Commit dc8d2d0e authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent b0d65589
......@@ -14,9 +14,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gcompris&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-28 22:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-01 09:40+0100\n"
"product=gcompris&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-22 22:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-26 19:35+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1044,6 +1044,7 @@ msgid "platinum"
msgstr "platinová"
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
#: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:9
msgid "purple"
msgstr "purpurová"
......@@ -2160,8 +2161,13 @@ msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
msgstr "Koordinace pohybů: pohyb a kliknutí myší."
#: ../src/clickgame-activity/clickgame.xml.in.h:6
msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
msgstr "Klikni levým tlačítkem myši na plovoucí rybu."
#| msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
msgid ""
"Use the left mouse button to click on the moving fish. A level 5 and after, "
"a double click is mandatory."
msgstr ""
"Klikni levým tlačítkem myši na plovoucí rybu. Od úrovně 5 a výše musíš "
"klikat dvojitě."
#: ../src/clockgame-activity/clockgame.c:524
msgid "Set the watch to:"
......@@ -2260,6 +2266,57 @@ msgstr ""
"Tato deska učí rozpoznat jednotlivé barvy. Jakmile uslyšíš jméno barvy, "
"klikni na tu správně obarvenou kachničku."
#. Translator: Do not translate {text}.
#: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:2
#| msgid "Click on the white duck"
msgid "Find the {text} duck"
msgstr "Najdi kachnu, která je {text}"
#: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:3
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:65
msgid "black"
msgstr "černá"
#: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:4
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:57
msgid "blue"
msgstr "modrá"
#: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:5
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:58
msgid "brown"
msgstr "hnědá"
#: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:6
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:59
msgid "green"
msgstr "zelená"
#: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:7
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:60
msgid "grey"
msgstr "šedá"
#: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:8
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:61
msgid "orange"
msgstr "oranžová"
#: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:10
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:63
msgid "red"
msgstr "červená"
#: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:11
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:66
msgid "white"
msgstr "bílá"
#: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:12
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:64
msgid "yellow"
msgstr "žlutá"
#: ../src/connect4-2players-activity/connect4-2players.xml.in.h:1
#: ../src/connect4-activity/connect4.xml.in.h:1
msgid "Arrange four coins in a row"
......@@ -2513,6 +2570,7 @@ msgstr ""
"prostřední tlačítko myši – odstraní objekt."
#: ../src/drawnumber-activity/drawnumber.py:236
#: ../src/findit-activity/findit.py:290
msgid "Cannot find the file '{filename}'"
msgstr "Nelze nalézt soubor „{filename}“"
......@@ -6443,11 +6501,11 @@ msgstr "Parašutista"
msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
msgstr "Tato scéna je zaměřená na hru. Nejsou potřeba specifické dovednosti."
#: ../src/penalty-activity/penalty.py:293
#: ../src/penalty-activity/penalty.py:292
msgid "Click on the balloon to place it again."
msgstr "Klikni na balón a tím jej nachystáš na nový výkop."
#: ../src/penalty-activity/penalty.py:295
#: ../src/penalty-activity/penalty.py:294
msgid "Click twice on the balloon to shoot it."
msgstr "Klikni dvakrát na balón"
......@@ -6635,46 +6693,10 @@ msgstr "Trénování paměti"
msgid "Railway"
msgstr "Železnice"
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:57
msgid "blue"
msgstr "modrá"
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:58
msgid "brown"
msgstr "hnědá"
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:59
msgid "green"
msgstr "zelená"
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:60
msgid "grey"
msgstr "šedá"
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:61
msgid "orange"
msgstr "oranžová"
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:62
msgid "violet"
msgstr "fialová"
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:63
msgid "red"
msgstr "červená"
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:64
msgid "yellow"
msgstr "žlutá"
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:65
msgid "black"
msgstr "černá"
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:66
msgid "white"
msgstr "bílá"
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.c:67
msgid "pink"
msgstr "růžová"
......@@ -7502,6 +7524,14 @@ msgstr "Procvičení klávesnice"
msgid "Type the complete word as it falls, before it reachs the ground"
msgstr "Napiš celé padající slovo, než spadnou na zem"
#: ../src/findit-activity/findit.py:295
msgid ""
"Failed to parse data set '{filename}' with error:\n"
"{error}"
msgstr ""
"Selhalo zpracování dat „{filename}“ s chybou:\n"
"{error}"
#~ msgid "Learn about an hydroelectric dam"
#~ msgstr "Poučení o vodní elektrárně"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment