Commit a4397f12 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 180e4aff
......@@ -8,15 +8,15 @@
# Kamil Páral <ripper42@gmail.com>, 2008.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008.
# Vladimír Burian <vladimir.burian@email.cz>, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gcompris&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-25 01:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-27 06:57+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-27 21:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-12 16:16+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -178,7 +178,7 @@ msgstr "Jít na matematické paměťové aktivity"
msgid "GCompris Main Menu"
msgstr "Hlavní nabídka GCompris"
#: ../boards/menu.xml.in.h:3 ../src/boards/menu2.c:906
#: ../boards/menu.xml.in.h:3 ../src/boards/menu2.c:908
msgid ""
"GCompris is a collection of educational games that provides different "
"activities for children aged 2 and up."
......@@ -385,6 +385,10 @@ msgid "GCompris Administration"
msgstr "Správa GCompris"
#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:2
msgid "Administration interface for educational game"
msgstr "Správcovské rozhraní pro výukovou hru"
#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:3
msgid "Administration for gcompris"
msgstr "Správa aplikace gcompris"
......@@ -488,7 +492,8 @@ msgstr ""
"<span size='x-large'> Vyberte obtížnost \n"
"pro profil <b>%s</b></span>"
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:645
#. Translators : Do not translate the token {profile}
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:646
#, python-brace-format
msgid ""
"<b>Locale</b> configuration\n"
......@@ -497,7 +502,8 @@ msgstr ""
"Nastavení <b>národního prostředí</b>\n"
" pro profil <b>{profile}</b>"
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:657
#. Translators : Do not translate the token {profile}
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:659
#, python-brace-format
msgid ""
"<b>Locale sound</b> configuration\n"
......@@ -506,8 +512,8 @@ msgstr ""
"Nastavení <b>národního ozvučení</b>\n"
" pro profil <b>{profile}</b>"
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:663
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:513
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:665
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:514
#: ../src/smallnumbers-activity/smallnumbers.c:619
msgid "Select sound locale"
msgstr "Vyber si nastavení zvuků"
......@@ -539,14 +545,14 @@ msgid "Assign all the users belonging to this class"
msgstr "Přiřaď všechny uživatele příslušející této třídě"
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:246
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:258
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:259
#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:150
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:191
msgid "First Name"
msgstr "Jméno"
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:257
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:269
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:270
#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:160
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:201
msgid "Last Name"
......@@ -574,36 +580,37 @@ msgstr "Učitel"
msgid "Editing a Group"
msgstr "Úprava skupiny"
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:62
#. Translators : Do not translate the token {group} and {aclass}
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:63
#, python-brace-format
msgid "Editing group '{group}' for class '{aclass}'"
msgstr "Úprava skupiny „{group}“ pro třídu „{aclass}“"
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:66
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:67
msgid "Editing a new group"
msgstr "Úprava nové skupiny"
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:86
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:87
msgid "Group:"
msgstr "Skupina:"
#. FIXME: How to remove the selection
#. Label and Entry for the first name
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:98
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:99
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:76
msgid "Description:"
msgstr "Popis:"
#. Top message gives instructions
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:109
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:110
msgid "Assign all the users belonging to this group"
msgstr "Přiřaď všechny uživatele příslušející k této skupině"
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:352
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:353
msgid "You need to provide at least a name for your group"
msgstr "Je nutné zadat alespoň jméno vaší skupiny"
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:366
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:367
msgid "There is already a group with this name"
msgstr "Skupina s tímto jménem již existuje"
......@@ -707,8 +714,8 @@ msgstr "Všichni uživatelé"
#: ../src/administration-activity/admin/wordlist.py:48
#: ../src/lang-activity/lang.py:173 ../src/login-activity/login.py:481
#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:810
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:451
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:239
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:452
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:240
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
......@@ -895,10 +902,17 @@ msgstr ""
#. the dict passed to the apply_callback
#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
#. we can add what you want in it.
#. Init configuration window:
#. all the configuration functions will use it
#. all the configuration functions returns values for their key in
#. the dict passed to the apply_callback
#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
#. we can add what you want in it.
#. Translators : Do not translate the token {profile}
#: ../src/administration-activity/admin/wordlist.py:45
#: ../src/login-activity/login.py:478
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:448
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:236
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:449
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:237
#, python-brace-format
msgid ""
"<b>{config}</b> configuration\n"
......@@ -4574,7 +4588,7 @@ msgstr ""
msgid "Retrieving remote data..."
msgstr "Získávají se vzdálená data…"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1513
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1518
#, c-format
msgid ""
"GCompris won't start because the lock file is less than %d second old.\n"
......@@ -4590,12 +4604,12 @@ msgstr[2] ""
"GCompris se nemůže spustit, protože soubor zámku je méně než %d sekund "
"starý.\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1517
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1522
#, c-format
msgid "The lock file is: %s\n"
msgstr "Soubor zámku je: %s\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1638
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1643
#, c-format
msgid ""
"GCompris\n"
......@@ -4609,27 +4623,27 @@ msgstr ""
"Více informací na http://gcompris.net\n"
#. check the list of possible values for -l, then exit
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1823
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1828
#, c-format
msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
msgstr "Pro přímý přístup k aktivitě použijte -l.\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1824
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1829
#, c-format
msgid "The list of available activities is :\n"
msgstr "Seznam dostupných aktivit:\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1855
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1860
#, c-format
msgid "Number of activities: %d\n"
msgstr "Počet aktivit: %d\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1891
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1896
#, c-format
msgid "%s exists but is not readable or writable"
msgstr "%s existuje, ale nelze jej číst nebo do něj zapisovat"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1986
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1991
#, c-format
msgid ""
"ERROR: Profile '%s' is not found. Run 'gcompris --profile-list' to list "
......@@ -4638,7 +4652,7 @@ msgstr ""
"CHYBA: Profil „%s“ nebyl nalezen. Dostupné profily si vypíšete spuštěním "
"„gcompris --profile-list“\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:2000
#: ../src/gcompris/gcompris.c:2005
#, c-format
msgid "The list of available profiles is:\n"
msgstr "Seznam dostupných profilů:\n"
......@@ -7369,7 +7383,8 @@ msgstr ""
msgid "Enter the text you hear:"
msgstr "Napišt text, který slyšíš:"
#: ../src/lang-activity/langLib.py:69
#. Translators : Do not translate the token {word}
#: ../src/lang-activity/langLib.py:70
#, python-brace-format
msgid "Missing translation for '{word}'"
msgstr "Schází překlad pro „{word}“"
......@@ -9985,26 +10000,26 @@ msgid "This activity is not playable, just a test"
msgstr "Tato aktivita se ještě nedá hrát, je to pouze test"
#. toggle box
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:456
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:457
msgid "Disable line drawing in circle"
msgstr "Zrušit vykreslení čáry v kruhu"
#. combo box
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:465
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:466
msgid "Color of the line"
msgstr "Barva čáry"
#. spin button for int
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:476
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:477
msgid "Distance between circles"
msgstr "Vzdálenost mezi kruhy"
#. radio buttons for circle or rectangle
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:487
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:488
msgid "Use circles"
msgstr "Použít kruhy"
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:488
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:489
msgid "Use rectangles"
msgstr "Použít obdélníky"
......@@ -10765,23 +10780,23 @@ msgstr ""
msgid "Waiting for Tuxpaint to finish"
msgstr "Čekám na ukončení Tuxpaintu"
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:244
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:245
msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
msgstr "Dědit nastavení na celou obrazovku od GComprisu"
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:248
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:249
msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
msgstr "Dědit nastavení velikosti z aplikace GCompris (800×600, 640×480)"
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:252
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:253
msgid "Disable shape rotation"
msgstr "Zrušit otočení útvaru"
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:256
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:257
msgid "Show Uppercase text only"
msgstr "Zobrazit pouze text s velkými písmeny"
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:260
#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:261
msgid "Disable stamps"
msgstr "Zrušit značky"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment