af.po 268 KB
Newer Older
1
# Afrikaans translation of GCompris.
2
# Copyright (C) 2007,2009-2011
3 4
# This file is distributed under the same license as the GCompris package.
# Samuel Murray <afrikaans BY gmail.com>, 2007
5 6
# F Wolff <friedel@translate.org.za>, 2007, 2009, 2010, 2011.
# Hermien Bos <hermienbos@gmail.com>, 2011.
7 8 9
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GCompris 8.4\n"
10 11
"Report-Msgid-Bugs-To: "
"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gcompris&component=general\n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2011-02-19 21:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-26 13:49+0200\n"
14 15
"Last-Translator: F Wolff <friedel@translate.org.za>\n"
"Language-Team: translate-discuss-af@lists.sourceforge.net\n"
16
"Language: af\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
"X-Generator: Virtaal 0.7.0-beta4\n"
22

23 24 25
#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
msgid "Go to Algebra activities"
msgstr "Gaan na algebra-aktiwiteite"
26

27
#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:18
28
#: ../boards/money_group.xml.in.h:2
29 30
msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
msgstr "Linkskliek op 'n aktiwiteit om dit te kies."
31

32 33 34
#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
msgid "Go to calculation activities"
msgstr "Gaan na reken-aktiwiteite"
35

36 37 38
#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
msgid "Various calculation activities."
msgstr "Verskeie reken-aktiwiteite."
39

40 41 42 43
#: ../boards/chess.xml.in.h:1
#: ../src/chess_computer-activity/chess_computer.xml.in.h:3
msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
msgstr "Speel skaak teen die rekenaar in aanleermodus"
44

45 46 47
#: ../boards/chess.xml.in.h:2
msgid "Practice chess"
msgstr "Oefen skaak"
48

49 50 51
#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
msgid "Colors based activities."
msgstr "Kleurgebaseerde aktiwiteite."
52

53 54 55
#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
msgid "Go to Color activities"
msgstr "Gaan na kleur-aktiwiteite"
56

57 58 59
#: ../boards/computer.xml.in.h:1
msgid "Discover the Computer"
msgstr "Ontdek die rekenaar"
60

61 62 63
#: ../boards/computer.xml.in.h:2
msgid "Play with computer peripherals."
msgstr "Speel met rekenaar-randtoestelle."
64

65 66 67
#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
msgid "Colors, sounds, memory..."
msgstr "Kleure, klanke, geheue..."
68

69 70 71
#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
msgid "Go to discovery activities"
msgstr "Gaan na ontdekking-aktiwiteite"
72

73 74 75
#: ../boards/experience.xml.in.h:1
msgid "Go to experiential activities"
msgstr "Gaan na ervaring-aktiwiteite"
76

77 78 79
#: ../boards/experience.xml.in.h:2
msgid "Various activities based on physical movement."
msgstr "Verskeie aktiwiteite gebaseer op fisiese beweging."
80

81 82 83
#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
msgid "Go to Experimental activities"
msgstr "Gaan na eksperimentele aktiwiteite"
84

85 86 87
#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
msgstr "Gebruik 'gcompris --experimental' om hierdie kieslys te sien."
88

89 90 91
#: ../boards/fun.xml.in.h:1
msgid "Go to Amusement activities"
msgstr "Gaan na vermaak-aktiwiteite"
92

93 94 95
#: ../boards/fun.xml.in.h:2
msgid "Various fun activities."
msgstr "Verskeie pret-aktiwiteite."
96

97 98 99
#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
msgid "Geometry"
msgstr "Meetkunde"
100

101 102 103
#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
msgid "Geometry activities."
msgstr "Meetkunde-aktiwiteite."
104

105 106 107
#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
msgid "Go to Number Munchers activities"
msgstr "Gaan na getallevreter-aktiwiteite"
108

109 110 111
#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
msgstr "Getallevreters is speletjies oor rekenkunde."
112

113 114 115
#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
msgid "Discover the keyboard."
msgstr "Ontdek die sleutelbord."
116

117 118 119
#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
msgid "Keyboard-manipulation boards"
msgstr "Sleutelbordbeheer-speletjies"
120

121 122 123
#: ../boards/math.xml.in.h:1
msgid "Mathematical activities."
msgstr "Wiskundige aktiwiteite."
124

125 126 127
#: ../boards/math.xml.in.h:2
msgid "Mathematics"
msgstr "Wiskunde"
128

129 130 131
#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
msgid "Find your way out of different types of mazes"
msgstr "Kry die pad uit verskillende tipes doolhowe"
132

133 134 135
#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
msgid "Go to Maze activities"
msgstr "Gaan na doolhof-aktiwiteite"
136

137 138 139
#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
msgid "Go to Memory activities"
msgstr "Gaan na geheue-aktiwiteite"
140

141 142 143
#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
msgstr "Verskeie geheue-aktiwiteite (prentjies, letters, klanke)."
144

145 146 147
#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
msgid "Go to mathematics memory activities"
msgstr "Gaan na geheue-aktiwiteite vir wiskunde"
148

149 150 151 152
#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
msgid "Memory activities based on operations"
msgstr "Geheue-aktiwiteite gebaseer op bewerkings"
153

154 155 156
#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
msgstr "Gaan na wiskunde-aktiwiteite teen Tux"
157

158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
#: ../boards/menu.xml.in.h:1
msgid ""
"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
"activities.\n"
"At the bottom of the screen is the GCompris control bar.\n"
"The following icons are displayed from right to left.\n"
"(note that each icon is displayed only if available in the current "
"activity)\n"
"  Home - Exit an activity, go back to menu\n"
"  Thumb - OK. Confirm your answer\n"
"  Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
"  Lips - Repeat the question\n"
"  Question Mark - Help\n"
"  Tool - The configuration menu\n"
"  Tux Plane - About GCompris\n"
"  Night - Quit GCompris\n"
"The stars show suitable age groups for each game:\n"
"  1, 2 or 3 simple stars - from 2 to 6 years old\n"
"  1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
msgstr ""
"Kliek net op 'n ikoon om 'n aktiwiteit of kieslys aktiwiteite te kry.\n"
"Onderaan die skerm is die GCompris-beheerstaaf.\n"
"Die volgende ikone word van regs na links gewys.\n"
"(let op dat elke ikoon net gewys word wanneer dit vir die huidige aktiwiteit "
"beskikbaar is)\n"
"  Tuis - verlaat 'n aktiwiteit, gaan terug na kieslys\n"
"  Duim - Regso. Bevestig jou antwoord\n"
"  Steentjie - wys die huidige vlak. Kliek om 'n ander vlak te kies\n"
"  Lippe - Herhaal die vraag\n"
"  Vraagteken - Hulp\n"
"  Gereedskap - Die konfigurasiekieslys\n"
"  Tux-vliegtuig - Meer oor GCompris\n"
"  Nag - Verlaat GCompris\n"
"Die sterre wys elke spel se ouderdomsgroep:\n"
192
"  1, 2 of 3 eenvoudige sterre  - van 2 tot 6 jaar oud\n"
193
"  1, 2 of 3 ingewikkelde sterre - 7 jaar en ouer"
194

195 196 197
#: ../boards/menu.xml.in.h:16
msgid "GCompris Main Menu"
msgstr "Hoofkieslys van GCompris"
198

199
#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../src/boards/menu2.c:866
200 201 202 203 204 205
msgid ""
"GCompris is a collection of educational games that provides different "
"activities for children aged 2 and up."
msgstr ""
"GCompris is 'n versameling opvoedkundige speletjies wat verskillende "
"aktiwiteite verskaf vir kinders van twee jaar en ouer."
206

207 208 209 210 211 212 213
#: ../boards/menu.xml.in.h:19
msgid ""
"The goal of GCompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
"edutainment software"
msgstr ""
"Die doel van GCompris is om 'n vrye alternatief te verskaf vir populêre "
"nievrye opvoedkundige sagteware."
214

215 216 217
#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
msgid "Miscellaneous activities"
msgstr "Allerlei aktiwiteite"
218

219 220 221
#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
msgid "Time, Geography, ..."
msgstr "Tyd, aardrykskunde, ..."
222

223 224 225 226 227
#: ../boards/money_group.xml.in.h:1
#| msgid "Go to Memory activities"
msgid "Go to money activities"
msgstr "Gaan na geld-aktiwiteite"

228 229 230
#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
msgid "Mouse-manipulation activities."
msgstr "Muisbeheer-aktiwiteite."
231

232 233 234
#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
msgstr "Verskeie muisgebaseerde aktiwiteite (kliek, beweeg)"
235

236 237 238 239
#
#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
msgid "Numeration"
msgstr "Tel"
240

241 242 243
#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
msgid "Numeration activities."
msgstr "Tel-aktiwiteite."
244

245 246 247
#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
msgid "Puzzles"
msgstr "Legkaarte"
248

249 250 251
#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
msgid "Various puzzles."
msgstr "Verskeie legkaarte."
252

253 254 255
#: ../boards/reading.xml.in.h:1
msgid "Go to the Reading activities"
msgstr "Gaan na die lees-aktiwiteite"
256

257 258 259
#: ../boards/reading.xml.in.h:2
msgid "Reading activities."
msgstr "Lees-aktiwiteite."
260

261 262 263
#: ../boards/sound_group.xml.in.h:1
msgid "Go to Sound activities"
msgstr "Gaan na klank-aktiwiteite"
264

265 266 267
#: ../boards/sound_group.xml.in.h:2
msgid "Sound based activities."
msgstr "Klankgebaseerde aktiwiteite."
268

269 270 271
#: ../boards/strategy.xml.in.h:1
msgid "Strategy games"
msgstr "Strategiespeletjies"
272

273 274 275
#: ../boards/strategy.xml.in.h:2
msgid "Strategy games like chess, connect4, ..."
msgstr "Strategiespeletjies soos skaak, vier bymekaar, ..."
276

277 278 279
#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
msgid "Administration for gcompris"
msgstr "Administrasie van GCompris"
280

281 282 283
#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:2
msgid "GCompris Administration"
msgstr "GCompris-administrasie"
284

285 286 287
#: ../gcompris.desktop.in.h:1
msgid "Educational game for ages 2 to 10"
msgstr "Opvoedkundige speletjie vir 2- tot 10-jariges"
288

289 290 291
#: ../gcompris.desktop.in.h:2
msgid "Educational suite GCompris"
msgstr "Opvoedkundige suite GCompris"
292

293 294 295
#: ../gcompris.desktop.in.h:3
msgid "Multi-activity educational game"
msgstr "Opvoedkundige speletjie met klomp aktiwiteite"
296

297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
#: ../nsis_translations.desktop.in.h:1
msgid ""
"An instance of GCompris is currently running. Exit GCompris and then try "
"again."
msgstr ""
"'n Voorkoms van GCompris loop reeds. Verlaat GCompris en probeer dan weer."

#: ../nsis_translations.desktop.in.h:2
msgid "The installer is already running."
msgstr "Die installeerder loop reeds."

#: ../nsis_translations.desktop.in.h:3
msgid "Visit the GCompris Web Site"
msgstr "Besoek die GCompris-webwerf"

#: ../nsis_translations.desktop.in.h:4
msgid "You do not have permission to uninstall this application."
msgstr "Jy het nie toestemming om hierdie toepassing te oninstalleer nie."

#: ../nsis_translations.desktop.in.h:5
msgid ""
"Your old GCompris directory is about to be deleted. Would you like to "
"continue?$\\r$\\rNote: Any non-standard plugins that you may have installed "
"will be deleted.$\\rGCompris user settings will not be affected."
msgstr ""
"Die ou GCompris-gids gaan nou geskrap word. Wil u voortgaan?$\\r$\\rLet wel: "
323 324
"Enige niestandaard inproppe wat dalk geïnstalleer is, sal geskrap word.$"
"\\rGCompris se gebruikerinstellings sal nie geaffekteer word nie."
325 326 327 328 329 330 331 332 333 334

#: ../nsis_translations.desktop.in.h:6
msgid ""
"the uninstaller could not find registry entries for GCompris.$\\rIt is "
"likely that another user installed this application."
msgstr ""
"Die oninstalleerder kon nie registerinskrywings kry vir GCompris nie.$\\r'n "
"Ander gebruiker het waarskynlik die program geoninstalleer."

#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:88
335 336
msgid "Select a profile:"
msgstr "Kies 'n profiel:"
337

338
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:145
339 340
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
341

342
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:150
343 344
msgid "Select all"
msgstr "Kies almal"
345

346
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:155
347 348
msgid "Unselect all"
msgstr "Ontkies almal"
349

350
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:160
351 352
msgid "Locales"
msgstr "Lokaliteite"
353

354
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:165
355 356
msgid "Locales sound"
msgstr "Lokaliteite se klank"
357

358 359 360
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:170
#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:140
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:181
361 362
msgid "Login"
msgstr "Meld aan"
363

364
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:242
365 366
msgid "Main menu"
msgstr "Hoofkieslys"
367

368 369 370 371 372
#. columns for Board name
#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
#. image.show()
#. column_pref.set_widget(image)
373
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:308
374 375
msgid "Active"
msgstr "Aktief"
376

377
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:309
378 379
msgid "Board title"
msgstr "Bordnaam"
380

381
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:422
382 383 384
#, python-format
msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
msgstr "Filter borde se moeilikheid vir profiel %s"
385

386
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:453
387 388 389 390 391 392 393
#, python-format
msgid ""
"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
"for profile <b>%s</b></span>"
msgstr ""
"<span size='x-large'> Kies die bestek van moeilikheid \n"
"vir profiel <b>%s</b></span>"
394

395 396
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:642
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:654
397 398 399 400 401 402 403
#: ../src/administration-activity/admin/wordlist.py:45
msgid ""
"<b>{config}</b> configuration\n"
" for profile <b>{profile}</b>"
msgstr ""
"<b>{config}</b>-konfigurasie\n"
" vir profiel <b>{profile}</b>"
404

405
#. self.main_vbox.pack_start (label, False, False, 8)
406 407
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:660
#: ../src/colors-activity/colors.c:180
408
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:518
409
#: ../src/smallnumbers-activity/smallnumbers.c:616
410 411
msgid "Select sound locale"
msgstr "Kies klank-lokaliteit"
412

413
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:56
414 415
msgid "Editing a Class"
msgstr "Redigeer 'n klas"
416

417
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:61
418 419
msgid "Editing class: "
msgstr "Redigeer klas: "
420

421
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:64
422 423
msgid "Editing a new class"
msgstr "Redigeer 'n nuwe klas"
424

425
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:86
426 427
msgid "Class:"
msgstr "Klass:"
428

429 430
#. FIXME: How to remove the default selection
#. Label and Entry for the teacher name
431
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:99
432 433
msgid "Teacher:"
msgstr "Onderwyser:"
434

435
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:109
436 437
msgid "Assign all the users belonging to this class"
msgstr "Wys al die gebruikers toe wat aan hierdie klas behoort"
438

439 440 441 442
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:246
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:258
#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:150
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:191
443 444
msgid "First Name"
msgstr "Naam"
445

446 447 448 449
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:257
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:269
#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:160
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:201
450 451
msgid "Last Name"
msgstr "Van"
452

453
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:332
454 455
msgid "You need to provide at least a name for your class"
msgstr "Jy moet ten minste 'n naam vir jou klas verskaf"
456

457
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:377
458 459
msgid "There is already a class with this name"
msgstr "Daar is reeds 'n klas met hierdie naam"
460

461 462 463
#: ../src/administration-activity/admin/class_list.py:165
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:263
#: ../src/administration-activity/admin/profile_group_list.py:140
464 465
msgid "Class"
msgstr "Klas"
466

467
#: ../src/administration-activity/admin/class_list.py:175
468 469
msgid "Teacher"
msgstr "Onderwyser"
470

471
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:56
472 473
msgid "Editing a Group"
msgstr "Redigeer 'n groep"
474

475
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:62
476 477
msgid "Editing group: "
msgstr "Redigeer groep: "
478

479
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:63
480 481
msgid " for class: "
msgstr " vir klas: "
482

483
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:66
484 485 486
msgid "Editing a new group"
msgstr "Redigeer 'n nuwe groep"

487
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:86
488 489 490 491 492
msgid "Group:"
msgstr "Groep:"

#. FIXME: How to remove the selection
#. Label and Entry for the first name
493 494
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:98
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:95
495 496 497 498
msgid "Description:"
msgstr "Beskrywing:"

#. Top message gives instructions
499
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:109
500 501 502
msgid "Assign all the users belonging to this group"
msgstr "Wys al die gebruikers toe wat aan hierdie groep behoort"

503
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:352
504 505 506
msgid "You need to provide at least a name for your group"
msgstr "Jy moet ten minste 'n naam vir jou groep verskaf"

507
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:366
508 509 510
msgid "There is already a group with this name"
msgstr "Daar is reeds 'n groep met hierdie naam"

511
#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:82
512 513 514
msgid "Select a class:"
msgstr "Kies 'n klas:"

515 516 517
#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:210
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:273
#: ../src/administration-activity/admin/profile_group_list.py:150
518 519 520
msgid "Group"
msgstr "Groep"

521 522 523 524
#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:221
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:283
#: ../src/administration-activity/admin/profile_group_list.py:160
#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:194
525 526 527
msgid "Description"
msgstr "Beskrywing"

528
#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:318
529 530 531
msgid "You must first select a group in the list"
msgstr "Jy moet eers 'n groep in die lys kies"

532 533
#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:170
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:211
534 535 536
msgid "Birth Date"
msgstr "Geboortedatum"

537
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:91
538 539 540 541
msgid "Select a user:"
msgstr "Kies 'n gebruiker:"

#. Insert the ALL option (HACK, use the user_id -2 to indicate ALL)
542
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:102
543 544 545
msgid "All users"
msgstr "Alle gebruikers"

546 547 548
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:108
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:295
#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:117
549 550 551 552 553 554
#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:125
#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:398
msgid "Default"
msgstr "Verstek"

#. Reset buttons
555
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:162
556 557 558
msgid "Reset"
msgstr "Stel terug"

559
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:216
560 561 562
msgid "Date"
msgstr "Datum"

563
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:226
564 565 566
msgid "User"
msgstr "Gebruiker"

567
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:236
568 569 570
msgid "Board"
msgstr "Bord"

571 572
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:246
#: ../src/redraw-activity/redraw.py:339
573 574 575
msgid "Level"
msgstr "Vlak"

576
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:256
577 578 579
msgid "Sublevel"
msgstr "Subvlak"

580
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:266
581 582 583
msgid "Duration"
msgstr "Duur"

584
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:276
585 586 587
msgid "Status"
msgstr "Status"

588 589
#: ../src/administration-activity/admin/module_boards.py:49
#: ../src/administration-activity/admin/module_boards.py:77
590 591 592
msgid "Boards"
msgstr "Borde"

593 594
#: ../src/administration-activity/admin/module_groups.py:46
#: ../src/administration-activity/admin/module_groups.py:69
595 596 597
msgid "Groups"
msgstr "Groepe"

598 599
#: ../src/administration-activity/admin/module_profiles.py:47
#: ../src/administration-activity/admin/module_profiles.py:68
600 601 602
msgid "Profiles"
msgstr "Profiele"

603 604
#: ../src/administration-activity/admin/module_reports.py:48
#: ../src/administration-activity/admin/module_reports.py:77
605 606 607
msgid "Reports"
msgstr "Verslae"

608 609 610
#: ../src/administration-activity/admin/module_reports.py:77
#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:47
#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:69
611 612 613
msgid "Users"
msgstr "Gebruikers"

614 615
#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:47
#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:69
616 617 618
msgid "Classes"
msgstr "Klasse"

619
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:56
620 621 622
msgid "Editing a Profile"
msgstr "Redigeer 'n profiel"

623
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:61
624 625 626
msgid "Editing profile: "
msgstr "Redigeer profiel: "

627
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:64
628 629 630
msgid "Editing a new profile"
msgstr "Redigeer 'n nuwe profiel"

631
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:83
632 633 634 635
msgid "Profile:"
msgstr "Profiel:"

#. Top message gives instructions
636
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:106
637 638 639
msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
msgstr "Wys al die groepe toe wat aan hierdie profiel behoort"

640
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:371
641 642 643
msgid "You need to provide at least a name for your profile"
msgstr "Jy moet ten minste 'n naam vir jou profiel verskaf"

644
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:393
645 646 647
msgid "There is already a profile with this name"
msgstr "Daar is reeds 'n profiel met hierdie naam"

648
#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:184
649 650 651
msgid "Profile"
msgstr "Profiel"

652
#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:311
653 654 655
msgid "[Default]"
msgstr "[Verstek]"

656
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:47
657 658 659
msgid "Editing a User"
msgstr "Redigeer 'n gebruiker"

660
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:52
661 662 663
msgid "Editing a User "
msgstr "Redigeer 'n gebruiker "

664
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:58
665 666 667
msgid "Editing a new user"
msgstr "Redigeer 'n nuwe gebruiker"

668
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:75
669 670 671 672 673
msgid "Login:"
msgstr "Meld aan:"

#. FIXME: How to remove the selection
#. Label and Entry for the first name
674
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:86
675 676 677 678
msgid "First name:"
msgstr "Naam:"

#. Label and Entry for the last name
679
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:95
680 681 682 683
msgid "Last name:"
msgstr "Van:"

#. Label and Entry for the birth date
684
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:104
685 686 687
msgid "Birth date:"
msgstr "Geboortedatum:"

688
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:153
689 690 691 692 693
msgid ""
"You need to provide at least a login, first name and last name for your users"
msgstr ""
"Jy moet ten minste 'n aanmeldnaam, voornaam en van vir jou gebruikers verskaf"

694
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:170
695 696 697
msgid "There is already a user with this login"
msgstr "Daar is reeds 'n gebruiker met hierdie gebruikernaam"

698
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:285
699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709
msgid ""
"To import a user list from a file, first select a class.\n"
"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
"login;First name;Last name;Date of birth\n"
"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
msgstr ""
"Om 'n gebruikerlys van 'n lêer af in te voer, kies eers 'n klas.\n"
"LÊERFORMAAT: Jou lêer moet as volg geformateer wees:\n"
"aanmeld;Voornaam;Van;geboorte\n"
"Die skeier word outobespeur, en kan ',', ';' of ':' wees"

710
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:363
711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081
#, python-format
msgid ""
"One or more logins are not unique !\n"
"You need to change them: %s !"
msgstr ""
"Een of meer aanmeldname is nie uniek nie!\n"
"Jy moet hulle verander: %s !"

#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
msgid ""
"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
"for example, then the language used for saying the names of colors.\n"
"- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In "
"the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the "
"profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You "
"can add multiple profiles, with different lists of boards, and different "
"languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing "
"the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also "
"choose a profile from the command line.\n"
"- You can add users, classes and for each class, you can create groups of "
"users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign "
"one or more groups to a profile, after which those new logins will appear "
"after restarting GCompris. Being able to identify individual children in "
"GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the "
"children as individuals; they can learn to type in and recognize their own "
"usernames (login is configurable)."
msgstr ""
"- In die 'Borde'-afdeling kan jy die lys aktiwiteite verstel. Wissel net die "
"opsies in die boomaansig. Jy kan die taal verander wat vir lees gebruik "
"word, asook die taal wat gebruik word om die kleure hardop te sê.\n"
"- Jy kan meervoudige konfigurasies stoor, en maklik tussen hulle wissel. "
"Voeg 'n profiel by in die 'Profiel'-afdeling, kies dan die profiel in die "
"'Bord'-afdeling in die kombokassie, en kies dan die borde wat jy aktief wil "
"hê. Jy kan meervoudige profiele byvoeg, met verskillende lyste borde en "
"verskillende tale. Jy kan die verstek-profiel in die 'Profiel'-afdeling stel "
"deur die profiel te kies wat jy wil hê en dan die 'Verstek'-knoppie te "
"kliek. Jy kan ook 'n profiel kies vanaf die opdragreël.\n"
"- Jy kan gebruikers en klasse byvoeg, en vir elke klas kan jy groepe "
"gebruikers skep. Let op dat jy gebruikers van 'n kommageskeide lêer af kan "
"invoer. Wys een of meer groepe aan 'n profiel toe, en wanneer jy GCompris "
"herbegin, sal nuwe aanmeldings verskyn. Aangesien jy individuele kinders in "
"GCompris kan identifiseer, kan jy individuele verslae saamstel. Die program "
"herken ook kinders as individue -- hulle kan hul eie gebruikername herken en "
"intik (die aanmeldnaam kan verstel word)."

#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
msgid "GCompris Administration Menu"
msgstr "GCompris-administrasiekieslys"

#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
msgid ""
"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
"strengths and needs of their children."
msgstr ""
"As jy GCompris by jou behoeftes wil aanpas, kan jy dit in die "
"administrasiemodule hier doen. Die eindelike doel is om rapporte vir elke "
"kind op te stel wat ouers en onderwysers kan gebruik om die kind se "
"vordering, sterk punte en behoeftes te bepaal."

#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
msgstr "Linkskliek met die muis om 'n aktiwiteit te kies"

#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
msgid "Advanced colors"
msgstr "Moeiliker kleure"

#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
msgid "Can read"
msgstr "Kan lees"

#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
msgid "Click on the correct color"
msgstr "Kliek op die korrekte kleur"

#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
msgid "Click on the correct colored box."
msgstr "Kliek op die boksie met die regte kleur."

#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
msgid "Learn to recognize unusual colors."
msgstr "Leer om ongewone kleure te herken."

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
msgid "almond"
msgstr "amandel"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
msgid "chestnut"
msgstr "vos"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
msgid "claret"
msgstr "klaret"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
msgid "cobalt"
msgstr "kobalt"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
msgid "coral"
msgstr "koraal"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
msgid "corn"
msgstr "mielie"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
msgid "cyan"
msgstr "siaan"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
msgid "sienna"
msgstr "geelbruin"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
msgid "lime"
msgstr "lemmetjie"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
msgid "sage"
msgstr "salie"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
msgid "salmon"
msgstr "salm"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
msgid "sapphire"
msgstr "saffier"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
msgid "sepia"
msgstr "sepia"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
msgid "sulphur"
msgstr "swael"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
msgid "tea"
msgstr "tee"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
msgid "turquoise"
msgstr "turkoois"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
msgid "absinthe"
msgstr "alsem"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
msgid "alabaster"
msgstr "albas"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
msgid "amber"
msgstr "amber"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
msgid "amethyst"
msgstr "purper"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
msgid "anise"
msgstr "anys"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
msgid "aquamarine"
msgstr "akwamaryn"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
msgid "mahogany"
msgstr "mahonie"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
msgid "vermilion"
msgstr "vermiljoen"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
msgid "aubergine"
msgstr "brinjal"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
msgid "ceruse"
msgstr "loodwit"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
msgid "chartreuse"
msgstr "chartreuse"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
msgid "emerald"
msgstr "smarag"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
msgid "fawn"
msgstr "vaalbruin"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
msgid "fuchsia"
msgstr "fuchsia"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
msgid "glaucous"
msgstr "seegroen"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
msgid "ruby"
msgstr "roby"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
msgid "auburn"
msgstr "auburn"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
msgid "azure"
msgstr "asuur"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
msgid "bistre"
msgstr "roetbruin"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
msgid "celadon"
msgstr "wilgergroen"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
msgid "cerulean"
msgstr "hemelsblou"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
msgid "crimson"
msgstr "karmosyn"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
msgid "greyish-brown"
msgstr "grysbruin"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
msgid "dove"
msgstr "duif"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
msgid "garnet"
msgstr "granaat"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
msgid "indigo"
msgstr "indigo"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
msgid "ivory"
msgstr "ivoor"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
msgid "jade"
msgstr "jaspis"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
msgid "lavender"
msgstr "laventel"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
msgid "lichen"
msgstr "korsmos"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
msgid "wine"
msgstr "wyn"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
msgid "larch"
msgstr "lorkeboom"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
msgid "lilac"
msgstr "ligpers"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
msgid "magenta"
msgstr "magenta"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
msgid "malachite"
msgstr "malagiet"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
msgid "mimosa"
msgstr "mimosa"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
msgid "navy"
msgstr "vlootblou"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
msgid "ochre"
msgstr "oker"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
msgid "olive"
msgstr "olyf"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
msgid "greyish blue"
msgstr "grysblou"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
msgid "mauve"
msgstr "mauve"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
msgid "opaline"
msgstr "opaal"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
msgid "pistachio"
msgstr "pistachio"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
msgid "platinum"
msgstr "platinum"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
msgid "purple"
msgstr "pers"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
msgid "ultramarine"
msgstr "ultramaryn"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
msgid "dark purple"
msgstr "donker pers"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
msgid "plum"
msgstr "pruim"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
msgid "prussian blue"
msgstr "Pruissiese blou"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
msgid "rust"
msgstr "roes"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
msgid "saffron"
msgstr "saffraan"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
msgid "vanilla"
msgstr "vanielje"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
msgid "verdigris"
msgstr "kopergroen"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
msgid "veronese"
msgstr "Veronees"

#. TRANSLATORS: Put here the mathematical operators '+-x/' for your language.
#: ../src/algebra_by-activity/algebra.c:186
1082
#: ../src/memory-activity/memory.c:946
1083 1084 1085
msgid "+-×÷"
msgstr "+-×÷"

1086 1087
#: ../src/algebra_by-activity/algebra.c:411
#: ../src/readingh-activity/reading.c:630
1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121
msgid "I am Ready"
msgstr "Ek is gereed"

#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:1
msgid ""
"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
"just try again."
msgstr ""
"'n Maalsom met twee getalle word gewys. Gee die antwoord (die produk) regs "
"van die gelykaan-teken. Gebruik die links- en regs-pyltjies om jou antwoord "
"te wysig en druk die Enter-knoppie om te sien of jy reg is. Indien nie, "
"probeer gerus weer."

#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:2
#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:2
#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:2
msgid "Answer some algebra questions"
msgstr "Beantwoord 'n paar algebravrae"

#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:3
msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
msgstr "Gee die produk van twee getalle, in 'n beperkte tyd"

#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:4
msgid "Multiplication table"
msgstr "Maaltafel"

#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:5
msgid "Practice the multiplication operation"
msgstr "Oefen om te maal"

#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:1
1122
#: ../src/erase_2clic-activity/erase_2clic.xml.in.h:1
1123 1124 1125 1126 1127 1128
#: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:1
msgid ""
"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
"pictures. Thanks a lot, Ralf."
msgstr ""
1129 1130 1131
"Diereprente kom van Ralf Schmode se dierefotografiebladsy (http://schmode."
"net/). Ralf het vriendelik goedkeuring aan GCompris verleen om sy prente te "
"gebruik. Baie dankie, Ralf."
1132

1133
#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:2
1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141
msgid ""
"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
"clicking on it again."
msgstr ""
"Kies die getalle en reken-bewerkings bo-aan die bordarea om die aangeduide "
"resultaat te gee. Jy kan 'n getal of bewerking ontkies deur weer daarop te "
"kliek."
1142

1143
#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:3
1144 1145 1146
msgid ""
"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
"value."
1147 1148
msgstr "Rangskik die reken-bewerkings om by die gegewe waarde te pas."

1149
#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:4
1150 1151 1152
msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
msgstr "Kry die reeks korrekte bewerkings wat by die gegewe antwoord pas"

1153
#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:5
1154 1155 1156
msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
msgstr "Die vier reken-bewerkings. Kombineer verskeie reken-bewerkings."

1157
#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:6
1158 1159 1160 1161 1162 1163
msgid ""
"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
"value"
msgstr ""
"Werk uit die regte kombinasie van getalle en bewerkings om by die gegewe "
"waarde te pas"
1164

1165
#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:1
1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175
msgid ""
"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
"right. If not, just try again."
msgstr ""
"'n Aftreksom met twee getalle word gewys. Gee die antwoord (die verskil) "
"regs van die gelykaan-teken. Gebruik die links- en regs-pyltjies om jou "
"antwoord te wysig en druk die Enter-knoppie om te sien of jy reg is. Indien "
"nie, probeer gerus weer."
1176

1177
#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:3
1178 1179 1180
msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
msgstr "Gee die verskil tussen twee getalle, in 'n beperkte tyd"

1181
#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:4
1182 1183 1184
msgid "Practice the subtraction operation"
msgstr "Oefen om af te trek"

1185
#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:5
1186 1187 1188
msgid "Simple subtraction"
msgstr "Eenvoudige aftrekking"

1189
#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:1
1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199
msgid ""
"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
"If not, just try again."
msgstr ""
"'n Optelsom met twee getalle word gewys. Gee die antwoord (die som) regs van "
"die gelykaan-teken. Gebruik die links- en regs-pyltjies om jou antwoord te "
"wysig en druk die Enter-knoppie om te sien of jy reg is. Indien nie, probeer "
"gerus weer."
1200

1201
#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:3
1202 1203 1204 1205 1206 1207
msgid ""
"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
"line addition."
msgstr ""
"Gee die som van twee getalle, in 'n beperkte tyd. Inleiding tot eenvoudige "
"optelling in serie."
1208

1209
#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:4
1210 1211 1212
msgid "Practice the addition operation"
msgstr "Oefen om op te tel"

1213
#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:5
1214 1215 1216
msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
msgstr "Eenvoudige optelling. Kan geskrewe getalle herken"

1217
#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:1
1218 1219 1220
msgid "Complete a list of symbols"
msgstr "Voltooi 'n lys simbole"

1221
#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:2
1222 1223 1224
msgid "Find the next symbol in a list."
msgstr "Gee die volgende simbool in 'n lys."

1225
#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:3
1226 1227 1228
msgid "Logic training activity"
msgstr "Logikaleer-aktiwiteit"

1229 1230 1231
#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:4
#: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:3
#: ../src/melody-activity/melody.xml.in.h:4
1232 1233 1234
msgid "Move and click the mouse"
msgstr "Beweeg en kliek met die muis"

1235
#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:5
1236 1237 1238
msgid "algorithm"
msgstr "algoritme"

1239 1240
#: ../src/anim-activity/Color.py:86
msgid "Fill color..."
1241
msgstr "Invulkleur..."
1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317

#: ../src/anim-activity/Color.py:98
msgid "Stroke color..."
msgstr "Lynkleur..."

#: ../src/anim-activity/anim.py:103
msgid "Save..."
msgstr "Stoor..."

#: ../src/anim-activity/anim.py:109
msgid "Load..."
msgstr "Laai..."

#: ../src/anim-activity/anim.py:115
msgid "Run the animation"
msgstr "Begin die animasie"

#: ../src/anim-activity/anim.py:121
msgid "Select"
msgstr "Kies"

#: ../src/anim-activity/anim.py:127
msgid "Rectangle"
msgstr "Reghoek"

#: ../src/anim-activity/anim.py:133
msgid "Filled rectangle"
msgstr "Gevulde reghoek"

#: ../src/anim-activity/anim.py:139
msgid "Circle"
msgstr "Sirkel"

#: ../src/anim-activity/anim.py:145
msgid "Filled circle"
msgstr "Gevulde sirkel"

#: ../src/anim-activity/anim.py:151
msgid "Line"
msgstr "Lyn"

#: ../src/anim-activity/anim.py:157
#: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.c:87
#: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.c:426
msgid "Text"
msgstr "Teks"

#: ../src/anim-activity/anim.py:163
msgid "Image..."
msgstr "Prent..."

#: ../src/anim-activity/anim.py:169
msgid "Fill"
msgstr "Vul in"

#: ../src/anim-activity/anim.py:175
msgid "Delete"
msgstr "Skrap"

#: ../src/anim-activity/anim.py:181
msgid "Flip"
msgstr "Swaai om"

#: ../src/anim-activity/anim.py:187
msgid "Raise"
msgstr "Bring vorentoe"

#: ../src/anim-activity/anim.py:193
msgid "Lower"
msgstr "Neem agtertoe"

#: ../src/anim-activity/anim.py:753
msgid "Current frame"
msgstr "Huidige raampie"

#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:1
1318 1319 1320
msgid "Create a drawing or an animation"
msgstr "Teken 'n prentjie of animasie"

1321
#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:2
1322 1323 1324
msgid "Free drawing and animation tool."
msgstr "Hulpmiddel vir vryteken en animasie."

1325
#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:3
1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335
msgid ""
"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
"be used."
msgstr ""
"In hierdie speletjie kan kinders vrylik teken. Die doel is om te ontdek hoe "
"'n mens aantreklike tekeninge met eenvoudige vorms kan maak: daar is "
"reghoeke, ovale en strepe. 'n Stel prentjie kan ook gebruik word, wat die "
"kinders 'n wyer verskeidenheid keuses gee."
1336

1337
#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:4 ../src/draw-activity/draw.xml.in.h:4
1338 1339 1340
msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
msgstr "Moet die muis maklik kan beweeg en kliek"

1341
#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:5
1342 1343 1344
msgid ""
"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354
"drawing, you can select a new frame to work on by selecting one of the small "
"rectangles on the bottom. Each frame contains the same content as its "
"previous one. You can then edit it by moving objects a little bit or adding/"
"deleting objects. When you create several frames and then click on the "
"'film' button, you will see all your images in a continuous slide-show (an "
"infinite loop pattern). You can change the last image in your film by right "
"clicking on a time frame. You can also change the viewing speed in this "
"mode. In viewing mode, click on the 'drawing' button to return to drawing "
"mode. You can also save and reload your animations with the 'floppy disk' "
"and 'folder' buttons."
1355 1356 1357
msgstr ""
"Kies 'n tekenhulpmiddel links, en kies 'n kleur hier onder. Kliek en sleep "
"dan in die wit area om 'n nuwe vorm te maak. Wanneer jy klaar is met jou "
1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
"tekening kan jy 'n nuwe raampie kies om aan te werk deur een van die klein "
"reghoeke aan die onderkant te kies. Elke raampie bevat dieselfde inhoud as "
"sy vorige ene. Jy kan dit dan redigeer deur voorwerpe bietjie te beweeg of "
"by te voeg en weg te neem. As jy verskeie tekeninge maak, en dan die 'fliek'-"
"knoppie druk, sal jou prentjies almal in 'n skyfievertoning gewys word "
"(sonder ophou). Verander die laaste prentjie in die film deur regs te kliek "
"op 'n tydraampie. Jy kan ook die kykspoed verander in hierdie modus. Kliek "
"op die 'tekening'-knoppie in kykmodus om na die tekening terug te keer. Jy "
"kan ook jou animasies stoor en oproep met die 'slapskyf'- en gids'-knoppies."

#: ../src/awele-activity/awele.c:158
#, c-format
msgid ""
"File '%s' is not found.\n"
"You cannot play this activity."
msgstr ""
"Die lêer '%s' is nie gevind nie.\n"
"Hierdie aktiwiteit kan nie gespeel word nie."

#: ../src/awele-activity/awele.c:349
msgid "NORTH"
msgstr "Noord"

#: ../src/awele-activity/awele.c:361
msgid "SOUTH"
msgstr "Suid"

#: ../src/awele-activity/awele.c:523
msgid "Choose a house"
msgstr "Kies 'n huis"

#: ../src/awele-activity/awele.c:638
msgid "Your turn to play ..."
msgstr "Jou beurt om te speel..."

#: ../src/awele-activity/awele.c:679
msgid "Not allowed! Try again !"
msgstr "Mag nie! Probeer weer!"

#: ../src/awele-activity/awele.xml.in.h:1
1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421
msgid ""
"At the beginning of the game four seeds are placed in each house. Players "
"take turns moving the seeds. In each turn, a player chooses one of the six "
"houses under his or her control. The player removes all seeds from this "
"house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise "
"from the original house, in a process called sowing. Seeds are not "
"distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. That "
"is, the starting house is left empty; if it contained 12 seeds, it is "
"skipped, and the twelfth seed is placed in the next house. After a turn, if "
"the last seed was placed into an opponent's house and brought its total to "
"two or three, all the seeds in that house are captured and placed in the "
"player's scoring house (or set aside if the board has no scoring houses). If "
"the previous-to-last seed also brought the total seeds in an opponent's "
"house to two or three, these are captured as well, and so on. However, if a "
"move would capture all an opponent's seeds, the capture is forfeited, and "
"the seeds are instead left on the board, since this would prevent the "
"opponent from continuing the game. The proscription against capturing all an "
"opponent's seeds is related to a more general idea, that one ought to make a "
"move that allows the opponent to continue playing. If an opponent's houses "
"are all empty, the current player must make a move that gives the opponent "
"seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in "
"his/her own territory, ending the game. (Source Wikipedia &lt;http://en."
"wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
msgstr ""
1422
"Aan die begin van die spelet word vier sade in elke huisie geplaas. Spelers "
1423 1424 1425
"neem beurte om die saadjies te skuif. Wanneer dit sy beurt is, kies 'n "
"speler een van die ses huisies onder sy beheer. Hy haal al die sade uit die "
"huisie, en laat val een saad in elke huisie regsom (antikloksgewys). Dit "
1426
"word geenoem. Sade word nie in die tellinghuisies gesaai nie, en ook nie in "
1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440
"die huisie waar die sade vandaan kom nie. Die begin-huisie word dus leeg "
"gelaat. As daar byvoorbeeld 12 sade was, word die huisie oorgeslaan en die "
"twaalfde saad word in die volgende huisie gesaai. As die laaste saad in een "
"van die opponent se huisies gesaai is, en die getal sade in daardie huisie "
"is twee of drie, word al die sade in daardie huisie gewen en in die speler "
"se telling-huisie geplaas (of langs die bord geplaas as daar geen telling-"
"huisies is nie). As die voorlaaste saad ook die totale sade in die ander "
"speler se huisie tot twee of drie gebring het, word daardie sade ook gewen. "
"As 'n skuif egter sou plaasvind wat al die ander speler se sade sou neem, "
"word geen sade gewen nie, omdat dit die ander speler sal keer om verder te "
"speel. 'n Mens moet eintlik probeer om 'n soort skuif te maak wat die ander "
"persoon nog steeds toelaat om verder te speel. As die ander speler se "
"huisies almal leeg is, moet die huidige speler 'n skuif maak wat die ander "
"speler sade gee. As so 'n skuif nie moontlik is nie, wen die huidige speler "
1441 1442
"al die sade in sy eie huisies, en die spel eindig. (Bron Wikipedia "
"&lt;http://en.wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
1443

1444
#: ../src/awele-activity/awele.xml.in.h:2
1445 1446 1447
msgid "Oware"
msgstr "Oware"

1448
#: ../src/awele-activity/awele.xml.in.h:3
1449 1450 1451
msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
msgstr "Speel die strategiespeletjie, Oware, teen Tux"

1452
#: ../src/awele-activity/awele.xml.in.h:4
1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461
msgid ""
"The object of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since "
"the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to accomplish this. "
"Since there are an even number of seeds, it is possible for the game to end "
"in a draw, where each player has captured 24. The game is over when one "
"player has captured 25 or more stones, or both players have taken 24 stones "
"each (draw). If both players agree that the game has been reduced to an "
"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
msgstr ""
1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468
"Die doel van die spele is om meer sade as die ander speler te wen. Daar is "
"48 sade, dus hoef 'n mens net 25 sade te wen om die spel te wen. Omdat daar "
"'n ewe getal sade is, is dit moontlik dat die spel gelykop eindig (elke "
"speler het dan 24 sade). Die speletjie is verby wanneer een speler 25 of "
"meer sade gewen het, of as beide spelers 24 sade gewen het (gelykop). Die "
"spel kan ook beëindig word as albei spelers van mening is dat die speletjie "
"besig is om eindeloos voort te duur."
1469

1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477
#: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:1
#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
1478 1479 1480
msgid "Drag and Drop the items to make them match"
msgstr "Sleep en los die items sodat hulle pas"

1481
#: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:2
1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494
msgid ""
"In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box "
"(at the left of the main board) another set of objects is shown, each object "
"in the group on the left matching exactly one object in the main board area. "
"This game challenges you to find the logical link between these objects. How "
"do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main "
"area."
msgstr ""
"Op die hoofbord is 'n stel voorwerpe. In die vertikale boks (links van die "
"hoofbord) is nog 'n stel voorwerpe. Elke voorwerp in die groep links pas by "
"een voorwerp op die hoofbord. In hierdie speletjie moet jy die logiese "
"skakel tussen die voorwerpe vind. Hoe pas hulle saam? Sleep elke voorwerp na "
"die regte rooi spasie op die hoofbord."
1495

1496
#: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:3
1497 1498 1499
msgid "Matching Items"
msgstr "Passende items"

1500
#: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:4
1501 1502 1503
msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
msgstr "Motoriese koördinasie. Konsepsuele passing."

1504
#: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:5
1505 1506 1507
msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
msgstr "Muisbeheer: beweging, sleep en los. Kulturele verwysings."

1508
#: ../src/babymatch-activity/shapegame.c:1903
1509
#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:671
1510
#: ../src/colors-activity/colors.c:168
1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
#, c-format
msgid ""
"<b>%1$s</b> configuration\n"
" for profile <b>%2$s</b>"
msgstr ""
"<b>%1$s</b>-konfigurasie\n"
" vir profiel <b>%2$s</b>"

#: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:1
1520 1521 1522
msgid "Complete the puzzle"
msgstr "Voltooi die legkaart"

1523
#: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:2
1524
#: ../src/details-activity/details.xml.in.h:1
1525 1526 1527 1528 1529 1530
msgid ""
"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
"left, to the matching space in the puzzle."
msgstr ""
"Voltooi die legkaart deur elke stuk van die groep stukke links te sleep na "
"die passende ruimte in die legkaart."
1531

1532
#: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:3
1533
#: ../src/details-activity/details.xml.in.h:2
1534 1535 1536
msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
msgstr "Sleep en los die vorms op die regte teikens"

1537
#: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:4
1538
#: ../src/details-activity/details.xml.in.h:4
1539 1540 1541
msgid "Good mouse-control"
msgstr "Goeie muisbeheer"

1542 1543 1544
#: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:5
msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
msgstr "Die hond is deur Andre Connes verskaf en ingevolge die GPL vrygestel"
1545

1546
#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
1547 1548 1549
msgid "Hello ! My name is Lock."
msgstr "Hallo! My naam is Lok."

1550
#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
1551 1552 1553
msgid "Lock on the grass."
msgstr "Lok op die gras."

1554
#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
1555 1556 1557
msgid "Lock with colored shapes."
msgstr "Lok met kleurryke vorms."

1558
#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board8_0.xml.in.h:1
1559
msgid "Paul Gauguin, Arearea - 1892"
1560
msgstr "Paul Gauguin, Arearea - 1892"
1561

1562 1563
#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board8_1.xml.in.h:1
msgid "Pieter Bruegel the Elder, The peasants wedding - 1568"
1564 1565
msgstr "Pieter Bruegel die oue, Boerebruilof - 1568"

1566
#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board8_2.xml.in.h:1
1567 1568 1569
msgid "The Lady and the Unicorn - XVe century"
msgstr "Die dame en die eenhoring - 15e eeu"

1570
#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board8_3.xml.in.h:1
1571 1572 1573
msgid "Vincent van Gogh, Bedroom in Arles - 1888"
msgstr "Vincent van Gogh, Slaapkamer in Arles - 1888"

1574 1575 1576
#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board8_4.xml.in.h:1
msgid "Ambrosius Bosschaert the Elder, Flower Still Life - 1614"
msgstr "Ambrosius Bosschaert die ouer, Blomstillewe - 1614"
1577

1578
#: ../src/ballcatch-activity/ballcatch.py:75
1579
#: ../src/ballcatch-activity/ballcatch.xml.in.h:2
1580 1581 1582 1583 1584
msgid ""
"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
"line."
msgstr ""
"Druk die twee Shift-knoppies gelyk om die bal in 'n reguit lyn te laat gaan."
1585

1586 1587 1588 1589
#: ../src/ballcatch-activity/ballcatch.xml.in.h:1
msgid "Make the ball go to Tux"
msgstr "Laat die bal na Tux gaan"

1590
#: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:1
1591 1592 1593
msgid "Brain"
msgstr "Brein"

1594
#: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:2
1595 1596 1597
msgid "Don't use the last ball"
msgstr "Moenie die laaste bal gebruik nie"

1598 1599
#: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:3
#: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:2
1600
msgid "Logic-training activity"
1601
msgstr "Logikaleer-aktiwiteit"
1602

1603
#: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:4
1604 1605 1606 1607 1608 1609
msgid ""
"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
msgstr ""
"Sit balle in die gate. Jy wen as die rekenaar gedwing word om die laaste bal "
"in te sit. As jy wil hê Tux moet begin, kliek op hom."
1610

1611
#: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:5
1612
msgid "bar game"
1613
msgstr "staafspeletjie"
1614

1615
#: ../src/billard-activity/billard.c:89 ../src/erase-activity/erase.c:85
1616 1617 1618 1619 1620
#: ../src/erase-activity/erase.xml.in.h:4
msgid "Move the mouse"
msgstr "Beweeg die muis"

#: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:1
1621 1622 1623
msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
msgstr "Skop die bal tot in die swart gat regs"

1624
#: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:2
1625 1626 1627
msgid "Kick the ball into the goal"
msgstr "Skop die bal in die doelhok in"

1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635
#: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:3
#: ../src/chess_computer-activity/chess_computer.xml.in.h:2
#: ../src/chess_movelearn-activity/chess_movelearn.xml.in.h:3
#: ../src/chess_partyend-activity/chess_partyend.xml.in.h:2
#: ../src/clickgame-activity/clickgame.xml.in.h:5
#: ../src/connect4-2players-activity/connect4-2players.xml.in.h:5
#: ../src/connect4-activity/connect4.xml.in.h:6
#: ../src/erase-activity/erase.xml.in.h:3
1636
#: ../src/erase_2clic-activity/erase_2clic.xml.in.h:6
1637 1638 1639 1640 1641 1642
#: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:6
#: ../src/fifteen-activity/fifteen.xml.in.h:2
#: ../src/hanoi-activity/hanoi.xml.in.h:3
#: ../src/memory-activity/memory.xml.in.h:4
#: ../src/penalty-activity/penalty.xml.in.h:4
#: ../src/tangram-activity/tangram.xml.in.h:8
1643 1644 1645
msgid "Mouse-manipulation"
msgstr "Muisbeheer"

1646
#: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:4
1647 1648 1649 1650 1651 1652
msgid ""
"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
msgstr ""
"Wys die muis en kliek op die bal om die spoed en rigting van die bal te "
"stel. Hoe nader jy aan die middel kliek, hoe stadiger beweeg die bal."
1653

1654
#: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:5
1655 1656 1657
msgid "The football game"
msgstr "Die sokkerspeletjie"

1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665
#: ../src/boards/menu2.c:135
msgid "Main Menu Second Version"
msgstr "Hoofkieslys, tweede weergawe"

#: ../src/boards/menu2.c:136
msgid "Select a Board"
msgstr "Kies 'n bord"

1666 1667 1668 1669 1670 1671
#: ../src/boards/menu2.c:266
#, c-format
msgid "Number of activities: %d"
msgstr "Aantal aktiwiteite: %d"

#: ../src/boards/python.c:64 ../src/boards/python.c:88
1672 1673 1674
msgid "Python Board"
msgstr "Python-bord"

1675
#: ../src/boards/python.c:65
1676 1677 1678
msgid "Special board that embeds python into GCompris."
msgstr "Spesiale bord wat Python in GCompris inbou."

1679
#: ../src/boards/python.c:89
1680 1681 1682 1683
msgid "Special board that embeds python into gcompris."
msgstr "Spesiale bord wat Python in GCompris inbou."

#: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:1
1684
#: ../src/hydroelectric-activity/hydroelectric.xml.in.h:2
1685 1686 1687 1688 1689
#: ../src/watercycle-activity/watercycle.xml.in.h:2
msgid "Drawing by Stephane Cabaraux."
msgstr "Tekening deur Stephane Cabaraux."

#: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:2
1690 1691 1692
msgid "Operate a canal lock"
msgstr "Beheer 'n sluis"

1693
#: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:3
1694 1695 1696 1697 1698 1699
msgid ""
"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
"find out how a canal lock works."
msgstr ""
"Tux het 'n probleem met sy boot. Hy moet hom deur die sluis vat. Help Tux en "
"leer hoe 'n sluis werk."
1700

1701
#: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:4
1702 1703 1704 1705 1706 1707
msgid ""
"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
msgstr ""
"Jy is in beheer van die sluis. Maak die hekke in die regte volgorde oop "
"sodat Tux in al twee rigtings deur die sluis kan gaan."
1708

1709
#: ../src/chat-activity/chat.py:87
1710 1711 1712
msgid "All messages will be displayed here.\n"
msgstr "Alle boodskappe sal hier gewys word.\n"

1713
#: ../src/chat-activity/chat.py:139
1714 1715 1716
msgid "Your Friends"
msgstr "Jou vriende"

1717
#: ../src/chat-activity/chat.py:172
1718 1719 1720
msgid "Your Channel"
msgstr "Jou kanaal"

1721
#: ../src/chat-activity/chat.py:198
1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
msgid ""
"Type your message here, to send to other GCompris users on your local "
"network."
msgstr ""
"Tik jou boodskap hier om na ander GCompris-gebruikers op jou plaaslike "
"netwerk te stuur."

1729 1730 1731 1732 1733
#: ../src/chat-activity/chat.py:244
msgid "color"
msgstr "kleur"

#: ../src/chat-activity/chat.py:323
1734 1735 1736
msgid ""
"ERROR: Failed to initialize the network interface. You cannot communicate."
msgstr ""
1737 1738
"FOUT: Kon nie die netwerkkoppelvlak inisialiseer nie. Jy kan nie kommunikeer "
"nie."
1739

1740 1741 1742 1743 1744
#: ../src/chat-activity/chat.py:433
msgid "Has left the chat."
msgstr "Het die geselskap verlaat."

#: ../src/chat-activity/chat.py:512
1745 1746 1747
msgid "You must set a channel in your channel entry box first.\n"
msgstr "Tik eers 'n kanaal in die kanaalboksie.\n"

1748
#: ../src/chat-activity/chat.py:513
1749 1750 1751 1752
msgid "Your friends must set the same channel in order to communicate with you"
msgstr "Jou vriende moet dieselfde kanaal stel om met jou te kommunikeer"

#: ../src/chat-activity/chat.xml.in.h:1
1753 1754
msgid "Chat and draw with your friends"
msgstr "Gesels en teken saam met vriende"
1755

1756
#: ../src/chat-activity/chat.xml.in.h:2
1757 1758 1759
msgid "This chat activity only works on the local network"
msgstr "Hierdie geselsaktiwiteit werk net op die plaaslike netwerk"

1760
#: ../src/chat-activity/chat.xml.in.h:3
1761 1762 1763
msgid ""
"This chat activity will only work with other GCompris users on your local "
"network, not on the Internet. To use it, just type in your message and hit "
1764 1765 1766
"Enter. Your message is then broadcasted on the local network, and any "
"GCompris program running the chat activity on that local network will "
"receive and display your message."
1767
msgstr ""
1768
"Hierdie geselsaktiwiteit werk net met ander gebruikers van GCompris op die "
1769
"plaaslike netwerk, en nie op die internet nie. Tik bloot jou boodskap in en "
1770 1771
"druk Enter. Die boodskap word dan oor die plaaslike netwerk gestuur, en "
"enige GCompris-program waarin die geselsaktiwiteit tans oop is, sal die "
1772
<