Commit fa4b3060 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent d1d7f1e3
Pipeline #64146 passed with stage
in 5 minutes and 12 seconds
# Swedish messages for gdk-pixbuf.
# Copyright © 1999-2017 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 1999-2019 Free Software Foundation, Inc.
# Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 1999.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdk-pixbuf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gdk-pixbuf/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-13 10:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 14:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-01 11:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-01 13:23+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -19,15 +19,15 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1052
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1314
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1101
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1363
#, c-format
msgid "Failed to open file “%s”: %s"
msgstr "Misslyckades med att öppna filen ”%s”: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:170 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:936
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:170 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:985
#, c-format
msgid "Image file “%s” contains no data"
msgstr "Bildfilen ”%s” innehåller inga data"
......@@ -41,8 +41,8 @@ msgstr ""
"Misslyckades med att läsa in animeringen ”%s”: anledningen är okänd, "
"troligtvis en trasig animeringsfil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:276 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1088
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1366
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:276 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1137
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1415
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image “%s”: reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -123,12 +123,12 @@ msgstr "Bildpunktsbyte"
msgid "Readonly pixel data"
msgstr "Skrivskyddade bildpunktsdata"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:756
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:805
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Kan inte läsa in bildinläsningsmodulen: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:771
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:820
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it’s "
......@@ -137,53 +137,53 @@ msgstr ""
"Bildinläsningsmodulen %s exporterar inte rätt gränssnitt; den kanske är från "
"en annan version av gdk-pixbuf?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:823
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:829 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:872
#, c-format
msgid "Image type “%s” is not supported"
msgstr "Bildtypen ”%s” stöds inte"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:908
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:957
#, c-format
msgid "Couldn’t recognize the image file format for file “%s”"
msgstr "Kunde inte känna igen bildfilformatet på filen ”%s”"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:965
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Okänt bildfilformat"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1099
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148
#, c-format
msgid "Failed to load image “%s”: %s"
msgstr "Misslyckades med att läsa in bilden ”%s”: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2169 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2218 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Fel vid skrivning till bildfil: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2211 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2332
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2260 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2381
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Detta bygge av gdk-pixbuf stöder inte sparande av bildformatet: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2242
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2291
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Inte tillräckligt med minne för att spara bild till återuppringning"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2255
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2304
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Misslyckades med att öppna temporär fil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2278
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2327
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Misslyckades med att läsa från temporär fil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2488
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2537
#, c-format
msgid "Failed to open “%s” for writing: %s"
msgstr "Misslyckades med att öppna ”%s” för skrivning: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2514
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2563
#, c-format
msgid ""
"Failed to close “%s” while writing image, all data may not have been saved: "
......@@ -192,11 +192,11 @@ msgstr ""
"Misslyckades med att stänga ”%s” när bilden skrevs, all data kanske inte har "
"sparats: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2735 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2787
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2784 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2836
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Inte tillräckligt med minne för att spara bild till en buffert"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2833
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2882
msgid "Error writing to image stream"
msgstr "Fel vid skrivning till bildström"
......@@ -331,7 +331,7 @@ msgctxt "image format"
msgid "EMF"
msgstr "EMF"
#: gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 gdk-pixbuf/io-gif.c:1758
#: gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 gdk-pixbuf/io-gif.c:1703
msgctxt "image format"
msgid "GIF"
msgstr "GIF"
......@@ -410,63 +410,63 @@ msgctxt "image format"
msgid "WMF"
msgstr "WMF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Misslyckades med att läsa GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:497 gdk-pixbuf/io-gif.c:1533 gdk-pixbuf/io-gif.c:1707
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1478 gdk-pixbuf/io-gif.c:1652
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-filen saknade en del data (den kanske klipptes på något sätt?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Internt fel i GIF-inläsaren (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:516 gdk-pixbuf/io-gif.c:677
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:511 gdk-pixbuf/io-gif.c:628
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Felaktig kod påträffades"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:588
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:560
msgid "Stack overflow"
msgstr "Stackspill"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:648
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:599
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "GIF-bildinläsaren kan inte förstå denna bild."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:687
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:638
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Cirkulär tabellpost i GIF-filen"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:891 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519 gdk-pixbuf/io-gif.c:1572
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1695
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:842 gdk-pixbuf/io-gif.c:1464 gdk-pixbuf/io-gif.c:1517
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1640
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:985
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:936
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Inte tillräckligt med minne för att komponera en bildruta i GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1107
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF-bilden är trasig (felaktig LZW-komprimering)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1212
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1162
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Filen verkar inte vara en GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1224
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1174
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Version %s av filformatet GIF stöds inte"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1271
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1221
msgid "Resulting GIF image has zero size"
msgstr "Resulterande GIF-bild har storleken noll"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1350
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1300
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -474,11 +474,11 @@ msgstr ""
"GIF-bilden har ingen global färgkarta, och en bildruta i den saknar lokal "
"färgkarta."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1595
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1540
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF-bilden var trunkerad eller ofullständig."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1602
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1547
msgid "Not all frames of the GIF image were loaded."
msgstr "Alla bildrutor i GIF-bilden lästes inte in."
......@@ -560,15 +560,15 @@ msgstr "Bildtypen stöds inte för tillfället"
msgid "Couldn’t allocate memory for color profile"
msgstr "Kunde inte allokera minne för färgprofil"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:205
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:205 gdk-pixbuf/io-jasper.c:230
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
msgstr "Inte tillräckligt med minne för att öppna JPEG 2000-fil"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:284
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:292
msgid "Couldn’t allocate memory to buffer image data"
msgstr "Kunde inte allokera minne för att buffra bilddata"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:328
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:336
msgctxt "image format"
msgid "JPEG 2000"
msgstr "JPEG 2000"
......@@ -977,7 +977,7 @@ msgstr "XBM"
msgid "No XPM header found"
msgstr "Inget XPM-huvud hittades"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:481
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:481 gdk-pixbuf/io-xpm.c:507
msgid "Invalid XPM header"
msgstr "Ogiltigt XPM-huvud"
......@@ -989,27 +989,31 @@ msgstr "XPM-filen har bildbredd <= 0"
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "XPM-filen har bildhöjd <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:505
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:514
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "XPM har ogiltigt antal tecken per bildpunkt"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:514
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:523
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "XPM-filen har ogiltigt antal färger"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:526 gdk-pixbuf/io-xpm.c:535 gdk-pixbuf/io-xpm.c:587
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:535 gdk-pixbuf/io-xpm.c:544 gdk-pixbuf/io-xpm.c:593
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Kan inte allokera minne för inläsning av XPM-bild"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:549
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:558
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "Kan inte läsa XPM-färgkarta"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:787
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:610
msgid "Dimensions do not match data"
msgstr "Dimensioner stämmer inte överens med data"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:804
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "Misslyckades med skrivning till temporär fil vid inläsning av XPM-bild"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:826
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:843
msgctxt "image format"
msgid "XPM"
msgstr "XPM"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment