Commit f436914a authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2003-08-02  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 3df776a4
2003-08-02 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-07-31 Pablo Gonzalo del Campo <pablodc@bigfoot.com>
* es.po: Updated Spanish translation by
......
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris\n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-24 23:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-24 23:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-02 01:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-02 01:31+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -347,6 +347,17 @@ msgstr "Multiplikationstabell"
msgid "Practice the multiplication operation"
msgstr "Träna på multiplikation"
#: boards/algebra_group.xml.in.h:1 boards/algebramenu.xml.in.h:1
msgid "Go to Algebra activities"
msgstr "Gå till algebraaktiviteterna"
#: boards/algebra_group.xml.in.h:2 boards/algebramenu.xml.in.h:2
#: boards/boards.xml.in.h:2 boards/colors_group.xml.in.h:2
#: boards/computer.xml.in.h:2 boards/fun.xml.in.h:2 boards/menu.xml.in.h:3
#: boards/reading.xml.in.h:2
msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
msgstr "Vänsterklicka med musen för att välja en aktivitet"
#: boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 boards/erase.xml.in.h:1
msgid ""
"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
......@@ -434,17 +445,6 @@ msgstr "Träna på addition"
msgid "Simple addition"
msgstr "Enkel addition"
#: boards/algebra_group.xml.in.h:1 boards/algebramenu.xml.in.h:1
msgid "Go to Algebra activities"
msgstr "Gå till algebraaktiviteterna"
#: boards/algebra_group.xml.in.h:2 boards/algebramenu.xml.in.h:2
#: boards/boards.xml.in.h:2 boards/colors_group.xml.in.h:2
#: boards/computer.xml.in.h:2 boards/fun.xml.in.h:2 boards/menu.xml.in.h:3
#: boards/reading.xml.in.h:2
msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
msgstr "Vänsterklicka med musen för att välja en aktivitet"
#: boards/babymatch.xml.in.h:1 boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
#: boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1 boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
#: boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1 boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
......@@ -770,7 +770,8 @@ msgstr "Placera föremålen så att de kan räknas på bäst sätt"
msgid "Motor coordination"
msgstr "Motorik"
#: boards/erase.xml.in.h:4 src/boards/erase.c:69 src/boards/machpuzzle.c:84
#: boards/erase.xml.in.h:4 src/boards/erase.c:69 src/boards/fifteen.c:56
#: src/boards/machpuzzle.c:84
msgid "Move the mouse"
msgstr "Flytta musen"
......@@ -1126,28 +1127,6 @@ msgid "Given hands pictures, find if it's a right or left one"
msgstr ""
"Ett antal handbilder visas. Ta reda på om det är höger eller vänster hand"
#: boards/superbrain.xml.in.h:1
msgid ""
"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
"Then, click on the OK button in the control bar. At the lower level, tux "
"gives you an indication if you got a good position by marking the item with "
"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
"oposite order."
msgstr ""
"Klicka på objekten till dess att du hittar vad du tror är rätt svar. Sedan "
"klickar du på OK-knappen i styrraden. På den lägre nivån ger tux dig en "
"indikation om du har en bra plats genom att markera objektet med en svart "
"ruta. Du kan använda den högra musknappen för att vända färgerna i omvänd "
"ordning."
#: boards/superbrain.xml.in.h:2 src/boards/superbrain.c:110
msgid "Super Brain"
msgstr "Superhjärna"
#: boards/superbrain.xml.in.h:3 src/boards/superbrain.c:111
msgid "Tux has hidden several items, find them back in the correct order"
msgstr "Tux har gömt flera föremål, hitta dem i rätt ordning"
#: boards/maze.xml.in.h:1 boards/maze3D.xml.in.h:2
msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
msgstr "Kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt."
......@@ -1537,6 +1516,28 @@ msgstr ""
"Använd upp-, ned-, höger- och vänstertangenterna för att flytta helikoptern "
"för att fånga talen i stigande ordning"
#: boards/pythontest.xml.in.h:1
msgid "Add a language binding to gcompris."
msgstr "Lägg till en språkbindning till gcompris."
#: boards/pythontest.xml.in.h:2
msgid "Advanced Python Programmer :)"
msgstr "Avancerad Python-programmerare :)"
#: boards/pythontest.xml.in.h:3
msgid "Python Test"
msgstr "Pythontest"
#: boards/pythontest.xml.in.h:4
msgid "Test board for the python plugin"
msgstr "Testbräde för python-insticksmodulen"
#: boards/pythontest.xml.in.h:5
msgid ""
"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerfull language !"
msgstr ""
"Tack till Guido van Rossum och python-teamet för detta kraftfulla språk!"
#: boards/railroad.xml.in.h:1
msgid "A memory game based on trains"
msgstr "Ett minnesspel som bygger på tåg"
......@@ -1727,6 +1728,30 @@ msgstr ""
msgid "Well balance the scales"
msgstr "Balansera skalorna"
#: boards/smallnumbers.xml.in.h:1
msgid "Counting skill"
msgstr "Räknekunskaper"
#: boards/smallnumbers.xml.in.h:2
msgid "In a limited time, count a number of dots"
msgstr "Räkna antalet punkter under begränsad tid"
#: boards/smallnumbers.xml.in.h:3 src/boards/smallnumbers.c:69
msgid "Numbers With Dices"
msgstr "Tal med tärningar"
#: boards/smallnumbers.xml.in.h:4 src/boards/smallnumbers.c:70
msgid "Type the keyboard number 1 to 9 before the dice reaches the ground"
msgstr "Skriv in numret 1 till 9 på tangentbordet innan tärningen når marken"
#: boards/smallnumbers.xml.in.h:5
msgid ""
"With the keyboard, press the number corresponding to the number of dots in "
"the falling dice."
msgstr ""
"Tryck på siffran på tangentbordet som motsvarar antalet prickar på den "
"fallande tärningen."
#: boards/submarine.xml.in.h:1
msgid ""
"Click on different active elements : engine, rudders and air tanks in order "
......@@ -1751,29 +1776,27 @@ msgstr "Styr en ubåt"
msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
msgstr "Styr en ubåt genom att använda lufttankar och dykroder"
#: boards/smallnumbers.xml.in.h:1
msgid "Counting skill"
msgstr "Räknekunskaper"
#: boards/smallnumbers.xml.in.h:2
msgid "In a limited time, count a number of dots"
msgstr "Räkna antalet punkter under begränsad tid"
#: boards/smallnumbers.xml.in.h:3 src/boards/smallnumbers.c:69
msgid "Numbers With Dices"
msgstr "Tal med tärningar"
#: boards/smallnumbers.xml.in.h:4 src/boards/smallnumbers.c:70
msgid "Type the keyboard number 1 to 9 before the dice reaches the ground"
msgstr "Skriv in numret 1 till 9 på tangentbordet innan tärningen når marken"
#: boards/smallnumbers.xml.in.h:5
#: boards/superbrain.xml.in.h:1
msgid ""
"With the keyboard, press the number corresponding to the number of dots in "
"the falling dice."
"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
"Then, click on the OK button in the control bar. At the lower level, tux "
"gives you an indication if you got a good position by marking the item with "
"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
"oposite order."
msgstr ""
"Tryck på siffran på tangentbordet som motsvarar antalet prickar på den "
"fallande tärningen."
"Klicka på objekten till dess att du hittar vad du tror är rätt svar. Sedan "
"klickar du på OK-knappen i styrraden. På den lägre nivån ger tux dig en "
"indikation om du har en bra plats genom att markera objektet med en svart "
"ruta. Du kan använda den högra musknappen för att vända färgerna i omvänd "
"ordning."
#: boards/superbrain.xml.in.h:2 src/boards/superbrain.c:110
msgid "Super Brain"
msgstr "Superhjärna"
#: boards/superbrain.xml.in.h:3 src/boards/superbrain.c:111
msgid "Tux has hidden several items, find them back in the correct order"
msgstr "Tux har gömt flera föremål, hitta dem i rätt ordning"
#: boards/target.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -1828,43 +1851,21 @@ msgstr "Skriv in hela de fallande orden innan de når marken"
msgid "Keyboard training"
msgstr "Tangentbordsträning"
#: boards/pythontest.xml.in.h:1
msgid "Add a language binding to gcompris."
msgstr "Lägg till en språkbindning till gcompris."
#: boards/pythontest.xml.in.h:2
msgid "Advanced Python Programmer :)"
msgstr "Avancerad Python-programmerare :)"
#: boards/pythontest.xml.in.h:3
msgid "Python Test"
msgstr "Pythontest"
#: boards/pythontest.xml.in.h:4
msgid "Test board for the python plugin"
msgstr "Testbräde för python-insticksmodulen"
#: boards/pythontest.xml.in.h:5
msgid ""
"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerfull language !"
msgstr ""
"Tack till Guido van Rossum och python-teamet för detta kraftfulla språk!"
#: gcompris-edit.desktop.in.h:1
msgid "Editor for gcompris"
msgstr "Redigerare för gcompris"
#: gcompris.desktop.in.h:1
msgid "Educational game starting at 3 years old"
msgstr "Lärorikt spel för barn från 3 år och uppåt"
#: gcompris-edit.desktop.in.h:1
msgid "Editor for gcompris"
msgstr "Redigerare för gcompris"
#: src/boards/advanced_colors.c:537 src/boards/imageid.c:580
#: src/boards/missingletter.c:587 src/boards/read_colors.c:493
#: src/boards/shapegame.c:1720 src/gcompris/skin.c:83 src/gcompris/skin.c:261
#: src/boards/traffic.c:623 src/gcompris/gameutil.c:91
#: src/gcompris/gameutil.c:109 src/gcompris/gameutil.c:433
#: src/gcompris/gameutil.c:434 src/gcompris/images_selector.c:347
#: src/gcompris/soundutil.c:351
#: src/boards/shapegame.c:1720 src/boards/traffic.c:623
#: src/gcompris/gameutil.c:91 src/gcompris/gameutil.c:109
#: src/gcompris/gameutil.c:450 src/gcompris/gameutil.c:451
#: src/gcompris/images_selector.c:347 src/gcompris/skin.c:83
#: src/gcompris/skin.c:261 src/gcompris/soundutil.c:351
#, c-format
msgid "Couldn't find file %s !"
msgstr "Kunde inte hitta filen %s!"
......@@ -1922,31 +1923,31 @@ msgstr ""
"i din GNU/Linux-distribution.\n"
"Och kontrollera att det är i "
#: src/boards/chess.c:569
#: src/boards/chess.c:577
msgid "White Turn"
msgstr "Vitt drag"
#: src/boards/chess.c:569
#: src/boards/chess.c:577
msgid "Black Turn"
msgstr "Svart drag"
#: src/boards/chess.c:710
#: src/boards/chess.c:718
msgid "White check"
msgstr "Vitt schack"
#: src/boards/chess.c:712
#: src/boards/chess.c:720
msgid "Black check"
msgstr "Svart schack"
#: src/boards/chess.c:1044
#: src/boards/chess.c:1052
msgid "Black mates"
msgstr "Svart matt"
#: src/boards/chess.c:1049
#: src/boards/chess.c:1057
msgid "White mates"
msgstr "Vitt matt"
#: src/boards/chess.c:1054
#: src/boards/chess.c:1062
msgid "Drawn game"
msgstr "Ritat spel"
......@@ -1967,6 +1968,11 @@ msgstr "Kunde inte öppna bildfilskatalogen: %s"
msgid "Set the watch to:"
msgstr "Ställ klockan till:"
# Knepigt värre
#: src/boards/fifteen.c:57
msgid "Move the mouse to fifteen the area and discover the background"
msgstr "Flytta musen för att femtonspela området och upptäck bakgrunden"
#: src/boards/imageid.c:110 src/boards/missingletter.c:102
msgid "Learn how to read"
msgstr "Lär dig läsa"
......@@ -2004,6 +2010,14 @@ msgstr "Välj ett bräde"
msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
msgstr "Flytta planet så att det når molnen i rätt följd"
#: src/boards/python.c:52
msgid "Python Board"
msgstr "Pythonbräde"
#: src/boards/python.c:53
msgid "Special board that embed python into gcompris."
msgstr "Specialbräde som bäddar in python i gcompris."
#: src/boards/railroad.c:95
msgid "Memory game"
msgstr "Memory-spel"
......@@ -2102,15 +2116,7 @@ msgstr ""
msgid "Distance to target = %d meters"
msgstr "Avstånd till målet = %d meter"
#: src/boards/python.c:52
msgid "Python Board"
msgstr "Pythonbräde"
#: src/boards/python.c:53
msgid "Special board that embed python into gcompris."
msgstr "Specialbräde som bäddar in python i gcompris."
#: src/gcompris/about.c:57
#: src/gcompris/about.c:60
msgid ""
"Credits:\n"
"Author: Bruno Coudoin\n"
......@@ -2124,163 +2130,167 @@ msgstr ""
"Grafik: Renaud Blanchard\n"
"Musik: Djilali Sebihi\n"
#: src/gcompris/about.c:94
#: src/gcompris/about.c:97
msgid "About GCompris"
msgstr "Om GCompris"
#: src/gcompris/about.c:200
#: src/gcompris/about.c:203
msgid "GCompris Home Page"
msgstr "Hemsida för GCompris"
#: src/gcompris/about.c:222
#: src/gcompris/about.c:225
msgid ""
"This software is a GNU Package and is released under the Gnu Public Licence"
msgstr "Detta program är ett GNU-paket och är släppt under Gnu Publilc License"
#: src/gcompris/about.c:250
#: src/gcompris/about.c:253
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
#: src/gcompris/about.c:284 src/gcompris/config.c:167 src/gcompris/help.c:343
#: src/gcompris/about.c:287 src/gcompris/config.c:170 src/gcompris/help.c:341
#: src/gcompris/images_selector.c:148
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/gcompris/config.c:50
#: src/gcompris/config.c:52
msgid "Amharic"
msgstr "Amhariska"
#: src/gcompris/config.c:51
#: src/gcompris/config.c:53
msgid "Arabic"
msgstr "Arabiska"
#: src/gcompris/config.c:52
#: src/gcompris/config.c:54
msgid "Azerbaijani Turkic"
msgstr "Azerbadjansk turkiska"
#: src/gcompris/config.c:53
#: src/gcompris/config.c:55
msgid "German"
msgstr "Tyska"
#: src/gcompris/config.c:54
#: src/gcompris/config.c:56
msgid "Greek"
msgstr "Grekiska"
#: src/gcompris/config.c:55
#: src/gcompris/config.c:57
msgid "English"
msgstr "Engelska"
#: src/gcompris/config.c:56
#: src/gcompris/config.c:58
msgid "Spanish"
msgstr "Spanska"
#: src/gcompris/config.c:57
#: src/gcompris/config.c:59
msgid "Finnish"
msgstr "Finska"
#: src/gcompris/config.c:58
#: src/gcompris/config.c:60
msgid "French"
msgstr "Franska"
#: src/gcompris/config.c:59
#: src/gcompris/config.c:61
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreiska"
#: src/gcompris/config.c:62
msgid "Hungarian"
msgstr "Ungerska"
#: src/gcompris/config.c:60
#: src/gcompris/config.c:63
msgid "Italian"
msgstr "Italienska"
#: src/gcompris/config.c:61
#: src/gcompris/config.c:64
msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonska"
#: src/gcompris/config.c:62
#: src/gcompris/config.c:65
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"
#: src/gcompris/config.c:63
#: src/gcompris/config.c:66
msgid "Malay"
msgstr "Malajiska"
#: src/gcompris/config.c:64
#: src/gcompris/config.c:67
msgid "Dutch"
msgstr "Holländska"
#: src/gcompris/config.c:65
#: src/gcompris/config.c:68
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisiska"
#: src/gcompris/config.c:66
#: src/gcompris/config.c:69
msgid "Brazil Portuguese"
msgstr "Brasiliansk portugisiska"
#: src/gcompris/config.c:67
#: src/gcompris/config.c:70
msgid "Romanian"
msgstr "Rumänska"
#: src/gcompris/config.c:68
#: src/gcompris/config.c:71
msgid "Russian"
msgstr "Ryska"
#: src/gcompris/config.c:69
#: src/gcompris/config.c:72
msgid "Swedish"
msgstr "Svenska"
#: src/gcompris/config.c:70
#: src/gcompris/config.c:73
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakiska"
#: src/gcompris/config.c:71
#: src/gcompris/config.c:74
msgid "Turkish"
msgstr "Turkiska"
#: src/gcompris/config.c:72
#: src/gcompris/config.c:75
msgid "Lithuanian"
msgstr "Litauiska"
#: src/gcompris/config.c:77
#: src/gcompris/config.c:80
msgid "No time limit"
msgstr "Ingen tidsbegränsning"
#: src/gcompris/config.c:78
#: src/gcompris/config.c:81
msgid "Slow timer"
msgstr "Långsam tidtagare"
#: src/gcompris/config.c:79
#: src/gcompris/config.c:82
msgid "Normal timer"
msgstr "Normal tidtagare"
#: src/gcompris/config.c:80
#: src/gcompris/config.c:83
msgid "Fast timer"
msgstr "Snabb tidtagare"
#: src/gcompris/config.c:85
#: src/gcompris/config.c:88
msgid "800x600 (Default for gcompris)"
msgstr "800×600 (Standard för gcompris)"
#: src/gcompris/config.c:141
#: src/gcompris/config.c:144
msgid "GCompris Configuration"
msgstr "Konfiguration av GCompris"
#: src/gcompris/config.c:247
#: src/gcompris/config.c:250
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärmsläge"
#: src/gcompris/config.c:290
#: src/gcompris/config.c:293
msgid "Music"
msgstr "Musik"
#: src/gcompris/config.c:318
#: src/gcompris/config.c:321
msgid "Effect"
msgstr "Effekt"
#: src/gcompris/config.c:355
#: src/gcompris/config.c:358
#, c-format
msgid "Couldn't open skin dir: %s"
msgstr "Kunde inte öppna skalkatalogen: %s"
#: src/gcompris/config.c:389 src/gcompris/config.c:686
#: src/gcompris/config.c:697
#: src/gcompris/config.c:392 src/gcompris/config.c:699
#: src/gcompris/config.c:710
#, c-format
msgid "Skin : %s"
msgstr "Skal: %s"
......@@ -2313,11 +2323,11 @@ msgstr "Skriver ut versionsnumret av "
msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
msgstr "Använd den kantutjämnade canvasen (långsammare)."
#: src/gcompris/gcompris.c:327
#: src/gcompris/gcompris.c:331
msgid "GCompris I Have Understood"
msgstr "GCompris - Jag har förstått"
#: src/gcompris/gcompris.c:541
#: src/gcompris/gcompris.c:545
#, c-format
msgid ""
"GCompris\n"
......@@ -2330,19 +2340,19 @@ msgstr ""
"Licens: GPL\n"
"Mer information på http://ofset.sourceforge.net/gcompris\n"
#: src/gcompris/help.c:169 src/gcompris/interface.c:243
#: src/gcompris/help.c:167 src/gcompris/interface.c:243
msgid "Prerequisite"
msgstr "Förkunskap"
#: src/gcompris/help.c:203 src/gcompris/interface.c:252
#: src/gcompris/help.c:201 src/gcompris/interface.c:252
msgid "Goal"
msgstr "Mål"
#: src/gcompris/help.c:237 src/gcompris/interface.c:261
#: src/gcompris/help.c:235 src/gcompris/interface.c:261
msgid "Manual"
msgstr "Manual"
#: src/gcompris/help.c:271 src/gcompris/interface.c:270
#: src/gcompris/help.c:269 src/gcompris/interface.c:270
msgid "Credit"
msgstr "Tack"
......@@ -2416,6 +2426,9 @@ msgstr "Tiden har gått ut"
msgid "Remaining Time = %d"
msgstr "Återstående tid = %d"
#~ msgid "Move the mouse to clear the area and discover the background"
#~ msgstr "Flytta musen för att tömma området och upptäck bakgrunden"
#~ msgid "Couldn't open music directory: %s"
#~ msgstr "Kunde inte öppna musikkatalogen: %s"
......@@ -2503,9 +2516,6 @@ msgstr "Återstående tid = %d"
#~ msgid "Galician"
#~ msgstr "Galiciska"
#~ msgid "Hebrew"
#~ msgstr "Hebreiska"
#~ msgid "Icelandic"
#~ msgstr "Isländska"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment