Commit ec9ef283 authored by Марко М. Костић (Marko M. Kostić)'s avatar Марко М. Костић (Marko M. Kostić) Committed by Administrator

Update Serbian translation

parent fa4b3060
Pipeline #64149 passed with stage
in 3 minutes and 40 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdk-pixbuf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gdk-pixbuf/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-13 10:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-29 11:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-01 11:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-01 13:30+0100\n"
"Last-Translator: Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com>\n"
"Language-Team: српски <gnome-sr@googlegroups.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -19,15 +19,15 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1052
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1314
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1101
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1363
#, c-format
msgid "Failed to open file “%s”: %s"
msgstr "Нисам успео да отворим датотеку „%s“: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:170 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:936
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:170 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:985
#, c-format
msgid "Image file “%s” contains no data"
msgstr "Датотека слике „%s“ не садржи податке"
......@@ -42,8 +42,8 @@ msgstr ""
"неисправан запис"
# ово има највише смисла
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:276 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1088
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1366
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:276 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1137
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1415
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image “%s”: reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -125,12 +125,12 @@ msgstr "Бајтови тачкице"
msgid "Readonly pixel data"
msgstr "Подаци тачкице само за читање"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:756
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:805
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Не могу да учитам модул за учитавање слике: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:771
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:820
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it’s "
......@@ -139,53 +139,53 @@ msgstr ""
"Модул за учитавање слике „%s“ не извози одговарајуће сучеље; можда је из "
"другог издања?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:823
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:829 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:872
#, c-format
msgid "Image type “%s” is not supported"
msgstr "Врста слике „%s“ није подржана"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:908
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:957
#, c-format
msgid "Couldn’t recognize the image file format for file “%s”"
msgstr "Не могу да препознам формат слике у датотеци „%s“"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:965
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Непознат начин записа слике"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1099
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148
#, c-format
msgid "Failed to load image “%s”: %s"
msgstr "Не могу да учитам слику „%s“: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2169 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2218 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Грешка уписа у датотеку слике: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2211 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2332
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2260 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2381
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Ово издање гдк-сличице не подржава чување ове врсте слике: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2242
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2291
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Нема довољно меморије за чување слике у позивну функцију"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2255
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2304
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Не могу да отворим привремену датотеку"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2278
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2327
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Не могу да читам из привремене датотеке"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2488
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2537
#, c-format
msgid "Failed to open “%s” for writing: %s"
msgstr "Не могу да отворим „%s“ ради уписа: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2514
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2563
#, c-format
msgid ""
"Failed to close “%s” while writing image, all data may not have been saved: "
......@@ -194,11 +194,11 @@ msgstr ""
"Не могу да затворим „%s“ при упису слике, могуће је да нису сви подаци "
"сачувани: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2735 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2787
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2784 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2836
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Нема довољно меморије за чување слике у међумеморију"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2833
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2882
msgid "Error writing to image stream"
msgstr "Грешка уписа у ток слике"
......@@ -337,7 +337,7 @@ msgctxt "image format"
msgid "EMF"
msgstr "ЕМФ"
#: gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 gdk-pixbuf/io-gif.c:1758
#: gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 gdk-pixbuf/io-gif.c:1703
msgctxt "image format"
msgid "GIF"
msgstr "ГИФ"
......@@ -417,73 +417,73 @@ msgctxt "image format"
msgid "WMF"
msgstr "ВМФ"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Грешка при читању ГИФ-а: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:497 gdk-pixbuf/io-gif.c:1533 gdk-pixbuf/io-gif.c:1707
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1478 gdk-pixbuf/io-gif.c:1652
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "ГИФ датотеци недостаје нешто података (можда је некако скраћена?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Унутрашња грешка учитавача ГИФ-а (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:516 gdk-pixbuf/io-gif.c:677
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:511 gdk-pixbuf/io-gif.c:628
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Наиђох на лош запис"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:588
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:560
msgid "Stack overflow"
msgstr "Прекорачење стека"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:648
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:599
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Учитавач ГИФ слика не препознаје ову слику."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:687
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:638
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Кружни унос у табели ГИФ датотеке"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:891 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519 gdk-pixbuf/io-gif.c:1572
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1695
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:842 gdk-pixbuf/io-gif.c:1464 gdk-pixbuf/io-gif.c:1517
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1640
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Нема довољно меморије да учитам ГИФ датотеку"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:985
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:936
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Нема довољно меморије за слагање кадра у ГИФ датотеци"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1107
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "ГИФ слика је оштећена (неисправно ЛЗВ сажимање)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1212
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1162
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Изгледа да ово није ГИФ датотека"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1224
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1174
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Издање %s ГИФ врсте записа није подржано"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1271
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1221
msgid "Resulting GIF image has zero size"
msgstr "Резултирајућа ГИФ слика има величину нула"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1350
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1300
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr "ГИФ слика нема општу мапу боја, а кадар у њему нема месну мапу боја."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1595
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1540
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "ГИФ слика је скраћена или непотпуна."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1602
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1547
msgid "Not all frames of the GIF image were loaded."
msgstr "Нису сви кадрови ГИФ слике учитани."
......@@ -567,15 +567,15 @@ msgstr "Врста слике за сада није подржана"
msgid "Couldn’t allocate memory for color profile"
msgstr "Не могу да доделим меморију за палету боја"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:205
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:205 gdk-pixbuf/io-jasper.c:230
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
msgstr "Нема довољно меморије за отварање ЈПЕГ2000 датотеке"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:284
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:292
msgid "Couldn’t allocate memory to buffer image data"
msgstr "Не могу да доделим меморију за привремено смештање података слике"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:328
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:336
msgctxt "image format"
msgid "JPEG 2000"
msgstr "ЈПЕГ 2000"
......@@ -1006,7 +1006,7 @@ msgstr "ИксБМ"
msgid "No XPM header found"
msgstr "Нисам нашао ИксПМ заглавље"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:481
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:481 gdk-pixbuf/io-xpm.c:507
msgid "Invalid XPM header"
msgstr "Неисправно ИксПМ заглавље"
......@@ -1020,28 +1020,32 @@ msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "ИксПМ слика је висине ≤0"
# или можда пикселу?
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:505
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:514
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "ИксПМ има неисправан број знакова по тачки"
# можда боље речима?
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:514
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:523
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "ИксПМ датотека има неисправан број боја"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:526 gdk-pixbuf/io-xpm.c:535 gdk-pixbuf/io-xpm.c:587
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:535 gdk-pixbuf/io-xpm.c:544 gdk-pixbuf/io-xpm.c:593
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Не могу да доделим меморију за учитавање ИксПМ слике"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:549
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:558
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "Не могу да учитам ИксПМ мапу боја"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:787
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:610
msgid "Dimensions do not match data"
msgstr "Димензије се не подударају са подацима"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:804
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "Нисам успео да упишем у привремену датотеку при учитавању ИксПМ слике"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:826
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:843
msgctxt "image format"
msgid "XPM"
msgstr "ИксПМ"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment