da.po 87.6 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# GTK+ fordansket.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
# Kenneth Christiansen, 1999-2000
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.0\n"
10
"POT-Creation-Date: 2001-12-23 18:02-0500\n"
11
"PO-Revision-Date: 2001-10-19 19:14+01:00\n"
12 13 14
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
15
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

18
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:551
19 20 21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke åbne fil '%s': %s"

23
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:561
24 25 26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Billedfil '%s' indeholder ikke data"

Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
28
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
29 30 31 32
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
msgstr "Véd ikke hvordan animationen i fil '%s' skal indlæses"

33
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:606
34 35 36 37
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
38
"Kunne ikke indlæse billed '%s': årsag ukendt, formentlig en ødelagt billedfil"
39

Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
40
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
41 42 43 44 45
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
46 47
"Kunne ikke indlæse animation '%s': årsag ukendt, formentlig en ødelagt "
"animationsfil"
48

49
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:324
50 51 52 53
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse billedindlæsningmodul %s: %s"

54
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:343
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
55 56 57 58 59
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
60 61
"Modul %s for billedindlæsning eksporterer ikke rigtig grænseflade; måske er "
"den fra en anden GTK-version?"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
62

63
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:460 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:486
64 65 66 67
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Billedtype '%s' er ikke understøttet"

68
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:508
69 70 71 72
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Kunne ikke genkende billedfilformatet for filen '%s'"

73
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:514
74 75 76
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Uigenkendt billedfilformat"

77
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:584
78 79 80 81
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
msgstr "Véd ikke hvordan billedet i fil '%s' skal indlæses"

82
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:617
83 84 85 86
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse '%s': %s"

87
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:722
88 89
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
90 91
msgstr ""
"Denne bugning af gdk-pixbuf understøtter ikke gemning af billedformat: %s"
92

93
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:829
94 95 96 97
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne '%s' for skrivning: %s"

98
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
99 100
#, c-format
msgid ""
101 102
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
103 104 105
msgstr ""
"Kunne ikke lukke '%s' ved skrivning af billede, formentlig er ikke alle data "
"blevet gemt: %s"
106

107
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:250
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
108
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
109 110
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Stykvis indlæsning af billedtype '%s' er ikke understøttet"
111

112
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:273 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:374
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
113 114 115 116 117 118 119 120
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
"Intern fejl: Billedindlæsermodul '%s' kunne ikke begynde indlæsning af et "
"billede, men gav ikke nogen årsag til fejlen"

121
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
122
msgid "BMP image has unsupported header size"
123
msgstr "BMP-billede har ikke-understøttet headerstørrelse"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
124

125
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:292 gdk-pixbuf/io-bmp.c:315
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
126
msgid "BMP image has bogus header data"
127
msgstr "BMP-billede har ugyldige data i header"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
128

129
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:341
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
130
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
131
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af bitmap-billede"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
132

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
133
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
134 135
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
136
msgstr "Fejl under læsning af GIF: %s"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
137

138
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1360 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
139 140 141
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-fil manglede nogen data (måske blev den afkortet?)"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
142
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
143 144 145 146
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Intern fejl i GIF-indlæseren (%s)"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
147 148
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
149
msgstr "GIF-billedindlæseren forstår ikke dette billede."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
150

151 152
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
msgid "Bad code encountered"
153
msgstr "Ugyldig kode fundet"
154 155

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
156 157 158
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Cirkulær tabelindgang i GIF-fil"

159 160
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:754 gdk-pixbuf/io-gif.c:1348 gdk-pixbuf/io-gif.c:1393
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1507
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
161
msgid "Not enough memory to load GIF file"
162
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af GIF-fil"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
163

164
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:998
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
165
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
166
msgstr "GIF-billede er ødelagt (ukorrekt LZW-kompression)"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
167

168
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1048
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169 170 171
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Fil synes ikke at være en GIF-fil"

172
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1060
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
173 174 175 176
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Version %s af GIF-filformatet er ikke understøttet"

177
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1135
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
178
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
179
msgstr "GIF-billedet indeholdt en ramme som var udenfor billedgrænserne."
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
180

181
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1151
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
182 183
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
184 185
"Første ramme af GIF-billedet havde 'gå til forrige' som sin \"disposal\" "
"modus."
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
186

187
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1186
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
188 189 190 191
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
192 193
"GIF-billedet har ikke globalt farvekort, og en ramme i det har ikke lokalt "
"farvekort."
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
194

195
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
196
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
197
msgstr "GIF-billedet er afkortet eller ukomplet."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
198

Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
199
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
200 201
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
202
msgstr "Fejl ved fortolkning af JPEG-billedfil (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
203

Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
204
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
205 206 207 208
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
209 210
"Ikke nok hukommelse til at indlæse billede, prøv at afslutte nogle "
"anvendelser for at frigøre hukommelse."
211

212
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:345 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:538 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:710
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
213 214 215
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af PNG-fil"

216
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664
217 218 219 220 221
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
222 223
"JPEG kvalitet skal være en værdi mellem 0 og 100; værdien '%s' kunne ikke "
"fortolkes."
224

225
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
226 227 228 229
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
230 231
"JPEG kvalitet skal være en værdi mellem 0 og 100; værdien '%d' er ikke "
"tilladt."
232

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
233
#: gdk-pixbuf/io-png.c:161
234 235 236 237
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Uoprettelig fejl i PNG billedfil: %s"

238
#: gdk-pixbuf/io-png.c:267
239 240 241
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af PNG-fil"

242
#: gdk-pixbuf/io-png.c:585
243 244 245 246 247
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
248 249
"Ikke nok hukommelse til at gemme et %ld gange %ld billede; prøv at afslutte "
"nogle anvendelser for at frigøre hukommelse."
250

251
#: gdk-pixbuf/io-png.c:636
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
252
msgid "Fatal error reading PNG image file"
253
msgstr "Uoprettelig fejl ved læsning af PNG-billedfil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
254

255
#: gdk-pixbuf/io-png.c:685
256 257 258 259
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Uoprettelig fejl ved læsning af PNG-billedfil: %s"

260
#: gdk-pixbuf/io-png.c:750
261 262 263 264
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""

265
#: gdk-pixbuf/io-png.c:758
266 267 268
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
msgstr ""

269
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
270 271 272
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
273
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
274 275 276
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "PNM indlæser forventede at finde et heltal, men fandt det ikke"

277
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:286
278 279 280
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "PNM-fil har en ukorrekt indledende byte"

281
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:316
282 283 284
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM-fil er ikke i et genkendeligt PNM-underformat"

285
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
286 287 288
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM-fil har en billedbredde på 0"

289
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
290 291 292
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM-fil har en billedhøjde på 0"

293
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:385
294 295 296
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Største farveværdi i PNM-fil er 0"

297 298
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
299
msgstr "Største farveværdi i PNM-fil er for stor"
300 301 302

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
303
msgstr "Kan ikke håndtere PNM-filer med flere farveværdier end 255"
304 305

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
306 307 308
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Rå PNM billedtype er ugyldig"

309
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:560 gdk-pixbuf/io-pnm.c:602
310 311 312
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "PNM billedformat er ugyldigt"

313
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:661
314 315 316
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "PNM billedindlæser understøtter ikke dette PNM-underformat"

317 318
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
msgid "Premature end-of-file encountered"
319
msgstr "Præmatur slut-på-fil fundet"
320 321 322 323

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
324
"Ubehandlede PNM-formater kræver præcist ét blankt felt før eksempeldata"
325 326 327

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
328
msgstr "Kan ikke få hukommelse til indlæsning af PNG-fil"
329 330 331

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
332
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af PNM-omgivelses-struct"
333 334

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
335
msgid "Unexpected end of PNM image data"
336
msgstr "Uventet slutning på PNM-billeddata"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
337

338
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:996
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
339 340 341
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af PNG-fil"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
342 343
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
344
msgstr "Kunne ikke finde billedbredde (ugyldig TIFF-fil)"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
345 346 347

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
348
msgstr "Kunne ikke finde billedhøjde (ugyldig TIFF-fil)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
349

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
350 351
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
352
msgstr "Bredde eller højde på TIFF-billede er nul"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
353

354
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:482
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
355
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
356
msgstr "Ikke nok hukommelse til åbning af TIFF-fil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
357

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
358 359
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
360
msgstr "Fejl under indlæsning af RGB-data fra TIFF-fil"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
361

362
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
363
msgid "Failed to open TIFF image"
364
msgstr "Kunne ikke åbne TIFF-billede"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
365

366
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
367
msgid "TIFFClose operation failed"
368
msgstr "TIFFClose operationen mislykkedes"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
369

370
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:416 gdk-pixbuf/io-tiff.c:430
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
371
msgid "Failed to load TIFF image"
372
msgstr "Fejl under åbning af TIFF-billede"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
373

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
374
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
375 376
#, fuzzy
msgid "Invalid XBM file"
377
msgstr "Ugyldig XBM-fil: %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
378

379
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:294
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
380
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
381
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af XBM-billedfil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
382

383
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:428
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
384
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
385 386
msgstr ""
"Fejl under skriving til midlertidig fil under indlæsning af XBM-billede"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
387

388
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1235
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389
msgid "No XPM header found"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
390
msgstr "Ingen XPM-hoveder fundet"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
391

392
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1243
393
msgid "XPM file has image width <= 0"
394
msgstr "XPM-fil har en billedbredde <= 0"
395

396
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1251
397
msgid "XPM file has image height <= 0"
398
msgstr "XPM-fil har en billedhøjde <= 0"
399

400
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1259
401
msgid "XPM file has invalid number of colors"
402
msgstr "XPM-filen har et ugyldig antal farver"
403

404
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1267
405
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
406
msgstr "XPM har et ugyldig antal tegn per pixel"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407

408
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1285
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409
msgid "Can't read XPM colormap"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
410
msgstr "Kan ikke læse XPM-farvekort"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411

412
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1326
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
414
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af XPM-billede"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
415

416
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1509
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
418
msgstr "Fejl under skrivning til midlertidig fil ved indlæsning af XPM-billede"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419

420
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
421
msgid "Image header corrupt"
422
msgstr "Ødelagt header i billede"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
423

424
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
425
msgid "Image format unknown"
426
msgstr "Ukendt billedformat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
427

428
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:457
429
msgid "Image pixel data corrupt"
430
msgstr "Ødelagt pixeldata i billede"
431

432
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
433
#, c-format
434
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
435
msgstr "kunne ikke allokere buffer for billede på %u byte"
436

437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
#, fuzzy
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Accelleratorobjekt"

#: gtk/gtkaccellabel.c:123
#, fuzzy
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Objektet som overvåges af denne accelleratoretikette"

#: gtk/gtkaccellabel.c:129
#, fuzzy
msgid "Accelerator Widget"
450
msgstr "Accelleratorobjekt"
451

452 453 454
#: gtk/gtkaccellabel.c:130
#, fuzzy
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
455
msgstr "Objektet som overvåges af denne accelleratoretikette"
456

457 458
#: gtk/gtkalignment.c:102
msgid "Horizontal alignment"
459
msgstr "Vandret justering"
460

461
#: gtk/gtkalignment.c:103
462 463 464 465
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
466

467 468
#: gtk/gtkalignment.c:112
msgid "Vertical alignment"
469
msgstr "Lodret justering"
470

471
#: gtk/gtkalignment.c:113
472 473 474 475
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
476

477 478
#: gtk/gtkalignment.c:121
msgid "Horizontal scale"
479
msgstr "Vandret skalering"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
480

481
#: gtk/gtkalignment.c:122
482 483 484 485
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
486

487 488
#: gtk/gtkalignment.c:130
msgid "Vertical scale"
489
msgstr "Lodret skalering"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
490

491
#: gtk/gtkalignment.c:131
492 493 494 495
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
496

497 498
#: gtk/gtkarrow.c:97
msgid "Arrow direction"
499
msgstr "Pilretning"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
500

501 502
#: gtk/gtkarrow.c:98
msgid "The direction the arrow should point"
503
msgstr "Pegeretning for pilen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
504

505 506
#: gtk/gtkarrow.c:105
msgid "Arrow shadow"
507
msgstr "Pilens skygge"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
508

509 510
#: gtk/gtkarrow.c:106
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
511
msgstr "Udseende for skyggen som omgiver pilen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
512

513 514
#: gtk/gtkaspectframe.c:107
msgid "Horizontal Alignment"
515
msgstr "Vandret justering"
516

517 518
#: gtk/gtkaspectframe.c:108
msgid "X alignment of the child"
519
msgstr "X-justering for barn"
520

521 522
#: gtk/gtkaspectframe.c:114
msgid "Vertical Alignment"
523
msgstr "Lodret justering"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
524

525 526
#: gtk/gtkaspectframe.c:115
msgid "Y alignment of the child"
527
msgstr "Y-justering for barn"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
528

529 530
#: gtk/gtkaspectframe.c:121
msgid "Ratio"
531
msgstr "Rate"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
532

533 534
#: gtk/gtkaspectframe.c:122
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
535
msgstr "Aspektrate hvis obey_child er FALSK"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
536

537 538
#: gtk/gtkaspectframe.c:128
msgid "Obey child"
539
msgstr "Adlyd barn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
540

541 542
#: gtk/gtkaspectframe.c:129
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
543
msgstr "Tving aspektraten til at passe til rammens barn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
544

545 546
#: gtk/gtkbbox.c:115
msgid "Minimum child width"
547
msgstr "Minimal bredde for barn"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
548

549 550
#: gtk/gtkbbox.c:116
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
551
msgstr "Minimum bredde på knapperne inde i boksen"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
552

553 554
#: gtk/gtkbbox.c:124
msgid "Minimum child height"
555
msgstr "Minimal højde for barn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
556

557 558
#: gtk/gtkbbox.c:125
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
559
msgstr "Minimum højde på knapperne inde i boksen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
560

561 562
#: gtk/gtkbbox.c:133
msgid "Child internal width padding"
563
msgstr "Internt breddeudfyldning for barn"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
564

565 566 567
#: gtk/gtkbbox.c:134
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr ""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
568

569 570 571 572 573 574 575
#: gtk/gtkbbox.c:142
msgid "Child internal height padding"
msgstr ""

#: gtk/gtkbbox.c:143
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
576

577 578
#: gtk/gtkbbox.c:151
msgid "Layout style"
579
msgstr "Stil for udseende"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
580

581 582 583 584 585
#: gtk/gtkbbox.c:152
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
586

587 588
#: gtk/gtkbbox.c:160
msgid "Secondary"
589
msgstr "Sekundær"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
590

591 592
#: gtk/gtkbbox.c:161
msgid ""
593 594
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons."
595
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
596

597 598
#: gtk/gtkbox.c:125
msgid "Spacing"
599
msgstr "Mellemrum"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600

601 602
#: gtk/gtkbox.c:126
msgid "The amount of space between children."
603
msgstr "Størrelse af mellemrum mellem børn."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
604

605
#: gtk/gtkbox.c:135 gtk/gtknotebook.c:399
606 607
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
608

609 610
#: gtk/gtkbox.c:136
msgid "Whether the children should all be the same size."
611
msgstr "Lad alle børn være af samme størrelse."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
612

613
#: gtk/gtkbutton.c:189 gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:282
614
msgid "Label"
615
msgstr "Etikette"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
616

617
#: gtk/gtkbutton.c:190
618 619 620 621
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget."
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
622

623
#: gtk/gtkbutton.c:197 gtk/gtklabel.c:303
624
msgid "Use underline"
625
msgstr "Brug understreget"
626

627
#: gtk/gtkbutton.c:198 gtk/gtklabel.c:304
628 629 630 631 632
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""

633
#: gtk/gtkbutton.c:205
634
msgid "Use stock"
635
msgstr "Brug lager"
636

637
#: gtk/gtkbutton.c:206
638 639 640 641
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""

642
#: gtk/gtkbutton.c:213
643 644 645
msgid "Border relief"
msgstr ""

646
#: gtk/gtkbutton.c:214
647 648 649
msgid "The border relief style."
msgstr ""

650
#: gtk/gtkbutton.c:265
651
msgid "Default Spacing"
652
msgstr "Standard afstand"
653

654
#: gtk/gtkbutton.c:266
655 656 657
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr ""

658
#: gtk/gtkbutton.c:272
659 660 661
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr ""

662
#: gtk/gtkbutton.c:273
663 664 665 666 667
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""

668
#: gtk/gtkbutton.c:278
669 670 671
msgid "Child X Displacement"
msgstr ""

672
#: gtk/gtkbutton.c:279
673 674 675 676
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""

677
#: gtk/gtkbutton.c:286
678 679 680
msgid "Child Y Displacement"
msgstr ""

681
#: gtk/gtkbutton.c:287
682 683 684 685 686 687
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""

#: gtk/gtkcellrenderer.c:103
msgid "mode"
688
msgstr "tilstand"
689 690 691

#: gtk/gtkcellrenderer.c:104
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
692
msgstr "Redigerbar modus for CellRenderer"
693 694 695

#: gtk/gtkcellrenderer.c:113
msgid "visible"
696
msgstr "synlig"
697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735

#: gtk/gtkcellrenderer.c:114
msgid "Display the cell"
msgstr "Vis cellen"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:122
msgid "xalign"
msgstr "xalign"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:123
msgid "The x-align."
msgstr "X-align."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:133
msgid "yalign"
msgstr "yalign"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:134
msgid "The y-align."
msgstr "Y-align."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:144
msgid "xpad"
msgstr "xpad"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:145
msgid "The xpad."
msgstr "Xpad."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:155
msgid "ypad"
msgstr "ypad"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:156
msgid "The ypad."
msgstr "Ypad."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:166
msgid "width"
736
msgstr "bredde"
737 738 739

#: gtk/gtkcellrenderer.c:167
msgid "The fixed width."
740
msgstr "Den faste bredde."
741 742 743

#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
msgid "height"
744
msgstr "højde"
745 746 747

#: gtk/gtkcellrenderer.c:178
msgid "The fixed height."
748
msgstr "Den faste højde."
749 750 751

#: gtk/gtkcellrenderer.c:188
msgid "Is Expander"
752
msgstr "Er udvider"
753 754 755

#: gtk/gtkcellrenderer.c:189
msgid "Row has children."
756
msgstr "Rækken har børn."
757 758 759

#: gtk/gtkcellrenderer.c:198
msgid "Is Expanded"
760
msgstr "Er udvidet"
761 762 763

#: gtk/gtkcellrenderer.c:199
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
764
msgstr "Rækken er en udvider-række, og er udvidet"
765 766 767 768 769 770 771 772 773

#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:104
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "Pixbuf objekt"

#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:105
msgid "The pixbuf to render."
msgstr "Pixbuf der skal optegnes."

774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:113
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr ""

#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:114
#, fuzzy
msgid "Pixbuf for open expander."
msgstr "Pixbuf der skal optegnes."

#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:122
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr ""

#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:123
msgid "Pixbuf for closed expander."
msgstr ""

#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:522 gtk/gtkprogressbar.c:207
792 793 794
msgid "Text"
msgstr "Tekst"

795
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:175
796
msgid "Text to render"
797
msgstr "Tekst der skal optegnes"
798

799
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:182
800
msgid "Markup"
801
msgstr "Opmærkning"
802

803
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:183
804
msgid "Marked up text to render"
805
msgstr "Opmærket tekst der skal optegnes."
806

807
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:190 gtk/gtklabel.c:289
808
msgid "Attributes"
809
msgstr "Attributter"
810

811
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:191
812
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer."
813
msgstr "En liste med stilattributter som skal bruges på teksten som optegnes."
814

815
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:198 gtk/gtktexttag.c:209
816
msgid "Background color name"
817
msgstr "Navn for baggrundsfarve"
818

819
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:199 gtk/gtktexttag.c:210
820
msgid "Background color as a string"
821
msgstr "Baggrundsfarve som streng"
822

823
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:206 gtk/gtktexttag.c:217
824
msgid "Background color"
825
msgstr "Baggrundsfarve"
826

827
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:207 gtk/gtktexttag.c:218
828
msgid "Background color as a GdkColor"
829
msgstr "Baggrundsfarve som GdkColor"
830

831
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:214 gtk/gtktexttag.c:243
832
msgid "Foreground color name"
833
msgstr "Navn for forgrundsfarve"
834

835
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:215 gtk/gtktexttag.c:244
836
msgid "Foreground color as a string"
837
msgstr "Forgrundsfarve som streng"
838

839
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:222 gtk/gtktexttag.c:251
840
msgid "Foreground color"
841
msgstr "Forgrundsfarve"
842

843
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:223 gtk/gtktexttag.c:252
844
msgid "Foreground color as a GdkColor"
845
msgstr "Forgrundsfarve som en GdkColor"
846

847 848
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:454 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtktextview.c:549
849 850 851
msgid "Editable"
msgstr "Redigérbar"

852
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtktexttag.c:278 gtk/gtktextview.c:550
853
msgid "Whether the text can be modified by the user"
854
msgstr "Om teksten kan ændres af brugeren"
855

856 857
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:239 gtk/gtkcellrenderertext.c:247
#: gtk/gtkfontsel.c:192 gtk/gtktexttag.c:285 gtk/gtktexttag.c:293
858
msgid "Font"
859
msgstr "Skrifttype"
860

861
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:240 gtk/gtktexttag.c:286
862
msgid "Font description as a string"
863
msgstr "Beskrivelse af skrifttypen som en streng"
864

865
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:248 gtk/gtktexttag.c:294
866
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
867
msgstr "Skrifttypebeskrivelse som en PangoFontDescription struct"
868

869
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256 gtk/gtktexttag.c:302
870 871 872
msgid "Font family"
msgstr "Skriftfamilie:"

873
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:257 gtk/gtktexttag.c:303
874
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
875
msgstr "Navn på skrifttypefamilien, f.eks Sans, Helvetica, Times, Monospace"
876

877 878
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:264 gtk/gtkcellrenderertext.c:265
#: gtk/gtktexttag.c:310 gtk/gtktexttag.c:311
879
msgid "Font style"
880
msgstr "Skrifttypestil"
881

882 883
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:273 gtk/gtkcellrenderertext.c:274
#: gtk/gtktexttag.c:319 gtk/gtktexttag.c:320
884
msgid "Font variant"
885
msgstr "Skrifttypevariant"
886

887 888
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:282 gtk/gtkcellrenderertext.c:283
#: gtk/gtktexttag.c:328 gtk/gtktexttag.c:329
889
msgid "Font weight"
890
msgstr "Skrifttypevægt"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
891

892 893
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:292 gtk/gtkcellrenderertext.c:293
#: gtk/gtktexttag.c:339 gtk/gtktexttag.c:340
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
894
msgid "Font stretch"
895
msgstr "Skrifttypens strækning"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
896

897 898
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:301 gtk/gtkcellrenderertext.c:302
#: gtk/gtktexttag.c:348 gtk/gtktexttag.c:349
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
899
msgid "Font size"
900
msgstr "Skrifttypestørrelse"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
901

902
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:311 gtk/gtktexttag.c:368
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
903
msgid "Font points"
904
msgstr "Skrifttypepunkter"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
905

906
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:312 gtk/gtktexttag.c:369
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
907
msgid "Font size in points"
908
msgstr "Skrifttype i punkter"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
909

910
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:321 gtk/gtktexttag.c:358 gtk/gtktexttag.c:359
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
911
msgid "Font scale"
912
msgstr "Skrifttypeskalering"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
913

914
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
915
msgid "Font scaling factor"
916
msgstr "Skaleringsfaktor for skrifttype"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
917

918
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtktexttag.c:427
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
919 920 921
msgid "Rise"
msgstr "Løft"

922
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:332 gtk/gtktexttag.c:428
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
923 924 925 926
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""

927
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:467
928 929 930
msgid "Strikethrough"
msgstr "Gennemstreget"

931
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:343 gtk/gtktexttag.c:468
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
932
msgid "Whether to strike through the text"
933
msgstr "Om der skal tegnes en linje gennem teksten"
934

935
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:350 gtk/gtktexttag.c:475
936 937 938
msgid "Underline"
msgstr "Understreget"

939
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:351 gtk/gtktexttag.c:476
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
940
msgid "Style of underline for this text"
941
msgstr "Stíl på understregning i denne tekst"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
942

943
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:361 gtk/gtktexttag.c:512
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
944
msgid "Background set"
945
msgstr "Baggrund sat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
946

947
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:362 gtk/gtktexttag.c:513
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
948
msgid "Whether this tag affects the background color"
949
msgstr "Om dette mærke påvirker baggrundsfarven"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
950

951
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtktexttag.c:524
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
952
msgid "Foreground set"
953
msgstr "Forgrund sat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
954

955
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:366 gtk/gtktexttag.c:525
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
956
msgid "Whether this tag affects the foreground color"
957
msgstr "Om dette mærke påvirker forgrundsfarven"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
958

959
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:369 gtk/gtktexttag.c:532
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
960
msgid "Editability set"
961
msgstr "Redigerbarhed sat"
962

963
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:370 gtk/gtktexttag.c:533
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
964
msgid "Whether this tag affects text editability"
965
msgstr "Om dette mærke påvirker redigerbarhed for teksten"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
966

967
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:373 gtk/gtktexttag.c:536
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
968
msgid "Font family set"
969
msgstr "Skrifttypefamilie sat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
970

971
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:374 gtk/gtktexttag.c:537
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
972
msgid "Whether this tag affects the font family"
973
msgstr "Om dette mærke påvirker skrifttypefamilien"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
974

975
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:377 gtk/gtktexttag.c:540
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
976
msgid "Font style set"
977
msgstr "Skrifttypestil sat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
978

979
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:541
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
980
msgid "Whether this tag affects the font style"
981
msgstr "Om dette mærke påvirker skrifttypestil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
982

983
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:381 gtk/gtktexttag.c:544
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
984
msgid "Font variant set"
985
msgstr "Skrifttypevariant sat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
986

987
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:382 gtk/gtktexttag.c:545
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
988
msgid "Whether this tag affects the font variant"
989
msgstr "Om dette mærke påvirker skrifttypevarianten"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
990

991
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:385 gtk/gtktexttag.c:548
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
992
msgid "Font weight set"
993
msgstr "Skrifttypevægt sat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
994

995
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:386 gtk/gtktexttag.c:549
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
996
msgid "Whether this tag affects the font weight"
997
msgstr "Om dette mærke påvirker skrifttypevægten"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
998

999
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:389 gtk/gtktexttag.c:552
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1000
msgid "Font stretch set"
1001
msgstr "Strækning for skrifttype sat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1002

1003
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:390 gtk/gtktexttag.c:553
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1004
msgid "Whether this tag affects the font stretch"
1005
msgstr "Om dette mærke påvirker strækning af skrifttypen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1006

1007
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:393 gtk/gtktexttag.c:556
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1008
msgid "Font size set"
1009
msgstr "Skrifttypestørrelse sat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1010

1011
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:394 gtk/gtktexttag.c:557
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1012
msgid "Whether this tag affects the font size"
1013
msgstr "Om dette mærke påvirker skrifttypestørrelsen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1014

1015
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:560
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
1016
msgid "Font scale set"
1017
msgstr "Skrifttypeskalering sat"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
1018

1019
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398 gtk/gtktexttag.c:561
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
1020
msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
1021
msgstr "Om dette mærke skalerer skrifttypestørrelsen med en givet faktor"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
1022

1023
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:401 gtk/gtktexttag.c:580
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1024
msgid "Rise set"
1025
msgstr "Hævelse sat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1026

1027
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:402 gtk/gtktexttag.c:581
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1028
msgid "Whether this tag affects the rise"
1029
msgstr "Om dette mærke påvirker hævelse"
1030

1031
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:405 gtk/gtktexttag.c:596
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1032
msgid "Strikethrough set"
1033
msgstr "Gennemstregning sat"
1034

1035
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:406 gtk/gtktexttag.c:597
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1036
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
1037
msgstr "Om dette mærke påvirker gennemstregning"
1038

1039
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtktexttag.c:604
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1040
msgid "Underline set"
1041
msgstr "Understregning sat"
1042

1043
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:605
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1044
msgid "Whether this tag affects underlining"
1045
msgstr "Om dette mærke påvirker understregning"
1046

1047
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:130
1048 1049 1050
msgid "Toggle state"
msgstr "Skifte-status"

1051
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:131
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1052
msgid "The toggle state of the button"
1053
msgstr "Skifte-tilstanden for knappen"
<