstr "Ragadós"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:136
msgid ""
"Whether the placeholder will stick to its host or move up the hierarchy when "
"the host is redocked"
msgstr "A helykitöltő hozzátapad-e kiszolgálójához vagy felfelé mozdul a hierarchiában a kiszolgáló újradokkolásakor"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:143
msgid "Host"
msgstr "Kiszolgáló"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:144
msgid "The dock object this placeholder is attached to"
msgstr "Az a dokkobjektum, amelyhez ez a helykitöltő csatolva van"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:151
msgid "Next placement"
msgstr "Következő elhelyezés"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:152
msgid ""
"The position an item will be docked to our host if a request is made to dock "
"to us"
msgstr "Az a pozíció, amelyre egy elem dokkolva lesz a kiszolgálónkhoz, ha kérés érkezik erre"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:161 ../gdl/gdl-dock.c:190
msgid "Width"
msgstr "Szélesség"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:162
msgid "Width for the widget when it's attached to the placeholder"
msgstr "A felületi elem szélessége, ha csatlakoztatva van a helykitöltőhöz"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:169 ../gdl/gdl-dock.c:198
msgid "Height"
msgstr "Magasság"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:170
msgid "Height for the widget when it's attached to the placeholder"
msgstr "A felületi elem magassága, ha csatlakoztatva van a helykitöltőhöz"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:446
msgid "Attempt to dock a dock object to an unbound placeholder"
msgstr "Kísérlet egy dokkobjektum dokkolására egy nem kötött helykitöltőhöz"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:570
#, c-format
msgid "Got a detach signal from an object (%p) who is not our host %p"
msgstr "Leválasztási szignál érkezett egy objektumtól (%p), amely nem a mi %p kiszolgálónk"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:595
#, c-format
msgid ""
"Something weird happened while getting the child placement for %p from "
"parent %p"
msgstr "Valami furcsa történt a(z) %p gyermek elhelyezésének lekérése során a(z) %p szülőtől"
#: ../gdl/gdl-dock-tablabel.c:129
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
msgstr "A lapcímkét birtokló dokkelem"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:107
msgid "GdlDockMaster object which the dockbar widget is attached to"
msgstr "Az a GdlDockMaster objektum, amelyhez a dokksáv felületi elem csatlakoztatva van"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:114
msgid "Dockbar style"
msgstr "Dokksáv stílusa"
#: ../gdl/gdl-dock-bar.c:115
msgid "Dockbar style to show items on it"
msgstr "A dokksáv stílusa elemek rajta való megjelenítéséhez"
#: ../gdl/gdl-dock.c:175
msgid "Floating"
msgstr "Lebegő"
#: ../gdl/gdl-dock.c:176
msgid "Whether the dock is floating in its own window"
msgstr "A dokk lebeg-e a saját ablakában"
#: ../gdl/gdl-dock.c:184
msgid "Default title for the newly created floating docks"
msgstr "Az újonnan létrehozott lebegő dokkok alapértelmezett címe"
#: ../gdl/gdl-dock.c:191
msgid "Width for the dock when it's of floating type"
msgstr "A dokk szélessége, ha lebegő típusú"
#: ../gdl/gdl-dock.c:199
msgid "Height for the dock when it's of floating type"
msgstr "A dokk magassága, ha lebegő típusú"
#: ../gdl/gdl-dock.c:206
msgid "Float X"
msgstr "Lebegő X"
#: ../gdl/gdl-dock.c:207
msgid "X coordinate for a floating dock"
msgstr "Lebegő dokk X koordinátája"
#: ../gdl/gdl-dock.c:214
msgid "Float Y"
msgstr "Lebegő Y"
#: ../gdl/gdl-dock.c:215
msgid "Y coordinate for a floating dock"
msgstr "Lebegő dokk Y koordinátája"
#: ../gdl/gdl-dock.c:496
#, c-format
msgid "Dock #%d"
msgstr "%d. dokk"
#: ../gdl/gdl-recent.c:135
msgid "GConf key"
msgstr "GConf kulcs"
#: ../gdl/gdl-recent.c:136
msgid "The gconf key for storing the recent entries."
msgstr "A legutóbbi bejegyzéseket tároló GConf kulcs."
#: ../gdl/gdl-recent.c:142
msgid "Path"
msgstr "Útvonal"
#: ../gdl/gdl-recent.c:143
msgid "The path to put the menu items."
msgstr ""
#: ../gdl/gdl-recent.c:149
msgid "Limit"
msgstr "Korlátozás"
#: ../gdl/gdl-recent.c:150
msgid "The maximum number of items to be allowed in the list."
msgstr ""
#: ../gdl/gdl-recent.c:158
msgid "List type"
msgstr ""
#: ../gdl/gdl-recent.c:159
msgid "The type with which the items will be numbered."
msgstr ""
#: ../gdl/gdl-recent.c:408
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "%s megnyitása"
#: ../gdl/gdl-icons.c:133 ../gdl/gdl-icons.c:134
msgid "Icon size"
msgstr "Ikonméret"
#: ../gdl/layout.glade.h:2
msgid "Layout Managment"
msgstr "Elrendezéskezelés"
#: ../gdl/layout.glade.h:4
msgid "_Load"
msgstr "_Betöltés"
#: ../gdl/layout.glade.h:5
msgid "_Lock dock items"
msgstr "Dokkelemek _zárolása"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment