Commit a73a500b authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent f4221d33
Pipeline #85306 passed with stage
in 4 minutes and 35 seconds
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gbrainy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-27 18:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-27 18:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-28 22:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-28 22:08+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -251,13 +251,22 @@ msgstr ""
msgid "Horse race"
msgstr "Wyścigi konne"
#: ../data/games.xml.h:44
#: ../data/games.xml.h:44 ../tools/GameXmlGetString.cs:63
msgid ""
"In a horse race there are people and horses. You count [eyes] eye and [legs] "
"leg. How many horses are present?"
msgstr ""
msgid_plural ""
"In a horse race there are people and horses. You count [eyes] eyes and "
"[legs] legs. How many horses are present?"
msgstr[0] ""
"Na wyścigach konnych znajdują się ludzie i konie. Zliczono [eyes] oko "
"i [legs] nogę. Ile koni znajduje się na torze?"
msgstr[1] ""
"Na wyścigach konnych znajdują się ludzie i konie. Zliczono [eyes] oczu "
"i [legs] nogi. Ile koni znajduje się na torze?"
msgstr[2] ""
"Na wyścigach konnych znajdują się ludzie i konie. Zliczono [eyes] oczu "
"i [legs] nóg. Ile koni znajduje się na torze?"
#: ../data/games.xml.h:45
msgid ""
......@@ -509,15 +518,27 @@ msgstr "Magazyn"
msgid "Two trucks"
msgstr "Dwie ciężarówki"
#: ../data/games.xml.h:93
#: ../data/games.xml.h:93 ../tools/GameXmlGetString.cs:79
msgid ""
"You have two trucks that have a total weight of [add] unit. If the lighter "
"truck weights 15 units less that half of the weight of the heavier truck, "
"what is the weight of the lighter truck? [option_answers]"
msgstr ""
msgid_plural ""
"You have two trucks that have a total weight of [add] units. If the lighter "
"truck weights 15 units less that half of the weight of the heavier truck, "
"what is the weight of the lighter truck? [option_answers]"
msgstr[0] ""
"Dwie ciężarówki ważą razem [add] kilogram. Lżejsza ciężarówka waży 15 "
"kilogramów mniej niż połowa wagi cięższej ciężarówki. Ile waży lżejsza "
"ciężarówka? [option_answers] "
msgstr[1] ""
"Dwie ciężarówki ważą razem [add] kilogramy. Lżejsza ciężarówka waży 15 "
"kilogramów mniej niż połowa wagi cięższej ciężarówki. Ile waży lżejsza "
"ciężarówka? [option_answers] "
msgstr[2] ""
"Dwie ciężarówki ważą razem [add] kilogramów. Lżejsza ciężarówka waży 15 "
"kilogramów mniej niż połowa wagi cięższej ciężarówki. Ile waży lżejsza "
"ciężarówka? [option_answers] "
#: ../data/games.xml.h:94
msgid "The heavier truck weights [heavier] and the lighter [lighter]."
......@@ -6201,3 +6222,234 @@ msgstr "niedźwiedź"
#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:93
msgid "wolf"
msgstr "wilk"
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:27
msgid ""
"How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minute?"
msgid_plural ""
"How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minutes?"
msgstr[0] ""
"O ile stopni obraca się wskazówka minutowa zegara przez 2 godziny [num] "
"minutę?"
msgstr[1] ""
"O ile stopni obraca się wskazówka minutowa zegara przez 2 godziny [num] "
"minuty?"
msgstr[2] ""
"O ile stopni obraca się wskazówka minutowa zegara przez 2 godziny [num] "
"minut?"
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:31
msgid ""
"John is 46 years old. His son is [difference] year younger than half of "
"John's age. How old is John's son?"
msgid_plural ""
"John is 46 years old. His son is [difference] years younger than half of "
"John's age. How old is John's son?"
msgstr[0] ""
"Jan ma 46 lat. Jego syn jest o [difference] rok młodszy niż połowa wieku "
"Jana. Ile lat ma syn Jana?"
msgstr[1] ""
"Jan ma 46 lat. Jego syn jest o [difference] lata młodszy niż połowa wieku "
"Jana. Ile lat ma syn Jana?"
msgstr[2] ""
"Jan ma 46 lat. Jego syn jest o [difference] lat młodszy niż połowa wieku "
"Jana. Ile lat ma syn Jana?"
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:35
msgid ""
"John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] year ago, John was "
"[proportion] times as old as his son. How old is John's son nowadays?"
msgid_plural ""
"John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] years ago, John was "
"[proportion] times as old as his son. How old is John's son nowadays?"
msgstr[0] ""
"Jan ma dzisiaj dwa razy więcej lat niż jego syn. [ago] rok temu Jan był "
"[proportion] razy starszy niż jego syn. Ile lat ma obecnie syn Jana?"
msgstr[1] ""
"Jan ma dzisiaj dwa razy więcej lat niż jego syn. [ago] lata temu Jan był "
"[proportion] razy starszy niż jego syn. Ile lat ma obecnie syn Jana?"
msgstr[2] ""
"Jan ma dzisiaj dwa razy więcej lat niż jego syn. [ago] lat temu Jan był "
"[proportion] razy starszy niż jego syn. Ile lat ma obecnie syn Jana?"
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:39
msgid ""
"John's age (variable x) is nowadays 2 times his son's age (variable y), that "
"is x = 2y, and [ago] year ago, John was [proportion] times as old as his "
"son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
msgid_plural ""
"John's age (variable x) is nowadays 2 times his son's age (variable y), that "
"is x = 2y, and [ago] years ago, John was [proportion] times as old as his "
"son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
msgstr[0] ""
"Wiek Jana (zmienna x) jest aktualnie 2 razy wyższy od wieku jego syna "
"(zmienna y), co opisuje równanie x = 2y. [ago] rok temu Jan był [proportion] "
"razy starszy od swojego syna. Drugier równanie będzie zatem mieć następującą "
"postać: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
msgstr[1] ""
"Wiek Jana (zmienna x) jest aktualnie 2 razy wyższy od wieku jego syna "
"(zmienna y), co opisuje równanie x = 2y. [ago] lata temu Jan był "
"[proportion] razy starszy od swojego syna. Drugier równanie będzie zatem "
"mieć następującą postać: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
msgstr[2] ""
"Wiek Jana (zmienna x) jest aktualnie 2 razy wyższy od wieku jego syna "
"(zmienna y), co opisuje równanie x = 2y. [ago] lat temu Jan był [proportion] "
"razy starszy od swojego syna. Drugie równanie będzie zatem mieć następującą "
"postać: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:43
msgid ""
"A file is protected by a password formed by a [digits] digit number "
"represented in base 10 (ranging from 0 to 9). How many different passwords "
"can you have?"
msgid_plural ""
"A file is protected by a password formed by a [digits] digits number "
"represented in base 10 (ranging from 0 to 9). How many different passwords "
"can you have?"
msgstr[0] ""
"Plik jest zabezpieczony hasłem określonym jako [digits]-cyfrowa liczba "
"o podstawie 10 (cyfry z zakresu od 0 do 9). Ile jest możliwych różnych haseł?"
msgstr[1] ""
"Plik jest zabezpieczony hasłem określonym jako [digits]-cyfrowa liczba "
"o podstawie 10 (cyfry z zakresu od 0 do 9). Ile jest możliwych różnych haseł?"
msgstr[2] ""
"Plik jest zabezpieczony hasłem określonym jako [digits]-cyfrowa liczba "
"o podstawie 10 (cyfry z zakresu od 0 do 9). Ile jest możliwych różnych haseł?"
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:47
msgid ""
"A file is protected by a password formed by a [digits] digit represented in "
"base 8 (ranging from 0 to 7). How many different passwords can you have?"
msgid_plural ""
"A file is protected by a password formed by a [digits] digits represented in "
"base 8 (ranging from 0 to 7). How many different passwords can you have?"
msgstr[0] ""
"Plik jest zabezpieczony hasłem określonym jako [digits]-cyfrowa liczba "
"o podstawie 8 (cyfry z zakresu od 0 do 7). Ile jest możliwych różnych haseł?"
msgstr[1] ""
"Plik jest zabezpieczony hasłem określonym jako [digits]-cyfrowa liczba "
"o podstawie 8 (cyfry z zakresu od 0 do 7). Ile jest możliwych różnych haseł?"
msgstr[2] ""
"Plik jest zabezpieczony hasłem określonym jako [digits]-cyfrowa liczba "
"o podstawie 8 (cyfry z zakresu od 0 do 7). Ile jest możliwych różnych haseł?"
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:51
msgid ""
"There is [games] tennis game played simultaneously. How many different "
"forecasts are possible?"
msgid_plural ""
"There are [games] tennis games played simultaneously. How many different "
"forecasts are possible?"
msgstr[0] ""
"Jest rozgrywany [games] mecz tenisa. Ile jest możliwych do uzyskania różnych "
"wyników?"
msgstr[1] ""
"Jednocześnie są rozgrywane [games] mecze tenisa. Ile jest możliwych do "
"uzyskania różnych wyników?"
msgstr[2] ""
"Jednocześnie jest rozgrywanych [games] meczy tenisa. Ile jest możliwych do "
"uzyskania różnych wyników?"
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:55
msgid ""
"In a tennis tournament, in every match a player is eliminated after losing "
"to a single opponent. How many matches does it take to determine the winner "
"of a tennis tournament that starts with [players] player?"
msgid_plural ""
"In a tennis tournament, in every match a player is eliminated after losing "
"to a single opponent. How many matches does it take to determine the winner "
"of a tennis tournament that starts with [players] players?"
msgstr[0] ""
"W turnieju tenisa, w każdym meczu jeden z graczy jest eliminowany po tym, "
"jak przegra z przeciwnikiem. Ile meczy należy rozegrać, aby wyłonić "
"zwycięzcę turnieju, w którym bierze udział [players] gracz?"
msgstr[1] ""
"W turnieju tenisa, w każdym meczu jeden z graczy jest eliminowany po tym, "
"jak przegra z przeciwnikiem. Ile meczy należy rozegrać, aby wyłonić "
"zwycięzcę turnieju, w którym bierze udział [players] graczy?"
msgstr[2] ""
"W turnieju tenisa, w każdym meczu jeden z graczy jest eliminowany po tym, "
"jak przegra z przeciwnikiem. Ile meczy należy rozegrać, aby wyłonić "
"zwycięzcę turnieju, w którym bierze udział [players] graczy?"
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:59
msgid ""
"You have [money] monetary unit in your bank account at 10% interest "
"compounded annually. How much money will you have at the end of 2 years?"
msgid_plural ""
"You have [money] monetary units in your bank account at 10% interest "
"compounded annually. How much money will you have at the end of 2 years?"
msgstr[0] ""
"Oprocentowanie konta bankowego wynosi 10% w skali roku. Na koncie znajduje "
"się [money] złoty. Ile pieniędzy będzie znajdować się na koncie po 2 latach?"
msgstr[1] ""
"Oprocentowanie konta bankowego wynosi 10% w skali roku. Na koncie znajduje "
"się [money] złote. Ile pieniędzy będzie znajdować się na koncie po 2 latach?"
msgstr[2] ""
"Oprocentowanie konta bankowego wynosi 10% w skali roku. Na koncie znajduje "
"się [money] złotych. Ile pieniędzy będzie znajdować się na koncie po 2 "
"latach?"
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:67
msgid ""
"John cleans at the speed of 1 / [john_time] per hour and his friend at 1 / "
"[friend]. Together they will need [answer_a] hour."
msgid_plural ""
"John cleans at the speed of 1 / [john_time] per hour and his friend at 1 / "
"[friend]. Together they will need [answer_a] hours."
msgstr[0] ""
"Jan sprząta z prędkością 1 / [john_time] na godzinę, a jego przyjaciel "
"z prędkością 1 / [friend]. Wspólne sprzątanie magazynu zajmie im [answer_a] "
"godzinę."
msgstr[1] ""
"Jan sprząta z prędkością 1 / [john_time] na godzinę, a jego przyjaciel "
"z prędkością 1 / [friend]. Wspólne sprzątanie magazynu zajmie im [answer_a] "
"godziny."
msgstr[2] ""
"Jan sprząta z prędkością 1 / [john_time] na godzinę, a jego przyjaciel "
"z prędkością 1 / [friend]. Wspólne sprzątanie magazynu zajmie im [answer_a] "
"godzin."
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:71
msgid ""
"John needs [john_time] hour to clean a warehouse and his friend needs half "
"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
"worked together? [option_answers]"
msgid_plural ""
"John needs [john_time] hours to clean a warehouse and his friend needs half "
"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
"worked together? [option_answers]"
msgstr[0] ""
"Jan potrzebuje [john_time] godzinę, aby posprzątać magazyn. Jego przyjaciel "
"ten sam magazyn sprząta w połowę tego czasu. Ile godzin zajęłoby im "
"posprzątanie magazynu, gdyby pracowali razem? [option_answers]"
msgstr[1] ""
"Jan potrzebuje [john_time] godziny, aby posprzątać magazyn. Jego przyjaciel "
"ten sam magazyn sprząta w połowę tego czasu. Ile godzin zajęłoby im "
"posprzątanie magazynu, gdyby pracowali razem? [option_answers]"
msgstr[2] ""
"Jan potrzebuje [john_time] godzin, aby posprzątać magazyn. Jego przyjaciel "
"ten sam magazyn sprząta w połowę tego czasu. Ile godzin zajęłoby im "
"posprzątanie magazynu, gdyby pracowali razem? [option_answers]"
#: ../tools/GameXmlGetString.cs:75
msgid ""
"John needs [john_time] hour to clean a warehouse and his friend needs twice "
"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
"worked together? [option_answers]"
msgid_plural ""
"John needs [john_time] hours to clean a warehouse and his friend needs twice "
"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
"worked together? [option_answers]"
msgstr[0] ""
"Jan potrzebuje [john_time] godzinę, aby posprzątać magazyn. Jego przyjaciel "
"ten sam magazyn sprząta dwa razy dłużej. Ile godzin zajęłoby im posprzątanie "
"magazynu, gdyby pracowali razem? [option_answers]"
msgstr[1] ""
"Jan potrzebuje [john_time] godziny, aby posprzątać magazyn. Jego przyjaciel "
"ten sam magazyn sprząta dwa razy dłużej. Ile godzin zajęłoby im posprzątanie "
"magazynu, gdyby pracowali razem? [option_answers]"
msgstr[2] ""
"Jan potrzebuje [john_time] godzin, aby posprzątać magazyn. Jego przyjaciel "
"ten sam magazyn sprząta dwa razy dłużej. Ile godzin zajęłoby im posprzątanie "
"magazynu, gdyby pracowali razem? [option_answers]"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment