Commit 341eeb6a authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=355
parent da1780d8
2007-04-15 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
* POTFILES.in: Added missing file
2007-04-14 Djihed Afifi <djihed@gmail.com> 2007-04-14 Djihed Afifi <djihed@gmail.com>
* ar.po: Added Arabic Translation. * ar.po: Added Arabic Translation.
......
...@@ -11,4 +11,5 @@ gdl/gdl-dock-tablabel.c ...@@ -11,4 +11,5 @@ gdl/gdl-dock-tablabel.c
gdl/gdl-dock-bar.c gdl/gdl-dock-bar.c
gdl/gdl-dock.c gdl/gdl-dock.c
gdl/gdl-icons.c gdl/gdl-icons.c
gdl/gdl-switcher.c
gdl/layout.glade gdl/layout.glade
...@@ -10,8 +10,8 @@ msgid "" ...@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl\n" "Project-Id-Version: gdl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-21 19:21+0100\n" "POT-Creation-Date: 2007-04-15 19:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-21 19:20+0100\n" "PO-Revision-Date: 2007-04-15 19:27+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n" "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n" "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -50,28 +50,28 @@ msgstr "Styrande dockobjekt" ...@@ -50,28 +50,28 @@ msgstr "Styrande dockobjekt"
msgid "Dockitem which 'owns' this grip" msgid "Dockitem which 'owns' this grip"
msgstr "Dockobjekt som \"äger\" detta handtag" msgstr "Dockobjekt som \"äger\" detta handtag"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:241 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:243
msgid "Orientation" msgid "Orientation"
msgstr "Orientering" msgstr "Orientering"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:242 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:244
msgid "Orientation of the docking item" msgid "Orientation of the docking item"
msgstr "Orienteringen på dockobjektet" msgstr "Orienteringen på dockobjektet"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:257 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:259
msgid "Resizable" msgid "Resizable"
msgstr "Storleksändringsbar" msgstr "Storleksändringsbar"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:258 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:260
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a paned" msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a paned"
msgstr "" msgstr ""
"Om detta är angivet kan objektets storlek ändras när det är dockat i en panel" "Om detta är angivet kan objektets storlek ändras när det är dockat i en panel"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:265 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:267
msgid "Item behavior" msgid "Item behavior"
msgstr "Objektbeteende" msgstr "Objektbeteende"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:266 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:268
msgid "" msgid ""
"General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's " "General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
"locked, etc.)" "locked, etc.)"
...@@ -79,33 +79,33 @@ msgstr "" ...@@ -79,33 +79,33 @@ msgstr ""
"Allmänt beteende för dockobjektet (dvs huruvida den kan flyta, om den är " "Allmänt beteende för dockobjektet (dvs huruvida den kan flyta, om den är "
"låst, osv)." "låst, osv)."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:274 ../gdl/gdl-dock-master.c:139 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:276 ../gdl/gdl-dock-master.c:145
msgid "Locked" msgid "Locked"
msgstr "Låst" msgstr "Låst"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:275 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:277
msgid "" msgid ""
"If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip" "If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr "" msgstr ""
"Om detta är angivet kan inte dockobjektet dras run och det har inget handtag" "Om detta är angivet kan inte dockobjektet dras run och det har inget handtag"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:283 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:285
msgid "Preferred width" msgid "Preferred width"
msgstr "Föredragen bredd" msgstr "Föredragen bredd"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:284 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:286
msgid "Preferred width for the dock item" msgid "Preferred width for the dock item"
msgstr "Föredragen bredd för dockobjektet" msgstr "Föredragen bredd för dockobjektet"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:290 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:292
msgid "Preferred height" msgid "Preferred height"
msgstr "Föredragen höjd" msgstr "Föredragen höjd"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:291 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:293
msgid "Preferred height for the dock item" msgid "Preferred height for the dock item"
msgstr "Föredragen höjd för dockobjektet" msgstr "Föredragen höjd för dockobjektet"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:541 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:543
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or " "You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
...@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr "" ...@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr ""
"Du kan inte lägga till ett dockobjekt (%p av typen %s) inuti en %s. Använd " "Du kan inte lägga till ett dockobjekt (%p av typen %s) inuti en %s. Använd "
"en GdlDock eller något annat sammansatt dockobjekt." "en GdlDock eller något annat sammansatt dockobjekt."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:548 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:550
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one " "Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
...@@ -123,27 +123,27 @@ msgstr "" ...@@ -123,27 +123,27 @@ msgstr ""
"Försöker lägga till en widget med typen %s till en %s, men den kan bara " "Försöker lägga till en widget med typen %s till en %s, men den kan bara "
"inenhålla en widget åt gången; den innehåller redan en widget av typen %s" "inenhålla en widget åt gången; den innehåller redan en widget av typen %s"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1186 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:1235 ../gdl/gdl-dock-item.c:1280
#, c-format #, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s" msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Dockningsstrategin %s stöds inte i dockobjekt av typen %s" msgstr "Dockningsstrategin %s stöds inte i dockobjekt av typen %s"
#. UnLock menuitem #. UnLock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1273 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:1367
msgid "UnLock" msgid "UnLock"
msgstr "Lås upp" msgstr "Lås upp"
#. Hide menuitem. #. Hide menuitem.
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1280 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:1374
msgid "Hide" msgid "Hide"
msgstr "Dölj" msgstr "Dölj"
#. Lock menuitem #. Lock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1285 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:1379
msgid "Lock" msgid "Lock"
msgstr "Lås" msgstr "Lås"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1491 #: ../gdl/gdl-dock-item.c:1585
#, c-format #, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p" msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Försök att binda till ett obundet objekt %p" msgstr "Försök att binda till ett obundet objekt %p"
...@@ -203,15 +203,15 @@ msgstr "" ...@@ -203,15 +203,15 @@ msgstr ""
msgid "Layout managment" msgid "Layout managment"
msgstr "Layouthantering" msgstr "Layouthantering"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:132 ../gdl/gdl-dock.c:182 #: ../gdl/gdl-dock-master.c:138 ../gdl/gdl-dock.c:183
msgid "Default title" msgid "Default title"
msgstr "Standardtitel" msgstr "Standardtitel"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:133 #: ../gdl/gdl-dock-master.c:139
msgid "Default title for newly created floating docks" msgid "Default title for newly created floating docks"
msgstr "Standardtitel för nyligen skapade flytande dockor" msgstr "Standardtitel för nyligen skapade flytande dockor"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:140 #: ../gdl/gdl-dock-master.c:146
msgid "" msgid ""
"If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's " "If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
"0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items" "0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
...@@ -219,7 +219,15 @@ msgstr "" ...@@ -219,7 +219,15 @@ msgstr ""
"Om det är ställt till 1 är alla dockobjekt som är bundna till mästare låsta; " "Om det är ställt till 1 är alla dockobjekt som är bundna till mästare låsta; "
"om det är 0 är alla olåsta; -1 indikerar inkonsekvens bland objekt" "om det är 0 är alla olåsta; -1 indikerar inkonsekvens bland objekt"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:741 #: ../gdl/gdl-dock-master.c:154 ../gdl/gdl-switcher.c:704
msgid "Switcher Style"
msgstr "Växlingsstil"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:155 ../gdl/gdl-switcher.c:705
msgid "Switcher buttons style"
msgstr "Stil på växlingsknapparna"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:761
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an " "master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an "
...@@ -228,7 +236,7 @@ msgstr "" ...@@ -228,7 +236,7 @@ msgstr ""
"mästare %p: kan inte lägga till objektet %p[%s] till hashen. Det finns redan " "mästare %p: kan inte lägga till objektet %p[%s] till hashen. Det finns redan "
"ett objekt med det namnet (%p)." "ett objekt med det namnet (%p)."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:906 #: ../gdl/gdl-dock-master.c:934
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be " "The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be "
...@@ -342,7 +350,7 @@ msgstr "" ...@@ -342,7 +350,7 @@ msgstr ""
"Positionen som ett objekt kommer att dockas vid vår värd om en begäran att " "Positionen som ett objekt kommer att dockas vid vår värd om en begäran att "
"docka vid oss görs" "docka vid oss görs"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:169 ../gdl/gdl-dock.c:189 #: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:169 ../gdl/gdl-dock.c:190
msgid "Width" msgid "Width"
msgstr "Bredd" msgstr "Bredd"
...@@ -350,7 +358,7 @@ msgstr "Bredd" ...@@ -350,7 +358,7 @@ msgstr "Bredd"
msgid "Width for the widget when it's attached to the placeholder" msgid "Width for the widget when it's attached to the placeholder"
msgstr "Bredd på widgeten när den är fäst till platshållaren" msgstr "Bredd på widgeten när den är fäst till platshållaren"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:177 ../gdl/gdl-dock.c:197 #: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:177 ../gdl/gdl-dock.c:198
msgid "Height" msgid "Height"
msgstr "Höjd" msgstr "Höjd"
...@@ -416,43 +424,43 @@ msgstr "Dockradsstil" ...@@ -416,43 +424,43 @@ msgstr "Dockradsstil"
msgid "Dockbar style to show items on it" msgid "Dockbar style to show items on it"
msgstr "Dockradsstil för att visa objekt på den" msgstr "Dockradsstil för att visa objekt på den"
#: ../gdl/gdl-dock.c:174 #: ../gdl/gdl-dock.c:175
msgid "Floating" msgid "Floating"
msgstr "Flytande" msgstr "Flytande"
#: ../gdl/gdl-dock.c:175 #: ../gdl/gdl-dock.c:176
msgid "Whether the dock is floating in its own window" msgid "Whether the dock is floating in its own window"
msgstr "Huruvida dockan är flytande i dess eget fönster" msgstr "Huruvida dockan är flytande i dess eget fönster"
#: ../gdl/gdl-dock.c:183 #: ../gdl/gdl-dock.c:184
msgid "Default title for the newly created floating docks" msgid "Default title for the newly created floating docks"
msgstr "Standardtitel för de nyligen skapade flytande dockorna" msgstr "Standardtitel för de nyligen skapade flytande dockorna"
#: ../gdl/gdl-dock.c:190 #: ../gdl/gdl-dock.c:191
msgid "Width for the dock when it's of floating type" msgid "Width for the dock when it's of floating type"
msgstr "Bredd på dockan när den är av flytande typ" msgstr "Bredd på dockan när den är av flytande typ"
#: ../gdl/gdl-dock.c:198 #: ../gdl/gdl-dock.c:199
msgid "Height for the dock when it's of floating type" msgid "Height for the dock when it's of floating type"
msgstr "Höjd på dockan när den är av flytande typ" msgstr "Höjd på dockan när den är av flytande typ"
#: ../gdl/gdl-dock.c:205 #: ../gdl/gdl-dock.c:206
msgid "Float X" msgid "Float X"
msgstr "Flytande X" msgstr "Flytande X"
#: ../gdl/gdl-dock.c:206 #: ../gdl/gdl-dock.c:207
msgid "X coordinate for a floating dock" msgid "X coordinate for a floating dock"
msgstr "X-koordinat för en flytande docka" msgstr "X-koordinat för en flytande docka"
#: ../gdl/gdl-dock.c:213 #: ../gdl/gdl-dock.c:214
msgid "Float Y" msgid "Float Y"
msgstr "Flytande Y" msgstr "Flytande Y"
#: ../gdl/gdl-dock.c:214 #: ../gdl/gdl-dock.c:215
msgid "Y coordinate for a floating dock" msgid "Y coordinate for a floating dock"
msgstr "Y-koordinat för en flytande docka" msgstr "Y-koordinat för en flytande docka"
#: ../gdl/gdl-dock.c:495 #: ../gdl/gdl-dock.c:496
#, c-format #, c-format
msgid "Dock #%d" msgid "Dock #%d"
msgstr "Docka %d" msgstr "Docka %d"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment