Commit 78def88f authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2006-08-05  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.
parent 09b46a75
2006-08-05 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-07-31 Theppitak Karoonboonyanan <thep@linux.thai.net>
* th.po: Updated Thai translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-10 20:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-10 20:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-05 22:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-05 22:26+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -413,7 +413,6 @@ msgid "Go to Algebra activities"
msgstr "Jít na algebraické aktivity"
#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:17
#: ../boards/menu2.xml.in.h:17
msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
msgstr "Vyber aktivitu levým tlačítkem myši."
......@@ -3310,7 +3309,7 @@ msgstr ""
" 1, 2 nebo 3 jednoduché hvězdičky - 2 až 6 let\n"
" 1, 2 nebo 3 složené hvězdičky - 7 let a více"
#: ../boards/menu.xml.in.h:15 ../boards/menu2.xml.in.h:15
#: ../boards/menu.xml.in.h:15
msgid "GCompris Main Menu"
msgstr "Hlavní menu GCompris"
......@@ -3322,7 +3321,7 @@ msgstr ""
"GCompris je soubor výukových her, které poskytují různé aktivity dětem od 2 "
"let."
#: ../boards/menu.xml.in.h:18 ../boards/menu2.xml.in.h:18
#: ../boards/menu.xml.in.h:18
msgid ""
"The goal of gcompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
"edutainment software"
......@@ -3330,49 +3329,6 @@ msgstr ""
"Cílem gcompris je poskytnout volnou alternativu populárnímu proprietárnímu "
"vzdělávacímu software"
#: ../boards/menu2.xml.in.h:1
msgid ""
"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
"activities.\n"
"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
"The following icons are displayed from right to left.\n"
"(note that each icon is displayed only if available in the current "
"activity)\n"
" Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
" Thumb - OK. Confirm your answer\n"
" Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
" Music note - Repeat the question\n"
" Question Mark - Help\n"
" Tool - The configuration menu\n"
" Tux Plane - About game\n"
"The stars, show suitable age groups for each game:\n"
" 1, 2 or 3 simple stars - 2 to 6 years old\n"
" 1, 2 or 3 complex stars - From 7 years old"
msgstr ""
"Kliknutím na ikonu se dostaneš k aktivitě nebo menu aktivit.\n"
"Ve spodní části obrazovky je řídicí lišta gcompris.\n"
"Následující ikony jsou zobrazeny zprava doleva.\n"
"Tyto ikony se zobrazují, jen pokud jsou v aktuální aktivitě k dispozici.\n"
" Domů - Zpět do předchozího menu nebo ukončit gcompris, pokud jsi v "
"hlavním menu\n"
" Palec - OK, potvrzení vaší odpovědi\n"
" Kostka - zobrazit aktuální úroveň. Klikni na ni pro zvolení jiné úrovně\n"
" Nota - Zopakovat otázku\n"
" Otazník - nápověda\n"
" Nářadí - konfigurační menu\n"
" Tuxovo letadlo - o hře\n"
"Hvězdičky naznačují vhodnost hry pro určitý věk dítěte:\n"
" 1, 2 nebo 3 jednoduché hvězdičky - 2 až 6 let\n"
" 1, 2 nebo 3 složené hvězdičky - 7 let a více"
#: ../boards/menu2.xml.in.h:16
msgid ""
"GCompris is a collection of educational games that provides for children "
"from 2 years old with different activities."
msgstr ""
"GCompris je soubor výukových her, které poskytují různé aktivity dětem od 2 "
"let."
#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
msgid "Miscellaneous activities"
msgstr "Rozmanité aktivity"
......@@ -4231,8 +4187,14 @@ msgid "A sliding-block puzzle game"
msgstr "Hra s posouváním bloků"
#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
msgid "Remove all the red cars from the parking lot through the gate on the right"
msgstr "Přesuň všechna červená auta z parkoviště do brány vpravo"
msgid ""
"Each car can only move either horizontaly or verticaly. You must make some "
"room in order to let the red car move through the gate on the right."
msgstr ""
#: ../boards/traffic.xml.in.h:3
msgid "Remove the red car from the parking lot through the gate on the right"
msgstr "Odstraň červené auto z parkoviště skrz bránu vpravo"
#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
msgid "Drawing activity (pixmap)"
......@@ -4387,8 +4349,8 @@ msgstr "Černý dává mat"
msgid "White mates"
msgstr "Bílý dává mat"
#: ../src/boards/chess.c:1065 ../src/gcompris/bonus.c:308
#: ../src/gcompris/bonus.c:317
#: ../src/boards/chess.c:1065 ../src/gcompris/bonus.c:333
#: ../src/gcompris/bonus.c:342
msgid "Drawn game"
msgstr "Remíza"
......@@ -4413,19 +4375,20 @@ msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
msgstr "aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúvwxyýzž"
#: ../src/boards/click_on_letter.c:290
#, c-format
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Error: this activity requires that you first install\n"
"the packages assetml-voices-alphabet-%s or %s"
"the packages with gcompris voices for the locale '%s' or '%s'"
msgstr ""
"Chyba: tato aktivita vyžaduje, abyste nejdříve nainstalovali\n"
"balíček assetml-voices-alphabet-%s nebo %s"
#: ../src/boards/click_on_letter.c:298
#, c-format
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Error: this activity requires that you first install\n"
"the packages assetml-voices-alphabet-%s ! Fallback to english, sorry!"
"the packages with GCompris voices for the locale '%s' ! Fallback to english, "
"sorry!"
msgstr ""
"Chyba: tato aktivita vyžaduje, abyste nejdříve nainstalovali\n"
"balíček assetml-voices-alphabet-%s ! Zůstávám u angličtiny, promiňte!"
......@@ -4436,7 +4399,7 @@ msgstr ""
msgid "Uppercase only text"
msgstr "Text pouze velkými písmeny"
#: ../src/boards/clickgame.c:178
#: ../src/boards/clickgame.c:177
#, c-format
msgid "Couldn't open dir: %s"
msgstr "Nemohu otevřít adresář: %s"
......@@ -4793,8 +4756,8 @@ msgstr "Nejprve musíte zvolit skupinu ze seznamu"
msgid "Birth Date"
msgstr "Datum narození"
#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:42
#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:62
#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:43
#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:63
msgid "Boards"
msgstr "Desky"
......@@ -5423,8 +5386,8 @@ msgstr ""
"Licence"
#: ../src/gcompris/about.c:341 ../src/gcompris/about.c:350
#: ../src/gcompris/config.c:222 ../src/gcompris/config.c:231
#: ../src/gcompris/gameutil.c:1056 ../src/gcompris/help.c:382
#: ../src/gcompris/config.c:224 ../src/gcompris/config.c:233
#: ../src/gcompris/gameutil.c:1070 ../src/gcompris/help.c:382
#: ../src/gcompris/help.c:391 ../src/gcompris/images_selector.c:263
msgid "OK"
msgstr "OK"
......@@ -5566,118 +5529,123 @@ msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"
#: ../src/gcompris/config.c:91
msgid "Marathi"
msgstr "Marathi"
#: ../src/gcompris/config.c:92
msgid "Malay"
msgstr "Malajština"
#: ../src/gcompris/config.c:92
#: ../src/gcompris/config.c:93
msgid "Nepal"
msgstr "Nepálština"
#: ../src/gcompris/config.c:93
#: ../src/gcompris/config.c:94
msgid "Dutch"
msgstr "Holandština"
#: ../src/gcompris/config.c:94
#: ../src/gcompris/config.c:95
msgid "Norwegian Bokmal"
msgstr "Norština Bokmal"
#: ../src/gcompris/config.c:95
#: ../src/gcompris/config.c:96
msgid "Norwegian Nynorsk"
msgstr "Norština Nynorsk"
#: ../src/gcompris/config.c:96
#: ../src/gcompris/config.c:97
msgid "Polish"
msgstr "Polština"
#: ../src/gcompris/config.c:97
#: ../src/gcompris/config.c:98
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugalština"
#: ../src/gcompris/config.c:98
#: ../src/gcompris/config.c:99
msgid "Portuguese (Brazil)"
msgstr "Portugalština (Brazílie)"
#: ../src/gcompris/config.c:99
#: ../src/gcompris/config.c:100
msgid "Romanian"
msgstr "Rumunština"
#: ../src/gcompris/config.c:100
#: ../src/gcompris/config.c:101
msgid "Russian"
msgstr "Ruština"
#: ../src/gcompris/config.c:101
#: ../src/gcompris/config.c:102
msgid "Kinyarwanda"
msgstr "Kinyarwanda"
#: ../src/gcompris/config.c:102
#: ../src/gcompris/config.c:103
msgid "Slovak"
msgstr "Slovenština"
#: ../src/gcompris/config.c:103
#: ../src/gcompris/config.c:104
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovinština"
#: ../src/gcompris/config.c:104
#: ../src/gcompris/config.c:105
msgid "Albanian"
msgstr "Albánština"
#: ../src/gcompris/config.c:105
#: ../src/gcompris/config.c:106
msgid "Serbian (Latin)"
msgstr "Srbština (latinka)"
#: ../src/gcompris/config.c:106
#: ../src/gcompris/config.c:107
msgid "Serbian"
msgstr "Srbština"
#: ../src/gcompris/config.c:107
#: ../src/gcompris/config.c:108
msgid "Swedish"
msgstr "Švédština"
#: ../src/gcompris/config.c:108
#. "ta_IN.UTF-8", N_("Tamil"),
#: ../src/gcompris/config.c:110
msgid "Thai"
msgstr "Thajština"
#: ../src/gcompris/config.c:109
#: ../src/gcompris/config.c:111
msgid "Turkish"
msgstr "Turečtina"
#: ../src/gcompris/config.c:110
#: ../src/gcompris/config.c:112
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vitnamština"
#: ../src/gcompris/config.c:111
#: ../src/gcompris/config.c:113
msgid "Walloon"
msgstr "Valonština"
#: ../src/gcompris/config.c:112
#: ../src/gcompris/config.c:114
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr "Čínština (zjednodušená)"
#: ../src/gcompris/config.c:113
#: ../src/gcompris/config.c:115
msgid "Chinese (Traditional)"
msgstr "Čínština (klasická)"
#: ../src/gcompris/config.c:118
#: ../src/gcompris/config.c:120
msgid "No time limit"
msgstr "Žádný časový limit"
#: ../src/gcompris/config.c:119
#: ../src/gcompris/config.c:121
msgid "Slow timer"
msgstr "Pomalý časovač"
#: ../src/gcompris/config.c:120
#: ../src/gcompris/config.c:122
msgid "Normal timer"
msgstr "Normální časovač"
#: ../src/gcompris/config.c:121
#: ../src/gcompris/config.c:123
msgid "Fast timer"
msgstr "Rychlý časovač"
#: ../src/gcompris/config.c:126
#: ../src/gcompris/config.c:128
msgid "800x600 (Default for gcompris)"
msgstr "800×600 (Implicitní pro gcompris)"
#: ../src/gcompris/config.c:131
#: ../src/gcompris/config.c:133
msgid ""
"<i>Use Gcompris administration module\n"
"to filter boards</i>"
......@@ -5685,34 +5653,34 @@ msgstr ""
"<i>Použít administrační modul Gcompris\n"
"pro filtrování scén</i>"
#: ../src/gcompris/config.c:187 ../src/gcompris/config.c:196
#: ../src/gcompris/config.c:189 ../src/gcompris/config.c:198
msgid "GCompris Configuration"
msgstr "Nastavení GCompris"
#: ../src/gcompris/config.c:314
#: ../src/gcompris/config.c:316
msgid "Fullscreen"
msgstr "Přes celou obrazovku"
#: ../src/gcompris/config.c:357
#: ../src/gcompris/config.c:359
msgid "Music"
msgstr "Hudba"
#: ../src/gcompris/config.c:385
#: ../src/gcompris/config.c:387
msgid "Effect"
msgstr "Efekty"
#: ../src/gcompris/config.c:418
#: ../src/gcompris/config.c:420
#, c-format
msgid "Couldn't open skin dir: %s"
msgstr "Nemohu otevřít adresář skinů: %s"
#: ../src/gcompris/config.c:454 ../src/gcompris/config.c:824
#: ../src/gcompris/config.c:835
#: ../src/gcompris/config.c:456 ../src/gcompris/config.c:833
#: ../src/gcompris/config.c:844
#, c-format
msgid "Skin : %s"
msgstr "Vzhled : %s"
#: ../src/gcompris/config.c:624
#: ../src/gcompris/config.c:633
msgid "English (United State)"
msgstr "Angličtina (americká)"
......@@ -5744,47 +5712,47 @@ msgstr ""
"Ukončete ji a nahlaste\n"
"problém autorům"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:125
#: ../src/gcompris/gcompris.c:126
msgid "run gcompris in fullscreen mode."
msgstr "spustit gcompris v režimu přes celou obrazovku."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:127
#: ../src/gcompris/gcompris.c:128
msgid "run gcompris in window mode."
msgstr "spustit gcompris v režimu okna."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:129
#: ../src/gcompris/gcompris.c:130
msgid "run gcompris with sound enabled."
msgstr "spustit gcompris se zapnutými zvuky."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:131
#: ../src/gcompris/gcompris.c:132
msgid "run gcompris without sound."
msgstr "spustit gcompris bez zvuku."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:133
#: ../src/gcompris/gcompris.c:134
msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
msgstr "spustit gcompris s implicitním kurzorem gnome."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:135
#: ../src/gcompris/gcompris.c:136
msgid "display only activities with this difficulty level."
msgstr "zobrazovat jen aktivity s touto úrovní obtížnosti."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:137
#: ../src/gcompris/gcompris.c:138
msgid "display debug informations on the console."
msgstr "zobrazovat ladicí informace na konzoli."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:139
#: ../src/gcompris/gcompris.c:140
msgid "Print the version of "
msgstr "Vytiskne verzi "
#: ../src/gcompris/gcompris.c:141
#: ../src/gcompris/gcompris.c:142
msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
msgstr "Používat vyhlazovaný canvas (pomalejší)"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:143
#: ../src/gcompris/gcompris.c:144
msgid "Disable XF86VidMode (No screen resolution change)."
msgstr "Zakázat XF86VidMode (Žádné změny rozlišení obrazovky)."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:145
#: ../src/gcompris/gcompris.c:146
msgid ""
"Run gcompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
"activities in the reading directory, -l /boards/connect4 only the connect4 "
......@@ -5793,39 +5761,39 @@ msgstr ""
"Spustit gcompris s místním menu (např. -l /reading vás nechá hrát jen "
"adresář čtecích aktivit, -l /boards/connect4 jen aktivitu connect4)"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:147
#: ../src/gcompris/gcompris.c:148
msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
msgstr "Spustit gcompris s místním adresářem aktivit přidaným do menu"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:149
#: ../src/gcompris/gcompris.c:150
msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
msgstr "Spustit GCompris v administračním a řídícím módu"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:151
#: ../src/gcompris/gcompris.c:152
msgid "Use alternate database for profiles"
msgstr "Použít alternativní databázi pro profily"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:153
#: ../src/gcompris/gcompris.c:154
msgid "Use alternate database for logs"
msgstr "Použít alternativní databázi pro logy"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:155
#: ../src/gcompris/gcompris.c:156
msgid "Create the alternate database for profiles"
msgstr "Vytvořit alternativní databázi pro profily"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
#: ../src/gcompris/gcompris.c:158
msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
msgstr "Znovu načíst XML menu a uložit je do databáze"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:159
#: ../src/gcompris/gcompris.c:160
msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
msgstr "Vybrat profil. Pro vytvoření profilu použijte 'gcompris -a'"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:161
#: ../src/gcompris/gcompris.c:162
msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
msgstr "Seznam všech dostupných profilů. Pro vytvoření profilu použijte 'gcompris -a'"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
#: ../src/gcompris/gcompris.c:164
msgid ""
"Shared directory location, for profiles and board-configuration data: "
"[$HOME/.gcompris/shared]"
......@@ -5833,23 +5801,27 @@ msgstr ""
"Umístění sdíleného adresáře - pro profily a konfigurační soubory desek: "
"[$HOME/.gcompris/shared]"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:165
#: ../src/gcompris/gcompris.c:166
msgid "The location of user directories: [$HOME/.gcompris/users]"
msgstr "Umístění uživatelských adresářů: [$HOME/.gcompris/users]"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:167
#: ../src/gcompris/gcompris.c:168
msgid "Run the experimental activities"
msgstr "Jít na pokusné aktivity"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:169
#: ../src/gcompris/gcompris.c:170
msgid "Disable the quit button"
msgstr "Vypnout tlačítko konec"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:171
#: ../src/gcompris/gcompris.c:172
msgid "Disable the config button"
msgstr "Vypnout tlačítko konfigurace"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:788
#: ../src/gcompris/gcompris.c:174
msgid "Display the resources on stdout based on the selected activities"
msgstr ""
#: ../src/gcompris/gcompris.c:802
#, c-format
msgid ""
"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
......@@ -5872,7 +5844,7 @@ msgstr ""
"naleznete na FSF:\n"
"<http://www.fsf.org/philosophy>"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1207
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1250
#, c-format
msgid ""
"GCompris\n"
......@@ -5886,17 +5858,17 @@ msgstr ""
"Více informací na http://gcompris.net\n"
#. check the list of possible values for -l, then exit
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1293
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1336
#, c-format
msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
msgstr "Pro přímý přístup k aktivitě použijte -l.\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1294
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1337
#, c-format
msgid "The list of available activities is :\n"
msgstr "Seznam dostupných aktivit:\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1438
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1481
#, c-format
msgid "The list of available profiles is:\n"
msgstr "Seznam dostupných profilů:\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment