Commit edaf8136 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent e438f4b4
2004-02-02 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-02-01 Robert Sedak <robert.sedak@sk.htnet.hr>
* hr.po: Updated Croatian translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-24 03:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-27 20:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-02 14:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-02 18:39+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -370,7 +370,9 @@ msgstr ""
#: boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
msgid ""
"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to find a value"
msgstr "Vymysli strategii pro uspořádání sady aritmetických operací pro nalezení hodnoty"
msgstr ""
"Vymysli strategii pro uspořádání sady aritmetických operací pro nalezení "
"hodnoty"
#: boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
msgid "Find the correct operations to get the result"
......@@ -385,7 +387,10 @@ msgid ""
"To compose your operations, choose your numbers and arithmetic operators at "
"the top of the board area. These numbers and operators can be unselected by "
"clicking on them."
msgstr "Pro složení svých operací zvol svá čísla a aritmetické operace na horní straně oblasti desky. Výběr těchto čísel a operací může být zrušen kliknutím na ně."
msgstr ""
"Pro složení svých operací zvol svá čísla a aritmetické operace na horní "
"straně oblasti desky. Výběr těchto čísel a operací může být zrušen kliknutím "
"na ně."
#: boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -400,7 +405,10 @@ msgid ""
"A substraction of two numbers is displayed. At the right of the equal sign, "
"give the answer. Use the left and right arrow to modify your answer, the "
"return key to validate an answer"
msgstr "Je zobrazeno odčítání dvou čísel. Na pravé straně rovnítka uveď odpověď. Pro změnu své odpovědi použij levou a pravou šipku, pro potvrzení odpovědi klávesu Enter"
msgstr ""
"Je zobrazeno odčítání dvou čísel. Na pravé straně rovnítka uveď odpověď. Pro "
"změnu své odpovědi použij levou a pravou šipku, pro potvrzení odpovědi "
"klávesu Enter"
#: boards/algebra_minus.xml.in.h:3
msgid "In a limited time, give the result to the substraction of two numbers"
......@@ -419,7 +427,10 @@ msgid ""
"An addition of two numbers is displayed. At the right of the equal sign, "
"give the answer. Use the left and right arrow to modify your answer, the "
"return key to validate an answer"
msgstr "Je zobrazeno sčítání dvou čísel. Na pravé straně rovnítka uveď odpověď. Pro změnu své odpovědi použij levou a pravou šipku, pro potvrzení odpovědi klávesu Enter"
msgstr ""
"Je zobrazeno sčítání dvou čísel. Na pravé straně rovnítka uveď odpověď. Pro "
"změnu své odpovědi použij levou a pravou šipku, pro potvrzení odpovědi "
"klávesu Enter"
#: boards/algebra_plus.xml.in.h:3
msgid "In a limited time, give the result to the addition of two numbers"
......@@ -498,6 +509,27 @@ msgstr "Lock s barevnými tvary."
msgid "Go to board based activities"
msgstr "Jít na aktivity založené na hrací desce"
#: boards/billard.xml.in.h:1 boards/chess_computer.xml.in.h:2
#: boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 boards/chess_partyend.xml.in.h:2
#: boards/clickgame.xml.in.h:5 boards/erase.xml.in.h:3
#: boards/fifteen.xml.in.h:2 boards/hanoi.xml.in.h:2 boards/memory.xml.in.h:4
msgid "Mouse manipulation"
msgstr "Manipulace s myší"
#: boards/billard.xml.in.h:2
msgid "Send the ball in the hole"
msgstr "Pošli kouli do díry"
#: boards/billard.xml.in.h:3
msgid "The billard game"
msgstr "Hra billiard"
#: boards/billard.xml.in.h:4
msgid ""
"The click point on the ball will give the speed and direction to the ball. "
"More you click in the center, slower is the ball."
msgstr "Místo kliknutí na kouli určuje rychlost a směr koule. Čím blíž ke středu klikneš, tím je koule pomalejší."
#: boards/canal_lock.xml.in.h:1 src/boards/canal_lock.c:113
msgid "Operate a canal lock"
msgstr "Pracuj s plavební komorou"
......@@ -532,13 +564,6 @@ msgstr "Procvič si šachy"
msgid "Learning chess"
msgstr "Učení šachů"
#: boards/chess_computer.xml.in.h:2 boards/chess_movelearn.xml.in.h:3
#: boards/chess_partyend.xml.in.h:2 boards/clickgame.xml.in.h:5
#: boards/erase.xml.in.h:3 boards/fifteen.xml.in.h:2 boards/hanoi.xml.in.h:2
#: boards/memory.xml.in.h:4
msgid "Mouse manipulation"
msgstr "Manipulace s myší"
#: boards/chess_computer.xml.in.h:4 boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
#: boards/chess_partyend.xml.in.h:4
msgid "The chess engine is the gnuchess."
......@@ -594,7 +619,17 @@ msgid ""
"nur00523) Photographer: D. Kesling Location: Florida Keys (image nur03006) "
"Location: Unknown (image nur03505) Location: Unknown (image nur03010) "
"Location: Unknown (image nur03011) Location: Unknown (image nur03013)"
msgstr "Ryby jsou převzaty z nástroje Unixu xfishtank. Obrázky jsou převzaty ze sbírky Národního podmořského vývojového programu (NURP) na http://www.photolib.noaa.gov Všechna poděkování za obrázky patří OAR/National Undersea Research Program (NURP), kromě prvního obrázku, za který také děkujeme University of North Carolina ve Wilmingtonu. Informace o obrázcích v pořadí úrovní gcompris jsou: Umístění: Tropický Atlantský oceán, Florida Keys (obrázek nur00523) Fotograf: D. Kesling Umístění: Florida Keys (obrázek nur03006) Umístění: Neznámé (obrázek nur03505) Umístění: Neznámé (obrázek nur03010) Umístění: Neznámé (obrázek nur03011) Umístění: Neznámé (obrázek nur03013)"
msgstr ""
"Ryby jsou převzaty z nástroje Unixu xfishtank. Obrázky jsou převzaty ze "
"sbírky Národního podmořského vývojového programu (NURP) na http://www."
"photolib.noaa.gov Všechna poděkování za obrázky patří OAR/National Undersea "
"Research Program (NURP), kromě prvního obrázku, za který také děkujeme "
"University of North Carolina ve Wilmingtonu. Informace o obrázcích v pořadí "
"úrovní gcompris jsou: Umístění: Tropický Atlantský oceán, Florida Keys "
"(obrázek nur00523) Fotograf: D. Kesling Umístění: Florida Keys (obrázek "
"nur03006) Umístění: Neznámé (obrázek nur03505) Umístění: Neznámé (obrázek "
"nur03010) Umístění: Neznámé (obrázek nur03011) Umístění: Neznámé (obrázek "
"nur03013)"
#: boards/clickgame.xml.in.h:3 src/boards/clickgame.c:87
msgid ""
......@@ -628,12 +663,12 @@ msgstr ""
"odpovídající ručičku pro nastavení času na hodinách podle zadaného času. "
"Různé ručičky mohou být otáčeny po jejich vybrání a pohybu myší"
#: boards/clockgame.xml.in.h:3 src/boards/algebra.c:104
#: boards/clockgame.xml.in.h:3 src/boards/algebra.c:98
#: src/boards/clockgame.c:78
msgid "Learn how to read the time"
msgstr "Nauč se, jak číst čas"
#: boards/clockgame.xml.in.h:4 src/boards/algebra.c:103
#: boards/clockgame.xml.in.h:4 src/boards/algebra.c:97
#: src/boards/clockgame.c:77
msgid "Learning Clock"
msgstr "Učení se hodin"
......@@ -744,7 +779,7 @@ msgstr "Umísti položky nejlepším způsobem pro jejich počítání"
msgid "Motor coordination"
msgstr "Koordinace pohybů"
#: boards/erase.xml.in.h:4 src/boards/erase.c:70 src/boards/machpuzzle.c:84
#: boards/erase.xml.in.h:4 src/boards/erase.c:70 src/boards/machpuzzle.c:87
msgid "Move the mouse"
msgstr "Hýbej myší"
......@@ -1159,6 +1194,10 @@ msgid "Ear training activity"
msgstr "Aktivita pro cvičení sluchu"
#: boards/melody.xml.in.h:2
msgid "Melody"
msgstr "Melodie"
#: boards/melody.xml.in.h:3
msgid "Repeat a melody"
msgstr "Opakuj melodii"
......@@ -1487,7 +1526,9 @@ msgstr "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
msgid ""
"Click on any keyboard key to let Tux jump. Another keypress will open the "
"parachute. Alternatively, a click on the plane and the tux also works."
msgstr "Stiskni libovolnou klávesu, aby Tux vyskočil. Další stisk klávesy otevře padák. Funguje také kliknutí na letadlo a Tuxe."
msgstr ""
"Stiskni libovolnou klávesu, aby Tux vyskočil. Další stisk klávesy otevře "
"padák. Funguje také kliknutí na letadlo a Tuxe."
#: boards/paratrooper.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -1559,7 +1600,12 @@ msgid ""
"the top of the screen by selecting the appropriate wagons and locomotive. "
"You can always unselect an item by clicking on it. Validate your "
"construction by clicking on the hand at the bottom."
msgstr "V horní části hlavní oblasti je zobrazen vlak - lokomotiva a vagón(y). Po několika vteřinách vlak odjede. Pak jej musíš v horní části obrazovky znovu sestavit vybráním správných vagónů a lokomotivy. Vybrání položky můžeš kdykoli zrušit kliknutím na ni. Potvrď svůj výběr kliknutím na ruku ve spodní části."
msgstr ""
"V horní části hlavní oblasti je zobrazen vlak - lokomotiva a vagón(y). Po "
"několika vteřinách vlak odjede. Pak jej musíš v horní části obrazovky znovu "
"sestavit vybráním správných vagónů a lokomotivy. Vybrání položky můžeš "
"kdykoli zrušit kliknutím na ni. Potvrď svůj výběr kliknutím na ruku ve "
"spodní části."
#: boards/railroad.xml.in.h:3
msgid "Memory training"
......@@ -1634,7 +1680,9 @@ msgid ""
"At the top and right of the board area, a word is printed. At the left a "
"list of words will move in and out of the screen. Tell if you see the "
"initial word in this list."
msgstr "V horní a pravé části oblasti desky je vytištěno slov. Vlevo se objeví seznam slov. Řekni, jestli počáteční slovo vidíš v seznamu."
msgstr ""
"V horní a pravé části oblasti desky je vytištěno slov. Vlevo se objeví "
"seznam slov. Řekni, jestli počáteční slovo vidíš v seznamu."
#: boards/readingh.xml.in.h:2
msgid "Horizontal reading practice"
......@@ -1751,7 +1799,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"To equilibrate the scales, move the masses in its left plateau. The masses "
"can be arranged in any order."
msgstr "Pro vyrovnání vah přesuň závaží na jejich levou misku. Závaží mohou být uspořádána v libovolném pořadí."
msgstr ""
"Pro vyrovnání vah přesuň závaží na jejich levou misku. Závaží mohou být "
"uspořádána v libovolném pořadí."
#: boards/scalesboard.xml.in.h:5
msgid "Well balance the scales"
......@@ -1811,7 +1861,11 @@ msgid ""
"gives you an indication if you got a good position by marking the item with "
"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
"oposite order."
msgstr "Klikej na položku, dokud nenajdeš to, o čem si myslíš, že je to správná odpověď. Pak klikni na tlačítko OK v řídicí liště. Na nižší úrovni ti Tux říká, jestli máš dobrou pozici, označením položky černou krabičkou. Pro přehození barev v opačném pořadí můžeš použít pravé tlačítko myši."
msgstr ""
"Klikej na položku, dokud nenajdeš to, o čem si myslíš, že je to správná "
"odpověď. Pak klikni na tlačítko OK v řídicí liště. Na nižší úrovni ti Tux "
"říká, jestli máš dobrou pozici, označením položky černou krabičkou. Pro "
"přehození barev v opačném pořadí můžeš použít pravé tlačítko myši."
#: boards/superbrain.xml.in.h:2 src/boards/superbrain.c:110
msgid "Super Brain"
......@@ -1906,19 +1960,18 @@ msgstr "Naučná hra od 3 let"
msgid "Educational suite gcompris"
msgstr "Naučná sada gcompris"
#: src/boards/advanced_colors.c:540 src/boards/imageid.c:580
#: src/boards/missingletter.c:590 src/boards/read_colors.c:499
#: src/boards/shapegame.c:1735 src/gcompris/gameutil.c:93
#: src/gcompris/gameutil.c:177 src/gcompris/gameutil.c:511
#: src/gcompris/gameutil.c:512 src/gcompris/gcompris.c:369
#: src/gcompris/images_selector.c:477 src/gcompris/skin.c:83
#: src/gcompris/skin.c:261
#: src/boards/advanced_colors.c:541 src/boards/imageid.c:605
#: src/boards/missingletter.c:608 src/boards/read_colors.c:500
#: src/boards/shapegame.c:1735 src/gcompris/gameutil.c:124
#: src/gcompris/gameutil.c:458 src/gcompris/gameutil.c:459
#: src/gcompris/gcompris.c:369 src/gcompris/images_selector.c:477
#: src/gcompris/skin.c:83 src/gcompris/skin.c:261
#, c-format
msgid "Couldn't find file %s !"
msgstr "Nemohu nalézt soubor %s !"
#: src/boards/advanced_colors.c:543 src/boards/imageid.c:583
#: src/boards/missingletter.c:593 src/boards/read_colors.c:502
#: src/boards/advanced_colors.c:544 src/boards/imageid.c:608
#: src/boards/missingletter.c:611 src/boards/read_colors.c:503
#: src/boards/shapegame.c:1738
#, c-format
msgid "find file %s !"
......@@ -1998,15 +2051,15 @@ msgstr "Bílý matuje"
msgid "Drawn game"
msgstr "Remíza"
#: src/boards/click_on_letter.c:74
#: src/boards/click_on_letter.c:73
msgid "Read a letter"
msgstr "Přečti písmeno"
#: src/boards/click_on_letter.c:75
#: src/boards/click_on_letter.c:74
msgid "Learn to recognize letters"
msgstr "Nauč se rozpoznávat písmena"
#: src/boards/click_on_letter.c:226
#: src/boards/click_on_letter.c:225
msgid ""
"Error: this activity requires you to install first\n"
"the package assetml-voices-alphabet-"
......@@ -2014,7 +2067,7 @@ msgstr ""
"Chyba: tato aktivita vyžaduje, abyste nejdříve\n"
"nainstalovali balíček assetml-voices-alphabet-"
#: src/boards/click_on_letter.c:233
#: src/boards/click_on_letter.c:232
msgid ""
"Error: this activity cannot be played with the\n"
"sound effect disabled.\n"
......@@ -2052,13 +2105,9 @@ msgstr "doleva"
msgid "right"
msgstr "doprava"
#: src/boards/machpuzzle.c:85
msgid "Move the mouse to machpuzzle the area and discover the background"
msgstr ""
#: src/boards/maze.c:445
msgid "Look at your position and switch back to 3D mode to move"
msgstr ""
msgstr "Podívej se na svou pozici a pro pohyb se přepni zpět do režimu 3D"
#: src/boards/memory.c:227
msgid "Memory"
......@@ -2137,7 +2186,7 @@ msgid "No, it was not there"
msgstr "Ne, nebylo tam"
#. Report what was wrong in the log
#: src/boards/reading.c:631
#: src/boards/reading.c:629
#, c-format
msgid "The word to find was '%s'"
msgstr "Hledané slovo bylo '%s'"
......@@ -2175,7 +2224,7 @@ msgstr "Ponorka"
msgid "Control the depth of a submarine"
msgstr "Ovládej hloubku ponorky"
#: src/boards/target.c:324 src/boards/target.c:573
#: src/boards/target.c:323 src/boards/target.c:576
#, c-format
msgid "Points = %s"
msgstr "Body = %s"
......@@ -2228,7 +2277,7 @@ msgstr ""
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: src/gcompris/about.c:289 src/gcompris/config.c:179 src/gcompris/help.c:341
#: src/gcompris/about.c:289 src/gcompris/config.c:180 src/gcompris/help.c:341
#: src/gcompris/images_selector.c:152
msgid "OK"
msgstr "OK"
......@@ -2294,120 +2343,124 @@ msgid "Hungarian"
msgstr "Maďarština"
#: src/gcompris/config.c:67
msgid "Croatian"
msgstr "Chorvatština"
#: src/gcompris/config.c:68
msgid "Italian"
msgstr "Italština"
#: src/gcompris/config.c:68
#: src/gcompris/config.c:69
msgid "Lithuanian"
msgstr "Litevština"
#: src/gcompris/config.c:69
#: src/gcompris/config.c:70
msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonština"
#: src/gcompris/config.c:70
#: src/gcompris/config.c:71
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"
#: src/gcompris/config.c:71
#: src/gcompris/config.c:72
msgid "Malay"
msgstr "Malajština"
#: src/gcompris/config.c:72
#: src/gcompris/config.c:73
msgid "Dutch"
msgstr "Holandština"
#: src/gcompris/config.c:73
#: src/gcompris/config.c:74
msgid "Norwegian"
msgstr "Norština"
#: src/gcompris/config.c:74
#: src/gcompris/config.c:75
msgid "Polish"
msgstr "Polština"
#: src/gcompris/config.c:75
#: src/gcompris/config.c:76
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugalština"
#: src/gcompris/config.c:76
#: src/gcompris/config.c:77
msgid "Brazil Portuguese"
msgstr "Brazilská portugalština"
#: src/gcompris/config.c:77
#: src/gcompris/config.c:78
msgid "Romanian"
msgstr "Rumunština"
#: src/gcompris/config.c:78
#: src/gcompris/config.c:79
msgid "Russian"
msgstr "Ruština"
#: src/gcompris/config.c:79
#: src/gcompris/config.c:80
msgid "Slovak"
msgstr "Slovenština"
#: src/gcompris/config.c:80
#: src/gcompris/config.c:81
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovinština"
#: src/gcompris/config.c:81
#: src/gcompris/config.c:82
msgid "Serbian (Latin)"
msgstr "Srbština (latinka)"
#: src/gcompris/config.c:82
#: src/gcompris/config.c:83
msgid "Serbian"
msgstr "Srbština"
#: src/gcompris/config.c:83
#: src/gcompris/config.c:84
msgid "Swedish"
msgstr "Švédština"
#: src/gcompris/config.c:84
#: src/gcompris/config.c:85
msgid "Turkish"
msgstr "Turečtina"
#: src/gcompris/config.c:89
#: src/gcompris/config.c:90
msgid "No time limit"
msgstr "Žádný časový limit"
#: src/gcompris/config.c:90
#: src/gcompris/config.c:91
msgid "Slow timer"
msgstr "Pomalý časovač"
#: src/gcompris/config.c:91
#: src/gcompris/config.c:92
msgid "Normal timer"
msgstr "Normální časovač"
#: src/gcompris/config.c:92
#: src/gcompris/config.c:93
msgid "Fast timer"
msgstr "Rychlý časovač"
#: src/gcompris/config.c:97
#: src/gcompris/config.c:98
msgid "800x600 (Default for gcompris)"
msgstr "800×600 (Implicitní pro gcompris)"
#: src/gcompris/config.c:153
#: src/gcompris/config.c:154
msgid "GCompris Configuration"
msgstr "Nastavení GCompris"
#: src/gcompris/config.c:262
#: src/gcompris/config.c:263
msgid "Fullscreen"
msgstr "Přes celou obrazovku"
#: src/gcompris/config.c:305
#: src/gcompris/config.c:306
msgid "Music"
msgstr "Hudba"
#: src/gcompris/config.c:333
#: src/gcompris/config.c:334
msgid "Effect"
msgstr "Efekty"
#: src/gcompris/config.c:370
#: src/gcompris/config.c:371
#, c-format
msgid "Couldn't open skin dir: %s"
msgstr "Nemohu otevřít adresář skinů: %s"
#: src/gcompris/config.c:403 src/gcompris/config.c:720
#: src/gcompris/config.c:731
#: src/gcompris/config.c:404 src/gcompris/config.c:721
#: src/gcompris/config.c:732
#, c-format
msgid "Skin : %s"
msgstr "Skin : %s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment