Commit b4682eec authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent bc5624d2
Pipeline #65514 passed with stage
in 2 minutes and 54 seconds
......@@ -38,7 +38,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gdk-pixbuf/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-13 10:00+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-01 11:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-24 00:08+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -48,13 +48,13 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1052
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1314
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1101
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1363
#, c-format
msgid "Failed to open file “%s”: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen “%s”: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:170 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:936
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:170 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:985
#, c-format
msgid "Image file “%s” contains no data"
msgstr "Billedfilen “%s” indeholder ingen data"
......@@ -68,8 +68,8 @@ msgstr ""
"Kunne ikke indlæse animationen “%s”: årsag ukendt, formentlig en ødelagt "
"animationsfil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:276 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1088
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1366
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:276 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1137
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1415
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image “%s”: reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -150,12 +150,12 @@ msgstr "Pixelbyte"
msgid "Readonly pixel data"
msgstr "Skrivebeskyttede pixeldata"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:756
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:805
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse billedindlæsningmodulet %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:771
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:820
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it’s "
......@@ -164,54 +164,54 @@ msgstr ""
"Billedindlæsningsmodulet %s eksporterer ikke den rigtige grænseflade; måske "
"er det fra en anden gdk-pixbuf-version?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:823
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:829 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:872
#, c-format
msgid "Image type “%s” is not supported"
msgstr "Billedtypen “%s” er ikke understøttet"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:908
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:957
#, c-format
msgid "Couldn’t recognize the image file format for file “%s”"
msgstr "Kunne ikke genkende billedfilformatet for filen “%s”"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:965
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Ukendt billedfilformat"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1099
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148
#, c-format
msgid "Failed to load image “%s”: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse billedet “%s”: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2169 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2218 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Fejl ved skrivning af billedfil: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2211 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2332
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2260 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2381
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Denne bygning af gdk-pixbuf understøtter ikke gemning af billedformatet: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2242
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2291
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til at gemme billede til tilbagekald"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2255
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2304
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Kunne ikke åbne midlertidig fil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2278
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2327
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Kunne ikke læse fra midlertidig fil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2488
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2537
#, c-format
msgid "Failed to open “%s” for writing: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne “%s” til skrivning: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2514
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2563
#, c-format
msgid ""
"Failed to close “%s” while writing image, all data may not have been saved: "
......@@ -220,11 +220,11 @@ msgstr ""
"Kunne ikke lukke “%s” ved skrivning af billede, formentlig er ikke alle data "
"blevet gemt: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2735 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2787
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2784 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2836
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til at gemme billede i et mellemlager"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2833
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2882
msgid "Error writing to image stream"
msgstr "Fejl ved skrivning til billedstrøm"
......@@ -358,7 +358,7 @@ msgctxt "image format"
msgid "EMF"
msgstr "EMF"
#: gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 gdk-pixbuf/io-gif.c:1758
#: gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 gdk-pixbuf/io-gif.c:1703
msgctxt "image format"
msgid "GIF"
msgstr "GIF"
......@@ -437,63 +437,63 @@ msgctxt "image format"
msgid "WMF"
msgstr "WMF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Fejl under læsning af GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:497 gdk-pixbuf/io-gif.c:1533 gdk-pixbuf/io-gif.c:1707
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1478 gdk-pixbuf/io-gif.c:1652
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-fil manglede nogle data (måske er den blev afkortet?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Intern fejl i GIF-indlæseren (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:516 gdk-pixbuf/io-gif.c:677
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:511 gdk-pixbuf/io-gif.c:628
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Ugyldig kode fundet"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:588
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:560
msgid "Stack overflow"
msgstr "Stakoverløb"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:648
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:599
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "GIF-billedindlæseren forstår ikke dette billede."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:687
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:638
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Cirkulær tabelindgang i GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:891 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519 gdk-pixbuf/io-gif.c:1572
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1695
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:842 gdk-pixbuf/io-gif.c:1464 gdk-pixbuf/io-gif.c:1517
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1640
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:985
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:936
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Ikke nok hukommelse til at samle en ramme i GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1107
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF-billede er ødelagt (ukorrekt LZW-kompression)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1212
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1162
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Fil synes ikke at være en GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1224
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1174
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Version %s af GIF-filformatet er ikke understøttet"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1271
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1221
msgid "Resulting GIF image has zero size"
msgstr "Resulterende GIF-billede har størrelse nul"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1350
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1300
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -501,11 +501,11 @@ msgstr ""
"GIF-animation har ikke en global farvetabel, og et billede i den mangler en "
"lokal farvetabel."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1595
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1540
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF-billedet er afkortet eller ufuldstændigt."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1602
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1547
msgid "Not all frames of the GIF image were loaded."
msgstr "Ikke alle billeder fra GIFfen blev indlæst."
......@@ -587,16 +587,16 @@ msgstr "Billedtypen understøttes pt. ikke"
msgid "Couldn’t allocate memory for color profile"
msgstr "Kunne ikke tildele hukommelse til farveprofil"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:205
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:205 gdk-pixbuf/io-jasper.c:230
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
msgstr "Utilstrækkelig hukommelse til at åbne JPEG 2000-fil"
# Jeg tror man skal læse buffer som et udsagnsord, altså i stil med "buffering"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:284
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:292
msgid "Couldn’t allocate memory to buffer image data"
msgstr "Kunne ikke tildele hukommelse til buffer for billeddata"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:328
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:336
msgctxt "image format"
msgid "JPEG 2000"
msgstr "JPEG 2000"
......@@ -1009,7 +1009,7 @@ msgstr "XBM"
msgid "No XPM header found"
msgstr "Intet XPM-hoved fundet"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:481
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:481 gdk-pixbuf/io-xpm.c:507
msgid "Invalid XPM header"
msgstr "Ugyldig XPM-hoved"
......@@ -1021,27 +1021,31 @@ msgstr "XPM-fil har en billedbredde <= 0"
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "XPM-fil har en billedhøjde <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:505
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:514
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "XPM har et ugyldig antal tegn per billedpunkt"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:514
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:523
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "XPM-filen har et ugyldig antal farver"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:526 gdk-pixbuf/io-xpm.c:535 gdk-pixbuf/io-xpm.c:587
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:535 gdk-pixbuf/io-xpm.c:544 gdk-pixbuf/io-xpm.c:593
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Kan ikke tildele hukommelse til indlæsning af XPM-billede"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:549
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:558
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "Kan ikke læse XPM-farvetabel"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:787
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:610
msgid "Dimensions do not match data"
msgstr "Dimensionerne matcher ikke data"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:804
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "Fejl ved skrivning til midlertidig fil under indlæsning af XPM-billede"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:826
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:843
msgctxt "image format"
msgid "XPM"
msgstr "XPM"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment