Commit 128c8810 authored by Marius Andreiana's avatar Marius Andreiana Committed by Marius Andreiana

updated

2001-12-15  Marius Andreiana  <mandreiana@yahoo.com>

        * ro.po: updated
parent ba51108e
2001-12-15 Marius Andreiana <mandreiana@yahoo.com>
* ro.po: updated
2001-12-13 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
......
......@@ -5,9 +5,9 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.0\n"
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.11\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-23 15:47-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-05 21:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-15 21:11+0200\n"
"Last-Translator: Marius Andreiana <mandreiana@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Romanian <ro@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -443,24 +443,20 @@ msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "eşuare la alocarea memoriei tampon de %u octeţi"
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
#, fuzzy
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Obiect accelerator"
msgstr ""
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
#, fuzzy
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Obiectul monitorizat de aceasta etichetă a acceleratorului"
msgstr ""
#: gtk/gtkaccellabel.c:129
#, fuzzy
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Obiect accelerator"
msgstr ""
#: gtk/gtkaccellabel.c:130
#, fuzzy
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Obiectul monitorizat de aceasta etichetă a acceleratorului"
msgstr ""
#: gtk/gtkalignment.c:102
msgid "Horizontal alignment"
......@@ -679,35 +675,38 @@ msgstr "Spaţiere implicită"
#: gtk/gtkbutton.c:265
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr ""
msgstr "Extra-spaţiere de adăugat pentru butoanele CAN_DEFAULT"
#: gtk/gtkbutton.c:271
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr ""
msgstr "Spaţiere externă implicită"
#: gtk/gtkbutton.c:272
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""
msgstr "Extra-spaţiere de adăugat pentru butoanele CAN_DEFAULT care este întotdeauna "
"desenată în afara graniţei"
#: gtk/gtkbutton.c:277
msgid "Child X Displacement"
msgstr ""
msgstr "Deplasare X copil"
#: gtk/gtkbutton.c:278
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
"Cât de mult să fie mutat copilul în direcţia X cand butonul este apăsat"
#: gtk/gtkbutton.c:285
msgid "Child Y Displacement"
msgstr ""
msgstr "Deplasare Y copil"
#: gtk/gtkbutton.c:286
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
"Cât de mult să fie mutat copilul în direcţia Y cand butonul este apăsat"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:103
msgid "mode"
......@@ -715,7 +714,7 @@ msgstr "mod"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:104
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr ""
msgstr "Mod editabil al lui CellRenderer"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:113
msgid "visible"
......@@ -723,7 +722,7 @@ msgstr "vizibil"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:114
msgid "Display the cell"
msgstr ""
msgstr "Afişează celula"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:122
msgid "xalign"
......@@ -731,31 +730,31 @@ msgstr "alinierex"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:123
msgid "The x-align."
msgstr ""
msgstr "Alinierea X"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:133
msgid "yalign"
msgstr ""
msgstr "alinierey"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:134
msgid "The y-align."
msgstr ""
msgstr "Alinierea Y"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:144
msgid "xpad"
msgstr ""
msgstr "xpad"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:145
msgid "The xpad."
msgstr ""
msgstr "xpad-ul"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:155
msgid "ypad"
msgstr ""
msgstr "ypad"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:156
msgid "The ypad."
msgstr ""
msgstr "ypad-ul"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:166
msgid "width"
......@@ -763,7 +762,7 @@ msgstr "lăţime"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:167
msgid "The fixed width."
msgstr ""
msgstr "Lăţimea fixă."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
msgid "height"
......@@ -771,27 +770,27 @@ msgstr "înălţime"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:178
msgid "The fixed height."
msgstr ""
msgstr "Înălţimea fixă."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:188
msgid "Is Expander"
msgstr ""
msgstr "Este extensibilă"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:189
msgid "Row has children."
msgstr ""
msgstr "Linia are copii."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:198
msgid "Is Expanded"
msgstr ""
msgstr "Este extinsă"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:199
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr ""
msgstr "Linia este extensibilă şi este extinsă"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:104
msgid "Pixbuf Object"
msgstr ""
msgstr "Obiect pixbuf"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:105
msgid "The pixbuf to render."
......@@ -799,31 +798,31 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:506 gtk/gtkprogressbar.c:207
msgid "Text"
msgstr ""
msgstr "Text"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:175
msgid "Text to render"
msgstr ""
msgstr "Textul pentru a fi randat"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:182
msgid "Markup"
msgstr ""
msgstr "Marcaj"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:183
msgid "Marked up text to render"
msgstr ""
msgstr "Text marcat pentru a fi randat"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:190 gtk/gtklabel.c:289
msgid "Attributes"
msgstr ""
msgstr "Atribute"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:191
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer."
msgstr ""
msgstr "O listă de atribute de stil pentru a fi aplicată textului randării."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:198 gtk/gtktexttag.c:209
msgid "Background color name"
msgstr ""
msgstr "Numele culorii de fundal"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:199 gtk/gtktexttag.c:210
msgid "Background color as a string"
......@@ -860,7 +859,7 @@ msgstr "Editabil"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtktexttag.c:278 gtk/gtktextview.c:549
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă textul poate fi modificat de utilizator"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:239 gtk/gtkcellrenderertext.c:247
#: gtk/gtkfontsel.c:192 gtk/gtktexttag.c:285 gtk/gtktexttag.c:293
......@@ -869,11 +868,11 @@ msgstr "Font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:240 gtk/gtktexttag.c:286
msgid "Font description as a string"
msgstr ""
msgstr "Descrierea fontului ca şir"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:248 gtk/gtktexttag.c:294
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr ""
msgstr "Descrierea fontului ca structură PangoFontDescription"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256 gtk/gtktexttag.c:302
msgid "Font family"
......@@ -881,7 +880,7 @@ msgstr "Familie font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:257 gtk/gtktexttag.c:303
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr ""
msgstr "Numele familie font, de ex. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:264 gtk/gtkcellrenderertext.c:265
#: gtk/gtktexttag.c:310 gtk/gtktexttag.c:311
......@@ -891,12 +890,12 @@ msgstr "Stil font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:273 gtk/gtkcellrenderertext.c:274
#: gtk/gtktexttag.c:319 gtk/gtktexttag.c:320
msgid "Font variant"
msgstr ""
msgstr "Variantă font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:282 gtk/gtkcellrenderertext.c:283
#: gtk/gtktexttag.c:328 gtk/gtktexttag.c:329
msgid "Font weight"
msgstr ""
msgstr "Greutate font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:292 gtk/gtkcellrenderertext.c:293
#: gtk/gtktexttag.c:339 gtk/gtktexttag.c:340
......@@ -931,135 +930,135 @@ msgstr "Ridică"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:332 gtk/gtktexttag.c:428
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""
msgstr "Deplasare text deasupra liniei de bază (dedesupt dacă valoarea este negativă)"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:467
msgid "Strikethrough"
msgstr ""
msgstr "Tăiere"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:343 gtk/gtktexttag.c:468
msgid "Whether to strike through the text"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă textul să fie tăiat"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:350 gtk/gtktexttag.c:475
msgid "Underline"
msgstr ""
msgstr "Subliniere"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:351 gtk/gtktexttag.c:476
msgid "Style of underline for this text"
msgstr ""
msgstr "Stil de subliniere"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:361 gtk/gtktexttag.c:512
msgid "Background set"
msgstr ""
msgstr "Setare fundal"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:362 gtk/gtktexttag.c:513
msgid "Whether this tag affects the background color"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează culoarea fundalului"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtktexttag.c:524
msgid "Foreground set"
msgstr ""
msgstr "Setare culoare text"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:366 gtk/gtktexttag.c:525
msgid "Whether this tag affects the foreground color"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează culoarea textului"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:369 gtk/gtktexttag.c:532
msgid "Editability set"
msgstr ""
msgstr "Setare editabilitate"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:370 gtk/gtktexttag.c:533
msgid "Whether this tag affects text editability"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează editabilitatea textului"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:373 gtk/gtktexttag.c:536
msgid "Font family set"
msgstr ""
msgstr "Setare familie font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:374 gtk/gtktexttag.c:537
msgid "Whether this tag affects the font family"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează familia fontului"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:377 gtk/gtktexttag.c:540
msgid "Font style set"
msgstr ""
msgstr "Setare stil font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:541
msgid "Whether this tag affects the font style"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează stilul fontului"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:381 gtk/gtktexttag.c:544
msgid "Font variant set"
msgstr ""
msgstr "Setare variantă font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:382 gtk/gtktexttag.c:545
msgid "Whether this tag affects the font variant"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează varianta fontului"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:385 gtk/gtktexttag.c:548
msgid "Font weight set"
msgstr ""
msgstr "Setare greutate font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:386 gtk/gtktexttag.c:549
msgid "Whether this tag affects the font weight"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează greutatea fontului"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:389 gtk/gtktexttag.c:552
msgid "Font stretch set"
msgstr ""
msgstr "Setare întindere font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:390 gtk/gtktexttag.c:553
msgid "Whether this tag affects the font stretch"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează întinderea fontului"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:393 gtk/gtktexttag.c:556
msgid "Font size set"
msgstr ""
msgstr "Setare mărime font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:394 gtk/gtktexttag.c:557
msgid "Whether this tag affects the font size"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează mărimea fontului"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:560
msgid "Font scale set"
msgstr ""
msgstr "Setare scală font"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398 gtk/gtktexttag.c:561
msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag scalează mărimea fontului cu un factor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:401 gtk/gtktexttag.c:580
msgid "Rise set"
msgstr ""
msgstr "Setare ridicare"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:402 gtk/gtktexttag.c:581
msgid "Whether this tag affects the rise"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează ridicarea"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:405 gtk/gtktexttag.c:596
msgid "Strikethrough set"
msgstr ""
msgstr "Setare tăiere"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:406 gtk/gtktexttag.c:597
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează tăierea"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtktexttag.c:604
msgid "Underline set"
msgstr ""
msgstr "Setare subliniere"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:605
msgid "Whether this tag affects underlining"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest tag afectează sublinierea"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:130
msgid "Toggle state"
msgstr ""
msgstr "Comută starea"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:131
msgid "The toggle state of the button"
msgstr ""
msgstr "Comutarea stării butonului"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:139
msgid "Activatable"
......@@ -1067,47 +1066,47 @@ msgstr "Activabil"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:140
msgid "The toggle button can be activated"
msgstr ""
msgstr "Butonul de comutare poate fi activat"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:148
msgid "Radio state"
msgstr ""
msgstr "Stare radio"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:149
msgid "Draw the toggle button as a radio button"
msgstr ""
msgstr "Desenează butonul de comutare ca un buton radio"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:95 gtk/gtkoptionmenu.c:191
msgid "Indicator Size"
msgstr ""
msgstr "Mărime indicator"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:96
msgid "Size of check or radio indicator"
msgstr ""
msgstr "Mărimea indicatorului bifare sau radio"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:103 gtk/gtkoptionmenu.c:197
msgid "Indicator Spacing"
msgstr ""
msgstr "Spaţiere indicator"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:104
msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr ""
msgstr "Spaţierea în jurul indicatorului bifare sau radio"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:115 gtk/gtktogglebutton.c:132
msgid "Active"
msgstr ""
msgstr "Activ"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:116
msgid "Whether the menu item is checked."
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă elementul din meniu este bifat."
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:123 gtk/gtktogglebutton.c:140
msgid "Inconsistent"
msgstr ""
msgstr "Inconsistent"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:124
msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state."
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă să afişez o stare \"inconsistent\""
#: gtk/gtkcolorsel.c:578
msgid ""
......@@ -1124,7 +1123,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcolorsel.c:887
msgid "_Save color here"
msgstr ""
msgstr "_Salvează culoarea aici"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1055
msgid ""
......@@ -1134,43 +1133,43 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcolorsel.c:1674
msgid "Has Opacity Control"
msgstr ""
msgstr "Are control opacitate"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1675
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă acest selector de culoare ar trebui să permită setarea opacităţii"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1681
msgid "Has palette"
msgstr ""
msgstr "Are paletă"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1682
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă o paletă ar trebui folosită"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1688
msgid "Current Color"
msgstr ""
msgstr "Culoare curentă"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1689
msgid "The current color"
msgstr ""
msgstr "Culoarea curentă"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1695
msgid "Current Alpha"
msgstr ""
msgstr "Alfa curent"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1696
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
msgstr "Valoare curentă a opacităţii (0 complet transparent, 65535 complet opac)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1709
msgid "Custom palette"
msgstr ""
msgstr "Paletă personalizată"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1710
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr ""
msgstr "Paleta care să fie folosită în selectorul de culoare"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1750
msgid ""
......@@ -1190,7 +1189,7 @@ msgstr "_Nuanţă:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1788
msgid "Position on the color wheel."
msgstr ""
msgstr "Poziţia în roata culorii."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1789
msgid "_Saturation:"
......@@ -1198,7 +1197,7 @@ msgstr "_Saturaţie:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1790
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr ""
msgstr "\"Adâncimea\" culorii."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1791
msgid "_Value:"
......@@ -1206,7 +1205,7 @@ msgstr "_Valoare:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1792
msgid "Brightness of the color."
msgstr ""
msgstr "Luminozitatea culorii."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1793
msgid "_Red:"
......@@ -1214,7 +1213,7 @@ msgstr "_Roşu:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1794
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr ""
msgstr "Cantitatea de roşu în culoare."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1795
msgid "_Green:"
......@@ -1222,7 +1221,7 @@ msgstr "_Verde:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1796
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr ""
msgstr "Cantitatea de verde în culoare."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1797
msgid "_Blue:"
......@@ -1230,7 +1229,7 @@ msgstr "_Albastru:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1798
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr ""
msgstr "Cantitatea de albastru în culoare."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1801
msgid "_Opacity:"
......@@ -1238,11 +1237,11 @@ msgstr "_Opacitate:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1809
msgid "Transparency of the currently-selected color."
msgstr ""
msgstr "Transparenţa culorii selectate curent."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1824
msgid "Color _Name:"
msgstr ""
msgstr "_Numele culorii:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1836
msgid ""
......@@ -1252,19 +1251,19 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcolorsel.c:1855
msgid "_Palette"
msgstr ""
msgstr "_Paletă"
#: gtk/gtkcombo.c:135
msgid "Enable arrow keys"
msgstr ""
msgstr "Activează tastele săgeţi"
#: gtk/gtkcombo.c:136
msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă tastele săgeţi mută prin lista de elemente"
#: gtk/gtkcombo.c:142
msgid "Always enable arrows"
msgstr ""
msgstr "Întotdeauna activează tastele săgeţi"
#: gtk/gtkcombo.c:143
msgid ""
......@@ -1273,27 +1272,27 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcombo.c:149
msgid "Case sensitive"
msgstr ""
msgstr "Diferenţă litere mari/mici"
#: gtk/gtkcombo.c:150
msgid "Whether list item matching is case sensitive"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă potrivirea elementelor din listă face diferenţă litere mari/mici"
#: gtk/gtkcombo.c:157
msgid "Allow empty"
msgstr ""
msgstr "Permite gol"
#: gtk/gtkcombo.c:158
msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă o valoare goală poate fi introdusă în acest câmp"
#: gtk/gtkcombo.c:165
msgid "Value in list"
msgstr ""
msgstr "Valoare în listă"
#: gtk/gtkcombo.c:166
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă valorile introduse trebuie să fie deja în listă"
#: gtk/gtkcontainer.c:203
msgid "Resize mode"
......@@ -1410,7 +1409,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:439
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă conţinutul intrării poate fi editat"
#: gtk/gtkentry.c:446
msgid "Maximum length"
......@@ -1454,11 +1453,12 @@ msgstr ""
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed."
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă widgetul implicit să fie activat (de ex. butonul implicit "
"într-un dialog) când este apăsat Enter"
#: gtk/gtkentry.c:486
msgid "Width in chars"
msgstr ""
msgstr "Lăţime în caractere"
#: gtk/gtkentry.c:487
msgid "Number of characters to leave space for in the entry."
......@@ -1466,7 +1466,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:496
msgid "Scroll offset"
msgstr ""
msgstr "Setare "
#: gtk/gtkentry.c:497
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
......@@ -1506,7 +1506,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilesel.c:514
msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed."
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă butoanele pentru creare/manipulare fişiere ar trebui să fie afişate."
#. The directories clist
#: gtk/gtkfilesel.c:636
......@@ -1932,7 +1932,7 @@ msgstr "Selectabil"
#: gtk/gtklabel.c:336
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse."
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă textul etichetei poate fi selectat cu mausul."
#: gtk/gtklabel.c:342
msgid "Mnemonic key"
......@@ -2123,7 +2123,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtknotebook.c:373
msgid "Whether tabs should be shown or not"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă ar trebui afişate taburi sau nu"
#: gtk/gtknotebook.c:379
msgid "Show Border"
......@@ -2131,7 +2131,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtknotebook.c:380
msgid "Whether the border should be shown or not"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă ar trebui arătată graniţa sau nu"
#: gtk/gtknotebook.c:386
msgid "Scrollable"
......@@ -2153,7 +2153,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtknotebook.c:401
msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă taburile ar trebui să aibă mărimi omogene"
#: gtk/gtknotebook.c:2240 gtk/gtknotebook.c:4470
#, c-format
......@@ -2178,7 +2178,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkpaned.c:120 gtk/gtkruler.c:138
msgid "Position"
msgstr ""
msgstr "Poziţie"
#: gtk/gtkpaned.c:121
msgid ""
......@@ -2187,7 +2187,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkpaned.c:129
msgid "Position Set"
msgstr ""
msgstr "Setare poziţie"
#: gtk/gtkpaned.c:130
msgid "TRUE if the Position property should be used"
......@@ -2223,11 +2223,12 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkpreview.c:130
msgid ""
"Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă widgetul de previzualizare ar trebui să ocupe tot spaţiul care "
"îi este alocat"
#: gtk/gtkprogress.c:122
msgid "Activity mode"
msgstr ""
msgstr "Mod de activitate"
#: gtk/gtkprogress.c:123
msgid ""
......@@ -2239,35 +2240,37 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkprogress.c:130
msgid "Show text"
msgstr ""
msgstr "Arată text"
#: gtk/gtkprogress.c:131
msgid "Whether the progress is shown as text"
msgstr ""
msgstr "Specifică dacă progresul este arătat ca text"
#: gtk/gtkprogress.c:138
msgid "Text x alignment"
msgstr ""
msgstr "Aliniere X a textului"
#: gtk/gtkprogress.c:139
msgid ""
"A number between 0.0 and 1.0 specifying the horizontal alignment of the text "
"in the progresswidget"
msgstr ""
msgstr "Un număr între 0.0 şi 1.0 specificând alinierea orizontală a textului "
"în widgetul de progres"
#: gtk/gtkprogress.c:147
msgid "Text y alignment"
msgstr ""
msgstr "Aliniere Y a textului"
#: gtk/gtkprogress.c:148
msgid ""
"A number between 0.0 and 1.0 specifying the vertical alignment of the text "