Commit 3ab24600 authored by Matthias Clasen's avatar Matthias Clasen Committed by Tristan Van Berkom

2.19.2

parent 2435caff
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.6-branch\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-30 16:38-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-27 14:28+0200\n"
"Last-Translator: andreas <apauley+gnome@gmail.com>\n"
"Language-Team: Translate.org.za\n"
......@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "Gdk-ontfoutvlaggies om te gebruik"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:457 gtk/gtkmain.c:460
#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:459 gtk/gtkmain.c:462
msgid "FLAGS"
msgstr "VLAGGIES"
......@@ -379,12 +379,12 @@ msgstr "Kon nie tydelike lêer open nie"
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Kon nie vanaf tydelike lêer lees nie"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2029
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2044
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Kon nie '%s' open om na toe te skryf nie: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2054
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2069
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -393,11 +393,11 @@ msgstr ""
"Kon nie '%s' sluit terwyl beeld geskryf is, alle data is dalk nie gestoor "
"nie: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2274 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2325
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2289 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2340
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Onvoldoende geheue om beeld binne in 'n buffer te stoor"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2371
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2386
#, fuzzy
msgid "Error writing to image stream"
msgstr "Fout met skryf na beeldlêer: %s"
......@@ -766,7 +766,7 @@ msgstr "Die PCX-beeldformaat"
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Bisse per kanaal van PNG-beeld is ongeldig."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136 gdk-pixbuf/io-png.c:618
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136 gdk-pixbuf/io-png.c:642
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Getransformeerde PNG het zero wydte of hoogte."
......@@ -788,11 +788,11 @@ msgstr ""
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Fatale fout in PNG-beeldlêer: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:310
#: gdk-pixbuf/io-png.c:316
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Onvoldoende geheue om PNG-lêer te laai"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:633
#: gdk-pixbuf/io-png.c:657
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
......@@ -801,26 +801,30 @@ msgstr ""
"Onvoldoende geheue om 'n %ld by %ld beeld te stoor; probeer om sommige "
"toepassings te verlaat om geheue-gebruik te verminder"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:684
#: gdk-pixbuf/io-png.c:720
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Fatale fout met lees van PNG-beeldlêer"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:733
#: gdk-pixbuf/io-png.c:769
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Fatale fout met lees van PNG-beeldlêer: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:825
#: gdk-pixbuf/io-png.c:863
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
"Sleutels vir PNG-teksbrokke moet ten minste 1 en hoogstens 79 karakters hê."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:833
#: gdk-pixbuf/io-png.c:872
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Sleutels vir PNG-teksbrokke moet ASCII karakters wees."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:846 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
#: gdk-pixbuf/io-png.c:886
msgid "Color profile has invalid length '%"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:899 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
......@@ -829,7 +833,7 @@ msgstr ""
"JPEG kwaliteit moet 'n waarde tussen 0 en 100 wees; waarde '%s' kon nie "
"ontleedword nie."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:858 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
#: gdk-pixbuf/io-png.c:912 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
......@@ -838,13 +842,13 @@ msgstr ""
"JPEG kwaliteit moet 'n waarde tussen 0 en 100 wees; waarde '%d' word nie "
"toegelaat nie."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:896
#: gdk-pixbuf/io-png.c:951
#, fuzzy, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
"Waarde vir PNG-teksbrok %s kan nie omgesit word na ISO-8859-1 enkodering nie."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1045 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1112 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
msgid "The PNG image format"
msgstr "Die PNG-beeldformaat"
......@@ -995,62 +999,67 @@ msgstr "Oortollige data in lêer"
msgid "The Targa image format"
msgstr "Die Targa-beeldformaat"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:161
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:165
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr "Kon nie beeldwydte kry nie (slegte TIFF-lêer)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:168
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:172
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr "Kon nie beeldhoogte kry nie (slegte TIFF-lêer)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:176
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "Wydte en hoogte van TIFF-beeld is zero"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:185 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:189 gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Dimensies van TIFF-beeld te groot"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:218 gdk-pixbuf/io-tiff.c:230 gdk-pixbuf/io-tiff.c:549
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:222 gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:561
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "Onvoldoende geheue om TIFF-lêer te open"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:295
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr "Kon nie RGB-data laai vanaf TIFF-lêer nie"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:339
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:351
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "Kon nie TIFF-beeld open nie"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:351 gdk-pixbuf/io-tiff.c:755
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:363 gdk-pixbuf/io-tiff.c:778
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr "TIFFClose-bewerking het misluk"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:481 gdk-pixbuf/io-tiff.c:494
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:493 gdk-pixbuf/io-tiff.c:506
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "Kon nie TIFF-beeld laai nie"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:678
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:692
#, fuzzy
msgid "Failed to save TIFF image"
msgstr "Kon nie TIFF-beeld open nie"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:713
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:727
msgid "TIFF compression doesn't refer to a valid codec."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:741
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:738
#, c-format
msgid "Color profile has invalid length '%d'."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:767
#, fuzzy
msgid "Failed to write TIFF data"
msgstr "Kon nie TIFF-beeld open nie"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:793
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:814
#, fuzzy
msgid "Couldn't write to TIFF file"
msgstr "Kon nie lêernaam omsit nie"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:848
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:869
msgid "The TIFF image format"
msgstr "Die TIFF-beeldformaat"
......@@ -1671,47 +1680,47 @@ msgstr "Kantlyne van drukker..."
msgid "Custom Size %d"
msgstr "Pasgemaakte grootte %d"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1054
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1055
msgid "_Width:"
msgstr "_Wydte:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1066
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1067
msgid "_Height:"
msgstr "_Hoogte:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1078
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1079
msgid "Paper Size"
msgstr "Papiergrootte"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1087
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1088
msgid "_Top:"
msgstr "_Bo:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1099
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1100
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Onder:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1111
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1112
msgid "_Left:"
msgstr "_Links:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1123
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1124
msgid "_Right:"
msgstr "_Regs:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1164
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1165
msgid "Paper Margins"
msgstr "Papierkantlyne"
#: gtk/gtkentry.c:8600 gtk/gtktextview.c:7792
#: gtk/gtkentry.c:8604 gtk/gtktextview.c:7832
msgid "Input _Methods"
msgstr "Toevoer _Metodes"
#: gtk/gtkentry.c:8614 gtk/gtktextview.c:7806
#: gtk/gtkentry.c:8618 gtk/gtktextview.c:7846
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Voer Unicode-beheerkarakter in"
#: gtk/gtkentry.c:9985
#: gtk/gtkentry.c:9989
#, fuzzy
msgid "Caps Lock is on"
msgstr "Kopieer _ligging"
......@@ -1728,7 +1737,7 @@ msgstr "Werkarea"
msgid "(None)"
msgstr "(geen)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2015
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2016
msgid "Other..."
msgstr "Ander..."
......@@ -1882,7 +1891,7 @@ msgid "Modified"
msgstr "Aangepas"
#. Label
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4793 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:800
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4793 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:802
msgid "_Name:"
msgstr "_Naam:"
......@@ -2245,7 +2254,7 @@ msgstr "_Gammawaarde"
#. Remove this icon source so we don't keep trying to
#. * load it.
#.
#: gtk/gtkiconfactory.c:1399
#: gtk/gtkiconfactory.c:1401
#, c-format
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Fout met laai van ikoon: %s"
......@@ -2368,13 +2377,13 @@ msgid "Cl_ear"
msgstr "_Maak skoon"
#. Open Link
#: gtk/gtklabel.c:5527
#: gtk/gtklabel.c:5631
#, fuzzy
msgid "_Open Link"
msgstr "Open Ligging"
#. Copy Link Address
#: gtk/gtklabel.c:5539
#: gtk/gtklabel.c:5643
msgid "Copy _Link Address"
msgstr ""
......@@ -2387,27 +2396,27 @@ msgid "Invalid URI"
msgstr "Ongeldige URI"
#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:450
#: gtk/gtkmain.c:452
msgid "Load additional GTK+ modules"
msgstr "Laai addisionele GTK+-modules"
#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:451
#: gtk/gtkmain.c:453
msgid "MODULES"
msgstr "MODULES"
#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
#: gtk/gtkmain.c:453
#: gtk/gtkmain.c:455
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr ""
#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:456
#: gtk/gtkmain.c:458
msgid "GTK+ debugging flags to set"
msgstr ""
#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:459
#: gtk/gtkmain.c:461
msgid "GTK+ debugging flags to unset"
msgstr ""
......@@ -2416,20 +2425,20 @@ msgstr ""
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
#.
#: gtk/gtkmain.c:711
#: gtk/gtkmain.c:713
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: gtk/gtkmain.c:776
#: gtk/gtkmain.c:778
#, c-format
msgid "Cannot open display: %s"
msgstr "Kan nie vertoon open nie: %s"
#: gtk/gtkmain.c:813
#: gtk/gtkmain.c:815
msgid "GTK+ Options"
msgstr "GTK+-keuses"
#: gtk/gtkmain.c:813
#: gtk/gtkmain.c:815
msgid "Show GTK+ Options"
msgstr "Wys GTK+-keuses"
......@@ -2584,16 +2593,16 @@ msgstr ""
msgid "File System Root"
msgstr "Lêerstelselwortel"
#: gtk/gtkprintbackend.c:743
#: gtk/gtkprintbackend.c:750
#, fuzzy
msgid "Authentication"
msgstr "Toepassing"
#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:693
#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:695
msgid "Not available"
msgstr "Nie beskikbaar nie"
#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:812
#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:814
msgid "_Save in folder:"
msgstr "_Stoor in gids:"
......@@ -2692,64 +2701,64 @@ msgstr ""
msgid "Error printing"
msgstr "Fout tydens druk"
#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:495 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1430
#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:495 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1447
msgid "Application"
msgstr "Toepassing"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:595
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:612
msgid "Printer offline"
msgstr "Drukker vanlyn"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:597
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:614
msgid "Out of paper"
msgstr "Papier is op"
#. Translators: this is a printer status.
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:599
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:616
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1963
msgid "Paused"
msgstr "Wagtend"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:601
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:618
msgid "Need user intervention"
msgstr "Benodig gebruiker se aandag"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:701
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:718
msgid "Custom size"
msgstr "Pasgemaakte grootte"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1522
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1539
msgid "No printer found"
msgstr "Geen drukker gevind nie"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1549
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1566
#, fuzzy
msgid "Invalid argument to CreateDC"
msgstr "Ongeldige kopteks in ikoon"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1583 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1808
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1602 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1829
msgid "Error from StartDoc"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1665 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1688
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1736
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1684 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1707
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1755
msgid "Not enough free memory"
msgstr "Nie genoeg beskikbare geheue nie"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1741
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1760
msgid "Invalid argument to PrintDlgEx"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1746
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1765
msgid "Invalid pointer to PrintDlgEx"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1751
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1770
#, fuzzy
msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
msgstr "Ongeldige kopteks in ikoon"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1756
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1775
msgid "Unspecified error"
msgstr "Ongespesifiseerde fout"
......@@ -3957,17 +3966,17 @@ msgstr "Kan nie tema-enjin vind in module _pad: \"%s\","
msgid "--- No Tip ---"
msgstr "--- Geen wenk ---"
#: gtk/gtkuimanager.c:1504
#: gtk/gtkuimanager.c:1505
#, c-format
msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
msgstr "Onverwagte beginetiket '%s' op lyn %d karakter %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1594
#: gtk/gtkuimanager.c:1595
#, c-format
msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
msgstr "Onverwagte karakter-data op lyn %d karakter %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:2426
#: gtk/gtkuimanager.c:2427
msgid "Empty"
msgstr "Leeg"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-30 16:38-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-14 11:02+EDT\n"
"Last-Translator: Ge'ez Frontier Foundation <locales@geez.org>\n"
"Language-Team: Amharic <locales@geez.org>\n"
......@@ -76,7 +76,7 @@ msgstr ""
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:457 gtk/gtkmain.c:460
#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:459 gtk/gtkmain.c:462
msgid "FLAGS"
msgstr ""
......@@ -366,23 +366,23 @@ msgstr ""
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2029
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2044
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2054
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2069
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2274 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2325
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2289 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2340
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2371
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2386
msgid "Error writing to image stream"
msgstr ""
......@@ -727,7 +727,7 @@ msgstr ""
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136 gdk-pixbuf/io-png.c:618
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136 gdk-pixbuf/io-png.c:642
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr ""
......@@ -748,55 +748,59 @@ msgstr ""
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:310
#: gdk-pixbuf/io-png.c:316
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:633
#: gdk-pixbuf/io-png.c:657
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:684
#: gdk-pixbuf/io-png.c:720
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:733
#: gdk-pixbuf/io-png.c:769
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:825
#: gdk-pixbuf/io-png.c:863
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:833
#: gdk-pixbuf/io-png.c:872
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:846 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
#: gdk-pixbuf/io-png.c:886
msgid "Color profile has invalid length '%"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:899 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:858 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
#: gdk-pixbuf/io-png.c:912 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:896
#: gdk-pixbuf/io-png.c:951
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1045 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1112 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
msgid "The PNG image format"
msgstr ""
......@@ -937,60 +941,65 @@ msgstr ""
msgid "The Targa image format"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:161
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:165
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:168
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:172
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:176
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:185 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:189 gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:218 gdk-pixbuf/io-tiff.c:230 gdk-pixbuf/io-tiff.c:549
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:222 gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:561
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:295
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:339
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:351
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:351 gdk-pixbuf/io-tiff.c:755
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:363 gdk-pixbuf/io-tiff.c:778
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:481 gdk-pixbuf/io-tiff.c:494
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:493 gdk-pixbuf/io-tiff.c:506
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:678
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:692
msgid "Failed to save TIFF image"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:713
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:727
msgid "TIFF compression doesn't refer to a valid codec."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:741
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:738
#, c-format
msgid "Color profile has invalid length '%d'."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:767
msgid "Failed to write TIFF data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:793
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:814
#, fuzzy
msgid "Couldn't write to TIFF file"
msgstr "የአሁኑን ቀለም"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:848
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:869
msgid "The TIFF image format"
msgstr ""
......@@ -1596,53 +1605,53 @@ msgstr ""
msgid "Custom Size %d"
msgstr ""
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1054
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1055
msgid "_Width:"
msgstr ""
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1066
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1067
#, fuzzy
msgid "_Height:"
msgstr "ቀኝ (_R)"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1078
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1079
#, fuzzy
msgid "Paper Size"
msgstr "ምርጫዎች (_P)"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1087
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1088
#, fuzzy
msgid "_Top:"
msgstr "ወደ ላይ (_T)"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1099
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1100
#, fuzzy
msgid "_Bottom:"
msgstr "ወደ ታች (_B)"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1111
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1112
#, fuzzy
msgid "_Left:"
msgstr "ግራ (_L)"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1123
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1124
#, fuzzy
msgid "_Right:"
msgstr "ቀኝ (_R)"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1164
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1165
msgid "Paper Margins"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:8600 gtk/gtktextview.c:7792
#: gtk/gtkentry.c:8604 gtk/gtktextview.c:7832
msgid "Input _Methods"
msgstr "ዘገባ የማስትገባት ዘዴዎች (_M)"
#: gtk/gtkentry.c:8614 gtk/gtktextview.c:7806
#: gtk/gtkentry.c:8618 gtk/gtktextview.c:7846
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:9985
#: gtk/gtkentry.c:9989
#, fuzzy
msgid "Caps Lock is on"
msgstr "_ምርጫ፦ "
......@@ -1661,7 +1670,7 @@ msgstr ""
msgid "(None)"
msgstr "ምንም"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2015
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2016
msgid "Other..."
msgstr ""
......@@ -1819,7 +1828,7 @@ msgid "Modified"
msgstr "የአሠራሩ ዘዴ"
#. Label
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4793 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:800
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4793 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:802
#, fuzzy
msgid "_Name:"