Commit 43cd094a authored by Petr Kovář's avatar Petr Kovář

Update Czech translation by Marek Cernocky

parent 3158c5ed
......@@ -13,16 +13,15 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris gnome-master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gcompris&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-07 16:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-02 09:55+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-21 22:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-09 06:25+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
......@@ -2412,8 +2411,6 @@ msgid "Gizah Pyramids, Egypt"
msgstr "Pyramidy v Gíze, Egypt"
#: ../src/details-activity/resources/details/board2_11.xml.in.h:1
#, fuzzy
#| msgid "Sydney Opera House, Austriala"
msgid "Sydney Opera House, Australia"
msgstr "Budova opery v Sydney, Austrálie"
......@@ -2747,24 +2744,24 @@ msgstr ""
"Licence"
#: ../src/gcompris/about.c:224 ../src/gcompris/config.c:438
#: ../src/gcompris/dialog.c:103 ../src/gcompris/help.c:355
#: ../src/gcompris/dialog.c:104 ../src/gcompris/help.c:355
#: ../src/gcompris/images_selector.c:307
msgid "OK"
msgstr "Budiž"
#: ../src/gcompris/bar.c:688
#: ../src/gcompris/bar.c:692
msgid "GCompris confirmation"
msgstr "Potvrzení GCompris"
#: ../src/gcompris/bar.c:689
#: ../src/gcompris/bar.c:693
msgid "Are you sure you want to quit?"
msgstr "Opravdu chceš skončit?"
#: ../src/gcompris/bar.c:690
#: ../src/gcompris/bar.c:694
msgid "Yes, I am sure!"
msgstr "Ano, chci!"
#: ../src/gcompris/bar.c:691
#: ../src/gcompris/bar.c:695
msgid "No, I want to keep going"
msgstr "Ne, zůstanu"
......@@ -3180,43 +3177,43 @@ msgstr ""
"Ukonči ji a nahlas\n"
"problém autorům"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
#: ../src/gcompris/gcompris.c:158
msgid "run GCompris in fullscreen mode."
msgstr "spustit GCompris v režimu celé obrazovky."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:160
#: ../src/gcompris/gcompris.c:161
msgid "run GCompris in window mode."
msgstr "spustit GCompris v režimu okna."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
#: ../src/gcompris/gcompris.c:164
msgid "run GCompris with sound enabled."
msgstr "spustit GCompris se zapnutými zvuky."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:166
#: ../src/gcompris/gcompris.c:167
msgid "run GCompris without sound."
msgstr "spustit GCompris bez zvuku."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:169
#: ../src/gcompris/gcompris.c:170
msgid "run GCompris with the default system cursor."
msgstr "spustit GCompris s výchozím systémovým kurzorem."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:172
#: ../src/gcompris/gcompris.c:173
msgid "run GCompris without cursor (touch screen mode)."
msgstr "spustit GCompris bez kurzoru (režim dotykových obrazovek)."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:175
#: ../src/gcompris/gcompris.c:176
msgid "display only activities with this difficulty level."
msgstr "zobrazovat jen aktivity s touto úrovní obtížnosti."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:178
#: ../src/gcompris/gcompris.c:179
msgid "display debug informations on the console."
msgstr "zobrazovat ladicí informace na konzoli."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:181
#: ../src/gcompris/gcompris.c:182
msgid "Print the version of "
msgstr "Vytiskne verzi "
#: ../src/gcompris/gcompris.c:184
#: ../src/gcompris/gcompris.c:185
msgid ""
"Run GCompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
"activities in the reading directory, -l /strategy/connect4 only the connect4 "
......@@ -3228,59 +3225,59 @@ msgstr ""
"connect4). Použij „-l list“ pro seznam všech dostupných aktivit a jejich "
"popisů."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:189
#: ../src/gcompris/gcompris.c:190
msgid "GCompris will find the data dir in this directory"
msgstr "Aplikace GCompris bude hledat datovou složku v této složce"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:192
#: ../src/gcompris/gcompris.c:193
msgid "GCompris will find the skins in this directory"
msgstr "Aplikace GCompris bude hledat masky vzhledu v této složce"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:195
#: ../src/gcompris/gcompris.c:196
msgid "GCompris will find the activity plugins in this directory"
msgstr "Aplikace GCompris bude hledat zásuvné moduly aktivit v této složce"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:198
#: ../src/gcompris/gcompris.c:199
msgid "GCompris will find the python activity in this directory"
msgstr "Aplikace GCompris bude hledat aktivity python v této složce"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:201
#: ../src/gcompris/gcompris.c:202
msgid "GCompris will find the locale file (.mo translation) in this directory"
msgstr "Aplikace GCompris bude hledat soubory s překlady (.mo) v této složce"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:204
#: ../src/gcompris/gcompris.c:205
msgid "GCompris will find the activities menu in this directory"
msgstr "Aplikace GCompris bude hledat nabídku aktivit v této složce"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:207
#: ../src/gcompris/gcompris.c:208
msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
msgstr "Spustit GCompris v administračním a řídícím módu"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:210
#: ../src/gcompris/gcompris.c:211
msgid ""
"Use alternate database for profiles [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite."
"db]"
msgstr ""
"Použít náhradní databázi profilů [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite.db]"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:213
#: ../src/gcompris/gcompris.c:214
msgid "Create the alternate database for profiles"
msgstr "Vytvořit alternativní databázi pro profily"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:216
#: ../src/gcompris/gcompris.c:217
msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
msgstr "Znovu načíst nabídku XML a uložit ji do databáze"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:219
#: ../src/gcompris/gcompris.c:220
msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
msgstr "Vybrat profil. Pro vytvoření profilu použijte „gcompris -a“"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:222
#: ../src/gcompris/gcompris.c:223
msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
msgstr ""
"Seznam všech dostupných profilů. Pro vytvoření profilu použijte „gcompris -a“"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:225
#: ../src/gcompris/gcompris.c:226
msgid ""
"Config directory location: [$HOME/.config/gcompris]. Alternate is to set "
"$XDG_CONFIG_HOME."
......@@ -3288,23 +3285,27 @@ msgstr ""
"Adresář s nastavením: [$HOME/.config/gcompris]. Alternativou je nastavení "
"$XDG_CONFIG_HOME."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:228
#: ../src/gcompris/gcompris.c:229
msgid "The location of user directories: [$HOME/My GCompris]"
msgstr "Adresář uživatele: [$HOME/My GCompris]"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:231
#: ../src/gcompris/gcompris.c:232
msgid "Run the experimental activities"
msgstr "Jít na pokusné aktivity"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:234
#: ../src/gcompris/gcompris.c:235
msgid "Disable the quit button"
msgstr "Vypnout tlačítko konec"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:237
#: ../src/gcompris/gcompris.c:238
msgid "Disable the config button"
msgstr "Vypnout tlačítko nastavení"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:240
#: ../src/gcompris/gcompris.c:241
msgid "Disable the level button"
msgstr "Vypnout tlačítko úroveň"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:244
msgid ""
"GCompris will get images, sounds and activity data from this server if not "
"found locally."
......@@ -3312,7 +3313,7 @@ msgstr ""
"Z tohoto serveru GCompris získá obrázky, zvuky a data aktivit, pokud nejsou "
"k dispozici místní."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:243
#: ../src/gcompris/gcompris.c:247
msgid ""
"Only when --server is provided, disable check for local resource first. Data "
"are always taken from the web server."
......@@ -3320,25 +3321,25 @@ msgstr ""
"Pouze když je zadáno --server, vypne úvodní kontrolu pro místní zdroje. Data "
"jsou vždy brána z webového serveru."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:247
#: ../src/gcompris/gcompris.c:251
msgid ""
"In server mode, specify the cache directory used to avoid useless downloads."
msgstr ""
"U serverového režimu určete adresář mezipaměti pro omezení zbytečných "
"stahování."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:250
#: ../src/gcompris/gcompris.c:254
msgid ""
"Global drag and drop mode: normal, 2clicks, both. Default mode is normal."
msgstr ""
"Obecný režim táhni a pusť: normální, dvojklik, oboje. Výchozí režim je "
"normální."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:253
#: ../src/gcompris/gcompris.c:257
msgid "Do not avoid the execution of multiple instances of GCompris."
msgstr "Povolit spuštění více GComprisů najednou."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:918
#: ../src/gcompris/gcompris.c:922
#, c-format
msgid ""
"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
......@@ -3359,7 +3360,7 @@ msgstr ""
"na FSF:\n"
"<http://www.fsf.org/philosophy>"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1458
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1462
#, c-format
msgid ""
"GCompris won't start because the lock file is less than %d seconds old.\n"
......@@ -3367,12 +3368,12 @@ msgstr ""
"GCompris se nemůže spustit, protože soubor zámku je méně než %d sekund "
"starý.\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1460
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1464
#, c-format
msgid "The lock file is: %s\n"
msgstr "Soubor zámku je: %s\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1574
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1578
#, c-format
msgid ""
"GCompris\n"
......@@ -3386,27 +3387,27 @@ msgstr ""
"Více informací na http://gcompris.net\n"
#. check the list of possible values for -l, then exit
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1683
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1693
#, c-format
msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
msgstr "Pro přímý přístup k aktivitě použijte -l.\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1684
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1694
#, c-format
msgid "The list of available activities is :\n"
msgstr "Seznam dostupných aktivit:\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1715
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1725
#, c-format
msgid "Number of activities: %d\n"
msgstr "Počet aktivit: %d\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1751
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1761
#, c-format
msgid "%s exists but is not readable or writable"
msgstr "%s existuje, ale nelze jej číst nebo do něj zapisovat"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1814
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1824
#, c-format
msgid ""
"The --server option cannot be used because GCompris has been compiled "
......@@ -3415,7 +3416,7 @@ msgstr ""
"Přepínač --server nelze použít, protože GCompris byl přeložen bez podpory "
"sítě."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1868
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1878
#, c-format
msgid ""
"ERROR: Profile '%s' is not found. Run 'gcompris --profile-list' to list "
......@@ -3424,7 +3425,7 @@ msgstr ""
"CHYBA: Profil „%s“ nebyl nalezen. Dostupné profily si vypíšete spuštěním "
"„gcompris --profile-list“\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1882
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1892
#, c-format
msgid "The list of available profiles is:\n"
msgstr "Seznam dostupných profilů:\n"
......@@ -3471,17 +3472,17 @@ msgstr ""
"Načítání aktivity ze souboru:\n"
"%s"
#: ../src/gcompris/properties.c:497 ../src/gcompris/properties.c:504
#: ../src/gcompris/properties.c:501 ../src/gcompris/properties.c:508
msgid "readme"
msgstr "čtěte"
#: ../src/gcompris/properties.c:499
#: ../src/gcompris/properties.c:503
msgid ""
"This directory contains the files you create with the GCompris educational "
"suite\n"
msgstr "Tento adresář obsahuje soubory, které jsi vytvořil v sadě GCompris\n"
#: ../src/gcompris/properties.c:506
#: ../src/gcompris/properties.c:510
msgid ""
"Put any number of images in this directory.\n"
"You can include these images in your drawings and animations.\n"
......@@ -5714,36 +5715,37 @@ msgstr "Čtení slov"
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:77
msgid "Please select an image."
msgstr ""
msgstr "Vyberte prosím obrázek."
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:83
msgid "Choice cannot be empty."
msgstr ""
msgstr "Volba nemůže být prázdná."
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:89
msgid "Question cannot be empty."
msgstr ""
msgstr "Otázka nemůže být prázdná."
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:95
msgid ""
"Question must include the character '_'. It represent the letter to search."
msgstr ""
"Otázka musí obsahovat znak „_“. Ten představuje písmeno, který se má hledat."
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:102
msgid "Pixmap cannot be empty"
msgstr ""
msgstr "Pixelová mapa nemůže být prázdná"
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:108
msgid "There must be at least 2 choices."
msgstr ""
msgstr "Volby musí být nejméně dvě."
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:116
msgid "The answer and question must be the same except for the character '_'."
msgstr ""
msgstr "Odpověď a otázka musí být stejné, až na znak „_“."
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:125
msgid "The first choice must be the solution that replaces the character '_'."
msgstr ""
msgstr "První volba musí být řešením, které nahradí znak „_“."
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:140
#, c-format
......@@ -5752,6 +5754,9 @@ msgid ""
"Question '%s' / Answer '%s'\n"
"%s"
msgstr ""
"Neplatné údaje:\n"
"Otázka „%s“ / odpověď „%s“\n"
"%s"
#. pixmap
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:414
......@@ -5793,13 +5798,14 @@ msgstr "Název souboru:"
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:568
msgid "Replace the letter to guess by the character '_'."
msgstr ""
msgstr "Písmeno, které se má uhádnout, nahraďte znakem „_“."
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter_config.c:580
msgid ""
"Enter here the letter that will be proposed. The first letter here must be "
"the solution"
msgstr ""
"Zde zadejte písmena, která budou nabízena. První písmeno musí být řešením"
#: ../src/missing_letter-activity/resources/missing_letter/board1.xml.in.h:1
msgid "car/c_r/a/k/o"
......@@ -7202,4 +7208,3 @@ msgstr "a=á c=č d=ď e=éě i=í n=ň o=ó r=ř s=š t=ť u=úů y=ý z=ž"
#: ../src/hangman-activity/hangman.py:104
msgid "Could not find the list of words."
msgstr "Nelze najít seznam slov."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment