Commit ab91b4cb authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 528976bd
......@@ -10,14 +10,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gcompris&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-10 15:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-05 11:18+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-05 23:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-06 14:26+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
......@@ -1034,7 +1034,7 @@ msgid "+-×÷"
msgstr "+-×÷"
#: ../src/algebra_by-activity/algebra.c:411
#: ../src/readingh-activity/reading.c:621
#: ../src/readingh-activity/reading.c:630
msgid "I am Ready"
msgstr "Pripravljen sem"
......@@ -1313,7 +1313,7 @@ msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
msgstr "Igre z miško: premakni, povleci in spusti."
#: ../src/babymatch-activity/shapegame.c:1903
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:635
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:675
#: ../src/colors-activity/colors.c:168
#, c-format
msgid ""
......@@ -1813,7 +1813,7 @@ msgstr "1955 Citroën ds 19"
msgid "Cars"
msgstr "Avtomobili"
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:271
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:311
#: ../src/memory-activity/memory.c:906
msgid ""
"Error: this activity cannot be played with the\n"
......@@ -1829,13 +1829,13 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
#. require by all utf8-functions
#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:276
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:316
#: ../src/gletters-activity/gletters.c:229
#: ../src/memory-activity/memory.c:935
msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
msgstr "abcčdefghijklmnoprsštuvzž"
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:304
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error: this activity requires that you first install\n"
......@@ -1844,7 +1844,7 @@ msgstr ""
"Napaka: ta dejavnost zahteva namestitev\n"
"paketov z GCompris glasovi za jezikovno določilo '%s' ali '%s'"
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:314
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:354
#, c-format
msgid ""
"Error: this activity requires that you first install\n"
......@@ -1854,9 +1854,12 @@ msgstr ""
"z glasovi GCompris za jezikovno določilo '%s' ! Uporabljena bo angleščina, oprosti!"
#. toggle box
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:658
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:698
#: ../src/gletters-activity/gletters.c:883
#: ../src/login-activity/login.py:484
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:492
#: ../src/readingh-activity/reading.c:928
#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.c:889
msgid "Uppercase only text"
msgstr "Le besedilo z velikimi črkami"
......@@ -2112,6 +2115,10 @@ msgstr "Priamide v Gazi, Egipt"
msgid "Sydney Opera House, Australia"
msgstr "Sydneyska opera, Avstralija"
#: ../src/details-activity/resources/details/board2_12.xml.in.h:1
msgid "Tower Bridge in London"
msgstr "Most Tower v Londonu"
#: ../src/details-activity/resources/details/board2_2.xml.in.h:1
msgid "Courtyard of the Museum of Louvre, and its pyramid"
msgstr "Dvorišče muzeja v Louvru in njegova piramida"
......@@ -2380,19 +2387,19 @@ msgstr "Ta program je GNU paket in je izdan pod GNU splošno javno licenco"
msgid "OK"
msgstr "V redu"
#: ../src/gcompris/bar.c:692
#: ../src/gcompris/bar.c:693
msgid "GCompris confirmation"
msgstr "Potrditev GCompris"
#: ../src/gcompris/bar.c:693
#: ../src/gcompris/bar.c:694
msgid "Are you sure you want to quit?"
msgstr "Ali si prepričan, da želiš končati?"
#: ../src/gcompris/bar.c:694
#: ../src/gcompris/bar.c:695
msgid "Yes, I am sure!"
msgstr "Da, prepričan sem"
#: ../src/gcompris/bar.c:695
#: ../src/gcompris/bar.c:696
msgid "No, I want to keep going"
msgstr "Ne, želim nadaljevati"
......@@ -2921,7 +2928,6 @@ msgid "Disable the config button"
msgstr "Onemogoči gumb nastavitve"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:241
#| msgid "Disable the quit button"
msgid "Disable the level button"
msgstr "Onemogoči gumb ravni"
......@@ -2945,7 +2951,7 @@ msgstr "Splošni način povleci in spusti: običajen, 2klika, oboje. Privzeti na
msgid "Do not avoid the execution of multiple instances of GCompris."
msgstr "Ne izogni se izvajanju več primerkov GCompris."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:922
#: ../src/gcompris/gcompris.c:929
#, c-format
msgid ""
"GCompris is free software released under the GPL License. In order to support its development, this version provides only %d of the %d activities. You can get the full version for a small fee at\n"
......@@ -2958,17 +2964,22 @@ msgstr ""
"Različica GNU/Linux nima teh omejitev. Če verjamete, da je otroke treba naučiti svobodo, razmislite o uporabi GNU/Linux. Več podrobnosti na strani FSF:\n"
"<http://www.fsf.org/philosophy>"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1462
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1223
#, c-format
msgid "Failed to load the skin '%s' (Check the file exists and is readable)"
msgstr "Nalaganje preobleke '%s' je spodletelo (Preverite, če datoteka obstaja in je berljiva)"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1485
#, c-format
msgid "GCompris won't start because the lock file is less than %d seconds old.\n"
msgstr "GCompris se ne bo zagnal, ker je datoteka ključavnice stara manj kot %d sekund.\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1464
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1487
#, c-format
msgid "The lock file is: %s\n"
msgstr "Datoteka ključa je: %s\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1578
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1601
#, c-format
msgid ""
"GCompris\n"
......@@ -2982,37 +2993,37 @@ msgstr ""
"Več podrobnosti je mogoče najti na http://gcompris.net\n"
#. check the list of possible values for -l, then exit
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1693
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1716
#, c-format
msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
msgstr "Uporabi -l za neposreden dostop do dejavnosti.\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1694
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1717
#, c-format
msgid "The list of available activities is :\n"
msgstr "Seznam dostopnih dejavnosti je:\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1725
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1748
#, c-format
msgid "Number of activities: %d\n"
msgstr "Število dejavnosti: %d\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1761
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1784
#, c-format
msgid "%s exists but is not readable or writable"
msgstr "%s obstaja toda ni berljiv ali zapisljiv"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1824
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1847
#, c-format
msgid "The --server option cannot be used because GCompris has been compiled without network support!"
msgstr "Možnosti --server ni mogoče uporabiti, ker GCompris ni bil preveden z omrežno podporo!"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1878
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1901
#, c-format
msgid "ERROR: Profile '%s' is not found. Run 'gcompris --profile-list' to list available ones\n"
msgstr "NAPAKA: Profila '%s' ni mogoče najti. Poženi 'gcompris --profile-list' za seznam razpoložljivih profilov\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1892
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1915
#, c-format
msgid "The list of available profiles is:\n"
msgstr "Seznam dostopnih profilov je:\n"
......@@ -3749,13 +3760,13 @@ msgstr "ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ"
#: ../src/gletters-activity/gletters.c:850
#: ../src/imageid-activity/imageid.c:712
#: ../src/login-activity/login.py:479
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:752
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:784
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:454
#: ../src/readingh-activity/reading.c:878
#: ../src/readingh-activity/reading.c:904
#: ../src/scalesboard-activity/scale.c:1161
#: ../src/smallnumbers-activity/smallnumbers.c:595
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:185
#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.c:827
#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.c:866
#, c-format, python-format
msgid ""
"<b>%s</b> configuration\n"
......@@ -4090,14 +4101,14 @@ msgstr "Šesterokotnik"
#: ../src/imageid-activity/imageid.xml.in.h:3
#: ../src/imagename-activity/imagename.xml.in.h:4
#: ../src/memory_wordnumber-activity/memory_wordnumber.xml.in.h:1
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:83
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:84
#: ../src/readingh-activity/readingh.xml.in.h:4
#: ../src/readingv-activity/readingv.xml.in.h:4
msgid "Reading"
msgstr "Branje"
#: ../src/imageid-activity/imageid.c:95
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:84
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:85
msgid "Learn how to read"
msgstr "Nauči se brati"
......@@ -4106,7 +4117,7 @@ msgid "Data file for this level is not properly formatted. Too many choices are
msgstr "Podatkovna datoteka za to raven ni pravilno oblikovana. Predlaganih je preveč izbir."
#: ../src/imageid-activity/imageid.c:534
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:569
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:592
msgid "Data file for this level is not properly formatted."
msgstr "Podatkovna datoteka za to raven ni pravilno oblikovana."
......@@ -5008,25 +5019,25 @@ msgstr ""
#. pixmap
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:414
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:546
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:557
msgid "Picture"
msgstr "Slika"
#. answer
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:420
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:537
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:548
msgid "Answer"
msgstr "Odgovor"
#. question
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:426
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:560
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:571
msgid "Question"
msgstr "Vprašanje"
#. choice
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:432
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:572
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:583
msgid "Choice"
msgstr "Izbira"
......@@ -5040,15 +5051,15 @@ msgstr "Raven:"
msgid "Level %d"
msgstr "Raven %d"
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:550
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:561
msgid "Filename:"
msgstr "Ime datoteke:"
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:568
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:579
msgid "Replace the letter to guess by the character '_'."
msgstr "Zamenjaj črtko za ugibanje z znakom '_'."
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:580
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:591
msgid "Enter here the letter that will be proposed. The first letter here must be the solution"
msgstr "Napiši črko, ki bo predlagana. Prva črka tukaj mora biti rešitev"
......@@ -5391,12 +5402,12 @@ msgstr "Lovec fotografij"
msgid "Visual discrimination."
msgstr "Iskanje razlik"
#: ../src/planegame-activity/planegame.c:61
#: ../src/planegame-activity/planegame.c:62
#: ../src/planegame-activity/planegame.xml.in.h:4
msgid "Numbers in Order"
msgstr "Urejena števila"
#: ../src/planegame-activity/planegame.c:62
#: ../src/planegame-activity/planegame.c:63
msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
msgstr "Premakni letalo, da uloviš oblake v pravem vrstnem redu"
......@@ -5577,8 +5588,8 @@ msgstr "Preberi imena barv"
msgid "This board teaches basic colors."
msgstr "Ta tabla te bo naučila osnovnih barv."
#: ../src/readingh-activity/reading.c:220
#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.c:211
#: ../src/readingh-activity/reading.c:229
#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.c:219
msgid ""
"Error: We can't find\n"
"a list of words to play this game.\n"
......@@ -5586,38 +5597,38 @@ msgstr ""
"Napaka: Ni mogoče najti\n"
"seznama besed za igranje te igre.\n"
#: ../src/readingh-activity/reading.c:380
#: ../src/readingh-activity/reading.c:389
msgid "Please, check if the word"
msgstr "Preveri, če je beseda"
#: ../src/readingh-activity/reading.c:400
#: ../src/readingh-activity/reading.c:409
msgid "is being displayed"
msgstr "prikazana"
#: ../src/readingh-activity/reading.c:456
#: ../src/readingh-activity/reading.c:465
msgid "We skip this level because there are not enough words in the list!"
msgstr "To raven bomo preskočili, ker na seznamu ni dovolj besed!"
#: ../src/readingh-activity/reading.c:659
#: ../src/readingh-activity/reading.c:668
msgid "Yes, I saw it"
msgstr "Da, videl sem jo"
#: ../src/readingh-activity/reading.c:686
#: ../src/readingh-activity/reading.c:695
msgid "No, it was not there"
msgstr "Ne, ni je bilo tam"
#. Report what was wrong in the log
#: ../src/readingh-activity/reading.c:733
#: ../src/readingh-activity/reading.c:742
#, c-format
msgid "The word to find was '%s'"
msgstr "Beseda za iskanje je bila '%s'"
#: ../src/readingh-activity/reading.c:736
#: ../src/readingh-activity/reading.c:745
#, c-format
msgid "But it was not displayed"
msgstr "Vendar ni bila prikazana"
#: ../src/readingh-activity/reading.c:738
#: ../src/readingh-activity/reading.c:747
#, c-format
msgid "And it was displayed"
msgstr "In je bila prikazana"
......@@ -6159,12 +6170,12 @@ msgstr "Otroci lahko napišejo svoje besedilo ali prekopirajo tistega, ki jim ga
msgid "Your word processor"
msgstr "Tvoj urejevalnik besedila"
#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.c:111
#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.c:112
#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.xml.in.h:1
msgid "Falling Words"
msgstr "Padajoče besede"
#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.c:112
#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.c:113
#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.xml.in.h:5
msgid "Type the falling words before they reach the ground"
msgstr "Natipkaj padajoče besede preden se dotaknejo zemlje"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment