Commit 4e94c45a authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Administrator
Browse files

Update Norwegian Bokmål translation

parent d7dd48b9
Pipeline #249949 failed
# Norwegian bokmål translation of five-or-more.
# Copyright © 1998-2002 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2016.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2020.
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: five-or-more 3.22.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-16 12:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-16 12:37+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/five-or-more/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-26 08:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-25 15:11+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -17,313 +17,235 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:1 ../data/five-or-more.desktop.in.h:1
#: ../data/five-or-more.ui.h:1 ../src/five-or-more.c:1175
#: ../src/five-or-more.c:1726
msgid "Five or More"
msgstr "Fem eller flere"
#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:2 ../data/five-or-more.desktop.in.h:2
msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
msgstr "Fjern fargede baller fra brettet ved å lage linjer"
#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Five or More is the GNOME port of a once-popular computer game. Align five "
"or more objects of the same color into a line to cause them to disappear and "
"score points. Earn many more points by lining up as many objects as possible "
"before clearing them."
msgstr ""
"Fem eller flere er GNOME versjonen av et tidligere populært dataspill. "
"Plasser fem eller flere objekter med samme farge på en linje for å få dem "
"bort og motta poeng. Få flere poeng ved å få så mange objekter som mulig på "
"linje før du tar dem bort."
#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"More objects appear after every turn. Play for as long as possible, until "
"the board is completely full!"
msgstr ""
"Flere objekter kommer til syne for hvert trekk. Spill så lenge som mulig til "
"brettet er helt fullt."
#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:5
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME prosjektet"
#: ../data/five-or-more.desktop.in.h:3
msgid "game;strategy;logic;"
msgstr "spill;strategi;logikk;"
#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:1 ../data/menu.ui.h:2
#: ../src/five-or-more.c:171
#: data/five-or-more-preferences.ui:13
msgid "Preferences"
msgstr "Brukervalg"
#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:2
#: data/five-or-more-preferences.ui:36
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:3
msgid "_Image:"
msgstr "B_ilde:"
#: data/five-or-more-preferences.ui:60
msgid "_Theme:"
msgstr "_Tema:"
#: data/five-or-more-preferences.ui:76
msgid "balls"
msgstr "baller"
#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:4
#: data/five-or-more-preferences.ui:77
msgid "shapes"
msgstr "former"
#: data/five-or-more-preferences.ui:78
msgid "tango"
msgstr "tango"
#: data/five-or-more-preferences.ui:87
msgid "B_ackground color:"
msgstr "B_akgrunnsfarge:"
#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:5
msgid "Board Size"
msgstr "Størrelse på brett"
#: data/five-or-more.ui:7
msgid "_New Game"
msgstr "_Nytt spill"
#: data/five-or-more.ui:13
msgid "S_cores"
msgstr "_Poeng"
#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:6
#: data/five-or-more.ui:19
msgid "_Small"
msgstr "_Liten"
#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:7
#: data/five-or-more.ui:24
msgid "_Medium"
msgstr "_Middels"
#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:8
#: data/five-or-more.ui:29
msgid "_Large"
msgstr "S_tor"
#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:9
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:10
msgid "_Use fast moves"
msgstr "Br_uk raske trekk"
#: data/five-or-more.ui:36
msgid "_Preferences"
msgstr "_Brukervalg"
#: ../data/five-or-more.ui.h:2
msgid "Next:"
msgstr "Neste:"
#: data/five-or-more.ui:40
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: ../data/five-or-more.ui.h:3
msgid "0"
msgstr "0"
#: data/five-or-more.ui:45
msgid "_About Five or More"
msgstr "_Om Fem eller flere"
#: ../data/five-or-more.ui.h:4
msgid "Score:"
msgstr "Poeng:"
#: data/five-or-more.ui:65 data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:3 src/main.vala:53 src/main.vala:173
msgid "Five or More"
msgstr "Fem eller flere"
#: ../data/five-or-more.ui.h:5 ../src/games-scores-dialog.c:385
msgid "_New Game"
msgstr "_Nytt spill"
#: data/five-or-more.ui:77
msgid "Next:"
msgstr "Neste:"
#: ../data/five-or-more.ui.h:6
msgid "Start a new puzzle"
msgstr "Start et nytt puslespill"
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:4
msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
msgstr "Fjern fargede baller fra brettet ved å lage linjer"
#: ../data/menu.ui.h:1
msgid "Scores"
msgstr "Poeng"
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Five or More is the GNOME port of a once-popular computer game. Align five "
"or more objects of the same color into a line to cause them to disappear and "
"score points. Earn many more points by lining up as many objects as possible "
"before clearing them."
msgstr ""
"Fem eller flere er GNOME versjonen av et tidligere populært dataspill. "
"Plasser fem eller flere objekter med samme farge på en linje for å få dem "
"bort og motta poeng. Få flere poeng ved å få så mange objekter som mulig på "
"linje før du tar dem bort."
#: ../data/menu.ui.h:3
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:16
msgid ""
"More objects appear after every turn. Play for as long as possible, until "
"the board is completely full!"
msgstr ""
"Flere objekter kommer til syne for hvert trekk. Spill så lenge som mulig til "
"brettet er helt fullt."
#: ../data/menu.ui.h:4
msgid "About"
msgstr "Om"
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:40
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME prosjektet"
#: ../data/menu.ui.h:5
msgid "Quit"
msgstr "Avslutt"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:6
msgid "game;strategy;logic;"
msgstr "spill;strategi;logikk;"
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:1
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:5
msgid "Playing field size"
msgstr "Størrelse på spillefeltet"
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:2
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:6
msgid ""
"Playing field size. 1=Small, 2=Medium, 3=Large. Any other value is invalid."
msgstr ""
"Størrelse på spillbrett. 1=Liten, 2=Medium, 3=Stor. Alle andre verdier er "
"ugyldige."
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:3
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:10
msgid "Ball style"
msgstr "Ballstil"
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:4
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:11
msgid "Ball style. The filename of the images to use for the balls."
msgstr "Ballstil. Filnavn på bildene som skal brukes for ballene."
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:5
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:15
msgid "Background color"
msgstr "Bakgrunnsfarge"
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:6
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:16
msgid "Background color. The hex specification of the background color."
msgstr "Bakgrunnsfarge. Heksadesimal spesifikasjon av bakgrunnsfargen."
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:7
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:20
msgid "Time between moves"
msgstr "Tid mellom trekk"
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:8
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:21
msgid "Time between moves in milliseconds."
msgstr "Tid mellom trekk i millisekunder."
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:9
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:25
msgid "Game score"
msgstr "Poengsum for spill"
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:10
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:26
msgid "Game score from last saved session."
msgstr "Poengsum fra sist lagrede økt."
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:11
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:30
msgid "Game field"
msgstr "Spillefelt"
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:12
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:31
msgid "Game field from last saved session."
msgstr "Spillfelt fra sist lagrede økt."
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:13
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:35
msgid "Game preview"
msgstr "Forhåndsvisning av spill"
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:14
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:36
msgid "Game preview from last saved session."
msgstr "Forhåndsvisning av spillet fra sist lagrede økt."
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:15
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:40
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "Bredden på vinduet i piksler"
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:16
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:44
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "Høyden på vinduet i piksler"
#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:17
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:48
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "«true» hvis vinduet er maksimert"
#: ../src/five-or-more.c:80
#: src/game.vala:94
msgctxt "board size"
msgid "Small"
msgstr "Liten"
#: ../src/five-or-more.c:81
#: src/game.vala:95
msgctxt "board size"
msgid "Medium"
msgstr "Middels"
#: ../src/five-or-more.c:82
#: src/game.vala:96
msgctxt "board size"
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: ../src/five-or-more.c:165
msgid "Could not load theme"
msgstr "Kunne ikke laste tema"
#: ../src/five-or-more.c:191
#, c-format
msgid ""
"Unable to locate file:\n"
"%s\n"
"\n"
"The default theme will be loaded instead."
msgstr ""
"Kan ikke finne filen:\n"
"%s\n"
"\n"
"Forvalgt tema vil bli lastet i stedet."
#: src/main.vala:176
msgid "GNOME port of the once-popular Color Lines game"
msgstr "GNOME versjon av det tidligere populære Color Lines-spillet"
#: ../src/five-or-more.c:198
#, c-format
msgid ""
"Unable to locate file:\n"
"%s\n"
"\n"
"Please check that Five or More is installed correctly."
#: src/main.vala:182
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kan ikke finne filen:\n"
"%s\n"
"\n"
"Vennligst sjekk at Fem eller flere er korrekt installert."
"Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Espen Stefansen <espens@svn.gnome.org>\n"
"Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>"
#: ../src/five-or-more.c:410
#: src/window.vala:50
msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
msgstr "Få fem objekter med samme farge på rad for å vinne!"
#: ../src/five-or-more.c:471
msgid "Five or More Scores"
msgstr "Poeng for Fem eller flere"
#: ../src/five-or-more.c:473
msgid "_Board size:"
msgstr "Størrelse på _brett"
#: src/window.vala:51
msgid "You can’t move there!"
msgstr "Kan ikke flytte dit!"
#: ../src/five-or-more.c:490
#: src/window.vala:52
msgid "Game Over!"
msgstr "Spillet er over!"
#. Can't move there!
#: ../src/five-or-more.c:647
msgid "You can’t move there!"
msgstr "Kan ikke flytte dit!"
#: ../src/five-or-more.c:1177
msgid "GNOME port of the once-popular Color Lines game"
msgstr "GNOME versjon av det tidligere populære Color Lines-spillet"
#: src/window.vala:53
#, c-format
msgid "Score: %d"
msgstr "Poeng: %d"
#: ../src/five-or-more.c:1183
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Espen Stefansen <espens@svn.gnome.org>\n"
"Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>"
#: src/window.vala:87
msgid "Board Size: "
msgstr "Størrelse på brett:"
#: ../src/five-or-more.c:1307
#: src/window.vala:159
msgid "Are you sure you want to restart the game?"
msgstr "Er du sikker på at du vil starte spillet på nytt?"
#: ../src/five-or-more.c:1310
#: src/window.vala:161
msgid "_Cancel"
msgstr "A_vbryt"
#: ../src/five-or-more.c:1311
#: src/window.vala:162
msgid "_Restart"
msgstr "Sta_rt på nytt"
#. Score dialog column header for the score time (e.g. 1 minute)
#: ../src/games-scores-dialog.c:132
msgctxt "score-dialog"
msgid "Time"
msgstr "Tid"
#. Score dialog column header for the score value (e.g. 30 moves)
#: ../src/games-scores-dialog.c:138
msgctxt "score-dialog"
msgid "Score"
msgstr "Poeng"
#. Score format for time based scores. %1$d is the time in minutes, %2$d is the time in seconds
#: ../src/games-scores-dialog.c:225
#, c-format
msgctxt "score-dialog"
msgid "%1$dm %2$ds"
msgstr "%1$dm %2$ds"
#: ../src/games-scores-dialog.c:371
msgid "_Quit"
msgstr "A_vslutt"
#: ../src/games-scores-dialog.c:378
msgid "_Undo"
msgstr "_Angre"
#: ../src/games-scores-dialog.c:392
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"
#. Score dialog column header for the date the score was recorded
#: ../src/games-scores-dialog.c:478
msgid "Date"
msgstr "Dato"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment