Commit 6615356a authored by Owen Taylor's avatar Owen Taylor Committed by Owen Taylor

1.3.12, interface, binary age 0.

Sat Dec 22 12:38:03 2001  Owen Taylor  <otaylor@redhat.com>

        * configure.in: 1.3.12, interface, binary age 0.
parent bd11add2
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk20 1.3.2\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-23 15:47-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-23 18:02-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-22 15:36GMT+0200\n"
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkic <linuxaz@azerimail.net>\n"
......@@ -31,7 +31,8 @@ msgstr "'%s' animasiya faylını necə yükləyəcəyimi bilmirəm"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:606
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "'%s' rəsmi yüklənə bilmədi: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
......@@ -39,7 +40,8 @@ msgstr "'%s' rəsmi yüklənə bilmədi: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr "'%s' animasiyasini yükləyə bilmədim: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
msgstr ""
"'%s' animasiyasini yükləyə bilmədim: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:324
#, c-format
......@@ -86,12 +88,12 @@ msgstr ""
"\"gdk-pixbuf\"un bu buraxılışı bu formatdakı rəsmləri qeyd etməni "
"dəstəkləmir: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:830
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:829
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "'%s' yazmaq üçün açila bilinmədi: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:851
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -114,15 +116,15 @@ msgstr ""
"Daxili xəta: Rəsm yükləmə modulu '%s' rəsmi yüklməyə başlaya bilmədi, amma "
"iflası üçün də səbəb göstərmədi"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:255
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP rəsmi dəstəklənməyən başlıq ölçülərinə malikdir"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:278 gdk-pixbuf/io-bmp.c:300
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:292 gdk-pixbuf/io-bmp.c:315
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP rəsmi saxta başlıq mə'lumatına malikdir"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:341
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Bitməp rəsm üçün lazımi yaddaş yoxdur"
......@@ -218,7 +220,8 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
#, c-format
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"JPEG keyfiyyət qiyməti 0 ilə 100 arasında olmalıdır; '%d' qiyməti qəbl "
"edilməz."
......@@ -250,22 +253,19 @@ msgstr "PNG rəsm oxunmasında ağır xəta"
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "PNG rəsm oxunmasında ağır xəta: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:751
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:750
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:759
#: gdk-pixbuf/io-png.c:758
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:780
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:845
msgid "Insufficient memory to save PNG file"
msgstr "PNG faylını qeyd etmək üçün yaddaş ayrıla bilmir"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "PNM yükləyicisi inteqer tapmağı gözləyirdi, amma tapmadı"
......@@ -378,35 +378,35 @@ msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş çatmır"
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr "XBM rəsmini açmaq üçün müvəqqəti fayl yazıla bilmədi"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1234
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1235
msgid "No XPM header found"
msgstr "XPM başlığı tapılmadı"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1242
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1243
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr "XPM faylının eni <= 0-dır"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1250
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1251
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "XPM faylının hündürlüyü <= 0-dır"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1258
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1259
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "XPM faylı səhv rəng miqdarına malikdir"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1266
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1267
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "XPM pətək başına səhv sayda xarakterə malikdir"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1284
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1285
msgid "Can't read XPM colormap"
msgstr "XPM rəng xəritəsə oxuna bilmədi"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1322
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1326
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1505
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1509
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "XBM rəsmini yükləmək üçün müvəqqəti fayl yazıla bilmədi"
......@@ -418,11 +418,11 @@ msgstr "Rəsm başlığı xəsarəti"
msgid "Image format unknown"
msgstr "Rəsm formatı bilinmir"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:458
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:457
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Rəsm piksel veriləni xəsəri"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:404
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "%u qədər rəsm buferi ayrıla bilmədi"
......@@ -591,7 +591,7 @@ msgstr "Boşluq"
msgid "The amount of space between children."
msgstr "Törəmə arasındakı boşluq miqdarı."
#: gtk/gtkbox.c:135 gtk/gtknotebook.c:400
#: gtk/gtkbox.c:135 gtk/gtknotebook.c:399
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homojen"
......@@ -599,74 +599,77 @@ msgstr "Homojen"
msgid "Whether the children should all be the same size."
msgstr "Törəmənin harda eyni böyüklükdə olub olmayacağı."
#: gtk/gtkbutton.c:188 gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:282
#: gtk/gtkbutton.c:189 gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:282
msgid "Label"
msgstr "Etiket"
#: gtk/gtkbutton.c:189
#: gtk/gtkbutton.c:190
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget."
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:196 gtk/gtklabel.c:303
#: gtk/gtkbutton.c:197 gtk/gtklabel.c:303
msgid "Use underline"
msgstr "Alt cızıq işlət"
#: gtk/gtkbutton.c:197 gtk/gtklabel.c:304
#: gtk/gtkbutton.c:198 gtk/gtklabel.c:304
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:204
#: gtk/gtkbutton.c:205
msgid "Use stock"
msgstr "Depo işlət"
#: gtk/gtkbutton.c:205
msgid "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
#: gtk/gtkbutton.c:206
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:212
#: gtk/gtkbutton.c:213
msgid "Border relief"
msgstr "Kənarlıq relyefi"
#: gtk/gtkbutton.c:213
#: gtk/gtkbutton.c:214
msgid "The border relief style."
msgstr "Kənar relyef tərzi."
#: gtk/gtkbutton.c:264
#: gtk/gtkbutton.c:265
msgid "Default Spacing"
msgstr "Əsas Boşluq"
#: gtk/gtkbutton.c:265
#: gtk/gtkbutton.c:266
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:271
#: gtk/gtkbutton.c:272
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Əsas Xarici Boşluq"
#: gtk/gtkbutton.c:272
#: gtk/gtkbutton.c:273
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:277
#: gtk/gtkbutton.c:278
msgid "Child X Displacement"
msgstr "Törəmənin X Yerdəyişdirməsi"
#: gtk/gtkbutton.c:278
msgid "How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
#: gtk/gtkbutton.c:279
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:285
#: gtk/gtkbutton.c:286
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Törəmənin Y Yerdəyişdirməsi"
#: gtk/gtkbutton.c:286
msgid "How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
#: gtk/gtkbutton.c:287
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderer.c:103
......@@ -757,7 +760,24 @@ msgstr "\"Pixbuf\" cismi"
msgid "The pixbuf to render."
msgstr "Render ediləcək piksbuf."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:506 gtk/gtkprogressbar.c:207
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:113
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:114
#, fuzzy
msgid "Pixbuf for open expander."
msgstr "Render ediləcək piksbuf."
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:122
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:123
msgid "Pixbuf for closed expander."
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:522 gtk/gtkprogressbar.c:207
msgid "Text"
msgstr "Mətn"
......@@ -813,12 +833,12 @@ msgstr "Ön plan rəngi"
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Ön plan rəng GdkColor olaraq"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:438 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtktextview.c:548
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:454 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtktextview.c:549
msgid "Editable"
msgstr "Dəyişdirilə bilən"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtktexttag.c:278 gtk/gtktextview.c:549
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtktexttag.c:278 gtk/gtktextview.c:550
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Mətn harada istifadəçi tərəfindən dəyişdirilə bilər"
......@@ -889,8 +909,10 @@ msgid "Rise"
msgstr "Yüksəlmə"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:332 gtk/gtktexttag.c:428
msgid "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr "Mətnin Offseti ana xəttin üstündə olsun (yüksəlmə mənfi isə altında olsun)"
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""
"Mətnin Offseti ana xəttin üstündə olsun (yüksəlmə mənfi isə altında olsun)"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:467
msgid "Strikethrough"
......@@ -1036,7 +1058,7 @@ msgstr "Radio halı"
msgid "Draw the toggle button as a radio button"
msgstr "Açma/Qapama düyməsini radio düyməsi kimi göstər"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:95 gtk/gtkoptionmenu.c:191
#: gtk/gtkcheckbutton.c:95 gtk/gtkoptionmenu.c:195
msgid "Indicator Size"
msgstr "İndikator Böyüklüyü"
......@@ -1044,7 +1066,7 @@ msgstr "İndikator Böyüklüyü"
msgid "Size of check or radio indicator"
msgstr "İşarət və ya radio indikatoru böyüklüyü"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:103 gtk/gtkoptionmenu.c:197
#: gtk/gtkcheckbutton.c:103 gtk/gtkoptionmenu.c:201
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "İndikator Boşluğu"
......@@ -1052,7 +1074,7 @@ msgstr "İndikator Boşluğu"
msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr "İşarət və ya radio indikatoru ətrafındakı boşluq"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:115 gtk/gtktogglebutton.c:132
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:115 gtk/gtktogglebutton.c:130
msgid "Active"
msgstr "Fəal"
......@@ -1060,7 +1082,7 @@ msgstr "Fəal"
msgid "Whether the menu item is checked."
msgstr "Menü üzvünün harda içarətləni işarətlənməyəcəyi."
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:123 gtk/gtktogglebutton.c:140
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:123 gtk/gtktogglebutton.c:138
msgid "Inconsistent"
msgstr "Qərarsız"
......@@ -1068,7 +1090,7 @@ msgstr "Qərarsız"
msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state."
msgstr "\"Qərarsız\" halın harda göstərilib göstərilməyəcəyi."
#: gtk/gtkcolorsel.c:578
#: gtk/gtkcolorsel.c:582
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -1078,7 +1100,7 @@ msgstr ""
"üəngo palitraya sürükləyə bilərsiniz ya da fırçaya alaraq həmən işlədə "
"bilərsiniz."
#: gtk/gtkcolorsel.c:583
#: gtk/gtkcolorsel.c:587
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -1086,11 +1108,11 @@ msgstr ""
"Seçdiyiniz rəng. Bunu palitra sahəsinə sürükləyərək gələcək üçün saxlaya "
"bilərsiniz."
#: gtk/gtkcolorsel.c:887
#: gtk/gtkcolorsel.c:907
msgid "_Save color here"
msgstr "Rəngi burada _qeyd et"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1055
#: gtk/gtkcolorsel.c:1075
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
......@@ -1098,47 +1120,47 @@ msgstr ""
"Rəng almaq üçün palitradan sahə seçin. Bu girişi dəyişdirmək üçün buradan "
"rəng sürükləyin və \"Burada rəng qeyd et\"i tıqlayın."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1674
#: gtk/gtkcolorsel.c:1694
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Matlıq İdarəsi Var"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1675
#: gtk/gtkcolorsel.c:1695
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Rəng seçicisinin harda matlıq qurğusunu alıb ala bilməyəcəyi"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1681
#: gtk/gtkcolorsel.c:1701
msgid "Has palette"
msgstr "Paletə malikdir"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1682
#: gtk/gtkcolorsel.c:1702
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Paletlərin harda işlədilib işlədilməyəcəyi"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1688
#: gtk/gtkcolorsel.c:1708
msgid "Current Color"
msgstr "Hazırkı Rəng"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1689
#: gtk/gtkcolorsel.c:1709
msgid "The current color"
msgstr "Hazırkı rəng"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1695
#: gtk/gtkcolorsel.c:1715
msgid "Current Alpha"
msgstr "Hazırkı Alfa"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1696
#: gtk/gtkcolorsel.c:1716
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr "Hazırkı matlıq qiyməti (0 tam şəffaf, 65535 tam mat)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1709
#: gtk/gtkcolorsel.c:1729
msgid "Custom palette"
msgstr "Hazırkı palet"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1710
#: gtk/gtkcolorsel.c:1730
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Rəng seçicidə işlədiləcək palitra"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1750
#: gtk/gtkcolorsel.c:1772
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -1146,7 +1168,7 @@ msgstr ""
"Dairə xaricində bir yerdən rəng alın. Daxili üçbucaqdan rəngin qaranlığını "
"və ya işıqlığını seçin."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1778
#: gtk/gtkcolorsel.c:1800
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -1154,67 +1176,67 @@ msgstr ""
"Damladını alın və ekranda rəngini almaq istədiyiniz hər hansı bir yerə "
"tıqlayın."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1787
#: gtk/gtkcolorsel.c:1809
msgid "_Hue:"
msgstr "_Rəng:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1788
#: gtk/gtkcolorsel.c:1810
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Rəng çərxində yer."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1789
#: gtk/gtkcolorsel.c:1811
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Doyğunluq:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1790
#: gtk/gtkcolorsel.c:1812
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "Rəngin dərinliyi."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1791
#: gtk/gtkcolorsel.c:1813
msgid "_Value:"
msgstr "_Qiymət:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1792
#: gtk/gtkcolorsel.c:1814
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Rəngin parlaqlığı."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1793
#: gtk/gtkcolorsel.c:1815
msgid "_Red:"
msgstr "_Qırmızı:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1794
#: gtk/gtkcolorsel.c:1816
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Rəngdəki qırmızılıq miqdarı."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1795
#: gtk/gtkcolorsel.c:1817
msgid "_Green:"
msgstr "_Yaşıl:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1796
#: gtk/gtkcolorsel.c:1818
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Rəngdəki yaşıllıq miqdarı."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1797
#: gtk/gtkcolorsel.c:1819
msgid "_Blue:"
msgstr "_Göy:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1798
#: gtk/gtkcolorsel.c:1820
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Rəngdəki göylük miqdarı."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1801
#: gtk/gtkcolorsel.c:1823
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Şəffaflıq:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1809
#: gtk/gtkcolorsel.c:1831
msgid "Transparency of the currently-selected color."
msgstr "Hazırda seçili rəngin şəffaflığı."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1824
#: gtk/gtkcolorsel.c:1846
msgid "Color _Name:"
msgstr "Rə_ng Adı:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1836
#: gtk/gtkcolorsel.c:1858
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
......@@ -1222,7 +1244,7 @@ msgstr ""
"Siz HTML-tərzi heksadesimal rəng qiyməti girə bilərsiniz ya da 'orange' "
"kimi rəng adı girə bilərsiniz."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1855
#: gtk/gtkcolorsel.c:1877
msgid "_Palette"
msgstr "_Palet"
......@@ -1239,7 +1261,8 @@ msgid "Always enable arrows"
msgstr "Oxları həmişə fəallaşdır"
#: gtk/gtkcombo.c:143
msgid "Whether the arrow keys work, even if the entry contents are not in the list"
msgid ""
"Whether the arrow keys work, even if the entry contents are not in the list"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombo.c:149
......@@ -1362,65 +1385,66 @@ msgstr "Gediş sahəsi kənarı"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Dialoq təpəsindəki düymə sahəsi ətrafındakı kənar eni"
#: gtk/gtkentry.c:418 gtk/gtklabel.c:360
#: gtk/gtkentry.c:434 gtk/gtklabel.c:360
msgid "Cursor Position"
msgstr "Ox Yeri"
#: gtk/gtkentry.c:419 gtk/gtklabel.c:361
#: gtk/gtkentry.c:435 gtk/gtklabel.c:361
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Xarakterlərdəki daxiletmə oxunun hazırkı yeri"
#: gtk/gtkentry.c:428 gtk/gtklabel.c:370
#: gtk/gtkentry.c:444 gtk/gtklabel.c:370
msgid "Selection Bound"
msgstr "Seçki Sahəsi"
#: gtk/gtkentry.c:429 gtk/gtklabel.c:371
msgid "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
#: gtk/gtkentry.c:445 gtk/gtklabel.c:371
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:439
#: gtk/gtkentry.c:455
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Daxəl edilən xülasənin harda düzəldilə biləcəyi"
#: gtk/gtkentry.c:446
#: gtk/gtkentry.c:462
msgid "Maximum length"
msgstr "Maksimal uzunluq"
#: gtk/gtkentry.c:447
#: gtk/gtkentry.c:463
msgid "Maximum number of characters for this entry"
msgstr "Bu vahid üçün hökmlü maksimal xarakter miqdarı"
#: gtk/gtkentry.c:455
#: gtk/gtkentry.c:471
msgid "Visibility"
msgstr "Görünmə Qabiliyyəti"
#: gtk/gtkentry.c:456
#: gtk/gtkentry.c:472
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
msgstr "SƏHV \"görünməz xarakter\"i həqiqi mətn yerinə göstərər (parol modu)"
#: gtk/gtkentry.c:463
#: gtk/gtkentry.c:479
msgid "Has Frame"
msgstr "Çərçivəyə Malikdir"
#: gtk/gtkentry.c:464
#: gtk/gtkentry.c:480
msgid "FALSE removes outside bevel from entry."
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:471
#: gtk/gtkentry.c:487
msgid "Invisible character"
msgstr "Görünməz xarakter"
#: gtk/gtkentry.c:472
#: gtk/gtkentry.c:488
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr "Parol modunda giriləcək mətnin maskalanması üçün işlədiləcək xarakter"
#: gtk/gtkentry.c:479
#: gtk/gtkentry.c:495
msgid "Activates default"
msgstr "Əsasları fəallaşdırar"
#: gtk/gtkentry.c:480
#: gtk/gtkentry.c:496
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed."
......@@ -1428,42 +1452,46 @@ msgstr ""
"Enter basıldığında əsasları pəncərəciyi harda fəallaşdıraq (dialoqdakı əsas "
"düymə kimi)."
#: gtk/gtkentry.c:486
#: gtk/gtkentry.c:502
msgid "Width in chars"
msgstr "Xarakter olaraq genişlik"
#: gtk/gtkentry.c:487
#: gtk/gtkentry.c:503
msgid "Number of characters to leave space for in the entry."
msgstr "Girişdə hər vahid üçün neçə xarakter boşluq buraxaq."
#: gtk/gtkentry.c:496
#: gtk/gtkentry.c:512
msgid "Scroll offset"
msgstr "Sürüşdürmə daşması"
#: gtk/gtkentry.c:497
#: gtk/gtkentry.c:513
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr "Giriçin bənəkləri ekrandan sola sürüşüb"
#: gtk/gtkentry.c:507
#: gtk/gtkentry.c:523
msgid "The contents of the entry"
msgstr "Girişin məzmunu"
#: gtk/gtkentry.c:513 gtk/gtklabel.c:379 gtk/gtktextview.c:624
#: gtk/gtkentry.c:529 gtk/gtklabel.c:379 gtk/gtktextview.c:625
msgid "Cursor color"
msgstr "Ox rəngi"
#: gtk/gtkentry.c:514 gtk/gtklabel.c:380 gtk/gtktextview.c:625
#: gtk/gtkentry.c:530 gtk/gtklabel.c:380 gtk/gtktextview.c:626
msgid "Color with which to draw insertion cursor"
msgstr "Daxil etmə oxunun rəngi"
#: gtk/gtkentry.c:3832 gtk/gtklabel.c:3151
#: gtk/gtkentry.c:3847 gtk/gtklabel.c:3161
msgid "Select All"
msgstr "Hamısını Seç"
#: gtk/gtkentry.c:3842 gtk/gtklabel.c:3161 gtk/gtktextview.c:5737
#: gtk/gtkentry.c:3857 gtk/gtklabel.c:3171
msgid "Input Methods"
msgstr "Giriş Metodları"
#: gtk/gtkentry.c:3867 gtk/gtktextview.c:5782
msgid "_Insert Unicode control character"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilesel.c:506
msgid "Filename"
msgstr "Fayl adı"
......@@ -1517,7 +1545,8 @@ msgstr "Fayl Adını Dəyişdir"
#: gtk/gtkfilesel.c:1237
#, c-format
msgid "The directory name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgid ""
"The directory name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr "\"%s\" cərgəsi adı fayl adları üçün icazə verilməyən simvol daxil edir"
#: gtk/gtkfilesel.c:1239
......@@ -1878,7 +1907,7 @@ msgstr "İşarət işlət"
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()."
msgstr ""
#: gtk/gtklabel.c:311 gtk/gtktexttag.c:378 gtk/gtktextview.c:565
#: gtk/gtklabel.c:311 gtk/gtktexttag.c:378 gtk/gtktextview.c:566
msgid "Justification"
msgstr "Sütunlaşdırma"
......@@ -2045,7 +2074,8 @@ msgid "X pad"
msgstr "X səkməsi"
#: gtk/gtkmisc.c:118
msgid "The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgid ""
"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgstr ""
#: gtk/gtkmisc.c:127
......@@ -2053,78 +2083,79 @@ msgid "Y pad"
msgstr "Y səkməsi"
#: gtk/gtkmisc.c:128
msgid "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgid ""
"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr ""
#: gtk/gtknotebook.c:328
#: gtk/gtknotebook.c:327
msgid "Page"
msgstr "Səhifə"
#: gtk/gtknotebook.c:329
#: gtk/gtknotebook.c:328
msgid "The index of the current page"
msgstr "Hazırkı səhifənin indeksi"
#: gtk/gtknotebook.c:337
#: gtk/gtknotebook.c:336
msgid "Tab Position"
msgstr "Səkmə Yeri"
#: gtk/gtknotebook.c:338
#: gtk/gtknotebook.c:337
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr "Səkmələrin tutulduğu qeyd dəftərçəsi yeri"
#: gtk/gtknotebook.c:345
#: gtk/gtknotebook.c:344
msgid "Tab Border"
msgstr "Səkmə Kənarı"
#: gtk/gtknotebook.c:346
#: gtk/gtknotebook.c:345
msgid "Width of the border around the tab labels"
msgstr "Səkmə etiketləri ətrafındakı kənar eni"
#: gtk/gtknotebook.c:354
#: gtk/gtknotebook.c:353
msgid "Horizontal Tab Border"
msgstr "Üfüqi Səkmə Kənarı"
#: gtk/gtknotebook.c:355
#: gtk/gtknotebook.c:354
msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
msgstr "Səkmə etiketlərinin üfüqi kənar eni"
#: gtk/gtknotebook.c:363
#: gtk/gtknotebook.c:362
msgid "Vertical Tab Border"
msgstr "Şaquli Səkmə Kənarı"
#: gtk/gtknotebook.c:364
#: gtk/gtknotebook.c:363
msgid "Width of the vertical border of tab labels"
msgstr "Səkmə etiketlərinin şaquli kənar eni"
#: gtk/gtknotebook.c:372
#: gtk/gtknotebook.c:371
msgid "Show Tabs"
msgstr "Səkmələri Göstər"
#: gtk/gtknotebook.c:373
#: gtk/gtknotebook.c:372
msgid "Whether tabs should be shown or not"
msgstr "Səkmələrin harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtknotebook.c:379
#: gtk/gtknotebook.c:378
msgid "Show Border"
msgstr "Kənarı Göstər"
#: gtk/gtknotebook.c:380
#: gtk/gtknotebook.c:379
msgid "Whether the border should be shown or not"
msgstr "Kənarın harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtknotebook.c:386
#: gtk/gtknotebook.c:385
msgid "Scrollable"
msgstr "Sürüşdürülə bilən"