Commit fdf3a178 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 6d2fce4d
Pipeline #64898 passed with stage
in 4 minutes and 6 seconds
......@@ -12,14 +12,14 @@
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006.
# Lukas Novotny <lukasnov@cvs.gnome.org>, 2006.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdk-pixbuf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gdk-pixbuf/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-13 10:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 13:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-01 11:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-03 21:09+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -30,13 +30,13 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1052
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1314
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1101
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1363
#, c-format
msgid "Failed to open file “%s”: %s"
msgstr "Selhalo otevření souboru „%s“: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:170 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:936
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:170 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:985
#, c-format
msgid "Image file “%s” contains no data"
msgstr "Soubor s obrázkem „%s“ neobsahuje data"
......@@ -47,17 +47,17 @@ msgid ""
"Failed to load animation “%s”: reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"Selhalo načtení animace „%s“: důvod není znám, pravděpodobně poškozený soubor "
"s animací"
"Selhalo načtení animace „%s“: důvod není znám, pravděpodobně poškozený "
"soubor s animací"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:276 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1088
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1366
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:276 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1137
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1415
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image “%s”: reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Selhalo načtení obrázku „%s“: důvod není znám, pravděpodobně poškozený soubor "
"s obrázkem"
"Selhalo načtení obrázku „%s“: důvod není znám, pravděpodobně poškozený "
"soubor s obrázkem"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:166
msgid "Number of Channels"
......@@ -132,12 +132,12 @@ msgstr "Bajty pixelů"
msgid "Readonly pixel data"
msgstr "Pixelová data jen ke čtení"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:756
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:805
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Nezdařilo se načíst modul pro čtení obrázků: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:771
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:820
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it’s "
......@@ -146,53 +146,53 @@ msgstr ""
"Modul pro načítání obrázků %s neexportuje správné rozhraní. Není náhodou z "
"jiné verze gdk-pixbuf?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:823
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:829 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:872
#, c-format
msgid "Image type “%s” is not supported"
msgstr "Typ obrázku „%s“ není podporován"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:908
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:957
#, c-format
msgid "Couldn’t recognize the image file format for file “%s”"
msgstr "Nezdařilo se rozpoznat formát obrázku v souboru „%s“"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:965
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Nerozpoznaný formát obrázku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1099
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148
#, c-format
msgid "Failed to load image “%s”: %s"
msgstr "Selhalo načtení obrázku „%s“: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2169 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2218 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Chyba při zápisu do souboru obrázku: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2211 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2332
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2260 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2381
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Toto sestavení gdk-pixbuf nepodporuje ukládání obrázku ve formátu: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2242
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2291
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Nedostatek paměti k uložení obrázku pro zpětné volání"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2255
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2304
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Nezdařilo se otevřít dočasný soubor"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2278
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2327
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Selhalo čtení z dočasného souboru"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2488
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2537
#, c-format
msgid "Failed to open “%s” for writing: %s"
msgstr "Selhalo otevření „%s“ pro zápis: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2514
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2563
#, c-format
msgid ""
"Failed to close “%s” while writing image, all data may not have been saved: "
......@@ -201,11 +201,11 @@ msgstr ""
"Selhalo zavření „%s“ při zápisu obrázku, možná nejsou uložena všechna data: "
"%s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2735 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2787
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2784 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2836
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Nedostatek paměti k uložení obrázku do vyrovnávací paměti"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2833
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2882
msgid "Error writing to image stream"
msgstr "Chyba při zápisu do obrazového proudu"
......@@ -340,7 +340,7 @@ msgctxt "image format"
msgid "EMF"
msgstr "EMF"
#: gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 gdk-pixbuf/io-gif.c:1758
#: gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 gdk-pixbuf/io-gif.c:1703
msgctxt "image format"
msgid "GIF"
msgstr "GIF"
......@@ -417,63 +417,63 @@ msgctxt "image format"
msgid "WMF"
msgstr "WMF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Chyba při čtení formátu GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:497 gdk-pixbuf/io-gif.c:1533 gdk-pixbuf/io-gif.c:1707
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1478 gdk-pixbuf/io-gif.c:1652
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "V souboru GIF chybí některá data (možná byl nějakým způsobem zkrácen?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Interní chyba v zavaděči GIF (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:516 gdk-pixbuf/io-gif.c:677
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:511 gdk-pixbuf/io-gif.c:628
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Nalezen chybný kód"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:588
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:560
msgid "Stack overflow"
msgstr "Přetečení zásobníku"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:648
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:599
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Zavaděč obrázků GIF nerozumí tomuto obrázku."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:687
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:638
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Cyklická položka tabulky v souboru GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:891 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519 gdk-pixbuf/io-gif.c:1572
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1695
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:842 gdk-pixbuf/io-gif.c:1464 gdk-pixbuf/io-gif.c:1517
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1640
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Nedostatek paměti k načtení obrázku GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:985
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:936
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Nedostatek paměti ke složení políčka v souboru GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1107
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "Obrázek GIF je poškozen (chybná komprese LZW)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1212
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1162
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Soubor nevypadá jako soubor GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1224
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1174
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Verze %s formátu souborů GIF není podporována"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1271
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1221
msgid "Resulting GIF image has zero size"
msgstr "Výsledný obrázek GIF má nulovou velikost"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1350
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1300
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -481,11 +481,11 @@ msgstr ""
"Obrázek GIF neobsahuje globální mapu barev a políčko v něm neobsahuje "
"lokální mapu."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1595
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1540
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "Obrázek GIF byl zkrácen nebo není úplný."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1602
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1547
msgid "Not all frames of the GIF image were loaded."
msgstr "Nebyly načteny všechny snímky obrázku GIF."
......@@ -567,15 +567,15 @@ msgstr "Typ obrázku v současnosti není podporován"
msgid "Couldn’t allocate memory for color profile"
msgstr "Nezdařilo se alokovat paměť pro profil barev"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:205
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:205 gdk-pixbuf/io-jasper.c:230
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
msgstr "Nedostatek paměti k otevření souboru JPEG 2000"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:284
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:292
msgid "Couldn’t allocate memory to buffer image data"
msgstr "Nezdařilo se alokovat paměť pro vyrovnávací pamět obrázových dat"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:328
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:336
msgctxt "image format"
msgid "JPEG 2000"
msgstr "JPEG 2000"
......@@ -991,7 +991,7 @@ msgstr "XBM"
msgid "No XPM header found"
msgstr "Nebyla nalezena hlavička XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:481
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:481 gdk-pixbuf/io-xpm.c:507
msgid "Invalid XPM header"
msgstr "Neplatná hlavička XPM"
......@@ -1003,27 +1003,31 @@ msgstr "Soubor XPM má šířku obrázku <= 0"
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "Soubor XPM má výšku obrázku <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:505
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:514
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "XPM obsahuje neplatný počet znaků na pixel"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:514
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:523
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "Soubor XPM má neplatný počet barev"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:526 gdk-pixbuf/io-xpm.c:535 gdk-pixbuf/io-xpm.c:587
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:535 gdk-pixbuf/io-xpm.c:544 gdk-pixbuf/io-xpm.c:593
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Nezdařilo se alokovat paměť k načtení obrázku XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:549
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:558
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "Nezdařilo se načíst mapu barev XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:787
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:610
msgid "Dimensions do not match data"
msgstr "Rozměry obrázku neodpovídají datům"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:804
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "Při načítání obrázku XPM se nezdařil zápis do dočasného souboru"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:826
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:843
msgctxt "image format"
msgid "XPM"
msgstr "XPM"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment