Commit fabc480b authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 06219ece
......@@ -2143,7 +2143,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"S'ha produït un error. Per jugar a escacs en el gcompris\n"
"és necessari tenir el gnuchess.\n"
"Instal·leu-lo primer, i compreveu que es troba a "
"Instal·leu-lo primer, i comproveu que es troba a "
#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:660
msgid "White's Turn"
......@@ -2237,7 +2237,7 @@ msgstr "Caminant per la lluna"
#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board1_1.xml.in.h:1
msgid "The 4 Seasons"
msgstr "Les cuatre estacions"
msgstr "Les quatre estacions"
#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board1_1.xml.in.h:2
#: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.c:124
......@@ -4156,7 +4156,7 @@ msgstr "Persa"
#: ../src/gcompris/config.c:108
msgid "Polish"
msgstr "Polac"
msgstr "Polonès"
#: ../src/gcompris/config.c:109
msgid "Portuguese (Brazil)"
......@@ -4236,7 +4236,7 @@ msgstr "Vietnamita"
#: ../src/gcompris/config.c:129
msgid "Walloon"
msgstr "Gal·lès"
msgstr "Való"
#: ../src/gcompris/config.c:130
msgid "Zulu"
......@@ -6795,7 +6795,7 @@ msgid ""
"This is a step up transformer. Electricity is transmitted at high voltages "
"(110 kV or above) to reduce the energy lost in long distance transmission."
msgstr ""
"Això és un transformador elevador. L'electricitat es transmateix en alta "
"Això és un transformador elevador. L'electricitat es transmet en alta "
"tensió (110 kV o més) per reduir l'energia perduda en la transmissió de "
"llarga distància."
......@@ -6854,7 +6854,7 @@ msgstr ""
#: ../src/imageid-activity/imageid.c:538
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:616
msgid "Data file for this level is not properly formatted."
msgstr "El ftixer de dades per a aquest nivell no està ben formatat."
msgstr "El fitxer de dades per a aquest nivell no està ben formatat."
#: ../src/imageid-activity/imageid.xml.in.h:1
msgid "Reading practice"
......@@ -8472,7 +8472,7 @@ msgstr ""
"Podeu veure un grapat de cartes iguals. Cada carta té una imatge a l'altra "
"banda, i cada imatge té un bessó en algun altre lloc. Només podeu donar la "
"volta a dues cartes cada vegada, així que haureu de recordar on són les "
"imatges fins que trobeu el bessó. Quan trobeu dos bessons, desapareixaran. "
"imatges fins que trobeu el bessó. Quan trobeu dos bessons, desapareixeran. "
"Jugareu en torns contra en Tux, i per guanyar haureu de trobar més parells "
"de bessons que ell."
......@@ -9082,7 +9082,7 @@ msgstr "Pierre-Auguste Renoir, Noies al piano - 1892"
#: ../src/paintings-activity/resources/paintings/board3_1.xml.in.h:1
msgid "Wassily Kandinsky, Composition VIII - 1923"
msgstr "Kandinsky, Wassily, Compossició VIII - 1923"
msgstr "Kandinsky, Wassily, Composició VIII - 1923"
#: ../src/paintings-activity/resources/paintings/board3_1.xml.in.h:2
msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
......@@ -9796,7 +9796,7 @@ msgstr ""
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:202
msgid "This activity is not playable, just a test"
msgstr "Aquesta activitat encara no és jugable, només per provar"
msgstr "No es pot jugar a aquesta activitat, només per provar"
#. toggle box
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:456
......@@ -10508,10 +10508,10 @@ msgid ""
"create it. If you need help, click on the shape button, and the border of "
"the shape will be drawn."
msgstr ""
"Seleccioneu el tangrama que voleu crear. Moveu una peça arrosegant-la. Feu "
"Seleccioneu el tangrama que voleu crear. Moveu una peça arrossegant-la. Feu "
"clic en ella per crear un element simètric. Seleccioneu un element i "
"arrossegueu al seu voltant per fer-lo rotar. Una vegada hagueu creat la "
"forma demanada, l'ordinador la reconeixarà. Si us cal ajuda, feu clic en el "
"forma demanada, l'ordinador la reconeixerà. Si us cal ajuda, feu clic en el "
"botó de forma, i se'n mostrarà la vora."
#: ../src/tangram-activity/tangram.xml.in.h:12
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment