Commit edaf8136 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent e438f4b4
2004-02-02 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-02-01 Robert Sedak <robert.sedak@sk.htnet.hr> 2004-02-01 Robert Sedak <robert.sedak@sk.htnet.hr>
* hr.po: Updated Croatian translation. * hr.po: Updated Croatian translation.
......
...@@ -8,8 +8,8 @@ msgid "" ...@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris VERSION\n" "Project-Id-Version: gcompris VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-24 03:53+0100\n" "POT-Creation-Date: 2004-02-02 14:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-27 20:55+0100\n" "PO-Revision-Date: 2004-02-02 18:39+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n" "Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n" "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -370,7 +370,9 @@ msgstr "" ...@@ -370,7 +370,9 @@ msgstr ""
#: boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2 #: boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
msgid "" msgid ""
"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to find a value" "Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to find a value"
msgstr "Vymysli strategii pro uspořádání sady aritmetických operací pro nalezení hodnoty" msgstr ""
"Vymysli strategii pro uspořádání sady aritmetických operací pro nalezení "
"hodnoty"
#: boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3 #: boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
msgid "Find the correct operations to get the result" msgid "Find the correct operations to get the result"
...@@ -385,7 +387,10 @@ msgid "" ...@@ -385,7 +387,10 @@ msgid ""
"To compose your operations, choose your numbers and arithmetic operators at " "To compose your operations, choose your numbers and arithmetic operators at "
"the top of the board area. These numbers and operators can be unselected by " "the top of the board area. These numbers and operators can be unselected by "
"clicking on them." "clicking on them."
msgstr "Pro složení svých operací zvol svá čísla a aritmetické operace na horní straně oblasti desky. Výběr těchto čísel a operací může být zrušen kliknutím na ně." msgstr ""
"Pro složení svých operací zvol svá čísla a aritmetické operace na horní "
"straně oblasti desky. Výběr těchto čísel a operací může být zrušen kliknutím "
"na ně."
#: boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6 #: boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
msgid "" msgid ""
...@@ -400,7 +405,10 @@ msgid "" ...@@ -400,7 +405,10 @@ msgid ""
"A substraction of two numbers is displayed. At the right of the equal sign, " "A substraction of two numbers is displayed. At the right of the equal sign, "
"give the answer. Use the left and right arrow to modify your answer, the " "give the answer. Use the left and right arrow to modify your answer, the "
"return key to validate an answer" "return key to validate an answer"
msgstr "Je zobrazeno odčítání dvou čísel. Na pravé straně rovnítka uveď odpověď. Pro změnu své odpovědi použij levou a pravou šipku, pro potvrzení odpovědi klávesu Enter" msgstr ""
"Je zobrazeno odčítání dvou čísel. Na pravé straně rovnítka uveď odpověď. Pro "
"změnu své odpovědi použij levou a pravou šipku, pro potvrzení odpovědi "
"klávesu Enter"
#: boards/algebra_minus.xml.in.h:3 #: boards/algebra_minus.xml.in.h:3
msgid "In a limited time, give the result to the substraction of two numbers" msgid "In a limited time, give the result to the substraction of two numbers"
...@@ -419,7 +427,10 @@ msgid "" ...@@ -419,7 +427,10 @@ msgid ""
"An addition of two numbers is displayed. At the right of the equal sign, " "An addition of two numbers is displayed. At the right of the equal sign, "
"give the answer. Use the left and right arrow to modify your answer, the " "give the answer. Use the left and right arrow to modify your answer, the "
"return key to validate an answer" "return key to validate an answer"
msgstr "Je zobrazeno sčítání dvou čísel. Na pravé straně rovnítka uveď odpověď. Pro změnu své odpovědi použij levou a pravou šipku, pro potvrzení odpovědi klávesu Enter" msgstr ""
"Je zobrazeno sčítání dvou čísel. Na pravé straně rovnítka uveď odpověď. Pro "
"změnu své odpovědi použij levou a pravou šipku, pro potvrzení odpovědi "
"klávesu Enter"
#: boards/algebra_plus.xml.in.h:3 #: boards/algebra_plus.xml.in.h:3
msgid "In a limited time, give the result to the addition of two numbers" msgid "In a limited time, give the result to the addition of two numbers"
...@@ -498,6 +509,27 @@ msgstr "Lock s barevnými tvary." ...@@ -498,6 +509,27 @@ msgstr "Lock s barevnými tvary."
msgid "Go to board based activities" msgid "Go to board based activities"
msgstr "Jít na aktivity založené na hrací desce" msgstr "Jít na aktivity založené na hrací desce"
#: boards/billard.xml.in.h:1 boards/chess_computer.xml.in.h:2
#: boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 boards/chess_partyend.xml.in.h:2
#: boards/clickgame.xml.in.h:5 boards/erase.xml.in.h:3
#: boards/fifteen.xml.in.h:2 boards/hanoi.xml.in.h:2 boards/memory.xml.in.h:4
msgid "Mouse manipulation"
msgstr "Manipulace s myší"
#: boards/billard.xml.in.h:2
msgid "Send the ball in the hole"
msgstr "Pošli kouli do díry"
#: boards/billard.xml.in.h:3
msgid "The billard game"
msgstr "Hra billiard"
#: boards/billard.xml.in.h:4
msgid ""
"The click point on the ball will give the speed and direction to the ball. "
"More you click in the center, slower is the ball."
msgstr "Místo kliknutí na kouli určuje rychlost a směr koule. Čím blíž ke středu klikneš, tím je koule pomalejší."
#: boards/canal_lock.xml.in.h:1 src/boards/canal_lock.c:113 #: boards/canal_lock.xml.in.h:1 src/boards/canal_lock.c:113
msgid "Operate a canal lock" msgid "Operate a canal lock"
msgstr "Pracuj s plavební komorou" msgstr "Pracuj s plavební komorou"
...@@ -532,13 +564,6 @@ msgstr "Procvič si šachy" ...@@ -532,13 +564,6 @@ msgstr "Procvič si šachy"
msgid "Learning chess" msgid "Learning chess"
msgstr "Učení šachů" msgstr "Učení šachů"
#: boards/chess_computer.xml.in.h:2 boards/chess_movelearn.xml.in.h:3
#: boards/chess_partyend.xml.in.h:2 boards/clickgame.xml.in.h:5
#: boards/erase.xml.in.h:3 boards/fifteen.xml.in.h:2 boards/hanoi.xml.in.h:2
#: boards/memory.xml.in.h:4
msgid "Mouse manipulation"
msgstr "Manipulace s myší"
#: boards/chess_computer.xml.in.h:4 boards/chess_movelearn.xml.in.h:4 #: boards/chess_computer.xml.in.h:4 boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
#: boards/chess_partyend.xml.in.h:4 #: boards/chess_partyend.xml.in.h:4
msgid "The chess engine is the gnuchess." msgid "The chess engine is the gnuchess."
...@@ -594,7 +619,17 @@ msgid "" ...@@ -594,7 +619,17 @@ msgid ""
"nur00523) Photographer: D. Kesling Location: Florida Keys (image nur03006) " "nur00523) Photographer: D. Kesling Location: Florida Keys (image nur03006) "
"Location: Unknown (image nur03505) Location: Unknown (image nur03010) " "Location: Unknown (image nur03505) Location: Unknown (image nur03010) "
"Location: Unknown (image nur03011) Location: Unknown (image nur03013)" "Location: Unknown (image nur03011) Location: Unknown (image nur03013)"
msgstr "Ryby jsou převzaty z nástroje Unixu xfishtank. Obrázky jsou převzaty ze sbírky Národního podmořského vývojového programu (NURP) na http://www.photolib.noaa.gov Všechna poděkování za obrázky patří OAR/National Undersea Research Program (NURP), kromě prvního obrázku, za který také děkujeme University of North Carolina ve Wilmingtonu. Informace o obrázcích v pořadí úrovní gcompris jsou: Umístění: Tropický Atlantský oceán, Florida Keys (obrázek nur00523) Fotograf: D. Kesling Umístění: Florida Keys (obrázek nur03006) Umístění: Neznámé (obrázek nur03505) Umístění: Neznámé (obrázek nur03010) Umístění: Neznámé (obrázek nur03011) Umístění: Neznámé (obrázek nur03013)" msgstr ""
"Ryby jsou převzaty z nástroje Unixu xfishtank. Obrázky jsou převzaty ze "
"sbírky Národního podmořského vývojového programu (NURP) na http://www."
"photolib.noaa.gov Všechna poděkování za obrázky patří OAR/National Undersea "
"Research Program (NURP), kromě prvního obrázku, za který také děkujeme "
"University of North Carolina ve Wilmingtonu. Informace o obrázcích v pořadí "
"úrovní gcompris jsou: Umístění: Tropický Atlantský oceán, Florida Keys "
"(obrázek nur00523) Fotograf: D. Kesling Umístění: Florida Keys (obrázek "
"nur03006) Umístění: Neznámé (obrázek nur03505) Umístění: Neznámé (obrázek "
"nur03010) Umístění: Neznámé (obrázek nur03011) Umístění: Neznámé (obrázek "
"nur03013)"
#: boards/clickgame.xml.in.h:3 src/boards/clickgame.c:87 #: boards/clickgame.xml.in.h:3 src/boards/clickgame.c:87
msgid "" msgid ""
...@@ -628,12 +663,12 @@ msgstr "" ...@@ -628,12 +663,12 @@ msgstr ""
"odpovídající ručičku pro nastavení času na hodinách podle zadaného času. " "odpovídající ručičku pro nastavení času na hodinách podle zadaného času. "
"Různé ručičky mohou být otáčeny po jejich vybrání a pohybu myší" "Různé ručičky mohou být otáčeny po jejich vybrání a pohybu myší"
#: boards/clockgame.xml.in.h:3 src/boards/algebra.c:104 #: boards/clockgame.xml.in.h:3 src/boards/algebra.c:98
#: src/boards/clockgame.c:78 #: src/boards/clockgame.c:78
msgid "Learn how to read the time" msgid "Learn how to read the time"
msgstr "Nauč se, jak číst čas" msgstr "Nauč se, jak číst čas"
#: boards/clockgame.xml.in.h:4 src/boards/algebra.c:103 #: boards/clockgame.xml.in.h:4 src/boards/algebra.c:97
#: src/boards/clockgame.c:77 #: src/boards/clockgame.c:77
msgid "Learning Clock" msgid "Learning Clock"
msgstr "Učení se hodin" msgstr "Učení se hodin"
...@@ -744,7 +779,7 @@ msgstr "Umísti položky nejlepším způsobem pro jejich počítání" ...@@ -744,7 +779,7 @@ msgstr "Umísti položky nejlepším způsobem pro jejich počítání"
msgid "Motor coordination" msgid "Motor coordination"
msgstr "Koordinace pohybů" msgstr "Koordinace pohybů"
#: boards/erase.xml.in.h:4 src/boards/erase.c:70 src/boards/machpuzzle.c:84 #: boards/erase.xml.in.h:4 src/boards/erase.c:70 src/boards/machpuzzle.c:87
msgid "Move the mouse" msgid "Move the mouse"
msgstr "Hýbej myší" msgstr "Hýbej myší"
...@@ -1159,6 +1194,10 @@ msgid "Ear training activity" ...@@ -1159,6 +1194,10 @@ msgid "Ear training activity"
msgstr "Aktivita pro cvičení sluchu" msgstr "Aktivita pro cvičení sluchu"
#: boards/melody.xml.in.h:2 #: boards/melody.xml.in.h:2
msgid "Melody"
msgstr "Melodie"
#: boards/melody.xml.in.h:3
msgid "Repeat a melody" msgid "Repeat a melody"
msgstr "Opakuj melodii" msgstr "Opakuj melodii"
...@@ -1487,7 +1526,9 @@ msgstr "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890" ...@@ -1487,7 +1526,9 @@ msgstr "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
msgid "" msgid ""
"Click on any keyboard key to let Tux jump. Another keypress will open the " "Click on any keyboard key to let Tux jump. Another keypress will open the "
"parachute. Alternatively, a click on the plane and the tux also works." "parachute. Alternatively, a click on the plane and the tux also works."
msgstr "Stiskni libovolnou klávesu, aby Tux vyskočil. Další stisk klávesy otevře padák. Funguje také kliknutí na letadlo a Tuxe." msgstr ""
"Stiskni libovolnou klávesu, aby Tux vyskočil. Další stisk klávesy otevře "
"padák. Funguje také kliknutí na letadlo a Tuxe."
#: boards/paratrooper.xml.in.h:2 #: boards/paratrooper.xml.in.h:2
msgid "" msgid ""
...@@ -1559,7 +1600,12 @@ msgid "" ...@@ -1559,7 +1600,12 @@ msgid ""
"the top of the screen by selecting the appropriate wagons and locomotive. " "the top of the screen by selecting the appropriate wagons and locomotive. "
"You can always unselect an item by clicking on it. Validate your " "You can always unselect an item by clicking on it. Validate your "
"construction by clicking on the hand at the bottom." "construction by clicking on the hand at the bottom."
msgstr "V horní části hlavní oblasti je zobrazen vlak - lokomotiva a vagón(y). Po několika vteřinách vlak odjede. Pak jej musíš v horní části obrazovky znovu sestavit vybráním správných vagónů a lokomotivy. Vybrání položky můžeš kdykoli zrušit kliknutím na ni. Potvrď svůj výběr kliknutím na ruku ve spodní části." msgstr ""
"V horní části hlavní oblasti je zobrazen vlak - lokomotiva a vagón(y). Po "
"několika vteřinách vlak odjede. Pak jej musíš v horní části obrazovky znovu "
"sestavit vybráním správných vagónů a lokomotivy. Vybrání položky můžeš "
"kdykoli zrušit kliknutím na ni. Potvrď svůj výběr kliknutím na ruku ve "
"spodní části."
#: boards/railroad.xml.in.h:3 #: boards/railroad.xml.in.h:3
msgid "Memory training" msgid "Memory training"
...@@ -1634,7 +1680,9 @@ msgid "" ...@@ -1634,7 +1680,9 @@ msgid ""
"At the top and right of the board area, a word is printed. At the left a " "At the top and right of the board area, a word is printed. At the left a "
"list of words will move in and out of the screen. Tell if you see the " "list of words will move in and out of the screen. Tell if you see the "
"initial word in this list." "initial word in this list."
msgstr "V horní a pravé části oblasti desky je vytištěno slov. Vlevo se objeví seznam slov. Řekni, jestli počáteční slovo vidíš v seznamu." msgstr ""
"V horní a pravé části oblasti desky je vytištěno slov. Vlevo se objeví "
"seznam slov. Řekni, jestli počáteční slovo vidíš v seznamu."
#: boards/readingh.xml.in.h:2 #: boards/readingh.xml.in.h:2
msgid "Horizontal reading practice" msgid "Horizontal reading practice"
...@@ -1751,7 +1799,9 @@ msgstr "" ...@@ -1751,7 +1799,9 @@ msgstr ""
msgid "" msgid ""
"To equilibrate the scales, move the masses in its left plateau. The masses " "To equilibrate the scales, move the masses in its left plateau. The masses "
"can be arranged in any order." "can be arranged in any order."
msgstr "Pro vyrovnání vah přesuň závaží na jejich levou misku. Závaží mohou být uspořádána v libovolném pořadí." msgstr ""
"Pro vyrovnání vah přesuň závaží na jejich levou misku. Závaží mohou být "
"uspořádána v libovolném pořadí."
#: boards/scalesboard.xml.in.h:5 #: boards/scalesboard.xml.in.h:5
msgid "Well balance the scales" msgid "Well balance the scales"
...@@ -1811,7 +1861,11 @@ msgid "" ...@@ -1811,7 +1861,11 @@ msgid ""
"gives you an indication if you got a good position by marking the item with " "gives you an indication if you got a good position by marking the item with "
"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the " "a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
"oposite order." "oposite order."
msgstr "Klikej na položku, dokud nenajdeš to, o čem si myslíš, že je to správná odpověď. Pak klikni na tlačítko OK v řídicí liště. Na nižší úrovni ti Tux říká, jestli máš dobrou pozici, označením položky černou krabičkou. Pro přehození barev v opačném pořadí můžeš použít pravé tlačítko myši." msgstr ""
"Klikej na položku, dokud nenajdeš to, o čem si myslíš, že je to správná "
"odpověď. Pak klikni na tlačítko OK v řídicí liště. Na nižší úrovni ti Tux "
"říká, jestli máš dobrou pozici, označením položky černou krabičkou. Pro "
"přehození barev v opačném pořadí můžeš použít pravé tlačítko myši."
#: boards/superbrain.xml.in.h:2 src/boards/superbrain.c:110 #: boards/superbrain.xml.in.h:2 src/boards/superbrain.c:110
msgid "Super Brain" msgid "Super Brain"
...@@ -1906,19 +1960,18 @@ msgstr "Naučná hra od 3 let" ...@@ -1906,19 +1960,18 @@ msgstr "Naučná hra od 3 let"
msgid "Educational suite gcompris" msgid "Educational suite gcompris"
msgstr "Naučná sada gcompris" msgstr "Naučná sada gcompris"
#: src/boards/advanced_colors.c:540 src/boards/imageid.c:580 #: src/boards/advanced_colors.c:541 src/boards/imageid.c:605
#: src/boards/missingletter.c:590 src/boards/read_colors.c:499 #: src/boards/missingletter.c:608 src/boards/read_colors.c:500
#: src/boards/shapegame.c:1735 src/gcompris/gameutil.c:93 #: src/boards/shapegame.c:1735 src/gcompris/gameutil.c:124
#: src/gcompris/gameutil.c:177 src/gcompris/gameutil.c:511 #: src/gcompris/gameutil.c:458 src/gcompris/gameutil.c:459
#: src/gcompris/gameutil.c:512 src/gcompris/gcompris.c:369 #: src/gcompris/gcompris.c:369 src/gcompris/images_selector.c:477
#: src/gcompris/images_selector.c:477 src/gcompris/skin.c:83 #: src/gcompris/skin.c:83 src/gcompris/skin.c:261
#: src/gcompris/skin.c:261
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't find file %s !" msgid "Couldn't find file %s !"
msgstr "Nemohu nalézt soubor %s !" msgstr "Nemohu nalézt soubor %s !"
#: src/boards/advanced_colors.c:543 src/boards/imageid.c:583 #: src/boards/advanced_colors.c:544 src/boards/imageid.c:608
#: src/boards/missingletter.c:593 src/boards/read_colors.c:502 #: src/boards/missingletter.c:611 src/boards/read_colors.c:503
#: src/boards/shapegame.c:1738 #: src/boards/shapegame.c:1738
#, c-format #, c-format
msgid "find file %s !" msgid "find file %s !"
...@@ -1998,15 +2051,15 @@ msgstr "Bílý matuje" ...@@ -1998,15 +2051,15 @@ msgstr "Bílý matuje"
msgid "Drawn game" msgid "Drawn game"
msgstr "Remíza" msgstr "Remíza"
#: src/boards/click_on_letter.c:74 #: src/boards/click_on_letter.c:73
msgid "Read a letter" msgid "Read a letter"
msgstr "Přečti písmeno" msgstr "Přečti písmeno"
#: src/boards/click_on_letter.c:75 #: src/boards/click_on_letter.c:74
msgid "Learn to recognize letters" msgid "Learn to recognize letters"
msgstr "Nauč se rozpoznávat písmena" msgstr "Nauč se rozpoznávat písmena"
#: src/boards/click_on_letter.c:226 #: src/boards/click_on_letter.c:225
msgid "" msgid ""
"Error: this activity requires you to install first\n" "Error: this activity requires you to install first\n"
"the package assetml-voices-alphabet-" "the package assetml-voices-alphabet-"
...@@ -2014,7 +2067,7 @@ msgstr "" ...@@ -2014,7 +2067,7 @@ msgstr ""
"Chyba: tato aktivita vyžaduje, abyste nejdříve\n" "Chyba: tato aktivita vyžaduje, abyste nejdříve\n"
"nainstalovali balíček assetml-voices-alphabet-" "nainstalovali balíček assetml-voices-alphabet-"
#: src/boards/click_on_letter.c:233 #: src/boards/click_on_letter.c:232
msgid "" msgid ""
"Error: this activity cannot be played with the\n" "Error: this activity cannot be played with the\n"
"sound effect disabled.\n" "sound effect disabled.\n"
...@@ -2052,13 +2105,9 @@ msgstr "doleva" ...@@ -2052,13 +2105,9 @@ msgstr "doleva"
msgid "right" msgid "right"
msgstr "doprava" msgstr "doprava"
#: src/boards/machpuzzle.c:85
msgid "Move the mouse to machpuzzle the area and discover the background"
msgstr ""
#: src/boards/maze.c:445 #: src/boards/maze.c:445
msgid "Look at your position and switch back to 3D mode to move" msgid "Look at your position and switch back to 3D mode to move"
msgstr "" msgstr "Podívej se na svou pozici a pro pohyb se přepni zpět do režimu 3D"
#: src/boards/memory.c:227 #: src/boards/memory.c:227
msgid "Memory" msgid "Memory"
...@@ -2137,7 +2186,7 @@ msgid "No, it was not there" ...@@ -2137,7 +2186,7 @@ msgid "No, it was not there"
msgstr "Ne, nebylo tam" msgstr "Ne, nebylo tam"
#. Report what was wrong in the log #. Report what was wrong in the log
#: src/boards/reading.c:631 #: src/boards/reading.c:629
#, c-format #, c-format
msgid "The word to find was '%s'" msgid "The word to find was '%s'"
msgstr "Hledané slovo bylo '%s'" msgstr "Hledané slovo bylo '%s'"
...@@ -2175,7 +2224,7 @@ msgstr "Ponorka" ...@@ -2175,7 +2224,7 @@ msgstr "Ponorka"
msgid "Control the depth of a submarine" msgid "Control the depth of a submarine"
msgstr "Ovládej hloubku ponorky" msgstr "Ovládej hloubku ponorky"
#: src/boards/target.c:324 src/boards/target.c:573 #: src/boards/target.c:323 src/boards/target.c:576
#, c-format #, c-format
msgid "Points = %s" msgid "Points = %s"
msgstr "Body = %s" msgstr "Body = %s"
...@@ -2228,7 +2277,7 @@ msgstr "" ...@@ -2228,7 +2277,7 @@ msgstr ""
msgid "Help" msgid "Help"
msgstr "Nápověda" msgstr "Nápověda"
#: src/gcompris/about.c:289 src/gcompris/config.c:179 src/gcompris/help.c:341 #: src/gcompris/about.c:289 src/gcompris/config.c:180 src/gcompris/help.c:341
#: src/gcompris/images_selector.c:152 #: src/gcompris/images_selector.c:152
msgid "OK" msgid "OK"
msgstr "OK" msgstr "OK"
...@@ -2294,120 +2343,124 @@ msgid "Hungarian" ...@@ -2294,120 +2343,124 @@ msgid "Hungarian"
msgstr "Maďarština" msgstr "Maďarština"
#: src/gcompris/config.c:67 #: src/gcompris/config.c:67
msgid "Croatian"
msgstr "Chorvatština"
#: src/gcompris/config.c:68
msgid "Italian" msgid "Italian"
msgstr "Italština" msgstr "Italština"
#: src/gcompris/config.c:68 #: src/gcompris/config.c:69
msgid "Lithuanian" msgid "Lithuanian"
msgstr "Litevština" msgstr "Litevština"
#: src/gcompris/config.c:69 #: src/gcompris/config.c:70
msgid "Macedonian" msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonština" msgstr "Makedonština"
#: src/gcompris/config.c:70 #: src/gcompris/config.c:71
msgid "Malayalam" msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam" msgstr "Malayalam"
#: src/gcompris/config.c:71 #: src/gcompris/config.c:72
msgid "Malay" msgid "Malay"
msgstr "Malajština" msgstr "Malajština"
#: src/gcompris/config.c:72 #: src/gcompris/config.c:73
msgid "Dutch" msgid "Dutch"
msgstr "Holandština" msgstr "Holandština"
#: src/gcompris/config.c:73 #: src/gcompris/config.c:74
msgid "Norwegian" msgid "Norwegian"
msgstr "Norština" msgstr "Norština"
#: src/gcompris/config.c:74 #: src/gcompris/config.c:75
msgid "Polish" msgid "Polish"
msgstr "Polština" msgstr "Polština"
#: src/gcompris/config.c:75 #: src/gcompris/config.c:76
msgid "Portuguese" msgid "Portuguese"
msgstr "Portugalština" msgstr "Portugalština"
#: src/gcompris/config.c:76 #: src/gcompris/config.c:77
msgid "Brazil Portuguese" msgid "Brazil Portuguese"
msgstr "Brazilská portugalština" msgstr "Brazilská portugalština"
#: src/gcompris/config.c:77 #: src/gcompris/config.c:78
msgid "Romanian" msgid "Romanian"
msgstr "Rumunština" msgstr "Rumunština"
#: src/gcompris/config.c:78 #: src/gcompris/config.c:79
msgid "Russian" msgid "Russian"
msgstr "Ruština" msgstr "Ruština"
#: src/gcompris/config.c:79 #: src/gcompris/config.c:80
msgid "Slovak" msgid "Slovak"
msgstr "Slovenština" msgstr "Slovenština"
#: src/gcompris/config.c:80 #: src/gcompris/config.c:81
msgid "Slovenian" msgid "Slovenian"
msgstr "Slovinština" msgstr "Slovinština"
#: src/gcompris/config.c:81 #: src/gcompris/config.c:82
msgid "Serbian (Latin)" msgid "Serbian (Latin)"
msgstr "Srbština (latinka)" msgstr "Srbština (latinka)"
#: src/gcompris/config.c:82 #: src/gcompris/config.c:83
msgid "Serbian" msgid "Serbian"
msgstr "Srbština" msgstr "Srbština"
#: src/gcompris/config.c:83 #: src/gcompris/config.c:84
msgid "Swedish" msgid "Swedish"
msgstr "Švédština" msgstr "Švédština"
#: src/gcompris/config.c:84 #: src/gcompris/config.c:85
msgid "Turkish" msgid "Turkish"
msgstr "Turečtina" msgstr "Turečtina"
#: src/gcompris/config.c:89 #: src/gcompris/config.c:90
msgid "No time limit" msgid "No time limit"
msgstr "Žádný časový limit" msgstr "Žádný časový limit"
#: src/gcompris/config.c:90 #: src/gcompris/config.c:91
msgid "Slow timer" msgid "Slow timer"
msgstr "Pomalý časovač" msgstr "Pomalý časovač"
#: src/gcompris/config.c:91 #: src/gcompris/config.c:92
msgid "Normal timer" msgid "Normal timer"
msgstr "Normální časovač" msgstr "Normální časovač"
#: src/gcompris/config.c:92 #: src/gcompris/config.c:93
msgid "Fast timer" msgid "Fast timer"
msgstr "Rychlý časovač" msgstr "Rychlý časovač"
#: src/gcompris/config.c:97 #: src/gcompris/config.c:98
msgid "800x600 (Default for gcompris)" msgid "800x600 (Default for gcompris)"
msgstr "800×600 (Implicitní pro gcompris)" msgstr "800×600 (Implicitní pro gcompris)"
#: src/gcompris/config.c:153 #: src/gcompris/config.c:154
msgid "GCompris Configuration" msgid "GCompris Configuration"
msgstr "Nastavení GCompris" msgstr "Nastavení GCompris"
#: src/gcompris/config.c:262 #: src/gcompris/config.c:263
msgid "Fullscreen" msgid "Fullscreen"
msgstr "Přes celou obrazovku" msgstr "Přes celou obrazovku"
#: src/gcompris/config.c:305 #: src/gcompris/config.c:306
msgid "Music" msgid "Music"
msgstr "Hudba" msgstr "Hudba"
#: src/gcompris/config.c:333 #: src/gcompris/config.c:334
msgid "Effect" msgid "Effect"
msgstr "Efekty" msgstr "Efekty"
#: src/gcompris/config.c:370 #: src/gcompris/config.c:371
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't open skin dir: %s" msgid "Couldn't open skin dir: %s"
msgstr "Nemohu otevřít adresář skinů: %s" msgstr "Nemohu otevřít adresář skinů: %s"
#: src/gcompris/config.c:403 src/gcompris/config.c:720 #: src/gcompris/config.c:404 src/gcompris/config.c:721
#: src/gcompris/config.c:731 #: src/gcompris/config.c:732
#, c-format #, c-format
msgid "Skin : %s" msgid "Skin : %s"
msgstr "Skin : %s" msgstr "Skin : %s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment