ro.po 90.7 KB
Newer Older
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
1 2 3
# Romanian translation for gtk+
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Dan Damian <dand@dnttm.ro>, 1999, 2000.
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
4
# Marius Andreiana <mandreiana@yahoo.com>, 2001
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
8
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.11\n"
9
"POT-Creation-Date: 2001-11-23 15:47-0500\n"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
10
"PO-Revision-Date: 2001-12-15 21:11+0200\n"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
11
"Last-Translator: Marius Andreiana <mandreiana@yahoo.com>\n"
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
12 13
"Language-Team: Romanian <ro@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
14
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
15 16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

17
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:551
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
18 19
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
20
msgstr "Eşuare la deschiderea fişierului '%s': %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21

22
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:561
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
23 24
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
25
msgstr "Fişierul imagine '%s' nu conţine date"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
27
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28 29
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
30
msgstr "Nu ştiu cum să încarc animaţia din fişierul '%s'"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31

32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:606
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
33 34 35 36
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
37 38
"Eşuare la încărcarea imaginii '%s': motiv necunoscut, probabil un fişier "
"imagine corupt"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
39

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
40
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
41 42
#, c-format
msgid ""
43 44
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
45
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
46 47
"Eşuare la încărcarea animaţiei '%s': motiv necunoscut, probabil un fişier "
"animaţie corupt"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
48

49
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:324
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
50
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
52
msgstr "Nu pot să încarc modulul de încărcare imagine: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
53

54
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:343
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
55 56 57 58 59
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
60 61
"Modulul de încărcare imagine %s nu exportă interfaţa corectă; poate este "
"dintr-o versiune GTK diferită?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
62

63
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:460 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:486
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
64 65
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
66
msgstr "Tipul de imagine '%s' nu este suportat"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67

68
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:508
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
69 70 71
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
72
"Nu am putut recunoaşte formatul fişierului imagine pentru fişierul '%s'"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
73

74
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:514
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75
msgid "Unrecognized image file format"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
76
msgstr "Format fişier imagine nerecunoscut"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77

78
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:584
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79 80
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
81
msgstr "Nu ştiu cum să încarc imaginea în fişierul '%s'"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
82

83
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:617
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84 85
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
86
msgstr "Eşuare la încărcarea imaginii '%s': %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
87

88
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:722
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89 90 91
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
92 93
"Această versiune compilată gdk-pixbuf nu suportă salvarea formatului "
"imagine: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

95
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:830
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
96 97
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
98
msgstr "Eşuare la deschiderea '%s' pentru scriere: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
99

100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:851
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
101 102
#, c-format
msgid ""
103 104
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105
msgstr ""
106 107
"Eşuare la închiderea '%s' în timpul scrierii imaginii, s-ar putea ca nu "
"toate datele să fi fost salvate: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
108

109
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:250
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
110 111
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
112
msgstr "Încărcarea incrementală a tipului imagine '%s' nu este suportată"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
113

114
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:273 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:374
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
115 116 117 118 119
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
120 121
"Eroare internă: Modulul de încărcare imagine '%s' a eşuat la încărcarea unei "
"imagini, dar nu a dat nici un motiv pentru eşec"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
122

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
123 124
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:255
msgid "BMP image has unsupported header size"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
125
msgstr "Imaginea BMP are mărimea antet nesuportată"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
126 127 128

#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:278 gdk-pixbuf/io-bmp.c:300
msgid "BMP image has bogus header data"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
129
msgstr "Imaginea BMP are datele din antet greşite"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
130 131

#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
132
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
133
msgstr "Memorie insuficientă pentru a încarca imaginea bitmap"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
134

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
135 136 137
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
138
msgstr "Eşuare la citirea GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
139

140
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1360 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
141
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
142
msgstr "Din fişierul GIF lipseau nişte date"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
143

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
144
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
145 146
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
147
msgstr "Eroare internă în încărcătorul GIF(%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
148

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
149 150
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
151
msgstr "Încărcătorul imagine GIF nu poate înţelege această imagine."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
152

153 154
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
msgid "Bad code encountered"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
155
msgstr "Am întâlnit cod incorect"
156 157

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
158
msgid "Circular table entry in GIF file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
159
msgstr "Intrare tabel circulară în fişierul GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160

161 162
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:754 gdk-pixbuf/io-gif.c:1348 gdk-pixbuf/io-gif.c:1393
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1507
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
163
msgid "Not enough memory to load GIF file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
164
msgstr "Memorie insuficientă pentru a încarca fişierul GIF"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
165

166
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:998
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
167
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
168
msgstr "Fişierul imagine GIF este corupt (compresie LZW incorectă)"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
169

170
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1048
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
171
msgid "File does not appear to be a GIF file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
172
msgstr "Fişierul nu pare a fi GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
173

174
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1060
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
175 176
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
177
msgstr "Versiunea %s a formatului GIF nu este suportată"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
178

179
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1135
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
180
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
181
msgstr "Imaginea GIF conţinea un cadru în afara graniţelor imaginii."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
182

183
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1151
184
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
185
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
186
"Primul cadru al imaginii GIF a avut 'mergi înapoi' ca mod de dispunere."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
187

188
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1186
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
189 190 191 192
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
193 194
"Imaginea GIF nu are o hartă a culorii globală şi un cadru nu are hartă "
"locală."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
195

196
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
197
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
198
msgstr "Imaginea GIF era truncată sau incompletă."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
199 200

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
201 202
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
203
msgstr "Eroare la interpretarea fişierului imagine JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
204

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
205
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
206 207 208 209
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
210 211
"Memorie insuficientă pentru încărcarea imaginii, încercaţi să ieşiţi din "
"câteva aplicaţii pentru eliberarea memoriei"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
212

213
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:345 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:538 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:710
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
214
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
215
msgstr "Nu s-a putut aloca memorie pentru încărcarea imaginii JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
216

217
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
218 219 220 221 222
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
223 224
"Calitatea JPEG trebuie să fie o valoare între 0 şi 100; valoarea '%s' nu a "
"putut fi parsată."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
225

226
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
227 228 229 230
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
231 232
"Calitatea JPEG trebuie să fie o valoare între 0 şi 100; valoarea '%d' nu "
"este permisă."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
233

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
234
#: gdk-pixbuf/io-png.c:161
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
235 236
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
237
msgstr "Eroare fatală în fişierul imagine PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
238

239
#: gdk-pixbuf/io-png.c:267
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
240
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
241
msgstr "Memorie insuficientă pentru a încărca imaginea PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
242

243
#: gdk-pixbuf/io-png.c:585
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
244 245 246 247 248
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
249 250
"Memorie insuficientă pentru a păstra o imagine %ld pe %ld; încercaţi să "
"ieşiti din câteva aplicaţii pentru a elibera memorie"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
251

252
#: gdk-pixbuf/io-png.c:636
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
253
msgid "Fatal error reading PNG image file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
254
msgstr "Eroare fatală la citirea fişierului imagine PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
255

256
#: gdk-pixbuf/io-png.c:685
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
257 258
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
259
msgstr "Eroare fatală la citirea fişierului imagine PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
260

261 262 263 264
#: gdk-pixbuf/io-png.c:751
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
265 266
"Cheile pentru bucăţile tEXt PNG trebuie să aibă cel puţin 1 şi cel mult 79 "
"caractere."
267 268 269

#: gdk-pixbuf/io-png.c:759
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
270
msgstr "Cheile pentru bucăţile tEXt PNG trebuie să fie caractere ASCII."
271 272 273 274

#: gdk-pixbuf/io-png.c:780
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
275
"Valoare pentru bucata tEXt PNG nu poate fi convertită la codare ISO-8859-1."
276 277

#: gdk-pixbuf/io-png.c:845
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
278
msgid "Insufficient memory to save PNG file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
279
msgstr "Memorie insuficientă pentru a salva fişierul PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
280

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
281
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
282
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
283
msgstr "Încărcatorul PNM se aştepta să gasească un întreg, dar nu a găsit."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
284

285
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:286
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
286
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
287
msgstr "Fişierul PNM are octetul iniţial incorect"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
288

289
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:316
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
290
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
291
msgstr "Fişierul PNM nu este într-un subformat PNM recunoscut"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
292

293
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
294
msgid "PNM file has an image width of 0"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
295
msgstr "Fişierul PNM are lăţimea imaginii 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
296

297
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
298
msgid "PNM file has an image height of 0"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
299
msgstr "Fişierul PNM are înălţimea imaginii 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
300

301
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:385
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
302
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
303
msgstr "Valoarea maximă a culorii în fişierul PNM este 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
304

305 306
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
307
msgstr "Valoarea maximă a culorii în fişierul PNM este prea mare"
308 309 310 311

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
312 313
"Nu mă pot descurca cu fişiere PNM cu valori maxime ale culorii mai mari de "
"255"
314 315

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
316
msgid "Raw PNM image type is invalid"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
317
msgstr "Tipul imagine PNM brută este invalid"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
318

319
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:560 gdk-pixbuf/io-pnm.c:602
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
320
msgid "PNM image format is invalid"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
321
msgstr "Formatul imagine PNM este invalid"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
322

323
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:661
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
325
msgstr "Încărcătorul imagine PNM nu suportă acest subformat PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
326

327 328
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
msgid "Premature end-of-file encountered"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
329
msgstr "Am întâlnit prematur sfârşitul de fişier"
330 331 332 333

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
334
"Formatul imagine PNM brută cere exact un spaţiu alb înainte de datele exemplu"
335 336 337

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
338
msgstr "Nu pot aloca memorie pentru încărcarea imaginii PNM"
339 340 341

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
342
msgstr "Memorie insuficientă pentru a încărca contextul structurii PNM"
343 344

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
345
msgid "Unexpected end of PNM image data"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
346
msgstr "Sfârşit neaşteptat al datelor imaginii PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
347

348
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:996
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
349
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
350
msgstr "Memorie insuficientă pentru a încărca fişierul PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
351

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
352 353
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
354
msgstr "N-am putu obţine lăţimea imaginii (fişier TIFF incorect)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
355

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
356 357
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
358
msgstr "N-am putu obţine înălţimea imaginii (fişier TIFF incorect)"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
359 360 361

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
362
msgstr "Lăţimea sau înalţimea imaginii TIFF este zero"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
363

364
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:482
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
365
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
366
msgstr "Memorie insuficientă pentru a deschide fişierul TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
367

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
368 369
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
370
msgstr "Eşuare la încărcarea datelor RGB din fişierul TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
371

372
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
373
msgid "Failed to open TIFF image"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
374
msgstr "Eşuare la deschiderea fişierului imagine TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
375

376
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
377
msgid "TIFFClose operation failed"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
378
msgstr "Operaţie 'închide TIFF' a eşuat"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
379

380
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:416 gdk-pixbuf/io-tiff.c:430
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
381
msgid "Failed to load TIFF image"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
382
msgstr "Eşuare la încărcarea imaginii TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
383 384

#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
385
msgid "Invalid XBM file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
386
msgstr "Fişier XBM invalid"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
387

388
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:294
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
389
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
390
msgstr "Memorie insuficientă pentru a încărca fişierul XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
391

392
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:428
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
393
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
394
msgstr "Eşuare la scrierea fişierului temporar când încărcam imaginea XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
395

396
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1234
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
397
msgid "No XPM header found"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
398
msgstr "Antetul XPM nu a fost găsit"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
399

400
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1242
401
msgid "XPM file has image width <= 0"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
402
msgstr "Fişierul XPM are lăţimea imaginii <= 0"
403

404
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1250
405
msgid "XPM file has image height <= 0"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
406
msgstr "Fişierul XPM are înălţimea imaginii <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
407

408
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1258
409
msgid "XPM file has invalid number of colors"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
410
msgstr "Fişierul XPM are numărul de culori invalid"
411

412
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1266
413
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
414
msgstr "XPM are numărul de caractere per pixel invalid"
415

416
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1284
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
417
msgid "Can't read XPM colormap"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
418
msgstr "Nu pot citi harta de culoare XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
419

420
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1322
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
421
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
422
msgstr "Nu pot aloca memorie pentru încărcarea fişierului imagine XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
423

424
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1505
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
425
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
426
msgstr "Eşuare la scrierea fişierului temporar când încărcam imaginea XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
427

428
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
429
msgid "Image header corrupt"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
430
msgstr "Antet imagine corupt"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
431

432
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
433
msgid "Image format unknown"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
434
msgstr "Format imagine necunoscut"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
435

436
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:458
437
msgid "Image pixel data corrupt"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
438
msgstr "Datele pixel ale imaginii sunt corupte"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
439

440
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:404
441 442
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
443
msgstr "eşuare la alocarea memoriei tampon de %u octeţi"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
444

445 446
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
msgid "Accelerator Closure"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
447
msgstr ""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
448

449 450
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
451
msgstr ""
452 453 454

#: gtk/gtkaccellabel.c:129
msgid "Accelerator Widget"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
455
msgstr ""
456 457 458

#: gtk/gtkaccellabel.c:130
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
459
msgstr ""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
460

461 462
#: gtk/gtkalignment.c:102
msgid "Horizontal alignment"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
463
msgstr "Aliniere orizontală"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
464

465
#: gtk/gtkalignment.c:103
466 467 468
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
469
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
470 471
"Poziţia orizontală a copilului în spaţiul disponibil. 0.0 este aliniat la "
"stânga, 1.0 este aliniat la dreapta"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
472

473 474
#: gtk/gtkalignment.c:112
msgid "Vertical alignment"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
475
msgstr "Aliniere verticală"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
476

477
#: gtk/gtkalignment.c:113
478 479 480
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
481
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
482 483
"Poziţia verticală a copilului în spaţiul disponibil. 0.0 este aliniat sus, "
"1.0 este aliniat jos"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
484

485 486
#: gtk/gtkalignment.c:121
msgid "Horizontal scale"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
487
msgstr "Scalare orizontală"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
488

489
#: gtk/gtkalignment.c:122
490 491 492
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
493
msgstr ""
494 495
"Daca spaţiul disponibil orizontal este mai mare decât copilul are nevoie, "
"cât să fie folosit pentru copil. 0.0 înseamnă nimic, 1.0 înseamnă tot"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
496

497 498
#: gtk/gtkalignment.c:130
msgid "Vertical scale"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
499
msgstr "Scalare verticală"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
500

501
#: gtk/gtkalignment.c:131
502 503 504
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
505
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
506 507
"Daca spaţiul disponibil vertical este mai mare decât copilul are nevoie, cât "
"să fie folosit pentru copil. 0.0 înseamnă nimic, 1.0 înseamnă tot"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
508

509 510
#: gtk/gtkarrow.c:97
msgid "Arrow direction"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
511
msgstr "Direcţie săgeată"
512 513 514

#: gtk/gtkarrow.c:98
msgid "The direction the arrow should point"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
515
msgstr "Direcţia pe care săgeata ar trebui să o indice"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
516

517 518
#: gtk/gtkarrow.c:105
msgid "Arrow shadow"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
519
msgstr "Umbră săgeată"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
520

521 522
#: gtk/gtkarrow.c:106
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
523
msgstr "Aspectul umbrei care înconjoară săgeata"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
524

525 526
#: gtk/gtkaspectframe.c:107
msgid "Horizontal Alignment"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
527
msgstr "Aliniere orizontală"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
528

529 530
#: gtk/gtkaspectframe.c:108
msgid "X alignment of the child"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
531
msgstr "Alinierea pe axa X a copilului"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
532

533 534
#: gtk/gtkaspectframe.c:114
msgid "Vertical Alignment"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
535
msgstr "Aliniere verticală"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
536

537 538
#: gtk/gtkaspectframe.c:115
msgid "Y alignment of the child"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
539
msgstr "Alinierea pe axa Y a copilului"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
540

541 542
#: gtk/gtkaspectframe.c:121
msgid "Ratio"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
543
msgstr "Proporţie"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
544

545 546
#: gtk/gtkaspectframe.c:122
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
547
msgstr "Proporţia dacă obey_child (supune-te copilului) este FALSE"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
548

549 550
#: gtk/gtkaspectframe.c:128
msgid "Obey child"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
551
msgstr "Supune-te copilului"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
552

553 554
#: gtk/gtkaspectframe.c:129
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
555
msgstr "Forţează proporţia să se potrivească cu copilul cadrului"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
556

557 558
#: gtk/gtkbbox.c:115
msgid "Minimum child width"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
559
msgstr "Lăţimea minimă a copilului"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
560

561 562
#: gtk/gtkbbox.c:116
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
563
msgstr "Lăţimea minimă a butoanelor înăuntrul cutiei"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
564

565 566
#: gtk/gtkbbox.c:124
msgid "Minimum child height"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
567
msgstr "Înălţimea minimă a copilului"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
568

569 570
#: gtk/gtkbbox.c:125
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
571
msgstr "Înălţimea minimă a butoanelor înăuntrul cutiei"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
572

573 574
#: gtk/gtkbbox.c:133
msgid "Child internal width padding"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
575 576
msgstr ""

577 578
#: gtk/gtkbbox.c:134
msgid "Amount to increase child's size on either side"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
579 580
msgstr ""

581 582
#: gtk/gtkbbox.c:142
msgid "Child internal height padding"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
583 584
msgstr ""

585 586
#: gtk/gtkbbox.c:143
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
587 588
msgstr ""

589 590
#: gtk/gtkbbox.c:151
msgid "Layout style"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
591
msgstr "Stil layout"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
592

593 594 595 596
#: gtk/gtkbbox.c:152
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
597
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
598 599
"Cum să aranjez butoanele în cutie. Valori posibile sunt implicit, dispersat, "
"marginal, început şi sfârşit"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
600

601 602
#: gtk/gtkbbox.c:160
msgid "Secondary"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
603
msgstr "Secundar"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
604

605 606
#: gtk/gtkbbox.c:161
msgid ""
607 608
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
609
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
610 611
"Dacă TRUE, copilul apare într-un grup secundar de copii, potrivit pentru "
"butoanele de ajutor de exemplu."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
612

613 614 615
#: gtk/gtkbox.c:125
msgid "Spacing"
msgstr "Spaţiere"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
616

617 618
#: gtk/gtkbox.c:126
msgid "The amount of space between children."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
619
msgstr "Cantitatea de spaţiu între copii."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
620

621
#: gtk/gtkbox.c:135 gtk/gtknotebook.c:400
622
msgid "Homogeneous"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
623
msgstr "Omogen"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
624

625 626
#: gtk/gtkbox.c:136
msgid "Whether the children should all be the same size."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
627
msgstr "Daca copii ar trebui să fie toţi de aceaşi mărime."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
628

629
#: gtk/gtkbutton.c:188 gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:282
630
msgid "Label"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
631
msgstr "Etichetă"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
632

633
#: gtk/gtkbutton.c:189
634 635 636
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
637
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
638 639
"Textul widgetului etichetă dinăuntrul butonului, daca butonul conţine un "
"widget etichetă."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
640

641
#: gtk/gtkbutton.c:196 gtk/gtklabel.c:303
642
msgid "Use underline"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
643
msgstr "Foloseşte subliniere"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
644

645
#: gtk/gtkbutton.c:197 gtk/gtklabel.c:304
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
646
msgid ""
647 648
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
649
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
650 651
"Dacă setat, o linie de subliniere în text indică că următorul caracter ar "
"trebui să fie folosit pentru tasta de accelerare"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
652

653
#: gtk/gtkbutton.c:204
654
msgid "Use stock"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
655
msgstr "Foloseşte stoc"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
656

657
#: gtk/gtkbutton.c:205
658 659
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
660
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
661 662
"Dacă setat, eticheta este folosită pentru a alege un element din stoc în loc "
"să fie afişată"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
663

664
#: gtk/gtkbutton.c:212
665
msgid "Border relief"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
666 667
msgstr ""

668
#: gtk/gtkbutton.c:213
669
msgid "The border relief style."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
670 671
msgstr ""

672
#: gtk/gtkbutton.c:264
673
msgid "Default Spacing"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
674
msgstr "Spaţiere implicită"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
675

676
#: gtk/gtkbutton.c:265
677
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
678
msgstr "Extra-spaţiere de adăugat pentru butoanele CAN_DEFAULT"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
679

680
#: gtk/gtkbutton.c:271
681
msgid "Default Outside Spacing"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
682
msgstr "Spaţiere externă implicită"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
683

684
#: gtk/gtkbutton.c:272
685 686 687
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
688 689
msgstr "Extra-spaţiere de adăugat pentru butoanele CAN_DEFAULT care este întotdeauna "
"desenată în afara graniţei"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
690

691
#: gtk/gtkbutton.c:277
692
msgid "Child X Displacement"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
693
msgstr "Deplasare X copil"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
694

695
#: gtk/gtkbutton.c:278
696 697
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
698
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
699
"Cât de mult să fie mutat copilul în direcţia X cand butonul este apăsat"			
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
700

701
#: gtk/gtkbutton.c:285
702
msgid "Child Y Displacement"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
703
msgstr "Deplasare Y copil"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
704

705
#: gtk/gtkbutton.c:286
706 707
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
708
msgstr ""
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
709
"Cât de mult să fie mutat copilul în direcţia Y cand butonul este apăsat"			
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
710

711 712
#: gtk/gtkcellrenderer.c:103
msgid "mode"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
713
msgstr "mod"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
714

715 716
#: gtk/gtkcellrenderer.c:104
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
717
msgstr "Mod editabil al lui CellRenderer"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
718

719 720
#: gtk/gtkcellrenderer.c:113
msgid "visible"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
721
msgstr "vizibil"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
722

723 724
#: gtk/gtkcellrenderer.c:114
msgid "Display the cell"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
725
msgstr "Afişează celula"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
726

727 728
#: gtk/gtkcellrenderer.c:122
msgid "xalign"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
729
msgstr "alinierex"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
730

731 732
#: gtk/gtkcellrenderer.c:123
msgid "The x-align."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
733
msgstr "Alinierea X"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
734

735 736
#: gtk/gtkcellrenderer.c:133
msgid "yalign"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
737
msgstr "alinierey"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
738

739 740
#: gtk/gtkcellrenderer.c:134
msgid "The y-align."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
741
msgstr "Alinierea Y"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
742

743 744
#: gtk/gtkcellrenderer.c:144
msgid "xpad"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
745
msgstr "xpad"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
746

747 748
#: gtk/gtkcellrenderer.c:145
msgid "The xpad."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
749
msgstr "xpad-ul"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
750

751 752
#: gtk/gtkcellrenderer.c:155
msgid "ypad"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
753
msgstr "ypad"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
754

755 756
#: gtk/gtkcellrenderer.c:156
msgid "The ypad."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
757
msgstr "ypad-ul"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
758

759 760
#: gtk/gtkcellrenderer.c:166
msgid "width"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
761
msgstr "lăţime"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
762

763 764
#: gtk/gtkcellrenderer.c:167
msgid "The fixed width."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
765
msgstr "Lăţimea fixă."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
766

767 768
#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
msgid "height"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
769
msgstr "înălţime"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
770

771 772
#: gtk/gtkcellrenderer.c:178
msgid "The fixed height."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
773
msgstr "Înălţimea fixă."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
774

775 776
#: gtk/gtkcellrenderer.c:188
msgid "Is Expander"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
777
msgstr "Este extensibilă"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
778

779 780
#: gtk/gtkcellrenderer.c:189
msgid "Row has children."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
781
msgstr "Linia are copii."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
782

783 784
#: gtk/gtkcellrenderer.c:198
msgid "Is Expanded"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
785
msgstr "Este extinsă"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
786

787 788
#: gtk/gtkcellrenderer.c:199
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
789
msgstr "Linia este extensibilă şi este extinsă"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
790

791 792
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:104
msgid "Pixbuf Object"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
793
msgstr "Obiect pixbuf"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
794

795 796
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:105
msgid "The pixbuf to render."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
797 798
msgstr ""

799
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:506 gtk/gtkprogressbar.c:207
800
msgid "Text"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
801
msgstr "Text"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
802

803
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:175
804
msgid "Text to render"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
805
msgstr "Textul pentru a fi randat"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
806

807
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:182
808
msgid "Markup"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
809
msgstr "Marcaj"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
810

811
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:183
812
msgid "Marked up text to render"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
813
msgstr "Text marcat pentru a fi randat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
814

815
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:190 gtk/gtklabel.c:289
816
msgid "Attributes"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
817
msgstr "Atribute"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
818

819
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:191
820
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer."
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
821
msgstr "O listă de atribute de stil pentru a fi aplicată textului randării."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
822

823
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:198 gtk/gtktexttag.c:209
824
msgid "Background color name"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
825
msgstr "Numele culorii de fundal"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
826

827
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:199 gtk/gtktexttag.c:210
828
msgid "Background color as a string"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
829 830
msgstr ""

831
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:206 gtk/gtktexttag.c:217
832
msgid "Background color"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
833 834
msgstr ""

835
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:207 gtk/gtktexttag.c:218
836
msgid "Background color as a GdkColor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
837 838
msgstr ""

839
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:214 gtk/gtktexttag.c:243
840
msgid "Foreground color name"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
841 842
msgstr ""

843
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:215 gtk/gtktexttag.c:244
844
msgid "Foreground color as a string"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
845 846
msgstr ""

847
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:222 gtk/gtktexttag.c:251
848
msgid "Foreground color"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
849 850
msgstr ""

851
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:223 gtk/gtktexttag.c:252
852
msgid "Foreground color as a GdkColor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
853 854
msgstr ""

855 856
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:438 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtktextview.c:548
857
msgid "Editable"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
858
msgstr "Editabil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
859

860
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtktexttag.c:278 gtk/gtktextview.c:549
861
msgid "Whether the text can be modified by the user"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
862
msgstr "Specifică dacă textul poate fi modificat de utilizator"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
863

864 865
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:239 gtk/gtkcellrenderertext.c:247
#: gtk/gtkfontsel.c:192 gtk/gtktexttag.c:285 gtk/gtktexttag.c:293
866 867
msgid "Font"
msgstr "Font"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
868

869
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:240 gtk/gtktexttag.c:286
870
msgid "Font description as a string"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
871
msgstr "Descrierea fontului ca şir"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
872

873
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:248 gtk/gtktexttag.c:294
874
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
875
msgstr "Descrierea fontului ca structură PangoFontDescription"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
876

877
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256 gtk/gtktexttag.c:302
878
msgid "Font family"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
879
msgstr "Familie font"
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
880

881
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:257 gtk/gtktexttag.c:303
882
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
883
msgstr "Numele familie font, de ex. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
884

885 886
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:264 gtk/gtkcellrenderertext.c:265
#: gtk/gtktexttag.c:310 gtk/gtktexttag.c:311
887
msgid "Font style"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
888
msgstr "Stil font"
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
889

890 891
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:273 gtk/gtkcellrenderertext.c:274
#: gtk/gtktexttag.c:319 gtk/gtktexttag.c:320
892
msgid "Font variant"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
893
msgstr "Variantă font"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
894

895 896
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:282 gtk/gtkcellrenderertext.c:283
#: gtk/gtktexttag.c:328 gtk/gtktexttag.c:329
897
msgid "Font weight"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
898
msgstr "Greutate font"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
899

900 901
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:292 gtk/gtkcellrenderertext.c:293
#: gtk/gtktexttag.c:339 gtk/gtktexttag.c:340
902
msgid "Font stretch"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
903
msgstr "Întindere font"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
904

905 906
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:301 gtk/gtkcellrenderertext.c:302
#: gtk/gtktexttag.c:348 gtk/gtktexttag.c:349
907
msgid "Font size"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
908
msgstr "Mărime font"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
909

910
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:311 gtk/gtktexttag.c:368
911
msgid "Font points"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
912
msgstr "Puncte font"
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
913

914
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:312 gtk/gtktexttag.c:369
915
msgid "Font size in points"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
916
msgstr "Mărimea font în puncte"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
917

918
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:321 gtk/gtktexttag.c:358 gtk/gtktexttag.c:359
919
msgid "Font scale"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
920
msgstr "Scară font"
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
921

922
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322
923
msgid "Font scaling factor"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
924
msgstr "Factor de scalare"
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
925

926
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtktexttag.c:427
927
msgid "Rise"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
928
msgstr "Ridică"
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
929

930
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:332 gtk/gtktexttag.c:428
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
931
msgid ""
932
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
Marius Andreiana's avatar
Marius Andreiana committed
933
msgstr "Deplasare text deasupra liniei de bază (dedesupt dacă valoarea este negativă)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
934

935
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:467
936
msgid "Strikethrough"